Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Indreptarea Legii. Pravila cea Mare 1652"

See other formats


■xm 


■■■"..• 


•*.. - 


•■ y \ 


2     * 


■ 


« . . w . 


. „ * 


v.*?-'» *«*! y 


dftatf 


, A'"'" 


v   ■   ■ ? % * 


« 


EDITURA   ACADEMIEI   feEPUBLICyi 


POPULARE   ROMINE-  yf 


-.s -:-■. 


*    *' 


1  ■ 


*»<t«3 


ADUNAREA  IZVOARELOR VECHIULUI  DREPT ROMlNESC SCRIS 


VII 


"t ' 


i 
.1   J 


-  MB 


4 

H t 


1652 


HH 


.' 


ri 


;  i 


- 


- 


1 


EDITURA  ACADEMIEI   REPUBLICII   POPULARE  ROMlNE 


■ 

I 

I 


■ -....■ 


F*flTA - -T- ■."• - 


¥*~ 


*«; 


«>* 


S^ife^,^ 


- 


*i V- 


?* 


***<**' 


1: -\--r* 


" *=*   - ■ 


*. 


-- 


:--  ■■-:"■  ■'■':  '.  - 


1   ±'<>\ 


- 


7 ■■ --; ■■■ 


- 


: «r; ^ 


.- 


£f* 


-  .   T 


.   ■  ■   -■ 


'/■ 


*..     .<- + 


■i> 


**< 


-S-: "V? 


* 


, 


" 


£*t 


-tI^s   V 


S~~J- 


:   V 


s»^ 


"■ ! 


c 


*i> 


V^i 


V 


y 


! 


nfir 


f 
, _. .  - - 


-t- 


V 


^^. 


rf?^' 


_•*■ 


** 


.     ■   ■ 


■ 


i  . 


• 


-:*■ 


.. 


/ 


v 


—  ..- 


V 


<*"*- 


*>"•" 


,: 


/ 


rs>*^ 


- * 


^ 


*^_f "V 


- j 


■-* 


^**_/7  . .    **b. 


■t i 


fe: 


> * -* ^ 
&r& .'•';■ -' 


'■ 


***^  ; 


^ 


L1 


Editia a fost intocmita de 
COLECTIVUL DE DREPT VECHI ROMlNESC 

s • condus de 


■** 


x 


V\ 


^ 


r  -   '^v- 

p   - L 

f 

""*• ^ 

»      j*           C 

"~ 

*^^'^ ^^ 

,     .      " 

":      ( 

^"r v^' - -   .-v 

x 

^^ 

*f-=- 

* 

Academician ANDREI RADULESCU 


r 


jn 


■ - ■ 


i 


si format din 

VASILB   GRECU,   GHEORGHE   CRONT,   CONST ANTIN   TEGlNEANU, 
ANIBAL   TEODORESCU,   RADU   DIMIU,   OVID   SA 
GHEORGHE NICOLAIASA,  ALEXANDRU COSTIN, VINTILA GAFTOESCU. 
ANICUTA POPESCU, MIRCEA M. SADOVEANU, GH. VLADESCU-RACOASA 


*-»? 


^ -^ 


s 


I 


-Yv^*- 


^^ 


^-. 


;^ 


:.-::^ 


- 


/ 


'\- 


.:- 


f? 


**  . 


I; 


T»* 


.&*< 


/     if 


■•- 


m 


- 


' 


' 


_<v- 


'V 


^  ^ *.   ■'■   .* 


*- ^_  \   7 


% 


.. ^ 


' »- 


I, 


' 


&i y 


-« 


« 


L-~*  V* 


K 


r-_ 


i*-r 


^V 


pet 


M 


I*- 


f  r 


1'* 


Tta 


V 


.-:' 


■ 


^" 


L^-fcT V 


*-k ^: v 


r 


*A 


v- 


■WC: 


;^- 


■ 


i 


-/•t^V- 


■ •---:• 


.--:..-.'- 


;i 


BK-':  ": 


.. . 


^  . 


**j.  .,-.    ■ 


_^ I IB 


m> ' 


«** 


.1 •".-' 


■ 


'V 


->-«^ 


v> 


.   - 


■v 


W>J-*  •  K>^*-f 


*  -  - -^^  *^t 


-■w . 


^ 


. *v; 


r. 


"- _ 


-- .j- 


'-" \ 


"   -v.: 


n   -'T-* 


r*-v .:^ 


■ * 


V- 


"5«- *• 


■ ;i 


. 


'— Vr.^ 


«*< 


- 


.-.   . ■ 


>:. 


^r 


fe 


~-*™_ -->, 


:rV*^ 


- * - < 


,^'    "T"™ 


W 


> iis 


^^>". - 


,A ■*■-—  V*1 


.**-- 


'  : 


,. -,^- 


T^ 


»-^-*^ 


^   -^v- . 


,-   ■ 


^5LVokW 


.L/ 


./ 


/ ', 


,^r ^... s 


' 


jl>X — 


■" 


«! 


-*  -^ 


4«"  ■^<'i 


-<^r<.7i*; 


"■: - ' 


y .^ 


i^^-^i-m- 


.V'*!- 


^f^KW 


L ^ ■>%. 


ur ^Fi7** 


.r 


,w^':i^ 


,=--: 


~&% 


l:- 


V:.-' 


espv^ 


^*Ki 


« 


*".*, 


-   / ^ 


w 


,; .^;- 


rF, .*■***:* 


V v_ 

J5s 


-^C - ^ :^5^ 


s**- 


^OtfcK^7!-^. 


:-.- ■" 


*h" 


-t, v^.^ 


\-rm< 


-.- 


to- 


■   . . 


k* t. 


/- '.x*^-* 


>>^ 


KT&«« 


SK-faf£S 


jy: 


.- 


'/'- 


^-  ■ 


EWfi 


«K: 


■ ■   c 


. 


.  ■ • 


K : 


. 


1    ^/- ^ 


- . ... 


AAZi 


'^~ 


»^9 


^ 


. *..:'. 


'   . 


fr^   ^ — 


*^,- 


*/■-'-# 


,-, -. 


r-,'7-* 


'■  ■-,'■ 


■;■  -: 


V.S: -' 


■'■  ••":■ :- 


-_^<~,_J 


J*&-. 


_*^^-* 


:JL 


. _Vv 


'"^>-~ 


- > 


--,.-■ ■. .,*.-- ^   r; 


;«3*-... -.--:"..■ 


/'T .4 


.' .'? 


# 


_-:• ■■:':'' '-/"'■    :"■   -■;':.    "~   ■■ :: •"'""-""'--.'.;■;'.    •"■>.'.- .^g£\ ■, . v'T'-'-. - ■■ 

-<•■ .-    ■-'.■■/.-.'■■■T^'.r,-'.-?.-   .;" '   S   ■WV'-'-^    '-■---■ -':»•;■.    - - -   -    Till--" ,  ■'   ■ £T   . - ■■   '■ - ■   .-*  ■*' .■- .. 


->- 


fcU *J-. 


>   — 


■*t / 


- 


14* 


1 


..— Tj 


- vr 


*r 


**±*£W 


-y;.- 


*^v 


i# 


-i 


oa* 


\v 


-.. 


rj^> 


j"> 


* 


*3C 


>Ct 


■t 


\ 


v^r 


vvi:>-^ 


V 


-V 


■■-^r 


.   ;  ■. 


*  - 


IV 


7 


?^    u»*  -    <■-" * 


*tf 


.« 


' ^r * 


_\- 


o 


%s 


r^v 


A** 


■ 


« - 


■*-■ 


4^=r- ■■■* , ^^«H 


a 


■ ^- . 


: -  : 


l- 


• 


-f 


»!? 


y^-o 


' H 


4 


INTRO DU CERE 


^r 


^^ 


'-.:'■  • mm 


K>-  *L< 


-   ' - 


^^ 


■^7   ^:^ 


'^v- 


^ *L '   ^  ■ 


l;-- ■ 


■^^ 


v^- 


■  :-.-! 


t-  -  -    VJi- -■ 


J 


/—. 


r^>^3 


^-i^ 


;-  *- 'x' 


■ 


-    ..    ^"    $ 


«rrf 


1 


s 


it^^l 


S. 


Situatia 


Econdmia Tarii Rominesti in prima jumatate a secolului al 
,   . w XVII-lea pastra inca unele trasaturi ale economiei naturale. 

efon^.lcf' so^ "* Principalele ramuri de productie erau agricultura |i eresterea 
§i political Tarn vitelo cele mai intinse suprafete cultivate apartinfhd boierilor 
Rominesti in prima g. mMl&stM[oY care foloseau. munca taranilor aserviti. Dezvol- 
jumatate a seeota ^^ .:$&&&* de productie a determinat insa o mai accehtuata 
ImalXVIMea    largire a'legaturilor domeniilor feudale cu piata XJ. ^ 

rB In aceasta perioada se adinceste procesul acapararii paminturilor taranesti 
de catre boierime in frunte cu domnul si de catre manastin. lot in aceasta peri- 
oada se statorniceste definitiya legare a taranilor de glie. Asezamintul lui Mihai 
Viteazul a fost expresia oficiala a aservirii taranimii. Acest act a fost urmarea 
transformarilor economice din sepolul al XVI-lea 2). El este consecinta largirii 
rezervei feudale si a necesitatii feudalilor de a-si asigura for,ta de munca prin 
interzicerea strarnutarii taranilor 3) care ajung la o supunere din ce in ce mai mare 
catre boieri,  devenita  cu^timpul  o  „adevarata  rpbie" > 

Tntensificarea relatiilor marfa-banL si dezvbltarea schimbului au avut  ca 


rezultat reorganizarea  domeniilor feudale in  vederea  productiei  de  marfuri 
deoarece boierii si manastirile desfasurau si unele activitati comerciale. «*^**s 


intensificarea exploatarii, feudalii si-au asigurat sprijinul aparatului de stat. 
Acte domnesti din prima jumatate a secolului al XVIMea atesta interventia 
frecventa a 'domnului in sprijinul feudalilor, prin confirmarea proprietatilor 
acestora dobindite cu silnicie de la tarani,' prin luarea de niasuri represive 
fata  de  taranii  rezktenti  ori  fugari 5)   si  uneori  chiar  prin  practicarea 


. W 


--^: < _, 


x*   ■   l^JTiZ* 


'■-''  'J 


M ■:-  ^^ 


-'t: 


' 


^ ^ 


.. .:-  ^ 


-^1 


1 


«^Cx   ."'-\  ^ 


.    .  ■ 


y* 


^-  .." 


*e .,_ 


>, ■ — 


.^-' v   - -. 


x^ < 


**- 


.;*> 


5 i ■ 


*fr !-*-.*> 


%   ^ 


-  -' . 


'v_*~«>=r>-vJ 


**- 


. 


. '<> 


„  im 


*. 


"■■ 


J 


^ — 


tv* 


i-^^ -^ 


ttw^irtl 


"■'-, :- ": 


. ^ 


,L. 


*:#i 


v"   -  _   , - 


SffiSC 


- 


■-■-V  ". ■  "'■■■'■•--."- -c--- 


* 


./ 


r "  '   .■■•:; 


■ 


■t: 


■ 


X.^ * .  '^  »   *v 


-- 

"i?=l 


abn 


-->  ^.  . _L   ',  - 


fc~-'. 


-i^s 


..v-' :* 


,  - 


x) St. Stefanescu, Evolutia pro prietatii feudale in  Tara Romineasca pinain secolul al 

XVII-lea, in „Studii", an. XI (1958), nr. 1, p. 62. 

2) P. P. Panaitescu, Dreptul de strdmutare al taranilor -in tarile romine (pina la mijlocul 
secolului al XVII-lea), in Studii si mater iale de istorie medie, yoL  I, Buc,  1956,  p.  102. 

3) St.  Stefanescu, Elemente ' comune de cwilizatie feudala in tarile  romine si , Rusia: 
procesul legarii de glie a taranilor la sfirsitul secolului al XVI-lea, in ■„ Studii..^; an. XII <1959), 

nr. 2, p. 89-90. '- s 

■A) A. D. Xenopol, Istoriarominilordin Bacia Traiana, vol. VI,ed.a III-a,Buc.,1927,p.l44: 
5) Caracteristice in acest sens sint, spre exemplu, aetele domnesti din 8 ma^i  1619, 
10 iuriie 1622 si 27 aprilie 1625, publicate in colectia Documente prwind istoria Rominiei^ 
B, XVII, vol. Ill, p. 361 ; vol. IV, p. 146 si 506. .■ " 


<- 


: 


k 


' ' ^v  ■ 


>   ',fc'"»LL   LL  J^ 


Vr 


"-. 


«-   ',. 


-"^**: 


" ■■■ :r^ 


■■. r—: 


■■V 


-■■-.  "- 


1  -  :    '"'.   "- 


A 


- 


v 


■r- 


:V  "^ 


-.  .« 


^^-.V.'  v- 


■ftfe 


/ 


r  "*" 


F 


„■ 


*?: 


_^ 


*->^ 


* 'C . 


^&^i 


\^ 


►y*    *J 


>i-vJ 


^^' 


-  ■ ■  '. 


^^  : 


^ - ^c 


. 


;^-'', 


:*oi*j 


; 


\  r:   : 


. 


^* . 


^ ;■- -, 


:.y    : 


-■-   " 


i^- 


■ 


c^. 


f - 


J-  / 


...»■ 


:.;, 


*'   a? 


.*»»**e 


V'i> 


M 


:":"«* 


j.* 


3 

<# 


X U    L — ' . 


\*"* - 


■wkti- 


- » %v 


',   */, 


- 


^L 


"H. 41 


' 


:'-- ^-  ^- 


j -■ *---— 


ri^C 


t*-*^'- * 


- 


: ^ 


■- -' 


- &  ? 


> Tl 


F^ 


■ 


--.- ■-: 


i' 


^^ 


.v 


^- ■ 


V .'.-. ixr 


J ri,-^'' 


.'^S 


:v^r 


. ■-./■■ 


•^ ** 


3£ 


^s? 


w 


- J^ 


*» 


- vr- :.:--r 


^>. 


N 


*& 


■l   . - \ 


^Vh 


■ 


^ 


lV<-% 


' 


.W- 


■.i.  -  -i*S 


1 *iZ 


*  -■" 


%'r.V 


■-:< 


i    & 


*v  L* 


»*"** 


.  ,     - 


**W* 


L 


IP 


>    / 


*; 


■:.■ ' 


!■&,'■-. 


if  L X 


Sr>: 


■--" 


" : -*v* 


%^ -v 


** ,■ 


L  ./. 1 


• 


*i£* 


^S^^^ 


-*w- 


* f 


^t,a 


hO. 


(ft   £ " 


*' 


. 


■ v 


-.*> 


*■-■■■ 


^ ■ 


"?^ 


* V   V. 


_ 


f-':.:- 


> '£ * 


.■■■■- 

■ ■   .   ■ ' 

■  :    .--■   •; 


: 


tna***s 


w-^ 


L  ■ 


< A-' 


i£ 


83^ 


^S 


*.,A -', 


* 


E1 


'I -• 


Th-*.' 


^■^-V" 


V^- 


lw * 


1 <^  ' ** 


* ,:* 


4 

6 


^ 


** i 


INDRBPTAREA  LEGII 


■  ^ ' 


'^. 


.« "-.* 


-■/ 


— 

chemau  in  judeeata  pe 


^~ 


s-a manifestat, nu numai 


bataii in divan  pentru intimidarea  taranilor  care 

feudali1). \  ."    ^ 

Rezistenta taranilor impotriva aservirii feudale 
prinfuga de'pe'mo^ie, ci si prin distrugerea actelor feudale de proprietate ), 
prin atacuri impotriva boierilor 3) si manastirilor si mai ales prin ceea ce documen- 
tele numesc „ridicarea satelor pentru slobozenie^, aceasta miscare sociala 
fiind forma caracteristica a rezistentei taranimii de la inceputul secolului al 
XVII-lea 4). Lupta ^aranilor pentru rascumpararea din ruminie si fuga de pe 
mosie au luat un caracter atit de grav, incit Matei Basarab s-a vazut nevoit la 
1633 sa inlesneasca eliberarea unor categorii de rumini si sa freeze o prescriptie 
mai scurta pentru urmarirea ruminilor fugari. Consacrind totusi dreptul feuda- 
lilor dea urmari pe taranii fugari timp de patru ani, masura luata de^Matei 
Basarab nu poate fi caracterizata decit cao noua legare de glie a taranilor de 
pe domeniile feudale 5). „Indreptarea legii" din 1652, desi se bazeaza pe dispo- 
zitii luate din dreptul bizantin, consfinlpeste si ea earacterul general al mterzicern 

stramutarii taranilor dependenti. 

Dezvolt'area tirgurilor si oraselor a fost frinata de nefasta dominatie otomaa 
care a stinjenit dezvoltarea intregii economii a T^rii Rominesti. Economia 
seneasca din aceasta perioada avea un aspect semi- agrar. Mul^i oraseni se ocupau 
in acelasi timp cu agricultura, cu cresterea vitelor si cu mestesugunle. Boiern 
si manastirile posedau in orase pravalii proprii pentru desfacerea produselor 
lor agricole si mestesugaresti, bucurindu-se in general de privilegu domnesti 
pentru desfasurarea comertului lor. Se constata insa ca dezvoltarea fortelor 
d& produc^ie'a continuat .tfc adinceasca procesul separarii mestesuffurilor 
agricultura. Desprinse din mestesugurile casnice, mestesugurile ^ 
s-au diferentiat treptat, oglindind diviziunea sociala a muncii6), care formeaza 
„baza generala a oricarei productii de marfuri" 7). Producind si pentru pia^a, 
adica devenind producatori de marfuri, multi mestesugari din orase aveau 
pravalii si magazii proprii sau isi desfaceau produsele in bazaruri, care consti- 
tuiau piete permanente. Vinzmd ei insisi produsele lor, uriii mestesugari erau 
in acelasi' timp producatori si negustori, ceea ce explica faptul caractenstic 
ca, in general, actele din secolul al XVII-lea nu fac deosebire intre negustori 

§r mestesugari. j- 

I! linga  atelierele mestesugaresti,  economia Tarii  Rominesti dm  prima 
jumatate a secolului al XVII-lea a cunoscut si primele inceputuri de industrie 


i 


■ - t .*-* 


■   "iil 


v ^ 


. 


.;-- 


i 


y 


■ 


■ ■" 


.-■■'■ 


.  ■. 


--/ 


^V. 


^y 


** 


t ^ 


v 


JTL 


i""vf 


_(— y. 


- 


^ , 


.v 


: 


■ 


. 


■:.\ 


A 


A~^ 


i**«? 


\<i 


a* - 1 _■ 


■ ■ 


■ 


■■ 


- ^I 


X»> 


—£ 


i* 


v . ft 


1  J 


\ 


,^i 


*lAT 


■  V- 

■  /v  .V- -   ;  , 


y 


.  r ■  > 


"-.-■'. 


!   > 


:^'r 


?\*^- 


'.-.. 

m?^ 


.-," 


--, 


±r ,<-J 


i) Veziacteledomnestidinl8mail622si22aug. 1625 (Doc. prw. ist. Rom., vol. IV, p. 

131— 134 si 555). " . :■-   -  .   .   _.„ 

2|  Sint concludente in acest sens actele domnesti din 15 martie 1607, y mnie  lbi£, 

25 mai 1613, 27 aprilie 1615, 10 nov. U20 (ibidem, vol. I, p. 251^252; vol. II, p. 84-85, 
194-195,  385;  vol.  Ill, p.  613-614). - .     n 

3)  De ex. aetul domnesc din 28 mai 1610 (ibidem, vol.  I, p. 475—47/).  , 
M  Expresive sint in aceasta privinta actele domnesti din 19 apr. 1603, 27 mai lbOS, 
3 sept. 1605, 19 mai 1608, 19 aug. 1610, 5 apr. 1611, 13 dec. 1611 (ibidem, ^ vol. I, p. 78-79, 
89, 194-195, 308-311, 484-485; vol.  II, p.  2, 33). 

*)  p. p. Panaitescu, art. cit.y p. 107-108. ' _    ■ ;. 

6  L. Lehr. Dezvoltarea; economica a oraselor dm Tar a Rommeasca in ami lbUl— loou, m 
Studii si referate prwind istoria RominieU vol. I, Bue., 1954, p. 663-683; St. Qlteanu, Meste- 


>^-> 


sueurilein Bucttresti in secolele XVI si XVII, in „ Studii* ', an. XII (1959), nr. 5^ --p, 71-112. 
*     4 K. km* Capitalul, vol. I, ed, a IV-a,_Buc.,^d. politica, 1960,  p.  369.  Vezi 


»; 


I. Lenin, Opere complete, vol. 3, ed. a Il-a, Bucv, Ed. politica, 1961, p. 21. 


jT 


' 


""-w Zs*~ 


RS 


/'■ 


■*. 


m 


. 


,<-  . 


- 


■ 


etC* 


1 


BBKJ 


-- 


%:&: 


^ 


i-+ w 


Nsi  ■ 


: e^-- ^_3S_ 


f_ ■*-   ". i" 


js***r-& 


-^> 


->T^ 


.-^■^ 


.  ^^~ 


"J-Ll "   ^^^ 


J.'_ ^. 


L 


i? r'i: 


• .';■• ....   .  -  ■ ;. 


- ■ ■■■. .-    ■ 


^»- * _" 


-«*- 


^'•- 


-v _ 


V  f I 


i"-L 'h ^- 


- 


■ 


*  > 


-.v; - 


:**?'> 


L-  ' ■■- L   X- 


'  /■■■ 


—  '"<. 


^ 


1 \-< 


. 


"aL ^j 


-• 


- 


-S.-' 


-*e>r 


L  V 


^ 


±^~ 


■ yAn 


**- 


^ 


s< 


s 


1 


. 


*<:, 


w 


IP 


•r. ' 


= 


«r ^  ■ 


B*^- 


-T xLa 


'fr 


W? 


^ -rf>c; 


-2'J^ 


y* 


^ 


-' - _<- 


■ 


x^T^fZ 


' - - 


:vrt. 


.*S 


..>■? 


V   ■■:>^>::' 


-    ' 


—  -4*C 


* £ 


^-h. 


>- Z*. 


v-p*' 


<*r 


-.\V 


_<?J 


' ,*-* 


'l_jfc 


t \J > 


.._> -. 


..-*« 


K^r* - 


■ * ? 


i- _^" 


- _  . _ 

- 


1 


L 

■'V 


^ l. 


-   ^V*H 


INTRODUCERS*. 


■If 


7 


V, 


7* 


4ff* 


t 

cu caracter manufaeturier. Insusi Matei Basarab a infiintat o sticlarie f i o moara 
„facatoare de hirtie" % Datorita dezvoltarii mestesugurilor, a fost inviorata 
exploatarea minelor de arama si initiata, tot de catre Matei Basarab, exploa- 
tarea fierului, intensificindu-se totodata si exploatarea sarii 2). Feudalii se 
simteau atrasi spre asemenea izvoare de bogatie, iar domnia le eonsidera un 
nou mijloc pentru sporirea veniturilor ei. 

In prima jumatate a secolului al XVII-lea desfacerea produselor avea si 
earacteruf activitatilor comerciale propriu-zise, adica existau si negustori ca 
elemente intermediare intre producatori si consumatori. Ca si mestesugarii, 
negustorii aveau dughene si pivnite ocupind ulite intregi. Multrdintre negustori 
proveneau din rindurile mestesugarilor care se dedicau profesiunii comerciale. 
Fara sa prevada dispozitii' speciale privitoare la mestesugari sr negustori, 
■;„lndreptarea legii" cuprinde reglementari care au asigurat si acestor cate- 
gorii sociale dezvoltarea activitatii lor, prin masuri generate pentru ocro- 
tirea proprietatii si veniturilor, pentru statornicirea conditiilor zalogului §i 
ale depozitului' si' pentru interzicerea cametei si pedepsirea falsifieatorilor 
bani. v , * 


W" U mi mestesugari si negustori s au instant, acnizitiomna uvezi, vu, gmuim 
§i stupine, dupa cum 'atesta actele orasenesti de vinzare-cumpar are din prima 
jumatate a secolului al XVII-lea. Aceste acte dovedesc totodata ca in rindurile 
mestesugarilor si negustorilor se accentuase inegalitatea de avere. O asemenea 
diferen^iere materials a facut posibila patrunderea elementelor meste|ugaresti 
si negustoresti instarite in aparatul administrativ de stat si in conducerea oraselor. 
Faptul explica si inceputurile organizarii profesionale in fratii, aceste prime 
asociatii transformindu-se apoi in bresle 3). 

Datorita grelelor sarcini fiscale ce apasau asupra lor, precum si din,cauza 
concuren^ei strainilor, mestesugarii si negustorii deyenira elemente active iiS 
mifcarile sociale orasenesti, sustragindu-se de la plata darilor si participind 
la rascoale 4). Pentru aceasta perioada este important mai cu seama faptul ca 
elementele orasenesti au fost active si in lupta pentru izbinda limbii romine in 
administratie, in literature si in biserica, aparitia in limba romina, la 1652, a 
« Indreptarii legii » fiind determinata si de aceste noi forte sociale. ' 

Pe linga negustorii romini, documentele atesta frecventa sporita a negustp- 
rildr greci si a camatarilor turci. Comertul cu vite, cereale, miere* ceara, lemne fi 
sare, destinat aprovizionarii tureilor, se gasea in mare masura in miinile grecilor; 
unii dintre acestia, prin cumpararea de mosii si prin inrudiri, au patruns in 
rindurile boierimii si au acaparat numeroase dregatorii. Marii vistieri indeo- 
sebi s-au recrutat multa vreme numai din rindurile grecilor 5). Conflictele dintre 

lupta impotriva strainilor asezati in tara. 


_* * r 


Sp 


.    - 


L-C2 


■^-'- -    ■ 


-■ - i    ^ .   . -+   — -►  ,.^ .. 


- 


■ j _  ^ 


>&r 


\,a 


-AS 


2r*   & 


^s - 


»*  ^--     J'   ^u  , ^ 


>-'-^ 


' '■*  x- ^— *a 


'&A 


-'--',-■.     A- 


<^^-  -: 


BO 


v---^.. 


* '"- 


V 


■ :.:" 


\ 


■  -, -;  ■■■■ 

- . .   -■?„,, 


\V 


"^if-r==aB 


: 


.i-^ii-^fesfiBB 


.-   ^ 


n*: :-v 


:.    ■   ■   - - 


■ \rt~w 


^-a?'-: 


T   l J 


., 


■■■' '* 


h; 


■ 

■  ■ :3S 
- 

- 


■^_ 


:-\ 


-■- -:v"; 


■■ifSSS*8 


■"-ot-3 


V* 


- ■   -.   .■-,■. 


T   *  '    .d 


*- v. ^: 


L^ "   "   -* 


--^ 


' 


r«* 


v 


4? 


-   : 


.   71-.: 


. - \- 


! 


: 


V 


\- •- ■*-   .>  >* "^ ^ 


. 


i  :- ;  . 


.. 


1 


_1A 


■'-\ 


A-" 


^t*. **     s 


^ 


. 


■■■-■;.- sk^-"- ■ 


- ."■> 


i 


-v- 


r* 


j 


■■■ 


•'3* 


-7 


J  .^ 


■ 


" 


^ 


,#■ 


■J     >■ 


;>v   + 


■ ' - - & 


-^^ 


-\ 


■\^C^-^ 


_ 


■  -L.^' 


i 


*) M. Popescu, Fabricile de hirtie ale lui Matei Basarab, in „Revista istorica romina", 

an.  VII  (1937),  p.  384-388. ^ V V . ,, 

2) A. Hies, ^iiri En legdtura cu exploatarea sarii in Tara Romineasca pma in veacul al 
XVIII-lea, in Studii si materiale de istorie medie, vol. % Buc, 1956, p. 154— 194. 

3) St.  Olteanu,  op.  cit.,  p.  108^-109. 

4) Ibidem, p. 109—110. Pentru jumatatea a doua a secolului al XVU-lea si inceputul 
secolului al XVIIMea; vezi N. Iorga, Studii si documente,  vol. V,  Buc, 1903, p. 340— 346, 

5) Doc. prw. ist.  Rom.,B, XVII, vol. IV, p.  IV. 


'■ 


:--*4t. 


" 


* 


- 

■ 

pi 


i .* 


'**.  t - .-> 


:6^ 


^: 


*^* 


*:^ 


l^-<5** 


* 


'*-£^*'>K 


/ 


i  y~ 


t ■ .'- - 


; 


k 5-1- ■>■:-;. 


'■ 


_ ^*^_ 


/ 


■ ". - ■ 


b'x ' +" 


*SP^* 


- 1 


**;^-_ 


> **ri;  *^ 


"tel*:  , 


- -■■'.   ■-■■■_    ._.  . 


\ 


;,\1" 


' ",_> -■ 


X 


*C *- 


'-& . 


*^>J 


:a^ 


vfc" 


■   . 


--1 


'    ;   ._ 


-.^ 


^3^i 


-   -   '.   ..._^>-^fe; 


- >%& 


fiw*"  -' 


-/^ 


■ -r 


£-- 


1  - -. ;  ■ 


' \  <J    » -K- . 


:.-r 


■■-■..■:■-.■-  -^* ' 


f   : - 


'^^*   "^ 


■■-' 


"  -   :■ 


■-i' 


■^  **~ 


..   ■ 


s-J. 


£ 


< 


■ 


. 


'*-#" 


: 


rf'i 


■ 


/ 


VrY 


:&*:   y 


" 


. : '■ i- 


" I,-   4 


"%■ 


8 


^**^ 


» - ■ _-^* 


^*s^ 


. . 


-.* 


' 


3i=c-; 


;**': 


■---*-. ■' 


. -. 


,yC^- 


. 


■ 


--  -' --C-  -; . 


^L  *■* 


-  \r-<tr*- 


-■~\ 


■ 


**V; 


N; 


L- £" 


..;.^_, 


. 


.. , ;- 


LEGII 


* 


^8* 


...'.-. 


V 


-  i 


y 


JT~ 


t    - 


*-^W 


«■*_ 


.- 


•- 


ft* .   *;■■ 


■ 

■ 

■ ■. 


&*->"£ 


. 


^ -   ' 


XT- 


'*-- 


_* < 


i*^ 


-f.~ 


^ 


GM 


/:- 


: - -s > 


C\:-£¥£ 


*^ 


- ".-^;. 


■ 


-f-: 


:»*££ "^ 


J *   X '  . 


. 


. 


*y  3f 


>*c 


cf — * .* . 


i    v*r 


* -'  *- . 


>,* 


>*; 


^« 


■ 


» 


- j 


•".. 


v 


"    / 


jfe^E^j? \ -*- - t 


- 


*tf 


■ ;v 


f#- 


■ 


^ 


Lupta intre boierimea bastinasa si cea greceasca, lup.t.a mereu amintita 
in'cronici si in numeroase acte din secolul al XVII-lea, nu trebuie insa inteleasa 
cao rivalitate intre doua popoare sau intre reprezentantii a doua limbi — cum 
obisimia sa o prezinte istoriografia burgheza, sub influenta prejudecatilor natio- 
nalist-sovine — ci a.fost de fapt o lupta a paturilor privilegiate din tara impo- 
triva eelor veniti din af ara si care le periclitau situatia. Numai asa se poate explica 
de ce numerosi greci, intrati mai de mult in rindurile boierimii, an devenit 
aparatorii privilegiilor bastinasilor impotriva noilor veniti. Domnia lui Mate! 
Basarab in Tara Romineasca corespundea t.ocmai acestei actiuni de autoaparare 
a boierimii privilegiate. 

. Camataria s-a practicat mai ales de catre turci si greci, dar si de catre unii 
oraseni bastinasi. precum si de catre boieri si manastiri, existenta cametei fjind 
caracteristica perioadei istorice in care predomina mica productie de marfuri x 
Documentele atesta existenta zarafilor-si practica imprumuturilor cu dobinda, 
urmate uneori de deposedarea datornicilor neplatnici de paminturile lor. 

Dominatia ptomana asupra Tarii Rominesti s-a inasprit in prima jumatate 
a secolului al XVII-lea prin dublarea haraciului. De la 65 000 de taleri, sumft 
ceruta in 1593 lui Mihai Viteazul, tributul s-a ridicat la 130 000 de taleri in timpul 
domniei ^ lui Matei Basarab 2). Pe linga tribut, turcii mai cereau numeroase plo- 
coane, muearerul, contributii pentru necesitatile campaniilor lor si altele. Sub 
dominatia turceasca Jara Romineasca suporta si un regim comercial inrobitor, 
locuitorii fiind obligati sa-si vinda produsele turcilor la preturi fixate de acestia. 
Una din ilrniarile directe ale dominatiei turcesti a fost faptulca, pentru a face 
fa^a obligatiilor fiscale sporite, multi tarani liberi au fost nevoiti sa zalogeasca 
si sa-si instraineze paminturile, neputind obtine numai din desfacerea produselor 
pe piata sumele de bani necesare pentru plata darilor. Urmarea directa a 
fiscalitatii excesive si a dominatiei turcesti a fost distrugerea proprietatii mici 3). 
Documentele din aceasta perioada atesta cresterea numarului tranzactiilor 
pe baza monetara si chiar prezenta unei insemnate cantitati de numerar la sate 4), 
dar acest fenonien nu este o dovada de prosperitate economica, ci un indiciu 
al . decaderii taranimii libere sub  apasarea noilor sarcini fiscale.. 

Dupa cum arata Letopisetul Cantacuzinesc, insusi marele vistier a facut 
,,ca un Iup flamint" lui Matei voda ,,bani multi si avutie reau 5). Boierii in 
schimb se aratara deosebit de multumiti de acest sistem si scriu lui Gheorghe 
Rakoczi: ,,De la ^erban voda pina la Leon voda ne-am pierdut toate liber- 
tatile (privilegiile, — n. n,), de nu s-a ales nimic de ele, dar maria sa (Matei) 
nile-a dat indarat, intocmindi-le toate dupa rinduiala. Birul imparatului 1-am 
regulat. Fiecare jne-ani stiut avutulsi ce pret are. Fiecare a stiut cit era de platit 

intr-uii ■' an". 


. g- 


■ 


r 


■ 


Dominatia turceasca nu s-a limitat numai la o crunta exploatare economica 
a tarii. Turcii luau adeseori numerosi robi care, daca nu puteau fi rascumparati, 

x)  K. Marx, Capitalul, vol.  Ill, partea a  II-3, Buc,  E.S.P.L.P., 1955, p.  568—569, 
t2) M. Berza, Haraciul Moldovei si Tarii Rominesti in sec. XV— XIX, in Studii si mate- 
riale de istorie medie, vol. II, Buc, 1957, p. 20, 37—38. 
3) A.  D.  Xenopol, op. cit, vol. VI, p. 


■   ■ 


4) Capacteristice din acest punct de vedere 'siht actele domnesti din 15 mai 1616, 
7 ian. 1617, 25 vmv. 1618, 12 iun. si 31 dec. 1620 (Doc. prw. ist. Rom., B, XVII, vol. Ill, 
p.  19-22, 81-82,  269-^?0, 554-555,  621-622). r 

*). Letopisetul Cantacuzinesc,  ed.  G.  Grecescu  si  D.  Sinionescu,  Buc, 1960,   p. 


153. 


/ 


\ t 


i*   \ 


X 


tf- 


'ȣ*Eto 


-' 


£.: 


m 


■ 


• 


*^-^ 


--x.S 


9d 


*  -•* . 


'^'- . 


p-*^Xi"T-» > * 


■ 


*v**_ 


'V- VLV. 


■.  ■ 


^ ,  ■'. 


-V. 


■ ^ 


i v>* 


rJ 


:*- 


V 


4  * ' 


r 


>A 


^•-"■f 


t  .♦<* 


■ *■- 


<-*< 


p*i*<*- 


M    'w 


'-» -^ 


K&* 


-'> 


*S 


| 


iSS^l 


^ic 


* 


:.^v 


Om 


' 


. *=" ■ 


I 


^^ 


S  a, 


••  • ■/ - ' ■ 


l--rr 


'*ts' 


v^*. 


V 


■   ;- . -- 


- 


^- iT t*' 


*:■ 


♦ 


ife-7 


■;;v 


^-A 


-  • ■. 


>r 


. 


_s.-* 


V 


- 


a -  c-r» 


: 


~jtry 


'• -■■.>: 


v. 


*rs 


:'->fc 


**  '^. 


- -«i?-^-ia*S 


■ 


V 


.% 


l" 


^fc*.^   «v*^ 


I, 


*T** 


'iT < 


If " 


-..--■ 


c3« 


-' ■ 


&■»« 


EB 


-  ■ 


•. +J- 


mm 


^T 


; 


0^^.< 


It  V 


' 


mtr<--~ ■ 


. 


a^*" ' 


/ 


, f 


F   - 


' 


I*** 


saw 


v   > 


■•^ 


f"V  -. 


****-. 


:»: 


><: 


y.^Tr 


V.*'" 


■   ^C^:*fe£5^v:-_. 


*■■ *- 


rt. . ^ 


:**   '■ 


..:'■": 


:;=■>*" 


;-* ■-■« / ' -.>  *wja 


-■'"- 


A«* 


'■*■* 


, ■ 


-f 


.  V^   -_* 


* ■ 


,» 


V 


■-? 


I 


*--V 


.: V 


v' 


■  *. 


^  / - 


H   IT 


rn  c 


*■ 


.  <m. 


INTRODUCERE 


9 


sfirseau in munei silnice la galere 1). In jafuri si luari de robi, pe turei nu-i intre- 
ceau decit tatarii 2). • - < 

/ 

Turcii ■ practicau statornic vinzarea tronului Tarii Rominesti, fund incura- 
jati in aceasta practica de luptele grupuriloiv bdieresti pentru obtinerea domriiei, 
iardomnii se suceedau la tron cu -„gind de jaf" pentru acoperirea macar in parte a 
enormelor daruri pe care le proniisesera turcilor spre a-i aduce la domnie 3). 
In scurta perioada de 32 de ani ce precede domnia lui Matei Basarab, istoria 
Tarii Rominesti inregistreaza 15 scurte "domnii 4). 

Domnia lui Matei Basarab (1633 — 1654), exceptional de lunga in raport 

cu domniile precedente,  a reprezentat,  prin insasi durata ei,  o perioada  de 

consolidare   temporara   a  autoritatii   monarhice,   constituind  una  dintre 

-conditiile care au faeut posibila intocmirea  la  1652  a  legiuirii  ce s-a  numit 

.^Indreptarea  legii". . 

Aparitia acestei legiuiri a fost asadar determinata de conditiile istorice 
proprii societatii rominesti din prima jumatate a secolului al XVII-lea. Struc- 
tura acestei soeietati era bazata pe modul de producjie feudal, in care boierimea, 
mc-narhia si biserica — aceasta din urma fiind ,,chintezenta si consfintirea dbmi- 
natiei feudale existente" 5) — luau masuri legale cu caracter general pentru 
consolidarea pozitiei lor in stat.    . ! 


■sf- 


K 


t o.,. .,- v Nu se  cunoaste  manuscnsul  original  al  ,,Indreptarn  legu" 

Infati§area pravilei  ,.   ,^0  t>    1   **-»' •+-    * •   2*7- -  , V , •  ■ 

dm looi. Pravila tiparita este un in- folio, avind 25 101 nenu- 

merotate si 796 pagini, tiparita in alfabetul chirilic, ingrijit, in negru si rosti 6). 

ei complet este urmatorul :■-.'■ 
„Indreptarea legii //cu Dumnezeu// carea are toata judecata arhiereasca si 
imparateasca de toate vinile preotesti si mirenesti. //Pravila sfintilor apostoli, 
a ceale 7 saboare si toat<e> ceal<e> nameastnic<e>. Linga aceastea, si ale sxfiil- 
r> das<cali> ai lumii, Vasil<ie> Vel<ichi>, Timothei, Nich<ita>, Nicblae. 
ghia dumnezeestilor bogoslov<i>. Scrise mai nainte si tocmite cu 
porun<ca> si invatatur<a> blagocestivului imparat. chir loan Comninul, de cuvin- 
<tatoriul> diac a mar<ii> besear<ici> lu Dumnezeu si pazitor de pravili, chir 
Alexie Aristinu. Iar acum de intii prepuse toate de pre ellineaste pre limba 
rum<ineasca>, cu nevointa si oserdia si cu toata cheltuiala a pr. s. de Hs. chir 

, cu mila lui Dumnezeu mitrop<olit> Targov<istei>, exar<h> Plaiul<ui> a 
to<a>t<a> Ug<grovlahia>. 

In  Tirgoviste,  in  tipografia  prealum<inatului> mieu  domn,  Io  Mathei 

v<oievod > Bas<arab >, in s<finta> mitro<polie >, in cas<a > Naltar<ii> domnul<ui> 

nos<tru> Is<us> Hr<istos>. Martie 20, valeat 7160 a lui Hristos 1652, v. pos<t> 

vel<ichi>". 


X^ 


^-., 


^J 


■v^^S: ■ 


«z^ 


'A" 


iP 


.^ J" 


; - »> 


- 


.     *     * 


' *■ 


^- *e o 


"'.* 


**5? 


x— 


----- 


H>. 


*  *    "" 


■■ 


-:v^- 


."-: 


"  =     ■ 


■ 


J    V" 


■si- - 


>*^^J 


*T 


- ^ 


^v^ii fi 


ran 


:X 


"1 


— « "■ 


-,V^ 


V-V- 


L _ . ■.■- 


S^YftSSe 


';- " 


■   ' 


■ ■ - ■ 


rj\^»^w;; 


?£te^ 


,> 


—     ,   v  ■ 


L t' 


■X\ ,    ■ 


^ 


■ sr« ■-; 


■   fr 


**"^>^ 


\> 


. ■ 


■■"■ 


y- 


£?v; 


<7- 


■--. 


V^U-^.   '  \ 


V. 


*-ii^'&i#iSE 


-,^ 
-.J'--*; 


v\ ■-_ -^ 


rr^> 


A , ^ 


?'r* . 


J. 


:A. 


q«5-* 


."s, 


i^^^ 


■^'- 


^: 


.ic^* 


V^i 


■  ^:.r 


Vk'. 


^-**  *v^ 


^*^ 


*a 


'--*:. 


< .- "sv 


/ 


-<:^ 


-- . 


<vS^i 


■\-  " 


«■_-££: 


. - - \ ri 


Vi' 


■'■   .; 


•■ .. . ■■' 


* -"  j1 .-* 


L.'^T M 


^^r 
"^i 


H 
*  >- 


** -^= 


35   ,-v 


•■   -   \. 


' v-   '-. 


ME 


>""  V'^-1 


t "^ -^ 


'   »■ 


-  y 


:   ' /- 


/ 


\' 


x)  Cf. acfele domnesti din 5 apr. 1613, 29 apr. 1614, 23 ian. 1615, 31 dec. 1616 si 5 mai 
1620 (Doc. prw. ist. Rom., vol.  II, p. 165, 269, 361; vol.  Ill, p. 77-80, 516-517). 

2) Alexandru Coconul arata la 30 iimie 1625 ca ,,au venit tatarii . .. de au robit juma- 
tate din ^ara  domniei mele"  (ibidem,  vol.  IV, p.  536). 
• 3) ArJ). Xenopol, op. cit., vol. VI, p. 92. 

4) Vaei I. Ionascu si Fr. Pall, Elemente de cronologie, in Doc. priv. isU Rom, Introducer er 
vol. I, Buc., 1956, p. 490— 491. 

5) -F. Engels, '.Razboiul taranesc german,  ed. a Ill-a, Buc,  E.S.P.IIP.,  1958, p. 

6) I. Bia'nu si N. Hodos, Bibliografia romineascd veche, t. I, Bug., 1903, p. 190.  ' 


J 


- ■* 


. -- *  ">' 


r<^< 


Kl 


;.--/-- 


■%z. 


s?r^-i--j 


5ffl& 


—.-•  -i^rSt 


>-■-   .' 


^-S,. .'■■".: 


-"** 


-   \ 


. .    ■-■.■<■-■. .*-■■  ■■ ■- 


■:^ 


- <?* 


■■-, --^^ 

■ •  ■. 

■  ;^ 

T5 -s^ 


. * 


■ 


.  . 


*J 


— v. 


- -V 


-^-^A ' - 


■■;  t 


■» 


^Vl.  -^ 


•f?j 


-  ■*". 4-i 


V. 


.*■ v *; 


v¥ 


r»   ,^J<_ 


iv- 


- *r 


.ri(C 


- 


/  "   ■ 


'*     i^ 


' i ■ 


&**" 


*.? 


■ T 


■ ,.   '.,. ■■ ...    ■ ■■ -.,.'■  - 


' ' >.:■* 


^1 


.-*■; 


-^'V- 


^afc-jfe 


A' 


^V  r« k-5K 


-** --,"^ 


^-^"^Z* 


. :.   . 


^-    ^^l^ 


-*   * * 


rt^'< 


— .--:•-  : 


e^^ 


c«^w 


4 


■  "*r 


_>' 


feijr 


W-V » J 


• 


/ 


: 


.&&<. 


*-.■ 


- 


l"^. 


j 


■ /- *-n 


■   ■   ?TPf' 


* lT 


©■>'.' 


; --/ 


: 


:: </   * 


»2 


m 


Hs?'"- 


- -f .  ;. 


-:-■ 


■&' 


Ffdf^i'A 


■?<-:,< 


■ ■'\ 


.  ■'" 

- — ; '.' 


■ -V  -  ■ .--'■ 


■*;* 


p4N« 


,* y 


•<r  „\ 


-I* 


r- 


^ 


$K* 


: 


. - 


L ... 


L   » ^ 


'-v "KEf 


■   -  " 


ji /^ 


? _V-^ 


' v/ 


r - -^  . 


'■  ..; ■ 


$CH 


*rt?£$ 


c& 


ESS : ■-. 


.-■-■■'■'■" . 


•w 


. 


. . 


A 


=-->;- .* 


^.-.: 


*?*£.-:•: 


KS*fci 


- 


:■ :. "■■■■  '- 


' 


Tm&. 


r 


? x 


j*  - 


.-a< 


*- 


-•.--- i ^ 


■ 


■j _ ■ 


. . -,/. - 


n  i  _  **     i*I 


'-* 


'i.. 


"j*1   ^ 


Atf^J** 


t ,V;^ 


T"  . 


mm. 


'  r  * *-?** 


Ka*'K 


■'--■-- 


§* 


:-*     -i*    " 


,:'^:-. 


^   ^ J>pj T v*v :■ 


^  >..v 


'>4 


l"*"  ■ 


_ > * 


fc^* -" ■ _ 


-v£* 


t - 


k"-> 


-  .  .  . . : - 


".-  >.■•;.-  ' 


.   ^ 


'"•oV- 


Z - A-* 


- v 


.,< f: 


.v    v. 


*^;j 


-jb 


fT^_->  « 


.r : 


^ 


- 


V 


w*. 


" 


t 


INDREPTAREA  LEGII 


4V 


^ 


-' 


Intreaga inscriptie este inconjurata de un chenar ornamental, pefecare 
figureaza sus : soborul maicii domnului, cuprins intre chipurile lui -Isaia, Ieremia, 
Moisi si David, jos: sterna Jarii Rommesti reprezentata printr-un eorb cu crucea 
in cioc, purtind pe piept un scut pe care se afla o cruce asezata pe o coroana. 
Sterna, pe care mai apar soarele si luna, are deasupra si o coroana. Pe latunle 
chenarului  figureaza   chipurile  mai  multor  sfinti.  Numele  gravorulm  este 

Theodor Tisevici. j   ' ■'•   _   .   _ 

Pe verso se afla scrisoarea  omagiala  cu care  traducatorul,  Damil Fano- 

neanul,  prezinta  lucrarea  sa  mitropolitului  §tef an.  Urmeaza  apoi  sterna 
mitropolitului  insotita  de versuri omagiale si,  dupa  ea,  predoslovia  mitro- 
politului §tefan. . . 
Fiecare pagina are un chenar dublu spre margme ; in acest spatm marginal 

se afla, in rosu, numarul curent al glavelor si alte indicatii. Pagina are 36 de 
rinduri. Textul este inso^it de numeroase frontispicii, viniete, semne si imagim 

Titiurile glavelor sint imprimate cu rosu ca si literele initiate ornamentale 
ale glavelor. 

A. Prefata lui Daniil M. Panoneanull). Legiuirea propriu- 
zisa este'precedata de scrisoarea pe care traducatorul, mo- 
nahul Daniil Panoneanul - pe adevaratul sau nume Damil 
Andrean 2) - o adreseaza mitropolitului §tef an, pentru a-i prezenta lucrarea sa. 
El se considera cu multa modestie ca fiind „plecatul prah de supt picioarele . 
sfintiei sale, marturisind ca nu avea mare stiinta de carte. Damil Panoneanul 
arata ca fusese asistat in lucrarea sa de catre doi dascali greci, ambn origmari 
din Chios, „vestiti si foarte iscusiti intru toata dumnezeiasca scripturau, cuviosul 
ieromonah chir 'ignatie Petriti si Pantelimon (Paisie) Ligaridis care - cum 
precizeaza insusi traducatorul - „cu toata mintea, inteleptia, aratarea, 
supunerea si indreptarea44 lor au asistat pe Daniil astfel la intocmirea „Indrep- 
tarii legii"'.' Ambii, profesori la scoala greceasca din Tirgoviste, erau considerati 

ca „dascali desavirsiti" 3). _ ^ / 

Daniil, care a „prepus" aceasta Jndreptare de leage dm elmeste „pre limba 
romineascau si pe care o apreciaza ca fiind de o foarte inalta valoare, o ofera 
in dar mitropolitului: „priimeaste truda si osteneala ca unui nedastomic, pn- 
measte acest dar mic, cu multa proasta a mea minte necuprins, prnmeaste 
gradina cu florile raiului impodobita si sadite cu buna mireasma a darului dunu- 
lui sfint, priimeaste ca eel pumn de apa ce duse eel sarac la eel imparat, ^prn- 
measte si pre mine blagosloveaste, ea eu, ticalosul, pespe blagoslovema 51 
ertarea sfintiei tale, sa dobindesc ertare multelor meale fumedenu de pacate   ). 

■ *  v " * _ - 1   * ' _ * _ ■  ; L 


Textele 
introductive 


i* 


//  _ 


!) Litera M din semnatura este ini^iala cuvintului Monaha. .    . 

2  Devenit mai tirziu,  dupa  moartea  lui  Simeon  Stefan,  mitropolit  al  Ardealulm 

(N. Iorga, Istoria bisericii rominesti si a vietii religioase a romtnilor, vol. I, Valenn de Munte, 

■-19<tf,  P. 346-347). 4 '   '  ..  r     J    . ,  f2£ 

■    "«j I Amanunte biografice in C. A. Spulber, Indreptarea Legu. Le  code  valaque de IbM, 

Iere  partie, Histoire, Buc., 1938, p.  IX— X.. ^ __ ^ , 

*) Serisoare reprodusa in mtregime de I. Bianu si N. Hodos, op. cif., p. 192, de 
§t. Qr. Berechet, Istoria vechiidui drept rominesc, Iasi, 1933, 1, p. 422; idem, Legatura dmtre 
dreptul bizantin si romtnesc, vol. I, partea I, Vaslui,  1937, p. XIX. 


_^"" 


**f 


■-  ' 


. * . . 


£' ,:^r 


' 


^ 


. ^£ 


i-^_' 


-^ i 


- 


> 


V  ■ 


.  — - 

c, 


' 


*^<l 


<   I 


x >    ^V   A 


"*-*i . 


;v 


?' 


^ 


?SZ* 


- k'' 


■ 
■ 


t-">~ *  \ 


- ■ 


*^^"> 


■   ■ 


A 


<v    *V 


Gn£\. 


'   . '■ 


-  it: 


I ■ ■ . 


. - 


:>v:- 


m^-: 


n  ,Tr"- :■"'•" 


'■■•■■■ 


> 


vv> 


■  X  , t 


\. v; 


^, 


:- ' ^ 


« 


* J 


F* .-- 


•*A    * 


**p"" 


■ 


*.>*■ 


■ -^-~    -^ 


H*^* 


ianfc 


*^tf£~?EFZZ^ 


-;^&* 


'K -. 


■ '    ^~ L*  — I 


.- ■ ■.-, 


^>*J* 


r>T- 


»-iJ"^   -,* 


**> '* 


'^J 


e ■■" 


■ '   b 


:^St.  r^- 


D 


^*-'- 


■■-. ^*' .-*- 


-\ ■ 


r- 

: ■ ■  .   - 


^ ^- 


5^5 


— ; 


^K 


TV- 


■ ,_« 


■ - . : 


■Av' : 


*>■' 


i& 


:—~-r. 


'  . ; - * 


Stf'S^' 


y*>ia 


SSS^ 


■ 


*F. -* 


.^E 


.   . 


a . 


:  - 


>G 


:^-«*- 


- ->  w-t--    - 


L 

D 

1 


■K 


vl 


t , 


v 


: 


:&#/'. 


tf ** 


r 


El: 


. i*V^* 


m 


P . 


«   -..r. 


itfC" 


■* * 


.=» 


■ 


■ -  . - ■ 


^y:r^0^£:;?.--- 


.4>> 


-*** 


;/r=  - -— ■    ■' ': 


r-  >&^ 


**  ./ 


.V- 


>T 


./ ■  - 


—  ^ 


■sM.: 


>  <*7 


**l 


1T*J 


■: rf--"3 


*?**■ 


V 


■Sr\ 


: «*£ ; 


^w- 


"*w^: 


-■** ■  s v- 


-*f- 


" "---\ 


X 


_;-^fc - ^ 


i    - : 


-  s^- .- 


•   - — JET 


*i»*? 


*"-"" \- 


..- 


1^ 


^fiw 


^J/- 


«5SMtf   - 


-^ 


-.  - r 


5^ * 


5BSU' 


^^ 


l:^ 


: 


■A* 


-^ 


'" 


INTRODUCERE 


. " 


aniil Panoneanul nu vorbeste insa nimic de criteriile dupa care au fpst 
alese materialele intrate in compunerea legiuirii, nici despre metoda dupa care 
ele au fost ordonate. El mai face in cursul pravilei doua mentiuni: una in pagina 
424, dupa prima parte a legiuirii: „Cu rugaciunea si toata osirdia mitropolitului 

s-a talma cit din elineste in limba proasta romineasca, prin sirguinta 
prea pacatosului D aniil Andreian monahul din tara Panoniei. Sa. nu-1 uitati 
in rugaciunile voastre" ; eealalta, similara, chiar in titlul par tii a doua a pravilei. 
B. Predoslovia mitropolitului Stefan. Predoslovia mitropolitului, care 
urmeaza stemei, este adresata „Preasfintilor arhiepiscopi, mitropoliti, iubitorilor 
de Dumnezeu episcopi, egumenilor si tuturor parintilor duhovnici si proto- 
popi" 1). La alcatuirea acestei predoslovii, mitropolitul §tefan s-a folosit de pre- 
fata lui Vlastare, dar chiar si asa ea dovedeste cunostintele- canonice si juridice 
ale acestui inalt ierarh. 

Predoslovia arata insemnatatea pravilei, indeosebi din punctul de vedere al 

confesiunii ortodoxe, situind scriptura in antiteza cu invataturile straine si ere- 

tice si invederind redresarea si apararea credin^ei facuta de soboarele ecumenice 

si locale,  care au intocmit  „pravile,  canoane si legi . . . ca sa fie de folosul 

traiului oamenilor". 

w-     Mitropolitul §tef an ne aminteste apoi ca intre izvoarele „Indreptarii legii" 

V se afla si invataturi, epistole, ,5intrebari si raspunsuri" ce „s-au facut de boga^i 

■} barbati sfinji", care formeaza toata alcatuirea de obste a bisericii. El a adunat 


toate canoanele,  la care a  adaugat si „Pravila imparateasca",  ,,ca 


va  f : 


si 

9 


aceaia de treaba acestii oblastii si micsoare tari, de toate vinile, cu catastihul 

ei deosebi, ca sa poata fi si sa dea cite ceva ajutoriu si ea canoanelor sfintilor 

barbati, mart urisind si dind raspuns mai tare si mai virtos", lasind  astfel sa 

se intrevada intentia lui de a folosi dreptul laic auxiliar regulilor de drept canonic, 

al caror scurt istoric il face. 5 

e, inspirata tot 


Predoslovia mitropolitului S^tefan rememoreaza, mai 
din prefata Sintagmei lui Mat ei Vlastare, istoricul intocmirii pravilelor impara 
testi. Vorbind in sfirsit in ce chip s-a ostenit personal pentru intocmirea ,,In 
tarii legii", mitropolitul §tefan precizeaza ca a ales „de in multe si bogate 
pravile", adresindu-se chiar si patriarhului din Constantinopol, pina ce a aflat 
la Gheorghie Caridi de la Trikis, „judecata toata arhiereasca si linga dinsa si 
imparateasca cu toate canoanele ale sfintelor saboare si apostoli . . . , scoasa 
si tocmita . . -» de . . . pazitoriul de toata pravila si canoanele marii besearici, 
chir Alexie Rodinu". 


^ 


Comparind cele doua pravile tiparite in vremea lui Matei 
Basarab, constatam ca pe cind ,5Pravila de la Govora" 
poarta numele domnului, in chiar titlul ei, si sterna Basara- 
bilor, pe cind Udriste Nasturel, in versurile ce insotesc 
sterna, preamareste pe Matei Basarab, iar Meletie Macedoneanul si ieromonahul 

din Ohrida arata, in mentiunile lor, ca pravila fusese tiparita din ordinul 


Rolul mitropolitului 

Stefan la intocmirea 

pravilei 


> 


-   V 


■ 


■■.  1 


. . 


»-^ 


x)  I. Bianu  si N. Hodos, op. cit., p. 193 J I.  Peretz, Curs de istoria dre\ 


-   m 1 


* 


i rornin, 


> ' -Jrx 


-7 


.^v 


.* - •c 


vr-<\v 


.-■* 


v-:.~ ■- 


< 


■- L,»r 


-*^'L- j^- 


i  ?; 


*'*:"  -rl \ 


*   - 


^':^ 


r   -   _—  ^7" 


.*■> 


•■ 


... ..■ -;., 


--' 


L -^_ *■   t?'« 


-*?"-- 


55W 


-/ 


:^*w 


**f. 


/^ 


^ 


-   :^-^ 


•^Vrf 


■  ^  "x' V   *^ 


. /.k 


:.■:-/ :-t 


;^ 


-.. 


LA- 


V   - 


-\ 


"   ^ 


■"; 


:-^ 


<£K  Pw^Z 


-'^Tl 


■?■£   -   ■ 


'^V^ 


— i- --" ■ ; ^-.. 


:- '^^ 


•^ 


■  p 


- r^^- 


■VJ  ■■- 


■^ 


-V 


. <">■■.'.■*; 


Ar 


±' 


■■ -■ 


*T«- 


-.-■w 


.    ■ *: 

f ■ 

- / :■-■>'- 


■ ^ » -t a 


,:v^=>- 


■*•** 


L3l 


. -r>- -^3 


.- 


^***S 


*    ? ■ - 


;:.:;-^-.^. 


'.-.-. 


K  *3S? 


h"-U-^; 


U 
^ 


^   ' 'VjH 


:-"-.- 


L^- 


_ ■■■J-r^H 


- 

■  ^  ■■■ 


■'< 


■rv :vo 


. 


^"•*a 


■■'...— 


:   ..V  ' 


-S~* 


■  -  ,. -■ ' 


■  ■ . 


«r-> 


■■•. A   - 


-*■ -T^ 


:■■:-.■ 


vol. H, Buc, 1928, partea I, p. 375; gt,  Gr, Berechet, 

p. 424; idem, Legdtura dintre dreptul bizantin si rominesc, vol. I, partea I, 

din anexe. 


vechiului drept rominesc, I>; 


*-* 


<f 


-- j?^ 


r 


■ ■ ■ 


- r-<t. 


■ - f 


- ,' : 


f r'x 


^- ^-+^7^ 


- - -A 


**tm 


^<: 


L*    .VIA. - 


r ■*   <v 


■~M    I - J~ 


-.■■ 


tf' 


S^^ . ■ 


/ 


tm- :- 


- .. 


W-\ :*&= 


^ &~* ^i> 


v--*- 


! 

-  V 


■ ■ 


— i ^    ^^. 


r   l 


p   ^n 


■ *.> 


*r i 


■& : 


■^ ^ 


k*V 


^^- ^*- 


^-> 


tv. 


K^>_ 


■- i 


v^-j 


-^ 


f 


ft 'v- 


A 


rt" 


! 


\W  -0-,.^: 


Pt*i 


X 


—  t I  L _ 


s>s 


-/ 


tv 


' t - 


V  - i*~ 


■ ^ ■ 
Kir 


j*" 


;<*>" 


■  «*   * 


■ "   ^  ' ■ 


# 


-  -  -^ 


£.- 


rlj*** 


Atf 


■ .z1 


- , AA. j ■ 


:  F 


I   "^;-.-- 


- /- 


•Z. 


/*_-*' 


1#    """^ re* 


iV 


'^i   T* 


.J- -* 


fc*v 


* 


; :' v :■ .. 


1  V ' 


\f "■v 


«*3T=* 


i 


. ■ V 


„. ' 


Jv 


hck*.-fr 


1 t~ - ^ 


r~ 


■- 


*r 


Lft 


■ £ 


B 


r  * 


e5 '■' ■■■■■ 


-=-., 


- v- 


;»-,- 


~ -*.} 


_-v 


?53 


^^^iii . 


>:■:■■   --.:--.";.^;>-   -   ■.'- 


*^*^.." ' -j: \ 


. v  jt";  — 


'^>->\ S 


■ *:+ - 


t .* 


■*  w^'*^^*".; ■ '  . 


I.U    ^ 


^A>. 


,>^ 


/; j  >v 


- 


1 ; 


1  f 


■ 


^ ^'~ 


^*__ s 


■r 


SSf? ' 


.— - 


* - 


./< 


•  S. 


" 


-- 


-    / 


\ 


■/ 


\  - 


> 


-. 


12 


INDREPTAREA  LEGII 


/- 


si cu cheltuiala domnului- asa cum se urmaseji cu „Eyanghelia invatatoare", 
iiparita la Govora In 1642; foaia de titlu a „Indreptani legu" poarta numele 
mitropolitului si mentioneaza ca traducerea s-a facut ,<cu nevointa si userdia si 

cu toata cheltuiala" lui. .., ^ ,   ' <■■   - +  -    "il 

Pe de alta parte, traducatorul Dannl Panoneanul confirma aceasta in cele 
doua mentiuni ale sale, fara a aminti care a fost participarea domnului la intoc- 
mirea pravilei, care poarta pe ea, nu sterna domneasca, ca „Pravila de la Govora , 
ci sterna mitropolitului §tefan. De altfel, mitropolitul Insusi o confirma in predo- 
slovia sa, clnd scrie: „fi asa cu multa userdie si indemnare. o am scos de intu- 
nearec la lumina; si, cu buna voie a luminatuluivsi blagocestivului mieu domn, 
Io Mathei voevod Basarab, si cu tot sfatul marier sale". v 

- Aceste deosebiri ne indreptatesc sa credem ca initiativa, orinduiala cuprim 
sului ca si supravegherea tipariturii „Indreptarii legii", se datoresc mitropo- 
litului Stefan, care primise in prealabil aprobarea domnului. Sa nu se uite 
eS tot mitropolitul Stefan tiparise in 1651, cu cheltuiala sz,Mistirw sau Sacra- 
ment, lucrare ce se ocupa de tainele botezului si a mirungeru. Mitropolitul va^ti 
impartasit cu domnul, care a primit, intentia de a inzestra tara cu o legmire 
mai mar'e si mai cuprinzatoare decit pravila din 1646 si care sa raspunda totdeo- 
data nevoilor bisericesti si celor ale justitiei laice, rntelegind sa la asupra-si 

toata sarcina tiparirii. ■ ,.   ,  „  '" ,  ' x   ■, -i-   „ 

Astfel se explica faptul de ce mitropolitul Stefan vorbeste de praviia ca 
fiind o opera a sa, „rinduiala noastra", iar in mcheierea predosloviei, aminteste 
numai despre sine. Biserica in statul evului mediu era atit de prezenta^si^atit 
de unita de domnie, pentru „a conserva prin religie orfnduirea de stat leudala 
laical m incit intocmirea pravilei a putut U fructul in^elegerii dintre mitropolit 
si domn. Aprobarea domnului amintita in predoslovie implica promulgarea de 
eatre suveran a noii legiuiri 2). 

: 

.Indreptarea legii" este alcatuita din doua parti distincte, 
Cuprinsul pravilei ^up& cum 0 arata insusi titlul ei: prima, Indreptarea legii 
cu Dumnezeu, carea are toata judecata arhiereasca si imparateasca de toate vimle 
preotesti si mirenesti; a doua Praviia sfintilor apostoh, a cealel saboare ^ toate 
ceal'e nameastnice. Linga acestea si ale sfintilor dascah aiHuniu: Vasihe Velichi, 

Timothei, Nichita.  Theologhia dumnezeestilor bogoslon.   ,- A    V 

Prima parte, „ Indreptarea legii" propriu-zisa, al caruinume apare in colon- 

titlul paginilor respective, este mai cu seama o legiuire laica in care, dupa cele 
42 glave de inceput, extrase din inv&taturile panntilor bisericii intarite cu 
citate din Fotie Tarigradeanul, Balsamon, Armenopol si altn, urmeaza „Pravi- 
lele imparatesti", printre ale earor dispozitii de drept laic sint^ intercalate 
numeroase reguli de drept canonic ;  ea raspunde astfel conti 


«-*-'' 


prin titlu:  „judecata arhiereasca si imparateasca de toate yimle  . ,_. 

La 6 prima cercetare s-ar parea ca praviia, in ceea ce priveste dispozitiile 
de drept laic, ar avea un caracter exclusiv penal. Intr-adevar, in prima parte 
a pravilei abunda dispozitiile prin care sint incriminate numeroase tapte. 
Astfel, in terminologia timpului, slnt sanctionate infractium ca : ajutarea vino- 


S 


-V 


^ .. 


_   ■ 


S 


\sX 


- V. n 


. 


. 


*.^^ 


_rf^ 


-j£} 


^*.'--'V 


rfr1 


'\. 


■■-.. 


'>r*£d 


'-^ 


v  ■ 


SM 


-k. 


■ — ■ 


^*-j 


-* 


c*   - 


■ 


'■' 


- 


-  -v. 


I 


v- 


w 


■ - ^, 


-*c 


fV^V' 


"  "   ''•A. 


■  -   v 


■-. 


. V  *, 


' . 


*1  C 


■:L    ' 


■  :*- 


. 


±:-\ 


-*h^. 


C 


\ 


.■ 


j,-~. 


:. 


-\ 


l ss 


^-'. 


■ 


*.'». 


':-*■ 


-  » 


>\ *c«a 


■*£.' 


• 


-y -■* 


■ */ t-' 


> 


~\  ■ 


:.:, >"■ 


..   .x- 


-  .  s 


■ 


^; 


i..^. 


V  L^_2rf* 


Ji ■' 


■, 


■■-^\ 


■"' 


r>-*- -..* 


:■-;.? 


* - ^ i 


**-^*l   . „. 


7   > 


V" 


. /  - 


----- 


---•:', 


;/ . ■ 


* A*  t 


^* . 


■ \ 


-    - 


;-* / 


^v'* 


■ 


. ■'■■    : ■ 


-v-   . 


"- - \ . 


-.■■ 


^ 


.*-   . '«*&*■ _ :■ ^ 


/- 


- ■?■ 


* ^ 


■  " :■ 


■■■■■■■J  ■■-   ■ " £V    ■-■■   •    -ugr:.    «,.  .-  n   .-  ...   . . ..   $ ^ 


fA-f   ~"^V.--.*-:<r.r - - --^   r^'h 


k 


-^ -w**i 


^  ... 


V    T^C 


-2%:n 


.-*! 


*r* 


.-■■■■■■•■ 

■ ■ ■ •    : —   ■- — 


?>-*. 


/ 


■'■■■' 


>v^ 


-■: .  i-''"^''.-V^V 


* ^,^\ 


^ - 


! 


r " >* * 


^7- 


k^": *-. 


»•■ 


,• 


- 


.. 


■ 


INTRODUCERE 


> 


e 
riorme 


vatului, amestecarea de singe, calpuzania, cheltuiala banilor incredintati precum 
si a banilor straini, cununia cu doi barbati (sau femei), curvia, furtisagul sub 
diferitele sale lorme, hainia, hiclenia, ierosilia, invatatura de a face rau, lovirea, 
otravirea, preacurvia, rapirea, sfatuirea de a. .face rau, sila, sodomia, sudalma, 
tilharia, uciderea sub variatele sale forme, umblarea cu bani raij yotria s. a. 
' Ca si in „Cartea de invatatura4' din Moldova, pravila munteana cuprinde 
cauzele care apara sau^niicsoreaza pedeapsa si anume: dolul, minia, virsta, 
betia, nebunia, obiceiul locului, multimea (incertitudinea asupra infractorului)j 
ascultarea de eel mai mare, slabiciunea firif (femeia, taranul eel gros), somnul, 
dragostea, ruda cea aleasa (boieria), schimbarea firii (crestinarea, calugarirea), 
surdomutismul, plingerea tatalui la judecator si necunoasterea pravilei. Ase- 
menea principii adoptate in dreptul scris rominesc al secolului al XVII-lea? 
cu exceptia acelora din care rezulta privilegii de, clasa (ex. boieria, gl. 
insemneaza un progres in dreptul penal al tarii. 

Dar pravila are si dispozitii de drept civil, care se gasesc adesea 
printre glavele ce cuprind sanctiuni penale.  Din aceasta categorie de 
le semnalam pe cele privitoare la: bucate (bunuri), camata, capacitate juridica, 
casatorie si efectele ei, comoara, donatie, despartehie'^ dijma, filiatie  si  putere 

a, logodna, marturie, preacurvie, stapinire (proprietate si posesie), 
succesiune, testament s. a. -Incepind. cu glava 296, pravila cuprinde dispozitii 
luate din • N6fi.o<; rscopyiKoc, cele mai multe avind caracter civil, cum ar fi: 
obligatiile plugarului, zidirile si cultivarea pe teren strain, impartirea roadelor, 
raspunderea pentru vite sau pagubele aduse de acestea, dispozitii privitoare 
la pomi, mori  s. a. 

Tot in aceasta parte din *,, Indreptarea legii" sint cuprinse si dispozitii de drept 
canonic privitoare la unele f apte si raporturi din viata sociala, cum ar fi : ameste- 
carea de singe, botez, camata, casatorie v(nunta) cu prohibitiunile si efectele 
ei, despartenia cu efectele ei, filiatie, juramint, logodna, loviri, marturie, 
rudenia cu toate acceptiile ei, succesiuni, tocmeli (conveiitii), ucidere s. a. Pe 
linga acestea mai sint prevazute numeroase norme.de organizare bisericeasca, 
formulare de scrisori si de carti eliberate de clerici, apoi indrumari de ordin 
cultural, ca socoteala zilelor si impartirea lor in calende, none si ide, literele 
alfabetului grec, ostroavele si muntii cei mai inalti din lume, cunostinte pe 
care alcatuitorii pravilei le socoteau a f i ,,de tot folosulu. 

Aceasta prima parte are tin "total de 417 glave sau capitole, dintre care 
cele ce cuprind dispozitii de drept laic sint impartite in zaceale sau paragrafe; 
fiecare  glava  poarta  titlul  corespunzator. 

Partea a doua, intitulata in legiuire Nomocanon cu Dumnezeu, care nu mai 
poarta in colontitlu „ Indreptarea legiiu, ci indicatia materiei respective, cuprinde 
numai dispozitii si elemente canonice. Incepind cu canoanele sfintilor apostoli 
si tilcurile lor, sint redate apoi canoanele adoptate la cele sapte 
ce au-avut locla Nicheia, Tarigrad, Efes, Halcedon si Trulla; urmeaza canoanele 
adoptate de soboarele asa-zis ,,nameasniceuy de la Ancyra, Neocesarea, .'- Gangra, 
Antiohia, Laodicia, Sardichia, Cartagena si Tarigrad ; apoi sint reproduse canoa- 
nele ,jsfintului marelui Vasilieu, porunci, intrebari si rasptinsuri ale altor parinti 
ai bisericii, terminindu-se cu invataturile sf. Anastasie, patriarh;al Antiohiei, 
la care se adauga anumite indrumari pentru slujba liturghiei. In acest Nomo^ 
canon materia nu este distribuita in glave orinduite in succesiune numerica, 


/ 


■j* :. 


■■- 


N 


*   ':• 


.*- 


\ 


-- -_ '&*+*■* 


\ 


*   *> 


T -"f  -i- 


T" 


/>- 


/ 


■ 


Jr    * 


fe> 


-< 


--[ 


m 


^ 


i^M** 


. 


■■ 


■'■*  i 


. ■-  -   ■ 


_. ™. 


^V* 


■ 


Nl 


. ;    : 


s« 


-■ - ■ 


L  — 


.    ..  •   SI 


::;>^- 


-V^^JISK 


V. 


I:- 


: -- f- 


''■'-' "^ 

.-, ■■:•■■- 


vvy.. 


_ v 


'r  '  - - 


;>A 


v :-\^ -: 


"^ « 

'^w- 


•7 >^:>^ 


;/    . r* Wi 


C ■ ;-■" 


Tt> 


-'■"** 


• 


*>l   -"I 


.-;-'   ■— 


:->- 


--  *r 


->-S 


\ 


..-*■- 


- 


-    .  \* 


-  4 


■* * V! 


• :*■ 


■ . . ■ 


>\j^* * 


:#*— 


.". 


\*r ■ 


■Jr* 


-■-.. 


■^v  ' 


***** "*\ 


-    . 


• :  - 


:*x\ 


'  Y"^ll'*J 


\ 


x«( 


, ■: ',--".-- 


-^" : 


■1 r 


^ V 


■V   ^^*. 


*    .    **- 


-  - .v4vs49B 


■ . 


< -■ 


. . 


v 


-7*^ 


-■' ;* i-. 


^ 


- 


■r»> ."** "i" 


■  - 


>, 


_«r 


'< 


^■*J 


-  -■- 

■ 


^ 12* 


•-. -' 


"•*»■. 


-N 


>- 


JT*_--   .^, 


v,-; 


'v   :* WH 


* . Vt 


fP^ : 


'*^l    .  i A 


-■v% 


V- 


-■>   :^ 


: .^>^ 


^■%*^ 


^ 


•*■  **-    "-1"  .-  V* 


A;. 


1    - 


^v 


r ■    \ L _ 


-   - 


ry ^ - - 


,-v 


,,  >:;   . 


*fl^ 


•   :, • 


■ ; 


'•  *     >- 


' 


f*  * 


a*wa 


„ c 


; - 3 


•?? 


■-- :.3i, 


'  '- 


* 


T S- 


■**  ' ll *t 


-v 


-  ( 


v.. fc 


^v 


* / 


r* v 


■ 


v :i 


rfC^ 


tii 


— 


" <■■■=. ■-,:■■■ :■" 


y 


aw 


^ **^ 


^ 


-*• -.-r* 


$j& 


+ *•*-   \- 


£?N 


/-■ : 


■■■-? v. 


\  *- 


:V:X".  . "' 


#T?^ 


-a^- 


^^_ 


h-*"| 


*, ■-:■'-■   ^^i§S£ 

- -,v  . ■ ■ ...    .  ■ 


:: .< 


"1 - ^ /. * ■ 


m:-,- 


^CJfi  *--*H 


'_t    "'     » 


ZJ-&1 


vi>V.%rr 


,-^-.-.-r  . 


■  : 


- 


*. 


■   . 


?-> 


*j??-^/ 

-, 


.** 


■w - 


-■ . 


r *> 


fia^afe- 


■   7  C'. 


-*?£<:* 


; --■'" 


J?^ ** 


-***" 


■ i 


«&"/■:■ 


■ - 


■ >« 


r.-fV- 


_"\ - 


I-^- 


fl 


-*,.! 


- 


V 


■?*; 
t 


*rf ^ 


%&<&- ■ r? 


>•  3r 


,-K 


*f    " J 


-?**«■- 


■.-*.*■ 


& 


r*_- 


& r 


sg 


f 
.-X? 


■jm jMj  c 


A- 


ra 


tit 


■ 


-' a 


.v-r. 


■- 


. 


i  -■' 


v  -^ 


_"^s 


£r+w 


fps 


_*-_v 


_>' 


--^ 


. 


y - ,- 


PVF 


.<: 


1 ■ 


i«-*53i 


1 ■  *_ 


. ■■'■ 


r. 


tT 


■«* * 


■y 


*< * 


^* • 


14 


INDREPTAREA* LEGII 


• 


ci in mari capitole nenumerotate, fiecare avlnd mai multe glave insole aproape 

t0tdSvUad:etctie0r;u o rugaciune de mul^mire alcatxiita i^gg 
Metoda dupa care a lost intocmit sumarul prxmex parti merita o atenfie 
deosebitt Asezat la inceputul pravilei, dupa Predoslovxe, sumarul cuprxnde 
douT catasti?e'' deosebite in care materia este reprezentata nu dupa succe- 
siuuea ei in text - cum ar fi lost normal ^ ci dupa natura ex, alegxndu-se 
dreptul canonic de eel laic. Intr-adevar, primul catastih mdxca titlurile a 314 
areptui wuumt ,  •   .•   A:n totalul de 417 slave cit insumeaza aceasta 

glave cu caracter eclesiastic, dm totaiui ae <*x/  gi«»v *„+««  p„i 

Lrte Acestea sint glav.ele care alcatuiesc „pravda arhxereasca de mtn . Gel 
de-aldndea catastih cuprinde restul de 103 glave ale acelexasi prime part! a 
nr^vJlei alcatuind pravila Imparateasca". Aceasta prezentare a matenei 
Tart n" numTcdor' dona eatast'huri, nu si continutului pravilei, sx-sx gaseste 
Sificarea in ceea ce priveste „iudecatile" in inlesnxrea ce se face; celux car^ 


mstitxcarea m cec* ^ ^iv^v- ,,j ;— . am" 

va cauta de sraba sa poata afla carea in ce loc sx foaxe se afla . 
" tntre cele^ona catastihuri cu con^ut atit de deosebxt a lost xntercalat 
sumarnl ,,Nomocanonului eu Dumnezeu". Desigur ca aceasta xntercalare a 
nrmarit sa separe si mai bine eele dona categoru de dxspo^xx amestecate xn 
text, dar deosebite in  catastihuri dupa natura lor. naZii~u\2 

In afara de acest sumar general al Nomocanonului  fiecare din capitolele 
sale -este precedat de un sumar prqpriu, indicind g avele re^^ 

Normele de drept cuprinse in „Indreptarea legxx", propru societatii feudale 
consacra situatia de dependenta a taranimii supuse sx regxmul dxferentxal xn 
fata lep-ilor in raport cu starile si treptele sociale. . ,;     _ 


Hsr..  .-^- 


^  ;> 


Lj*S- 


^*  *■"■? 


. 


-^ >  :- *o,^ 


,^ 


,■>« 


*  ^ 


^.,.' 


-.: 


^^ i> j"ft 


-■-;. 


-\\ 


■"•GOB 


& 


- 


L 


■ 


■^ 


!   ' j 


>   - 


* 


; 


^ — ^ 


't- 


h .^:i 


\ 


^**i 


\. 


■^ 


^■r:^ -^ 


:.*-+- 


Sa£& 


r-:- 


■ 
' ■■■ 


. —-\-~ 


V 


.'" 


HE 


-   . 


■ 


- 


\ 


i*» 


■ 


■ 


1 ■ F"  ■ " 

\       * 

1  a  -               ™ 

^ 

1 

jflb  ; 

j 

f*j ■       i ■ 

f 

■ 

I 

V 

" 

1 

■ .->■■ ^J 

- "'"'fl 

B 

■ " 

- r 

* 

r 

- 

■ ' -.- 


^ ^ 

■' 


fV"^" 


■i^_ _"— — * , * 


TO-:*'"  -    "  ^-L^ 


r v 


Ll    ■ 


3S 


. 


■ - 


Iff--*' 


1 


^^T7-- 


K'** 


~ ,+ 


•^   ^/ 


■■■•%*-&- 


^ 


P-* 


r  -   / 


* 


: v< 


' 


« 


M 


.^71 


* 


-   V 


.F 


- , 


^** 


^irfSA*'4 


■a-^i** 


-** j *«a i 


• 


sub sanctxunea de a piati „ia uumm. w ^ ? r«ts' ^nlPailP acrrare bizan- 
celuia ce al cui va fi taranul". Aceasta dispozxtie ]m ta ?&**f *A?*^m« 
tine  corespundea  situatiei recunoscute in Tara  Rommeasca  de  „legatura 

^ ^Stemenea, regimul diferential in fata legilor, in %^|^g^| 
tele sociale, este consacrat prin numeroase texte.  In primul rind, se observa 
ca inegahtatea persoanelor inaintea legilor, potrivit categomi sociale ^care 
fac  parte  este  consacrata  chiar  prm termmologia pravilei.  Astfel,  membr i 
fSpin toare sint denumiti in chip variat,  dar caracterxstxe :   bogatx 
P   boiaren de treaba si de folos",  „boiar",  ,,cex de ruda bona 
domn-  ' jupln", „mai maiii aliora",  „om de folos"   om mare de cinste 
^uTcea'ieLa'V >pin« s. a. (gl. 2%|4|,#»g. f^^ffS 
e asemenea numiri caracteristice, cum ar fi:  „cex max micx ,  „cex max mici 


SlSi   lucratori", „om de jos si micsor si sarac",  „om max mxc ?x mat de 
o^hxgari-, „taran"gros'S «*« gros si prost",  „taram de ci neintele- 
cratnri44 s- a  fd  350, 364 zac.  3, 367 s. a.). f: ...    r   + 

gat0lnetHtat£ starilor sociale reiese si din sanctium e , -cj« gg aphcate 
infractorilor In principiu, calitatea de boier a mfractorului constitute o cauza 
^^e^J^V^e (#-367). De asemenea^ omurul #%gg£ 
tare care se pedepseste in general curmoartea, in cazulcind este savirsit , ae 
u* boier „de Laba # de folos aceii tari si de va avea avutie" se pedepsefte 


\ 


X 


^ 


"V 


■ . ■ ' 


. -*- 


. ^* 


. 


-v * 


\ ^ 


^Vi 


.  . 


■ 


-h,7 


-,,-"■ 


■ 


' 


'    x    , !  - -   ■ 


-* .^r 


'- 


- 


- *;<   t- 


" ^^ 


5    ^ 


■ 


:"¥ 


'^ -<v. 


■\ 


:^i 


■<■ -^s 


^s 


H 


"St 


^ 


^SB 


■■■_■ 


V 


"T    L L »  I 


Li>- 


■ 

■ 


Hw 


- 


" 


.'//J 


r^- . ' 


-  f 


f-i 


■■ * *   ^'. 


**?•' *fe© 


yl_    ™, 


t" .■*" 


^3>>^' 


•■ 


^f^^. 


^>^- 


■ 


JSS* 


.■ ' ■■ •- ' 


^^ 


■ 


>-• . 


* 


^■wwr- 


\ 


BBr 


sr 


' 


- 


.     /   ■ 


^^_ 


.^-  *# 


«rf. 


'-   ** « ..." '   -     ■ 3^^   h 


■*t  .J- 


/. 


7jf- 


■~/4 


V# 


-.>-. -\ 


f   ? 


^■^ 


a>^*S 


^* 


. *  >* - 


s*. 


f- V 


-^ 


->a 


- v 


^ 


INTRODUCERE 


. rfW^ 


-_>^ 


i--  J-y  -v~*-J_-fcj. 


3* 


-  ' . 


'  '■-' "111 


15 


Zi» 


. 


■■■**? 


"~ V 


"r>- ■ - . 


>^f 


r  i  -  A  vr 


*1-l 


:-v^ 


«r 


«*« 


^ * ^ 


V- 


/ . * 


;k 


■r 


Ik 


B5- 


B6* 


■ 


I 


V ■ 


-■■ 


■■■  . 


H5A 

v.. 


■ 


b^ . 


/ 


~*r 


ir 


\ 


■v* 


' 


■; 


numai cu amenda; numai daca amenda nu este achitata in termen scurt. 
vinovatul este pedepsit eu moartea (gl. 243, zac 11) ; eel ce va sudui pe boierul 
la care slujeste este considerat ,,ea un suduitoriu de domnie" (gl. 50, zac. 1) ; 
tot asa, eel ce va lovi.pe cineva, fara. a-i produce „vinatare sau singe", nu se 
considera ca. savirseste sudalma mare, „fara numai de se va face spre un obraz 
ca acela mare . . ." (gl. 107, zac 19; cpr. zac. 1 si 12). In caz de rapire, daca 
victima raptului este ,, fata de mare boiaren", judecatorul ,,va certa mai mult 
de cum ar fi rapirea mai mica-' (gl. 159, zac. 25). 

V Dimpotriva, calitatea de om de rind atrage agravarea pedepsei. Astfel, 
in cazuri de rapire savirsita de „rob sau naemit sau slugoiu*', in afara de pedeapsa 
capitala se prevede ca ,,inca-l vor si arde m foe", pe rapitor (gl. 259, zac. 13). 
Exemple de acest fel sint numeroase. 

Pravila prevede pedepse asemanatoare pentru boieri si oamenii-"de jos 
numai in cazul unor anumite infractiuni deosebit de grave (injurii aduse dom- 
nului, juramint fals, preacurvie s. a.) si atunci cind pedeapsa prevazuta pentru 
infractiuhe este amenda (gl. 367, zac. 2), Sint insa si anumite infractiuni pentru 
care pravila prevede o pedeapsa mai aspra pentru boieri decit pentru oamenii 
de rind (ex. inalta tradare, gl. 367, zac* 6; proxenetism, gl. 367, zac 5). 
Tot asa, exceptional, pravila admite toleranta pentru ,,taranii grosi si prosti- ', 
in caz de ofense nechibzuite (gl. 364, zac. 3, 59) si pentru tigani, in caz de furturi 
marunte (gl. 346, zac. 22) ; ,,furtul de nevoie" savirsit ,,dev mare saracie" si 
numai „cit va minca si cit se va imbraca"veste iertatde pravila (gl. 348, zac. 6). 

Clerul se bucura de asemenea de 6 situatie privilegiata. Astfel, daca un 
cleric savirsea o ,,ucidere grabnica", era pedepsit numai cu surghiunuLpe 
viata la manastire (gl. 243, zac. 12) ; calugarirea vinovatului atrage micsorarea 
pedepsei, fund considerate ca o manifestare a pocaintei (gl. 369). 

Influenta spiritului religios se resimte in multe dintre incriminarile si 
pedepsele prevazute de pravila, de exemplu in incest, rapt si in genere, in 
infractiunile privind morala si familia. Se intilnesc discriminari bazate pe 
religie, atit in distribuirea pedepselor, cit si in materia probelor; 

Un alt aspect al inegalitatii in fata legii il constituie situatia femeii, care 
este considerata ca fiind inferioara barbatului, avind in vedere j,nepujinta 
si slabiciunea firii'4 (gl. 364) si faptul ea ^,iaste mai proasta" decit barbatul 
(gl. 211, zac. 6). Plecind de la aceasta conceptie retrograda, nu a fost greu 
uitorului sa recunoasca barbatului dreptul de a-si bate sotia, ehiar^ daca 
ar fi dat un inscris ce prevedea contrariul (gl. 185). Pravila recomanda intr-a-! 
devar bataia j,cu blindete, iar nu eu vrajmasie", dar se grabeste sa adauge 
ca bataia cu palma sau cu pumnul, ,,de o ar bate cit de mult si cit de de^'.'j nu 
se considera ca fiind cu vrajmasie (gl. 185, zac. 9). Sotul putea de asemenea 
?a^si puna sotia in fiare si sa o inchida „cum ar fi in temnita" in anumite 
cazuri (gl. 185, zac. 10), iar uneori sa o alunge si sa se desparta chiar fara 
judecata (gl. 187, zac. 1). In schimb, pentru consideratiile mai sus aratate, 
femeia era pedepsita mai usor in cazul savirsirii anumitor infractiuni. 

n cuprinsul pravilei se afla dispozitii ce tind sa apere productia. Numeroase 
glave asigura protectia productiei agrieole; sint reglementate, de pildS, para- 
sirea si distrugerea culturilor, insusirea inventarului agricol, raspunderea pentru 

Kmeste- 


&: 


-^^  r^ 


f^^' 


7^^     V ^ 


^v: 


. 


-;l; 


t   - 


A 


"*"■ —  — t, 


- 

( 

I     \ 


^& ^ 


■  - 


_   - 

■ ■■-: >■;-. 


N. 


■ 


.iJ^.*  ■>? 


■ 

■   ; 

^  ;   _. 

,     >    ■ 


\rf -V 


A 


-*-^-=-* -*- 


- —-^ >~ 


*  ** 


i. 


- 


*f 


E^W! 


-5^-^sk 


-  *."rAM 


■ ■ 


tf*C 


/    .   ■   .  ■ 

...  . . 


■■'■■■■■■■■■■ 


^^ 


Y   '&J\ 


. ■ ■ 


'£$: 


s *_ 


x 


-* .>' 


■:.- 
■     - 


J 


*  ■■■ 


+     Jf— *A 


v-t^: 


■  T 

■ 

1 '■&:-$ 


. 


■  ■ '" 


-5WI 


-..._, -?, 


*r   ' 


\- 


h 


...  - 

: 


.1^ 


**lj§& 


■ 
■ 


■j*&r 


sugarn, se 


■   & 


prin vatamarea animalelor s. a.  in ceea ce 
micsorarea pedepsei pentru acela ce ,,va sti 


V^ 


\ 


t._x 


f  J 


^. 


T ■>! 


*^ 


y' 


>^ 


>  '- „r- 


**■£ 


w^   . 


7 

.-  - 


*»_ 


-    -T^,_ 


-^ i^v^. 


s  - . 


' _i\ 


•■i*- 


.-^5^S 


^-_ 


tr** 


*-. 


t -■; 


MRI   ■ 


. '*■  n*\-- l-* 


- 


-  - 


1 


V*'". 


-. 


_ 


T-r 


•-■- ;:>--r;;ii ■-*?-  v 


*£-**'* 


■ 


£3?^ 


... ■-*:*:. 


3*441 


. ■ 


;   K   : " 


■:^r: -■- 


"^  r 


A* 


J.". 


* * . * , 


/■ 


m>: 


IV- 


' !  VV 


/ _ 


-•r 


w«as 


V*7 


l  >   - 


:   \ '" 


L-  >^ Si^ 


*    ■ 


'-V<>  *: 


if-* 


Vi^js- 


ft 


' U 


?..    >^ 


j   , * _** 


*"„ 7 


-— . i 


4  . 


rv ^ 


b- T. 


*v   -:, 


ft  ■ 


*^-_** 


V^. 


-   ■ 


><-' 


i _   ^ 


K 


^-,*-j" 


*; 


fc. 


*   -K-.^W 


'  >     *i     j  .  .     ', 


CV * 


L * ■* 


.  -    ■- 


L'^ 


,T  ' 


***, 


.£**. 


tei 


Sr* 


^*^ 


-*   ~- 


i 


■ H 


; ■ 


.V, 


^ 


."- * 


:  - 


**&? -L. 


• 


V£fr   * 


t/ 


S4-- 


J    *  .h 


i-^.  -I 


b'V ii 


<-^-v 


i-O— ' -  ■ J 


^" .-< ,  *^. 


-   .f 


-.#-« ' f 


X 


+* 


- .  -    . 


■ . ■ 


-:J 


X 


j*V  ■ 


«    _K_^ 


\r   ^ 


V-: 


>^ 


v* 


*N^^T? 


V: 


->  i 


a^a 


, 


■■ ^ . ■ ■ 
■■■*> 


'_*   ^ .   r 


,^v'»  v 


,h 


* i 


:**r. 


S: 


"**■ 


- '* 


.j* 


tj 


- 1 


V 


:? • 


16 


INDREPTAREA  LEGII 


"N 


c'a acela frumos si scump si atita sa-1 stie de bine, cit sa nu se afle altul asemene 

lui" • (gl. 368, zac. 1).    ' 

Pedepsele sint bazate pe razbunare si au ca scop intimidarea si expiatiunea. 

Ele  sint  arbitrare, variate si severe pina la cruzime,  nelipsind :  arderea in 

foe, turnarea plumbului topit in gura, sau pedeapsa „mai rea ca  moartea", 

adica executia precedata de tortura.  De asemenea, pravila preyede pedeapsa 

mutilarii, care putea sa constea in scoaterea ochilor, taierea  miinilor, a limbii 

si a nasului. 

Recidiva si reiterarea infractinnilor sint pedepsite uneori in forme cu totul 

arbitrare (gl. 346, zac. 6, 7). y."  . - 

Elemente de justitie primitiva apar des sub forma impunitatilor, in dreptul 


de corectie domestica,   adulter,  rapire 


viol 


s« a« 

9 


,. .  Din chiar  indicative  existente in foaia  de  titlu a,  „Indrep- 
Izvoarele pravilei  ^rii ^^  reies'e  c^  aceasta  pravila  este; o  imbinare  de 

reguli de drept canonic si de drept ■ laicT Predoslovia nu clarifica indestulator 
izvoarele folosite, ci arata numai ca pravila  cuprinde  canoanele  bisericesti  si 

imparatesti, Mitropolitul ^tefan afirma: „Am pus toate leacurile de 
fiece vina, impartite toate pre glave, pre lesne a le afla. De-acia am gindit 
si am socotit si pentru pravila imparateasca, ca va fi si aceaia de treaba acestii 
oblastii si micsoare tari, de toate vinile, cu catastihul ei deosebi, ca sa poata 
fi si sa dea cite ceva ajutoriu si ea canoanelor sfintilor barbati, marturisind 
si dind raspuns mai tare si mai virtos". Pravilele imparatesti au fost  ,,lipiteu 

de cele biserice§ti. 

,Jndreptarea legiia, fara a fi in sine o- lucrare originala, reprezinta o opera 
de  codificare,  receptata,  complexa,  care-si  pastreaza  yaloarea  juridica 

u 


si 

9 


S-a sustinut ca atit „Cartea romineasca de invatatura" cit si „Indreptarea 
legii", dar mai cu seama aceasta din urma, ar fi suferit influenta gindirii juridiee 
franceze prin adeea ca unele paragrafe ar fi inspirate, daca nu chiar traduse, 
dupa lucrarea jurisconsultului francez Andre Tiraqueau, -membra al parlamen- 
tului din Paris. Acesta publicase in 1563, la Venetia, o lucrare despre cauzele 
care apara de pedeapsa sau o micsoreaza (De poenis legum ac consuetudinum 

Statutorum temperandis)1). * 

Dar cercetarile lui S. G. Longinescu 2) au dovedit ca legiuirea din Moldova, 
deci si cea din Tara Romineasca, au ca izvor lucrarea juristului italian Prosper 
Farinaccius, care fusese cunoscuta in tarile romine, datorita in special relatiilof 
cu Polonia, astfel ca ideea unui contact intelectual cu gindirea juridica franceza 

este greu de admis 3). 

„Indreptarea legii" isi are izvoarele sale in dreptul bizantin  si anume: 

I)  izvoare  directe :   Sintagma  lui  Matei  Vlastare,  Nomocanonul  lui  Manuil 


V 


i_^ 


i) I. Tanbviceanu, Tratat de drept penal si procedura penald, ed. a Il-a, revazuja de 
V Dongoroz s.a., vol. I, Buc, 1924, p. 214; C. Viforeanu, Discurs la deschiderea anului jude- 
catoresc* 1936y in . „Gurierul judicial,  1936,  nr.  2,  p.  50-51. ,  ^     \a40 

■    2)  S. G.Longin scu, Legi vechi rominesti si izvoarele lor,  vol.  1,  Buc, 191^. 

3V Andrei. Radulescu, Influenta franceza asupra dreptului romin pina la 1864, eomu- 
nicare facuta in sedin^a Academiei' Romine din 16 martie 1945, aparuta in extras in „Bul- 
tetin de-la Section Historique'V t. XXVII, 1946, p. 7. 


*<a - 


- \ 


x- _. 


^t*^ 


^^. 


%<  « 


m 


--- 


± 


V  . i 


' 


i- 


I  L 


^.     *£ 


r 
***** 


. V 


<\  - 


_    **J 


%-  '*. 


V*. 


-i  -l -*-* 


--  -*■•■ 


:    . 


1 


& 


X 


\> 


■*Atl 


«ft 


'": ," h 


L * 

v ■ 

* »  ■ 


<£m--: 


•■■ 


>" .* 


J 


'-■ '.  , 


1 "    '■ 


\:-" 


V 


"^ 


*■ 


■ ' 


.  * 


™*\ 


^ ^ 


... 


K\\ 


- J 

J 


'- 


,   t ■-". 


■*t ■ 


. 


\N_2*. 


v/r 


Ht 


V ' 


' 


•ttS 


--. 


t *   ' 


' 


:  ,  « 


-^. ^- 


:, 


l ■    v 


—'■   Vl 


1 v  > 


■  : 


frfi K 


-■# 


'  •    / ■ , 


^ - 

- . 


r--. 


■ - 7 


*ft15B 


— :<\ - 


^: 


^ 


i 


rit?: 


■-   "*-.■-   -f:     ■■ •■ . 


nBiBPQiwnwwp 


fin^a 


. .......  ^ 


EiS 


4V 


' 


*r J* 


" 


>- 


-tfSi 


.- ' ***■ 


kx 


. 


I--* 


I &H« 


tp9 


C 


I  m   * 


1 


s 


I 


.- ■' 


Kb '   * 


■ ir-i- 


- *-■' 


. 


'   , 


Ft 


■ 'f(  _ 


■  "/ 


-&-* 


.**- 


l\  _ 


ET 


.■ ■■ 


;^- 


-_*> 


■■•^:- 


■   -,:-.. 


--'' *?*.**.-''? 


IE. -^ 

.  *   *  L 


- a- S^   ^ 


■J -•*.: 


£\  " 


& 

: 


*Nfc. 


-f 


■fc 


■ 


\ 


j*- 


■ -v 


% 


-13 


k > j    J 


"*"   '  . 


fct^if 


A/A^ 


_#*" 


«-   1 


'   :    ■■  ft 


■*-&£ 


.« 


Jk* 


■*-*' 


■v V^ 


t   ' 


L:*^ 


■y*t i 


< 


*. * 


a: 


■ *.- 


- • ;• 


•*.- 


U  : 


*> . 


f A 


7  '. 


V- 


*s 


■: .<* 


' ^ 


•" 


^*-l"r 


INTRODUCERE" 


h*  * 


_-V 


Malaxos, Comentariul lui Alexis Aristen si Raspunsurile lui Anastase al Antiohiei ; 
.II.}. lzvoare indirecte, prin intermediul „Carjii ro mines ti de invatatura": Nopto^ 
TscopYixo^ f Leges colonariae) si Pra^s et theoricae criminalis a lui Farinaefcius. 
I. -aj Predoslovia mitropolitului $tefan, fara a fi in totul originate, cuprin- 
zind multe pasaje imprumutate si prelucrate dupa prefata cu care Matei Vlastare 
insotise lucrarea sa aparuta in 1335 sub titlul Sintagma alfabetica a tuturor 
lucrurilor care se cuprind in sfintele fi dumnezeeftile canoane 1), il apartine insa 
inaltului chiriarh al bisericii Tarii Rommesti, in special amanuntele' asupra 
izvoarelor grecesti, precum si partea finals a predoslaviei, in care se arata 
iolosul  si  insemnatatga  pravilei. 

Sintagma lui Matei Vlastare, introdusa in tarile romine in traducere slavona, 
inca din secolul al XV-lea, a fost folosita de biserica noastra sub forma ei dezvol- 
tata, cit si sub forma prescurtata, impreuna cu alte colectii de canoane, pina 
la apantia tipariturilor rominesti 2). Cuprinzind extrase din Nearale si din 
Epanagoga lui Vasile Macedoneanu si a fiilor sai, Leon si Alexandra, folosind 
|i alte iz\oare, 'Sintagma hi Matei Vlastare este considerate in aceasta lumina ca 
fund cea mai veche lucrare canonico-juridica intrebuintata in tarile noastre3). 
_ „Indreptarea legii" face numeroase imprumuturi din Sintagma lui Matei 
Vlastare, al carei autor este numit cind „Mathei tocmitoriul de leage si ieromonah 
carele au fost foarte intelept", cind „Mathei prea inteleptul lerarh", sau! 
in sfirsit, numai „Mathei<< ori„Mafteiu. Prima glava din pravila incepe printr-un 
citat din aceasta Sintagma. 

b) Cel de-al doilea izvor il constituie Nomocanonul, pe care Manuil Malaxos 

:??l^Mtdl* NauPlia' fost notar al mitropoliei -din Teba, 1-a scris in 1562 sau 

1563 sub titlul : Lege alcatuita din di fer it e canoane trebuitoare ale dumnezeiefilor 

§isfmtilor apostoh, ale sfintelor sinoade ecumenice, ale purtatorilor de Dumnezeu 

pannti fi ale altor preasfinti arhierei; precum fi din unele Novele ale leeilor 

■ imparatefti fi dm altele4). 

Copiile dupa acest nomocanon, cu unele deosebiri intre ele, au fost numeroase 
si s-au bucurat de o larga circulate in acea epoca. De o astfel de copie s-a folosit 
si logofatul Eustratie, in Moldova, la pravila „aleasa« in limba romina, cunos- 
cuta sub numele de „Pravila lui Eustratie". 

In ceea ce priveste „Indreptarea legiiu, s-a < sustinut ca dispozitiile ei 
canomce nu au fost luate din aceeasi copie a manuscrisului lui Malaxos, care 
a servit lui Eustratie, ci dupa o alta copie publicata mai tirziu, partial, in 1854, de 
Leonida Sguta in^revista greaca ■ „0^« (Atena, vol. VII), 'copie de care 
aceasta parte a „Indreptarii legii" s-ar apropia mai mult5). 

..■' . - 

-■ — l 

"   r 

Q*   r1' £'  Pe,re*z»  ^ *  de Astoria  dreptului  romin,  vol.  II, partea  I, p. 373  si  urm. ; 

Jl-7^Rn^w^'/f^^a^ro1^p'u'  bizantinsi  rormnesc, vol.  I, partea  I, Izvoadele, 
p.  /b. De  altfel, filologul  Bartolomeu  Kopitar a  semnalat inca din 1824 ca mitropolitul 

^^'^SSf^^^^l^' sa <%>* Protheoria lui Vlastare („Jahrbucher der Literatur", 
viena, 18^4, AXV, p. 158 si urm.). 

tv-~  ^  C\^°poV^(iil Fintinele si codicii dreptului bisericesc ortodox, 1866, p. 39, si urm. • 
Nicodem Milas, Dreptul bisericesc oriental, trad, rom., Buc, 1915, p. 161. 

§t. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept rominesc, p. 124 si urm* 
)  I. Peretz, op. cit.  vol. II, partea I, p. 371 ; St. Gr. Berechet, Legdtura dintre dreptul 
bizantin si rominesc, vol. I, partea I, p. 78^- 79. ^. 

I,  p.  287;  St.  Gr.  Berechet,  op.  cit., vol.  I, 


6)  I. Peretz, op. cit,  vol.  II,  partea 
partea  I, p. 79. , 


/ 


2 - c. 1201 


\ 


'*^ 


\ 


r  - 


y 


***' 


-.-*< 


- * 


N 


."• i 


fe 


'-  ^ 


;>. 


^ >»■; 


* < 


4. - 


•, 


^_- 


/ V 


r.  iT r r 


_wr 


^v 


V**^-4 -. 


A^ 


-- --.,:,' 


h^--^ v 


<? 


r  ^v." 


*- N 


■ iv- 

-jj     jl 

■:?&:&§£ 

Fr!   It-. 

-■;fil 

■■- v---\. -419 

m  &"* 

\m 

■■'   - 

tw 4   - '^K- 

1    1 

■    -~       ■     ■ 

^■^'^Rti 

;* -    ■ ■ * 

^- ' -w'i-   *''*T83 

/^:^«a 

B*    ^V 

If ' r~ 

; -£3 

i 

H '**■ 

H 

K   ft. 

L 


V 


i^X 


-  .-■■ ■ -y&k 


^ 

',--- 


- -K: 


v*i 


- , ; 

- . 


-^^p^ 


.**! 


-j. 


!v- 


^;". 


S^ 


v ■ 


l a 


■ *_ * 


viii 

^■^f^^bKJ&TI 

i ^. ■ "^Bl / ■■■ 

-^9 

"■^ ' 1 1 

■  ■'  i^w'-S 

"Hit 

^■.■-.f*| 

1     ' 

j    — ^P-     ft| 

/i 3*"£ 

4 "^*3B1 

f  f     jr'   "^^l    ^^^H^fc^^H 

[ if 

---'■ 


-M_-i3 


' * 


^'*CI 


. ^ 1;- ^•'■| 


-■   y 


tt"% 


■ *r*~- 


^t 


"■ ^ 


■ t -■    ■■: ;> -e 


¥    *^ 


■:;-{^ 


■v.- 


*j* 


- :^  .v 


_v« 


'   '^^-: 


.:- i 


::t ■> ^ 


.v.   <^ 


?* 


. *- -J^-l 


■■■:"''    - 

' •■-'■ 


m~*:+. 


-v;- 


- 


■ "   .' 


*Y   to 


* >il 


*> 


<!'*« 


.  *»  ^J"  Q 


^ 


V"> 


*/ 


' 


- ._:^ 


x/'*j 


'V 


t_ , 


-rr? 


wrt» 


O^C. 


-.=§ 


''**•& 


*. 


^^,  Si 


/•-. 


V 


-* 


X 


s-« 


^i:; 


I..- ■ *\ 


K :S&*?'. 


j:: 


S 


" i--'' 


* 

- 


■ 


CW*si 


A. ■&*■ 


■ u-s 


' 


:. 


, 


^;-^ 


;v 


j^ 


L^s 


■■ ■-!■« 


*v 


»■ 


-^J 


*•: \^-V 


^ ^ 


■■ 


■   i 

v-r 


-   v - i -^ 

.. ■-V;' -tr^A-a 


v 


&»*^=. 


»"■.* t; 


^.T 


'■■-, 


-   f  * 


V   - 


-J* 

■-{■-» 


— --- - -   ■ £ ■-..■■ I    ^^3 


-  K   ■    < ■T;--'""--r - 


r ^ 


; ■■■■ . • 


**«*^ 


£*&? >5E~r- ".*- 


^ ^ 


' ■   ■   i 


t ■■"* 


*i- 


a* ;. i 


^ 


:0 


\' 


>T 


» 


^ 


'-■' 


«£■>>•;; 


.    T-*f    _\ . 


.  i   J    . 


r, ' \ 


/ 


•^ 


\ 


18 


INDREPTARE^  LEGII 


jfi^ 


- 


_  s.X*" 


■ 


■r* ^ 


TOa 


;\ 


'-* 


x: 


' 


■*V 


-  \   ' -*B 


■ M 


* 


>. 


-i, - 


w-v 


- J. 


■■-■   .■  -■'    ! 

SET'-  -' 
. 

M®!*^   -  \ 'V 


-.i _.  - 


! 


_^"* 


<  . 


r^r&rt 


P -' 


M* 


3 


* 


■■V. 


■n^, 

* 


?.*;» 


''S ■ 


p=* 


&S3 


r _f 


if 


8fe- 


V 


■ ■'-■.-..-  ■ 


>s 


■ 


J- 


"   :. 


It - 


V- 


3E: 


i  - 


i- 


/ 


SHU- 


.<V 


» 


1 , B 


-4P  - 


"<-— . 


-.*- 


*"- ( 


•■l&'- 


I 


*; 


-  ^ — " 

■ 


1- » 


K^P : 


'—^ 


^ ./ 


kf   * 


/ ^ 


v; 


.. . - 


^ T 


r j~ 

:. -J- 7* 


* 


■ -  f\ 

V 


x 


w 


1 «* 
•  ■ 


J?' 


' 


Jr. 


tr 


v.* 

V 


hv*.A 


■■a- / 


> 


, 


vr 


-F^.   .; 


•fc 


% 


:.-■ 


r. 

V 


7-~ 


r 


.' 


.    ■ . 


f-tt 


«  4 


/ 


- '■ 


"^^ ■■:■  i- 


B&J. 


&m 


>  '■ _ 


-; 

C. Erbiceami a sustinut insa ca ceea ce a tradus Daniil Panoneanul mi 
sl lost manuscrisul lui Malaxos^ ci un alt nomocanon into emit la 1600 de catre 
Porfirie, mitropolitul Nieeei, al carul cuprins are, de altfel, oarecare asemanare 
cu Nomocanonul lui Malaxos, cele 261 glave ale Nomocanonului lui Porfirie 
ititrmd astfel, in compunerea „!ndreptarii legii" x). 

In sfirsit, din cercetarile facute ulterior de G. A. Spulber, reiese ca exista 
un manuscris identic eu manuserisul folosit de traducatorul romin ; este manu- 
scrisul grecesc nr. 1400 af lator in biblioteca Universitatii din Atena ?)* 

Cercetind manuscrisele Nomocanonului lui Manuil Malaxos, aflate in tara 
noastra, Spulber a identificat un manuscris cu un con^inut foarte apropiat cu 
acela din exemplarul lui Gheorghe Caridiy folosit de traducatorul romrn; este 
manuscrisul grecesc nr. 30?  din Biblioteca Academiei R.P.R.,  al carui text 

se publica in anexele prezentei editii. ; ^ ; 

^ c) Cel de-al treilea izvor al „fndreptarii legii" il cons tituie Comentariul 
lui Alexie Aristen, singurul asupra caruia predoslovia da unele amanunte, 
celelalte izvoare fiind indicate prin termenii generali „multe si bogate pravihu. 
Daca traducatorul romin nu aduce nici o lamurire asupra izvoarelor folosite, 
mitropolitul §tefan arata ca pentru procurarea lor a trimis pina chiar la patriarhie 
m deoarece sefereasase inspire din cartiletiparite pina atunci, de teama erezulor 
ceaupututfi strecurate inele de catre dusmanii ortodoxiei-si a gasit la Gheorghe 
Garidi, tost al doilea vel vistiernie, „scrisa cu mina, judecata toata arhiereasca 
si linga dinsa si imparateasca cu toate canoanele ale sfintelor saboara si apostoh 
ii a nlarelui Vasilie, si altor dumnezeesti si sfinti paring jmpreuna cu teologhia 
duniiiezeestilor bogoslovi4^. Aceasta lucrare fusese „scoasa si tocmita cu porunca 

gocestmilui imparat ehir loan Comninul cu mare si multa 
soc^tinta de pravdslavnicul intru dascali^ diacon si pazitorul de toata pravila 
si canoanele marei biserici,  chir Alexie \Rodinuu. _ 

Dupa cum se luase mai de mult obiceiul de a se rezuma legile laice bizantine 
in asa-zisele „sinopse^, tot astfel s-a simtit nevoia de a se proceda si cu canoa- 
nele' bisericesti. Catre sfirsitul secolului al Vl-lea, o asemenea smopsa a fost 
intocmita de' §tefan Efeseanul, care a rezumat canoanele sinoadelor ecumenice 
si ale sinoadelor loeale, precedindi-le de canoanele apostolice. Acestei smopse 
i s-au adaugat cu timpul nu numai canoanele celorlalte sinoade ce au mai urmat, 
dar si cele ale parintilor bisericii. Aplicarea canoanelor a necesitat insa frecvente 
interpretari, multi t^rmeni si mult e canoane devenind cu timpul greu de in^eles, 
% ceea ce a facut necesara redactarea comentariilor. Comentariul lui Alexie Aristen 
s-a bucurat de o reputatie  deosebita. 

Alexie Aristen, originar din Rodos, a scris pe la, 1130,  din insarcinarea 

i loan Comnenul, un comentariu al Sinopsei lui Stefan  Efeseanul, 


■   ii 

si 

5 


-  -at  '- 


/   - 


*-'. 


.  ^   *" 


s 


' 


>H 


-'■ t. 


• . 


A 

in 


mea, 


!) C. Erbiceanu, Material inedit pentru istoria dreptului canonic oriental, 
grecesc al'lui Manuil  Malaxos  notarul.  Forma si  continutul  manuscriptului, 

rica ortadoxa romina", 1892, nr. 3, p. m^ %m ^^^^^P^0^ „    ,Qnn 
p. 41^-428; G. I. Negulescu, Stefan I Mitropolitul Ungro-Vlahiei, 1641-lbbS, Buc, 19UU, 

d  53^ not a 1   X-*A '■ ^  ■■ ,- 

n „Am avut de curind norocul sa ailu prin Dyovonniotis, ^Nomokanonikai Meletai, 

Artena, 1917, p. 169 si urm, ca exista in biblioteca University din Atefa, un manuscris 
nr. 1400 care trebuie sa fi  fost cu desavirsire  identic cu eel al lui Candi"  (C. A.  Spulber, 

op: ClUy p; 


/- 


y 


-,j* 


v   \ 


-■ 

;   ■  ■    .-: 


•*vr 


~,..s 


^5- 


-. Ji 


>■ 1* 


I 


* 


■ 


V^* 


. -JH 


Si» 


- 


_ — — _ 


«-■ 


», 


'.. 


". :±. -  *"» 


. ~*vH 


A. 


.»> 


^.. 


.  -^4_ ~ 


-/ 


■ 


v 


vr 


*Sb»* 


— Ni 


T-T 


■ 


- 


\  * 


i ■ ~ 


.-y 


s 


sa 


-.   -r::t. 


,s « 


\- * 


V  ■'- 


fire 


.-,,.., 


J^A. 


s: 


'#Cc 


"^^' 


"%-L.-i-^Vti 


^fc--^*» 


■es 


^--;  _- "*:- 


—    M*—   — 


r . 

■A 


*- 


r-- 


ZrL*b*. -* 


£Sr^oi*tfT 


*Tv 


-- :   ^   » 


;- 


.-v 


?/ 


y 


■$■ .■- 


- 


: 


,*j ■ 


■ 


' 


■^ 


'. -■ 


IK' 


& ■■ 


-: :  :: ^ 


.-'-;-' 


v- ■ 


■ ■ p? 


V. 


■^m :- 


•r 


*r 


2 f . 


**v 


J**fT 


-  -■ 


'** 


.,-   -Wfc 


# 


* 


■**■   Dr- 


-  * 


< 


V 


-:> 


y *^ 


I 


*> ^ 


.**■ 


1 r ■ •- 


INTRODUCERE 


19 


.  » 


trecut in versiune 


■ — V M 

in care apare textul rezumat al canoanelor, insotit de lamurirea termenilor 
alcaror inteles nu era destulde elar1). Acest comentariu a 
romina ^constitute partea a doua a „Indreptarii legii" sub titlul de 
nonul cu Dumnezeu, insotit de explieatia: „avind adunate pre toate cano 
ale sfintilor apostoli si ale sfintelor sapte saboara ale lumii si ale celoralalte 
saboara carele se-au facut pre in bogate locure, carele sa chiama nameastnice, 
dupa aceaia si a marelui Vasilie si ale altor sfinti barbati si parinti purtatori 
de Dumnjezeu. Alcatuita eu ruga si indemnarea blagocestivului imparat chir 
loan Comninul,  de cuvintatoriul diacon a marii beseariei a  lui  Dumnezeu 

7 9 * ? 

si pazitoriul de pravila, chir Alexie Aristinu*% explicatii ce nu fad decit sa dez- 
volte indicative din pagina de titlu a ,,Indreptarii legii", unde acest nona^caaon 
este intitulat: Pravila a sfintilor apostoli, a celel saboare §i tbate 
Sumarul acestui comentariu a fost intercalat intre  cele  doua  catastihuri  ale 


■ 


* ''*  > ri* * v 


manuscrisul folosit de 


.** 


■ 


a 


ixi nume- 


eare eu 


fe   ■ 


cum 


.-••*- 


i 


* ■•-:.  v ■ 


<i 


,/Indreptarii legii". 

In Tara Romineasca si Moldova; lucrarea 

roase  copii si  este probabil  ca 

manuscris ce nu ni s-a pastrat — facea parte 

si Nomocanonul lui Malaxos, aflat la  Gheorghe Garidi. 

d) Comentariul lui Aristen adauga la canoanele sobornicesti 
si titlul sau o anunta — invataturile marelui Vasilie, dupa care urmeiaza raspun- 
surile cahonesti ale altor ,, sfinti barbati si parinti ca: 

Nichita  mitropolitul  Heracleei"  etc.  si termina  cu 
senia aicea a toata pravila".  Dupa aceasta urmeaza ceea ce pagina de 
a  ,,Indreptarii  legii"  numeste:  ,,Theologhia 

mitropolitul §tefan, in predoslovia sa:  „TeoIogul  dumnezeestilor bogoslovi^. 
Aceasta ultima parte a pravilei, care este iii acelasi timp si eel de-al p»*^"Ia» 
izvor al sau, anuntat sub titlul de: Catastih cu Dumnezeu al eestii carfi, 
are multe invataturi detreaba ale dumnezeestilor bogoshvi si dascdUr' si? J™ 
si rdspunsuri a sfiniului Anastasie, putriarhul a dumnezeestii marii eetcfyi \. 
chiei, consta dintr-o serie de 54 de glave care cuprind tot atitea intrebaii si 

intre anii, -559 T-598. 


% lar 


raspunsuri date de Anastasie, fosti patriarh al An 

Problemele tratate sint probleme  exegetice> dogmatice si morale. 

Raspunsurile atribuite lui Anastase al  Antiohiei nu figureaza  imop^ra 
lui Aristen, nefiind gasite in nici unul din manuscrisele lui; totusi    *   *" 
litul '^tefan le-a adaugat, pentru ca fara indoiala le-a gasit in  acelafi eoaice 
procurat  de  la  Gheorghe  Caridi. Textul lor a fost editat in 
Gretser2). 

II. — In ceea ce priveste izvoarele indirecte care cuprind dispozitii de drept 
laic penal, numite in catastihul al doilea „Pravile imparatesti" si  intercalate 
in  Pravilele arhiere§tir  ele  provin  din  simpla imprumutare,   dar  intr-o 
^ordine, a dispozitiilor 3) „Cartii rominesti de invatatura". Astfel, cele 11 pricini 


.. 


A *r 


*? y 


-^> 


^ -*> 


\ -. ■-■::-■■ 


1)  Textul grecesc alComentariului lui Aristen a fost publicat de Beveregius iii 
tiparit la Oxford in 1672, precum si de catre G. A. Rallis si M. Potlis in Sintagrna aieniana 
(EtSvTOYlia • t&v 6eto)V xal Ispwv xavovwv), t. II— IV, Atena 1852— 1859, unde insa sint —™*- 

lui Zonara si Balsam on, 
vezi si C. A. Spulberj op. cit.jTp. | 
este urmatoarea (s-au ^otat : 
70; 45=71 ; 46=72^ 48=-l; 49 


cate riu numai interpretarile lui Aristen, ci si 

2) Opera, t. XIV, Ratisbona, 1734-39, p. 

3) Coresponden^a de texte intre cele doua pravile 
cu cifre arabe si pricinile cu cifre la tine) : 43 ==69; 44 = 


If 


- ■ 'V 


-A- 


i 


* . 


\^ 


^> 


*f fc- I . 


^ /-. 


*. *■« 


T '. 


r*\ 


S 


/* 


:<   * 


' 


-*"'! 


/*.w 


% 


■i.<~-- C 


- >s 


-  ■ 


+r 


."V 


£    **■ 


ri*y. 


>>   *.' 


w>^,  *■ 


^4 > 


.. 


w *■* 


^- ■ 


>7.^ 


- 


■»V.v^ 


-\..._>v^\r^ 


.    -- .  - 


■  J . 


.- -";-- 


SMBS3S:-:'-   . :-.; ■' 


» ■. > ^ 


»r 


■"^Wfc 


r*--^ 


r^s^ 


-5*- •:,: 


rJv ■-*.- 


s-?-^ 


* - ■■-< <--.:x. 

■ 


■^ 


ry" 


:  .- .   *.* 


^-**t . 


V^ 


-^ ■ i 


A'** 


. >  * 


■: ; 


■ 


fc-i 


T*jiP 


ag 


-v>« 


- 


-*J 


>. 


^^ i_>* 


r 


1  -^ 


-?■ 


'-  ^  ^T 


v. 


SrJS 


L 


'1 


■ /.*" 


' -..- 


-   :■ -  V, 


' * "^. 


r - .*£ 


-:--■■■ 


^_JS*L? 


-^ 


■  *   ■ . 


*r~*i Z V— * 


t  - 


- *iffii.-# 


„t - 


>:r\ 


V ^V^ 


: 


/< 


- •   .  L_r^ 


- **> 


^>* 


**" -^*^ 


^ 


*i 


>  _ L  ta 


*-'," ■- 


-:^r- 


^ 


:#- 


■ ft 


! 


:   V   • 


^*- 


■'    „-- 


it 


V 


-V 


L   - 


..v 


***. 


£, .^ 


,^- 


-* A 


"'^H 


- -■ ^:-^aB 


"<^ 


TC- 


' -   :-■ 


s 


V» 


tf3 


■~v 


JV - 


4  -- 


V- 


---  :^     .- 


^ 


— *»t 


x 


■ ■. -■ 


■   -;y 


%'^ 


- ;-.r ^ 


■I 


^ v 


-' '-;r--  ■ 


■ 


■"■-"-. ■ 


- \ :; 


T  iS 


J-* 


.-* 


■/- 


-v. 


' 


,-\M   .4."  f V*m*B 


^ 


^mm^^ 


■r 


. 


■-.^--■- 


V- ' 


x   .r ■ 


,/- 


V 


20 


INDREPTAREA  LEGII 


• 


■ 


?" 


J 


- 


5 


- ; 


l! F 


r 


cuprinzind dispozijiile de drept agrar,  aflate la inceputul pravilei  din  1646 
sub titlul „Pravile tocmite, alease, scoase pentru to}i lucratom pamintuhu. . 
devin  glavele  294-309  ale  „Indreptarii  legii" 1).  Corespondenta  exacta  a 
glavelor celor doua pravile a fost indicata pe baza textelor de catre S. G. Lon- 

ginescu 2). .... 

Asezarea materiei in prima parte a pravilei a ndicat multe eritiei prm 
apaWta ei de amestec lipsit de metoda si de sens, „amestec greoiu si fara 
nici o socoteala", cum il numeste Nicolae Iorga 3). S-a sustinut chiar ca scopul 
alcatuitorilor „Indreptarii legii" a fost numai de a-si usura munca si de a-i 
imbogati cuprinsul atunci cind au inclus in ea intreaga „Carte romineasca de 
invatatura", „rupindu-i insa si desfacindu-i continuitatea prm intercalate 
nesabuite ale prescrierilor canonice" 4). 

In realitate, asezarea canoanelor bisericesti in cuprinsul textelor penale 
din Cartea romineasca de invatatura" a fost facuta cu vointa, iar amalga- 
mare'a textelor nu poate fi socotita ca fiind opera unei simple intimplan, 
deoarece - dupa cum s-a aratat - traducatorul a urmarit o anumita metoda 
cind a cautat sa apropie glavele pravilei din Moldova de acele texte canonice 
pe care le-a socotit conexe prin con^inutul lor. Astfel, dupa glava 126 cano- 
nica: „Pentru calugarita sau mireana de vor fi supuitoare sau voatre^, 
urmeaz'a glava 127 : „Certarea supuitoriului si in ce chip se cade sa fie", 
luata din pravila moldoveana ; dupa glava 178 canonica : „Pentru de cite vim 
desparte pe cei ce se logodesc", urmeaza glava 179: „Pentru care vim se 
despart oamenii casnici, ce sa zice barbat de fameae-si", luata din pravila 
moldoveana; dupa textele canonice relative la impedimentele casatonei dm 
cauza rudeniei, urmeaza glavele 211 si 212 despre „singe amestecat", ce figu- 
reaza in pravila moldoveana •; dupa glava 213 canonica: „Repondie" (repu- 
dium) - „cartea cea de dasparteala a barbatului si a muerii" si glava 214 
canonica : „Despartealele nuntelor, si vinele muierii, de care o desparte barbatul 
si-i dobindeaste zeastrele ei", urmeaza glava 215: „Cindu-s va piarde zeastrele 


350=51; 
359=55; 
368 = 63; 


351=51 
360=55; 
369 = 64; 


352=51; 
361=56; 
370 = 65; 


50=3;  87=4;  88=5;  89=6;  106=43;  107=44;  108=45;  109=46;  110=47; 111=48; 

112=49;  113 = 50;  124=67;  125=68;  127=27;  128=28;  129=29;  130=30; 131=31; 

179=17: 180=18 181=19; 182 = 20; 183=21; 184=22; 185=23; 186=24; 187 = 25; 
188=26^ 211=41; 212=42; 215=16; 237=15; 242=7; 243=8; 244=9; 245=10; 246=11; 

247=12   248=14;  252=36;  253=37;  254=38;  257=34;  258=35;  259=32; 260=33; 

296-1- 299=11- 300 = 111; 301 = IV; 302=V; 303=VI; 305=VII; 306=VII1; 307 = IX; 

308=X;  309=XI;  333=39;  334=40;  337=73;  338=74;  340=76;  341=77; 342=78; 
345=XII;  346=XIII;  347=XIV;  348=XV;  349=XVI; 
353 = 52;  354=53;  355 = 53;  356=53;  357 = 53;  358=54; 
362=57;  363 = 58;  364=59;  365=60;  366=61;  367 = 62; 

371 = 66. . '    ■ ,     „    .    ,   ., 

11 D  C  Arion [he N6ao<; rewpyw^.; et le regime de la terre dans I ancien droit roumam 

jusqu'd la re'forme de Constantin Mavrocordat, Paris, 1929) publica paralel textul aceste! 
leffiuiri dupa manualul lui Armenopol, cu textul in neogreaca al lui A exios Spanos tipant 
la Venetia in 1744 si cu textul din ,, Cartea romineasca de invatatura" (p. 109-160). V. st 
S. G. Longinescu, Legi vechi rominesti si izvoarele lor, p. 1-28; I. Peretz, op. cit,, vol. 11, 
partea I, p. 348 ; vol. II, partea II, p. 348 si urm. ; §t. Gr. Berechet, Istona vechiului drept 
rominesc, I, p. 60 § i urm. ; idem, Legatura dintre dreptul bizantin si rommesc, vol. 1, partea 1, 
p. 21 si urm.; C. A. Spulber, U Eclogue des Isauriens, 1929, p. 126 |i urm. 

S. G. Longinescu, Legi vechi rominesti si izvoarele lor, vol. I, Buc, 1914    , 
N. Iorga, Istoria literaturii rominesti, vol. I, ed. a Il-a, Buc, 1925, p. -80. 
4 A. D. Xenopol, op. cit., vol. VII, 1929, p. 142. 


% 

3 


\\ 


1 


U 


-i 


.-    J- 


/ 


' 


<- 


V 


I 


/ 


INTRODUCERE 


21 


r 


>! 


^ 


muiarea  carea va  fi facut preacurvie,  si cind  nu le va piarde", cuprinsa in 

pravila moldoveana x). 

Dimpotriva, trebuie sa recunoastem merilul deosebit al traducatorului, 
cafe, dind dovada de o buna cunoastere a material ului ce i se incredintase, 
a reusit sa indeplineasca in aceasta privinta in mod multumitor, o sarcina 
destul de anevoioasa. 

S-a sustinut ca „Indreptarea legiit<: a avut o aplicare cu totul 
Aplicarea praviiei restrinsa jn fapt?  numai  jn cazuri izolate,  ceea ce a facut 

ca aceasta legiuire sa aiba o viata de scurta durata, cazind in desuetudine 2). 

Pentru a se ajunge la o asemenea concluzie nu s-a tinut indestul seama, 
in primul rind, de valoarea specifics a „tndreptarii legii", §i nici de destinatia ei. 

Aceasta pravila este mai cu seama o colectie fundamentals de canoane, 
indispensabila activitatii bisericii ortodoxe, dar care a avut o insemnatate 
deosebita si pentru viata societatii laice, deoarece intreaga suprastructura 
feudala purta adinc imprimata pecetea conceptiilor teologice, religia dominind 
celelalte forme ale constiintei sociale pe care le facea sa imbrace in manifesta- 
rile lor vestmintul religios 3}. Intr-adevar, dupa cum precizeaza F. Engels, 
in orinduirea % feudala „dogma bisericeasca constituie punctul de plecare si 
baza oricarei gindiri. Jurisprudenta, stiintele naturii, filozofia, intregul continut 
al acestor stiinte era pus in concordanta cu invatatura bisericii" 4).  ' 

Dar rolul conceptiilor teologice nu se limita numai la atit. Participind 
activ la viata politica si la conducerea treburilor tarii, membrii clerului isi 
impuneau adesea punctul lor de yedere si faptul acesta se facea simtit si in 
materie de legislatie si judecati. In felul acesta, „in mina popilor, politica §i 
jurisprudenta, ca si celelalte stiinte, au devenit simple ramuri ale teologiei, 
fiind tratate dupa aceleasi principii care erau valabile in teologie. Dogmele 
bisericii erau in acelasi timp axiome politice, iar pasagiile din biblie .aveau 
putere de lege in fata oricarei instante judecatoresti' 5). 

Canoanele sinoadelor, impreuna cu celelalte dispozitii canonice cuprinse 
in Sintagma ateniana, erau cunoscute popoarelor ortodoxe ; ele apar^ acum, 
pentru prima oara tiparite in limba poporului si in Tara Romineasca, in „Indrep- 
tarea legii" 6). 

Pe de alta parte, s-a adaugat canoanelor bisericesti intregul continut al 

.  „Cartii rominesti de invatatura",  dind pravilei Jarii Rominesti si un caracter 

de  adevarata  legiuire  penala,  clericala  si  laica,  ceea  ce raspunde  pe deplin 

indicatici. din titlul ei: „carea are toata judecata arbiereasca si imparateasca 

de toate vinile preotesti si mirenesti". 

.  Nu  trebuie  cautata  aplicarea  „lndreptarii legii"  in  documentele  vecbi 

care sint in general de drept privat. Chiar si cind aplicau pravilele, dregatorii 

insarcinati cu judecata nu indicau obisnuit dispozitia legala pe care se bazau. 

, Totusi se cunosc cazuri, in care solutia a  fost data neindoios prin aplicarea 


Vezi si  I.  Pcrclz,  op.  ciL9  vol.  II,  partea  I,  p.  373. 1 

Ibidem^p. 435; N. lorga, op. ciL, vol. I, p. 280. 

Bazele  fllozofiei  marxiste,  Buc,  Ed.  politica,  1960,  p.  663—664. 

K. Marx si F. Engels, Opere, vol. XVI, partea I, ed. rusa, p. 295. 

F.  Engels,  Razboiul laranesc ■ german, ed. a  Ill-a, Buc.,  E.S.P.L.P., p.  48 

Nicodem  Milas, Dreptul bisericesc oriental, trad.,  Buc, 1915, p.  65 si urm. 


-49 


; 


- 

.! 


I 


^ il 


i 


A 


N \ 


■ '  T* 


.. 


■-: 


v 


s*    * 


* 


I 


*V 


. 


S 


jr- 


*_ 


^* 


:■■ 


K 

4 


P ■ 


* * 


• 


f 


as 


* 


--! 


t*.  — 


( 

1 1- 


A 


22 


tNDREPTAREA  LEGII 


f j    tx™  Wu«   Astfel  in  timpul  domniei  lui  Constantin  Brincoveanu 
i^fSfcul^o a judecat pe paharnicul f icu pen^ cn^a 

cotu dealt ale altoru oameni prosti" i), sanctiune prevazuta m glava 367, zae. 

8 S dflV92 privind judeeaeea unui omor ^n imp™de„?a comis 
de™ egumen ee£^^ 

3S5Zr&W^.*r^ parte din nom    ce 

^t^lt^tSdZ^ M Alexandra Moruz^la- 
teaza ea,Tn 1796, avlnd a judeea pe un seducator  care refuzase » sa ^s ;<ea»to- . 

des^ me'etc., indiclndu-se ctteodata ohUr textul ?. pagma P™ltt ap« 
aceasta privinja bogatul material aflator la Aeademia R.P.R., .si asteapta 

tnC& ApS"ctiva a Jndreptarii legh" este doveditS , » prim ^num* eoaseb 
eopii manuserise ale -estei Jegimn ce se pas reaza „ BAhoteea Academy 
R.P.R. datind dm seeolul al . XV II I lea ?. «h,ar ae g*    ; fratele sau 

-Ta it2SSW» MS J3Uj iSJtrtBS 

opewtoK, ofe s/'inteter soioare ji ofe  oJtor sfinfi pannli  ). 

1} Istoria Tierei Rominesti, in M««* i*rfc pen.ru i>«»«, «. V( Buc, 1847, p. 124; 

I.  Nadejde, Uttpfttl de ctfcww,  ?u°-'J.;*°i;P'rf„*   ;a lui Alexandra Constantin  Moruzl 
») V.  A.  Urechia,  Documente  inedde din domnia im A« 55Q 

(1798-1796), in „Anal. Acad. Rom.  .Men,. See*. 1st., Sena II, t. XV,   u  , 

a) C. A. Spulber, op. cit, p. XL Vll. ^,^1  Buc, 1931 ; St. Gr. Berechet, 

Istoria vechiului drept rommesc, 1, p.  i»u   101, *usmu,    & 
rrifette; vol.  I, partea I, p. 127 « arm. 

1873, p. 681-733;  Nicodem Milas, op.  cit., p. 1M. 


0 


\ 


- 


ili.  ■ 


J 
4  I 


• ■ 


L*-* 


1   * 


„  . 


%  f 


1- 


\ 


' 


► 


\ 


INTRODUCER H 


S 


23 


In sfir^it, „Indreptarea legii", care primise in cuprinsul ei textele din 
„Cartea romineasca de invatatura", isi implineste acum datoria de recuno§- 
tinta Moldovei, nu prin continutul ei de drept laic, ci prin eel eclesiastic. Dicas- 
teriile din Moldova aplica dispozi^ii din „fndreptarea legii", iar atunci cind 
textul ei tiparit lipseste, se recurge la copii manuscrise, cum sint cele care s-au 
gasit la Manastirea Neam£ului, la episcopiile de Roman si de Hu§i v). 

i?ai+-i -i •   Dupa editia oficiala din 1652, a  „ Indreptarii legii", aceasta «« 

Edifule pravilei   legiuire nu a mai fost veXi^vit^  cu toate ca numarul exem-   ' 

plarelor aflate in circulatie devenea din ce in ce mai restrins. A trebuit sa 
treaca mai mult de doua secole pentru ca de data aceasta, din initiativa 
particular^ a unor juristi, sa se tipareasca doua noi editii. Astfel au aparut in 
a doua jumatate a secolului trecut, la scurt interval, editia Blaramberg, $i 
editia Bujoreanu, amindoua cu caractere latine. 

' Editia Blaramberg.  In 1871, Nicolae Blaramberg, fost avocat general pe 

{iinga  Curtea  de Casatie,  si  Gheorghe  Missail,  fost  prim-grefier  al  Curfii  de 

Casatie, au publicat „Indreptarea legii" intr-un volum, format in 4°, cuprinzind 

451 pagini. Aceasta nu este insa o editie completa a „ Indreptarii legii", deoa- 

rece nu cuprinde decit prima parte, fara Nomocanonul cu Dumnezeu. 

In introducerea intitulata „Din partea editorului", dupa ce se arata origi- 
nile dreptului rominesc, se citeaza citeva considera^ii asupra „ Indreptarii 
legii », luate din lucrarea lui Gh. Missail, Epoca lui Vasile Lupu $i Matheiu 
Basarab, aparuta in 1866, dupa care pravila Jarii Rominesti era „o traducere 
a Basilicalelor §i a legilor canonice a lui Aristen, avind inca putere de drept canonic". 

Editia aceasta, denumita in genere editia Blaramberg, tiparita cu grija 
in tipografia „Lucratorilor asociati din Bucuresti", contopeste cele doua catas- 
tihuri intr-un singur sumar alcatuit in ordinea numerica a glavelor, dupa 
care apoi urmeaza prefa^a lui Daniil Panoneanul §i predoslovia mitropoli- 
tului $tefan. Textul, inconjurat cu un dublu chenar, in care apar insemnarile 
marginale ale originalului, se incheie cu glava 417. Transcrierea textului chirilic 
cu caractere latine are si unele  erori. 

F Editia Bujoreanu.  In 1884,  loan M. Bujoreanu, publicist, fost magistrat, 

editeaza „Indreptarea legii", impreuna cu „Pravila de la Govora", pe care , 
le retipareste la 1885 in volumul III din a sa Collectiune de legiuirile Rominiei 
vechi $i noui. Spre deosebire de editia Blaramberg, editia Bujoreanu publica 
textul „ Indreptarii legii" in intregime, impreuna cu cele doua catastihuri ale 
originalului. Editia, care ocupa in volum p. 134 — 471, reproduce sterna 
mitropolitana, dar nu si frontispiciile, nici vinietele §i imaginile; ea are, in 
schimb, chipul lui Matei Basarab gravat de Pop. 

* Neavind chenar, notele marginale ale pravilei figureaza, intre paranteze, 
la inceputul glavelor respective. Cu exceptia versurilor omagiale care insotesc 
sterna, mentiunile facute de traducator in slavone^te cum §i toate textele si 
cuvintele slavone au ramas netraduse in limba romina. In sfirsit, nu se repro- 
duce rugaciunea finala a lui Daniil Panoneanul, ce figureaza in exemplarul 
original.  §i  aceasta  editie  are  unele  erori  de transcriere. 


'i 


i 


r 


I 


-i 


\ 


i 


I 


i 


130, 


x) §t. Gr. Berechet, Legatura dintre dreptul bizantin si rominesc, vol. I, partea I, p. 129, 
text si nota  2. 


■ 
■ 


I 


/ 


\ 


f + 


X 


- tf 


i 


1 


UCIDERI (gl. 242-247) 


239 


•~y 


i 


t 


Cela ce va ucfde pe vreun deregatoriu si judecatoriu al vreunui loc, 
acela ca si cela ce-s va ucide parintii se va pedepsi. 

Cela ce-s va hicleni mosiia si nasterea de unde a nascut, acela mai 
cumpht sa-l cearte decit pre un uciga toriu de parinti, de vreame ce sa 
cade mai bine sa-si fereasca si sa-si socoteasca nestine mosiia decit parintii 
ce l-au  nascut. 

Ucigatoriul de parinti sa chiama inca si cela ce-si ucide pe frate-sau 
sau pe soru-sa, sau fie pre ce ruda a  lui. 

Cela ce-s va ucide muiarea, acela se va certa mai cumplit de cum s-ar 
ucide pre muma-sa. Asijderea si muiarea ce-s va ucide barbatul. 

Cela ce-s va ucide pre tata-sau sau pre muma-sa si, pentru sa-s 
mai micsoreaze certarea, va zice c-au gresit intr-o minie, sau va zice ca 
l-au ucis de frica, ca s-au temut sa nu uciga tata-sau pre dinsul, atunce 
sa nu i se bage in seama nemica aceastea raspunsuri, macara de-ar zice 
cit ar zice,  atunce tot sa-l cearte ca pe un ucigatoriu de parinti. 

Cela ce va otravi pre cela ce e inchis in temnita ca sa nu vaza cindu-1 
vor pedepsi si cindu-1 vor chinui la locul eel de munca, acela sa se cearte 
dupa cum va fi voia judecatoriului. 

Cela ce va sfatui pre altul sa fie ucigatoriu de parinti, atunce de sa 
va face cumva acea ucidere pre sfatui acelui om, acela sa-l pedepseasca 

tsi pre dinsul ca si pre cela ce-au fa cut uciderea, ca niste uciga tori de parinti. 
Vraciul carele va da otrava feciorului sa otraveasca pre tata-sau, 
acela sa i se faca moarte, sa-i tae capul. 
Slugile carele vor imbla si in sus si in jos gatind treabe ca acealea 
reale, ca sa se faca ucidere, pre aceia sa-i pedepseasca ca si pre ucigatorii 
de parinti. 

Cela ce va cumpara otrava sa dea tatine-sau, pre acela sa-l cearte 
ca pe un ucigatoriu al parintelui sau, macara ca nu va fi putut nemeri 
sa i-o dea. Iara de va fi altul striin cumpara t otrava si o va fi dat la vreun 
fecior al cuiva sa dea tatine-sau, iara el nu se va fi putut mestersugui 
sa i-o dea, atunce sa se cearte amindoi intr-un chip, insa sa nu-i'omoara, 
ce sa le dea o pedepsa cumplita, cum va socoti judecatoriul. 

Oricare fecior, sau sluga, sau fiecine va fi, de va sti si de va cunoaste 
ca vor sa uciga pre cineva au cu otrava, au cu arma', au fie cu ce fel de 
moarte si de nu va spune sa sminteasca acel lucru, acela ca un ucigatoriu 
de parinti sa se cearte impreuna cu ceialalti cu toti carii au vrut sau au 
si facut uciderea. 

. Cela ce-s va trimite pre fiiu-sau eel bolnav la casa unde zac calicii 

si oamenii bolnavi, acela-s va piarde putearea cea parinteasca carea au 
asupra fiilor. Acela fiiu de se-ar prileji sa uciga pre tata-sau, acela atunce 
nu se-ar certa ca cela ce-s ucide pre tata-sau, ce se-ar certa ca un uciga- 
toriu ce face ucidere grabnica. 

Asa, intr-acesta chip sa pata si fiiul cela ce va trimite pre tata-sau in 
casa de misai bolnavi. 

^ Tatal cela ce-s va ucide feciorul pentru vreo gresala mare care va 
fi facut, sau va fi vatamat pre tata-sau, care vatamatura poate sa-l ose- 
beasca despre tata-sau, sa n-aiba nemica parte de intru avearea lui, 
cum se-ar zice de-1 va fi batut, sau au fost lacuind rau impreuna, fara' 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6 


Zac. 7, 


Zac. 8 


Zac. 9. 


Zac 10. 


Zac. 11. 


Zac. 12. 


Zac. 13. 


Zac. 14, 


Zac. 15. 


Zac. 16 


Zac. 17, 


'  i 


r 


I 


Uff 


'   I 


■ 


*- 


*  i 


r\.   ^ 


V 


24 


1NDREPTAREA  LEGII 


Atit editia Blaramberg cit si editia Bujoreanu sint de foarte mult timp 

epuizate. , "  f  ^ 

Legi weM rominesti §i izvoarele lor, de S. G. Longinescu. In 1912, S. G. Lon- 
ginescu a dat la lumina un prim volum de Legi vechi rominesti si izvoarele lor 
cu subtitlul: Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu, in care pe linga 
„Cartea romineasca de invatatura" din 1646, se publica textele latine ce i-au 
servit de izvoare, textele corespunzatoare din „ Indreptarea legii", precum si 
traducerea lor in limba franceza facuta de A. Patrognet. In ceea ce priveste 
Indreptarea legii", pe care Longinescu o socoteste „varianta munteneasca" 
a pravilei din 1646, ea nu este publicata in intregime. Sint reproduse numai 
textele corespunzatoare „Cartii rominesti de invatatura", urmaritede Longi- 
nescu cu toata atenpa, astfel ca succesiunea textelor  „Indreptarn legu" nu 

este cea a originalului. _  . . 

Dupa ce a aratat importanta lucrarilor celor doi romamsti, Prosper l(an- 
naccius si Iulius Clarus, si influenza ce au avut asupra doctrinei juridice a multor 
tari europene pina catre sfirsitul secolului al XVIII-lea, invederind si valoarea 
pravilei moldovenesti, aflata la inaltimea stiinljei juridice din acea epoca, 
autorul adauga cu privire la pravila munteneasca: „De aceea, Matei Basarab, 
domnitorul Munteniei (1633-1654), voind sa inzestreze si el ^ara cu o lege, 
a luat in intregime « Cartea de invatatura » a Moldovei si dupa 6 am de la 
tiparirea ei, a intrupat-o in « Indreptarea legii », care a fost tiparita in 1652. 
In acest an, cele doua tari surori au avut aceeasi lege; deci umtatea jundica 
a tarilor noastre a fost infaptuita cu 207 ani inaintea unitatii politice. Aceasta 
unitate juridica a tinut 128 ani, pina la 1780, cind Muntenia a fost inzestrata 
cu o lege noua, Codul lui Alexandra  Ipsilante" 1). 

Desi aceasta iucrare este insotita de o tabla de matern, de un index de 
cuvinte' si de o erata, toate privind ambele^ pravile, nu o putem insa consi- 
dera, din cauza facturii ei, ca pe o editie a „Indreptarii legii", deoarece textul 
acesteia este reprodus numai partial si numai in scopul prezentarn compara- 
tive in raport cu „Cartea romineasca de invatatura". 

Indreptarea legii. Le code valaque de 1652, de C. A. Spulber. Este locul 
sa amintim aici incercarea lui C. A. Spulber de a da la lumina o editie cntica 
a „ Indreptarii legii", Iucrare din care insa nu a putut aparea decit „Intro- 
ducerea". Spulber isi propusese sa redacteze un asa-zis Corpus juris rumanici, 
al carui inceput il incuse cu publicarea in 1930 a Pravilei de la Ieud din 156o, 
socotita a fi cea mai veche pravila romineasca. „Introducerea" aparuta in 
1938 in limba franceza, sub titlul de: Indreptarea legii. Le code mlaque de 
1652, destinata sa formeze prima parte a editiei proiectate, nu este in reali- 
tate decit istoricul pravilei, urmind ca textul legiuirii impreuna cu izvoarele 
sale sa constituie partea a doua a acestei lucrari. 

Spulber nu face numai o simpla prezentare a editiei sale, ci intreprinde 
0 cercetare stiintifica facind un studiu savant al acestei legiuiri, in care abunda 
referintele istorice si bibliografice. Studiul lui Spulber cuprinde doua parti 
corespunzatoare par^ilor ce intra in compunerea ,, Indreptarii legn", fiecare 
avind mai multe subtitluri: I) Titlul pravilei, editiile, prefetele, autorn, izvoa- 
rele,  Nomocanonul  lui Malaxos,  manuscrisele  acestui  Nomocanon,  izvoarele 


!)  S. G. Longinescu, op. cit., Introducere, p. O, 


r 


1 


■ 


<' 


■ 


u 


* 


, 


I 


Ji 


1 

* 


hi 


V 


-  1 


-; 


* 


■ 


fc. 


X 


1 


INT110DUCERE 


25 


indirecte ; II) Nomocanonul lui Aristen, autorul, manuscrisele, edijiile, izvoa- 
rele dreptului civil, apendicele, aplicarea pravilei. 

Spulber da ultimei parti a introducerii sale o extindere deosebita, cerce- 
tind nu numai marturiile documentare ale aplicarii' diferitelor izvoare ale 
,,fndreptarii legii", considerate separat, ci §i dovezile aplicarii acestei pravile. 
El examineaza in aceasta privinta a tit lucrarile autorilor straini si romini 
cit si cazurile  ce figureaza in  documentele  timpului si in  cronici. 

O moarte prematura a pus capat sforjarii lui C. A. Spulber, lipsind 
astfel literatura dreptului nostru de intregirea unei lucrari de o im- 
portanta deosebita. 


Traduceri 


* Este locul sa amintim unele traduceri ale ?>Indreptarii legix", 
care nu au avut nici o legatura cu tara noastra, ci erau des- 
tinate sa serveasca scopuri straine. Cea mai veche traducere integrals a „In- 
dreptarii legii" este cea facuta in limba latina la 1722. Dupa ce pacea de la 
Pojarevat din 1718, incheiata intre Imperiul otoman si republica Venetiei 
aliata cu Austria, a atri- buit Austriei, intre altele, Banatul Temisanei §i 
Oltenia, puterea ocupanta a avut nevoie de o traducere a „Indreptarii legii". 
Sarcina a fost incredintata lui Patru Dobra, romin originar din Zlatna, 
directory!  cauzelor  fiscale  din  Transilvania 1). 

Lucrarea efectuata in 1722, sub titlul de Regula legis volunlate divinae 
accomodate*, 2) a ramas in manuscris. Dupa aceasta traducere s-au facut unele 
copii; s-a gasit o astfel de copie la Biblioteca din Budapesta si o alta la muzeul 

Bruckenthal din  Sibiu3). 

0 a doua traducere, de asta data fragmentary este cea facuta in limba 

germana de catre Bartolomeu Kopitar pentru scopuri stiintifice si publicata 

in „Jahrbucher  der  Literatur"  din  1824 4). • 


Consideratn 
general© 


Spre deosebire de „Cartea romineasca de invatatura", care 
reprezenta pentru tara Moldovei o legiuire laica, „Indreptarea 
legii", cuprinzind bogate dispozitii de drept laic si canoane bise- 
ricesti, realizeaza intr-o imitate legislative rinduieli menite sa asigure sprijinul 
reciproc  dintre  stat  si  biserica,  caracteristic  orinduirii  feudale 5). 

Textele  penale  din  legiuire  se  resimt.de  dezvoltari  minutioase si cazuis- 
tice.   Prin  o  receptare  indirecta  de  reguli  juridice  din  opera  lui  Prosper 


i) I. G. Sbiera, Miscari culturale si lilerare la romini intre 1504 si 1714, 1897, p. 130; 
N. Iorga, Istoria lileraturii romine, Buc, 1911, vol.  I, p. 518. 

2) Titlul ei este Regula legis voluntate divinae accomodata continens jurae canonica el 
imperatoris pro causis status lam ecclesiaslici quam secularis, ad mandatutn Imp. Joannis 
Comneni  a.  van.  magnae  dei  ecclesiae  diacono  el  legem conservare,  domino Alexeo  Aristino 

„ conscripla, ex graeco idiomate in Valachum cum industria el sumptibus domini Stephani Dei 
"gratia  metropolitae  tergosnstensis  el  exarhii  confiniorum  II ungaro-V alachiae   translala. . . 

3) C. Popovici, op. cit., p. 115: Nicodem Milas, op. cit., p. 163; St. Gr. Berechet, Istoria 
vechiului drept romlnesc, • vol. I, p. 178; idem, Legatura dintre dreptul bizantin si rominesc, 
vol.  I,  partea  I,  p.  129—130. 

4) Viena, p. 158—167; St.  Gr.  Berechet, op. cit., p. 129. 

fij Vezi K. Marx si F. Erigels, Opere, vol. XVI, partea I, ed. rusa, p. 295 ; Cf. M. Bloch, 
Les rois thaumaturges. Etudes sur.le caractere surnaturel attribue a la puissance royale, particu- 
lierement en France et en Anglelerre, Oxford, 1924 ; Fr. Kern, Gottesgnadentum und Wiederstands- 
recht in frtthen Mitlelaller, Leipzig, 1914; L. Halphen, La place de la royaute dansle sisteme 
feodal, in ,, Revue hislorique", an CLXXI1  (1933), fasc. 2, p. 244 si urm. 


V 


:■ 


a 

i 


L > 


\  M 


X 


1 


1 


i1 


K"**T^T— ^ 


. N 


■' 


-^*» 


it 


.  ; 


' 


» i 


26 


INDREPTAREA  LEGII 


Farinaccius,  „ Indreptarea  legii"  are  calit&tfle  si  defectele  lucrarilor  pena- 

listilor apuseni din secolul al XVI-lea. 

Indreptarea legii", care adopta un drept din afara, nu ar putea h consi- 
derate ca a constituit in mod exclusiv dreptul tarii, decit in masura in care 
materiile iuridice reglementate nu contraveneau obicemrilor jundice a earor 
prevalare era recunoscuta *). Codul a reprezentat o putermca contribute la 
formarea dreptului rominesc si rolul indrumator, didactic pe care 1-a jucat 
este insemnat. Este de remarcat ca Moldova si Tara Romineasca utilizau in 
secolul al XVII-lea unele dm formele superioare de legislate penala contem- 
porana. Este indeajuns sa fie citate dispozitiile referitoare la cauzele de necul- 
pabilitate si de micsorare a pedepselor spre a scoate in evidenta una din parole 

pozitive ale ,. Indreptarii legii". f 

Clasa feudala dominanta, in frunte cu domnul, gasea in „ Indreptarea 
leeii" un prim corp de legi scrise in limba romina, destinat sa-i sprijme auton- 
tatea judecatoreasca si care a ramas unica tiparitura in i legislate Jam pma la 
aparitia legiuirilor de la sfirsitul secolului al XVIII-lea - „Pravilmceasca 
condi'ca" - si inceputul celui de-al XlX-lea - „Legiuirea Caragea • 

Alcatuitorii acestei pravile - este cazul sa fie sublimat - au cautat sa 
' dea textelor nu numai claritate, ci chiar sa le adapteze, atunci cind au crezut 
nimerit, pdtrivit starilor de lucruri sau situatiei particulare a tarn. Astlel, 
reproducind povetile „alease a bogati dascali", pravila aminteste clasa sociala 
a ruminilor" (gl. 54), localizeaza cazul din glava 58, zac. 8 a pravilei moldo- 
venesti, privitor la o infractiune comisa de un strain (gl. 363, zac. '8), sau com- 
pleted textul moldovenesc prin adaugirea unui exemplu : ,,ca si in vremea 
lui Maftei, voievodul tarii muntenesti cind taiase capul tatina-sau, un copil 

in cetatea Bucurestrlor" (gl. 368, zac. 10). ..   . .  , ,  .    f  ,    .    . 

In vechiul drept rominesc si in istoria stnn^ei dreptului „ Indreptarea 
legii" ca si „Cartea romineasca de invatatura" constituie un monument 
juridic important. In acelasi timp mai reprezinta un monument de valoare 
al cultuiii si limbii poporului nostra. 

Editia de fata cuprinde urmatoarele anexe: textul grecesc al 

Anexe Nomocanonului lui Manuil Malaxos dupa manuscrisul nr. 307 

din  Biblioteca  Academiei  R.P.R. ;  jurisprudent  instantelor  judecatoresti, 

intemeiata pe „ indreptarea legii" ; indicatii bibliografice ; un indice de matern ; 

'  un  indice  de  cuvinte  cu  aratarea  intelesului  lor  in  pravila;  lista  hgurilor; 

rezumatul in limba rusa si rezumatul in limba iranceza. 


■■'. 


f 


\ 


- 


t 


i 


!l 


1 

I 


M Pentru raportul dintre dreptul scris si dreptul neseris  vezi §i Al.  Grecm, f™eputm tie 
Jui sTris in Umba romina, in ,,Studii«, an. VII (1954), nr. 4, P .215- 228 ; V._Costachel, 


tinische Zeitschrift", 52, 1959, p. 241 


'I 


■ 


^ 


'. . 


ft 


am- 


r     -i 


f 


Z< 


K 


rZa 


^ 


^«= 


^ 


■ 


* *_  ■ 


> 


o 


I 


LiMURIRI 


s 


PRIVITOARE LA TRANSCRIEREA TEXTULUI CHIRILIC 


*1 


Redarea in alfabet latin a textului chirilic al « Indreptarii legii » dm- 1652 
s-a facut prin metoda transcrierii fonetice interpretative. 

Pentru unele litere chirilice transcrierea n-a prezentat nici o dificultate, 
ele  avind  echivalente indiscutabile in alf abetul latin.  Astf el :  A == a,  E = i>, 

* * — ■ * __ i *.- »-.   -.     *V 


K 


p 


A =d, i=e, JK = ;, 3 = z, 


H  SI  T 


rt = I  A\ = m, 


n, c si w = o, 


= c,c=s)T=i,0=«M= iu, S si «v = M> * = /"' X" = A> ^ = Ps 


p = r 


ii^ = f,  ill == f,  \^ = st, a = x. 

Pentru celelalte litere chirilice s-au determinat valorile fonetice tinindu-se 
seama ca graiul muntenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea era foarte apro- 

piat de eel de astazi. a 

Semnele r (glagoli) si k (caco) s-au transcris g, respectiv c. Lind sint 
urmate insa de e si i, s-au transcris gh, respectiv ch. De exemplu, rewprT* — 
Gheorghie,  trmmCti = evanghelie,  KTaM'K = chiamd,  oyPeKH = ur<?c^l> kjaut — 

chemat. . . 

. ' Semnele i (cerfu) si g (gea), urmate de a, e, i, o, u, s-au transcris ce, 
ci, respectiv ge, gi. De exemplu: MapT* = ceartd, kkm« = edee, wm = cine, 
nHMHCdpe =*picioare, kkp«iSa\k = circiumd, g«H8Kt = genucke, A^t = leage, CkHye = 

Uneori semnul q, chiar singur, neurmat de vreuna dintre aceste vocale, 
are valoarea fonetica ce sau ci. De exemplu, Kpaq = vraci, imh = pace. Am 
folosit cratima, cind semnul m formeaza un singur sunet cu cuvintul urmator 
s«ru prima silaba a cuvintului urmator. De exemplu, qaS =? ce-au. 

Semnul s (dzialoj, foarte rar intilnit, s-a transcris dz. De exemplu, kwsh = 
bodzi, SK'b3Aa — dzveazda, khas»a-k = cneadziul, s-feq«a« = dzeacele, mhhmh- 
A-bcnpis-kie = cincilea spre dzeace.  Ultimele trei cuvinte de obicei sint sense 

cu 3 si numai exceptional cu s. ,■■-.■■,    ' . 

Semnul m (ius) se intilneste de cele mai  multe ori la  sfirsitul cuvintelor, 

totdeauna cu valoarea fonetica a.  De exemplu,  tap a = iard,  wkhm = pind, 

ipriWMfekA =* ereticeascd,  cAttgKBift = sZuj&a.  Gu  totul  exceptional  semnul  * 

este  lipsit  de  valoare  fonetica.  Asa  se  gaseste  in  urmatoarele  cfrvmtg: 

P'kc-kpht^ = rdsdrit  (p.  159,  gl.  145),  naTpHapiuacK* = patnar§asc  (p,  357, 


[ 
J 


'< \ 


■ 


Jf 


J- 


* ■■ 


\ r - 


M 


S' 


. 


S\ 


1 ' ' 


\ 


/ 


' 


V 


28 


INDREPTAREA  LEGII 


priimesc 


,1  385),  EOT,** = to  (P. 467   Sob.  Cart.,  gl.  48),  .fhUKU ■ 

(p. 514, Sob. Trulla, gl. 92  talc). fonetic& de . sau A 

Semnelc k (ler) si  K Jior) au ***«»<". °   cuv;ntelor, - cazuri  frecvente 
Cind  aceste  semne  f.gureaza  la  shrs.tul  cuv n    ^ de 

in pravila, - to regula generala nu "^Jg^iS a accentua consoana 
valoare fonetica. Ele au avut probabil »»»«™27™ = accse, „khAk = 
finals printr-un t scurt. De exemplu, '^"A t™area lor prin u (u  curt)  ni s-a 

?1 'tLa^fa'tt aaoptf ,i to e^eietodrC *>^^* t 
interiorul unor cuvintc eompuse, la f.nele pr«™ P«t • D* «• °Pjfl 

ateoa, mtvmm - » to«"«. ^^j,^ valoare fonetioa, atunei cind 
S-a considerat insa ca seinnul  h final a« i aioai . 

acelasi cuvint a fost  intilnit sens nu *m« cu  K, * & ^ J ^^ 
De  exemplu,  H»k,  a**.  ^ ;  * ^^  )»  ambele cazuri iarf, 

■*,**!  ***  «mnul "car:' arc 'wtS^TvaUrea fonetaca «, fiind 
dara, 3oor*, macara, semnul a, care «u.e 

° ^ WcTto^ iar, dar, cioar, .nacar, cind s-au gasit aceste cuvintc 

scrise rap, AW, .*» *«^ „.a adoptat forma aceasta nu numai cind e sens 
Pentru conditionalul ar s a aaopw intilnit sub forma tap* = am. 

* dar si cind e sens ^ ^^* r„ eon e  ntdmt ^ . ^ P 

Semnele  h si k finale s-au tnw >h c ? fl inlocuiesc pe t. 

terminat cu H si cu * sau fcy socoWu- e ca ace te jem 

De  exemplu, ckiiih si ckiiik = m-p, ckii,h  si cmi,k , 

. ^Stw! eLe it inti;nit°Toarte rar, s-a  transeris  totdcauna t 
. ^  S!^^ 7-f ttanscris in toate  =,e  » De  exemplu,  *•„ 

= <We, avkdA =ac^«, RW>wkHI rtfv^e  s-a legat prin cratima. De 
find  diftongul se imparte la doua  cuvinte,  saiega   I 

- ~°tlb laf :n^^S S»--SSU cazuri,  cind 
1 ^dtV£antiteie masculine, ca XYk^h = hicUan,  ,«*» sau k^^-k 

= cneaa, sau cneadziul. _,„,;„„l.,te care la nominativ se terminS cu e. 

"TI^S?^ f^numai pentru M = ,o», tinindu-se seama de real.- 

tatea lingvistica. .  . 

3° Pronumele personal femimn a - ca. 


. 


**  C' . 


L 


i 


/: 


J* 


.' 


jf 


' 


TRANSCRIEREA TEXTULUI  CHIRILIC 


i 


-■■ 


29 


4° In cuvinte la care in vorbirea de astazi diftongul ea a devenit e. De 
exemplu, MlsA/aAaAT* = cealealalte,  K4pM = cared. I 

5° In unele numerate ordinate, scrise si cu 1?. De exemplu, 3«m/a = zecea, 
SNcnpfB'fcMM = unsprezeacea etc., care sint scrise §i swk = zecea, 8Hcnpf3*fc*rk 
= unsprezeacea etc., semnul is avind incontestabil valoarea ea. * 

6° In subjonctivul unor verbe scrise si cu *k si cu m. De exemplu, c*k 
X'p'KHMCK/T; si c'h jfp'kN'fccK'fc == 5a hraneascd, ck a^ §i c*k A^ = s& dea. 

7° In schimb, imperfectul unor verbe ca: 4km, nUTA, p'KA\kHA, s-a 
transcris: avia, putia9 raminia, dindu-se lui ^\ valoarea fonetica ia9 deoarece 
deseori s-au intilnit asemenea imperfecte scrise chiar cu literele Y4, ca in 
jf&iY4 = hulia, K4H0hY4= canonia, CA&KY4 — slujia, *iiiYa = e^ia, noK«rrY4 = povestia 
si numai foarte rar cu i?, ca in 4K'b = avea.- 

Semnul m (iaco) s-a transcris m. De exemplu, M$rap* = muiare> rarr* = iaste. 

Numai pronumele personal feminin, persoana a treia singulara §i plurala, 
u, wag, rauiH s-a transcris e&, <?a£e, ea^i. 

Semnul ^ (in) s-a transcris i, in, im (inainte de b sau p). De exemplu, 
4HK'K= inca, .fH4noH= inapoi, ^j*tti\$HrrK= indelung, .{^amhhaSh* = indulcindu- 
ne,  4KpT\K4T'K — imbracat,   ..jviipcSirK = impreuna. 

Semnul v (ipsilon) are valorile fonetice t, *>, sau u. De exemplu, AVTSprYf 
= liturghie, ivtaY« = evanghelie, evceKYt = Evsevie, «vct4©Y«= Evstathie, vr= ughi. 

In ce prive^te metatezele intilnite in pravila, s-au corectat transpunerile 
de litere transcriindu-se jertva in loc de jrdtvd, nesfir§itd in loc de nesfrifitd, 
scirbit in loc de scribit, sfirfit in loc de sfrifit, tdrpitori in loc de trdpitori, til- 
cue$te in loc de tlicue$te, tirnositd in loc de trinosita, tilkar in loc de tlihar, 
Tirgovifte in loc de Trigovifte, virtos in loc de vrltos etc. De altfel cele mai 
multe dintre aceste cuvinte sint scrise si corect. .  ' : 

S-au pastrat insa jertdvnic si protivnic, cu derivatele lui: protwire, proti- 
vitor, protivind, alaturi de potrwnic, impotrwa, asemenea forme avind circu- 
late §i astazi. 

S-au respectat inconsecventele pravilei in scrierea cuvintelor. De exemplu, 
anafora-anafurd, dinsul-dinsul, zeastrele-zestrile, ni$te-ne§te, amenintd-amerintd, 
amdnunt-amdrunt, poruncd-porinca-puruncd, star ef a- star if a etc. 

Obisnuitele prescurtari ale scrierilor vechi, intilnite in text, s-au intregit 
scriindu-se cuvintele complete. De exemplu, Ei(;i* = bogoroditd, 4iTcaY = apos- 
tolic AMHH*8 ■— Dumnezeu, c^kk = sdboare, cr = sfintilor, a\atk* = molitve, 
tiiCKma = episcopia. 

S-au intregit de asemenea orice cuvinte scrise prescurtat in pravila, fara 
a se indica prin paranteze, ori de cite ori este vorba de o completare asupra 
careia nu poate fi nici o discu^ie. Aceasta se intimpla in cazul numelor proprii 
scrise prescurtat, in special in trimiterile marginale, dar scrise §i in intregime, 
ca: j^aax sau A<*M4C = Damaschin, K4CAE = Vasile, AI4CT = Leastvicinicul, 
nocTHHK ass Postnicul etc. ; sau in cazul unor nume comune carora le lipse^te 
litera terminals, penultima fiind aruncata deasupra, ca: a\vkhh(a) = minile, 
fiHM04p«(A) == picioarele,  rrhK'kTo(ui) = pdcdtofi,  CKinje(A) = singele etc. 

S-au scris in paranteze unghiulare numai cuvintele omise in original, care 
au fost adaugate pentru in^elegerea textului (de exemplu: <nu>, <au>, <ce> 
etc.) sau intregirile mai importante de cuvinte, ca: kSkkii = cuvin<tdtoriul>, 
KOp = Cor<inteni>,  noc = pos<lanie>>  $& =* <ia>ra9  ta — ia<ste>  etc. 


■v 


'C   I 


][l 


J 


i 


i 


vi 


■ ^ 


/ 


\ 


! 


V- 


I 


30 


l.NDREPTARKA  LEGII 


Vlt 


:t 


I! 


* 


if 

Is  -•- 

! 


I 


S-a corectat in citeva cazuri numerotarea gresita a zacialelor marginale, 
fara  a se face mentiune la locul respectiv. 

La fel s-a procedat si pentru greselile de tipar care piivesc litere lipsa 
(ceta in loc de certa, p. 319,' gl. 346, zac. 27 ; pocanie in loc de pocaanie, p. 353, 
gl. 378), sau litere inversate (trai in loc de tari, p. 334, gl. 356, zac. 2), sau 
litere schimbate [civile in loc de vinile, p. 55, gl. 216, tabla de materii ; pateare 
in loc de puteare, p. 177, gl. 179, zac. 4; vizi in loc de vezi, p. 165, gl. 159; 
scrisoare in loc de scursoare, p. 170, gl. 164; cochini in loc de coconi, p. 335, 
gl. 356, zac. 5; Ce in loc de De, p. 262, gl. 259, zac. 37, 38; adeverinta in 
loc de adeverita, p. 599, Cat., gl. 31 etc.) ; sau litere adaugate (cercetare in loc 

de certare, p. 259,  gl. 259 titlu) etc. 

In mai multe cazuri s-au intilnit tt\ (el), till (e§), (H (ei), cu sensul de 
il, respectiv if, ii (p. 153, gl. 131, zac. 1; p. 190, gl. 193; p. 352, gl. 378; 
p. 389, Can. sf. Ap., gl. 20, tile; p. 550, Rasp. Timotei; p. 599, Cat., gl. 30; 
p. 625, Cat., gl. 52. Desi incorecte, s-au  pastrat  aceste forme,  fiind folosite 

de pravila in repetate  rinduri. 

S-a men^inut invis pentru invins, intrucit prima forma apare invariabil 
(p. 296, gl. 321; p. 404, Sob. Nichea, gl. 20; p. 486, Sob. Cart., gl. 133, 
scris. Attic Jarigr.; p. 514, Sob. Trulla, gl. 86, tile). 

S-au despartyit cuvintele si s-a revizuit punctuatia tinindu-se seama de 
regulile gramaticale actuale ; s-au coborit in rind literele aruncate deasupra ; 
s-au lasat de o parte spiritele, accentele, ericul si paericul, socotindu-se ca 
aceste semne nu au in textul chirilic decit o valoare grafica. Cuvintele scrise 
in editia originala in intregime cu majuscule (de exemplu gramatica, Stefan, 
Tarasie,  stilpul pravoslaviei)  au fost transcrise  cu litere de  rind. 

Parantezele rotunde intilnite in textul edijiei corespund celor din textul 
original chirilic, iai- cele ascutite cuprind intregirile noastre. 


\ 


% 


r 


■   ■ 


4 


ie, * 


**y 


■ ■   4- 


.■    . 


' ' 


. 


■ rr: 


1 


II 


INDREPTAREA   LEGII 


I v 


,  v 


f   « t  . 


> * 


^ 


^  1 


l^ 


3^ 


" 
1 


! 


* 


- 


■ 

■ 
V 


Jh- 


«1* 


*TO=- 


■ rl 


**• 


* k s 


1 


■ 


'■ 


■    1 


• 


' 


/ 


I 


>    . 


m 


fctej 


i \{£:-W\ 


S» 


ii«i-iff 


Kfyis.'ww 


THf 


Hi" 


,X * 


/■ 


^•S 


«■    .ICA 


:*r* 


■a^T* 


% 


M6J 


fit 


fe 


tVT 


tv& 


esc 


l$fl 


PiMmEft 


V| 


wp- 


^l1 


Bf9MB 


% 


«~* 


ft 


•\ 


V\-i 


era 


3^ 


■ws 


•V, 


't 


ll I 


PtW 


t     r    l r 


LT/ifc- 


K  fl 


SfflJ 


i'>. 


S 


^ vitil 


^IN 


fi^ 


it;i 


p^ck^ 


/r 


«S 


v  - 


C^NTCONTfiT 


»C 


N 


L*. r 


*-» ■; 

Si 


|W«1 


"*^~ 


.flftft 


;■? 


i * 


I 

f* i 


fW 


l^U 


^J 


itf 


>. 


wite 


^ 


r 


IX^ 


> % 


Mn 


!lUt« 


r^^— _ 


scar 


vMOMJCf 


. ,  1BMT4 , . 

KAliltfcWl'Ip'XTtlK* AiTpATMMnit 


■■y 


■*r*.ftt 


B,Mjllfe 


rota 


tllti TOAIMTf *KX|l0PX «iM Aft! 


K 


I  - 


I -I 


/ " 


r 


N 


s 


- 


S 


I 


■ 


. i 


i 


INDEREPTAREA  LEGII 

CU DUMNEZEU 


CARE ARE TO ATA JUDECATA 

* i     « 

ARHIEREASCA SI  IMPARATEASCA 


DE TOATE VINILE PREOTEgTI §1 MIRENESTI 


■ 
V 


.  < 


PRAVILA  SFINTILOR  APOSTOLI, A CEALE 7 SABOARE 

SI TOATE CEALE NAMEASTNICE. LlNGA ACEASTEA, SI 
ALE SFINTILOR DASCALI AI LUMII: VASILIE VELICHI, 

TIMOTHEI, NICHITA, NICOLAE f 
THEOLOGHIA DUMNEZEESTILOR  BOGOSLOVI.  ., 
SCRISE  MAI  NAINTE  SI TOCMITE CU  PORUNCA SI 
InvAtAtura BLAGOCESTIVULUI  tMPARAT, CHIR IOAN 
COMNINUL,   DE   CUVIN<TATORIUL>   DIAC   AL   MARII 
BESEARICI LU DUMNEZEU SI PAZITOR DE PRAVILI, CHIR. 
ALEXIE  ARISTINUL.  IAR  ACUM  DE   iNTll   PREPUSE 
TOATE DE PRE ELLINEASTE PRE LIMBA RUMlNEASCA, CU 
NEVOINTA SI USERDIA SI CU TOATA CHELTUIALA A PRE- 
SFINTITULUI  DE  HRISTOS  CHIR   STEFAN,-  CU  MILA  LU 
DUMNEZEU  MITROPOLIT TlRGOVISTEI,  EXARH PLAIULUI 

SI A TOATA UNGROVLAHIA. 

■ 

IN TlRGOVISTE, 

IN TIPOGRAFIA PREALUMINATULUI MIEU DOMN, 10 
MATHEI VOIEVOD BASARAB IN SFlNTA MITROPOLIE, IN 
CASA NAltARII DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. MARTIE 
20, VALEAT 7160, A LUI HRISTOS  1652, V POST VELICHU). 


\?~>* 

U 


\ 

I 

i 


V* 


M 


tfH 


H 


(I 


■  \ 


x) Partis tiparite cu ro§u in editia originala sint redate cu litere aldine 
cind sint in text si cu litere cursive cind sint pe margine* 


v 


■.,■ 


, 


. 


j 


:„- . 


-   - 


B3fi^« 

V- 


/ 


■^ 


f 


s: 


V 


* 


- 


;0' 


* * • ■ 

Preasfintitului >i preainteleptului mieu §1 cu toate feliurile de flori ale 
darului duhului sfint impodobit t.ocma apostolilor, s.s. Stefan; mitropolit al 
Tirgovistii, exarhul plaiului §i a toata Ungrovlahia. Cel ce e mai jos sens, ca 
un fiiu 'sufletesc si de nemica rob, cu tot sufletul ceare, roaga si priaste toata 
sanatatea si buna petrecanie de la unul in troika Dumnezeu. _. 

Multi oameni socotesc pentru omul cela ce, cmd se naste intr-o cetate cu 
multi oameni si vestita, de in parinti de buna ruda si vestal, ei zic ca laste 
vrea'dnic si dastoinic unul ca acela sa fie laudat si sa se ciudeasca si sa se 
mire pentru mosia lui si pentru inaltarea rudemei lui. Ce unn ca aceia gresesc 
fara seama si fara de socoteala chibzuesc, pentru ca bunatatea nu vine nice 
se trage da pre mosneani si da pre stramosi; asijderea si raotatea si via|a cea 
rea nu mearge sa vie sa se pogoare pe strenepoti, ce fiescine de m lucrunle sale 
(dupa cuvintul staptnului nostru) sau se rusineaza, sau se slayeaste.  Pentru 
ca omul cit de-ara fi sa se traga de parinti si de ruda de oameni mari,  vestiti 
si imbunata^i, iara lucrurile lui sa fie proaste si fara de isprava da  nemica 
si grozave, aceluia atita de mult i se cuvine batjoconre si urgisire.  §1 iaras 
(impotriva), cind rasare o odrasla de buna ruda si creaste mtr-un sat prost 
si da nemica de intru niste oameni oarecum, si sa se faca cunevointa lui si 
cu multa socotinta si luarea aminte, minunat intru lucrun si intru indreptan 
si sa procopseasca intru bunatati, atunce mai virtos se cade unul ca acek 
sa fie &udat dastoiniceaste, cum se cade, de toji, si luminat sa fie laudat, cum 
se arata chiar si se veade la blagorodia ta, alesul mieu, de Dumnezeu cinstite 
parinte, preainteleapte  chirie  chirie Stefane, mitropolitul al scaunului cetati 
Tirgovistii,  exarhul plaiului si a toata Ungrovlahia  Minndu-se de tine toti 
vazindu-te de intr-un loc ca acela si  sat de jos al Ungrovlahiei, carele au 
crescut odrasla si stilpare ca aceasta, impodobita cu atita bunata^ si darure 
Aceasta auzind si euf mai micul, prostul si plecatul prah de supt picioarele 
cinstite ale sfintiei tale (o, sfinte creastete) de mul^i lachedemoneam, voiu cu 
toata inema, cu blagoslovenia si indemnarea sfintiei tale, a prepune aceasta 
indreptare de leage  da  pre limba  ellineasca  pre limba proasta rummeasca 
Nu doara  da  in  nevrednicia  prostimei  meale,  sau  da ve intr-o mvatatura 
invatat, fara numai cit m-am ispitit a linge pre dmafara  putmel grammatica 
si syntaxisul, ce cu.toata mintea, inteleptia, aratarea  supunerea si mdreptarea 
a cuviosului intru ieromonasi, chir Ignatie Petriti si a lui Panteleimon Ligaridi,. 
dascali desavirsit amindoi de la Hio, vestiti si foarte iscusiti tern. toata dupine, 
zeiasca scriptura. Drept aceaia (o, sfinte virhule) pentru multul har de cucene 


\ 


V 


\ 


4. 


V. 


. 


V 


f 


r 


^ 

* £* 


-  V. 


SGRISGAREA LUI DANIIL PANONEANUL 


35 


a nedastoinciei meale, carele am catra sfinjia ta (macara de nu.sint copti stru- 
gurii vijii meale) priimeaste truda si osteneala ea unui nedastoinic, priimeaste 
acest dar mic, cu multa proasta a mea minte neeuprins, priimeaste gradina 
cu florile raiului impodobita si sadite cu buna mirisma a darului duhului sfint, 
priimeaste ca eel pumn de apa ce duse eel sarac la eel imparat, priimeaste - 
si pre mine blagos.loveaste, ca eu, ticalosul, pespe blagoslovenia si ertarea sfin- 
iiei tale, sa dobindesc ertare multelor meale fumedenii de pacate. Iara pre 
sfintia ta, aicea, domnul Dumnezeu sa te pazeasca in multi ani sa petreci pentru 
folosul turmei a lui Hristos, carea ti e data in seama ;' iara noaa de bucurie 
si de veselie tuturor, carii-^i voim binele cu tot sufletul. Iara acolo, sa te dastoi- . 
niceasca sa dobindesti ceata arhiereasca, hora drepjilor, hrana raiului, bucuria 
nespusa carea ochiul n-au vazut, la inema n-au intrat, dupa cum zice fericitul 
Pavel, sa fie. . - '     ' 

np-kwCijlHCTKa  b(w)  NEIIOT|HGHklH  piKTs, 2) 

Daniil m<onah> Panonian 


I 

'1 


? 


( * r   * 


S ^ 


♦ 


*s 


- 


• 


' 


>'«*■* 


f 


l) „A1  preasfintiei  voastre  rob  nevrednic". 


3* 


* *■ 


f I * 


/, 


* 


s 


1* 


X? 


■ 


*** 


i    I   V 


^   — ».' 
m 

4* 


4*nAffi«{*.R 

If 


mm &«iATui&iHnA»Afihj*-.Kil* MpttA** «X«^Aj«f K»B««i,if.| 


afc-t* 


/ 


I 


i ** ■- 


* s 


/*- 


V 


*$. 


.   /- 


' 


\ 


k 


t ' 


\ 


*  * 


.  I 


SEMNUL CARELE IASTE DAT DE LA DUMNEZEU 
PREASFINJILOR MITROPOLIJI jARll UNGROVLAHIEI 


/ 


• 


/ 


V 


lnva^aturile Athinei a§a nu stralucesc 
Gum ceaste sase numarure aicea izbindesc. 
De la rasarit pin' la apus tuturor groaza 
$i pre nice unul nu ya lasa fara de paza. 
Crucea si eirja in duhovnicescul razboiu tare 
Arhiereilor Hristos datu-le-au puteare mare, 
Cu dinsele cre^tinii la cer sa-i duca se-au dat 
$arpele sa sfarime puteare mare au luat. 
Capasul, pletituri, gherdanul podobesc capul 
Cu umbrirea duhului nevoia§te de ia vaeul 
Mitra, semnul tiarei vechilor arhierei 
Curat purtindu-a, multi de munca izbavi-vei, 
0, Stefane, pastor pravoslaviei daruit 
De la Hristos noaa paza tuturor harazit. 
Doamne Isuse, pazea^te in sfinta mitropolie 
Pre al nostru parinte si in veac ce va sa fie. 


r 


i 


V 


\ 


■ t ^ 


1   ' 


' 


h  m 


a: 


^c 


* 


■' 


■■ 


I IN 


'• 


' 


/. 


♦  ** 


ill 


■ STEFAN-.. 

v   ■ ' 

CU MILA LUI DUMNEZEU MITROPOLIT AL TIRGOVI§TII, 
EXARHUL PLAIULUI §1 A TOATA UNGROVLAHlIA. 
PREASFIlVpLOR ARHIEPISCOPI, MITROPOLITI, IUBITORI-. 
LOR DE DUMNEZEU  EPISCOPI,  EGUMENILOR §1 TUTUROR 
PARINTILOR  DUHOVNICI  §1  PROTOPOPI,  HIROTONITI  DE 
DUMNEZEU  PESPE  MINA  ARHIEREASCA, A§IJDEREA §1 A 
TOATE  RlNDUIALELE  CEALE  DE  AFARA,  SAnATATE  §1 

SPASENIE ROAGA  §1 PRIA^TE. 


r »- 


*  *    ' 


Toata scriptura carea iaste insyfle^ita de Dumnezeu (o, pravoslav- Timotei 3, i 
nicilor cititori) foarte iaste de folos de nwa^atura, de infruntare, de za(?# 297' . 
indreptare, da pedepsire pe dreptate, cum graiafte dumnezeescul apostol, 
ca sa poata fi omul lu Dumnezeu desavirsit si bine gatit spre tot lucrul 
bun; pentru ca mai virtos indrepteaza naravurile noastre ceale sufle- 
te^ti si de in leane le ridica catra bunata$i$i ne pornesc catra invata- 
turiTe cealea ce plac lui Dumnezeu si ne invata sa aleagem binele de rau 
$i raul de bine, de in carea si aceasta dumnezaiasca indreptare de Ieage. 
Canoanele, zic, a sfintei $i dumnezae^tii pravile, carele au incoltit §i 
au rasarit si se-au ijderit (cum am zice) de la intruparea §i inomenirea 
cuvintului pre lume, de cind au strigat trimbita cea cu mult glas, aposto- 
leasca, cu bunatatea darului $i se-au auzit in toata lumea, cinstitu-se-au, 
adaosu-se-au, crescut-au §i se-au I5jit, intarind tocmealele besearicii, 
care se facea pe vremi, pina la sfintul si a toata lumea §aptelea sabor. 
Garii in tot chipul §i in tot feliul au adunat piatri scumpe de au tocmit 
p au facut zidul besearicii, cariia au zis mintuitoriul nostru ca usile ei Mathei, glava 
iadul nu le va birui niceodata ; pentru ca dupa luminarea poruncii mintuito- an 
riului, iar in^elatoriul, carele scornise inchinarea idolilor drace^ti, el se 
ve^teziia §i, cumu-i era firea, intru nefiin^a el se strica si fugia ca si intur 
nearecul de lumina. Iara el, hitleanul nu se suferi sa fie biruit, nice vru 
sa §aza in pace, ce aducindu-s aminte de vasmintul sau, imbr5ca-se in 
pagini fi in pierzatori de oarrieni si iaras se nevoia sa invinga si-sa biru- 


67 


y»-, 


•m 


\ 


Jf~ 


m 


=T 


■■■ 


40 


tNDREPTAREA  LEGll 


T- 


* 


\ 


Carele sint sa- 


Carele sint na- 
jnestnice. 


iasca adeverinta intr-alt chip, cu inva^aturi striine si inselatoare, a doa 
oara  sa faca 'ca  si mai  nainte.  Ce nu putu  lupul,  ca  ramase ca un 
spureat rusinat rinjind  pre cuvintiil in  zadar, pentru ca  cum  mai  de   .. 
graba se adunara saboara a toata  lumea de impreuna si nameastmce, 
de   dumnezaesti  si  sfinti  parinti,  da  lepadara  si  stricara   raotatea 

nebuniei  lui. '  - „  ' 

uue»MW Unele asa se facura, ca cu porunca celor ce imparatea pre aceaia 

boare a toata vreame (iara mai ales, cum am zice, cu a sfintului dun) se aduna, da se 
lumea. jg/fe ft g-bor intr.0 Cetate, turma arhiereasca carea era supt toata oblastia 

greceasca. Iara cine nu putea sa mearga, ei-si trimetea soli exarsi ai lor 
si ispravnici in locul lor, si asa, cu tot saborul tocmna indreptarea a 
Wagocestivei si pravoslaynicei credin^e, si asa ingradmdu-se cu armele 

adeverintii, raotatea lor goniia. ,     ... 

Iara altele se chemara nameastnice cace ca se aduna episcopn numai 
de intr-o eparhie la mai marele lor, iara nu era chemaji toji de in toata 
lumea si nu se facea cautare de toate tocmealele,ce sau intarna tocmealele 
saboarelor cealea ce sa f acuse mai nainte, sau surpa pre ereticu cam 
incol^iia sa samene zizanii, sau cauta canoanele cealea ce era de buna 
tocmeala si de folosul tuturor besearicilor pravoslaviei. 

De-acia acestea toti nu se nevoira sa dezradacineaze si sa rumpa numai 
semintele ale inva^aturii celor striine, ce iric& ?i pravile, canoane si legi 
au facut ca sa fie de folosul traiului oamenilor, indreptind sfinta a noastra 
viata si invatindu-ne cu tare paza sa pazim petrecama. noastra cum place 
lui Dumnezeu si canoanele, ca noi carii sintem sfinta turma a lm Hristos, 
ca o cetate tare, sa ranim pre muncitoriul indoit si, ca o pasare proasta, 
cu mestersugurile lui sa fie prins si legat si sa se cunoasca rusmat. Dece 
intr-acesta chip apuca inainte da se-tocmi foarte ales dumnezeiasca pro- 
poveduire si cu multe tarii se intari si se internee beseancn. De-acia pas^ 
torii sfintei turme oblicind mestersugurile hitleniei lui, cu invatatura cea 
adevarata si cu bunatatile vitejiei lor indaratnicia srnevointa luptei lui 
nu o bagara in seama ca si sageatele copilaresti. Asa userdie aratara 
pentru cununi ce luara, atita petrecanie buna si minunata aratara, cit 
le era toata nevointa pentru buna si adeverita cinste, cace ca mbia sa 
se lupte si sa se bata pentru adeverinta pin'la singe. Pin la atita userdie 
si viteiie venira, cit multi-s urira trupurile si rabdara intunearece de munci 
si morti pentru adeverinta. $i inca acestea sfinti mbitori de cmstea lui 
Dumnezeu, zabreala blagocestiei, atita biruira inselaciunile cit nu baga 
in seama nice in dos, nice in fata frica lor. Drept aceaia adunmdu-se toti 
impreuna, cu aceastea vitejii, sfintele ?i dumnezeestile pravile, cum le-au 
f ost suflind si amenintfnd de sus porunca lui  Dumnezeu,  pin-m zioa de   . 
astazi asa le tine si le cuprinde si le cinsteafte dumnezeiasca besearica 
a pravoslaviei,' multe de in dumnezeiasca evanghelie, ■ penteu ca si acealea 
sint adevarat radacini de im izvorul ei ; si nu numai aceasta, w inca si 
cite poslanii osebi de  saboara, tntrebari  si  raspuhsun se-au  facut  cle 
bogati barbati sfinti carii se afla pre aceaia vreame, carora null seputuse 
ascuiide bunatatile. Drept aceaia si acealea le marturisira si le mtarira 
si bisearicii le deadera ca sa lumineaze intru tana pravoslaviei, ca stealele 
pre tariai ceriulm. 


r 


' 


^  ' * 


J 


- 


i 


i 


- (. t 


' 


vl 


1 J 


1 

/ 


\ ' 


■ 


PREDOSLOVIA MITROPOLITULUI §TEFAN 


41 


1    Aicea- se-au pus si niste inva^aturi si leage den afara, da  de r 
facuta si tocmita: si' gindesc ca si aceaia iaste tocmita cu indrept; 


Aicea graia§te 
pentru leagea 
imparateasca. 


mult 
si gmaesc ca fi aceaia iaste xoeimia cu mureptarea 
dumnez'aiasca, cum ar fi o floare si un dar a lui Dumnezeu si o alca- 
tuire de obste a besearicii tocmita cu porunca nastavnicilor si indreptatori 
a viteajilor si purtatorii de Dumnezeu barbaji, pentru iridreptarea a gre- 
§alelor celorde voe fi celor da nevoe si de traiul bla go cestiv carele duce 
pe pravoslavnici fi-i indrepteaza catra via^a cea nesfirsita. 

Drept aceaia' smerenia noastra adunat-am fi am strins (cum am zice) 
toate canoanele impodobite cu toata frimseatea si invatatura si hotarale 
ceale tari, carele sint de spasenia si de treaba tuturor bamenilor, carele 
se-au facut si se-au tilcuit cu bun narav, cum place lu Dumnezeu. §i 
de cum ne-a'u fost putearea, toate la un loc le-am cusut, nevojndu-ne 
nemica a lasa sa fie lipsa de ceva. $i nu numai aceastea, ce inca si ett au 
ramas de acei dascali nepuse; si noi, aducindu-ne aminte, le-am implut 
si le-am adunat. Pare-ne ca vor fi de treaba si de dragoste sufletelor celor 
iubitoare de Dumnezeu, si carii vor citi nu li se va uri, ca am pus toate 
leacurile de fiece vina, impartite toate pre glave, pre lesne a le alia. De- 
acia am gindit si am socotit si pentru Pravila imparateasca, ca va fi "si 
aceaia de treaba' acestii oblastii si micsoare }ari, de toate vinile, cu catas- 
'tihul ei deosebi, ca sa poata fi si sa dea cite ceva ajutoriu si ea canoa- 
nelor sfintilor barbati, marturisind si dind raspuns mai tare si mai virtos. 
Parintii au pus numele raspunsurilor fi invajaturilor, lor canon sau 
pravila, adeca numele de la lemnul cela ce lucreaza mesterii, carele se 
chiama indreptariu, cind lucreaza leamne sau pietri, fiind nodoroase, 
strimbe si coltoroase si neneatede. Puind acel dreptariu, le tocmesc fi le 
netezesc fi asa le alcatUesc una cu alta. Pravila se ctiiama si alte meftersu- 
gure multe ale mesterilor dascali, adeca carii au mestesugit grammatichia, 
filosofia fi vraciuirea si carii au meftesugit cintarea; fi nu numai acealea, 
ce inca f i ceia ce au to'cmit leagea imparateasca pusu-le-au numele pravile. 

Mai sint s-alte impar^iri, tocmeale fi hotara, de carele bine au socotit 
Ippocrat sa le fie numele asa, adeca despartind si alegind si indreptind 
ce este stricat de al^ii fi aducindu-le iara la a lor buna impreunare. 
Ce insa scripturile altora, carora li se-au pus numele pravile, acealea tot 
trebue altora sa se dea sa le caute; iara raspunsurile ceale blagocestive 
parin^efti pusu-li-se-au numele mai adevarat, mai tocmit, mai alcatuit 
decit toate; atit cit fi pre ceia ce se pleaca lor ii indrepteaza catra 
dreapta credinta fi-i t'rage catra viata ceaia ce place lui Dumnezeu, in 
toate zilele, fara ratacire. :-"', . 

De acuma trebue iara a arata si a spune pre rind, de cit ne va fi 
putearea, eind, de cine fi cum se-au izvodit fi au esit la lumina fiesce 

pravila, lumina picioarelor rr — ~*~- -' '"~ :~ - -"+" «a,n«». ^0=*™ «fa 

traiul lumii acestiia. Ce insa 

ale celor nameasnici si a b 

pre  la  inceputul  saboarelor:  papii,  patriarsii,  mitropoliti, imparatii, 

ispravnicii, si asupra cui; iar§ aicea numai ce ni se cade a spune pentru 

ale sfintilor apostoli pe ^curt, asijderea si pentru pravila imparateasca, Pentrupravi. 

de unde au e$it §i cine .^i pentru ce.  Intii se-au izvodit spre buna parte la g^ao,. 

pravilele, adeca canoanele pre numele sfintilor apostoli, 85, serine fiind apostoli. 


X 


I 


-'■■ 


1. 


J 


V 


V 


V 


42 


INDREPTAREA- LEGII 


- 


/ , 


i 


-/ 


' 


Pentru Pravi- 
lele impara- 
te§ti, de unde 
se-ati inceput 
§i cum se-au 
tocmit. 


~\ 


f 

(cum zisera unii) de marele mucenic Climent, — cace.'ca era urmatoriu 
marelui Petr, asijderea si dumnezeescul Pavel, cum singur povesteaste 
oareunde de dinsul, - carele au f ost episcop la Roma, al treilea dupa 
inva^atoriul Petr; cace ca-lin au luat scaunul si se incununa cu cununa 
mucenicilor in vreamea imparatiei a lui Traian imparat. §i asa socotira 
unii ca le-au scrisyGliment, eace-s pomeneaste numele pre urma pravilelor, 
cum arata §i dumnezeescul Luca la deaanie. Ca nu serie necairea sa se 
fie adunat toti sfintii apostoli la un loc, sa le fie scris obste; ce sa sti^i 
pa multa vreame lacuind si indulcindu-se impreuna, zisu-i-se-au de bojiv- : 
nicii apostoli sa le izvodeasca §i sa le scrie. Ca §i poslania carea iaste catra 
ovreai iara lui au zis de o ail prepus pre limba ellineasca. Pare-mi ca 
unii mai denainte vreame au fost socdtind §i se-au fost sfiind de pravilele 
lor, pin'ce se-au adunat sfintul si a toata lumea sabor a sasea, de au luat 
seama tuturor pravilelor, carele facuse saboarele a toata lumea si nameast- 
nicile, asijderea $i ale unor parinti earii au procopsit intru bunatati si au 
facut §i ei bogate pravile. Ce mai intii §i mai naintea tuturor au luat seama ' 
ale acestora, adeca ale apostolilor. Ca zice acel sfint sabor: panoanele 85, 
c&rele sint f acute pre numele sfin^ilor si slavitilor apostoli, carele sint 
priimite si intarite si adevarate si date noaa de sfintii parnrti, poruncim 
§i npi sa se tie intarite si adevarate (insa fara de poslaniile §i raspun-" 
surile lui Climent), ca intr-acealea multe^taini, zizanii $i gunoae de smin- 
teala au bagat zlocestiviL v 

,. Cade-se a sti si de Pravilele imparatesti, de unde se-au ijderit §i eale, 
pentru ca §i eale le-am socotit a fi ca un ajutoriu celoralalte; pentr-aceaia 
le-am  lipit  linga  dinsele. 

Intru olimbiada de intii, cind etfa cursul anilor lumii 4808, atunce 
imparatia la Roma Romil ; iara dupa dinsul altii vreo sase unul dupa 
altul lua scaunul, pina ce trecuraaoi 244 de cind se facuse imparatia 
cetatii. Iara righii carii tocmia cet&teanii, avind putearea a doa dupa 
imparatul, ei cum socotiia asa tocmia £i indrepta pre cetateani, ca inca 
nu era leagea scrisa. Iara cind fu intr*a 68 de olimbiade, atunce cazura 
asupra imparatiei putearea oamenilor celor de afara §i asa gonira pre righii 
de in mijloc si pusera obladuirea auip,gtilor, si atunce narodul Rimului 
se indrepta cu o leage, sau mai virtos, cum am zice, cu un obiceaiu rau 
fara de tocmeala. Iara asa, pina mii&e* impluse 20 de ani, iara narodul 
alease 10 barbati si pre dinsii obladuia Appie Clavdie, si asa poruncira 
lor sa faca legi. Iara ei adunara obiceaiurile ceale ce era pre leage ale rimr 
leanilor, carele era rasipite, si mai alcatuira multe §i de in leagea ellinilor 
de la Athina, citi se l&uda ca tin si au pre Solon si pre marele sarpe *) 
§i pre linga acestia si citi zicea ca au §i tin tata pre Licurg si Mini, si altii 
impotriva acestora. ^i a§a alcatuira 12 car|i de la aceftea. Pentru ca Solon 
fi Licurg povestesc ca ei au scris legile mai alease ellinilor, insa unul 
athineanilor, iar Licurg lachedemoneanilor; ce insa Licurg fusease da 
demult, tocma intr-al 65 de ani de la spargerea Troadei, iara Solon 
au  facut legi  athineanilor intr-al  46  de  olimbiade,  scotindu-le  de  la 


-\  + 


■'- 


* 4 

-  i)  Probabil se refera  la,  legiuitorul lDra^(?o% (Apixwv), cuvint  care  inseamna §i 
,balaur. 


■-  I 


■ 


v ' 


' 


/ S * - * 


v_ 


• H 


PREDOSLOVIA MITROPOLITULUI §TEFAN 


43 


z ■- 


§arpe fara de ucideri. §i a§a se indrepta narodul cu aceale carji, pina ce 
se ^inea cu puterea ipatilor fi a ' ilarodului. Pentru ca in to^i' anii alegea 
narodul 2 barbati de buna ruda sa fie de-a tocmirea lucrurile cetatesti 
si voinicefti, §i le punea numele ipa^i. $i a§a acesta chip al ceta^ii se-au 
$inut 364 de ani. Iara Gaie iara§ schimba ipatia §i putearea narodului, 
de o facu imparatie. §i creseind vremea petrecaniei, timplase de crestea 
si vinile si judecatile, cit trebuia sa fie ^i sa se faca leigi ceta^eanilor iti 
tot feliul, pre vinile lor. 

Drept- aceaia, dupa Gaie, lua imparatia Sevast Avgust. Acela, cte 
era si chesar, nu lasa sa nu pue §i sa faca leage, ca $i ceia ce era cu inte- 
leptia mai buni decit mul^i, ce inca de la to$i intreba §i iscodia §i de 
narod $i de voinici §i oricine ce zicea de la toti laniuria, §i ce-i parea 3i 
socotia ca e de treaba, indata scriia aceale carti ce scrie mai sus. 

De-acia dupa multa vreame pre urma lui Avgust apuca impara^fo 
Andrian, si acealea toate iara le aduna la un loc, §i ale altora, a tuturor le 
scrise deosebi §i le facu in 50 de carfi adeca grane, Dighestasim, ce sa 
zice le puse numele sabornic, cum ar fi adunate de in multe. Iara cite 
facuse imparatii, el le scrise deosebi §i le facu 12 grane §i le puse numele 
Codicure,  ce sa zice tocmire imparateasca.   - 

De-acia nice a§a nu era lesn6 sa ajunga leagea, neputindu^-le cuprinde 
cu mintea de multe §i lungi ce era, §i mai virtos imparatii carii se pusease 
dupa vremi, lor ce li se paruse ei adaosease in codicurile lor de ni^te lucrure 
de cealea ce inca mai nainte n-avusease leage. Nu numai acealea, ce 
inca  si  pre limba latineasca  scrise, ascunzind legile  pina acuma intarite 

virtos, lipsindu-se de Mosul lor aceia ce nu putea sa le inteleaga., 

: Iara Iustinian, in^eleptul imp&Tat multirne de glavizne alease, carele 
era numai mai de treaba de lucrurile vremii ; si nu alease numai, ce si inca 
latimea cit putu o scurta §i d& dosta ori scoase dintr-aceale doa carti, 
adeca d§ in Codic si de in Dighest da prepuse pre limba ellineasca, si a§a 
tocmi leagea ca niste tocmeale d,e intii si puse numele cartii Istintunda. 
Iara tocmirea Dighestului caefe se alcatuise pe scurt, cum am zis, 
paruse unora a zice ca pentru grabirea scurtarii au lasat multe nescrise 
de in ceale ce-s mai de treaba. Drept aceaia iaras porunci de scrisera si 
pusera acealea siipt cealea ce se chiama grane, la sfir^itul tuturor granelor 
lipind lucrurile ceale de treaba ce ramSsease. Multi dascali cinstitul imparat 
la aceastea cind le-au prepus au stfins; Intii un Stefan au tilcuit Dighesta, 
iara Chiril pe scurt, Dorothei o &w facut pre tocmeala mijlocie, Thalilei 
ehensor prepuse Codichia pre lung, iara Theodor Ermopolit mai pe scurti- 
cel, Anatolie fi mai scurt, iara Isidor mai pe scurt decit Thalilei. Numai 
cei 2 ce au izvodit mai pre lung. Mai vru imparatul inca de mai facu ni$te 
tocmiri cu multa truda de in tocmealele ceale vechi, 170 da nearale, §i."Ie 
puse deosebi; ca schimba pentru flunte §i leagea pentru diataxe §i pentru 
ni^te taini ^i altele aseamene acestora, carele poruncise mai nainte marele 
Costandin, iara el pentr-acealea rnai eu mila le tocmi. 

Aceale nearale le-au prepus un Pascal, Tribunian, foarte dascal mare; 
iara nu ftiu cumu-1 supara duhul necurat, ce-i era mintea indoita. Drept 
aceaia, cind le scrisease, el intorsease<pnele spre folos, iara altele le scrisease 
neadeverite si indoite cu gindul §i cu socotinta. Drept aceaia oamenii carii 


■ i 


'! 


:. 


rv * 


J * 


*v 


. 


L * 


•v.. 


•^ 


I 

ft 


•  t 


■ 


- 


/ 


44 


INDREPTAREA  LEGII 


;• 


•L>' 


' * 


Mathei, 
gl. 25. 

Psalm. 115. 


avea pira si mergea sa se - judece, cu acea prinzare, |i indoire rea pre multi 

pierdea.   ' <B« 

Iara mai pre urma de to^i, de pururea pomenitul intru imparati, 
Leu preainteleptul, el facu toate alcatuirile una, si cite era puse rasipite 
toate le impreuna intr-una. De in Dighesta $i de in Codicure, multe §i de 
ja Istintunda $i de intr-ale lui Iustinian alease, da le facu 60 de carti, 
itnpreuna cu un Savatie, marele spatariu si le alcatui in sase tocmiri. $i 
scoase de lepada toate vrajmasiile ceale fara de treaba, cealea ce nu era 
rlice de un folos, pentru ca oamenii cei mai da pre urma se indreapta mai 
spre bine decit cei de mai nainte vreame carii facuse multe legi. 

De-acia alcatuirea cu\intelor de in ceale ce le alesease foarte bine le 
a§eza si cuvintele cfealea ce da raspuns de fiece cuvint, lucru §i vina, 
el le aduna da le tocmi §i le puse toate la o grana ; si au f acut §i el 120 
de nearale, <ie pina acum acealea nu se tin toate.    ' 

Drept aceaia si smerenia noastra vazind o comoara ca aceasta ascunsa 
si ca o gradina incuiata plina fiind de toate florile darului duhului sfint 
ale purtatorilor §i insufle^ilor de Dumnezeu paring sfin^i si ai lumii 
dascali §i luminatori, carii au implut toata lumea de dulcea blagovonie 
a duhului, gindiiu zicind : ce folos iaste de amindoao sa stea incuiate, cum 
zice scriptura? Mai virtos aducindu-mi aminte de cuvintul stapinului 
mieu, Hristos, pentru sluga cea vicleana ce ascunse talantul in pamint, 
zic: sa dau si eu ceva domnului mieu de in cite mi-au dat, ca sa nu ma 
arat sa zic ca voesc numai folosul binelui mieu ; ce voiu cu toata inema, 
ca cerbul la izvoarale apelor, sa-m puiu toata nadeajdea pre maica cuvin- 
tului, fiiului lu Dumnezeu; preaslavita doamna a noastra,. sfinta nasca- 
toare de Dumnezeu si pentru ruga sfrntului slavitului apostol $i intiiul 
mucenic, arhidiacon Stefan, §i marele Antonie §i sfintul Grigorie Decapo- 
lit §i Nicodim Mirotocetul, ca sa *iSu l#s comoara ascunsa nici gradina 
incuiata, ce sa zice capetele dumnezae^tilor pravile sa le aduc $i sa 
le prefac da pe ellinea^te pre cuvinte proaste ruminea^te. $i am facut 
' aleagere de in multe §i bogate pravire!rtrimetind pin' si. la imparateasca 
cetate, la preasfintul nostru si a toata lumea patriarh (ca n-am vrut sa 
scriu da pre ceale tiparnice, fiindvi-mi7 teama ca de cind au incaput 
cartile pravoslaviei la mina ereticilor, ei n-au lipsit a nu baga cite ceva 
zizanii), pin'ce am aflat la cinstitul nostru fiiu sufletesc, chir Gheorghie 
„ Caridi de la Trichis, carele au fost vtori vistier, scrisa cu mina, judecata 
toata arhiereasca si linga dinsa si irrip&rateasca cu toate canoanele ale 
sfintelor saboara §i apostoli si a marelui Vasilie si altor dumnezeesti 
§i sfinti parinti, impreuna cu teologhia dumnezeestilor bogoslovi, scoasa 
§i tocmita cu porunca si invatatura blagoscestivului imparat chir loan 
Comninul, cu mare §i multa socotinja de pravoslavnicul intru dascali, 
diacon §i pazitoriul de toata pravila si canoanele marii besearici, chir 

Alexie Radinu. 

^i asa cu multa userdie §i indemnare o am scos de intunearec la 
lumina; §i, cu buna voe a luminatulxi'i '§i blagocestivului mieu domn, Io 
Mathei voev&d Bgisarab, §i cu tot sfatul mariei sale, cu blagoslovenia 
parintelui mieu, Paisie, patriarhul Iferusalimului, ^i cu indemnarea a doi 
frati iubitori de Dujmnezeu ^i tocma slujitori ai oblastiei smereniei noastre, 


■ 


i 


* 


■ 


• 


j 


* ■ 


*  ' 


. 


j** 


-^■^. 


>-._ 


■ ■ 


*»* 


l 


5 


t*    ■ 


V 


PREDOSLOVIA MITROPOLITULUI STEFAN 


45 


tiparitu-se-au, ca sa fie de folosul tuturor de ob§te, ca' o gradina 
plina de flori mirositoare ale raiului, sau ca un vistiariu de ob$te 
besearicii. 

v Drept aceaia se cade sa le-caute si sa le tie virtostotdeaunaceia.ee 
sint indreptatorii pravoslaviei, ca sa poarte grija pentru sufletele turmelor, 
sa nu cumva sa se alunece spre invataturile striinilor.^A^a de virtos se 
cade sa se tie de ceia ce au rinduialele lumii acestiia de tndreptare* csi cu' 
aceastea inva^aturi vei putea aleage adeverin^a de in ratacirea striina 
§i dreptatea de in strimbatate, mai adevarat si mai ales decit piatrqt 
Lidiei. I , 

Aceastea pun leage fi legatura si hotara imparatilor §i domnilor, 
patriar^ilor §i mitropolitilor, egumenilor §i calugarilor, popilor §i diaco* 
nilor, boiarilor §i bogatilor, stapinilor si slugilor, celor ce obladuesc si 
celora ce se obladuesc, parintilor si feciorilor, barbatilor si muerilorj 
instira^ilor §i celor neinsura^i, celor postniei §i celor ce nu se postesc, 
inifeleptilor $i celor nedomiriti.^Aceastea invata §i pre imparatul §i pre 
domnul sa le }ie si sa le cinsteasca cu toata putearea ; aceastea nu-i lasa 
sa se pleace inva^aturilor dobitocefti. Mai virtos se cade sa le aiba 
aceastea iparsii sau voivozii, mitropolitii §i episcopii, pentru ca lor mai 
multa. socotin^a li se cade sa aiba si grija sa poarte de imparate^tile si 
sfintele besearici, ca sa nu cumva sa se arate nedastoinici la Dumnezeu 
caci n-au lacuit pre voia lui, ce sa vie la aceastea bunata^i, sa-s impodo- 
beasea bunatatea sufletului, ca si.puterile ingeresti impregiurul lui Dumne- 
zeu. Acestiia indreptari de leage, cine-i va zice vraciuitoare de obste, nu 
va gre^i, pentru ca ameasteca erbile ^i leacurile da le da bolnavilor de 
tamaduia^te pe fiecarele de fiece boala; $i nu numai pre aceia, ce inca 
si pre ceia ce se lenevesc de nu poarta grija de tamaduiala. Insa pre unii 
.dindu-le si tinzindu-le erbi tari, q$ r&dica, iara altora aducindu-le aminte 
de fagaduin^a ce va sa fie, aduce-i $i-i ridica cu mai blinde leacure. Iara 
unii sint carii nu iau nice, erbi, nice leacure, nice invataturile acelora, 
ce-s ingradesc pristanistea pocaanieif cu neplecarea; si a^a, facindu-se mai 
tari decit imparatul, ei-s inchid mosia de veaci. ^   ..»•-.■ 

Pentr-aceaia (o, iubi^ii smerQijje^. noastre fii) la cine sa va timpla, 
au de rinduiala noastra, au de cea de afara, priimiti-o ca o hasna impara- 
teasca plina de toate lucrurile §£i*jppe, ca veti afla intr-insa de toate 
bunatatile carele indrepteaza sufletul, ca intareafte pre cei ce stau si pre 
cei cazuti nu-i lasa in oceaanie. E^wl^e iaste blagocestivilor, iara zlocesti- 
vilor infruntatoare, groaznica pacatosilor, certatoare de toata virsta si 
de toata deregatoria $i rinduiala, imparatilor, domnilor, boiarilor si celor 
ce sint pre mina mai marilor, v^inicilor, pro^tilor, bogatilor, saracilor, 
calugarilor, mireanilor, barbatilor, muerilor, tinerilor §i batririilor. Ca 
inteleptia a lui Dumnezeu iaste n^ulta in tot feliul; ca macara si cine nu 
iaste indreptat, de aicea citind cu socotinta §i cu luare aminte, lesne se va 
indrepta si se va intari. Curvarii se invata a-§ tinea curatia, eel rau se 
invata binelui, eel fara de minte se Jntelepteaza, eel semet smerit; aceasta 
invata pre eel nemilosird milostiv §i pre cei ce jehuesc ale altora sa 
le dea ale cui sint §i, cum am z\gq x§.ai pe scurt, tot feliul de bunata^i, 
cine va vfea, acela de aicea va putea sa zleiasca ca de intr-un izvor. 


i 


L 


X*^ 


46 


"1 


[y- 


[>■ 


vS' 


r 


r   I  ,T  ■ 


■ 


HNDREPTAREA  LEGH 


*     V 


Drept aceaia rog smerenia noastra pre voi pre to^i, fii iubiti intra 
duhul, cautati §i ispititi scriptura, ca asa sbcotesc, ca-m pare ca intr-insa 
veti afla viata, dupa cuvintul domnului, §i priimiti cu dragoste §i cu user- 
die, §i citind indrepta^i via^a voastra. Iar& pre smerenia noastra, intru 
rugile voastre, fara de leane, mi uitariti. $i domnul pacii fie cu voi. Amin. 

• ■*■ , * •* * 

Ca un tata tuturor intru pravoslavie de ob$te §i voitoriul de tot binele* 
acela^ carele iaste mai sus scris. 


t - 


• * * 


^15 


■c  i 


' 


» « 


» 


■ 


v    ^ 


. k J 


* i 


ft-S 


■  » 


tfttHi1 


't. 


- 


' 


.-^ 


.   -   ■   . ■ 


/.. 


a  ..<v 


^vyj'iCj v   P. 


* b # 


»o 


.: 


*• . 


:o 


,r" t. 


* , 


-** 


v :; 


aV>** i 


* < 


* -. 


w Aim* 


■ 


< 


♦ 


- 


■ 


Hf 

f 

* 

(t — ~^ 

=W== 

ft— = 

>< 

'! :c,   '  ,* 

* 

* 
* 

* 

• 

•   ( 

■-■■'■  :  8 r^y 

r 

i 

.    ■-  ' ■•:       ;.    .;.   .  ■      -:    ■ 

\ * 

* 

:■■  '■. ■ £   rl   .  ■ 

* 

^ 

* 

I     *         J        ^     i 

f - 

T   *             *                Al 

-r    +x 

*•    • 

\       *      * * 

>■ -                  . h             J - ■                   »"  ^   — » 

;   :.-           ■■ ■  *j;    W   J 

* 

P  ■ 

^"" 

» 

*    . 

i 

* 

'    •     . 

.   ■    ■  .           ...   ■ 

-  -     ,    ■ 

- 

i - 

- 

- 

. 

* 

,-,;  *.      -    tf     .    y^        '   ; 

■          :      *■ 

*'-:<-»• 

V 


f* ' 


CAPETELE ClRTII ACE§TIIA DE PRAVILA 


list1) 


Pentru judecatoriu, cum i se cade sa fie milosird si sa nu creaza 
cuvintele nemanui fara de iscodire sau intrebare. Glava 1. 

Pentru dreptatea si pentru sa faca judecatoriul dreptate. Glava 2. 
n Pentru leagea §i ce iaste leagea, $i pentru eel fara de leage ce 
inchipuia^te. Glaya 3. 

Pentru obiceaiul besearicii $i al ceta^ilor, carele nu se afla scris. 
Glava 4. - 

Pentru patriarhul, ca iaste obrazul lui Hristos, si cind i s-au dat 
. sa hirotoneasca mitropoli^i. Glava 5. 

Pentru ce lucru hirotonea^te Iraclia pe patriarhul. Glava 6. 

Pentru arhierei si alfi-preoti carii nu pomenesc pe patriarhul. 

Glava 7. ' '+■". 

Pentru cela ce va sa fie arhiereu sau preot sau diacon $i-i va piri 
pre dinsii cineva. Glava 8. 

Pentru cela ce ia arhieria sau preotia sau alt dar bisericesc au cu 
. galbeni sau cu boiari, §i pentru luarea banilor de popie, §i pentru 
preotul carele ia dar la sfinta cuminecatura. Glava 9.   • 

f^P   Pentru preoti, de vor curvi sau de vor fura sau de vor face jura- 
mint strimb.  Glava 10. * 

Pentru preotul carele va avea muiare §i se va face arhiereu, sa se 
dasparta de dinsa si hirotonia lui sa se faca cu voia ei. Glava 11.  . 

Pentru episcop, §i ce sa chiama episcopul, si cum i se cade sa^fie 
volnic pre toate lucrurile besearicii. Glava 12.  ^& 4% %^0i/C^t 

Pentru arhiereu, ca sa nu faca hirotonie afara~de eparhia lui, nice 

sa hirotoneasca pe nimenea deintr-alta norie striina. Glava 13. 

Pentru arhiereu, de-sva lasa scaunul sau si se va duce intr-alt 
loc sa se zaboveasca §ase luni.  Glava 14. 
'    -  Pentru preotul carele n-are muiare. sa nusaza cu alta. Glava 15, 

Pentru pira episcopilor si a cliricilor, si carii sa priimesc la pira. 
Glava 16. 


1 

3 
4 

r  - 

4 

* 

5 

* 

6 

■. 

6 


9 

io 

10 

11 
n 

12 


f 


pag, 


79 


.79 


80 


' .81 


-•   i 


\    4 

N 


I   6 


■41 


I 

rl 


ft-i 


1 


"#-. 


0% 


x)  Cifrele din coloana intii reprezinta paginafia din edi^ia originala^iar cele din coloana 
a  doua, pagina^ia  din edi^ia  de fatar. 


■/fett ! v 


j* 


■j 


i 


- 


*^   v* 


\ 


.  . 


f 


- *« 


- 


■ j. 


— - oa 


r—^ ; 


v  ■ 


i ti 


F 


4. 


/ 


I 

g 


\ 


■ 


■ ■ '-.   i    :' 


48 


iNDREPTAREA  LEGII 


v 


list 


^ 


+ 
I 


' 


Pentru ca ceia ce pirasc pe arhiereul trebue  sa fie- nevinovati; 

aVpentru citi arhierei trebue sa fie cind judeca pe arhiereu, si ci}i 
la preot, si citi la diaconi. Glava 18. *    ; "■   "-; 

Pentru arhiereul carele sa judeca, si-i va trimeate saborul o data, 
a  doa  oara  si a treia oara veaste, si nu va mearge sa se judece.- 

^Pentru da se va afla arhiereul ve intr-o pira, pina nu i se va face 
iudecata nu-1 scot de in scaun. Glava 20. - 

Pentru cela ce piraste pre episcop intru multe lucrure protivmce, 
si apoi nu poate sa dea de fa}a nice unul. Glava 21. 

Pentru ca la judecata nu se cade sa aduca marturie eretic, nice 
pagin, nice iara numai un crestin, ce doi sau si trei erestini credinciosi, 
iara la pira cinci. Glava 22. _   •• " 

Pentru pirisi, sa n-aduca marturn casnici, adeca de in casa, nice 

rudenie.  Glava 23. \ .   .   .   ■.•..* 

Pentru ca marturiile trebue sa fie oamem credinciosi, si cam sa 

opresc sa nu marturiseasca si earii nu se opresc. Glava 24. 

J<~> Pentru preotul, de va marfurisi strimbu sau va prmde taga .de 

iscalitul lui.  Glava 25. ._—-——   ^ _ 

Pentru preot sau diacon, de-i va pin cineva. Glava 2b. * 

Pentru preot sau episcop sau alt sfintit, ce^i vor lua darul, laia 

el va face liturghie. Glava 27. . •  ,   -■' ™     oq 

Pentru judecata patriarhului, ca nu se mai judeca. Glava 28. 
Pentru arhiereul carele-i iaste luat darul; acela are voe sa mai 

chiame a doa oara saborul, sa  se  mai judece  de lucrul pirai lui. 

Glava 29. '     '     U .   , • • A  _* 

Pentru arhierei, da se va f i luat darul vreunui arhiereu si dupa 

aceaia se-au aflat nevinovat si de cind se-au inceput a se luarea darul 
arhiereului si iara se-au ertat. Glava 30. 

Pentru schimbarea arhiereilor, si pentru lepadan, si pentru ca 
se da scaunul arhieresc catra alt arhiereu exarsesc. Glava 31. 

Pentru episcopi si preoti2 de nu vor pomem pe mitropohtul lor, 
?i pentru ca gresalele preotilor de arhiereu se canonesc. Glava 32. 

Pentru anathema. Glava 33. . ; -_ 

Pentru cela ce sa afuriseaste de arhiereu drept sau nedrept. 

Glava 34, . . .   • ■■   . . ■,.-».'.-■.•>' 

Pentru arhiereul, de va opri pe preot sau va afurisi pe mirean ca 

sa ia mita, sau va inchide besearica, sau pe alt preot sau sfmtit, sau 
pre altcineva de va afurisi fara vina. Glava 35. ■ 

• Pentru ceia ce sa impreuna cu eel af unsit. Glava 3b. , . 

wimif Pentru afurisitul, cum jse^eunoaste dupa ■ moarteajui^de unde 

| se-au afurisit.  Glava 37.   >"""^ z •'.:    . .    .  . . 

*4   Preojii sa gi^u^seascj p™ mmenea fara voia arhip,rc»lm lor. 

Glava 38.  ^ .-"•-.   »•-'. , •    i  •  -  j '  * 

•*   Pentru cei afu^s^pe^ari-i  afuriseaste  arhiereul, iara dupa 

.^10 arte se afla trupugTelor dazlegate. Glava 39. 


13 


14 


14 


15 


15 


*  , 


15 


16 

16 

19 
19 


20 
20 


20 


21 

22 

23 
23 


23 


pag. 


24 
25 

26 

26 

27 


82 
. 82 


8? 


83 

4 

83 ' 


83 • 

84 

84 

86 

87 

87 
87 


87 


88 
88 

89 
89 


90 


\ 


7\ 


, 


f   4 * 


rl 


* ■ 


*t  ' * 


»i 


I*'- •— * 


# 


V- 


t 


Al 


' ■ 


90 
91 


- 


m 


93 


r 


i 


, 


*' 


- » 


/:t 


■ 


*i 


W *- 


C! 


- 


■ ■-* 


:V 


*> 


J 


'  : 


-"» 


*v 


■  . 


■*** 


» 


.  4 


_<A 


&  ' 


SCAR A PRAVILEI 


Pentru mortul ce sava afla intreg trupul $i par neavind nemica. 

Glava 40. 

Pentru preotul ce-1 va opri arhiereul lui de liturghie, iara el va 
indrazni de va sluji. Glava 41. 

Pentru cliriei §i calugari, de vor faee sfat sau inso^iire asupra 

arhiereului. Glava 42. - . -  \ 

Pentru eliricul de va injura pe arhiereul luij sau popa, sau diaco- 
nul §i mireanul de va injura pe preotul, sau-1 va bate. Glava 47. 

Pentru arhiereul, de va face liturghie singur. Glava 51. 
,   Pentru odejdiile arhierefti, cu carele se imbraca arhiereul cind 
slujaste, ce inchipuesc una si alta. Glava 52. 

Pentru ce se chiama patriarhul bogonoset, §i ce inchipuia^te 
mantia lui $i leaspezile, riurile, capasul §i tunderea capului si lumina. 

Glava 53. 

Pentru numeie lui Isus Rristos, unde iaste semnat intru sfintul 
trup al arhiereului §i ce inehipuia^te cind blagosloveaste cu amindoo 

minile lui.  Glava 54. 

Pentru arhiereu sau pteot, da se vor schimnici sau unde se vor 

tunde in sila. Glava 55. 

Pentru preotul carele se_va afla in pacate §i oamenii sa fuga de 
la dinsuj; si pentru sa nuosind^raso,a mireanul pre popa si n^ntru 
s& nu osindeasca nestine, §i pentru cinstea preo|ilory^jl 

Pentru cartea sau zapisul arhiereului, $i dupa moafle unde^§! 
i se dca hainele sau unealtele. Glava 57. • 

Pentru virsta hirotoniei preotilor, si care pacate apara de preotie. 

Glava 58. 

Pentru  podoaba  arhiereasca  sau  preoteasca, \ce inchipuiaste. 

Glava 59.  x 

Pentru preot carele 'vajhyi si nu se va price^tui dumnezae§tilor 

taini. Glava 60.   *** 

Pentru cela ce va sa se preoteasca mai nainte pina nu ia fameae. 

Glava 61. s v   . :   ■ 

Pentru preotul ce va avea vra j ba cu cineva §i de va varsa in 

zioa ce va face liturghie. Glava 62. 

Pentru preotul, sa nu sarute  niort cind va  vrea  sa  sliijasca 

liturghie, nice deaca va face liturghie sa nu sarute sfintele icoane. 

Glava 63. V    " • 

.   Pentru preotul, de va sluji liturghie fara antjmis sauviiu va purta 

grija de besearica lui Dui?inezeu, ce o va urgisi sau va arde vas al 

besearicii. Glava 64. 

Pentru prgptuj, de va fi vinatoriu sau prinzatoriu d<? pasari, sau 
de va vraji sau va mearge sa-i vrajasca,  sau de vafi vinzatoriu de 

altul.  Glava 65. 

Pentrti preotul, de nu-s va citi ceasurile £i va face liturghie §i de 

va face singur maslo. Glava 66. 

Pentru preotul, de va muri fara coconi. Glava 6?* 
Pentru preo^i, ca sa nu judece pe arhiereul lor. Glsrva 68. 


m 

48 

49 

50 : 


I 


50 


51 

1 1   1 


52 


52 

52 
53 
53 


m 


list 

pag. 

i 

4*1 

28 

F    '■ 

4 

94 

* 

29 

94 

29 

. 94 

38 
42 

102 

t   » 

42 

103 

43 

v   **    f 

103 

44 

104 

45 

105 

'r 

Mi 

/am 

107 


107 


108 


108 
109 


109 


■ 


110 


110 


^- 


no 


111 
111 


I   * 


p i 


I 

i 

I 

II 


X 


\L 


r  m 

i 


i 


3 
ft 


' 


, 


>   v 


'L ■ , 


.1  \ 


\.l 


%' 


til 


'V-  ^- * 


■ 


■£ 


4— C.  1201 


> * 


,-r 


* 


- ^ 


:::- 


-. 


* 


^ 


& 


I & 


%-■ 


T" 


' 


- 


- 


a 


*■ -^, 


50 


1NDREPTAREA  LEGII 


id 


L ■:- 


!  ■■ 


■ 


o * 


! 


;,.'■   Pentru preoti §ii diaconi, de nu vor pomeni pe arhiereul lor. 

Glava 69. 

V>*  Pentru ca preotii sint in chipul celor saptezeci de apostoli, if 
arhiereii in locul celor 12 ; si nu numai cite dazleaga arhiereii sint 
dazlegate, ce cite dazleaga si pre cei'ce au luat pe nedreptate. Glava 70. 

# Pentru preoti si calugari, ca sa nu se ameastece si sa poarte 
grija de luerurile si grijile mirenesti, nici sa vraciuiasca. Glava 71. 

• Pentru toti sfin^ii, adeca preotii, de nu-s vor citi toata pravila, 
adeca slujba lor si pentru de sapte ori in zi: laudaiu-te, doamne, si 
carele sint 7 laude.  Glava 72. ^ 

Pentru mireanul ce sa va sfii a se cumineca de preotul mirean 
carele va avea preoteasa. Glava 73. 

Pentru preotul carele sa va rusina a-s cumineca preoteasa lui. 

Glava 74.. 
4} Pentru  preot  da se va insura,  sau  preoteasa da se va marrta, 

sau mireanul cliric a doa oara da se vor insura. Glava 75, 

Pentru cela ce va sa se preoteasca si va lua muiare sau vaduo sau 
slujnica sau alta ce va fi avind via^a rea.  Glava 76. • 

i '  Pentru cela ce sa afla in pacate carele apara da preotie, iara el 
se va hirotoni. Glava 77. 

Pentru ovreaiu, da se va boteza, se face preot. Glava 78. 
Pentru preotul, de va ispovedi pacatul sau de voe carele au 
facut mai nainte de hirotonie.  Glava  79. 

>  !  Pentru diacon, de va curvi, sau pina la sarutare va gresi preotul 

sau diaconul.  Glava 80. 

S* :   Pentru muiarea, de va face copil si va napastui pre popa ca 1-au 

C facut cu dinsul.  Intrebarea lui Costantin episcopul catra sfintul 

(~  mitropolit de la Iraclia, chir Nichita. Glava 81. 

■?*    Pentru de sa va insura cineva si sa va preoti, iara insurarea se va 

afla fara de leage. $i de cliricul mirean, de va avea fameae iara 

intr-acelasi chip. Glava 82.    • : ' '.  ' 

Pentru  preotul ce e oprit" si dasparjit de  popie, de va zice 

b(c)ak((h) b?k Hiirh1)  si  Br^iptApHHki 2) si pentru  de  va  sluji 
preotul cu popa cela ce e oprit de liturghie. Glava^83. _   _ 

rtii.J^—Pentru preotul, de-i va curvi muiarea lui sau a mireanului si 
va vrea sa se preoteasca, £i de preoteasa, da se va apuca cu da sila sa 
o curveasca cineva.  Glava 84. 

Pentru arhierei carii vor priimi preoti striini fara de carji de 
pace si de ertaciune, si ce inchipuesc ; si de preotul robit de-1 vor 

priimi fara de carte.  Glava 85. ^ 

Pentru  preotii  carii  iau  camata,  sau  calugari  sau  mireani. 

Glava 86. 


list 

pag. 

53 

fill 

• •  * 

— 

54 

t     *       T 

112 

■-■'■.*         *" 

55 

112 

55 

\      4 

t 

:; 113 

* 

56 

* 

114 

-57 

114 

57 

114 

57 

58 
58 

59 

60 


60 


61: 


v- 


62 


62 


64 


65 


115 

115 
115 

116 

* 

116 


117 


117 


118 


119  \ 


120 

120 


V 


I 


L 


" 


'* 


fa* 


4* 


t ■ 


*)  „Binecuvintat este Dumnezeut nostrum. 

Tefctele slavone au fost traduse de tov.  Damian  P.  Bogdari. 

Cuvintele slavone cu terminate' romineasca,   socotindu-le intrate 


explicate in indicele de cuvinte. 

2)  MDoamne, milostiveste-te spre hoiil. 


1 »,   • 

in  limba,  au  lost 


■ 


*   i 


' 


-& 


A r 


-a 


t+ 


» 


'7^ 


:*- 


* 


v.. 


i 

j. 


- 


^ 


I 


f 


\t 


SCARA PRAVILEI 


61 


list 


72 

72 
73 

74. 
74 


74 


75 


75 
75 


76 


Pentru clirici, de vor inWa cheza^i.  Glava 90, 72 

Pentru clirici, ca sa nu mearga la circiuma, nici s5 tie circiuma. 

Glava 91. -~   S — ' '•■ 

Pentru cei indraciti, ca sa nu fie clirici, §i pentru preo^ii carii 

cad si le^ina.  Glava 92. 

Pentru ca iau preotie si ceia ce nu sint de ruda de preojie; 

a^ijderea §i ceia ce sa nasc de in fameae curva. Glava 93. 

Pentru da se va hirotoni episcop sau altul de in rindul preotiei 
si va avea semn sau alta betejiine. Glava-94. 
-=SR*Pentru^prevotulh de ya^bl^goslovi nunta fara de leage. Glava 95. 

Pentru preotul, da seVa spala in zioa ce va vrea sa slujasca 
liturghie, sau mireanul ce va vrea s& se cuminece si va mearge la 

bae. Glava 96. r 

j*  Pentru preot, de-i va curge singe de in nas sau de in din^ipind 

va vrea sa slujasca liturghie. Glava 97. 

Pentru preotul, de sa va timpla s& se sablazneasca in zioa ce va 

sa slujasca liturghie.  Glava 98. >;  'V^ 

♦ Pentru  preot, sa se fereasca  de muiarea lui 6ind va sa slujasca 

liturghie. Glava 99. /' ' „  ^ 

Pentru preotii carii-s scot fameile sale socotind pentru smereniia, 

sau sa urasca nunta cea pre leage, sau vinul, sau carnea. Glava 100. 

^   Pentru  muiarea  p.arfta.s  va  M^, fofobatul.  sau  barbatul  pre 

muiare-^i pentru uriciunea nuntei, §i pentru muiarea carea nu va 

s& se culce cu barbatulu-f , Glava 101. 

Pentru sfintele vase, si de furarea sfintelor carele sint ale besea- 

ricii. Glava 102. 

Pentru ca sa se judece toti cliricii si calugarii de arhiereul lor. 

Glava 103.   . 

. Pentru episcopul §i de al}i clirici carii joaca in harje^i sau se 

leapada de numele lui Hristos. Glava 104. 

jF Pentru preotul  carete va zice de minie sa fie pagin  sau  alt 

mirean,  sau de va blastema  sau va huli  preotul sau  mireanul. 

Glava 105/ \ ... 

Pentru oamenii mireani in vreame de goana, de-i vor prinde §i-i 

vor face p£gini, iar apoi vor vrea sa se preo^easca. Glava 114. 

Pentru ceia ce iau a doa hirotoiiie §i carii se hirotonesc a doa 
oara, §i carii sa boteaza a doa oara; §i pentru arhiereul ce-i e luat 
darul, de va face hirotonie. Glava 115. 

Pentru ceia ce va sa zideasca minastire sau besesfrica, sa nu o 
obladuiasca, nice fara de voia arhiereului sa le facS. Glava 116. 

De va inchina cineva niscare lucrure la besearica sau la minas- 
tire si va vrea sa le i-a inapoi; §i iara ca lucrurile §i bucatele §i toate 
ce are minastirea §i besearicile, sint neschimbate si nemutate. 
Glava 117.    : v 98 

Pentru barbatul sau fameaia carele va sa mearga la chipul calu*' 
garesc, pina in cita vreame sa se ispiteasc^^^fara de stare$ sa nu 

se tunza. Glava 118. 


98 


77- 


77 


78 


78 


79 


96 


124 

■ - 

I  125 
125 

"l26 

' - - . " 

126 
127 


V 


127 


** 


• 127 


130 
130 


96 


97 


130 


*s r 


141 


142 


■   . * 


142 


. 


■.*. 


*V 


■ 


- 


-■■/ - 


v.* 


■i 


' 


\<~ 


Y ' 


"-> 


■ ■ 


&> 


. 


■ '.*= 


m 


j*£ 


:*, 


r^ 


-,  .-    -' 


-.--  -% 


■^T,    - 


" 


§ 


f    • 


/■ 


*  \ 


52 


INDREPTAREA  LEGIT 


.  **T 


v 


<<y 


*  ^ 


\v 


■ 


5-. 


■ 


list 


pag. 


a: 


M    A 


114 
114 


* Pentru ca nimenile n-are puteare sa faca calugar fara de yoia 
arhiereasca ; si pentru popa mirean ca sanu faca calugar.Glava 119. 100 
^ Pentru podoaba calugareasea si a camilavcn si ce inchipuiaste 
<ind  zic  metanie,  si  pentru  ce  sa  chiama  calugarul  calugar. 

Glava 120. •, •   *,*••     V 

^nna^  adeca ,popa__calugar;  si calugarn ca sa nu    . 

in mine  si pentru care vim esa da pre in minastin. Glava^l., 1U1 
, Pentru bolnavii carii se fac U moartea lor calugari, si pentru 

calugarul carele nu-s citeaste toata slujba lui. Glava 111. M" 

' Pentru calugarul sau calugarita de sa vo^sya^s^^^WQwl 

sau neschimnicul de va curvi. Glava 123. ^fCW****™/ 103 

Pentru calugarit;a, sau mjreana, de va fi supuitoare sau voatre. 

Glava 126. **"" ".  , , ■,   „    w^ts 

Pentru buc,ate ce va avea calugarul, cum se cade sa se imparja 

de nu va avea feciori, sau de va si avea. Glava 132.   W-~ n* 

Pentru tatal ca sa nu opreasca fiiului sau partea de mosie de 

sa va face calugar. Glava 133. ***** . .    _   lld 

Pentru  preotii  si  chipul  calugaresc,  carele  laste  mai  mare. -^ 

Glava 134. ; ,  % i'-i   «i ' 

A< Pentru calugari si calugarit.e ca sa nu se faca cumetri  nice 

ermonahul, adeca popa calugar, sa nu cunune nunta  Glava 135 

Pentru besearica in carea nu se face slujba 40 de zile; si ce 

iaste besearica. Glava 136.. ...     .   '.'•'•'" i 

■^  Pentru ca sapte sint darurile duhului sfint si sapte , taini ale 
/^Searicii si sapte bunata^i mari si sapte pacate de moarte. Glava 137. 115 
I   .    Pentru sa nu se ingroape mortul inlauntru m besearica, mce sa 
mute de in mormint trupul omului, nice macara farina.  Glava 13S. 11D 

Pentru ca in besearici sa nu se faca bauturi si mmcari, nice cir- 
eiume si vmzari pre in sfintele gradim. Glava 139.    ~, - 

Pentru ca sa nu bage dobitoc in besearica, - nice sa mie, nice sa 
..  manince, nice sa bea intr-insa. Glava 140. 

Pentru cum trebue sa boteaze preo.tul copilul mie. Glava 141. 
:   Pentru preo^i carii boteaza in trei paring, in trei fn si in trei 
duhure ; si pentru cei ce nu boteaza in trei afundan. Glava 1AI. ^ 
1  Pentru ca copilul, cindu-1 bagi in scaldatoare, sa eaute spre  . 

rasarita. Glava 143. •  ,    ' /•'.'   ., . ' ..,   ' 11Q 

Pentru ce inchipuiaste cind desfasa copilul. Glava 144. ii» 

Pentru  ce inchipuiaste intoarcerea  carea intors copilul  spre 

apus. Glava 145. .   .^q 

Pentru unsoarea. Glava 146. 4/7 4 94 

Pentru ce ne botezam intru numele sfmtei troi^e. Glava 14 / . .     i«si 
# Pentru crucile  coconului, ce inchipuesc si tunderea ?1 scuteciie 
ceale noao cu carele-1 imbraca. Glava 148.     ,  ~, , .- •   ;    . 

Pentru cei ce sa boteaza, sa-i unga cu sfintul si marele mir; §i   _ 
scaldatoarea ce inchipuiaste ; si cind sa se boteaze copilul. Glava 149. 12,5 

-  Pentru  coconii, de va fi indoire ca nu s-au botezat sau se-au 
botezat. Glava 150. ' . ■ : :-  111 


116 

rr 

116 

m- 

118 


144 


•\ f*Xx 


145 
145 
146 
147 
148 
153 


; 


154 
154 
154 
155 


455 

t 

156 
156 


^ 


156 
157 

157 

158 

158 

158 
159 
159 

160 


160 

t 

161 


t 


?*aa 


"^^^ 


■ 


■  ^ 


f 


'.'. 


** 


/ 


m 


■' 


'r^ 


1 *• T. 


\: 


- m 


: 


i 


vc 


1* 


Hi 


\t 


% 


—■ X 


A 


•   . 


■ I 


1 


2 && 


v-: 


v*< 


SCARA V^RAVII^I 

Pentru copilul, da se va afla la sfirsit s& moara §i preotu-1 va 
boteza §i nu va apuca sa zica cealea ce sa leapada de satana, nice 
molitvele, ce va face de aceaia; zice-le-va dupa aceaia, de va trai 
copilul, au ba?  Glava 151. 123 

Pentru preo^ii carii boteaza copiii agareanilor, sau se fac lor 
cumetri, sau priimesc jertva a ereticului; $i pentru riepreotii carii 
boteaza  copii.  Glava  152. V 123 

Pentru ca, da nevoe, boteaza si mireanul; si pentru coconii ere$- 
tinilor carii mor neboteza^i, unde merg. Glava 153. 124 

Pentru ca indoit iaste omul^i pentru ca ceriurile sint inchise 
celor nebotezati.  Glava 154. * 125 

Pentru preotul, de va boteza pre copilul lui ca un preot §i de va 
blagoslovi nunta fiiu-sau. Glava 155. 

Pentru preotul, c& deaca m&ninea, s& nu boteaze, ce numai 
naintea dumnezae^tii liturghii; nici in postul eel mare sa nu boteaze. - 
Glava 156. 126 

W Pentru preotul sa nu boteaze in easa ; si pentru copilul mic de va 

"^ muri nebotezat da leanea preotului sau a p&rintilor. Glava 157. 126 

^   Pentru care pacate sa iarta dupa moarte pentru liturghii 
§i milostenii carele se fac pentru cei ce mor. Glava 158. ^iflMC^'* 127 

♦ Pentru ca nu numai mortilor sint de folos si de ertarea pacatelor 
dumnezee^tile liturghii, ce inca §i viilor. Glava 159. -     128 

Jt*  Pentru litrughiile  ce  daii  preo^ilor,  pentru  saracuste  pentru 
cei vii £i pentru cei mor$i. Glava 160. 129 

Pentru cesturile, ce sint? §i pentru mueri carele au barbati 
eretici sau pagini, cadea-li-se-va sa duca prinoase? Glava 161. 133 

<qf Pentru ce lucru, dupa moartea omului, fac pomeane a treia zi, 
a noa zi $i a patruzecile ; §i cind se apara sa nu se faca. Glava 162.  -   133 
yr Pentru sufletele dreptilor si ale pacatosilor, unde se afla in zioa de 
astazi. Glava 163. 

^^Pentru preotul carele va sluji si se vor varsa sfintelc, sau-i va 
SPcadea dzveazda; si cind sint sfintele obirfite; Si pentru prescurile . 
\ proscomidite da le vor minca ciinii. Glava 164. 135 

Pentru cinstitele darure de se vor strica ; §i preotul cum i se cade 
sa aiba loc de spalat in oltariu; si mireanul sa nu intre in launtru. 
Glava 165. ' 136 

Pentru anafora, drept ce o iau cre^tinii; §i pentru cind se afla   -- 
cu muerile lor sa nu o ia, nici icoane sa sarute.  Glava 166. 137 

W Pentru bolnavi, de vor muri necuminecati pentru leanea preo- 
tului. Glava 167. . ' 137 

m Pentru cela ce are vrajba, sa nu-i priime^ti prescurile la besea- 
rica, nici sa-1 pricestuie^ti §i de va muri cineva neertat. Glava 168. 138 

Pentru mireanii carii nu asteapta pin' se va sfirsi slujba, ce es 
afara. Glava 169. ' 138 

Pentru cela ce va sa se pricestuiasca, ca sa nu se afle eu i^uiarea 
lui; sau da se va timpla sa se sablazneasciwn vis, si de va varsa; 
deaca se va price^tui.  Glava 170.    ' •*BPr 138 f 


1 


i 


mm 


pag. 


161 


172 


y 


■^ 


.', 


V 


^•T 


■T 


-  ■ 


■  ■ -t 


~:\ - 


. 


K ■ 


X: 


**>> 


■MnAMP* 


-~~~ 


-V 


V 


■ 


54 


INDREPTAREA  LEGII 


' 


list 


V 


* \ 


■ 


:! 


I 


rf 


V 


if 


r  ' Pent™ care a a saptaminii si se pazeascS muiarea ?i b&rbatul  .^ 

de tt^SSSS logldite  intru carele si pent™ logodne 

» pent™ eaTgodna iaste afeamene si fagadmala nuntelor ee vor _ 

S& IS*; ca sa fie barbatul de 14 ani 5i fameaia de doi- ^ 

•^ffijSS^i -a logodi -muiare si el va muri, apoi ^ 

" «S£ SST ef ^i ^e logodna e   oarecare roan,. 

^ tt fa^e^ St** io^i earele sa dau  iara 
apoi o^Li pare rau ; si de .a muri vreunul de in ee, ^ogod^ sa« ^ 
seP va face calug&r ; apoi ?r pent™ sarutare  Glav a 177    , 

ass ^m^m |p& , Si. ?*» - 164 

trei: si pentru trei neamure.  Glaya 194. ,  _ ,g7 

vor putea sa se impreune intru nunta, si aiteie    g ^ 

?!^^^^^^^^»^ W* »re 17o 

"rS^S^^Sl^^ - e si curn se cade, ?i de  . 

*p:r ras s tmmm^ * ^ & 

GlaV<ain >rfintul si marele post sa nu se faca nice o nunta. Glava 20% 193 
pint™ n«nt?a 2 a de Itiiu, ?i ee iaste nunta, « pent™ nunta _ 

ce x£&ffi-S. P-te :d« ~ «-. * «■ p- «? 194 

nunte * neiaeindu-se- mohtvele^re dm^ guva ^ ^ 

Pent™ cum se c^"^ cXr eL eu rei nunte. Glava 205. 194 
pent™ eanonu eelor eu 2 nunt «P^^a   s& stie    tine tocmirea 

^SL^#^ * paW nunt&> Wu-se-au ^ 
va leat 6428.  Glava 206.  j — / M-/ A 


174 


1 - 


174 
174 
175 „ 
175 


V*-* 


tV 


» Kb 

* . 

i 

w^    i 


'J ■ 

r 
I I 

k 


.1- 


212 
213 

■ 

213 


fy^K. 


, 


f 


i  \. 


V - 


L» 


s. 


SCARA  PRAVILEI 


5£>; 


list 


s*   * 


pag. 


215 

215 

216 
210 


s 220 


221 

F  .  *     .*   '■ 

224 


-^W^TAi 


225 :>^ 


225 

226 


Pentru bogati copii, carii se chiama adevarati $i carii hiresi, §i 
carii copili §i carii intuneca^i.  Glava .207. - 196 

Pentru nunta fara de leage $i canonul ltii si pentru ceia ce pn. 
posadnice. Glava- 208. . ■•} 

Pentru cela ce sa va cununa cu trei mueri §i una de intr-insele sa 
se afle fara de leage, de va putea sa ia alta. Glava 209. .     197 

Pentru ceia ce sa prind frati, ca sa nu se faca. Glava 210. .198 

Pentru urgie toemita asupra celora ce daspart barbatul de muiare ,. 
§i muiarea de barbat fara cuvint de vina; $i pentru cartea cea.de.. 
daspar^eala ce inchipuiaste. Glava 213. [.  204 

Pentru despartealele nuntelor, si vinele muerii de carele o das-, 
parte barbatul' §i-i dobindea^te zeastrele. Glava 214. .  204 

Vinile barbatului de carele-1 lasa muiarea lui'$i-§ ia zeastrea ei 
§i darurile carile i le-au dat pentru nunta.  Glava 216. . 209 

Dasparte-se nunta sau eununia cind barbatul nu se afla trupeaste 
cu muiarea hiiJ Glava 217. 210 

Desparfirea niintfei cind barbatul nu afla pre muiarea lui fata 
curata. Glaya 218., >  ^  .—   — - -■~" « ' ■ — ^^=533^ -  211 

Daspar^irea nuntei, cind se face ne^tine calugar; iar muiarea lui    V 
sa se marite si el dupa vreame sa se faca arhiereu. Glava 219. 211J 

Pentru muiarea de-s va bate barbatul, ca sq. dasparte. Glava 220. 21^2 
Pentru barbatul, de va hi fur, se dasparte de dinsul muiarea 

lui. Glava 221. mi 212 

Pentru omul rob sau muiarea roaba, ca se dasparte. Glava 222. 212 
Pentru muiarea care va fi fost roaba si o vor hi spurcat, pre 
aceaia sa nu o despar^a barbatul. Glava 223. 212 

-  Pentru barbatul ce-s va goni muiarea §nrd vor spurca aljii, sa 
nu o desparta. Glava 224. 213 

Pentru barbatul sau muiarea de va hi mi^a sau gubava, ca se 
daspart, Glava 225. 213 

Pentru rudenia sfintului botez, se dasparte.  Glava 226. 213 

Pentru rudenia fecioriei de suflet, se daspart. Glava 227; 214 

Pentru nunta cea fara de leage, se dasparte. Glava 228. 214 

Pentru a patra insurare, ca se dasparte. Glava 229. 214- 

Pentru nevirsta nuntei, ca si aceaia se dasparte.  Glava 230. 214 
Pentru barbatul carele se va afla cu muiarea-s afara de fire, se 
dasparte; §i pentru canonul lui. Glava 231. 214 

Pentru barbatul cu muiarea, carii vor hi vreunii de intr-insii 
eretici, $e dasparte. Glava 232. 215 

Pentru barbatul ce va avea muiare sa se indrac.easca §i va sa 
o lase. Glava 233. — ^215 

p*- Pentru patima. sau lovitura ce loveaste pre om si cade jos de 
sa bate sau se t&valea§te §i-i merg spumele, cum se judeca la adeverita 
mare besearica pina astazi.  Glava 234. ,  215 

De sa va timpla cuiva sa se duca intr-alt loc si acolo sa tie posad- 
nice sau sa nu trimeata muierii lui cheltuiala de hrana vietii ei, sa 
se desparta.  Glava 235. 216    23Q 


9 


s 


iflftCMtf; juA .in.1— timaMU 


226 
226 

227 
227 

a 

227 " 
227- 
228 
•228 

228 ■ 
228 

228 

* 

229 
229 


229 


> 


i   I 


toj 


'-    .1 


^i~ 


:«r- 


c, -- 


I 


w 


m 


* ^ 


56 


lNDREf>T\RF.A  LEGII 


* 


■ 


■ 


<&> 


:■: 


a - 


-. 


< 


list 


pag. 


y 


<-  ■ 


■i 


230 

233 

233 
233 


234 


c~«=s.    Pentru muiarea cariia i se vaduce barbatul, sau se va face rob, 

\  sau se va duce la oaste si se va face perit fi ea va vrea sa se mante. _ 

A  Glava 236. ..  - , ,.   ?** 

Pentru  cela  ce  sa  va  afla  cu  soacra-sa,  si de  canonul lor.  -■ 

^Pentru cela ce-s va lasa muiarea de raul sau de vina altii mueri. 

Glava 239. . _r 99/1 

Pentru curvie si de canonul ei. Glava 240. »« 

Pentru omul ce-s va afla muiarea curvind |i va ucide pre dinsa 
si pe curvariu, sau o va ucide  fara  de vina, sau fara de voia lui.  >_ 

Glava 241. ' _ ,  +  ; :     .     2i2 

'    Pentru cela ce-s face moarte de voe, sau barbat sau muiare.   _ 

Glava 250. - .    '.'',"". -     •  . 

. Pentru fata, de o va sili nestme sa-i strice fetia, sau ma car si cu 

.   .    .  p,     251    - •sa(frwM*«««8Hr":' . 250 

y0iapeentru  stricarea  copilelor si canonul barbatului;.  Glava 255. 256 

€, Pentru calugarita, de o va apnea cineva cu de sila, sau copila 
stapinu-sau, sau alta muiare de cineva. Glava 256. 256 

Pentru muiarea ce ramine Vaduo si Va sa se mante m anui acela.  . 

•  Glava 261.- ^    . „ .     g     2b* 

Pentru muiarea carea va raminea vaduo si se va manta, ca nu 

ia de in bucatele barbatului ^i nemica, fara numai de la copn, de _ 
vor muri. Asijderea si barbatul. Glava 262. .  t ** 

Pentru muiarea maritata carea va avea mscare hame, unealte 
si nu va spune unde le-au aflat. Glava 263. 2by 

Pentru muiarea carea va raminea vaduO si nu se va manta, ce va 
lua de in bucatele barbatului ei. Asijderea si barbatul. Glava 264. 2W 

Pentru pretuirea  zeastrelor si neprejuire;  si pentru zestnle de 

.   afara.  Glava 265. .  \   .  ,    .    ; . ^ iby 

Muiarea se pretuiaste de tot datormcul ; si de va intra muiarea 

chezasa pentru barbatul ei. Glava 266.    ' ■   . .. 4W 

1   Pentru barbatul carele va face cheltuiala la boala mueru lui 

si la moarte. Glava 267. ; **?* fi «* 

Pentru pretuirea zeastrelor de intii §i de-a doa. Glava 2oS. -AM. 

Pentru tocmirea barbatului si a muerii si pentru darure ce sa vor 

"  faceintre ei.  Glava 269. / •  "   " _ft «» 

•  Pentru darurile ce sa fac namtea nuntei. Glava 270. ^ A« 

Pentru  darure,  si  pentru  ce lucrure  se Intorc  darurile lara 

tndarat. Glava 271. *   -■,••, i*  ^QO 

Pentru barba^i si mueri, de vor raminea vadui si le va raminea 

cocon si va muri ; sau si de nu vor face si va muri barbatul sau muiarea 
fara de coconi, cum sfe vor imparti hainele lor. Glava III. _   ^     */a 

Pentru  pretuirea mosiilor,  ?i pentru mosul  de-i va raminea   _ 
feciori si nepo^i, cum vor mosteni pre dinsul. Glava 273. SW» 

Pentru cela ce moare fara de zapis, au barbat au muiare, si    ^ 
copii n-are,  ce numai paring si frati carora li sfe va cadea sa-1 
mosteneasca. Glava 274. Z/D 


/ 


*/ 


252 


252 
256 

257 

264 


265 

265. 

265 

266 

266 

267 
267 

268 
268 

268 


269 

270 


270 


';; 


'.. 


3 


■- 


■:- 


if' 


* 'V- 


■*2 


■ 


A 

J 

■ 


W 


^« t 


.-* 


■ # 


* 

. ' ■ 


i 


\ i 


U 


„»■ 


M? 


/ 


. 


T* 


r 


* 


m 


>> 


v, 


L - 


-• 


t  H 


. SCARA  PRAVILEI 


<f 


57 


« ' 


* 


list 


I  " ' 


* 


■ 


[> 


i 


■ 


• 


i. 


■*,* 


Pentru Cela ce va muri §i va avea frate de doaa mumani si 
nepoti ai fratine-sau carii vor' hi lost cu tatal lor de un tata si de 
o muraa,  carii de intr-insii-1 vor mosteni.  Glava 275. 276 

Pentru cele ce moare, de nu va avea fra$i sau nepoti, cum se 
va cadea sa-1 mosteneasca ; si pentru mo§tenirea barbatului si 
a muerii. Glava 276. . f*   276 

Pentru aducerea, adeca de va hi dat tatal fie-sa zeastre si au 
fa cut si au tocmit ca sa nu mai ia de in bucatele lui. Glava 277. 277 i 

Pentru care copii se chiama adins eis obladuitori si carii neobla- / 
duitori. Glava 278. .   277; 

Pentru parjile a feciorilor carii au luat de la tatal lor parole 
lor, si murind el, iara vor sa ia. Glava 279. " 278 

s~> Pentru eela ce va vrea sa ia mostenire, pina in ci$i ani sa se 
asculte si pentru datorii pina cind se vor ceare si altele bogate pentru 
datprn. (GKvago^ ■■-. ^'y 

—  Pentru camatS. Glava, 281. 280: 

Pentru falchidiu. Aceasta falchidia Se chiama o leage de judecata. 
Glava 282.    ' '    • •   280 

Pentru feciorii ca sa cinsteasca parintii lor si ca parintii sa nu-s 
desparta feciorii si sa dea unuia mai mult, altuia mai putin. 
Glava '283. ~*     -  ^ v   281 

Vinile carele f ac pe f eciori fara de mostenire de in bucatele parin- 
tilor. si pentru feciorul carele se va insura fara de voia tatine-sau. 

Gla^a'284. .    a . 282 

Pentru tocmeala ce sa face ca sa fie si dupa moarte; si in ciji 
ani sint volnici feciorii si featele sa faca acea tocmeala ; si cite marturii 
sa fie; si pentru frajii, de vor hi bucatele lor neimpartite; si pentru 
codiche'l, adeca zapis sau ravasel.  Glava 285. 283 : 

Pentru tocmeala sau cartea celora ce sint supuse la un loc, si 
pentru darile ce da omul ca sa stea la un loc.  Glava 286. 285 

Pentru ispravnici si pentru virsta micilor si mai marilor f eciori. 

Glava 287. ■ . || & j 

Pentru unealtele sau zaloage.  Glava 288. ' 286 

Pentru raspunsul sau judecata judecatorilor alesi. Glava 289. 286 i 

Pentru tocmiri.  Glava 290. ' ^ 287 

Pentru doao sotii, unul de intr-amindoi de va prinde pre alta 

sotie fara voia celuialalt. Glava 291. 287 

Pentru juramint. Glava 292; 287 

Pentru feciori, ca sa hraneasca pe parintii lor.  Glava 293. 288 
Pentru plugariu, de va ara vreo farina fara de voia celuia ce 

a cui iaste. Glava 294. ,     . . ■ 288 

'  Pentru cela ce va lua boul sa are sau sa lucreaze fiece si va muri ; 

si pentru moara earia eumu-i va cura apa. Glava 295. 289 
Pentru cela ce va lua cal sau vita cu ehirie sau cu naem si-1 

va incarca sau-1 va impovara greu.  Glava 310. ,■•-■' 303 

Pentru cela  ce va lua  vie sau  farina, sa o lucre in parte; si '• 

pentru cela ce face cheltuiala la un lucru striin. Glava 311. 303 i 


pag. 


271 


271 
271 


272 


275 • 


275 


X 


276 


277 

■■> ■ 

278 
278 

. 

279 
279 


279 
280 
280 

280 

i 

281 


r 


291 


~i 


.*/. 


"291 


X 


i 


t 


■ 


; 


r\ 


*  .v*;. 


*.  V 


- ■■—  L 


-" *\ 


SB 


^ 


■ 


*fi** 


• oh 


*■ 


\.<"  p 


.  - 


: 


t^i 


WMI 


* 


- 


ae 


i 


•68 


INDREPTAREA  KEGII 


^ 


'  * 


list 


Pehtp'u socoteala zilii; si pentru dumnezeestile pasti; si pentru 
postul sfin^ilor apostoli, cite zile sint ; si pentru an, cite saptamini 
si cite zile are.  Glava 312. ,   _ 304 

Pentru care zile sa chiama calande, none si idi. Glava 313.     304 
Pentru 24 de  slove; adeca  buchile  ceale grecesti,  cine, le-au 

aflat. Glava 314: _ . . • „ ; 304 

Pentru cite mile }in ostroavele ceale mari ale marii a toata 
lumea.  Glava 315. .';    305 

Pentru ci}i munji mari si nalti sint si curau-s numele lor. 
Glava 316. , ^    .    -.  305 

Nomocanon si cum ca arhiereilor se-au dat voe si blagosloveme 
sa inmutyeasca si sa impupneaze canoanele ; si pentru ceia ce sa 
pocaesc, sa nu-i intoarca, nice sa se leapede da dinsii a nu-i priimi. 
Glava 317. . •    w-   306 

Pentru preotul de va ispovedi fara de voia -arhiereulm sau; 
saii se va timpla vreo nevoe de-1 vor chiema la vreun bolnav si 
nu va mearge sa-1 ispovedeasca. Glava 318. _'  306 

Pentru ca se da si preojilor mireani si iermonasilor sa fie 
duhovnici ; si ce sa chiama duhovnicul ; si duhovnicul de va spune 
cuiva pacatul celuia ce i se spovedeaste. Glava 319. 307 

Pentru bolnavi, de vor fi si mincat, sa se pricestuiasca ; si pentru 
cei canoniti, ca da le va fi la moarte, sa se cuminece. Glava 320. 308 

Pentru de citi ani se cade a se ispovedi barbatul si muiarea; 
si cum se cade tuturor sa ne pocaim, si preotii si mireanii. Glava 321. 308 

Pentru ci}i se ispovedesc de a lor buna voe, cum li se cade sa se 
canoneasca.  Glava 322. . 309 

Pentru ceia ce sa leapada de Hristos de voe sau da nevoe. 
Glava 323. , , .  309 

Pentru de in ce virsta se socotesc la Dumnezeu pacatele omului. 
Glava 324. 312 

Pentru omul pacatos carele va face_imiucru bun, putea-va lua    ; 
p.rtaoiune de toate pacatele lui. Glavji32y . 312 

Pentru de va face un tilhar o 100 deTicideri, de-acia sa-1 pnnza 
sa-i tae capul;  putea-va  fi  izbavit  de  uciderile  ce  au  facut? 
Glava 326. • . ■■'. ■ §12 

Pentru duhovnic, cum i se cade sa aiba loc cinstit si sfmt pentru 
ceia ce i se ispovedesc; si ce sa zica catra dinsji; si pentru ceia ce 
sufar da tin canonul lor, si pentru ceia ce nu sufera a tinea. 
Glava 327. n . 313 

Pentru vraji; si pentru ceia ce merg pre la vrajiton; si pentru 
ceia ce poarta baere. Glava 328. ; • • ^15 

Pentru malachia, adeca cine-si bate madulariul in mini ; si pentru 
curvie; si pentru ceia ce sa culca cu fameae nebotezata. GlavaJ329, 315 

Pentru amestecarea de singe.  Glava 330. "    "315 

Pentru muiarea carea se afla intru mueria ei. Glava 331. 317 

Pentru ceia ce zace cu barbat si face cu dobitoc.  Glava 332.  317 

Pentru uciderea. Glava 335. - 321 


pag. 


> 


292 
292 

292 

293 

*  ■ 

293 


293 


V 


294 


294 


■ 


295 

295 
296 


296 


299 


300 


300 
302 

» 

302 
303 
303 
303 
306 


"* 


% ^ 


v 


■ 


*■ 


■- 


* 


* 


■ 


r -v 


IT 


| 


-i 


* ' / 


' 
, 


% 


^i 


*  "" 


F *- 


\ \ 


w 


; 


'  "i 


■ 


■•-,■ 


• 


1   , 
• 


- 


a 


A 


' 


* 


- 


- 


i 


*- 


■*,-*   , 


_^n 


SCARA  PRAVILEI 


69 


\ 


list 


Pentru cliric sau mirean, de vor bate sau vor lovi pre un om 
si va muri; si cei sfin^i adeca ci^i au rinduialele preo^iei, de vor bate 

pre cineva. Glava' 336. '_ .   .   A    . 

Pentru  fur si  pentru  ceia  ce  priimesc  pre  f uri  si  tilhari. 

Glava 343. 

Pentru sapatoriul de morminture §i furul de sfinte. Glava 344. 

Pentru juramintul si marturia strimba, si de ceia ce va lua un 
lucru asuprit cu juramint. Glava 372.  -•'.•■ 

Pentru clevetirea si tiitoriul de minie si ascultatoriul la fereastra 
si vinzatoriul sau . pirisul. Glava 373. 

. Pentru muiarea carea va purta erbi sau va minca ea sa nu faea 
feciori, sau de-s va omori copilul sau de-f va urgisi copilul carele 

va naste. Glava 374. 

Pentru calugari^e, de va sti pre alta calugari^a ca face pacat 
si nu va spune standi ; si de va sti vreun mirean pre altul gresind 

si nu-1 va opri., Glava 375. • v_ 

Pentru ceia  ce maninca carne a fiescarii jiganii moarte sau 

mursecata. Glava 376. 

Pentru muiarea care va muri facind, sau deaca va face, si pentru 

moasa, cind se priimesc la besearica. Glava 377. , 

mmt Pentru mortul de sa va afla strj«oi#, caruia-i zjc .vircolac„.,ce~ 

trebue sa i se faca. Glava 378. 

Pentru spurcaciune, de va cadea in put, sau intr-alt vas, sau in 
faina, sau in griu, sau in untdelemn. Glava 379.  / 

Pentru postul ajunului nasterii a lui Hristos si al. bobotezii, 
si de sa vor timpla aceastei praznice miercurea sau vinerea. Gla- 
va 380. • ... 

Pentru postul sfintelor si marilor paresemi si a toate  miercu- 

rile si vinerile, si cind se slobozeaste ajunarea acestor doao zile; 
si  cum  se  cade  calugarilor  si  lunea  sa  o  pazeasca  cu  post. 

Glava 381. 

Pentru muiarea ce va naste in postul mare, si pentru oameni 
si mueri bolnave, cum sa nu tie a nu minca untdelemn si vin, ce 
numai de carne sa se tie a nu minca.  Glava 382. 

Pentru blagovestenii de sa vor timpla in saptamina cea mare, 
minca-vom peaste au ba? Glava 383. 

Pentru postul craciunului si al sfintilor apostoli.  Glava 384. 

.    Pentru postul de in luna lu avgust, al doamnei noastre, sfintei 
nascatoare  de  Dumnezeu.  Glava  385. V 

Pentru postul inaltarii cinstitei cruci.  Glava 386. 

'  ' Pentru simvol, adeca g-fcpSw k-k eAH"<* Ba1), cind se-au facut. 
Glava 387. ; 

Pentru ceale 7 sfinte si a toata lumea saboara, cind se-au facut 
si pentru ce. Glava 388. . 


321 

335 
335 

381 

381 


382 


383 
383 


383 

-'■ ■" •■;.  Jjv---- 


384 


pag. 


* *■ 


307 

I     ■    i   * 
\ 

316 
316 


* 


349 


387 


388 


/ 


392 


392 


351 
353 


354 


3* 


388 

■ 

354„ 

* 
l 

389 

*\                                                                                 L 

* 
• 

355 

t 

390 

290; 

■ 

•   T 

356  • 
356 

^ ■   ! 

• 

i 

'   1 

j 

391 
392 

■ * 

356 
357 

< 

1 

358 


^   *i   - 


358 


fc 5 


? 


x) ,,Cred intr-unul Dumnezeu" 


% _* 


* 

-; 


' 


v  \- 


i 


-J-.V 


■ 


V 


* 


v>' 


* 


60 


IKdreptarea legii 


list 


Pentru sfintele icoane, carele vor fi foarte veehi si strieate, ce 
drebue sa se faca de dinsele. Glava 389. 399 

Pentru cum sa zice pohvala arhiereului la ceasurile ceale mari. 
Glava 390. ' ' .  : 400 

Tocmeala sederii nainte (sau mai sus) a cuviosilor patri»r|i si 
mitropoli^ii si a'rhiepiscopii, carele se afla pina in zioa de astazi de 
sint supuse impara^iei Jarigradului. Glava 391, 400 

Pentru cari mitropoliti }in pina in zioa de astazi episcopii. Gla- 
va 392. ' ....  .    .. . 403 

Pentru mitropolitii carii sa zic preacinstiti si exarsi si earn numai 

preacinstiji. Glava 393. ;--.  • . ... 405 

•   Boeriile sau cinstile sau deregatoriile arhiereilor si tocminle lor. 
Glava 394. ^ ai . .  406 

Pentru cum scriu arhiereii la papa, tangradeanului, Alexandria, 
Antiohiei i Ierusalimului si Ohridului.  Glava 395. .  408 

Pentru cum scrie mitropolit catra mitropolit si cum catra 
arhiepiscop si cum catra episcop.  Glava 396. 410 

Pentru cum scrie episcopul catra mitropolitul lui si cum catra 

alt episcop. Glava 397. •  .    411 

Pentru cum scrie arhiereul la boiarii ceia de la marea beseanca. 

Glava 398. ^ . .  . .   . . 411 

Pentru cum scrie arhiereul la cneaziul Sirbiei si la suprujnrja lui. 

Glava 399. .  .     .  .   . 412 

Pentru cum scrie arhiereul la jupini, la boian man si la om 

cinstit.  Glava 400. . ...    412 

Pentru cum scrie arhiereul catra mai marele Sfetagorn si la 

egumeni si la stare^i.  Glava 401. .   413 

Cartea de marturia duhovnicului pentru cela ce va fi harnic 

de preojie. Glava 402. . ,  •   • 413 

Pentru  cum  scrie  arhiereul  cartea  cea  tocmita  preotului  si 

cartea de slobozie.  Glava 403. 414 

Cartea  de  duhovnicie  a  duhovnicului,  cind  se   face.  Gla- 
va 404. ■.>•-..  415 
Cartea de ertaciune carea scrie arhiereul. Glava 405. 415 
Pentru   cum   scrie   arhiereul   stavropighion,   si   autimisul. 

Glava 406. ;   ^--    . . 416 

Pentru cum scrie arhiereul carte cind se face sabor si el nu 

mearge, ce-s da sfatul catra alt arhiereu. Glava 407. 417 

Pentru cum se scrie praxia episcopului.  Glava 408. 417 

Pentru cum scrie arhiereul carte  celuia  ce va sa treaca  pre 

in }ara sau preste mare, care se chiama pandete. Glava 409. 418 

' Cartea  de  cearerea  manastifii,  carea  scrie  arhiereul.  Glava 

410. • 419 

Cartea robului. Glava 411. 420 

Pentru  cum  scrie  arhiereul  cartea  de  dasparteala  carea  da 

muerii cind o piraste barbatul si nu poate sa o dea de faja si va sa f. 

o lase.  Glava 412! > 420 


\ 


pag. 


362 


363 


363 
365 


367 


367 


369 
370 
371 
372 


373 


373 


374 


374 
375 

375 

376 

» 

376 


377 


378 

379 
379 


380 


' 


H , 


> 


. 


/ 


,- 


L 


:   ' 


_: 


-   V 


• 


/ 


T 5 


• 


:.- 


V* 


. 


. 


I  S 


'-  SCAR A  PRAVILEI 

f 

■ 

: . .  *- ' list 

,   * / - 

Cartea de daspar^eala, de curvie.  Glava 413. 421 

Carte de daspar^eala, cindu-i barbatul legat. Glava 414, 422 

Carte de daspar^eala^ cind  se  duce  barbatul  $i  nu  se mai 

veade.  Glava 415. 422 

Carte de dasparteala omului indracit. Glava 416. 423 
Carte de dasparfeala, ci^id  nu  trimeate  barbatul  cheltuiala 

de hrana vietii muerii lui. Glava 417. 424 


V 


Canoanele sfin^ilor apostoli. 

Canoanele sfintului sabor a toata lumea intii de la Nichea. 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la Anchira. ■ 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la Neochesaria. 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la Gangra. . 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la Antiohia. 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la Laodichia. 

Canoanele sf. sabor a toata lumea 2, de la Yarigrad. 

Canoanele sf. sabor a toata lumea 3, de la Efes. 

Canoanele sf. sabor a toata lumea 4, de la Halchidona. 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la Sardichia. 

Canoanele sf. sabor nameastnic de la. Cartaghen. 

Pentru Agapie si Gavadie. 

Canoanele sf. sabor a toata lumea 5, de la Jarigrad. 

Pentru sf. sabor 6 a toata lumea de tn Jarigrad. 

Pentru sf. sabor iar a 6 a toata lumea, de la Trulla, carele se 
chiama 5 a sase. 

Canoanele sf. sabor a toata lumea 7, de la Nichea, a doa oara. 

Sabor sf. 1 si 2 de in beseafica Sf. Apostoli de in Jarigrad. 
jj Saborul de in Sfinta  Sofie. 

Canoanele sfintului si marelui Vasilie. 

Timothei patriarh, intrebari si raspunsuri foarte de folos. 

Nicolae patriarh, intrebari si raspunsuri foarte de treaba. 

§-alte intrebari si raspunsuri iar ale lui Timothei Alexandreanul. 

Costandin episcop, intrebari ; raspunsurile Nichitei mitropolit 
Iracliei. 
I, jjfntrefearea unui arhimandrit. 

Porurica marelui Vasilie catra preoti,  pentru liturghie. 

loan Zlatoust catra preot. 

Nichifor patriarh catra* preQfc£-'?;   - 

Marele  Vasilie,  pentru' priceastenie.  JUBHB* 

Theologhia dumnezaestilor si sf. inva^atori si dascalij si intre- 
bari si raspunsuri ale sf. Anastasie patriarh, de lucrure ale ceriului 
si ale pamintului, vazute si nevazute, de tot folosul foarte de treaba, 
tocmita pre 53 de glave. 

Alte inva^aturi pentru preoti si pentru liturghie, foarte de 
folos;  •..•■ 


425 
445 
455 
466 
471 
477 
488 
502 
509 
514 
527 
537 
588 
589 
592 

593 
635 

648 

653 
654 

683 

691. 

693 

699 

702 

.704 

705 

t&m 
tarn 


706 


788 


61 


Pag- 

380 
381 

381 
382 


382 

r—  ■ — 

384 
397 
403 
410 
414 

\ 416 
424 

' 433 
436 

• 439 
447 
453 
486 

F 487 

488 

* 

489 

,517 

523 
527 

527 

548 
553 
554 

559 
562 
563 
563 
563 
563 


564 


V    - 


' 


■ 


N. 


■■ 


■■ 


625 


1 


Sfir^itul catastihului a pravilii arhiere^ti de intii 


+. 


\i 


A  I 


i 


62 


iNDREPYAREA  LEGII 


CATASTIHUL AL DOILEA 


«; mwMor imparatesti, abase de in sftiocul Imp&ratului Justinian pentru 
tjeMhZi dTfudecSi, ou tot raspunsul tor, tot pe rind aratate, free glaoacu 
W inc7patZle el, dupa gresalele  fieseui ; cine m cduta de graba sa  poata 

afla  carea in  ce  loc ?i  foae  se  afla. • 


■  ,  i 


_   Pentru cela ce va svatui sau va trimite pre altul sa faca vreO J|_ 

r&otate.  Glava 43. ■   w  ,   w   ~ 

Ce pedepsa vor lua ceia ce sf atuesc pre nestine sa faca rau. 

^^Seamnele carele arata pre eel gref it cumu e vinovat. Glava 45. 
■   Ce pedepsa vor lua ceia ce ajutoresc pre altul spre vreo raotate. 

Pentru ceia ce vor suduj.pre judecatoriu sau pre oamenn cei 

domnesti.  Glava 48. ,  ■ , . 

Pentru ceia ce vor sudui pre sol. Glava 4tf. . 

Pentru ceia ce vor sudui pre mai mam lor  Glava oU. 

Pentru  ceia  ce vor face bani rai.  Glava  87. 
;     Pentru ceia ce imbla cu-bam'rai.  Glava 8». 

Pentru ceia ce. gasesc comoara. Glava 89 

Pentru certarea celora ce injura pre altul. Glava 10b. 


32 
35 

35 

38 
40 
41 

66 
68 
68 
80 


Pentru sudalme, cind se vor chema mici si cind se vor chema 

mari.  Glava 107. «'-'■   s   riQ,,Q 10R 

Cind va putea scapa de certare cela ce injura. Glava 1US.  _ 
Cind va putea sa vie sa se plinga la judecatoriu pentru sudalma. 

GkVCind se va chema sudalma, de va zice nestine altuia: minti. 

^^Pentru ertarea sudalmei cum si in ce chip se face. Glava 111. 

'entru ceia ce graesc de rau si injura sau ^ustrajre domnul 

%m. Glava 112,    "'" 


\, 


113. 


. uiava ii^. -^ . .   r-i^xrc 

Pentru ceia ce injura si ocarasc pre nestine cu sensoare. Glava 


84 
86 

88 

90 
91 

92 

.93 


pag.. 

95 

96 
98 

98 

* 

100 
102 
102 

121 

122 

123 
131 

* 

134 
135 

i 

136 

137 

138 

139 


liQ 


HtMg^WBNMVP 


;alugarna s 


-." . .  . 


»»«# 


- *c\r    ■'-sr™—"^. ..  ..JBi— — lwnwi— 104 

^Pentru pedeapsa celora ce-s vor lepada^ugariia., Glava 125. 105 
Pentru  certarea votrului.  Glava  127.J^«||«t * ^0 

Carele se chiama votru, si cind se vaWepsi? Glava 128. 107 

Cela  ce-s ^^^^^^^^^J^^  ^^ m 

GlaVpentru paring ceia ce-s vor vdtri sau supune featele. Glay^||0. 110 
Pentru barbae ce-s vor votn muerile.  Glava 133. Ill 

Pentru care vini se despart casnicn, barbat de muiare. Glava 

(t7Q 

' Pentru preacurviia unuia, ca se va tocmi si a celuialalt, si nu 
se vor despar^i. Glava 180. 145 


f * 


147 
148 
149 

150 

151 
152 
153 

177 

9  ■ 

178 


* 


' 


■ 


-■ 


* 


- 


■ 


1> 


*.C 


r 


T 


SCARA  PRAVILEI 


63 


V 


:& 


I 


list 


Cum si in ce chip se desparte Jmrbatul de muiare pentru so-    ; 
. domia. Glava 181. ■•■ ■ **S*SB. ^ 

Cind se vor desparji casnicii pehtru eres, de va fi unul eretic. 
Glava 182. 147 

Cind se va desparti muiarea de barbat pentru vrajmasiia bar- 
batului.  Glava 183. .''" ■ 7' '   ■ . 149 

Cum si in ce chip se va putea arata vrajmasiia barbatului. 
Glava 184. X    . 152 

\   Cind are voe barbatul sa-s bata muiarea.  Glava 185. 152 

Care cind trebue  sa-s. pue barbatul chezas ca nu-s va -omori 
muiarea.  Glava 186. •' ' '   • 154 

Pentru  cite  feliuri  de  lucruri  poate  barbatul  sa-s  goneasca 
muiarea.  Glava 187. • ' "155 

Cind iaste muiarea datoare sa imble dupa barbat. Glava 188. 157 

Pentru singe amestecat, ce feliu de certare li se va da. Glava 211. 198 

v Pentru amestecarea de singe ce sa face cu nunta. Glava 212. 200 

Cindu-s va piiarde zeastrele muiarea ce va fi facut preacurvie 


fi cind nu le va piiarde.  Glava 215. 

Pentru barbatii ee vor lua doao mueri.  Glava 237. 
Pentru Ucidere si cite. feliuri sint. Glava 242. 
Pentru  pedepsa  ucigatorilor  de  oameni.  Glava  243. 
Pentru cela ce-s va ucide pre tata-sau. Glava 244. 
Pentru ceia ce vor face ucidere cu otrava.  Glava 245. 
Prepusurile otravii cum se vor creade. 

Pentru ceia ce ucig pre" ceia ce vor sa-i uciga.  Glava 246. 
Pentru ceia ce ucig pre ceia ce-i gasesc furind.  Glava 247. 
Pentru ranele ceale de moarte. Glava 248. 
Cind se va pedepsi cela ce au ranit pre altul. Glava 249. 
: Ceia ce fac sila featelor da le strica fetiia.  Glava 252.   ., 


205 
218 
253 
224 
229 
236 
237 
239 
243 
247 
248 
251 

*    Cind iaste  datoriu  cela  ce face  silafeatei  sa  o inzestreaze. 
Glava 253. ■>   !mm   ~ 253 

In ce chip se va putia arata cum sa se fie facut sila featei. 

Glava 254. -.■"■  '"  "" ' "' 255 

;   Ce certare se va da celuia ce rapeaste calugarita. Glava 257. 256 

^g^Pentru ceia ce fac curvie cu calugari^e.  Glava 258. 257 

Pentru rapiri §i ce certare li se va da. Glava 259. 259 

Ce pedepsa se va da celuia ce rapeaste muiare curva. Glava 260. 266 

Pentru  plugari  ^i  pentru  alti  lucratori  de  pamint.  Vina  1. 

Glava 296. .  " 289 

Plugariul sa nu tae cu plugul de in hotarul altuja sa-s mai 
la^easca pamintul sau4 Zacialo 1. '**mmm0Bmmt»:    .' tij; 

1 Pentru plugariul ce va intra in hotarul altuia. Zacialo 2. ty 

Cela ce va ara pamintul altuia neintrebat. Zacialo 3. «j 

Plugarii ce sa vor tocmi de-s vor schimba paminturile. Zacialo 4. tomujde 
Plugariul ce sa va insela la schimbul pamintului. Zacialo 5. 290" 
Plugarii  ce-s.  vor  schimba  paminturile  denaintea  oamenilor. 

Zacialo  6. • .   - tomujde 


V _ 


pag. 


178 

it 

179 

. 180 

i 182 
182 

V 

183 

184 
186 
216 
218 

** 

221 
231 
234 

_ 235 
i '238 

. 243 
244 
245 
248 
250 
251N 
253 

255 ' 

j 

256 
257 
257 
259 
2o3 


'  * 


281 

281 
281 
281 
281 
281 

* 

281 

»  . 


- 


I 


~v 


V] 


_7 


/ 


. 


*  I 


*- ^ 


■ . 

B 

t 


■ 


* ■ 


x 


*,* 


■ 


i   \ 


^ 


-■•■ 


^T3=^"  r.-r.  ^r*z*mm* 


s 


\ 


-- 


. 


*  A 


a- 


64 


1NDREPTAREA  LEGII 


list 


pag, 


* 

Plugariul ce va avea pira cu altul pentru semanatura si va 
mearge  de va  sicera  fara  ?tirea(judecatonulu,  Zacialo  7. »«* 

' Pentru ceia*ce vor face lazuri^ sau curatun  pre loc  strnn.  Za- ( 

toinujcl© 

Cial°Cind se vor tocmi niste lueratori sa lucreaze impreuna la fiece    . 

lucru, de vor vrea pot sa strice acea tocrneala  Zacialo 9. ...  ..   omu4de 

. Doao sate ce vor avea price pentru hotar. ***&?   <   — 

Ceia ce vor samana in parte intr-o aratura. Zacialo 11. ,«w* 
Cela ce va lua vie in rupt sa o lucreaze, dup-aceaia se va cai   ■ 

§i Se(^^"t°n^cini pamint striin. Zacialo 13. ^ i£i 

'   . Pentru vecinul sau ruminul ce va fugi de in sat.si-i vor raminea 

°Cintia" v^rani pre ocinile celui Mt Zadalo 15. t-*. 

Ceia ce vor lua ocine pentru datom. Zacialo 16. :   M* 
Cela ce va gasi in cale dobitoc vatamat. Zacialo 17. ^ .   292 

T&ranul ce va fugi de in sat sa nu-1 prumeasca necam. M- ^ .  ^ 

"ial°Cel8a ce va lua de la altul bou sa-s are. Zacialo 19. W 
Cela ce va lua dobitocul altuia fara stirea stapmului si se va 

dure cu dinsul in cale. Zacialo 20. ■ /■ tam 

Pentru ceia ce vor imparti roada ce vor fi samanat in parte. ^ 

^lug^r'iul ce va samina in pamint striin. Zacialo %% Md. 

Partea celuia ce samana pre locul altuia. Zacialo 22.^ 293 

Pentru cei ce samana in parte, acelora cum U se cade sa impar^a. 

PI 298 ■ tomujde 

'     Cela ce va lua pamint striin in parte si nu-1 va lucra h™> 

cum se cade. Zacialo 23. w • irt o/B 

Cela ce va lucra vie striina, ca sa imparta roada. Zacialo 24.   tlJ 
Plugariul ce va lua pamint striin sa-1 lucreze, s-apoi se va parasi 

si nu-1 va lucra. Zacialo 25. •-,. - .«*e 

f"   Plugariul ce va lua pamint sa-1 are de la vreun om ce va fa 
dus in cale, si apoi nu-1 va ara.' Zacialo 26 , *»«* 

Pentru furtisaguri ce vor face lucratom. Vina a doa. Glava 299. 293 
„  Cela ce va fura sapa sau hirlet de la vnariu. Zacialo 27, tan, 

/  Cine va fura  clopot de la vreun  dobitoe.  Zacialo  28. 294 

**  Viiariul ce va fura roada de in yiia ce luqreaza, sau gradinarml 
de va fura legumi sau poame. Zacialo 29.  .   .     . 

Pastoriul ce va mulge oile sau vacile furis, fara de stirea stapi- 

nului. Zacialo 30. ■ -  .     ',.'-  •«..;> ■   01 

Cela ce va fura miristea altuia, ce sa zice spicele. Zacialo 31. 

Cela ce va fura cal sau bou. Zacialo 32. 
Cela ce va fura bou de in cireada. Zacialo 64. 
Cela ce va fura snopi sau va freca spice. Zaciak ,34 • _ 

:  Ceia ce vor intra in vie sa manince, lara sa nu fure. Zacialo 35. 
Ceia ce vor fura plug sau her de plug sau jug. Zacialo 3b. 


281' 

282 

282 

282- 

282 

282 
282 

282 

282 \ 
282 
283 

283 ' 
283 

283 

283 
283 
283 


tam 

tij 
tij 
tij 

tii 
tij 

tii 

tij 


283 
284 

284 

I 

284 
284 
284 
284 

284 

284 
284" 
284 
284 
284 
285. 

285 


■ 


. \ 


I1 

■ ■ 


■ 


■    i 


■ 


. 


■ 


a$ 


r' 


1 


1 


. 


f - 


*** 


■ 


- 


llT*3»J 


L" " 


tt*^ 


r 


^^\ 


V ' ' 


SCARA PRAVILEI 


Ceia ce vor fura c-arul altuia. Zacialo 37. 

Gind vor fi intr-un sat niste furi multi. Zacialo 38- 

Cela ce va imbla furind noaptea bauturi de in tirg. Zacialo 39. 295 

Pentru tot f eliul de pastori.  Vina  a  treia.  Glava 300. 

Cind va nemeri vita de la plug In cireada. Zacialo 30. 

Vacariul ce va lua dobitoc sa-1 pasca fi-1 va piiarde. Zacialo 41. 

Dobitocul cu pastoriu  de va face vreo  paguba.  Zacialo  42. 

Vacariul ce va lua bou de la plugariu sa-1 pasca intr-acea zi 
si-1 va piiarde. Zacialo 43. . 

3 Vacariul ce va lua bou diminea^a de la plugariu si va fi sanatos, 
iara seara se va afla bolnav. Zacialo 44. 

Pentru vacariul ce va jura strimb si va fi vinovat. Zacialo 45. 

Vacariul ce va arunca cu toiagul §i va vatama vreo vita, sau 
§i intr-alt chip. Zacialo 46. 

Pentru paguba ce vor face dobitoacele in tarina sau in vii. 
Vina a patra. Glava 301. 

h   Cind va afla nestine dobitoc in vie sau in farina. Zacialo 47. 

V  Dobitocul a fata de va paste pre locul altuia. Zacialo 48. 
Gind va  gasi nestine dobitoc facind  paguba.  Zacialo  49. 
, ,j   Cind va afla nestine rimatoriu sau dulau,stricind niscare bucate. 
Zacialo 50. ~ 

, <■ Dobitocul ce va intra in vie sau in pomeate §i va cadea in vreo 
grioapa sau se va impara. Zacialo 51. 

Dobitocul ce va vrea sa sara preste  gard  §i  se  va  impara. 

Zacialo 52. 

Cela ce va ucide dobitocul ce-i va fi facut paguba. Zacialo 53. 297 
Cind vor gasi dobitoc in vie facind paguba. Zacialo 54. tomujde 

Pentru  pagubele  ce  sa  vor  face  in  farina.  Vina  a  cincea. 

Glava 302. 297 

Cela ce va sicera si-s va cara snopii §i de-aciia va baga dobitoc 

in farina, §i vor fi paminturile altora nestrinse. Zacialo 55. tomujde 

Cela ce va baga dobitocul in vie §i vor fi neculease. Zacialo 56. tomujde 
Ceia ce vor avea obroace sau veadre sau alte masuri hicleane. 

Zacialo  57. tomujde 

Pentru  uciderea  dobitoacelor.  Vina  a  sasea.  Glava  303.     297 

Cind va darima nestine in padure si va cadea padure de va 
ucide vreun dobitoc. Zacialo 58. tomujde 

Darimind nestine un copaci, de va scapa securea si va ucide 
vreun dobitoc. Zacialo 59. ... tij 

Aducindu-§i nestine vitele de in cimp, de sa va lua cu dihsele 
vreun dobitoc striin. Zacialo 60. 298 

Cela ce intinde curse sau laturi la vreun pomet §i de sa va prileji 
sa se prinza  dobitoc dumeastic.  Zacialo  61. tomujde 

Pentru luptarea a doao dobitoace si pentru vatamarea lor. 
Glava 304. '• 298 

Cind se vor lupta doao dobitoace si va vatama una pre alta. 

Zacialo  62. ' tomujde 


list 

Pag- 

tij 

285 

* 

tij 

285 

295 

285 

295 

285 

tij 

285 

tij 

285 

tij 

285 

tij 

285 

tij 

285 

' *' 

285 

296 

286 

296 

286 

tij 

286 

tij 

286 

tij 

286 

tij 

286 

tij 

286 

tomujde 


286 
286 
286 

286 

286 

287 

287 
287 

287 

287 

287 

287 

287 

287 


■ 


- 


: 


B I 


.-■* 


? 


?*#?. 


5 — 0. 1201 


0 


y 


■  r«! 


•ffrrr 


* j *■ 


i ** 


■ , i 


-  i 


4  .    * 


/   _ 


I 


* 


r 


A 


I 


R : 


ll 


-  .* 


V 


66 


1NDREPTAREA  LEGII 


f '- 


w 


*s 


list  I pag. 


Cind va veni un dobitoc asupra altuia si cela nu-i va da cale. 

7    *  1   63 tomujde 

aC1a°nd se vor sfadi doi dulai si stapinii nu-i_ vor desparti si va 

vatama  unul  pre  altuL  Zacialo  64. . w   ■ i   ft* 

De va avea nestine dulau simet si va birui pre tog. Zacialo 65. tn*. 
De va ucide nestine dulau pastoresc.  Zacialo 66. tomujde 

Cela ce va omorl  dulau  de  turma.  Zacialo  67. *»** 

Cela ce va strica  dobitocul  altuia.  Zacialo  68. tag* 

Pentru pomi.  Vina a saptea.  Glava 305. /■*    q  ^y 

Cela ce va pazi un pom si-1 va creastein loc strim. Zacialo 69.— 
De va sta pomul in marginea viei. Zacialo  /0. ow 

Cind se vor prici nestine pentru niscare tufe de vie  Zacialo 71.  * 
Cela ce va taia vie roditoare sau si sadun. Zacialo  U. w 

Cine va taia pomi dumeastici.  Zacialo  73. t,] 

Pomul ce va fi batrin sau uscat. Zacialo 74. tenure 

•  Cela ce invata pre altul sa mearga  sa  tae  pom   Zacialo  75.tomu.de 
Pentru arsuri si de toate feliurile de pirjoale.  Vina  a opta. 

n    306 tij 

aVCind va lasa nestine pirjol in pometul sau. Zacialo 76. tomujde 

Cela ce va slobozi pirjol in, padure strnna.  Zacialo  77. tomujde 

Cela ce va arde gardul viei. Zacialo 78 *«*■ 

Ceia ce vor aprinde  casa  omului.  Zacialo  79. •*>»»*• 

,   Ceia ce vor pune foe la grajd sau la alt loc unde va sta **** 

pae si altele ca aceastea. Zacialo 80.   ■ *omui e 

Pentru naemiti.  Vina a noa.  Glava 307. tomu.de 

Naemitul sau argatul ce va strica dobitocul cuiva, ca sa pla- 

teasca  stapinu-sau.  Zacialo  81. .    / tomuJ e 

Naemitul  ce  va imbla  noaptea  furmd.  Zacialo  82. tan* 

Naemitul cuiva de va fura de multe ori si de va scoate turma 

sau  cireada si vor peri niscare vite. Zacialo 83. •    tomu.de 

Cela ce va da dobitoc la pastorm fara stirea stapmului. 

7   " 1   84 •     tomuJde 

301 pLtoriul cind va lasa de va paste dobitoc, oi sau vaci sau iape,    ^ 

cu  stirea  stapinului.  Zacialo  85. omu3 e 

■J    'Pentru ceia ce vor zidi sau vor rasadi pre locul altuia. Vina a ^ 

zeacea. Glava 308. ,    »„ • irt oc   tH 

Un om ce-s va face casa sau altceva pre locul altuia.  Zacialo 8b.  t,, 

Cela ce va zidi sau va rasadi pre loc strain. Zacialo 87 AU 

Cela ce rasadeaste pomi pre pamintul altuia.  Zacialo 88.    tomu.de 
Cela  ce  rasipeaste  casa  altuia  fara  de  voia  judecatormlui. 

. on x    ' tomujde 

aC1De sa va cheltui nestine sa faca fiece nameastii sau olate pre 

loc  striin.  Zacialo  90. „™ 5ra" 

Pentru pomi.  Vina 11.  Glava  309 - . ^ 

De va face nestine moara pre locul a multi. Zacialo 91.     tomujde 
Cindu-si va face nestine moara dupa ce sa vor imparl megiasn 

carii sint cu dinsul in sat.  Zacialo 92. 


288  • 

288 ■ 

288 

288' 

288 

288 

288 

288 

288 

289 

289 

289 

289 

289 

289 
289 
289 
289 
289 

289 
289 

289 
290 

290 

290 

290 

290 
290 
290 
290 

290 

290 
291 
291 

291 


! 


! 


" 


* 


. 


■v t 


J 


\ 


■ v 


e— .  » 


f. 


\ 


SCARA PRAVILEI 


67 


■ 


list 


■ i 


.' 


! 


I 

4 


Cind  va  neca  apa  morii  niscare  paminturi.  Zacialo  93. tij 

Are  puteare  cela  ce  i  se  vor  strica  paminturile,  cind  se  va 

indrepta apa morii pe intr-insele, sa opreasca moara sa nu imble. 

Zacialo 94. 

Pentru sodomie, orice  feliu  va  fi,  si  cite  feliuri  sint.   Glava 

Pentru ceia ce vor face curvie cu  dobitoace.  Glava 334. 

Ce pedeapsa vor lua  ceia ce se gasesc  la  sfada.  Glava  337. 

Seamnele carele arata pre eel cu arme ce se-au aflat la sfada. 
Glava 338. 

Pedepsa ce vor lua ceia ce vor ajuta vinovatului. Glava 339. 
• Pedepsa celora ce sint gazde de furi si de tilhari. Glava 
340. 

Ce certare va lua cela ce da puteare cuiva sa faca vreo raotate. 
Glava 341. 

Certarea ce se va da celora ce mul^imesc vinovatului. Glava 342. 

Pentru  alt  feliu  de  furtisaguri.  Vina  12.  Glava  345. 

Vorba  pentru  rindul  furtisagului.  Zacialo  1. 

Cum se cade judecatilor sa dea mare certare furilor. Zacialo 2. 

Furti^agurile  sint  de  multe feliuri.  Zacialo  3. 

Un feliu de furtisag iaste mare,  iara  altul  mic. 

Cade-se sa  stim  ca  doao  certari  se  dau  furului. 

Pentru omul ce-i vor fura bucatele.  Zacialo 6. 

Paguba^ul de va ceare la judecatoriu sa cearce 
Zacialo 7. 

Pentru furii ce tin drumurile fara arme.  Vina 13.  Glava 346. 
* Pentru ceia ce vor pazi drumurile fara  arme, numai pentru 
furti^agul.  Zacialo  1. 

Cela ce sa va face a vina pre linga drum pentru sa apuce ceva 
furtisag. Zacialo 2. 

Furul ce va sparge zid sau usa  sau  tron,  racla.  Zacialo  3. 

Cela ce sa va ascunde la vreun loc ca sa fure. Zacialo 4. 

Cela ce Va fura haine de la bae. Zacialo 5. 

Cela ce va fura lucru pu^in. Zacialo 6. 

Cela ce va fura de in casa stapinu-sau. Zacialo 7. 

Cela ce va fura de in besearica lucru sfintit. Zacialo 8. 

Cela ce va fura gaini, ginste si de alte pasari. Zacialo 9. 

Cela ce va fura furtisag mare intiia data. Zacialo 10. 

Cela ce va dezbraca oameni pe drum noaptea. Zacialo 11. 

Cela ce va face trei furtisaguri. Zacialo 12. 

Pentru tilhariul de drum. Zacialo 13. 

Cind vor fi niste so^ii multe, de vor tilhari. Zacialo 14. 

Pentru  vinzatoriul  de  oameni.  Zacialo  15. 

Vinzatoriul de oameni dupa moarte ce-i vor face; inca sa dea 
§i pretul ce-au luat. Zacialo  16. • 

Cela ce va fura dobitoc de in padure sau de in cimp. 
Zacialo 17. t. 


Zacialo  4. 
Zacialo  5. 

casa cuiva. 


ty 

317 
321 
322 

tomujde 

324 

325 

326 
333 
335 

tomujde 
tij 

336 

tarn 
tomujde 
tomujde 

tomujde 

337 

* 

tomujde 

tomujde 

tomujde 

tomujde 

tomujde 
tomujde 

338 

tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 

339 

tomujde 


Pag- 

291 

291 
304 

306 
307 

307 
308 
310 

310 
314 
316 
316 
316 
317 
317 
317 
317 
317 
317 
317 

317 
317 

317 

317 

317 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 

319 
319 


\ 


V 


f 


rP 


I ■ 


: 


*> » 


*v 


m 


■■ 


/ . 


v 


. 


r 


/ J 


REK* -: 


:.. 


f 
I 


^ 


'A- 


t L > 


■ 


s 


68 


*  " r * 


INDRKPTAREA  LEGII 


list 


pag. 


Cela ce va fura dobitoc  ce  va  gasi  slobod  linga  un  drum. 

. _ tomujde 

^'Pentru cela ce trage apa si o scoate de in matca. Zacialo 19. tomujde 
Cela ce strica adapatorile da pe drumun. Zacialo 20. tom«]de 

Clnd va  grabi nestine de va intoarce furtisagul.  Zacialo 21.   * 
Tiganul sau tiganca de-1 vor prinde furind.  Zacialo 22 *«**. 

Cind va ceare nestine vreun lucru si-1 va tagadui. Zacialo 23. tomujde 
Cind va trimite nestine pre altul sa fure. Zacialo 24. «ie 

Cela ce va sfatui pre nestine sa fure. Zacialo 25. 6W 

Cela ce va da ajutoriu furului ori in ce fel  Zacialo 26 
Cind se va afla intr-o ruda numai unul sa fie fur. Zacia o 27. 
Cela ce va gasi ceva pe drum si nu va marturisi  Zacialo 28. ****. 
Cine va gasi ceva pre marginea apei.  Zacialo 29. torn*. 

Cindu-s va rasturna nestine carul in vreo apa mare. Zacialo dU.   faj 
Cine va apuca ceva de la casa ce arde, si de nu 1-ar fi luat, ar 
fi scapat de n-ar fi ars. Zacialo 31. *»»*• 

Cind va lua nestine lucru de la casa ce arde, ca de nu 1-ar ii 

luat,  ar  fi  ars  acolea.  Zacialo  32. 

'Pentru cela ce va muta hotarul. Zacialo 33. tam 

Cela ce va lua piatra hotarului. Zacialo 34 tomujde 

Cela ce va trimite pre altul sa mute hotarul. Zacialo 35. t.j 

Cine va lua bani imprumut si nu-i va da. Zacialo 36. tomujde 

Cela ce va ceare un dobitoc sa mearga la cutare loc, si va mearge    ^ 

mai  departe.  Zacialo  37. #   . «^m„ „„ 

Cela ce va da altuia sa-i tie mscare lucruri^si^el va imbla cu 

dinse ca si cum ar fi ale lui. Zacialo 38     -f^ *-> g» 

Cine va lua bani sa-i tie si-i va cheltui. Zacialo 39. tomujde 

Cind va lua nestine avutie sa o tie si sa o pazeasca si o va fura.  . 

Zacialo 40. ,  ,    ,   ,   .  * • i  .rt j« 

Cind va ceare nestine un lucru de la altul, si deaca i-l va da, 

atunce i-l vor fura.  Zacialo 41. 

Cela ce va zice ca i-au furat avutna ce-au fost pre mma mi. 

7    '  1    AO tomujde 

aC1Negu^atoriul  ce-i  vor  da   bani  sa-i  }ie  si-i  vor  numara. 
aCiais°pravnicul cuiva de va lua bani de la niscare datornic acelor 

.  "r,    •  i    / / " tomujde 

saraci. Zacialo 44. . .-.   -    , ..   ./K 

Cela ce sa va lega de altul zicind ca laste datoriu. Zacialo 45. tomujde 

Cind vor avea niste sotii bani impreuna. Zacialo 46. tomujde 

^Cela ce va cheltui banii besearicii. Zacialo 47 tomnjd. 

Cela ce va fura lucru sfintit de in loc cmstit. Zacialo 48. 343 

Cela ce va fura lucru nesfintit de in loc sfin£it. Zacialo 49. tomujde 
Pentru cela ce-1 vor certa pentru furtisagul- Zacialo 50. tomujde 

Care lucru se chiama sfintit. Zacialo 51. 
Cela ce va fura moaste. Zacialo 52. 

Cela ce va fura cruce de in beseanca. Zacialo 53. . 

Pravila pentru vama cea domneasca. Vina 14. Wava 6tl. 


tomujde 
tomujde 
tomujde 

343 


319 
319 
319 
319 
319 
319 
319 
319 
319 
319 
'320 
320 
320 

320 

320 
320 
320 
320 
320 

320 

320 
320 

320 

320 

321 

321 

321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
322 
322 
322 
322 


;-*-- 


x 


:*** 


-^ 


\ 

i 


m*> 


: 


£K 


* 


> 


/ 


■■ 


v 


♦ i 

i 


i 


- 


: 


3^> 


! 


/ 


\ 


SCARA PRAVILEI 


69 


/ 


\ 


■ 


f 


i 


s 


■ 


I 


/ 


Cine va imbla cu inselaturi si nu va plati vama domneasca. 
acialo 1. 

Cela ce va zice ca n-au stiut unde este vama. Zacialo 2. 

Cine nu va mearge drept pre la vama. Zacialo 3. 

Carau^ul ce va ocoli vama. Zacialo 4. 

Vamesul ce va afla nego^ul singur fara stapin. Zacialo 5. 

Vamesul ce nu va lua negotul eel ascuns. Zacialo 6. 

Vamesul ce nu-s va lua vama pina in 5 ani. Zacialo 7. 

Cine va sari pre vamesi cindu-i vor ceare vama. Zacilo 8. 

Vamesul ce va lua mai mult de cumu-i adetul. Zacialo 9. 

Vamesul ce va ceare vama de niscare lucruri ce nu se-au dat 
alta data vama. Zacialo 10. 

Vamesul ce va napastui pre negutatori. Zacialo 11. 

Vamesul ce va fi vina sa nu treaca negutitorii pe la vreo 
schila. Zacialo 12. 

Cela ce va face vama noao, carea n-au fost. Zacialo 13. 

Cum nu poate face nimenilea vama noao carea n-au fost, fara 
numai  singur  imparatul  sau  domnul.  Zacialo  14. tomujde 

Cela ce va fi ertat de nu va plati vama. Zacialo 15. tomujde 

Pentru ceia ce fura in pizma cuiva cu batjocura. Vina 15. 
Glava 348. 345 

Cela ce-s va face ris de altul de-i va fura ceva. Zacialo 1.    tomujde 

Cela ce va mearge sa fure §i nu va fura. Zacialo 2. tomujde 

Cela ce va apuca slujnica altuia. Zacialo 3. 346 

Cind va avia nestine vreun lucru la altul si nu-1 va putia scoate. 

Zacialo  4. tomujde 

Cela ce va scoate §i va lua pietrile de la viia altuia. Zacialo 5. tomujde 
Cela ce va fura de saracie. Zacialo 6. mm*******    tomujde 

tela ce va fura de la vrajma^ul lui. Zacialo /. tomujde 

Naemitul ce nu-s va lua simbriia. Zacialo 8. tomujde 

Cine  va  fura  hiara  sau  pasare  sabatica.  Zacialo  9. tomujde 

/   Cela ce va fura de la tata-sau. Zacialo 10. tomujde 

Sluga  ce va fura pre stapinu-sau.  Zacialo  11. tomujde 

Muiarea ce va fura de la barbat. Zacialo 12. tomujde 

Cela ce va sfatui pre muiare sa fure de la barbat. Zacialo 13. 347 
Muiarea ce va fura de la cela ce curveaste cu dinsa. Zacialo 14. tomujde 
Calugarul  ce va fura  pre egumen.  Zacialo  15. tomujde 

Cela ce vat ura vreun lucru ce-i va fi fagaduit nestine sa-i dia,  . 

fi  el  nu  va  a^tepta.  Zacialo  16. tomujde 

Cela ce sa va indatori la altul. Zacialo 17. tomujde 

Cela ce va zice cum 1-au ertat piri^ul. Zacialo 18. tomujde 

Cela ce-§ va prinde un lucru de furat si-1 va lua fara de stirea 

judecatoriului. Zacialo 19. tomujde 

^aranul de-§ va gasi pamintul ^iindu-1 altul, sau casa-§, §i va 

vrea  sa  o  ia  fara  stirea  judecatoriului.  Zacialo  20. 348 

Un om are un cocon micsor, ce, pina a create, s-au lasat avutiia 

pre  mina  fratine-sau  sa  se  braneasca.  Zacialo  21. tomujde 


323 
323 


324 


325 


325 


*^ 


N  ' 

list 

pag. 

* 

344 

322 

tomujde 

322. 

- *   ; 

tij 

322 

I 

L 

tomujde 

322 

tomujde 

322 

tomujde 

322 

^ 

tomujde 

322 

* 

tomujde 

322 

tomujdo 

322 

■ 

j 

345 

322 

*    * 

* 

■ 

tomujde 

323 

4 

) 

* 

tomujde 

323 

■"§1 

* 

tomujde 

323 

323 

* 

323 

323 

»    . _    »   . 

323    % 

* 

- 

323 

■ -   i 

323 

j 

323 

323 

_ 

324 

1 

- 

324 

^^ 

324 

324 

- 

324 

\ 

324 

* 

324 

324 

■ 

324 

■ 

324 

_ 

324 

♦                   ■■*     * 

s 


« 


> 


-    ' 


- A  ' 


■ 


..;„,„,_-. ..■.■-..: 


I 


70 


iNDREPf AREA  LEGII 


list 


pag 


k 


■■ 


■ 


. - • 


:; 


' 


- r 


5! * ' 


-> 


F 


I 


^  Un orn ce ar lua un lucru a oarecui si 1-ar da altuia sa se hra- 
^easca,  cela  cu  lucrul  nu  poate  sa-1  ia  fara  de  J^ecatonu 

^Cela ce sa va apuca de va lucra o vie pustie si o va innoi, si 
Viia va avea stapin. Zacialo 23. "— ■ ** „  a . tomu,de 

Cind va muri cela ce-au innoit viia si nu-i vor ramima feciori. 

aC1Deaca' va cura^i nestine viia si o va dreage, dup-aceaia o va 
lasa iarasi de sa va pustii.  Zacialo 25. a 

in^ ^Poi oameni de vor avea pira pentru o vie, si pina a se pin, va 

/^etrge  unul  si va  culeage viia, Zacialo  26. . ^a*™* 

^—   Cela ce-s va lua lucrul de la altul smgur cu voia sa fara stirea 

iudecatoriului. Zacialo li. ,   , 

3    Doi oameni cind se vor certa, vrind sa scoata unul pre altul 

de intr-un loc.  Zacialo ^o. w . .   OQ 

Cela ce sa va teame ca-1 vor scoate de intr-o casa. Zacialo 29. tomu,de 
Cmd ^foflleltmTpre stapin de la bucatele lui. Zacialo 30. *** 
Tata cu fecior, va sa scoata unul pre altul de m ocine si de in^ 

bucate. Zacialo 31. ' , w .   .    -. *   -j 

Vladica sau egumenul vor lua unde vor gasi vreun lucru de-al 

besearicii  si  fara  stirea  judecatoriulm.  Zacialo  32. tomu]de 

Egumenul cu saborul, singuri cu voia lor, vor lua avearea vladicai 

dupa moarte. Zacialo 33. » ; w „  omul e 

Cela ce va imprumuta cu bani pre nestine, sau-i va naemi casa, 
T7 va putea sa-s ia al sau fara stirea judecatoriulm. Zacialo 34. to^de 
De va avea nestine un ispravnic la bucatele sale. Zacialo 35. o^d 
Cind  va  judeca un  judecatoriu  strimb.  Zacialo  36. tomu.de 

Oare ce va sa zica sa  dia  de  doa  on  pre^ul  acelm  lucru. 

ZftC1 De va avea nestine la altul ceva vreun lucru si-1 va ceare, si ^ 

oela nu i-1 va da.  Zacialo  38. . n ^omU].^ 

Un om, de bunavoia sa, de va lasa ceva unui sarac. Zacialo 39. *«*. 
Cela ce va avea datorie la cineva si vor avea tocmeala sa ia si ^^ 

altceva in pret. Zacialo 40. . .     /A  .   ... 

Cela cePva face tocmeala cu altul  pin'  1*0  in.  Zacialo  41. **, 
Un om de sa va tocmi cu altul sa-i dea un dobitoc. Zacialo 42 *ȣ 
• 0 Un om ce-s va lasa la moarte avearea sa cm va vrea Zacialo 43.  - £ 
*Pre cela ce-1 vor lasa sa mo^teneasca pre urma.  Zaeialo 44. w 
Cela  ce va fi ispravnic vreunui mort.  Zacialo 45 *— £ 

.Cind va lasa nesLe ceva altuia sa se hraneasca_ Zacialo 46. = 
■ .   De vor lasa  cuiva  ceva  drept  suflet.  Zacialo 47 to»n,d. 

Cine va apuca mainte de vreame, de va lua de aceale bucate 
ce i se-au dat drept sufletul celui  mort.  Zacia o 48. - 

Pentru fiece lucru ce sa va da drept suflet.  Zacialo 49. t»*. 

Pentru  seamnele  furtisagului.  Vina  16.  Glava  349. dM 

Pentru furtisagul, cum iaste cu nevoe a-1 arata  Zacialo 1.   tomujde 
Veastea si fuga tuturor arata  furtisagul.  Zacialo  Z. 


'tomujdel 


325 

325 

325 

325 

325 

325 

325 
326 
326 

326 

326 

326 


326 
326 
326 

326 

327 

327 

327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
328 

328 
328 
328 
328 
328 


4 


I 


" i  ■ 


■^ 


fc >% 


■   i 


r a. 


**   r 


X 


■ 


I 


! 


* 


* 


* 


\ 


SCARA  PRAVILEI 


list 


Unde se face furtisagul, trebue sa arate locul, iaste stricat pre 
unde  va  fi intrat  furul  de-au  furat.  Zacialo  3. tomujde 

^jp  Nu se va creade pagubasul  pre  cit  va  zice ca i-au furat, ce 
trebue  sa-i  dea  juramint.  Zacialo  4. tomujde 

Sa se dea juramint si celuia de la carele s-au furat. Zacialo 5. 

Inca se da juramint ^i celuia ce muta hotaruL Zacialo 6.     tomujde 

Doi vrajmasi, scriind unul o carte, parind celuilalt cum scrie 
ceva de rau de dinsul, el va apuca cartea §i o va sparge- Zacialo 7.   tij 

Pentru ovreaiu, cum nu i se da juramint si pentru juramintul 
'ce se da impotriva  furului.  Zacialo 8. tomujde 

Omul rau face prepus de furtisag. Zacialo 9. tomujde 

Face prepus de furtisag si cela ce va treace pre un loc pre unde 
nu  va  fi  mai  trecut.  Zacialo  10- tomujde 

Prepusul se face inca §i cind vor gasi pre ne§tine intr-acel loc 
unde  se-au  facut  furtisagul.  Zacialo  11. tomujde 

Carele va fugi intr-acea zi den casa ce se-au furat face prepus 
sa  fie  acela  vinovat.  Zacialo  12- tomujde 

De sa va gasi vreo haina a cuiva la locul unde se-au furat. 
Zacialo 13. tij 

Omul sarac de  va  cheltui  niscare  bani  multi.  Zacialo  14. tomujde 

La care casa vor gasi niscare mestesugure de treaba furtisagului. 

Zacialo  15. tomujde 

Un om  ce imbla  amestecindu-se  acolea fara  treaba  si  pirind 
pre  unul  $i  pre  altul,  acela  face  prepus  sa  fie  el  vinovat. 

Zacialo  16. tomujde 

Cind  ar  putea  nestine  sa  sminteasca  furtisagul.  Zacialo  17.   tij 
Aceaste prepusuri nu sint nice de o treaba impotriva omului 
eel bun. Zacialo 18. *     " . tomujde 

Face prepus de furtisag §i cela ce zice altuia ca e vrajitoriu. 

Zacialo  19. " tomujde 

Omul ce va fi vestit de rau, acela face prepus sa-1 munceasca. 

Zacialo  20. tomujde 

La cela  ce vor  gasi lucru de furat.  Zacialo  21. tomujde 

\  Unde vor gasi lucru de furat fi va fi om bun. Zacialo 22.    tomujde 
Pre  cela  ce  vor  munci  pentru  prepus.  Zacialo  23. tomujde 

Cela ce va cumpara lucru de furat. Zacialo 24. tomujde 

Cela ce va cumpara lucru prea eftin.  Zacialo 25. tomujde 

Celuia ce-i vor darui lucru de furat. Zacialo 26. tomujde 

Cine va cumpara lucru ce nu iaste de mestesugul lui. Zacialo 27. tomujde 
Cine va cumpara lucru de furat si-1 va intoarce. Zacialo 28. tomujde 
Cine va cumpara lucru de furat si va fi lucrul de in besearica. 

Zacialo  29. tomujde 

Cela ce va  pune zalog lucru  de furat.  Zacialo 30. tomujde 

Cine va  cumpara vreun lucru de furat.  Zacialo 31. tomujde 

Cela ce va cumpara furtisag $i va spune tuturor. Zacialo 32. tomujde 
Cela ce-s va rascumpara lucrul eel furat, cu bani, unde-1 va 
gasi. Zacialo 33. , tomujde 


71 

Pag- 
328 

'* 

328 
328 
328 

329 

329 
329 

329 

329 


329 

330 

330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 

330 
330 
330 
330 

330 


/- 


329 

■ 
*   1 

329 
329 

/ 

329* 

V   i 

\  ■  \ 

t 
\ 

329 
329 

• j 

1      J 

1 

1 ' Kl 


4 


i 


•^_ 


\ 


i 


**  * 


\f   t 


'  - 


I- ^ 


■ 


72 


1NDREPTAREA LEGII 


list 


Sip 

m ■ 


■ 


• 


■ 


y 


- 
■ 


■ 


*   ' 


Cine va cumpara lucru de furat si-1 va da al cui au f.ost. 
Zacialo 34. #mmmm~m~-->* 

Vina intii, pentru carea se indeamna judecatoriul de mai mic- 
soreaza pedepsa  §i certarea.  Glava 350. 

Pentru o seama de gresale ce sa chiama ca se fac fara de inse- 

laciune. Zacialo 351. 

Oare care gresale se chiama cu inselaciune? Glava 352. 
Pentru a doa vina, ce micsoreaza pedepsa si certarea. Glava 353. 
Pentru a treia vina,  ce sovaiaste  eel  vinovat.  Glava  354. 
Certarea.. celor tineri.  Glava _ 355. 


Certarea  cocomlor.  Glava 

Cum se micsoreaza certarea celor ce sint inca nu de virsta. 

Glava 357. '   ''» ""> _ 

Vina 4, ce micsoreaza certarea si pedepsa vmovatului. Glava 358. 
A cincea vina,' ce micsoreaza judecatoriul certarea celui vinovat. 

Glava 359. 

Seamnele nebunului pre ce se va cunoaste.  Glava dOU. 

A  sasea  vina  aseamenea. celorlalte.  Glava  361. 

Vina a saptea, pentru carea se micsoreaza pedepsa. Glava 362. 

A opta vina ce micsoreaza certarea dupa voia judecatoriului. 

Glava 363. 

*    Vina a 9 asijderea tot intr-acesta chip.  Glava 364. 

Pentru a zeacea vina ce iaste  ca  fi  cealealalte.  Glava  365. 

Vina 11, pentru micsorarea certarii. Glava 366. 

A doasprezeacea vina, asijderea asa.  Glava 367. 

A treiasprezeacea vina, asijderea asa.  Glava 368. 

A 14 vina, ce  micsoreaza  judecatoriul  certarea. 

A 15 vina, tot intr-acesta chip.  Glava 370. 

A 16 vina,  tot  intr-un  chip,  pentru  micsorarea  pedepsn. 

Glava 371. 

Sfirsitul catastihului Pravilei imparatesti. 


Glava  369. 


tij 

tomujde 

tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 
tomujde 

tij  ' 
tomujde 

tomujde 

*' 

tomujde 
tomujde 
tomujde 

lam 
tomujde 

373 
375 

377 

378 
379 


tomujde 


pag 


330 
331 

m * 

331 
331 
332 
333 
334 
334 

335 
336 

337 
337 
338 
338 

■ 

340 
343 
343 
344 
345 
346 
347 
347 

348 


\ 


<_ 


' 


■ 


; 


t ■ 


i 


I 


■ 


\ 


v 


<i 


I; 


i 


ii a1-1 


a 


r 
. f 

■ 


** 


■ 


*^W 


^ 1 


m 


-> / 


\ 


y-   >--' - 


'*<^&J&& 


& 


-J 


35 


s 


* 


(J 


W 


*?* 


\ 


\ 


. 


PENTRU  JUDECiTORIU 


L 


CUM I SA CADE SA FIE MILOSERD §1 SA NU CREAZA CUVINTELE 

NEMANUI  FARA DE INTREBARE. 

I 

G L A V A PERVAIA. 


51 


\ 


•I    Cade-se iudecatoriului, adeca arhiereului sa fie aseamene iudecato- Maihei. tocrni- 

riului  celui  drept  §1  marelui  arniereu,  domnului  nostru  lsus  Hnstos : ioriul de leage 

sa fie tuturor miloserd, neaducatoriu aminte de rau, neminios, nefatarnic, §i ierornonah, 

neluotoriu de mita, dreptu, sa nu creaza lesne si fara de intrebare pre- carele an fost, 

punerile §i pirile si banuialele. Ca de va asculta §i va creade adeca ceale foarte injelept, 

ce stau impotriva celor bune, nu iaste drept; pentru ca multi de multe pre  porecla 

ori sa pedepsesc fara dreptate cace nu eauta judecatoriul vina. Ylastarii. 

Graiaste si dumnezaescul Zlatoust: nu se cade sa crezi pre nimenea Zlatoust. 
fara  de  iscodire. 


r v 


«t> «- 


.. 


JUDECATORIULUI I SE CADE  SA-§ ADUCA  AMINTE DE CEASTE 

TREI LUCRUREi 

Intii, ca e pre leage incepatoriu. 

A doa, ca pre oameni obladuia^te. 

A treia, ca in vecie nu e incepatoriu, ce §i el, ca un om, va sa moara. 


Preainieleptul 
Agaihon. 


f- 


PENTRU  DREPT ATEA 
§1 PENTRU SA FACA DREPTATE  JUDECATORIUL. 


GLAVA  A  DOA. 


Dreptatea iaste un lucru mai adevarat de toate, carea da fiescui 
dreptate. Adeverinta dreptatii iaste sa lacuiasca ne^tine frumos si drept 
ca sa nu vinuiasca pre nimenea, 

ln$elep$ia dreptatii iaste sa vaza lucrurile dumnezae^ti §i omene§ti, Mathei 
adeca dreptatea §i nedreptatea. 


■ 


■ 


\ 1 


4 t 


,_y. 


K . ^ 


' 


■ 


w 


m 


- w 


■* 1 


m 


.*r 


< 


74 


INDREPTAREA  LEGII 


Prea  intelep- 
tul Sirah. 


Prea  infelep- 
tul Epictet. 


i . 


V 


Svintii  apos- 

toli. 

Armenopul. 


A domnului. 


Pandecta  se 
chiama ca au 
scris  de loate 
de ale sfintei 
scripturi. 


Vasilie  Veli- 
chi. 


Carele n-are dreptate zacatoare intru sufletul lui, ce iaste stricatu, 
sa ia galbeni, ori pentru vreo prietenie, ori pentru vrajba si osindeaste 
pre eel ce e drept de-1 da omului nedrept si nu veade dreptatea, acela 
foarte va sa fie muncit de Dumnezau. 

Da ti-e voia sa judeci judecatile drept, cade-ti-se sa nu cunosti pre 
nice unul de in ceia ce judeci, ce sa zice sa nu fataresti, adeca sa nu mi 
mita de la cineva, nice sa-^i fie priatin, sau de va fi si boiariu, sa nu-Ji 
fie rusine de el ; aceasta arata sa nu-1 cunosti, ce numai sa cauti dreptatea, 
si cine are dreptate, aceluia sa i-o dai. 

Care judecatoriu face dreptate, acela iaste judecatonu drept la Dum- 
nezau ; iara carele nu face dreptate, acela indrazneala la Dumnezau n-are. 

Cind face judecatoriul dreptate, face-i-se-va si de dinsul mila dreptul 
si adeveritul judecatoriu, Hristos Dumnezau la groaznica zi a judecatn. 
Ca Dumnezau de alt nu-i pare bine ca de dreptate, nice de post, nice de 
purtari smerite, adeca sa poarte nestine haine proaste, ca de cela ce face 
dreptate, cum zice proorocul  Isaiia. , 

m Graiaste si domnul nostru Isus Hristos la dumnezaiasca si slinta 
evanghelie: nu judecareti fa^arniceaste, ce pe dreptate; si: cu ce masura 
veti masura, masura-se-va voaa ; si: ferice de cei goniti pentru dreptate, 
ca acelora iaste imparatia ceriurilor. 

Graiaste si cuviosul calugar Antioh Pandecta: ceia ce vor sa judece 
drept, intii sa'ceara de la Dumnezau sa le dea inteleptie si priceapere sa 
cunoasca dreptatea si nedreptatea, sa judece drept,  sa  nu  osindeasca 

pre nimenea. . ..  M „    A 

Porunceaste si dumnezaiasca senptura: judecatorn sa nu laca stnm- 
batate la judecata lor si de sarac sa nu-i fie mila de el la judecata, cum 
am zis, de va avea nedreptate, sa nu-1 indrepteaze pentru saracia lui 
adeca sa nu-i caute cace e sarac, ce sa-1 judece pe dreptate. 

Graiaste aratatoriul de ceriure, marele Vasilie: judecatoriul sa nu 
se nalte sau sa se ^ie mare pentru cinstea ce are, ca sa nu caza de in feri- 
cita  cucerie. 


v 


' 


I 


. 


X 


PENTRU LEAGEA; §1 CE IASTE LEAGEA; SI PENTRU CEL FArA DE 

LEAGE  CE  1NCHIPUIASTE. 


■ 


Jjeagea, 


GLAVA 3. 

Leagea iaste mestersug lucrului celui bun si porunca tuturor price- 
putilor si intelep^ilor si oamenilor bogoslovi, celor ce vor ?i celor ce nu 
vor inteleptie ; si cetatilor iaste porunca obste ; si socotinta si inva^atura. 
Si iar& iaste si 'dumnezaiasca, adeca aflare sfinta. ^i porunca legn iaste 
sa petreaca nestine drept, iara pre alt pre nimea sa nu betejasca. Iara 
leagea sa chiama pentru cace ca da fiecui dreptate. 

Inva^ati-va, judecatorilor, cu deadinsul si cautati da vedeti leagea, 
sa nu sa osindeasca niminea de voi, ca apoi veti lua plata munca de veaci, 
ca niste judecatori nedrepti de la judecatoriul eel drept, si nefa^arnicul 
Hristos  Dumnezeu. 


r 


■ 

I 


i 


*r f-*     j 


'<' 


i 


X 


,- - m 


5H^ 


JUDECAXOR, DREPTATE, LEGE, OBICEI (gl. 1-4) 


75 


\. 


I)a ti-e voia sa leapezi toata frica, sa nu-ti fie frica da nimenilea, Grigorii Theo- 
pazeaste leagea, cum am zice, cind ju^deca judecatoriul cum zic pravilele,  log. 
atunce da niminea sa nu-i fie frica. 

Cum   sint   vracii   izbavire  bolnavilor, asa  sint  si  pravilele   celor  lnfeleptulIso-> 

osinditi. crat. 

Cela ce inchipuiaste si judeca rau, acela nice leage, nice vreame, nice  Vasilie  Veli- 

obiceaiu bun intareaste. .                         c^\ 

Iara pentru eel fara de leage si pentru calcatoriul de leage, ce inchi- 
puiaste, de aceasta aleage marele Vasilie la poveastea carea povestesc 
Paremiile Iui Solomon: fara de leage iaste, zice, cela ce stie si nu face, 
cum zice, ce o calca. 


Vasilie  Veli- 
chi. 

Mathei. 


PENTRU OBICEAIUL AL BESEARECII, CARELE NV SE AFLA SCRIS, 

§1  AL  CETAflLOR. 

GLAVA  4. 

* 

Marele Vasilie graiaste intr-o epistolie ce au trimes catra Diodor, 
de obiceaiul eel nescris, adeca obiceaiul legii are puteare pentru ca tocmi- 
rile adeca leagea se-au dat noaa de la oameni sfinti. 

Unde nu e leage scrisa, acolo trebuiaste sa pazim obiceaiul locului. 
Iara de nu va fi nice obiceaiu, trebuiaste sa urmam intrebarii de acel 
lucru, iar de nu vom afla nice cu intrebarea de acel lucru, atunce trebuiaste 
sa socoteasca batrinii cum vor putea tocmi. 

§i atunce ne trebue obiceaiul cetatilor sau al eparhiilor, cind au venit Fotie Tarigra- 
la judecata obiceaiu ca acesta si se-au adevarat. Drept aceaia si ceale 
tocmeale carele cu indelungatu obiceaiu se-au ispitit si se-au pazit multa 
vreame sint de treaba, iara nu mai putin, ce ca si invataturile si leagea 
ce  e  scrisa. 

Graiaste si Armenopul ca obiceaiul vechiu in loc de leage se soco- 
teaste si sa  tine. 


*  /  * 


- 


s 


deanuL 


■ . 


i 


Armenopul. 


PENTRU PATRIARIIUL, CA IASTE OBRAZUL LUI HRISTOS SI ClND 
I  S-AU DAT   SA  HIROTONEASCA   MITROPOLrjT. 

G L A V A  5. 


1     l     Si 


■■ Patriarhul iaste a lui Hristos obraz viu insufletit, fiind intru dinsul 
scrisoare vie adevarata pre in lucru si pre in cuvin't. ^i iara, dupa cum 
scrie, drept indreptind cuvintul lui Dumnezau eel adevarat. 

Dat-au adeca patriarhului parintii de la al patrulea sobor sa hiro- 
toneasca pe mitropoli^i, ca mai nainte sa hirotonia de episcopii de in 
eparhia lor. §i pre arhiepiscopi patriarhulu-i hirotoneaste. §i mitropolitul Zri. 
pe mitropolit hirotoneaste,  cu rinduiala patriarhului.  §i episcopul pre 
episcop hirotoneaste, cu rinduiala mitropolitului. 


Mathei. 


4  sabor. 


> ■ 


V 


> ^ 


-*r 


f 


■ 


\ 


■ 


E - 


76 


1NDREPTAREA  LEGII 


% 


Imparateasca 
ji saborniceas- 
c&  tocmeald. 


E'V 


Zri. 


X -c 


r\ 


[rf  - 


■ 


. 


t 


; 


**■■ 


jSUOorul i-2, 
canonuZ 15. 


PENTRU  CE  LUCRU HIROTONEA§TE IRACLIA  PE PATRIARHUL. 

GLAVA  6. 

Iara pentru ce hitotoneaste Iraclia pe patriarhul, ascultati: ;fari- 
gradul mai nainte vreame se chiema Vizantie, iara mitropolia Iracliei 
era episcopie si hirotonia acolo episcopi ; iara deaca zidi marele Constantin 
Jarigradul §i-i puse numele cetatea lui Costantin, de-acia dumnezae^tii 
paring, vrind sa 0 cinsteasca ca pe o imparateasa a eetatilor, facura 
arhiereu intr-insa sa fie a toata lumea patriarh si sa aiba cinstea tocma 
cu arhiereul eel ce e la Roma, §i sa fie si sa se chiame acea cetate a lui 
Constandin Noul Rim. Iara pentru episcopia de la Iraclia, caci era cum 
am zis mai sus, deadera lui aceasta harazeala §i dar, imparatul si saborul 
arhiereilor, sa hirotoneasca pre patriarhul, iara alt arhiereu sa nu indraz- 
neasca, fara numai el. $i cind vor sa rinduiasca pe patriarhul, 12 arhierei 
trebue sa fie la rinduiala cind arunca sortii, iara nu mai putini, in chipul 
celor 12 apostoli. De-acia deaca rinduesc pe patriarhul si cind vor sa-1 
hirotoneasca si va fi Iracliia bolnav sau mort, atunce hirotoneaste in 
locul lui care arhiereu iaste mai mare, sau Chesaria, sau eel de la Efes, 
sau altul fie carele ce sa timpla atunce la rind de intr-alti arhierei. 

Povesteaste intr-o carte ce sa chiama Hronico a unui dascal ce 1-au 
chemat Skili^i ca s-au hirotonit odata oarecare ^tefan protosinghel, 
fratele imparatului chir Leu Inteleptul, in loc de patriarh, de mitropolitul 
de la Chesariia. Drept aceaia cela ce va sa fie patriarh, de i se-ar timpla 
sa fie hirotonit arhiereu sau mitropolit sau arhiepiscop sau episcop, atunce 
alta hirotonie pre dinsul nu sa face, fara numai ce-i dau minima, adeca 
veastea cea mare ; adeca dupa rinduiala sfintilor arhierei scotu-1 de in 
scaunul ce au fost si-1 pun la mai naltul si marele scaun patriarsesc al 
sfintei si marei besearici a lui Hristos. 91 dupa minima cea mare zice 
patriarhul mul^emirea, cum iaste obiceaiul. Iara deaca sfirsaste, atunce 
Iraclia ia toiagul patriarsesc si-1 da in mina patriarhului si-i saruta mina ; 
atunce-1 ia, adeca-1 scoate pre in dverile oltariului §i-l pune in naltul §i 
marele scaun patriarsesc. De-acia incep de cinta ton despotin he arhierea 
imon !) si blagosloveaste pre toti pre citi se afla atunce acolo. 


PENTRU  ARHIEREI   §1  ALp  PREOfl  CARII NU 

POMENESC  PE PATRIARHUL. 

GLAVA  7. 


N 


Al cincisprazeacelea canon al saborului dentii si de-al doilea graiaste: 
care mitropolit sau arhiepiscop sau preot ce sa- va afla la eparhia }ari- 
gradeanului, sau la stavropighie §i nu pomenesc pe patriarhul pre la 
dumnezae^tile §i sfintele liturghii §i la alalte slujbe, cumu e obiceaiul, 
pre arhierei sa-i opreasca da arhierie, pre popi de preotie. Fara numai 
de va fi patriarhul eretic, de va face cu indrazneala cazanie §i inva^atura 

1) „Stapinul §i arhiereul nostra". In edi^ia originala, textul grecesc este scris 
cu litere chirilice. 


*& 


? 


•v 


■ 


^ 4£p 


1 

I 


E* 


- 


! 


^ 


F. 


V 


m. 


^r- 


T*X 


PATRIARH, ARHIEREU ?I ALTI CLIRICI (gl. 5-42) 


77 


ereticeasca; atunce ciji arhierei si preoti nu-1 pomenesc sa ri-aiba nice 
o pedepsa de aceasta, ce sa aiba lauda si cinste, ca si ceia ce sa leapada 
de episcop mincinos si de dascal birfitoriu si.de im'preunarea ereticilor. 
Iara si patriarhul da se va afla in niscare gresale sau si in pacate, niminea 
de in arhierei si de in preoti nu poate opri'pomenirea lui sa nu o zica, 
pina i se va face judecata, sa-1 opreasca si sa-1 scoata saborul arhiereilor; 
atunce, dupa opreala, se curma si pomenirea lui, adeca nu-1 mai pomenesc. 


-**» ..     I 


'* 


:>■ 


PENTRU  CELA CE VA  SA  FIE   ARHIEREU,   SAU   PREOT,   SAU 

BIACON SI VA PlRl   PRE   DINSII   CINEVA. 


GL AV A 


I 


*  - 


r- 


De va cleveti nestine cu vreo pira pre cela ce va sa se hirotoneasca 
sau episcop sau alt cin preotesc, adeca preot sau diacon, atunce sa nu se 
faca hirotonie, ce numai intii sa se faca intrebare de aceaia pira, innaintea 
pirisului si naintea celui pirit, de cuvintele cealea ce au zis pirisul asupra 
celuia ce va sa se hirotoneasca. De-acia de-s va lasa pirisul pira si-s va 
intoarce cuvintele, atunce arhiereul carele va sa faca hirotonie sa faca 
intrebare mare cu deadinsul, in trei luni iscodind, si de va afla vina celuia 
ce va sa ia darul arhieriei sau preotiei in gresalele cealea ce opresc de 
preo^ie, atunce sa nu-1 hirotoneasca ; iara da se va afla fara de vina eel 
pirit, sau nainte sau pre urma pirisului, adeca de fata sau pre urma, 
-• atunce sa nu se opreasca de hirotonie. Iara pirisul de nu va arata pira 
cu marturii dreapte si credincioase, ce va fugi de la sfinta judecata a 
arhiereului, atunce aceluia, de va fi- preot, sa-i ia popia, iara de va fi 
mirean, sa se afuriseasca. Asijderea si arhiereul, de va hirotoni pre acel 
pirit fara de intrebare si fara iscodire, sa i se ia arhieria ; asijderea si celuia 
ce 1-au hirotonit. 


Fotie patriar- 
hul de la fa- 
rigrad. 


-   Si 


%\ 


• 


'   . 


PENTRU CELA CE I A ARHIERIA SAU PREOJIA SAU ALT BAR 
BESERICESC, SAU CU GALBENI, SAU CU BOIARI; SI PENTRU 
LUAREA  BANILOR BE POPIE;  SI PENTRU PREOTUL CARELE IA 

BAR LA  SFlNTA CUMINECAtURA. 


r 


GLAVA  9. 


i. 


Graiaste canonul 29 al sfintilor apostoli: oricine sa va face episcop 
sau preot, sau diacon, sau alt dar va lua cu galbeni, sau cu multi sau cu 
putini, aceluia sa i se ia episcopia-^i arhieria lui, §i a preotului, macara 
diacon de va fi; asijderea §i arhiereul acela carele va fi facut hirotonie 
sa pata osinda aceaia, adica sa fie oprit de arhierie. $i nu numai sa le ia 
cinstea, ce inca sa-i §i opreasca de sfinta cumenecatura a crestinilor, ca 
§i Simon vrajitoriul da mine Petr. 

§i iara, ori fiecare preot ce va vrea sa se preoteasca si va mearge^ 
boiariu mirean de-1 va pune sa graiasca arhiereului ca, pentru fric2^£Hi 
§i pentru boeria |i puterea lui, sa ia darul besearecii, sau preo 


Svinf 
toli, 


%%  apos- 
glava  9, 


V 


in. 


/^ 


\ 


.,...,- 


■■■ -. 


■VI 


L -* 


*- 


-J 

. - 


>M 


v * tf* : ^.  ■* 


v- 


■_   T 


\ 


. 


78 


1NDREPTAREA  LEGII 


' i 


Marele  Vasi- 


,■:>■ 


Zonara, 


ZW. 


;"1 


- . 


1 


arhierie, sau boerie, sau cinste, sau besearica, sau fiece dar besencesc, 
unul ca acela sa i sa ia cinstea si sa se afuriseasca, inca si citi au fost la 
sfatul lui ; iara de vor fi mireani, sa fie afurisiti si afara da besearica, ca 
niste calcatori de dumnezaiasca pravila. 

Iara pentru luarea, graiaste aratatoriul de cermre, marele Vasihe 
si scrie catra episcopii lui sa nu cumva sa ia galbeni si sa faca hirotonie, 
ca apoi-i va opri de episcopie.  Intr-aceaia scrie si pentru luarea de care 

iau arhiereii pina astazi, si zice sa nu ia. 

Ce insa dumnezaescul Zonara povesteaste de acest lucru pre ama- 
runtul si zice asa, ca ceia ce vind darul duhului sfint pre galbini, aceia 
fac asa pentru iubirea de argint, care iubire de argint iaste radacina tuturor 
raota'tilor si sa chiama inchinare de idoli, pentru ca cinsteaste mai mult 
pre idoli decit pre Dumnezeu si sa inchipuiaste Iudei ; ca, cum el au yindut 
pe Hristos pentru sa dobindeasca galbeni, asijderea si unii arhierei vind 
cu a lor voe a dooa vinzare pe Hristos, carele s-au rastignit pentru noi. 
Si asa se zice ca se inchipuesc Iudei acei arhierei carii vind darunle duhului 
sfint; pentru ca si ^inuturile carele sa vor cumpara cu acei bam, adeca 
norii si orasa si sate, in carele obladuesc sau }in norie cei hirotomt-i, si 
minile cealea ce iau plodurile, adeca cheltuialele, acealea vor sa sa chiame 
cheltuialele lui acheldam ; ca acesta acheldam iaste cuvint ovreesc, carele 
sa tilcuiaste elineaste satul singelui, de carele scrie la deaame. Aceasta 
iaste intr-acela chip, zice, ca cumu e acei loc al satului singelui, da se 
cumpara cu banii ceia ce vindu Iuda pe Hristos; si deaca se cumpara 
cu acei bani, puse-i-se numele locul singelui. Intr-acela chip si bann ceia 
ce-i iau cei ce vind darul lui Dumnezeu si norii si orasa, adeca satele carele 
le }in norie, carele le cumpara preo^ii cei hirotoniti si dau galbeni^ adeca 
intrari de intra la ceva, acealea vor sa fie si vor sa sa chiame pretul singelui. 
Sabor. 6, ca--    Asijderea si preotii carii cumineca pe  crestini cu sfinta cummeca- 
non. 23.   <tura si nu ia, nice sa ceara plata nemic, nice multa, nice putma, pentru 

N ca trupul si singele domnului nostru Isus Hristos sfintul si preasimtul 
si nepretuitul nu sa vinde, ce numai dupa dumnezaescul dar se da. Iara 
da se va arata la vreun preot ca i-au dat vreun om au bolnav au sanatos 
si au luat vreun dar ceva pentru dumnezaiasca priciasteme, aceluia sa 
i se ia popia, ca si Iudei si ca lui Simon vrajitoriul ; pentru ca in munca 
focului de veac nu va sta departe de aceia, ce aproape, deaca vreame ce 
au pohtit sa faca cum au facut aceia, adeca sa vinza pe nepretuitul 
margaritariu, domnul nostru Isus Hristos si mintuitonul nostru. 


PENTRU  PREOTI  SAU  ALTII  DE  IN  RlNDUL  CLIROSULUI,  DE 
VOR  CUR VI,  SAU DE  VOR   FUR A,   SAU  DE  VOR  FACE  JURA- 

MiNT STRlMHU. 


/.• 


v# 


Apostoli,  ca- 
non. 25. 


GLAVA  10. 


Canonul 25 al sfintilor apostoli zice : episcopul sau preotul sau dia- 
conul carele va curvi, sau va fura, sau va jura strimbu, sa nu mai faca 
liturghie. Ca zice pravila: sa nu pedepsesti pe preot de doaa on, adeca 
sa-1 opresti de liturghie si sa-1 si afurisesti, ca-i ajunge osinda oprealn 


: 


^ 


f 


1* 


. 


*,l 


f   t 


>   "^i-    . 


\^ 


> 


A  **c 


tf 


-> 


PATRIARH, ARHIEREU §1 ALJI GLIRICI (gl. 5-42) 


79 


r 


I 


r 


de liturghie, de carea 1-ai dazgolit de cinstea ?i slava preojiei, carea infrim- 
te?aza cere?tile; pentru ca preotii macar ca sa lipsesc da preotie, iara 
a§a de sfinta pnceastenie nu sa oprescu. '   ' 


PENTRU  PREOTUL  CARELE VA AVEA MUIARE  §1  SA  VA FACE 
ARHIEREU,  SA  SE  DASPARTA  DE  DINSA SI HIROTOMA  LUI SA 

SE FACA CU VOIA EI. 

GLAVA  11. 

- 

Al doisprezeacele canon al saborului de a sasea graiaste: care preot 
are muiare si sa va face arhiereu, acela sa se daspar^a d'e dinsa si mai 
mult cu dinsa sa nu saza nice in chelia lui, nice intr-alt loc, pentru ca pun 
vina oamenn da se smintesc da-i zic ca se culca cu dinsa trupeaste ca si 
mai nainte. Drept aceaia poruncesc dumnezaestii parinti: daparte sa se 
dalunge sa saza muiarea episcopului da dinsul. 

§i cind va vrea sa se faca, adeca sa se hirotoneasca arhiereu, sa fie 
cu voia muerii lui ; de va vrea ea sa se hirotoneasca, atunce sa se faca 
hirotoma, iara de nu va vrea ea, sa nu se faca. 

Dara mireanul pentru ce sa face calugar fara voia muerii lui, iara 
cine va sa se faca arhiereu fara de voia muerii nu sa face? 

Pentru ca muiarea calugarului are puteare, deaca i sa face barbatul 
calugar, sa se marite neaparat, iara a arhiereulm nu poate sa se marite;' 
pentr-aceaia trebue sa fie cu voia ei, hirotonia barbatului ei. 

De aceasta au facut porunca de pururea pomenitul imparat chir 
Isachie: preotul, zice, mirean carele va avea muiare si va vrea sa se faca 
arhiereu, intii sa se voiasca amindoi sa se desparta'unul de catra altul 
si sa-s faca zapise pentru tocmirea desparjirei a ei'si a lui; atunce dupa 
dasparteala, muiarea lui sa se faca calugarita si sa ^aza intr-o minastire ; 
dupa aceaia sa se hirotoneasca si preotul arhiereu neaparat. 


S 


Sabor.  6, ea- 
non. 12. 


< *\ 

- 


t 


■  si 


"■'• • ■" M 


/ 


-\/ 


PENTRU  EPISCOP,  §1  CE SA  CHIAMA  EPISCOPUL, SI CUM I SA 
CADE  SA FIE VOLNIC  PRE TOATE  LUCRURILE  RESEARICII. 

GLAVA  12. 


Iar acest sfint 

l 

sabor,  canon.' 

i.j 

i    *   • ' it 1 
*     ^ '  It 1 

48. 

'i 1 

-=■      1 

fl 

Intrebare. 

Raspuns. 

■ 

p  B 

Yezi  §i  ras- 

L  4  I 

I 

I 
t  ■ 

punsul intpd-  : 

ratesc. 

1 

1 

V  ■ 

| 
• 

' 1 
I 

1 

1 
I 

- 

1 

I 


m 


Episcopul laste si sa chiama vazatoriu si purtatoriu de grija tuturor Mathei. 
crestimlor, cam sint in eparma lui, avind voe deplin, adeca ca un arhiereu", 
sa faca preoti, diaconi, ipodiaconi, citeti, cintareti si calugari. Si sa fie 
volmcu preste toate lucrurile besericesti. Ca deaca vreame ce au luat in  ApostoU,  ca- 
chizasie sufletele oamenilor, cu cit mai mult inca sa n-aiba voe si puteare non 41 * 38- 
pre besearici si pre lucrurile lor, si pre toate indreptarile besericesti si 
cu voia lui sa faca pentru preotii si pentru diaconii milo,§tejiie_Mraci^ 
si sa aiba de la dinsii si arhiereul citeceva ca sa-i fTe da petrecanie si da 
treaba lui. De-acia va acesta canon al sfintilor apostoli: arhjereul sa fie 
mbitoriu da striini, iubitorm de saraci, da misai, cum scrie dumnezaeT^T 


.,,, 


—  '-  1 


/n,- 


^ 


V.' 


rtV 


■ 


£ -i 


/- 


8'0 


iNDREPTAREA  LEGII 


283. 


'"■ 


V 


Apostoli,  ca- 
non. 35. 


Sabor de An- 
tiochia> canon, 

13. 


Sabor.  1, ca- 
non 16. 


< 


Poslania  1, De-acia da va avea rudenie de pre singele lui si vor fi saraci, sa mi 

glava 3, zac. ia ce va avea besearica sa dea lor si sa lase besearica goala, ce sa le dea 

la-i miluiasca, cum miluiaste si pre misai. 

-m_ % 

PENTRU  ARHIEREU,  CA  SA  NU  FACA  HIROTONIE  AFAR A DE 
EPARHIA  LUI,  NICE   SA   HIROTONEASCA   PRE  1VIMENEA   DE 

Intr-alt A  NORIE striinA. 

GLAVA  13. 

* 

La canonul 35 al sfintilor apostoli graiaste: nice un episcop sa nu 
fie volnic sa faca hirotonie afara de eparhia lui, nice la alt lucru al besearicii 
sa se ameastece ; iara de va calca canonul acesta, sa i se ia darul im'preuna 

cu eel ce 1-au hirotonit. 

Episcopul in noria altui arhiereu sa nu hirotoneasca, nice sa faca 
liturghie fara de voia si fara de rugamintea arhiereului locului ; iara de 
va indrazni sa hirotoneasca, sa i se ia darul lui si celui ce s-au hirotonit. 

Iara deaca va vrea arhiereul locului, atunce nu se pedepseaste arhie- 
reul eel striin carele au facut hirotonie. 

Oricare episcop, ce va lua de intr-alta eparhie diacon sa-1 faca preot, 
sau-i va da vreo rinduiala fara de voia a episcopului, preotului aceluia 
sau a diaconului, neadevarata sa-i fie hirotonia; asijderea si citetului. 

PENTRU ARHIEREU DE-§ VA LASA SCAUNUL LUI §1 SA VA DUCE 

1NTR-ALT  LOC SA  SE  ZABOVEASCA 6 LUNI. 

-i 

GLAVA  14. 

2 A cincileaspredzeace canon, ce sa zice eel de intii §i al doilea sabor, 

zice: care arhiereu nu-§ paste turma lui, ce o lasa de ramine si sa duee 
intr-alt loc, insa de va fi in slujba patriarhului, cita vreame va face sa 
n-aiba nice o pedepsa, sau de nu va fi in slujba patriarhului, ce va avea 
voe si puteare de la patriarhul sa faza atita vreame afara de eparhia lui 
§i de' scaunul lui, sau la inchinarea minastirilor sau la alta treaba, atunce 
iar nu se pedepseaste; sau de va avea vreo boala mare si va purceade 
de la scaunul lui da se va duce intr-alt loc ca sa se tamaduiasca, nice 
pentr-aceaia nu se pedepseaste. Iara intr-alt chip da se va duce fara de 
voia patriarhului, sau sa nu fie bolnav, sau intr-alt loc sa ramie acolo 
si sa saza, sau sa imble de in loc in loc pin' vor treace 6 luni, poruncesc 
sfintii parinti ai acestui sabor sfint sa fie arhiereul oprit si sa i se ia darul 
si sa' se faca in scaunul lui alt arhiereu. 

I 

PENTRU PRE OTUL CARELE N-ARE MUIARE, SA NU SAZ A CU ALTA. 


Sabor.   1 
canon. 15, 


GLAVA  15. 


[ 


S&bqr.  19  ca- 
non.  S. 


Altreilea canon al saborului de intii graiaste: episcopul sau preotul 
sau diaconul sau ipodiaconul sau altcineva de-ai elirosului de vor -tineia 
vreo muiare pre in casele lor si sa nu fie blagoslovit pre leage, acela sa 


X    rfl 


r   ^ 


I 


f 


: 


.& 


~m 


% 


^ 


0 


' 


PATRIARH, ARHIEREU ?I ALfl CLIRICI (gl. 5-42) 


81 


nu o tie, maear de va fi socotit sa-i §i slujasca; iara de va avea muma, 
sau fata, sau sora, sau matu^a a tatine-sau, sau sora a mini-sa, pre'aceastea 
pravila nu aparS. IarS de vor tinea muiare, cum am zice, afara de aceaste 
obraz.e care am zis mai sus, si-1 va certa arhiereul, sa o goneasca, iara de 
nu o va lasa deaca-1 va certa intii si a doa oara, graesc dumnezaestii paring 
§i imparatestile nearale, unuia ca aceluia sa i sa ia darul. 

Graiaste marele Vasilie: arhiereii si cliricii carii nu $in mueri pre 
leage, carii-f }in curatia, acelora sa 1-e slujasca voinici, iara nu mueri. 
A^ijderea si preOtii carii au mueri pre leage, de vor tinea si slujnice, pre 
aceia pravila nu-i apara. ~~ " ' '  "" 

f~*   Iara al optuleasprezeace canon, al §aptelui sabor graiaste ca preo^ii 
f §i mireanii trebue sa fie fara de pacate, si citi n-au mueri, aceia sa n-aiba 
nice slujnice, nice doice hranitoare, nice vadua, nice sa tie pre altcineva. 
Iara cine va calca aceastea, episcopului si preotului sa i se ia darul, iara 

pre  mirean  sa-1  afuriseasca.    **   •    " '"-   '-■ — i — ym^^JZ* 

Scrie §i marele Vasilie la o epistolie a lui catra 1 preot, anume Grigorii, 
ca sa goneasca pre acea muiare batrina carea o tinea in casa lui, iara de 
va indrazni sa nu asculte sa o goneasca, va sa-i ia preotia de tot. Aceasta 
fiind a§a: inca fiind preotul aceia de optzeci de ani si nu vru sfintul lu 
Dumnezeu arhiereu sa-1 lase sa o tie in casa lui, cu cit mai mult preotului 
tinar sa-i slujasca mueri striine, sa nu dam vina si scandala oamenilor, 
pentru Dumnezeu, fra^ilor. 


7 


/ 


Vasilie  Veli- 
chii. 


Sabor. 7,  ca- 
non. 18. 


* t 


Marele  Vasi- 
lie. 


. * 


I 


t-i 


Zri. 


PENTRU PlRA EPISCOPILOR §1 A CLIRICILOR §1 CARII SA PRIIMESC LA PlRA. 


GLAVA  1G. 


I 


* 


|MP» Niciodata nu inceteaza vrajmasul §i luptatoriul nostru satana sa 
Ispurce cu pira §i cu clevete traiurile oamenilor celor buni si mai mult 
J ale arhiereilor. Drept aceaia au poruncit dumnezaestii parinti, ai doile 
sabor, la al sasele canon al lor: tot omul cinstit, adeca cu via^a buna §i 
imbunata^it, sau fara de cinste, adeca cu viata rea §i spurcata, sau 
credincios sau necredincios, sau si eretic de va avea treaba cu arhiereul, sau 
pentru niscare lucruri *imblatoare sau neimblatoare, adeca pentru galbeni 
sau pentru niscare haine sau pentru altceva, unii ca aceia au voe sa 
pirasca pre arhiereul la judecatS, de vor avea ceva sa-si caute de dreptate; 
iara de vor fi vinuitori lucrului arhiereului, adeca de va fi gresit sau va 
fi curvit sau va fi furat niscare lucrure de la besearica, sau va fi facut 
liturghie in noria altui. arhiereu fara de sfatul si fara voia arhiereului al 
epathiei aceiia, sau alt lucru de va fi facut carele opresc de arhierie si 
vor putea pentru acealea sa-1 scoa^a pe dreptate cum se cade, sau alta 
gre^ala, carea-1 opreaste sa se pedepseasca citava vreame fara de cumi- 
necStura, iara sa nu i se ia arhieriia. Cade-se judecatorilor sa ispiteasca 
§i sa intreabe pre piris, de vor fi mul^i, sail priori sau mireani, sa nu cumva 
sa sa fie pornit intr-aceasta pira pentru vreo raotate sau vrajba, cum 
am zice, cace sa va fi timplat de va fi luat popia vreunui preot sau va fi 
afurisit mirean, sau pentru alta vrajbS va fi facut aceasta, atunce unii 
ca ace^tea nu se socotesc la pira episcopului, nice a cliricului, pina sa vor 


Sabor,  2t  ca- 
non. 6. 


m 


* Lucrure im- 

blatoare ■ s4 
cliiama, vite; 
iara neimbla- 
toare se chia- 
ma avu^ia. 


- \ 


ji 


6-c. 1201 


*  * 


— — 


*V™ ~^ 


wp   *. 


. 


-   / 


>-■ 


82 


1NDREPTAREA  LEGII 


> 


curaji de vinele cealea ce s-au pedepsit ; de-acia atunce sa inceapa si sa 
mearga la pira si, in loc de marturie si atunce sa faca zapis, adeca sa 
scrie pira pirisului, ce-i iaste vina carea piraste. De-acia de ya arata pira 
cu deadinsul,'cum porunceaste dumnezaiasca pravila, cu cinei marturii 
oameni drepji, buni si credinciosi, atunce i sa ia darul arhiereului; iara 
de nu va fi gresala de-a luarea darul arhieriei, atunce se i sa faca pedepsa 
impotriva gresalii aceiia, adeca oprit da preo^ie sau de arhieria lui. Iara 
de nu-s va putea da seama pirisul de cite au pirit pre arhiereu, atunce 
sa-s paja cum au facut, adeca de va fi preot sa i se ia popia de tot, iara 
de va fi mirean sa se afuriseasca si sa-1 scoa^a afara da beseareca lui 
Hristos si foarte greu sa-1 canoneasca. ~ 


Zonara. 


h 


I 


S&bor. 4,  ca- 
non. 21. 


PENTRU CA CEIA CE PIrASC PE ARHIEREUL TREBUE SA FIE  NEVINOVATI. 

GLA VA  17. 

Povesteaste Zonara la saptezeci fi trei de canoane ale sfin^ilor apostoli 
zicind ca nu poate fiece bm sa pirasca pre arhiereu, fara numai ceia ce 
sint nevinova^i, adeca cu viaja curata, credinciosi, cinsti^i, tematori de 
Dumnezeu, sa se fereasca de toate raotatile, adeca sa nu fie ucigasi, nice 
spurcati, nice curvari, nice furi, nice clevetitori, nice vrajmasi, nice sa 
ia mita sa pirasca, nice sa se ameastece sa fie vrajmasi binelui. Acestea 
sa chiama ca sint oameni nevinovati, acestea pot sa-si pirasca pre arhiereul, 
pre acestea va si-i sufere pravila; iara pre cei necinstiti si vrajmasi si 
curvari si carii poarta raota^i aseamene acestora, pre aceia nu-i sufere. 

Carii vor sa pirasca pre arhiereul, trebue sa intreabe sa afle ce oameni 
sint si ce viat§ au si ce lucruri. Dece de vor fi cum am zis mai sus, buni 
si cinstiti, aceia sa priimesc la pira si la marturie ; iara de sa vor afla de 
in cei rai, cum am zis mai sus, nice intr-un chip sa nu li sa bage in seama 
pira si marturia lor. l 


y 


- 

PENTRU ClTI ARHIEREI TRERUE  SA FIE ClND JUDECA PRE ARHIEREU,  §1 

Ctfl LA PREOT §1 ClTI LA DIACON. 


GLAVA  18. 


I 


Saborul de la 
Carthaghen, 
canon. 12. 


Zri. 


■ Al doisprezeace canon al saborului de la Carthaghen graiaste ca la 
vina arhiereului celuia ce-1 vor piri trebue sa fie 12 arhierei sa judece 
pira arhiereului, iara mai pu^ini de doisprezeace sa nu fie. Iara la pira 
preotului trebue sa fie sase arhierei si fara de acestea si arhiereul locului, 
sa fie impreuna cu dins'ii, pre numar sapte. Iara la pira diaconului sa fie 
3 arhierei. Arhiepiscopul Chiprului scoase pre episcopul loan de la 
Amathun cu unsprezeace episcopi, iara preasfintitul patriarh chir Luca 
strica aceasta sinui-a suferi, cace n-au fost-12 arhierei, cumu e porunca 
si  inva^atura  pravilii. 


/- 


V 


L 


' 


. 


.) 


i* 


: ■ 


' 


[ 


\ 


^ / 


PATRIARII, ARHIEREU §1 ALTI CLIRICI (gl. 5-42) 


83 


PENTRU  ARHIEREUL   CARELE  VA  SA   SE   JUDECE  §1-1  VA 
TRIMEATE  SABORUL  O DATA, A  DOA  OARA SI A TREIA OAR A 

VEASTE SI NU VA MEARGE SA SE JUDECE. 

GLAVA  19. 

Canonul 72 al sfintilor apostoli graiaste: episcopul de va fi pirit de 
oameni credinciosi, atunce saborul nu judeca pina nu va fi de fa}a, ce 
sa chiame pre acel arhiereu pirit acolo ca sa auza cealea ce vor grai de 
dinsul. De-acia de va marturisi cite au zis aceia pirisi, de va fi vina de-a-i 
luarea arhieriia, atunce i-o ia; iara da se va lepada §i nu va spune §i-l 
vor vadi si vor marturisi aceale marturii credincioase ca pirile acealea 
sint adevarate, atunce i sa ia darul, ca a§a poruncesc dumnezaestile 
pravile. Iara de-1 vor chema si riu va mearge la judecata, atunce trimit 
doi arhierei, ca de la fata a tot saborul si-1 chiama sa vie; iar de nu va 
veni, iara trimite pre al$i doi arhierei §i-l mai chiama sa vie sa se judece 
pentru ceale pire ce-1 pirasc; dece de nu va veni si-i vor porunci si a treia 
oara si nu va vrea sa mearga, atunce i sa face isprava de judecata lui, 
sau i sa ia de tot arhieria lui. 


■ * t 


PENTRU DA  SE VA AFLA  ARHIEREUL VE  lNTR-0  PlltA, PInA 
NU I  SE VA FACE  JUDECATA NU-L SCOT DE  IN  SCAUN. 

GLAVA  20. 

Canonul 86 al sfintului sabor de la Carthaghen graiaste: de va fi 
sa se afle arhiereul in pira, nu poate nestine sa-1 scoata den scaunul lui, pina 
nu se va face judecata asupra lui. De-acia de se va afla vinovat §i strambu, 
atunce se scoate de in scaun cu obir^enia judecatii a saborului arhieresc. 


Sabor. Cartha- 
ghen,  canon. 

86. 


PENTRU CELA CE PlRA§TE PRE EPISCOP INTRU MULTE LUCRURE 
PROTIVNICE  §1  APOI NU POATE SA DEA  DE  FAfA NICE  UNUL. 

GLAVA  21. '"■'•,! 

Canonul 128 al sfintului sabor de la Garthaghen graiaste ca de va piri 
nestine pre arhiereu de multe gresale si apoi nu va putea sa dea da f a$a una 
dentr-acealea, atunce nice da cealealalte sa nu sa creaza, ce sa 1 goneasca afara. 


mr 


lard  acelui 
sftnt sabor i 
canon. 128. 


PENTRU CA LA JUDECATA NU SE CADE SA ADUCA MARTURIE 
ERETIC, NICE NECREDINCIOS, NICE NUMAI UN CREDINCIOS, CE DOI 
SAU §1 TREI CRE§TINIFOARTE CREDINCIO§I, IARA LA PlRA CINCL 

GLAVA  22. 

Canonul 73 al  sfintilor apostoli graiaste,  pentru marturie,  la pira Apostolii, ca- 
arhiereului nice eretic, nice pagin sa nu-1 socoteasca marturie; si iara non. 73. 
nice pre un om cre^tin numai, pentru ca zice scriptura: de in gura a doaa 
marturii sau a trei sta tot graiul. Cum am zice ca la un lucru ce Vor martu- 
risi doi sau trei marturii, atunce iaste adevarat lucrul acela §i ispravit, 
dupa marturia marturiilor acelora. 


6* 


t -i* 


r \ 


■ k 


*s 


U— J-L   - * 


Zonara. 


l 


•Mir are. 
* Poslania 1, 
glaua  5,  sac. 


A 


1   ^    L    " f 


Dazlegare. 


Zri 


ri 


1 


Sa&or. Car- 
thaghen, ca- 
non. 130 §i 
58. ' 


«* 


84 


1NDREPTAREA  LEGII 


Ereticul nu se socoteaste, nice-1 baga in seama nice la marturie, nice 
la pira, nice iara numai un om credincios. Iara de va fi o martune 
credincioasa si adeverita, marturia lui iar sa nu se creaza, ce numai 
doi sau trei 'marturii, cumu-i cuvintul scripturii.    ,.   "   • 

Scrie si sfeti Pavel catra *Timothei : pira ce iaste asupra omulm 
preotit sa nu se priimeasca de nu vor fi doi sau trei marturii. 

Iara acela Zonara zice, la pira preo^ilor : de vor fi doao marturii 

cu viata buna §i imbunatati^i, tot sa nu se creaza. 

Dumnazaescul Pavel graiaste ca si mai sus, la pira preotului sa tie 
sau doi sau trei marturii sa marturiseasca. Iara acela Zonara zice la pira 
nreotilor : de vor f i doi marturii credinciosi si buni, marturia lor mcecum - 

sa se bage in seama. . ; , 

Nu va mirareti de aceasta, pentru ca Zonara nu sta impotriva lui 
sfeti Pavel, ce sa stiti ca una e socoteala aceasta. §i ia sa asculta^i sa. 
vedeti cum o povesteaste acel Valsamon. ,  ■"•;'■' 

Pentru dumnezaescul Pavel ce scrie catra ucemcul lui, la pira preo- 
tilor zicind sa nu sa priimeasca la marturie mai pu^im, fara numai doi 
sau trei marturii. Sa stiti ca aceasta nu o zice pentru vina luorn darului, 
ce sa stiti ca socoteala aceasta iaste pentru bam, adeca pentru galbem 
sau pentru haine. $ i graiaste la poveastea canonului sau, la 75, acela 
Valsamon: marturia, zice, a doi oameni ce vor martunsi asupra arnie: , 
reului, de va fi pentru galbeni ca o litra de aur, de-acia acei doi marturii 
de vor fi drepti oameni buni si vor jura, atunce marturia lor se baga 
in seama si sa o tii adeverita; iara de va fi lucrul pentru 50 de litre de 
aur, atunce marturia acelor doi marturii nu se baga in seama, ce numai 
sa fie trei marturii ; iara de nu va f i lucrul daspre aur, ce pentru pira 
luorii darului arhiereului aceluia, atunce trebue sa fie 5 marturii si pentru 
pira ca aceasta sa jure, si deaca vor jura, sa baga in seama marturia lor ; 
de-acia sa ia si darul arhiereului. Iara asa, adevarat sa fie a ceale^ marturii, 
cum am zis mai sus, credinciosi, cu viata buna si drepti ; iara de vor fi vrajmasi 
sau cu viata rea si nedrepti, atunce marturia lor de tot nu sa baga in seama. 

& 4 4 

PENTRU PlRt§I, SA N-ADUCA MARTURII CASNICI, NICE RUDENIE, 

GLAVA  23. 

Canonul 130 si 58 al sfintului sabor de la Carthaghen zice : pirisii . 
de vor aduce oameni marturie de in casele lor sau rudeme, aceia sa nu 
se bage in seama la judecata. 


^»_ 


PENTRU  CA  MARTURHLE  TREBUE  SA  FIE  FOARTE  OAMENI 
CREDINCIOSI,  §1 CARII  SA OPRESC SA NU  MARTURISEASCA  §1 

CARII NU SA OPRESC. 


Leu §i Costan- 
tin  impftrafi. 


■ Graiaste leagea imparateasca, adeca Leu si Costandin: marturnle 
carii vor sa marturiseasca trebue sa fie credinciosi foarte si drepti si fara 
vina, cum pentru niscare  lucrure,  haine  sau  bani,  mutate  sau nemu- 


•3   , 


•* »' 


\ 


V 


. 


: 


' 


- 


"\ 


t   4 


I rf 


- 


p 


i 

T 


I 


PATRIARH, ARHIEREU $1 ALT! CLIR1CI  (gL 5-42) 


r, i 


j 

I 

i 


ate;  asijderea  §i  pentru. pira  a  obraz  sfin^it,  adeca  a  arhiereu  sau 
■a preot. ' . 

£ .Calugarul prosj, de'va  marturisi, sa nu se bage in seama, ca el au 

Xlasat lumea  si lume^tiie;::    >;. - ' i 

C. Preotii carii nu sint in chipul calugaresc, de vor marturisi, sa li sa 
-socoteasca marturia^    ■■*.'■ 

Carele se va napastui sau se va osindi la judecata sau pentru marturie 
mincinoasa, sau d^-1 va face de ru^ine judecatoriul pentru alta raotate, 
cace va fi clevetit pre cineva, nice cela ce va lua galbeni sa pirasca sau 
sa nu pirasca, nice curvari, nice ucigasi^ nice tilhari, nice altul ce va fi 
facut ru^ine fara de cale, marturia a nice unuia de acestora nu se soco- 
teaste la judecata. $i de vor piri pre cineva acestea carii vor avea de 
aceaste vini ce scriu ruai sus, nice pira lor sa se asculte la judecata, nice 
in seama sa se bage. \ " 

De va fi cineva de doaozeci de ani, sau va fi surd, sau indracit, sau 
sluga, sau curvariu, sau mitutel, nu pot marturisi la judecata. 

Marturiile carele vor sa marturiseasca, li ?a intreaba de rind, adec5 
da dreptate ce au pentru lucrure bune ce fac $i de credinja ; ce sa zice, 
de va fi crestin si face bunatati carele plac lui Dumnezeu, sau pagin 
iaste, au crestin si iara petreace viata imbunatatita si dumnezaiasca, 
au ba. '  ■. ."   :■  , ; /■ ■ 

Aceastea trebue judecatoriului sa vaza si sa ispiteasea marturiile 
carele vor sa vie la judecata sa marturiseasca pentru tot lucrul, cumu-§ 
petrec viata lor, sau au bunatati bune, au reale. > 

Cuvintele marturiilor sa baga in seama intr-acesta chip: nu ale celora Zru 
ce aud cuvinte de la marturii, de-acia sa se duca sa marturiseasca, ce 
marturiile sa intreaba fa$a catra fata. Nu se baga in seama marturia 
numai  de intr-auzire,  fara  numai  cind  vor  marturisi  pentru  hotara $i 
pentru impartirea caselor, a viilor §i a tarinelor. 

Tatal si f eciorul de vor fi supt obladuire si doi frati de vor fi amindoi 
la un loc, pot sa marturiseasca la vreun lucru si nu se apara cace ca sint 
de intr-o casa. v " ■ 

Un om ce va fi de 14 ani poate sa marturiseasca la vreun lucru de 
galbini, iara la pira arhiereului, macara de-ara si sti, marturia lui nu se 
baga in seama. m : 

Episcopii marturisesc §i cind iscalesc in carte pentru lucru. 
.   Marturiile carele vor marturisi da nevoe sau da sila. sau pentru mita, 
acealea nu  se baga in seama. 

Carele sa afla pirit, acela nu poate pre altul sa pirasca. 

Cite zile sa zabovesc marturiile la o judecata, ori multe, ori putine, 
cheltuiala lor plateaste cela ce i-au adus dupa porunca judecatoriului. 

Marturiile carii-s vor scrie iscaliturile in zapis pentru veun lucru, 
de-acia vreodata de va veni la judecata sa fie lucrul acela, atunce acealea 
marturii de nu vor vrea da voe, ei sa marturiseasca si da nevoe, pentru 
ca sint scri$i cu iscalitura in zapis., 

Marturiile carele vor sa marturiseasca ori la pira, ori pentru galbeni 

si haine, trebuiaste cu juramint sa se intreabe; stiu au nu §tiude aceale 
lucrure? - ■■ /V - ■ 


i 


i*  * 


Ai 


*  . \ 


•    t 


*   . 


)X 


* ,4. 


* **f- 


4  / 


%  -* W 


Lr 


<, 


.rf^^ 


ritt 


^m 


^ . 


* 

* 
r 


*  * 


• . 


/ 


% 


Maihei. 


i ?    — ■ 


/ 


Zri. 


Armenopul, 


86 


INDREPTAREA  LEGII 


-■ 


Nu marturiseaste schileariul, adeca vame?ul, carele }ine asupra lui 

lucrure domnesti cumparate. _ .   ; 

De -va marturisi  cineva  asupra  vreunui om,  acela nu  poate  iara 
si  a  doa  oara sa marturiseasca  asupra  lui,  cace ca i se arata a-i  ti. 

Vra3 Trebuiaste marturiilor intii sa faca juramint, atunce sa se intreabe 
de iudecatoriu pentru lucrul acela ce iaste si cum nu stm pentru care 
vina i-au chemat la judecata. Iara de vor fi marturu multe, atunce jude- 
catoriul prinde cuvintele celor mai cinstiti. 

La lucrure arhieresti carele sa judeca la judecata, de ™ \pentru 
o litra de aur, doi marturii credinciosi sa marturiseasca si sa baga in 
seama marturia lor; iara de va fi pentru 51 de litre, atunce trei marturn 
sa marturiseasca; iara de va fi pira pentru lucrul arhiereiului, cmci mar- 
turii sa fie credinciosi si buni si cinstiti, sa jure; de-acia atunce dupa 
marturia lor se face judecata pirai aceiia si scoate pe arhiereu, adeca i sa 
ia arhieriia. Asa au zis Valsamon mai sus. , 

Saracii nu marturisesc.  Saraci  se  chiama  ceia ce nu le plateaste 
bucatele lor, care le au, 50 de galbeni. ^ ■. . 

Armenopul zice sa fie marturiile credinciosi, iara nu urgisi^i. ^ ^ 

Trebue j^decatoriului sa caute si sa ispiteasca pre fiescare martune 
de va fi cinstit si imbunatatit, sau necinstit ?i rusmat, sau bogat, sau 
sarac si pentru saracia lui au venit sa marturiseasca ca sa dobindeasca 
ceva, sau-i iaste priaten daspe vreo parte. De-acia cind nu va 
marturia nice necinstit, nice e saracu nice yrajmas, atunce martu- 
riseaste si i sa priimeaste  marturia  lui,  iara  intr-alt chip nu se baga 

in seama. * . ♦   ,  • 

\    Nice ere tic, nice ovreaiu nu marturiseaste asupra crestmului. 


. 


■ ' 


■k. 


PENTRU PREOTUL DE VA MARTURISI  STRlMBU SAU VA PRINDE 

tagA de iscAlitura lui. 

GLAVA  25. 


lustinian Im 
p&rat.  . 


Leagea 


ia.  , 1 


/ 
/ 


S&bor.  Car- 

^ 

thaghen, ea- 

1 J   * 

1 9. 

Hon. 13. 

r 
t                   l 

4 

fi 
it 

1 

■ ■■ 

Preotul de va marturisi strimbu da niscare lucrure, adeca da vie, 
sau de mosii, sau de case, sau de haine, sau de galbeni, sa opreaste da 
preotia lui 3 ani si sa se duca sa saza la minastire. Iara de va marturisi ~] 
asupra cuiva, ca sa i se faca stricaciune la trupul omulm sau sa-i piarza 
viata, sau de in trupul lui ceva, atunce sa i sa ia popia de tot. Asijderea 
sa pedepsesc si alti clirici, de vor marturisi strimbu. 

Iara  de va iscali preotul veri  la  f iece lucru  ce  va fi  si  apoi  pre 
urma va prinde taga de iscalitura,  cum  au  iscalit  rau,  aceluia sa i sa 

f PAsijderea si fiecine ce va prinde taga de zapis sau de iscalitura lui 

sa fie lipsit si gol de cinste ce va avea. .    . ^ 

T Iara pentru preotul ce va marturisi strimbu, au socotit mste dum- 
nezaesti parinti cum sa nu se opreasca acela preot de popie, oe sa i sa 
ia  popia  de  tot. 


- 


*w- 


■ 


■ 


. 


PATRIARH, ARHIEREU §1 ALTI CLIRICI (gl. 5-42) 


PENTRU PREOT SAU DIACON DE VA FI SA-I PlRASCA CINEVA. 


87 


*r \ 


GLAVA  26. .,■"".;, 

f 

■ 

Sa §ti$i ca la pira preotului sau a diaconului vor §i poruncesc dumne- Isprava dum- 
zaestile pravile, cum asa sa se caute lucrurile lor, ca si la pira a arhiereului, nezae§iilor ^ 
adeca sa fie si pirisii §i marturiile credinciosi si cinstiti,  cum  am  scris pravile.* 
mai sus. Atunce sa se priimeasca si la pira §i la marturie; iara de vor fi 
cu viata rea §i marturiile si pirisii, atunce sa nu se bage in seama nice 
pira  pirisilor,  nice  .marturia  marturiilor. 

§i carele va cleveti fi va piri pe arhiereu sau pre alt preot, §i nu va  Armenopul. 
putea sa-1 dea de fata, acela sa plateasca la domnie 30 onghii de aur, 
cace ca 1-au clevetit pe nedreptate, sau sa pa$a acea patima ce vrea sa pata el. 


r 


PENTRU PREOT SAU EPISCOP  SAU  ALT  SFINTIT  CE-I  VOR LUA 

DARUL, IARA  EL VA  FACE  LITURGHIE. 

GLAVA  27. 


J 

Canonul 28 al sfintilor apostoli graiaste: care episcop sau  preot sau  Apostoli, 
diacon, ce li se va fi luat darul $i ei vor face liturghie, adeca sa le fie luat non. 28. 
darul pentru niscare gre^ale adeverite si vor indrasni la liturghie sa faca, 
unul ca acela sa se gbneasca de tot si de in besearica lui Hristos. 

Liturghia nu sa zice numai jertva cea fara de singe, ce toata slujba Zonara. 
besearicii, adeca botejunea, blagoslovirea cununiei, vecernie, utranea si  • 

altele toate cite sa fac cu R(c)ai;«nk  Kk Naiin*1). 


ca- 


*  «* 


PENTRU  JUDECATA  PATRIARHULUI,  CA  NU  SE  MAI  JUDECA 

A DOA  OARA. 

•   , GLAVA  28. 

Judecata patriarhului nu se mai judeca, nice sa cauta la alta jude-  Mathei. 
cata, pentru  ca judecata  patriarhului iaste incepatura  §i cap tuturor 
judeca^ilor besericesti,  ca de. la  dinsul sint judecatile besericesti §i la 
dinsul sa intorc da se judeca. Drept aceaia la alta judecata nu se judeca, 
nice da nimenea nu se cauta, ca aceaia iaste incepatura; numai ce sa mai 

judeca aceaia duhoyniceaste intre patriarhul cu saborul. 

0 

PENTRU ARHIEREUL CARELE-I  IASTE  LUAT  DARUL,  ARE  VOE 
SA MAI CHIAME A DOA  OARA SARORUL  SA  SE (MAI JUDECE 

DE LUCRUL PlRAl LUI.   • " 

"GLAVA  29.' 

GrSiaste hrisovul al imparatului, de pururea pomenitul chir Alexie Alexie itnpi- 

al lui Comnin, si da slobozire arhiereului sau altui preot caruia-i vor fi fat al lu Com- 

luat darul, sa mai chiame a doa oara saborul, sa se mai judece lucrul nin. 
pirai lui, sa vaza drept s-au judecatu au strimbu. 


f 


f) ,,Binecuvintat este Dumnezeul nostra" 


\ 


■ 


m 


-w<**w 


>* 


& 


S&bor. Car- 
thaghen, ca- 
non. 15. . 


5 '■ 


Leagea 

Fotie farigra- 
deanul. 


• INDREPTAREA  LEGH - '  . 

CINU  W ^ ^  ERTAT 

GLAVA  30. 

fanonul 15 al slintului sabor de la Carthaghen porunceaste ca de 

de-l voTfi judecat dupa tocmeala dumneze.asca si nu vor fa luat m.ta, 
niC<! caeUalefrceVrSdecate si tocnite rau, nice vremne, nice pravile, 
nice obieeaiul pre acealea nu P°£° °& l^luS darul arhiereilor s, 

oamenilor carii cerea . ruga pre arhrereul ta^taorta se 

dupa acestea &X%%£&\&l&&5g£t 


v' 


1 *- 


. 


• 


! 


■   £ 


; 


' 


Se-acia nu-1 numai erta  ce inca-1 f^.J^f^/^S <^e  si'-i 
scoala dascalia Alexandra.  Ca |i pre ^hu  pre  <£r P • 

sus sfeti Ignatie priimea pre dm§n. 

91   ™1K ARHIEBEU EXAR§ESC. 

GLAVA  31. 

Schimbarea iaste cind ar lasa vreun arhiereu xnitropolia  sa  earea 
o tine si sa ia alta, sau episcopal episcopia. 


S 


1 


„Sfintul sfin^itul mucenic Petru". 
„teofil eel deopotnva slavit". 


# 


i 


; 


\  • 


v 


* ^ 


i 


1 


. 


• 


I 


* 


f 


' '■ > 


' 


*i. 


» 


i 


PATRIARH, ARHIEREU §1 ALTI CLIRICI (gl. 5-42) 


89 


Iara canonul 16 al saborului de la Antiohia iarta sa se faca schimbari 

arhiereilor: de va fi mitropolit, cu sfatul si cu voia patriarhului, iar& 

de va fi episeopie, cu voia si cu sfatul mitropolitului al eparhiei aceiia. 

-   Iara lepadare iaste f i se chiama carea lasa arhiereul fi scaunul fi arhieria. 

Chiama-se lepadare fi cind lasa numai scaunul si-fi tine arhieria, fi se 
da catra dinsul alt scaun exarf esc, sau sa si face adevarat arhiereu intr-insul. 

In vremea lui Zinon imparat lepada-se de scaunul patriarsesc Martirie, 
patriarhul de la Antiohia, si era adunati to^i oamenii preoti fi mireani, 
fi zise: pentru neplecatul cliros si pentru nesmeritul om, leapadu-ma, 
zice, de scaun, iara rinduiala arhieriei meale voi sa mi-o tiu curata si 
nespurcata. §i sa lepada de scaun, iara nu de arhierie. • 

Da-se §i exarfesc obraz alt scaun catra alt arhiereu, de-i va trebui, 
carele nu va avea scaun, sau de va si avea, si are voe in toata noria, 
ca al ei pastoriu si dascal, adeca ca f i eel adevarat arhiereu al ei ; iar sfintul 
scaun nu poate sa-1 ^ie nicecum, nice poate sa hirotoneasca intr-acel 
scaun, fara numai arhiereul eel adeverit, carele se-au hirotonit intr-insul. 
De-acia usebi de acela, ce sa zice de sfintul scaun, toate lucrurile beseri- 
cesti le face neaparat pre rinduiala si pre tocmeala arhiereasca.  . 

Iara de va indrazni de va face aceasta faradeleage si neomenie, 
adeca sa se sue pre sfintul scaun, carele iaste striin si departe da dinsul, 
fara numai adevaratul lui arhiereu, cum am zis, carele iaste inchinat 
numai lui, iara nu altuia, unuia ca aceluia sa i sa ia darul arhieriei lui, 
cum graesc si poruncesc dumnezaestile pravile. 

PENTRU EPISCOPI SI PREOTI  DE  NU VOR  POMENI  PE  MITRO- 
POLITUL LOR; SI PENTRU GRESALELE PREOTILOR, CA SE CADE 

SA-I CAN ONEASCA ARHIEREUL. 


Mathei. 


Iar a lui. 


Zri. 


Saborul Anti- 
ohiei,  canon. 

16, 


*   — 


Cauta de vezi 
raspunsul  - 
dumnezae§tii 
pravile. 


1 


: 


i 


■ 


f 


^> 


GL.AVA  32. 

* ■  ' .    ■ 

.Canonul 13 al saborului de intii fi de-al doilea graiaste: care episcop 
sau de in preoti sau cineva de in diaconi se va parasi cace se va afla 
mitropolitul lor in pira si nu i se va fi facut judecata fi isprava asupra 
lui, de nu-1 vor pomeni la dumnezaiasca liturghie si la alte slujbe, pre 
aceia au poruncit sfintul sabor sa li se ia darul de tot.  . 

§i cind va cadea preotul intr-alta gresala, atunce se cade sa se cano- 
neasca de arhiereu. fnsa de sa va face aceasta gresala preotului, da nepaza 
fi da nestiinta sau fi de lucrul vrajimasului, atunce nu se face intre- 
bare multa da grefala lui, ce sa aiba fi putinea ertaciune mai la vreame; 
iara de sa va fi facut pentru leanea lui, atunce sa plinga si sa tinguiasca 
cumu-i iaste grefala si sa ia indreptare de la arhiereul. 


Sabor. 1 §i 2r 
canon. 13. 


•i- 


Simeon Solu- 
neanul. 


i - 


i 


PENTRU ANATHEMA. 
GLAVA   33. 


\ 


Anathema iaste despartire de Dumnezeu fi impreunare fi moftenire 
Satanei. Iara sfintul al patrulea fi a toata lumea sabor, pentru anathema 
graiaste  asa:  nice un om credincios  crestin  sa  nu-s  zica   anathema, 


Sabor.  4y  ca- 
non. 7, 


v^ 


V 


— 


=7* "   / 


f I* ' * 


s*. 


v 


^    s 


4* 


90 


tNDREPTAREA  LEGIl 


numai ce sa zica ereticilor si calugarilor earn leapada chipul p nu vor 
sa se mai intoarca. Iara de vor veni spre pocaame, primeaste-i sw imbra- 
tisaza, pentru ca domnul nostru Isus Hristos, carele se-au pogorit de in 
ceriure pentru spasenia noastra, zice: n-am venit sa chem dreptn, ce pSea- 
tosii la pocaanie. §i mare bucurie se face in cermre pentru un pacatos 
ce sa pocaia§te. * 


i ■*■ ' 


s 


* 

Simeon Solu- 
neanul. 


u 


Zlatoust. 


PENTRU  CELA  CE  SA   AFURISEA§TE  ^DREPT   SAU   NEDREPT 

DE ARHIEREU. 


G L A V A  34. 


*   - 


Un om ce se va afurisi drept sau nedrept de arhiereul lui, acela sa 
nu cumva sa nu bage in seama de tot afurisania, nice sa se faca singur 
socotitoriu, adins elus, zicind ca pe nedreptate se-au afunsit, ce sa alearge 
cu toata dragostea si smerenia la arhiereul lui, ca un rob, sa-1 roage sa-1 
iarte. Iara denu-lvaprimii,atuncesaia cu sine pre mscare oamem cucear- 
nici, preoti si mireani, ca pentru ruga lor sa timple ertaciune Iara de 
nu va vre'a, 'insa de va fi episcop, atunce sa mearga la mitropolitul lui ; 
iara de va fi mitropolit, atunce sa mearga la patnarhul cers.md ertaciune 
sa-1 iarte nu ca doara va sa pirasca pe arhieretil lui, ca deaca va prmde 
da veaste sa se intristeaze ; si macara cace ca se va intrista si pe dreptate, 
pentru ca alta judecata iaste a lui Dumnezeu si alta a oamemlor ; si 
de va face asa, atunce si de la Dumnezeu, si de la patnarhul sau si de 

la  mitropolitul  va  lua  ertaciune. . 

Graiaste iara si dumnezaescul Zlatoust : cind afh, zice, pre omul 
pacatos, atunce tu nu-1 scoate numaicit de la besearica, ca sa nu-1 rapeasca 
Satana, sa-1 dea iara in tirmisul lui ; ce-1 chiama smgur de elusi ; de-acia 
de o parte-1 cearta, iara de alta-1 roaga, ca sa-1 sco|i de in rau. De-acia 
da te va asculta, bine sa stii ca ai dobindit sufletul lui, cum au zis senp- 
tura, ca cine va intoarce, zice, pre pacatos de in ratacita lui cale, acela 
izbaveaste-i sufletul de moarte si acoapere multime de pacate. 


S 


\ 


.; . 


■ 


; 


. 


'■ 


- 


Sabor.  7, ca- 
non. 4, 


PENTRU ARHIEREUL DE VA OPRI PE PREOT, SAU DE VA AFURISI 

PRE MIREAN, CA SA IA MITA, SAU VA INCHIDE BESEARICA, SAU 
PE ALT PREOT SAU SFINTIT, SAU PRE ALTCINEVA DE VA AFURISI 

fArA vinA. 

GL AVA  35. 

V 

■'''. 

Canonul al patrulea al saptelui sabor graiaste: care arhiereu pentru 
vraiba sau patima, sau pentru sa ia galbeni, va opri vreun popa da litur- 
ghie, sau va afurisi mirean, sau va inchide besearica, ca preotul sa nu 
sluiasca si sa se mareasca Dumnezeu, acela sa pa^a singur aceaia adeca 
sa pa^a el ce au facut; ce sa zice, de va fi oprit pre cineva, sa fie el oprit,. 


\ 


N 


■ 


^* 


f 


'A 


•jf 


\ 


. t 


PATRIARH, ARHIEREU $1 ALTI CLIRICI (gl. 5-42) 


91 


• 


" 


- 
t 


/ 


de va fi afurisit, sa fie el afurisit ; dupa cum zice David, sa ise into area 
raotatea lui la capul lui, ca un calcatoriu de inva^aturile lui Dumnezeu 
§i  de tocmirile  apostolilor. 

Graia^te §i dumnezaescul apostol Petr: paste, zice, turma lui Dumne- 
zeu nu cu necajire, ce cu voe dumnezaiasca, §i nu cu dobinda rea, ce 
cu buna voe, §i sa fiti izvoade turmelor voastre, ca sa face^i voia lui 
Dumnezu ; §i da ve^i face asa, purta-veji de la Dumnezeu cununa cea 
neve^tejita a slavei sale; iara da veti face impotriva, bine sa §titi ca in 
loc de cununa veti lua munca de veaci.  ; ; 

Graiaste §i dumnezeescul Pavel apostol: cei nedrep^i imparatia lui 
Dumnezeu nu vor putea mo^teni. 

Iara care preot va afurisi pe vreun cre^tin afara de leage, fara de 
vina, acela preot sa fie in urgie si sa se pedepseasca, cace au afurisit 
cre^tinul fara de vina. 

Graiaste sfetii Dionisie Areopaghit, la o poslanie a lui, ca Dumnezeu 
nu asculta, zice, pornirile ceale dobitoce^ti ale preotilor. 

Iara nearaoa a lui Iustinian imparat graiaste: poruncim, zice, arhie- 
reilor si preotilor, sa nu afuriseasca pre nice un cre^tin pina nu va arata 
vina lui ; de-aceia de va fi §i vor zice pravilele sa se afuriseasca, atunce 
unul ca acela sa se afuriseasca. >     - N v ■ 

Iara 


Psalom. 7, 


Petr  apostol. 


Pavel apostol 


Valsamon. 


Dioniste Are- 
opaghit. 
Iustinian im- 

i 

parat. 


cum zic 

sa mearga 

sa se pedepseasca, adeca sa-1 opreasca de preotie arhiereul eel mai mare, 

citu-i va fi voia, §i caci au facut pe nedreptate, pe  dreptate sa rabde 
si pedepsa. 

Poruncim arhiereilor sa nu desparta pre nimea de sfinta pricea^tenie 
fara vina; iara de vor face aceasta fara de vina si fara de aratare, aceia 
sa se opreasca de sfinta cuminecatura un an. 


Vezi. 


Leu §i Costan- 
din imp&rafi. 


\ -I 


\ 


t ' 


■ 


, 


PENTRU CEI A  CE  SA  IMPREUNA CU  CEL AFURISIT. 


GLAVA  30. 


L^  CanonullOal sfintilor apostoli graiaste: carele.se va ruga impreuna 
cu omul eel ce iaste afurisit, atunce se afuriseaste si acela. 

Pre. cela ce-1 afurisesc, pre acela pentru pacatu-1* afusisesc. Drept 
aceaia se cade sa nu se impreune cu dinsul nimenea, cace ca acela urgi- 
seaste pe arhiereul carele 1-au afurisit, si inchipuiaste s-alta, ca arata 
cum ar fi ca 1-au afurisit arhiereul rau; pentru aceia se roaga impreuna 
cu dinsul si nu va sa. se dasparta ca de un afurisit. Drept aceaia zice pra- 
vila: carele va imbla -sau se va imprieteni, sau va citi sau va cinta sau 
in besearica sau acasa-i cu afurisitul, sa se afuriseasca si acela. 
—r Iara de va vorbi cineva cu eel afurisit, de aceasta nu se poate opri, 
"ce numai sa opreaste sa nu se roage impreuna cu dinsul. 


> 


Apostolii,  ca- 
non. lOi 
*Gresale, 

i 

Zonora. 


*~ 


\ 


^-' 


^  ' 


r 


/ 


i 


- 


r 4 


i '.#1 


I  * 


■ft 


s'S 


v.. 


Aceastea toate 
de afurisanie 
se-au aflat in- 
tr-o carte a 
sfintei Sofii de 
la  Solun.   • 


gg - 1NDREPTAREA  LEGII \ 

PENTRU   AFURlSITUL,   CUM   SE  CUNOASTE   DUPA   MOARTEA 

LUI  DE  UNDE  S-AU AFURISIT 

'  ; ©LA VA  37. 

• f 

A * * * 

Carele are porunca sau catara, adeca blastem, aceluia numai ce i 

sa tine denainte trupul intreg. 

"   se arata galben  si deagetele-i zgircite. 


acela sa stii ca e  afurisit de arhiereu. 


^Carele 

Iara carele se arata negru, , 

Iara  carele  sa  afla  albu,  acela  iaste  afurisit  de  dumnezeestile 

ft 

pravile. . . 

Mai  sus  zice  si arata  pre  afurisitul de  unde s-au aiunsit ;  iara 

pentru   afurisania   preotilor  nicecum  nu  aduce  aminte  ce va sa  fie 
aceasta. 


?* 


- 


Mirare. 


Dqzlegarea 
dumnezae§ti- 
lof inv&l&turu 


>rept 


Cauta o, preo- 
■te. 

/    -■ 

Apostolii,  ca- 
non. 39. 


PREOTH  SA NU  AFURISEASCA PE NIMENEA FArA VOIA 

ARHIEREULUI LOR. 

G L A V A 38. 

i * * 

f 

^ Preotilor nu li s-au dat alt dar, fara numai sa slujasca liturghie, sa, 
//boteaze si sa blagosloveasca nunta si altele impotriva acestora.  Iara <r 
((erta si afurisi se-au dat arhiereilor, ca se aseamana chipului apostolflor, 
rii™ra"~Hristos le all^at~aceastl  puteare si le zise: cite  ve|i  lega 
pamint, fi-vor legate si la ceriure ; si iaras zise: eu sint fumina lumn. L   _ 
aceaia de in mijlocul dumnezeestilor apostoli si ai urmatorilor lor, adeca 
/ al  arhiereilor, darul se da la toti,  cum  se da si lumina. DreDt  aceaia 


x--^^-: p»at.ft afurisi pre nimeneaJara voia arhiereiiliii.s 
iaste dascal si pastoriu, si putatoriu de grija a spaseniei oamenilor lui 
Dumnezeu ; drept aceaia lui i s-au dat darul; iara cu putearea si cu lsprav- 
nicia lui, afurisescu si iarta pacatele si preotii. 

Iara care preot va afurisi pe vreun crestin fara voia arhiereului 
sau, acela va sa dea seama domnului nostru Isus Hristos la a doa venire, 
cace au daspartit pe crestinul de slava lui Dumnezeu, ca afurisania iaste 

despar^ire  de  Dumnezeyw — ! '  — n 

"   Graiaste iara si/ganonul 39 al sfintilor apojtoiJLte^tJlor, zice, nu 


Zn. 


7o?i. 


se-au^at'sropreasca, sa canoneasca sau sa afuriseasca pre cine vor yrea, 
si sa dazleage afurisanie, sau pacate, ca aceasta puteare iaste data arhierei- 
lor, iara nu preotilor; si de nu vor avea voe de la dinsii, aceastea sa iaca^. 

nu  pot. ' ; • ' t   • • 

J)are vedeti ca pina nu ia voe preotul de la arhiereu, nu poate aturisi. 

x'entr-aceaia si mai sus nu graiaste pentru afurisania preotului sa se 
cunoasca si sa se arate si sa se afle, cum se cunoaste da leage si de arhiereu 
si de porunca, si de blastem, si de anathema, cace ca n-are puteare sa 
afuriseasca, cum scrie mai sus, dupa socoteala apostoleasca. 

Ce insa preotii carii vor sa lacuiasca cum place lui Hristos, aceia sa 
faca afurisania cu putearea arhiereului, ca cum a^i auzit citu-i de mare 
taina afurisaniei ; drept aceaia  se cade arhiereului__sa  socnleasca foarte 


• 


' 


■ 


^ 


-   4 


'    £ 


■ 


i^k> 


• 


-7A 


(-,-   ' 


h' 


' 


PW 


*   9 


: 

i 


PATRIARH, ARHIEREU §1 ALJI CLlRICI (gl. 5-42) 


93 


cu deadinsul de lucrul cela ce va sa faca afurisanie ; pentr-aceaia cauta^i 
eti foarte bine pentru aceastea. 


da 


ve* 


Cauta de vezi 
de aceastea de 
toate.  ■ '*' 

9 

Protopopul. 


Pre in bogate loc'are unde nu se afla arhiereu, acolo facu sabor cliricii, 
ca niste ispravnici ce sint arhiereului lor ; de-acia socotesc lucrul acela 
de carele vor sa faca afurisanie, §i a§a dau slobozie sa se faca. 

Iara pre alocurea, pre unde nu e nicecum arhiereu, acolo se socotea^te 
luerul acela de socotitoriul satelcJKj3.au al oraselor al aceluia loc sau tinut, 
sau de preot sau de duhovnic, pentru care lucru si duhovnicii socotitori 
de locure sa chiama §i a^a fac §i ei afurisanie. 

Graiaste  §i  dumnezeescul  Zlatoust:  cind.se  afuriseaste  cre^tinul,  Zlatoust. 
zice, atunce bine sa $tii ca imbra^aza pre dinsul satana. Drept aceaia 
trebuiaste a socoti foarte bine de lucrul afurisaniei carea va sa se faca 
asupra crestinului, de-acia atunce sa se afuriseasca. . 


I 


'n 


K> 


. 


M 


PENTRU CEI AFURISITI, PRE CARI-I AFURISEASTE ARHIEREUL, 
IARA  DUPA MOARTE  SE AFLA TRUPURILE  LOR  dAzlegate. 


?    V- 


j 


-\ / 


Pre niste oameni ce-i afurisi pe dreptate cum se cade si pre leage Intrebare. 
arhiereul lor, ca pe ni§te calcatori de dumnezeiasca leage §i murira afuri- ■"* 
si$i, iara nu vrura sa ia ertaciune, si-i ingrupara, iara peste pu^ina vreame 
se aflara trupurile lor dazlegate $i daznodate oase de oase. 0, mare minune ! 
infricosat lucru iaste acesta adevarat §i minunat, de vreame ce pre dinsii 
afurisi arhiereul pre cale^ §i cum nu se aflara trupurile lor intregi, adeca 
nedazlegate §i intregi, ca §i altor afurisiji, care lucru sa veade o minune 
mare si groaznica. Ca domnul nostru Isus Hristos zice: cite veti lega 
pre pamint legate sint. Tara "de aceasta iaste prea minune mare, pentru 
cela ce sa afurisi pre leage, §i dupa moartea lui sa i se afle dazlegat 
trupul  §i  madularele. 

Ce va sa fie aceasta? ' 

_ Sa ^titi de aceasta toti oamenii §i sa va ingroziti auzind poveastea  Raspuns. 
acestuia lucru  si o  ascultati. 


m 


lela ce s-an afuriqjt pp dreptate cum se cade si pre leage de arhiereul 
lui, gi dupa moartea se afle dazlegat, acela mai multa nadeajde de spasenie 
n-are pentru ca calca dumnezee^tile inva^aturi ^i pentru cace nu se 
.|itj^oarse sa-s vie la pocaameT sa ia ertaciune de la arhiereul carele 1-au 
I amrisrL Pentr-aceaia se afla dazlegat, pentru ca unul ca acela mai mult 
n-are nadeajde sa ia ertaciune pentru ca se-au fa cut mostnean nesfir- 
'§itei munci a iadului. Iara ceia ce sa afla nedaztegati gi intTP.ffi trnpnril 
lor, aceia cer ertaciune ca sa se izbSveascST de in legatura afurisaniei;1 
ca cum se afla trupul legat pre pamint, asa iaste §i sufletul legat §i muncit 
in minile dracului, iara deaca ia trupul ertaciune §i sa dazleaga de afuri- 
sanie, atunce cu putearea lui Dumnezeu izbaveaste-se^i^suTreTul  de  in 

minile  dracului si ia viata da  yeani^  himina  fara  sftara,  n^ata  dmpt.il or 

§i  bucurie  nespusa. -■•     *~ r — — — — '~ 


Daslegarea 
dumnez&tyti* 
lor  dascali. 


a 


i 


- 


i 


* 


/ 


*■ 


. 


**. 


**;- *s 


M 


mm* 


s 


t  ■ 


s 


m 


y 


94 


* 

1NDREPTAREA  LEGII 

PENTRU MORTUL CE SA VA AFLA 1NTREG TRUPUL LUI SI PAR 

NEAVllVD NEMICA. 


GLAVA  40. 


r  _ 


'  * 


• : 


ll" 


m  Sa stiti si de aceasta ca insa da se va afla in rnormint trup intreg si 

5 r nLvind?nemica, de aceasta iaste socoteala si indmre ca sau iaste 

afuri^sau ba ; ce insa trebue sa scoata trupul acela afarade in morimntul 

cda ce Ta^te  sa-1 bage intr-alt mormint curat, nou. De-acia deaca va 

ScebD vreamef sa-1 caute da se va afla dezlegat acel trup intreg, 

de Hne  iar& da se va afla nadazlegat, sa sti^i ca xaste afunsxt sr ceare 

sau  asteapta"  ertaciune,  ca  sa  se  izbaveasca  da   egarea  afunsaniei. 

A  a'-M    ■ IS de aceasta: cind se afla omul afurisit si i sa citeaste moht- 

Cauta da vm *& f^Lfnne de la arbiereu si nu se topeaste trupul af urisitulm , adeca 

aiceal~ ^^S^^^X " sa fiti a^everiti si sa ^i ca 

nunat p te in- de nu _se ja ^    g eaia nu se t te mce Sa dazleaga pma 

„o^, -f^^ sau A plateasca acea ce au luat fara dreptate; lar deaca 

va plati, atunce va lua ertaciune si se va dazlega. 

PENTRU  PREOTUL  CE-L VA  OPRI ARHIEREUL LUI  DE LITUR- 

GHIE, IARA EL VA  iNDRAZNI DE VA  SLUM. 

GLAVA 41. 

Canonul 29 al saborului de la Carthaghen graiaste ca pre care preot 
va opri de liturghie arhiereul lui, sau pe drept sau pe nedrept «, pma nu 
?fe va lua seama de lucrul lui, el va mdrazn, de va slu K£*»M «*£ 
ia darul, macara de-au fost oprit si fara de Vina, pentru cace ca e adins 
elus  s-au facut  socoteala  judecatii pentru carea  vrea  sa  se  ,udece. 


Saborul Car- 
thaghen, ca- 
non. 29. 


PENTRU 


•    ■ * 

CLIRICI si cAlugAri de vor face seat SAU 1NSO- 

JURE  ASUPRA ARHIEREULUI. 

GLAVA  42. 


Sabor. 4, ca- 
non. 18. 

* 

Zonara. 


>v 


Valsamon. 


L- W 


Math'eu 


\ 


X 


Canonul 18 al patrulea sabor graiaste: care clirie sau calugar se va 
afla sa f aca sf at sau insotiire, sau sa se f aca ceata asupra armereului lor 
san  a  saborului,  acelora  sa h se ia darul. „ „ 

SftU Sfatutea ias'te cind nestine asupra ^.^J^l^™^ 
ceva, sau cinstea, sau viata, sau avutia, sx sa jura sa ?n cumva sa treaca 
de intr-acea tocmeala a sfatului carea au tocmit, pma vor face 
Sfatuire sa chiama si prietenia, cind o face omul cu jurammt^ 
Insotirea iaste cind se-aduna da se sfaiuesc sa faca cutare rau 
Iara ceate si afara de sabor sa chiama cind se va afla vreun arhiereu 
inir-o "n" de Jsale, de-acia i sa ia darul de la sabor, xar^ el nu baga 
in seam? aceia, c'e slujaste. De-acia unii se osebesc de crestim sa se due 
de sluPc si citesc deosebi, iara opreala ce 1-au opnt arhxeren nu o baga 
in  seama. 


" 


/v 


* > 


■ 


, 


* L 


i . 


■ 


\ ^ 


. 


,' m 


rt-*' 


. 


f »■   4 


v y .:   > 


■''".V 


t 


r 


\ \ 


I 


me 


sau 


COAUTORI §1 COMPLICI (gl. 43-46)  - 95 

— » * ^ 

PRAVILE  1MPArATE§TI 

PENTRU CEIA CE INDEAMNA §1 AJUTA CUIVA, SAU-L  SFATUESG 
SPRE  RAU,   SAU  ClND  VA  TRIMITE  PRE   ALTUL   SA   FACA 

VREO   RAUTATE. 

■ 

GLAVA  43,   Z A CI ALA  1. 


Ce folos ar avea nestine cind sfatuiaste pre altcineva, sau-i ajuta 
-1 trimite sa faca yreo rautate? 


U 


il 


a 

* 


Zac. 1. 


Cind va indemna nestine  pre altulsi-1 intarita  de-1  minie,  sau-1 Zac. 2. 
Invata sa faca vreo rautate, acela se chiama sfatuitoriu rautatii. 

Ajuta nestine cuiva sa faca gresala cind da bani, sau 'oameni, sau Zac. 3. 
i, sau arme, sau scari sa fie de suit, sau alte lucruri, de acea treaba, 
pentru sa faca gresala cum au socotit. Iara mai virtosu-i ajuta cind mearge 
el singur cu capul sau de sa impreuna de buna voe sa faca gresala impreuna 
cu  celalalt.    * 


cai 


-•  4 


>.' 


Zac. 4., 


pedepsi amindoi intr-un chip. 

Alta iaste cind sfatuiaste nestine pre altul sa faca gresala si alta Zac. 5. 
iaste sa trimita sa faca. Pentru cace ca cela ce sfatuiaste el socoteaste 
folosul celuia ce-1 sfatuiaste, iara cela ce trimite sa faca gresala, acela soco- 
teaste numai folosul sau, iara nu socoteaste aceluia ce-1 trimite. Drept 
aceaia judecatoriul nu se cade sa socoteasca cuvintele cindu sa va face 
vreo gresala; Cace ca cum graiaste cu cuvintul cela ce sfatuiaste, asa 
graiaste cu cuvintul si cela ce trimite. Iara judecatoriului sa cade sa cerc'e- 
teaze la carele au ramas folosul si dobinda ce au venit de pre aceaia gresala, 
ca sa poata inteleage carele iaste adevarat si mai intii vinovat. 

Inea mai iaste un lucru intre sfatuitoriu si intre trimitatori 


t  ' 


?i intre trimi^atonu, pentru<^-'" 
c5 cela ce sfatuiaste nu ramine datoriu celuia ,ce 1-au sfatuit, iar& cela 
ce trimite pre altul sa faca gresala, acela ramine datoriu lui, ce sa zice 
•, celuia ce-1 trimite, 

Mai mare lucru iaste sa trimita pre cineva sa faca gresala, decit sa-1 
sfatuesti sa faca. 

Pre cela ce-1 vor cleveti c-au trimis pre altul sa faca o gresala, iara 
el de va arata cum nu 1-au trimis, ce numai ce 1-au sfatuit sa faca acel 
lucru, acela sa fie slobod de pira ce 1-au clevetit intii si si de certare. 

Cela ce va zice cuiva vreunui priaten, sa uciga pe vreunul ce va fi 
aminduror vrajmasi, atunce sa cade sa socoteasca si sa cerceteaze judeca- 
toriul acest cuvint ce-au zis, sa afle sfat au fost, au invatatura, au cuvint 
de ascultare, sa faca cum i-au zis, si f ara de voia lui, ce sa zice sa-1 uciga. - 
- Carele sa cunoaste intr-acesta chip, ca de sa va afla acesta ce s-au 
indemnat a mearge spre ucidere, cum n-au f acut niceodata ucidere si 
nice atunce n-ar fi facut de nu 1-ar fi indemnat acela, atunce sa chiama 
ca i-au dat invatatura, ce sa zice i-au zis pasa de ucide pre cutare om, el 
s-au dus si 1-au ucis, pre cuvintul acelui om. Iara de sa va afla cum el 
1-au vrut ucide si fara de zisa si indemnarea aceluia, atunce acel cuvint 
au fost numai de 1-au sfatuit. Iara de va fi izvod, cum de nu i-au vrut. 


r 


i\ 


** 


*r. 


■ 


^- 


& 


*^*. 


^ 


jv^rrr 


* 


t 


./*-. 


* . . _> 


> 


* 


'* 


96 


1NDREPTAREA  LEUH. 


zice acela sau 1-au vrut ucide, sau ba, atunce judecatoriul creade ca 1-ar 
fi ucis, macara de nu i-ar fi zis nemica. . : 

Al doilea semn pentru sa cunoasca judecatoriul pre cela^Ce 1-au trunks 
sa uciga pre celalalt, sa vaza oare sfatuitu-1-au, au zisu-i-au, sa mearga 
sa-1 uciga si fara voia lui; care semn iaste acesta pentru sa cerceteaze 
judecatoriul si sa cunoasca pre eel ucis, caruia au fost mai mare vrajmas. 
Gace ca deva fi fost ucigatoriului, atunce acea indemnare au fost numai 
sf at : iara de va fi fost eel ucis mai mare vrajmas celuia ce 1-au sf atuit 
decii celuia ce 1-au ucis, atunce acea indemnare au fost ^va*atu™> ™™ 
.am zis mai sus, ce sa zice : asculta tu cum zic eu si fa cum to ™valu' Pa*a 
de-1 ucide fara voia ta, eu voiu de seama. Aeeasta se chiama mvatatura 
si pre aeeasta invajatura au mers de 1-au ucis. -. 

Cind nu vaputea judecatoriul sa cunoasca intr-alt chip mai adeyarat 
de acea indemnare, sf atuire au fost au invatatura, atunce va munci pre 
sfatuitoriul sa spue cu adevarat si sa-1 intreabe, sfatuitu-1-au, au invata- 
tu-l-au sa faca acea gresala.     .. 


* 


■ 


.J 


■  ■ 


*   - 


/■"'* ; I. •• 


- 


CE  PEDEPSA  VOR   LUA  CEIA  CE  SFATUESC  SPRE  RAU 

SA FACA CINEVA. 

GLAVA  44. 


i     4 


-Zac, 1 


Zac. 2, 


^ 


Zac. 3. 


■ 


V/ 


Zac. 4. 


,Zac. 5. 


■'<* 


Zac. 6. 


* * 


Zac. 1. 


pi 


Cela ce va sfatui pre altuIaA faca vreo gresala, acela sa va pedepsi 
feu aceaia pedepsa cum sa va pedepsi si cela ce va face grefala 

Cine va indemna sau va invata sau va sfatui pre altul sa faca vreun 
'  lucru rau si vreo gresala, acela sa va pedepsi ca si eel vinovat ce va face 

^"ceia ce va arata cuiva Mosul si dobinda ce va avea deaca va face 
vreo gresala si de-1 va sfatui acela si va face gresala, acela ce 1-au sfatuit 
se chiama sfatuitoriu spre raotate si se va pedepsi cum am zis. 

Cela ce va lauda vreun lucru rau si cu gresala iara nestine auzind 
sa va rani la inema si nu sa va lasa pina nu-1 va face acel lucru, acesta 
sa chiama sveatnic rau si se va pedepsi cum scrie si mai sus.   j,    .    _ 

Cind va grai nestine catra altul si va spune cuiva sa faca o rautate 
si acela-i va raspunde de-i va zice: bine va fi asa sa faci, si sa nu zabo- 
Vesti, ce sa faci acest lucru, atunce . acela ce-1 sf atuiaste spre rau sa se 
pedepseasca ca si cela ce va face acea gresala.. 

Cind va zice nestine, altuia ce va vrea sa uciga pre cineva: de veri 
vrea sa-1 ucizi, ucide-1, acela nu sa chiama sfatuitoriu rau, nice sa va 
pedepsi de vreame ce nu i-au zis ucide-1, ce i-au zis: de ver vrea sa-1 ucizi, 
ucide-1. lata ca nu-1 indeamna, ce-1 lasa in voia lui. ^   J 

Ceia ce vor f i intr-un gind cu ceia ce vor face gresala, aceia sa se 
pedepseasca to ^i cu o pedeapsa, si ceia ce n-au facut ca |i cei ce au tacut 
' Lea au fost intr-una toti. §i aeeasta va fa cind va fi si gresala mare 
cum se-ara zice cind ar hicleni domniia, sau locul unde lacuiaste sau alt 
lucru ca acesta ; iara de va f i lucru mai pu^in, atunce de acea gresala 
nu se va pedepsi cela ce nu face ca cela ce face gresala. 


V 


ft* 


.:-   ^ 


■ 


•i 


■ 


- 


i 


■ 


▼ ■ 


> * 


f -' 


«f+  - 


. 


I 


■&K 


/ 


*  s 


COAUTORI §1 COMPLICI (gl. 43-46) 


97 


< < 


Cela ce va da niscare lucruri de carele vor trebui celuia ce va sa faca 
vreo gresala, acela se va pedepsi tocma ca si cela ce-au facut gresala, 
on mica, on mare. T 

Cela ce va sfatui pre altul sa faca vreo gresala, acela nu va lua numai 

aceaia pedeapsa ce sa va da vinovatului, ce inca va plati si pagubele toate 

ce va pagubi si va piarde cela ce-au pajit rau; si aceasta va fi cind se 

vor  face  aceale  pagube  tot pentru  acea  gresala  ce  s-au  facut  cu 
sfatui lui. 

Cela ce va sfatui pre altul sau-1 Va indemna sa fure, acela se va pedepsi 
ca un fur ; insa cu adevarat cind n-ara fi furat f urul fara de sfatui si i ndem- 
narea lui. Iara da se va afla cum acel fur au fost invajat si de alta data 
sa fure, atunce cela ce-1 va fi sfatuit nu se va pedepsi. 
. Cela ce va sfatui pre altul sa faca furtisag, acela sa fie datoriu acel 
lucru ce^s-au furat sa-1 dea sau sa-1 plateasca stapinului al cui au fost, 
macara de nu 1-ara fi furat el, ce numai pentru cace au sfatuit sa se faca 
acel furtisag. Aicea se cade judecatoriului sa socoteasca de-lvafi sfatuit 
acel sfeatnic, ce sa zice, sa fure numai o suta de talere, iara el va fura 
doaa sute ; si deaca va fi asa, atunce sfeatnicul nu va plati mai mult 
de acea suta de talere stapinului ai cui vor fi fost banii, ce pre cita seama 
se va afla ca 1-au sfatuit. - 

Cind va sfatui nestine pre altul sa faca vreo gresala, si el nu va face 
atunces curind, ce va lasa de va treace vreame multa pina va veni vreame 
de va face acel lucru, atunce tot intr-un chip sa vor pedepsi sfeatnicul 
cu  furul. 

Cuvintele ceale de sfat, acealea mai mult se graesc spre bine decit 
spre rau. ^i aceasta se va face si se va creade, cind intre sfatuitori si intre 
paguba|i nu va fi fost nice o vrajba mai denainte vreame, pentru cace ca 
de vor fi avut mai de mult adins eis vrajba, atunce cuvintele ceale de sfat 
mai mult sa vor socoti spre rau decit spre bine. 

Cela ce va sfatui pre altul sa faca vreo gresala si gresala sa nu sa 
faca, atunce sfeatnicul nu se va pedepsi. ^i aceasta va fi cind gresala va 
fi micsoara; iara de va fi gresala mare, cum se-ara zice, de hiclesug si de 
stricaciune spre tara sau spre domnie, atunce sfeatnicul se va pedepsi 
tocma ca si cind se-ara fi facut acel lueru-desavirsit, si se va pedepsi ca 
si cela ce ara fi facut acea gresala. y : 

Cela ce va sfatui pre altul sa faca vreo gresala, iar apoi se va cai ce-au 
facut si-s va intoarce sfatui intr-alt chip, acela nu se va pedepsi. Iara 
asa nu va putea fi numai cu atita, ce trebuiaste sa-1 sfatuiasca alt sfat 
impotriva celuia dentii. De-acia nice atita nu ajunge, ce trebue sa adeve- 
reaze acel sf eatnic cum nu va face acel om pre sfatui lui cum 1-au fost 
sfatuit intii. De-acia de. nu va putea sa-1 faca sa se paraseasca de-acel 
sfat ce 1-au sfatuit intii, atunce se cade sa marturiseasca de ia\a, sa auza 
mul^i, hiclensugul ce au vrut sa faca. §i inca riu va fi destul, nice de i-ar 
zice fereaste-te de cutare lucru sa nu-1 faci, ca vei paji rau, ce dup-aceaia 
trebue sa spue si omului celuia 6e va sa-i faca rau ?i sa-1 pagubeasca si 
sa-i spue anume si omul si numele lui, sa se pazeasca de dinsul. De-acia 
deaca va face aceastea toate ce-am zis mai sus, atunce nu se va pedepsi 
sfeatnicul, macar de-ara si  face celalalt  gresala  carea 1-au fost sfatuit. 

7-o. 1201 - 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


f  fl 


Zac. 10 


■ ! 
t 

t 
t 


* 


Zac. 11 


^f 


\ 1 


Zac. 12, 


1 


Zac. 13. 


Zac. 14. 


o 


Zac. 15. 


- \ 


#. 


>   * 


■   j   '  -.n 


. 


* 


98 


INDREPTAREA  LEGII 


t t 


*    v 


; 


a .' 


N: 


- :** 


P* 


i 


■* 


Zac. 16. 


Zac. 17, 


Zac. 18. 


'. Zac. 19. 


'  T 


Zac. 20. 


Zac. 1. 


Zac. 2. 


t  - 


i! 

11 


Zctc* 3. 


- \ 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 1 


Jela ce va da invatatura si va zice cuiva sa taca cutare gresaia, iar« 
tceaia va zice sa nu faca, iara el tot va face, acela sa se pedepseasca 
i el singur, iara cela ce.l-au fost trimis intii sa nu se pedepseasca. 


Iara de nu va zice vreunele de aceastea ceam zis si se va face si gresala, 
atunce se va pedepsi ca si cela ce va face gresala. ■ 

Cela ce va da invatatura si va zice cuiva sa faca cutare gresala, iara 

dup-aceaia 

numai el s.„e— , _,,, ... , , 

Si la acesta lucru nu mai trebuesc alte peaepse.  . . .  w 

Cela ce va sfatui pre altul sa se invrajbeasca cu cineva, iara acela 
se va indemna dentru sine, si va mearge sa-1 uciga, atunce sfeatnicul 
nu se va pedepsi ca un ucigatoriu, ce se va pedepsi dupa cum va ii voia 

iudecatoriului. ..... _  ■.'-.'   .  w   , ■-, 

Cela ce va sfatui pre nestine sa uciga pre Costantm, iara el va ucide. 

pre loan, atunce sfeatnicul nu se va pedepsi ca un ucigatoriu.    .. 

Cela ce va sfatui pre altul sa faca . vreo, gresala, iara el va face gresala 
dupa cum 1-au invatat, si de se-ara prileji sa-1 rarte judecatonul sa. nu-1 
pedepseasca pentru acea gresala, atunce nice sfeatnicul nu se va pedepsi. 

Cela ce va sfatui pre altul sa uciga pre nestine, iara el nu-1 va numai 
ucide, ce inca dentii-1 va munci, ce sa zice-i va taia nasul, sau-i va scoate 
ochii, sau intr-alt chip il va sluti, dup-aceaia-1 va si ornori, atunce sfeat- 
nicul nu se va pedepsi, intr-un chip cu vinovatul, cace ca vinovatului 
se cade sa se pedepseasca cu o moarte cumphta iara sfeatmcului numai 

ce-i vor taia capul. 

SEAMNELE  CU  CARELE S A CUNOASTE  VINOVATUL, DE  VA  FI 
GRESIT DUPA  SFATUL  §1 AJUTQRIUL CE-I VA FI  DAT 


SFEATNICUL. 
-.'.'■ . •  G'LAVA  45.   • 

*■    . . ' - '   '  ' 

Intii semn iaste cum vinovatul au vrut face acea gresala si fara de 
sfatui ce i-au dat, cind va fi ingrozindu-1 pre cela ce 1-au yatamat inca 
mai nainte dece-au facut gresala.   .  ■ - ^*. 

Al doile semn, cum nu iaste facuta gresala cu sfatui nemanui, ce 
singur vinovatul va fi facut den voia lui, ales cind va frfost mai nainte 
de sfat sa fie avut amindoi vrajba, ucigatorml si cu eel ucis. ,  • t 

'  Al treilea semn iaste cum 1-ar fi ucis si fara de sfatui nescui, cind va 
fi fost gatind arme mai nainte de sfatuire. .    w:  .   . 

Al patrulea semn iaste, cind mainte de sfat va zicecatra cineva; 
eu voiu sa ucig pre cutarele si nu poate fi intr-alt chip. ^ 

Al cineilea semn iaste cind va face gresala tirziu, trecmd multa vrearne 
dupa ce 1-au fost sfatuit, pentru ca atunce arata, cum au facut el gresala, 
iara nu pre indemnarea sf eatnicului, ce den smgura voia lui. 

CE PEDEPSA  VOB XUA  CEIA  CE  AJUTORESC PRE  ALTUL 

SA'FACA GRESALA.  ,.    .. s  ? 

•  GLAVA 46.. ■ \-~  .■   ■ 

Cela ce va da altuia arme, sau cai, sau bani pentru sa mearga sa uciga 
pre altul, sau de va da scari sau funi pentru sa faca vreun furtisag, acela se 
va pedepsi ca un ucigatoriu si ca un fur, pentru ca se chiama sotie cu dinsn. 


/- 


\ 


■ 


' 


-. 


■ 


4 


v 


* 


.  t 
4 


.,-•' 


COAUTORI §1 COMPLICI (gl. 43-46) 


99 


: 


\ 


I •   — 


' §i aceasta va fi cind va da aceastea ajutatoriul, stiind cum le trebuesc Zac. 
aceia oameni sa faca lucru rau; iara de va da aceale lucruri pentru alte 
tocmeale bune, iara acela le Va trebui spre alte lucruri reale, atunce sfeat- 
nicul nu se va pedepsi ca eel vinovat.. Iara mai de multe ori creade judeca- 
toriul cum aceale dichise se-au dat pentru alte trebi, iara nu sa faca lucruri 
ca acealea reale.    )  ■ v .. - . , 

§i aceasta se face de pururea, la toate tocmealele. . Zac. 

Cela ce-§  va zaloji casa lui la om ucigatoriu pentru sa pue ucigas Zac. 
acolo sa pazeasca pe vrajmasul lui cind va treace, iara el sa iasa inainte-i 
sa-1 uciga, acela se va pedepsi ca fi un ucigatoriu. 

Cela ce va petreace pre cela ce va mearge sa uciga pre cineva, sau Zac. 
sa faca alta raotate §i-l va petreace pentru sa nu-1 invaluiasca cineva 
mergind pre cale, acela sa se pedepseasca ca si eel vinovat; insa cind se 
va afla de fata, la acel. loe unda- se va face acea gresala, sau cind va fi 
friers in deadins pentru acesta lucru. Iara de-1 va petreace ca un priaten 
§i mergind se va prileji intr-acea gresala, atunce nu se va pedepsi; iar 
de-1 va petreace pentru sa faca acea gresala, si cind se va fi facut nu se 
va fi prilejit acolea de fata, atunce iara nu se va pedepsi. Cajudecatoriul 
mai creade cum sa nu-1 fie petrecut pentru aceaia gresala, ce mai mult 
pentru prietesugul; insa de nu vor fi §i alte seamne ca acealea sa faca 
pre judecatoriul sa creaza cum pentru gresala 1-au petrecut. _ 

Cela ce va arata casa" sau laca^ul cuiva, unde se va fi ascuns vrajmasul %ae- 
cuiva, ca sa mearga sa-1 uciga, sau va strajui cind va veni vrajmasul     * 
lui sa-1 uciga, acela sa se pedepseasca tocma  ca si eel vinovat. $i aceasta 
va fi cind ucigStoriul  n-ar fi ucis pre nimenea de nu i-ar fi aratat acela 
casa sau de n-ara fi strajuit; pentru cSce ca de vreame ce  ara fi $i fara } 
de aceasta facut aceasta, gresala, cela ce i-au aratat casa sau va fi strajuit, 
atunce acela nu se va pedepsi ca acel ucigatoriu,  ce mai  putin,  dupa 
voia  judecatoriului. ■ 

Cela ce va tinea pre nestine cu cuvinte §i-l va zabovi ca pentru sa Zac. 
vie mai curind vrajmasul lui sa-1 uciga, acela sa se pedepseasca ca §i 
ucigatoriul. Iara cindu-1 va zabovi cu cuvinte, sau cu alte mestersuguri 
pina-i va curvi altul cu muiarea, acela se va pedepsi ca §i un preacurvariu ; ' 
intr-acesta chip §i la alte gresale. $i aceasta se va face cind se va afla 
ca 1-au zabovit cu cuvintele lui jntr-adins ; iara de-1 va' fi zabovit cu cuvinte 
fara nice ,o in^elaciune $i se va prileji atunce de va nemeri vrajmasul 
asupra lui si-1 va ucide, atunce acela nu se va pedepsi nicecum. 

Cela ce va pazi hainele celuia ce se va duce sa uciga, pina va veni, Zac. 
acela sa se pedepseasca ca si ucigatoriul. 

Cela ce va duce niscare car^i vreunui om, fiind trimis de altul, pentru Zac. 
sa faca vreo raotate, si de va sti si acela ce poarta cartile de acel lucru ce 
vor sa faca, atunce acela se va pedepsi ca fi eel vinovat. v 

Atunce se va pedepsi cela ce va ajuta la vreo gresala cu aceasta Zac. 
pedepsa cu carea se va pedepsi §i vinovatul, cind ajutoriul ce va da iaste 
vina aceii gresale. Pentru  ca des-ar fi putut face acea gresala si fara de - 
ajutoriul aceluia, atunce ajutatoriul nu  s-ara pedepsi cu pedepsa vinova- 
tului, ce numai mai pu|in. Pentru ca de va fi mai micfoara, se va pedepsi 
mai putin, iara de va fi vina ce va da lucru mare si  cap, far'de  carea 


2. 


s 


< 


3. 
4. 


5. 


6. 


t    - 


\  *  * 


r * 


7. 


\ 


v '■•.• .. 


8. 


9. 


10. 


100 


INDRKPTAREA  LEGH 


# 


\ Zac. 11. 


/ 


n-ara fi putut s& se faca acea grefala, atunce se va pedepsi tocma ca si 

eel vinovat. / • 

Nu se cade ne§tine sa sminteasca sa nu se faca gresala, nice sa spue 
celuia ce vor sa-i faca nevoe, nice s& spue in cearta pentru cela ce vor 
sa-i faca paguba. Iara de-ar putea sa §i sminteasca sa nu se faca acea 
gresala numai cu un glas, poate, ce sa zice, numai de-ara striga ; iara 
inci cind ara sminti sa nu se faca acea gresala, atunce arS fi. si de binele 


r 

■ 


i 


«& 


Zac. 12 


lui; iara de nu o va sminti, se va pedepsi. 
StSpinul si tatal si domnul §i vladica, li 


t + 


V[ 


f T 


K 1 


se cade in tot chipul sa nevo- 
iasca sa striee fieee gresala, sa nu se cumva faca, cind vor inteleage ca vor 
sa faca vreunii de in cei mai mici, cumu-i feciorul sau sluga sau calugarul. 
Asijderea iara si calugarul si sluga fi feciorul si naimitul, li se cade cind 
vor inteleage ca va sa faca cineva vreo gresala si vreo raotate asupra vla- 
dicai sau a domnului sau asupra tataluf sau a stapinului, sa spue sa se 
sminteasca, sa nu se faca sau sa-1 sminteasca si ei singuri, ori in ce chip 
vor putea, sa nevoiasca pentru sa nu faca fie^cine dupa voia lui. $i cind 
va fti vreunul de acestea ce am zis mai sus, ca va sa se faca vreo gresala 
si de nu va spune, atunce se va certa dupa voia judecatoriului. 

PENTRU  CLIRICUL  DE  VA  INJUR A  PE  ARHIEREUL  LUI,  SAU 
PRE  POPA  SAU  DIACONUL;  SI  MIREANUL DE  VA  INJURA  PE 

PREOTUL  SAU-L  VA  BATE. 


; i 


Apostolii, ca- 
non. 55. §i 56, 


Intrebare. 


Zonara. 


Rdspuns. 


Postnicul, 


, GL A V A  47. 

Canonul 55 al sfintilor apostoli graiafte: care cliric va injura sau va 
mustra pe arhiereul lui, pre acela sS-1 scoaja de in cinste, cace eft nu se-au 
dat nemanui voe sa injure pre stapinu-s5u. ^ 

Iara care cliric va injura pe preot sau pre diacon, sa-1 afuriseasca. 

Dara pentru ce zic aceaste canoane: cine va injura pe arhiereu, sa 
i se ia darul, iara cine va injura pe preot sau pre diacon, sa se afuriseasca? 

Arhiereul iaste in locul lui Hristos si capul trupului besearicii si 
cinstea lui iaste mai nalta si mai harnica decit a preotilor fi a diaconilor, 
ca acestea de la arhiereu iau daruL ^ .. A 

Pentru aceaia carele injura pe arhiereu i sa ia darul, iara carele injura 
pe preot sau pre diacon numai ce sa afuriseaste. Pentru ca arhiereul iaste 
capul, iara preotii si diaconii sint miinile si picioarele trupului, iara trupul 
iaste  beseareca  lui  Hristos. ^f 

Iara care mirean va injura pe preot pe dreptate sau pe nedreptate, 
pre acela sa-1 canoneasca un an, iara de-1 va bate cu lemn sau fara da 
lemn, sa-1 canoneasca 3 ani, macara da-i va erta preotul §i vina; iar& 
intr-alt loc zice sa i se tae mina. 


\ 


i - 


1 


• 


j 


<Zac. l.> 


PENTRU  CEIA  CE  VOR  SUDUI  PRE  JUDECATORIUL  SAU  PRE 

OAMENII   CEI   DOMNESTI. ^ 

^ — * 

-  GL A V A  48. 

■ H. * 

Cela ce va sudui sau va ucide pe vreun judecatoriu, sau pe vreo 
sluga a judecatoriului, pre care-1 va fi trimis judecatoriul sa faca vreo 


t 


y 


— - 


-'-. 


I 

i ■ 
9 


* ^ 


/ 


I 


SUDUIRE  MARE (gl. 47-50) 


101 


Zac. 4. 


Zac. 5, 


slujba, iar ne§tine-l va invalui §i nu-I va lasa sa imple slujba dupa inva^a- 
tura mai marelui sau, aceasta gre^ala iaste ca §i cind ar fi suduit pre 
domnie. 

Cela ce va sudui sau va face vreo nevoe oamenilor celor domne§ti, Zac. 2, 
acela face gre^aia ca §i cum ar sudui pre domnu-sau, dupa  cumu-i scris 
mai  sus. - .-'/.-. 

Cela ce nu se ya pleca supt invajatura judecatoriului,  acela  face Zac. 3. 
gresala ca cum ar fi suduit pre  domnie. 

Tot omul iaste datoriu sa spue judecatoriului pre cela ce nu va sa 
asculte de dinsul si de invatatura lui cumu-1 va judeca. 
• Cela ce se va sfatui sa uciga pe yreun diregatoriu de la vreun tirg 
si de nu va fi apucat sa faca moarte, aceia sa nu se pedepseasca ca cela 
ce suduiaste domnia, ce numai sa i se tae capul. Iara da se va sfatui sa 
hicleneasca, sau sa uciga pre singur domnul aceii tari, macara de nu va 
fi facut acel yielesug, iara asa sa se pedepseasca ca unul de ceia ce-au 
suduit  domnia. 

Cela ce va sudui pre omul eel domnesc sau intr-alt chip de-1 va vatama, Zac. 6. 
nefiind in slujba domnului, acela nu se va pedepsi ca un mustratoriu de 
domnie. Aceasta sa in^eleage cum aceasta vrajba ce s-au apucat cu acel 
om domnesc nu s-au apucat de cind au fost cu slujba domneasca, ce-au 
fost mai de mult inyrajbiti; drept aceaia 1-au suduit. Iara de sa va afla 
cum sa fie invrajbi^i de cind au imblat cu slujba domneasca si atunce 
nu 1-au putut sudui, temindu-se da pedepsire, iara dup-aceaia 1-au aflat 
singur fara de slujba, deci 1-au mustrat sau 1-au vatamat intr-alt chipr 
atunce iaras ca un mustratoriu de domnie se va pedepsi.  x 

Da se va prileji vreun om domnesc sa imble cu slujba si de sa va Zac. 7. 
lega de altul drept, vrind sa-1 vatame, iara acela nu se va da, ce-1 va lovi, 
si i se va prileji moarte,, atunce acela ce «-au sprijenit viata sa nu aiba 
nici o pedepsire, ce sa fie un om mort. ' 

Cela ce va sudui sau va vatama pe vreun judecatoriu, insa nu pentru Zac. 8. 
cace doara nu i-au placut cumva judecatoriul lui, ce pentru vreo vrajba 
ce-au fost avind ei adins eis , acela nu se va pedepsi ca un suduitoriu 
de domnie, ce cu adevarat mai mult se va pedepsi pentru aceasta 
sudalma sau vatamare a judecatoriului, decit pre altul ce n-ara fi iude- 
catoriu. 

Oamenii cei domnesti inca de sa vor prileji sa fie zglobivi si vor 
face asupreale si vor impresura saracii fara de stirea domniei', pre 
unii ca aceia cine-i va sudui acela nu se va pedepsi ca un suduitoriu de 
domnie. -■''-.■.■, 

Cela ce nu va asculta de invatatura judecatoriului, insa nu de cuvintul Zac. 10, 
lui, ce cind ya mina pre o sluga de-i va zice, acela sa nu se pedepseasca 
ca un suduitoriu de  domnie. 

Cela ce va porni tot narodul sau orasul asupra judecatoriului sa-1 
scoata dentr-acel loc de la acel scaun, sau macara de-ara fi si alt om dom- 
nesc cind va face aceasta, pentru cacexva fi si judecatoriul un madulariu 
rau, atunce omul eel domnesc nu se va pedepsi ca un mustratoriu de 
domnie ; iara de va face aceasta pentru alta vina, atunce ca un suduitoriu 
de domnie sa se pedepseasca. - 


t 


i ui 


^ 
^ 


c 


i 


\ 


—  -v 


Zac. 9. 


s 


Zac. 11 


- 


( -T 


P» 


*  .&  ^v 


■V   ' 


^Al.^ 


*■»-'«*« 


„ -^.^- 


r-T^- 


I' 


I 

- 

I 


(I 

■ 


•■ 


*- 4 ■ 


L  *J 


»$ 


Zac. 1. 


^> 4 


Zao. 2. 


Zac. -3. 


•t M 


Zac. 4, 


Zac. 5. 


Zac. 6, 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


. o 


Zac. P. 


Zac. 2. 


Zac. 2, 


102 


1NDREPTAREA .LEGII 


D 


PENTRU CEl A CE VOR SUDUI SAU VOR VATAMA SOUL 


GLAVA  49. 


.- 


Simeon 
neanul. 


Cela ce va sudui solii carii merg de la o domnie la alta, sau intr-alt 
chip de-i va vatama, acela denafara de pedepsirea ce dau pravilele ceale 
mirenesti, atunce sa se afuriseasca dupa pravila besearicn. . 

Cela ce va injura sau va vatama pre soli, acela laste ca si furul ce 

fura besearica. -";.<    ., j   ;' 

Cela ce va sminti solii de pre cale vnnd, sau de le va lua cartile ce 
aduc, acela iaste adevarat suduitoriu de domnie, mai virtos cmd va lace 
aceasta pentru sa faca rusine domnu-sau, sau pentru sa cunoasca den 
carti taina acelui domn; iara de va face pentru sa-i stnce cinstea lui, 
sau' si intr-alt chip pentru alta dobinda, atunce nu se va pedepsi ca un 
suduitoriu de domnie, ce cu alte pedepse mari impotriva acestora. 

Carele va sudui sau va vatama pre soli pentru vreo vrajba ce vor 
fi avut ei adins eisi, iara nu pentru sa faca necinste domnului celuia ce 
i-au trimis, mca si atunce ca un suduitoriu de domnie sa va pedepsi. 

Cela ce va sudui sau va vatama pre solii cei urgisiti, acela cum ar 
sudui pre domnie, asa sa se pedepseasca. .. .  „  ,, 

Solul deaca-s va da soliia si-i vor da raspunsul si-i vor da si cartile, 
si de nu va purceade ce se va zabovi intr-acel loc, de-1 va sudui sau-1 va 
vatama cineva, atunce acela nu se va pedepsi ca Un suduitoriu de domnie. 

Cela ce va' sudui sau va vatama pre sol cace nu va fi imblat intr-acea 
;   * solie cu credinta si cu cinste cuni se cade, acela iara nu se va pedepsi 

ca un suduitoriu de donnie. .-."■•. w  ■ 

.-     Cela ce va sudui sau va vatama pe vreun sol si nu-1 va sti ca iaste 
sol, acela sa nu se pedepseasca ca un suduitoriu de domnie. 

Cela ce va fura bani sau alt lucru de la un judecatorm ce iaste intr-un 
oras, acela sa nu se pedepseasca ca un suduitoriu de domnie. 

PENTRU CEIA CE VOR SUDUI PRE MAI MARII LOR, CE SA ZICE 

PRE  BOIARL 

GLAVA  50.   y r 

* * i * 

Cela ce va sluji la un boiaren, si de-1 va hicleni cu ceva, sau-1 va sudui, 
sau intr-alt chip de-1 va vatama, acela sa se pedepseasca ca un suduitoriu 

de domnie. ,.   ■   .    .     . ' .",-  i 

Cela ce va jura cuiva sa-i  slujasca  cu credinta si mai apoi, de-1 va 

-sudui, acela face gresala cum ara sudui pre domn. 

L 4 

PENTRU ARHIEREUL DE VA FACE LITURGHIE  SIN GUR. 

i 

GLAVA  51. 

Solu- Arhiereul de va face liturghie singur, fara preot |i fara diacon, nu 

se apara, cace ca el iaste izvorul sfintiei preotiei si el da acel dar altera, 
pre in duhul sfint, desi slujesc. Iara pentru cinstea si infrimsetarea si 
podoaba arhieriei trebuiaste sa aiba preoti si diaconi cace cmd slujaste 
arhiereul cu dinsii ar duce chipul lui Hristos cu ucemcn lui. 


* 


I. 


X 


* ' 


*- >• 


i- 


^ 


\n . . 


i 


^1 


. 


/ 


V 


v^ 


H 


I 


'I 

a. 


• 


\ 


> 


/. 


r^ 


ORlNDUIELI BISERICE$TI (gl. 51-^86) 


103 


1    » 


Iara de nu se vor afla preoti multi si diaconi, incai 1 preot si 1 diacon 
sa nu, lipseasca, si mai virtos cind face hirotonie; ca fara preot si fara 
diacorij nu poate sluji sa faca hirotonie, nice poate sa facS nice diacori, 
nice preot. 


Valsamon. 


,iV 


I 


t 


PENTRU   ODE JDIILE   ARHIERESTI   CU  CARELE   SE   iMBRACA 
ARHIEREUL  CiND  SLUJASTE,  CE  tRTCHIPUESC  UNA  SI  ALTA. 

".   • • • ■    •     '. ...-■■.    ■;-■   . ■,-.,. 

GLAVA  52.-   . .-,•', 

■ ^-     - 

^H Stihariul carele iaste albu mehipuiaste stralucirea dumnezae^tii 
lumirii, iara riurile care le are iaste singele si apa carele cursera de in 
dumnezaiasca  coasta  a  domnului. 

Iara epitrahilul iaste in chipul pinzii, adeca a pomesealnicului cu 
carele legara pe Hristos de grumazi §i-l tragea legat sa-1 rastigneasca. 

Iara poasul carele sa incinge iaste buna frimsetare carea veni Hristos, 
carele iaste incins  cu putearea dumnezairii. 

Iara rucavi^ele sint legaturile cu carele-1 legara de mini cindu-1 dusera 
la arhiereul Caiafa. . ~     . 

Iara bedernita iaste pinza cu carea stearse Hristos picioarele uceni- 
cilor, cind le spala picioarele la o moveiiie a joi mari. 

Sacosul iaste pla^ca cu carea puftara pe Hristos la groaznecile patime 
ale lui §i-§ batea joe da dinsul. 

*, Iara golpiul carele iaste tot cu cruci (carele sa chiama polistavrion, 
ce sa zice multe cruci) ; acela inchipuia^te slava a toata lumea §i putearea 
cinstitei cruci pentru care cruce se-au biruit si se biruiaste in tot ceasul 
marele vrajmasul nostru si luptatoriul de crestini diavol. 

Iara omoforul carele pune arhiereul, acela inchipuiafte oaia cea 
pierduta, pentru care veni domnul sa o ia, pre carea o ratacise marele lup, 
diavolul, si o scoase de in staul, iara Hristos aflindu o luo §io puse la umar 
§i o duse de o puse in staul, de unde au fost, ce sa zice pre Adam in rai. 
De-acia omoforul are §i cruci, in chipul crucii carea purta Hristos la umar 
cindu-1 judeca Pilat sa-1 uastigneasca. 

Iara toiagul inchipuiaste trestia cu carea scrise spasenia neamului 
omenesc. • 

§i intr-alt chip, sa zice, toiagul sa chiama §i toiag de pastorie cu 
carele paste turma lui Hristos.-. 

PENTRU CE SA CHIAMA' PATRIARHUL BOGONOSET, SI CE INCHI- 
PUIASTE  MANTIA  LUI,   LEASPEZILE,   RlURILE,   CAPASUL   §1 

TUNDEREA  CAPULUI  §1  LUMINA. ^ 

GLAVA  53. 

Arhiereul iaste bogonoset pentru ca iaste imbracat cu darul duhului 
sfint. Drept aceaia da tuturor cre^tinilor intru toate sfinlfiile, ce sa zice 
tocmeale si rinduiale, sau arhiereii, preotii si altele, iara imbracamintea 
arhiereului  aceastea  inchipuesc. - 


..r*.  ;• :■- 


'     '  1 

% 

* 

Pentru stiha-        I 

riu.               1 

1 

Pentru epitrd-        1 

Ml.   . • 

Pentru  poas.   ■ _ * 

* 

Pentru  ruca- 

vifa. 

F 'ota. Pentru          1 

bederni}&.      '* '    | 

Pentru wcos.    *    j 

Pentru golpiu.      . . . j 

* 

* 

" 1 

*               1 

Pentru  omo- 

for.    -   '  '     '     \ 

..  1 

.   1 

*  ^                                      u 

Pentru  toiag. 

,/ 


s  r 


- - 


■^ 


f   - 


y 


V 


a ■ > 


-   7— ^ — 


»*IV < "*» 


S 


X 


104 


INDREPTAREA  LEGII 


v 

1; 


: 


t 


. 


Pentru .man- 
tie. 


Pentru leaspe- 
zile de la man- 
tie. 


Pentru riuri, 


Pentru capas. 

Pentru tunde- 
rea capuluu 

— 

Psalm. 20. 

Pentru irichi- 

rie. 

* svea§nicul, 

iar  <t>rechi- 
riainchipuia§- 

te sfinta troi- 
ka. 


Mantia inchipuiaste darul eel acoperit, earele au venit de la Dumnezeu 
la dtnsul de-1 sfinji §i-l acoperi, cum si serie ca tot darul dephn de sus 
iaste, earele se pogoara de la tatal cu lumina; si acel darcuprinde tot 
trupul arhiereului, cum se arata si mantia de aeoapere pre dinsul. j 

Leaspezile ceale mari si ceale mici acealea araduc chipul legn vechi 
si ceii noao ca un sol a doao legi, in chipul lui Hristos. ^ 

Iara leaspezile ceale de jos, mici, ce sint alaturea poalelor lui, incni- 
puesc leage veachea, ce se zice a lui Moisi. 

Iara ceale de la piept, acealea inchipuesc sfmta  evanghehe, adeca 

leagea  noao. '     . , ,   .  . .„.  r J 

-     De-acia mai inchipuesc aceaste leaspezi, insa ceale de jos up-kHA* c-bH'k 

aaKOHa1), adeca trecu umbra legii;  iara  ceale  da  pre  piept eap(A)th 
npHiui(A>uH2), adeca bunatatea veni. /~ ■ . 

IarS riurile carile sint la mantie albe si rosn, cei albi albeata inchipuia- 
ste inomemrea, adeca trupul nostru earele purta domnul pentru a noastra 
spasenie, iara rusala inchipuiaste dumnezairea; ca sfinta senptura pre 
dumnezaire o chiama foe. De-acia aceastea riuri ce sint la mantie inchipuesc 
s-alta cace se obrasaste cuvmtul biruitoriului nostru Hristos pre arnierei, 
ca pe niste invatatori adeveri^i ai besearicii lui Hristos, cum am zice: 
pentru ca cineva creade intru mine, riuri vor izvori de in matele lui ape 

vii, ce sa zice darul sfintului duh. ; '  , -.   .   j   v x 

Iara  capasul,  ratunzirea  si  obrasenia imprejur,  inchipuiaste obra- 
senia darului sfintului duh, care umbreaste creastetul lui.  ■ y 

'    Iara tunderea carea se tunde arhiereul si face cununa in cap inchi- 
puiaste cununa cea de spini, carea pusera lui Hristos la mfncosatele 

patime  ale  lui. .'  .  .   , , • -  j~   •„ ♦„: 

Iara a preotului inchipuiaste: pus-ai in capul lui cununa da pietn 

SCUmiara tracheariile*, adeca lumina f acliei carea iaste la dinsul, inchipuiaste 
darul arhieresc carele-1 da pre la crestini, la preoji si miream. Care iumma 
inchipuiaste pe Hristos si pre dumnezaestii apostoh, cam apostoh se-au 
chemat lumina lumii. §i pentru cace iaste arhiereul urmatorm lui Hristos 
si apostolilor, pentru aceaia aprind facln naintea arhiereului. 

S * - 

PENTRU  NUMELE  LUI  ISUS  HRISTOS,  UNDE  IASTE  SEMNATU 

INTRU  SFlNTUL TRUP  AL  ARHIEREULUI  SI  CE  INCHIPUIASTE 

ClND  BLAGOSLOVEASTE  CU  AMlNDOAO  MllNILE  LUI. 

* * ' 


GLAVA  54. 


V 


• 

Intrebare. 


Deaca vreame ce am zis mai sus ca arhiereul iaste bogonoset si |ine 
scaunul lui Dumnezeu aicea pre pamint si cealea ce poarta inchipuesc 
dumnezairea a domnului si Dumnezaului nostru Isus Hristos. Dara 
numele Isus Hristos unde iaste scris sa-1 arate pre sfintul lui trup, deaca 
vreame ce iaste arhiereul chipul lui Hristos? • .     . ' ..    , 

Asculta pentru aceasta si vezi mai jos poveastealui cezice de dinsul. 

!) „Trecut-a umbra legii". 
a) „Bun5tatea a venit". 


fc 


L 


! 


. : 


I 


t 


■ 
i 


. 


* 


■ .  I 


! 


■ 


i 


i 


<   -w 


X 


>. 


*. 


ORlNDUIELI BISERICE§TI (gl. 51-86) 


105 


"t   ^ * 


%r 


i 


I 

: * ■ 

! 


V 


I 


\ 


i 


rAspunsul  protopopului de la NAPPLIA CHIR  NICOLAE, i' - m 

PREOTUL AL LUI MALAXU, CARELE AXJ FOST FOARTE llVJELEPT* 

lr Ins& deagetui al doilea al minii dreapte carele iaste impreuna cu Cautaaiceade 
al treilea §i sta drept, iara eel de-al treilea pujin cam plecat, arata pe vezi. 
lucru §i inchipuia^te pre Isus, insa eel de-al doilea carele sta drept se 
chiama I, iara al treilea deaget carele face chip pu^inel cam plecat, acela 
sa chiama S: iata, a§a e numelelui: IS. Iara deagetui eel de intii, carele 
iaste impreunat cu al patrulea deaget §i sta eel mare de intii pre dinsul, 
inchipuesc aceale doao stihia lui H, caci ca sint incruei§ate ; iara al cincilea 
deaget, carele iaste si acela putinel plecat, acela inchipuiaste S ; ca deaca 
vreame ce deagetui eel de intii cu al patrulea sa chaima H, iata ca si eel 
de-a cincea iaste S. Drept aceaia aceale trei deagete inchipuesc H S. $i 
cum am scris mai sus, ca al doilea cu al treilea sa chiama Isus, asijderea 
deagetui eel de intii cu eel de-a patra si cu eel de-a cincea sa chiama Hris- • 

tos. lata ca e scris numele lui Isus Hristos intru sfinta mina a arhiereului. 
$i cum au dat Hristos darul §i blagoslovenia ucenicilor, a$a §i arhiereul 
o  da  preotilor. 

N §i  cind vrea sa se inalte la ceriu, atunce blagoslovi pre ucenicii lui  Gherman  !fa- 

cu amindoao miinile sale, cum graia^te durnnezaiasca §i sfinta evanghelie:  rigradeanuU 

.  ridica-^s miinile sale §i-i blagoslovL Dece si arhiereul, cind blagoslovea^te 

oamenii domnului cu amind6ao miinile, atunc^ raduce chipul marelui Luca, glava 
arhiereului sau, domnului nostru Isus Hristos, carele blagoslovi pre uce- 24, Zac. 114. 
nicii  sai,  cum  am  zis. 


•i 

: 
1 
i 


. h 


( 


- 


t 


i 


PENTRU ARHIEREU  SAU PREOT, DA SE VOR SCHIMNICI, SAU 
• UNDE  SE  VOR  TUNDE  FArA  DE  VOE. 

GLAVA  55. . 

' t 

Canonul al doilea al saborului de in beseareca lui Dumnezeu, Sofia, 
graiaste: care arhiereu se va schimnici iase de in parintescul si invata- 
toreasca rinduiala si mearge in rindul fiiului si al ucenicului, §i mai mult 
nu obladuiaste, nice in scaun §ade, nice pastorea^te, numai ce-1 pastoresc 
al^ii pre dinsul; cace ca se-au facut tatal fiiu §i dascalul ucenic si stapinul 
sluga. Drept aceaia zise acest sfint sabor, ca arhiereul carele face aceasta 
^i sa schimniceaste, sa fie acela gol de arhierie de tot. 

Iara ieromonahul da se va schimnici, nu se parasea^te de preo^ia 
lui, ce iara slujaste liturghie, cace ca n-are rinduiala arhiereasca, ca arhie- 
reul. Pentru aceaia acest canon al acestui sfint sabor. zice: deaca va lua 
dumnezeiasca $i ingereasca schimnicie, nu se apara a nu sluji liturghie* 

Iara arhiereul, da se va lasa de vladicie in sila lui, sau preotul, porun- 
cesc sfintele pravile sa nu se bage in seama acea lasare atunce si nice o 
adeverire  sa  n-aiba. 

Iara sfintul patriarh de la Tarigrad, chir Mihail, cu sfintul lui sabor 
au poruncit §i au lasat: tunderea, zice, carea se face in sila, iaste ca §i 
cind nu se-ar fi facut niceodata, a$a au socotit.    , 


* i 


De  la  sfinta 
besearica So- 

■i 

fia. 


Pentru   iero* 
monah. 


A dumnezeeq- 
tilor dascali. 

Mihail patri- 

■ i  ■ ' ' 

arh. 


-r--* v 


---* 


*-*™,T   * ,—  vsc^^s. 


-> 


X 


* * 


k 


106 


♦ - v — 

1NDREPTAREA  LEGII 


Armeno^wl. 


Zri. 


Graiaste si Armenopul: cite sint da se fac da sila, acealea nu se baga 

m SD^pt aceaia, tot lucrul carele se face cu da sila, saude frica, sau 
de alta protivnicie, acela n-are nice o putere, nice adevarare, nice sa 
baga in  seama. 


■ 


,  ■ 


> 


PENTRU PREOTUL CARELE SE VA AFLA IN PACATE SI OAMENII 
SA FUGA DE LA DiNSUL; SI PENTRU SA NU OSlNDEASCA MIREA- 
NUL PRE POPA;  SI PENTRU  SA NU  OSlNDEASCA NESTINE; SI 

PENTRU CINSTEA PREOTILOR. 


»■ 


MatheL 


I:   ' 


Zlatoust. 


i i 


! . n 


4 


;f * 


I! 


11 


Cor<inteni>, 
zac. 149. 

Marele Atha- 

nasie. 


De va grai nestine pentru arhiereul sau pentru preot, - ca au facut 
si fac care p&cate sint mai reale, aceluia, pina nu se ya face cu deadinsul ^ 
ispita si intrebare de saborul arhieresc si sa-i la darul, pma atunce sa nu 
se intoarca, nice sa fuga niminea de la priceastenia lui, adeca de la litur- 
ghie si de la slujba lui si de la alte lucrure bisencesti. ^ 

vi    Graiaste si dumnezaescul loan Zlatoust: multi preo^ijiini, pacjTffl. 
**aduc daru'r.e, adeca slujesc si nu se sfiasteJ^Jinjii^iiTnne/.eu, fifi duhu ■ 
s%t sfinl^te^iian^e carele sint nainte ; si insa agnetu  se face trupu 
donTnulm B"detopoS5u se face Cinstitul singe al domnului, dupa glasul 
mintuitorului : luati de mincati,  ca acesta e trupul mieu; si beaji  de 
intr-insul toti, ca acesta iaste singele mieu  al legn noao. 

hd m^le Athanasie graiaste: de veisti pe preot adevarat ca 
curvTaste sau lace alt pacat, sa nu-|i intorci darul adeca prescunle de la 
dinsul, nice sa-tosindesti ca e pacatos, cace ca acealea prescuri nu le duci 
htn?lui Dumnezeu, bine ca iaste nedastoinic §i pacatos lara prescunle- i, 
adeca leturghia ta pentru dinsul se sue la cenu, mra elu-s va lua plata 
pacatelor lui in zioa judecajn. 
$  Nu  se cade,  nici  se  cuvine,  nice  e 

pTmeot, ma"cara de-ar fi popa si pacato„, „5„Qtol0 

numai s* te departezi de dinsul 10 impistreale : Jn^^a^de^n^a^e 
r^tului. iara taina inemiijui_ nu o jtim. Drept aceaia trebuiaste sa 
f^TTofe^^ iaste drept, maeara pacatosfv 

cTsi ei au judecatoriu drept, cum vor face, sa le plateasca fiescaruia plata 
t groaznica zi a judecatii. §i carii osindeau pe preoti aceia sa se cano- 
neafca foarte tare'si greu, cum va parea sau va socoti arhiereul sau duhov- / 

Zri ^^tara asa adevarat: vai de preotul ce slujaste nedastoinic, ca de nu 

.^va lepada sa lase preotia, acela se face mostnean nesfirsitei munci cu 

■ r\draCTine-ti mintea dreapta si cu tot sufletul (tu, o, crestine) intru cresti- 
IZr KejTLr^T ,i oiZte^te cu cinste pre muma ta, beseanca, carea 
*""*• te-ai nSIut pre in duhul sfint, adeca pe in dumnezeescul botez ; si pe 

. ce au tocmeala ingereasca, ca sa fii cinstit de Dumnezeu ; cace ca cinstea 
-     preoVor la Hristos se socoteaste, ca si oamenii imparatulm pentru dinsul 


Nichita   Ser- 
roneanul. 


. 


0 


! 


: 


# » 


v> 


/ 


.a 


%$ \ ©Sfe ^° ^^ ^ 


^ 


3^M? 


■j 


fift52&M,/H^q 


/ ■ 


ORlNDUIELI BISERICE§tl (gi. 51-86) 


/ 


^ w . 


107. * 


sa cinstesc, asat trebuife sa se cinsteasca si preotii pentru Hristos; iara 
ci^i nu cinstesc preotii, aceia minie pe Hristos, de-acia §i sfintia sa se 
sfiiaste  si se minie pre  dinsii. . > 

Graiaste si Antioh Pandecta: episcopii, zice, sa cinsteasca pe preotii Antioh  Pan- 
lor-ca. pe ni§te slugi ai lui Hristos §i ca pe ni^te oameni be au tocmeala decta. 
ingereasca. ■'   .  ;. V .  * 

■:;■..:•■ . ,l .   •  .    ■•'.-' 

PENTRU CARTEA £AU ZAPISUL ARHIEREULUI ; SI DUPA MOARTE 

UNDE  SA I  SE DEA HAINELE  SAU UNEALTELE. 


' 


\ 


s 


GLSVVA  57. 


■ 


/Cite auavut arhiereul mai nainte, pina nn intrase la rinduiala arhie-  Armenopul. 
riei, acealea le da unde-i iaste voia si le imparte la ipoarte §i intru viata 
lui^ iara cite au facut deaca s-au pus arhiereu, acealea sint ale bisearicii, 
ad'eca ale episcopiei sau ale mitropoliei, si pre acealea nu face zapis. Iara 
v-fle sa va fi timplat sa ia niscare lucrure de la parin^ii lui, sau de la unchi,     -     • 


v  sau de la surori, sau de la frati, sau §i de la alta rudenie, aceastea la 
dinsii se impart si iaste volnic sa le faca ce i-e voia. 

Iara hrisovul al de pumrea pomenitului imparat loan Duca graiaste: 
dupa moartea arhiereului, zice, sa nu rapeasca nimenile unealtele lui, 
orice se-ara afla, ce numai naintea a tot clirosul sa le ia iconomul (adeca 
ispravnicul casii) pr§ zapis sau cu scrisoare, pina va veni alt arhiereu 
sa le ia de la dinsul. 


Imparatul 
loan Duca. 


-> 


* 


a ^ 


v    PENTRU  VlRSTA  HIROTONIEI  PREOTILOR,   SI  CARE  PACATE 

apArA DE PREOTIE. 

1 t ■ L I — *  . 

GLAVA  58. 

■ • 

ft* 

Canonul 14 al saselui sabor graiaste: cind va sa se faca cineva preot, 
trebue acela sa fie de 30 de ani, iara diaconul de 25 §i ipodiaconul de 

20, iara citetul de 18. \ 

Iara pacatele carele apara de preotie  sint aceastea: 

De-1 va strica alt copil, sau el copil fiind va strica pre alt copil. 

Sau va curvi cu muiare, sau cu voinic, sau cu dobitoc. 

Sau cu fameaia-s afara de fire. 

Sau de nu-i va fi fost fameaia fata cind o au luat. 

Sau va fi fost logodit cu alta, sau fameaia lui cu altul. 

Sau va fi a doa nunta. 

Sau mai nainte de cununie au stricat pre logodita lui. \ 

Sau --au curvit muiarea lui. r 

Sau au facut ucidere da nevoie sau de voe. 

Sau iaste fur, sa fie furat de in sfintele jertavnicului, sau alte lucrure 
de la altcineva. /     - 

Sau sa fie vrajitor, sa faca vraji.   - # ,"    v 

Sau saleage barbatul cu muiarea sa nu se impreune. 


1 

loan 

Postni-      1 

cul. 

H 

! 


j 


t« 


* Tl   . "  — 


^-: 


j 


-** 


y> -* 


v**> 


■VV*- 


\ 


1 


: 'v 


**■• 


-  v.   —   --^-„ -*- -<-*■■■■ 


: 


/ 


> 


Zrt. 


Marele 
lie. 

Vezi, 


Vasi- 


108 


f 4 


1NDREPTAREA  LEGII 


Sauseva fi lepadat vreodata de Hristos. 

Sau va fi jurat strimb. 

Sau va fi facut alt pacat de moarte. .   w   ', . 

' O, arhiereul lui Hristos, sa nu indraznesti sa-1 hirotone§ti preot, 
ca vei arde si tu si el; de-acia aminduror va se la darul, dupa judicata 
dumnezaestii legi. Drept aeeaia fereaste dtu-Ji e puterea, si mai virtos 
ca sa nu mostenesti veacinicul foe, ca dai preojia nedastpimcilor. 

Iara deaca se va face cineva preot si va cadea ve intru unele de 
intr-aceastea, i se ia darul preotlei.de tot, dupa canonul 51 al marelui 
Vasile, iara a se pricestui cindu-i va fi voia nu se apara. 

Iara de va fi f ost nestine cocon mic si s-au amestecat cu altul in 


v 


■ 


Ca«Ja da vest. 


deplin, sa tie intrat maamanui m put«" «vp-^ — > — . „^llt 

intr-insul, sa nu se faca preot, bine ca de-au fost si copil si n-au eunoscut 
pacatul, iara cace i s-au spart vasul, se-au facut net reabnic sr fara de 
folos preotiei, drept aeeaia, trupul lui nu poate sa se faca sa fie de lu ba 
preotiei ; de-acia si copilul, ce sa zice, la alt copil de-s va baga madulanul, 
iar se apara da preotie. 


< 


< 


* 


■' 


PENTRU   PODOABA   PREOTEASCA   CE   1NCHIPU1ASTE. 


GLAVA  59. 


- 


Podoaba preotului pentru aeeaia iaste rosie sau mohonta dupa 
graiul prorocului (carele face pre ingerii sai duhure si slugile sale foe 
arzatoriu). Iaste si pentru aceasta, ca plasca rosie, adeca cu plasca imbra- 
cara pe Hristos la patimele lui. Asijderea si preotn, cind smt imbraca^i 
cu podoaba preotiei, atunce arata ca sint slugi si ostasi marelui arhiereului 
sau, lui Hristos, imparatului da vecie si araduc preotn . seraf imilor, ca 
tin dumnezeescul si simtitoriul carburie Hristos intru sfintul jertavnic. 
Si cum au luat serafimul odinioara eel carbune da^l deade Isaiei, asa si 
preotii, cu lingura cereasca piine, sfintul trup si singele domnului nostru 
• Ls Hristos si-1 dau oamenilor. Iara diaconii araduc in chipul mgenlor. 

4 

t * 

♦ * ■ 

PENTRU PREOT  CARELE  VA  SLUM  SI  NU  SE  VA PRICESTUI 
-   •  ' ■* DUMNEZEESTILOR TAINI. 


Apostoli,  ca- 
non, 50. 


GLAVA  60. 

■ 
C 

' i 

Canonul al optulea al sfintilor apostoli porunceaste: care episcop sau 
Preot~sIu-ofIaTo-n facind liturghie si nu se va pricestui dumnezeestilor 
taini, acela sa-si spue vina cace nu s-au pricestuit; de-acia de va spune 
drepi, nu"se~pedepseaste, iara de nu va vrea sa spue, sa se canoneasca, 
adeca sa fie lipsit de preotie citava vreame, pina-s va plmge gresa a, cace 
ca da vina oamenilor de zic pentru dinsul cace au lasat sfintele iaste 
pacatos, pentr-aceaia nu va sa  se price§tuiasca. 


■    ' 


I 


■ 


■ 


■ 


V ' 


\ 


r^- 


f. 


/. 


II 


cV> 


V*l 


% 


■ 


ORlNDUIELI BISERICE^TI (gl. 51-86) 


109 


i 

if 


j 


PENTRU CELA  CE  VA  SA  SE  PREOTEASCA  MAI  NAINTE  PlNA 

NU  IA  FAMEAE. 


. v 


GLA.VA  61. 


Canonul 26 al sfin^ilor apostoli graiaste: carele va sa se preoteasca 
neinsurat, ce sa zice sa nu ia fameae, acela trebue sa se intrebe de va 
putea sa-s tie injeleptia intreaga, adeca sa petreaca cu curajie. Pre unul 
ca acela sa-1 suf ere si sa-1 hirotoneasca ; iara de nu va putea sa se 
tie in curatie, intii sa-s ia fameae, fata pre , leage. De-acia atunce dupa 
nunta sa i se faca si hirotonia pre rind, adeca citej, ipodiacon, diacon 
si preot. 

Dupa hirotonie nu se-au dat altui. nemanui a se insura, fara numai Zri. 
citejilor si cintare^ilor. • - 


Apostoli,  ca- 
non. 26. 


;n 


': 


, 


PENTRU  PREOTUL CE VA AVEA VRAJBA  CU  CINEVA  §1 DE  VA 

vArsa In zioa ce va face liturghte. 


GLAVA  62. 


• Preotul cu vrajba de va sluji liturghie, acela sa fie desart de liturghie  Nichifor Tari- 

zile 7, ca_ graiaste Eysevie: vai_de popa cela ce va a vea vrajba cu cineva gradeanul 
si va slyjl mai namte pina nu  se  va  impaca  si  va  da  blagoslqvenie 
oamenilor. <  '  —    ■    •   ■— — -■ .*~ , 

Graiaste si dumnezaescul Zlatoust : preotul aajjcatoriu aminte de Zlatoust 
rau, acela mciodata nu duce lui Dumnezeu jertva curata si de va fi avind 
raotate la inema lui, iara dragoste curata sa n-aiba, acela ce slujba slujaste ? 
$i ce iaste cind ziceMH(p)KKcfc(1w)1). §i pentru ce roaga pre Dumnezeu pentru 
spasema lui si a oamenilor, cace ca unul ca acela indrazneala la Dumnezeu 
n-are , cace ca e calcatoriu de ihva^aturile lui. Drept aceaia, se va intoarce 
Dumnezeu de jartya lui, ca si de a lui Gain, carele-i era pizma pe frate-sau. 
Unul ca acela sa-si aduca aminte ce porunci domnul: ,da-ti vei aduce darul 
la jertavnic, zice (adeca prescurile-ti), si acolo-J vei aduce aminte ca 
fratele tau crestinul are ceva catra tine, atunce pas intii da te impaca 
cu fratele tau si atunce-^i du darul tau lui Dumnezeu. Drept aceaia, si 
tu nu treace porunca si invatatura biruitoriului, ca sa nu te osindesti, 
sa te faci striin de slava lui. 

i 

— —■ Iara care preot va face liturghie si sa nu faca pace mai nainte cu cela Zri 
| ce s-au  invrajbit, pre  acela vor dumnezaestii paring sa fie fara preotie 
patruzeci de zile. - ' 

r 

^r Care preot va bori da be^ie in zioa ,ce-au slujit liturghie, acela lipsit  Postnicul. 
sa fie de popie zile 40 ; iara de va bori a doa zi da betie si sa  nu fie facut 
liturghie, acela sa fie lipsit da liturghie zile 20. 


i 


- t 


\ 


j* 


*-■ 


x}  ,,Pace tuturor". 


\ 


- 


* 


"*    * 


. 


m 

I 


flr 


^ 


** *j 


»*   .--* 


■  / 


> 


- ~* t y&~~ v;- "~   ■"•"    ■ 


*'--"■  -  ' — — 


. 


'■i 


no 


r " * 


INDREPTAREA. LEGII 


PENTRU  PREOTUL,  SA.NU  SARUTE MORT CtND  VA  VREA  SA 
SLUJASCA   LITURGHIE;   NICE   DEACA   VA   FACE   LITURGHIE 

SA  NU  SARUTE  SFINTELE  ICOANE. 

GLAVA  63. 


:V 


xy 


Gherman fa-  X  Preotul, de va saruta mqrtul, nu poate intr-acea zi sa faca hturghie, 
rigrUeanuV "Vntru ca va sa sarute dumnezaestile taini- iara de va face aceasta, sa 

fie lipsit da preo^ie 40 de zile. De-acia cind sluja^ si sa pricestmaste 
de dumnezaestile si infricosatele taini si i se vapsesc buzele lui de dum- 
nezaiasca priceastenie, atunce deaca firsa.ste, liturghia ?i se dazbraca 
. de odejdii si iase afara. icoanele sa nu sarute pentru ca-i sint buzele vapsite 
de sfinta priceastenie, cum am zis. Ce numai la icoana lui Hristos se 
faca o metanie si alta la Preacista ; atunce se intoarce de blagosloveaste 
oamenii si mearge tot omul crestin pre acasa-si, in calea cu pace. 


PENTRU PREOTUL, DE VA SLUJI LITURGHIE FArA RE ANTIMIS, 

SAU NU VA PURTA GRuA DE BESEARICA LUI DUMNEZEU, CE 

OVA URGISI, SAU VA ARDE VAS SFlNT AL BESEARICII. 

GLAVA  64. 


- 


Postnicul 


v..-- 


>T   Care preot va sluji Hturghie fara de antimis, acela sa faca rnetanii 
doao sutef iara deva sluji in besearica netirnosita fara de aritimis, sa 

i se ia popia.   " - ' _  .' ... 

Sdborul de la Iara care preot nu va purta.grija da besearica lui, ce o va urgisi si 

Nichea. cu toata cinstea de nu o va cura^i si de nu :o va matura si de nu va 

cinsti odeidiile, acela sa se pedepseasca ' cu hpsa da preotia lui.    ,   , 
Nichifor  Ta- Iara de se va timpla, de betie sau da vreo leane, sa lase foe la oltariu 

rior&deanul.    sau^ afara in besearica, si va arde vreo carte sau alt lucru sfint de carele 

se afla inlauntru in besearica, acela sa fie lipsit da preotia lui un an, sau 
. ia  alt  canon,  cum  va  parea  arhiereului. 


/ 


PENTRU  PREOTUL,  DE  VA  FI  VlNATORIU,  SAU  PRINZATORIU 

DE pAsAri, SAU DE VA VRAjI, SAU DEVA MEARGE SA-I VRA- 
JASCA,   SAU  DE   VA   FI   VlNZATORIU   DE   ALTUL,   ADECA 

grAitoriu DE rAu. 

1 t T  ' ■ 

GLAVA  65. 


V 


Postnicul Care preot iaste \inatoriu, sau prinde pasari, sau-s va lasa slujba 

Saborul  Lao- carea iaste datoriu sa aduca aminte lui Bumnezeu pentru spasenia lui 

dichiei canon, si a oamenilor, acela. sa fie lipsit 3 luni de popia lui. . . 

%U ' ?    Iara de va face ve intr-un chip vraji, acela sa fie lipsit de preotia, 

*_f itoriude lui  dej^ ^ f.  vinzator.u;  de altul? ins& de s, va poc§i s? se lase, 

Postnicul. atunce sa se canoneasca, iara de nu se va parasi, sa i se ia popia. 


% 


f   £~ 


r' ( 


T *   _ 


■ 


t     ^- 


■ 


^m 


111 


Postnieut 

M 

m 

Simeon Salu- 

m 

neanuh 


. , OKlNDUIELI BISERICE§TI (gl. 51-86) 

.   .  . " • .   - V 

PENTRU  PREOTUL,  DE  NU-§  VA  CITI  CEASURILE  §1  VA  FACE 
LITURGHIE  §1  DE  VA  FACE   SINGUR  MASLO. 

GLAVA  66. 

^ # Care preot nu-sva citi ceasurile si -va face liturghie, acela are pacat; 
iara deaca va face liturghie da le va citi, iaste neimpreunat pacatului. 
§ Iara maslo singur nu poate sa faca, de nu vor fi si alti preoji, pentru 
ca^ sfihta scriptura zice sa ehemam popii besearicii si invata sa nu che- 
mam numai unuL Drept aceaia, trebue sa pazim 'cu deadinsul si cu 
frica leagea si toWiealele besearicii; ca, cum nu poate numai un arniereu 
sa hirotoneasca pre alt arhiereu singur, cace ca e faradeleage, asijderea 
si 1 preot maslo nu poate singur sa faca, ce tocma 7 preoti trebue sa fie, 
iara numai putini ; iara de sa va timpla vreame sa nu fie pre numar tocma 
7 preoti, atunce trei tot sa nu lipseasca. 

'•; £ ■    '   .- : - ■  ■ ■ ■   -    . ...-.;  :-   -; ;•  ...   . * 

:   ■>:-■ .    '' •  ... '• .-.,•  ,   :    ■;  -■ •• ;.;'..•  •  . : . . 

PENTRU PREOTUL, DE VA MURI FArA DE COCONI. 

"-'''     "':     ~'"';. GLAVA  67. -   ' 

_  ■ . -■ -.'"" ■  '■•-;■ '■• •■■■ ' 

Care preot va mun si coconi nu-i vor raminea, nice alti mostneani,  Leagea. 
aceluia sa i se imparta avutia lui. si toate bucatele in trei parti ; 'de-acia 
una sa i se faca pentru suflet pomana si milostenie,  si alta sa o dea 
preoteasii, de nu se va marita; iara a treia sa o dea la besearica, sau la 
mitropolie de va fi, sau episcopie.' 


v    t 


Pos<lania>Ia- 

cov, glava 6, 
zac. 57- 


/ 


PENTRU PRE OTI, CA SA NU JUDECE PE ARHlEREUL LOR. 


"   ■- 


'-,.: GLAVA  68.   _.  ' 

. Nu se-au dat preotilor, nice mireanilor sa judece pe arhiereul lor, 
pentru ca e cap si pastoriu lor. Dara aceasta -se-au dat arhiereilor, sa caute 
fi sa judece pe preoti si pre oamenii lui.    .-—-•" 

Oile, ce sa zice oamenii, si ucenicii, adeca pfeo^ii, nu voireti sa pasteti 
pre pastorii si inva}atorii vostri, pre arhierei zic; ca in loc' de ucenici 
ce- sihteti, iara voi veti sa va faceti dascali, sa judecati pre ceia ce au 
puteare sa va judece si sa va  inveate? 

Fiescarele in ce tocmeala se-au chemat, intr-aceaia sa si  fie, ce sa  Pavel apostol. 
zice in rinduiala carea au chemat Dumnezeu pre fiescarele,   intr-aceaia 
sa si fie.. 


Nichita de la 
Serron. ■' 

Grigorie   Bo- 
goslov.  . 


• 


Nice^ diaconi,  nice  mireani,  nu  pot  sa judece  pre  popa,  ca sa nu 
cumva  sa  se urgiseasca  dumnezeirea ssra  sfintia. 


JSfichiia   Set- 
roneanul. 


* *  V 


: 


-i 


i 


-  1- 


i 


I 

4- 


« 


»i_ *  / 


■v 


^PENTRU PREOJI  §1 DIACONI CARII NU VOR POMENI PE 

ARHIEREUL LOR. 


GLAVA  69. 


*^ 


* c 


■  > 


s*  / 


Canonul 13 al saborului de-intii si de-al doilea graiaste: care preot Saborullsial 
sau diacon va zice ca stie de arhiereul lui ca se afla in gresale, de-acia  2, mnon. 13. 


't 


'■<. J 


. 


•*' 


V 


-. i 


. 


.112 


I N I.) R E PT ARE A  LE G II 


mai nainte, pina nu se va face sabor si judecata episcopului, va indrazni 
de va lasa pomenirea lui si nu-1 va pomeni la sfintele slujbe si la alte 
slujbe, aceluia sa i se ia darul preotiei de tot. 


PENTRU CA PREOTII SlNT IN CHIPDL CELOR SAPTEZECI DE APOS- 
TOLI, IARA ARHIEREII IN LOCUL CELOR 12. §1 NU NUMAI ClTE 
DAZLEAGA  ARHIEREII  SlNT DAZLEGATE,  CE  ClTE  DAZLEAGA 

SI  PRE  CEI  CE  AU  LUAT  PE  NEUREPTATE. 

.  GLAVA  70. 


Simeon Solu- 
neanul. 


Zri, 


Zri 


Apostolii,  ca- 
non, 6. 


Simeon, preasfintul mitropolit de la Solum, zice ca preotii au darul 
celor saptezeci de apostoli, iara arhiereii au ai celor doisprezeace, carora 
sufla domnul si zise: priimiti duh sfint, carora veti erta pacatele, ertate 
vor fi, carora veti tinea, tinute vor fi. Drept aceaia, lor li s-au dat darul 
duhului sfint si unul dupa altul iau acel dar al arhieriei. Iara preotii n-au 
dar a erta pacatele, ca si cei saptezeci ce n-au avut darul duhului sfint 

sa  iarte  pacatele. 

§i nu numai cite vor dazlega arhiereii sint dazlegate, ce cite vor 
dazlega si pre cei ce au luat ceva pe nedreptate. £i ascultati carii sint 
ceia ce au luat pe nedreptate. 

Un om au intrat intr-o casa si au f urat niste unealte ; sau intr-alt 
chip, cum au napastuit pre cineva si i-au luat ceva pe nedreptate, de-acia 
se-au facut afurisanie pentru acel furtisag sau pentru acea nedreptate. 
Deci cela ce le-au furat nu i-au fost frica de Dumnezeu, nice de afurisanie, 

■ 

sa intoarca unealtele cealea ce au luat si sa ia ertaciune, ce s-au lasat 
intr-acea legatura a afurisaniei si muri si se afla afurisit. Acum de 
acesta, ce sa face ca sa se iarte? Asculta insa cind sa vor plati furtisa- 
gurile carele au furat, sau nedreptatea carea au luat §i se vor intoarce 
la cei nap«^stuiti, adeca la ceia ce ale cui au fost, atunce se iarta si acela 
trup si se dazleaga, carele se-au fost afurisit pentru furtisagul sau pentru 
nedreptatea  ceaia  ce  au  luat. 


PENTRU PREOTI §1 cAlUGAM, CA SA \lf  SE  AMEASTEGE ^1  SA 
POAKTE   GRLlA  DE  LUCRURILE  §1   GRIJILE   MIRENESTI,   NICE 

SA vrAciuiascA. 

||LAVA  71. 

4$ Canonul 6 al sfintilor apostoli poruncea^te ca nice episcopi, nice 
preoti, nice diaconi, nice calugari sa nu se ameastece in lucrurile mire- 
nesti, nice sa-s lase besearica lui, sau slujba lui si sa negotatoreaspa, 
iara de va fi intr-aceasta, sau sa se paraseasca, sau sa i se ia darul, 
ca nu e vreadnic preotiei, pentru ca minciuna sa potriveaste^ cu jehuirea; 
iara de va fi calugar, se afurisea^te si se goneaste de la besearica lui 
Hristos pina se va parasi.  . 


'> 


■^ 


ORlNDUIELI BISERICE§TI (gl. 51-86) 


113 


■I 


* r 


W   lara preotul carele va vraciui sau va taia vine, acela sa fie lipsit de  Postnieul. 
preotie zile 7, iara alti invatatori zic zile 40 ; iara altii zic sau sa se para- 
seasca sau sa i se ia darul. 


■ 


■ • 


u 


*i 


\ 


PENTRU TOTI SFINTITII, ADECA PREOTII, DE NU-§ VOR CITI 
TOATA PRAVILA, ADECA SLUJBA LOR; $1 PENTRU DE SAPTE 
ORI IN ZI: LAUDAIU-TE,  DOAMNE;  §1  CARELE  SiNT 7 LAUDE. 

G L A V A  72. 

Care preot is va lasa slujba pravilei sale, adeca vecernea si utranea 
$i cealealalte toate, acela sa se canoneasca citeva zile, pentru ca graiaste 
dumnezeescul David: de sapte ori in zi te laudaiu, doamne. 

Dece aceale sapte laude, datoriu iaste preotul sa le zica zioa si noaptea 
intra citire si intra slavoslovie lui dumnezeu, carele sint aceastea: cintarea 
de intii iaste polunostnita, a doa utrania cu pravii ceas, a treia tretii 
ceas, a patra sestii ceas, a cincea deviatii ceas, a ^asea vecermea, a saptea 
pavecernita. lata aceastea sint ceale 7 laude, carele zice dumnezeescul 
David,  ca,  de  7  ori in zi te laudaiu  doamne. 

Ascultati si poveastea lor, pentru ce lucru fac aceastea: 
• Polunostnita  iaste  cintare  pentru  inviiarea  mintuitorului  si  a  doa 
venire a lui, cind va veni ginerile cu mare slava. 

Iara cintarea utranii iaste cace vine zioa si multimim celuia ce au 
dat lumina si au spart inselatura intunearecului, pentr-aceaia cu utrania 
si cu pravii ceas se chiama lauda intru incepatura zilii si cu slavoslavie 
trimeasa lui  Dumnezeu. 

Iara cintarea a lu tretii ceas iaste pentru cace au venit duhul sfint 
si dumnezee^tii apostoli ; si deaca lumina pre dinsii, apoi cu dinsii toata 
lumea. 

Iara cintarea a lui sestii ceas iaste pentru rastignirea mintuitoriului, 
ca intr-al saselea ceas se rastigni si tamadui calcarea lu Adam carea o 
au facut intr-al sasele ceas. 

Iara cintarea a lui deviatii ceas iaste pentru strigarea ce au strigat 
intr-acel ceas, domnul nostra Isus Hristos: tata, intru minile tale-mi 
dau sufletul; si asa-s deade sufletul; si moartea domnului pre moartea 
omori si pre cei de intru iad izbavi. 

Iara cintarea vecerniei iaste de multemirea catra Dumnezeu pentru 
ca am sosit catra sfirsenia zilii, si inca pentru ingruparea domnului nostra, 
ca seara se-au ingrupat prea sfintul sfintiei sale trup. 

Iara cintarea pavecernitii iaste cace ca spre odihna ne-am asezat, 
§i pentru cace iaste incepatura noptii, ne rugam ca cu pace sa adurmim 
si sa inviem, adeca sa ne sculam sa vedem lumina. 

§titi acuma carele sint 7 laude si ce inchipuiesc. Iara vai de preotuL 
cela ce nu va citi aceastea, insa ale zilii si ale noptii, cace ca socoteaste/ 
pre dinsul Dumnezeu ca pe un mort. 

Iara jertva fara de singe,  carea sa  chiama dumnezaiasca liturghie,  7m. 
pe toate  intreace,  cace  ca  lucru  adevarat  iaste  al  domnului  si  al 

8— C. 1201 


I 


Postnieul. 
Psalm. J 18. 


Simeon 
neanul. 


Solu- 


j 


Zri. 

Pentru  polu- 
no§tniia. 
Pentru   utra- 
nia. 


Pentru 3 ceas. 


Pentru 6 ceas. 


Pentru 9 ceas: 


Pentru  vecer- 
nie. 


Pentru 

cernitd. 


pave- 


* 


** 


f r-=^****->- 


v 


/ 


114 


lNDREPTAREA  LEGII 


Sabor. de la 
Gangra, canon. 
4.   ■ 


m     ■ 


Grozniae. 


sfin^iei sale. §i insa ceale sapte laude, carele-s mai sus, datonu laste tot 
crestinul sa le zica, si preot si mirean ; iara dumnezaiasca hturghie alt 
niminea nu poate sa-i slujasca fara numai arhiereul si preotul. 

♦ ^ * 

PENTRU  MIREANUL  CE   SA  VA  SFII  A  SA   CUMENECA  DE  LA 
PREOTUL   MIREAN   CARELE   VA   AVEA   PREOTEASA. 

GLA VA  73. 

V Canonul 4 al sfintului sabor de la Gangra graiaste : preotul, zice, 
carele va avea preoteasa si va shiji jertva cea fara de singe, iara nestine 
sa va afla da se va sfii, adins elus pentru preotul cace are muiare, de 
nu se va precestui sfintelor taini de in minile lui, pre acela om dumne- 
zeestii parinti nu-1 canonesc, ce-ldau anathemei. 0, groazmca judecata. 


■ 


1 

'i 

i 

i 


■ 

i 

■ i 


8 


i 


r 

I 

- 
I 


Sabor.  6,  ca- 
non. 103. 


PENTRU   PREOTUL  CARELE  SE  VA  RUSINA  A-S   CUMINECA 

PREOTEASA LUI. 

GLA V A  74. 

| 

• Canonul 103 al saselui sabor de la Trulla graiaste: preotului, zice, 
de-i va fi rusine a pricestui preoteasa lui dumnezaestilor taim si va da 
potiriul catra altul sa o pricestuiasca, a-1 opri pre acela popa citava 
vreame nu lasa, numai ce i sa ia popia de tot. 


\ 


Sabor.  Neo- 
ehesaria,   ca- 
non. J. 


Lcagea. 


ZH, 


/ . 


PENTRU  PREOT,  DA  SE  VA  iNSURA,   SAU   PREOTEASA,  SAU 
MIREANUL  CLIRIC  A  DOA 'OAR A  DA  SE  VOR  INSURA. 

G L A V A  75. 

■ 

0 Canonul 1 al saborului de la Neochesana porunceaste: vreun om 
ce nu se va insura si se va face preot de June, iara apoi, dupa preojie 
va vrea sa se insoare, unul ca acela i sa ia preotia de tot, iara de la 

besearica nu se goneaste. _ w -j 

Iara de va fi alt preot si-i va muri preoteasa si va raminea vaduu, 
de-acia va vrea sa ia alta muiare, ia-i-se si lui preotia, iara de la besearica 

nice acela nu se goneaste. 

Asijderea si preoteasa cariia-i va muri popa, de nu va putea sa se 
tie in curatia ei, de va vrea sa se marite, neaparata sa fie. 
L   Care se insoara de-a doa oara, acela nu poate fi cliric; adeca mireanul 
carele va lua a doa fameae si au fost cliric, de-acia nu mai poate fi cliric. 

Socoteala se socoteaste asa, ca de sa va insura a doa oara clincul, 
de in cinste ce are nu se scoate, ce o tine si-s are cinstea si scaunul 
dupa rinduiala cinstii sale; iara de-acia intr-alta rinduiala mai mare de 
acolo de unde iaste. si se afla, a se sui mai sus nu poate, dupa socoteala 
besericestilor si imparatestilor dumnezaestilor pravile. 


/. 


4 


I 


\ 


1 


ORlNDIJIELI BISERICE§TI(gl. 51-86) 


116" 


( 


E 


m * 


PENTRU  CELA  CE VA SA  SE PREOTEASCA  SI  VA LUA  MUIARE 
SAU VADUA, SAU SLUJNICA, SAU ALTA CE VA FI AVlND 

VIATA REA." 

. GLAVA  76. 


' 


Canonul 18 al sfintilor apostoli graiaste: cine va vrea sa se faca preot si Apostoli,  ca- 
se va insura, de va lua fameae vadua, sau curva, sau roaba, sau slujnic&,  non. 18. 
sau cinghiasa, acela nu poate fi preot; ca pravila va asa, cum iaste cv Cinghiasa, se 
viata curata si imbunatatit cela ce va sa se faca preot, asa sa fie si fameaia  chiamamueri- 
lui, ce sa zice curata si nespurcata.     . .   * '«  -~—  -*-»<* 


/ 


PENTRU  CELA  CE  SA   AFLA   IN  PACATE   CARELE  APArA  DE 

PREOTIE,  IARA  EL   SE   VA '.HIROTONI. 

GLAVA  77. 

■ 

r*   Carele va vrea sa se faca preot, de va tacea sa nu spue pacatul carele 
au facut, sau de voia lui va lasa sa nu ispovedeasca pacatul cela ce-1 
apara da preotie, de-acia se va hirotoni preot si dupa aceia-1 va ispovedi 
nemica nu-i foloseaste hirotonia, ce saU sa ia darul. cace ca se-au facut 
ca nu-i stie nimenilea pacatele lui. '■ _ 

Iara care arhiereu va hirotoni pre acela, nestiund pacatul lui, atunce 
acesta canon larta pe arhiereu sa n-aiba nice o pedepsa intru arhieria sa. 

¥" - — daruj. celuia ce sa afla in pacatele cealea ce apara de preotie 
iara el se hirotoneaste. i" ' .  ' 

Graesc unii ca, cum curateaza botezul pre om de toate pacatele 
carele au facut mai nainte de botez si se face nou, adeca fara de pacate, 
asa si preotia, pacatele care le face omul mai nainte da preotie, le cura- 
teaza hirotonia. 

Ce insa de aceasta graiaste Valsamon si aleage tocmeala lucrului 
acestuia ; ca aceasta, zice, purtatorii de Dumnezeu parinti nu o au suferit 
nicecum, adeca cum sa iarte preotia pacatele, ca bo'tejunea, ce insa 
pacatele celor nebotezati adevarat le curateaza; iara ceia ce vor sa ia 
preotia, de vor face pacate sau mai nainte de hirotonie, sau dupa hiro- 
tome, acelora li sa ia darul de tot. 


le care dnta 
pre la veselii 
eu tavnbura* 


Nichita de la 
Iraclie. 


Theofil Ale- 
mndreanul, 
canon. I. 

Sabor. 2, ca- 
non, 9. 


Valsamon. 


PENTRU OVREAIU, DE SA VA BOTEZ A, SE FACE PREOT. 

GLAVA  78. : 

^ ■ * ■    ■ * 

Auzita bine socoteala ce zice Valsamon, ca botejunea curateaza 
toate pacatele omului; ce deaca vreame ce le curateaza, dar deaca va 
veni un ovreaiu sa se boteaze, dupa socoteala pove'stii lui, poate sa se 
faca preot? Poate, pentru ca ori ce pacate va fi avut le-au curajit botejunea 
si nice o spurcaciune n-au lasat intr-insul, drept aceaia ia preotia neaparat • 
iara deaca se va boteza, de va face pacate carele opresc da preotie, atunce 
nu poate nice intr-un chip sa se faca preot. 

.8* - '^ ■';! 


L 


Valsamon. 


v ■ 


*» 


i 


\ 


1 


■ 


•*M 


— tttt: 


V 


/ 


/   \ 


> 

y 


116 


canon. 9. 
Zri.    . 


V v 


I: 


: -r 


i 


-4 


1NDREPTAREA  LEGII 

PENTRU  PREOTUL,  DE  VA  ISPOVEDI  PACATUL  SAU  DE  VOE 
CARELE  AU  FACUT  MAI  NAINTE  DE  HIRQTONIE. 

G LA V A  79. 

SHoor.  de  la  #   Canonul 9  al  saborului de la Neochesaria  porunceaste  de , acesta 
Neochesaria,   pacat al preotului mai nainte da preo^ie si va ispovedi pacatul de a lui 

buna voe fiindu-i frica de Dumnezeu. 

Preotul, zice, ce va curvi sau va face alt pacat carele apara de preojie, 
iara el se-au hirotonit s i dupa hirotonie  i-au parut rau si au zis intru 
sine: de va raminea intr-aceasta va sa se munceasca in vecie ; si se mdemna 
de intru gind bun si-si ispovedi de voe pacatul saU, ca sa nu se munceasca 
De aceasta poruncesc dumnezaestii paring ai acelui sfint sabor:  acel 
om, zice, carele-si va ispovedi de buna voe pacatul, msa de slujba sa se 
paraseasca, adeca sa nu mai faca liturghie intru toata viata lui, iara alte 
tocmeale ale preo^iei sa si le tie, ce sa zice cu preo^ii sedeare, adeca sa 
aza cu preotii intru tocmeala rinduialii sale intru toate lucruri e bese- 
ricesti ; si cind se va timpla sa se sue de in rinduiala in rinduiala dupa 
cinstea rinduialii sale, atunce, cind va vrea sa se pncestuiasca dumneza. 
estilor taini, sa intre in launtru la jertavnic. $i cum am zis, toate beseri- 
cestile sa le faca, numai jertva cea fara de singe, ce sa zice liturghia  sa 
nu sluiasca, cace ca o au lasat de a lui voe, ca un nedastoimc. §i aceastea 
Sarure3 besericesti i se-au dat sa le slujasca si sa le tie, cace s-au ispovedit 
pacatul de voe  cum am zis mai sus. Inca^i pentru ac eas tea de J« *»£ 
bunatate buna sa faca lucrure ce plac lui Dumneze. Iara de se va timpla 
de va cadea iara in pacat, unul ca acela de tot se goleaste §1 de aceale 
darure ce are. §i deaca va gresi, de va si arata smereme si cale  buna 
si de-ar face toata bunatatea buna sa placa lui Dumnezeu si oamemlor, 
de-acia acealea darure mai mult nu poate sa le tie sau sa le la, numai 
ce-1 priimesc in besearica ca pe un mirean pacatos, carele sa intoarce de 

in rau si vine spre bine. - - .-" .   ;. .  r anL% 

Insa preotul de va gresi mai nainte de preo^ie si va gresj si dupa 
preotie si nu se va ispovedi, 'nice se va vadi defa* de aceale pacate , pre 
, acela nu poate arhiereul sa-1 apere de la liturghie nice de la alte slujbe 
besericestC ce-i da voe sau sa se paraseasca de-a slu 1™'™!**^™* 
de-aceia el va da cuvint si seama la infncosata a doa venire catra dreptul 
si infricosatul judecatoriu, domnul nostru Isus Hristos, ca --evrednic 
ce au slujit preasf intuL trup si singe al domnulm Isus Hristos Iara de 
se va vadi p&catul lui ca au gresit, sau naintea hirotomei sau dupa hiro- 
tonie, cu adevarata aratare, adeca de cinci marturn credinciosi, incasa 
s^ure, atunce i sa ia darul de tot si se goleaste si de alte darure, cum scrie 
mai   sus. 

PENTRU DIACON, DE VA CURVI,  SAU PUNA LA SARUTARE VA 

GRESI PREOTUL SAU DIACONUL. _ 

GLAVA  80. 

* * m t 

Sabor. Neo-     :, Canonul  10  al saborului de la Neochesaria  graiaste:  de va  curv 
toTt:  C0~  diaconul, atunce sa-s vie in loc de sluga. 


Cauta. 


/ 


* 


%; 


r 


. 


- 


.  ^ 


I 


Wfi 


f 

1 


' 


1 - . 


■^ 


'"- 1 


.»   ■* 


ORlNDUIELI BJSERIGE§TI t(gl. 51-86) 


117 


Diaconul carele va ispovedi pacatul sau, atunce de rinduiala diaco- 
mei se dasparte iara in tocmeala slugii sa vie, cum zice mai sus, arata 
sa fie in slujba citirii. 

y£ Iara care preot sau diacon va veni pina la sarutare, de va saruta 
muiare si-si va spurca buzele, si-si va ispovedi pacatul sau, acela se opreaste 
da preotie citava vreame, carele iaste preot sau diacon, insa preotul da 
premie, iara diaconul de slujba diaconiei si numai sa se ameastece cu cei 
shn\x% insa preotul cu preojii, iara diaconul cu diaconii. Iara de vor 
gresi gresale carele apara da preotie, atunce i se ia darul carui de-ar fi 
sau preot sau diacon.  * . • 


Valsamon. 


Mamie  Vasi- 
lie, canon. 66. 


PENTRU  MUIAREA,  DE  VA  FACE  COPIL  §1  VA  NAPASTUI  PRE 

POPA  CA  L-AU  FACUT  CU  DlNSUL. 
INTREBAREA   LUI   COSTANTIN   EPISCOPUL   CATRA   SFINTUL 
MITROPOLIT   DE   LA   IRACLIA,   CHIR   NICHITA. 

GLA VA  81. 


Muiarea, de va naste copilul si va zice ca cu cutare preot 1-au facut, 
de aceasta ce sa va face? Mare ciuda iaste fara vadire sa faca juramint 
muiarea, si preotului sa i se ia darul. 

* * 


/ 


RASPUNSUL  SFlNTULUI  NICHITA  DE  LA  IRACLIA. 


* * 

Vinile preotului carele va fi de-ai luarea darul sau de-al oprirea citava 
vreame, de-i va zice ne§tine asupra lui ce-i va fi voia, nu se baga in seama, 
nice i sa ia darul, nici sa-1 opreasca citava vreame, ce sa-i arate pira cu 
marturii credincioase, bune si cinstite, cum vor dumnezeestile pravile. 
Iara cuvintul muerii nicecum nu se creade, nice sa baga in seama de nu - 
vor fi marturii credincioase. Numai ce trebue sa pui sfintele odejdii, 
cealea ce poarta preotul cind slujaste; si insa de va vrea preotul acela 
carele e pint, atunce le ia si se imbraca si face k^kiht* bp-k1). De-aciia 
atunce-1 lasa intru judecata lui Dumnezeu si nice-i lua darul, nice sa-1 
opre^ti  citava  vreame. 


PENTRU DA SE VA INSURA CINEVA SI SE VA PREOTI, IARA 
1NSURAREA SE VA AFLA FArA DE LEAGE; SI DE CLIRICUL 
MIREAN  DE  VA  AVEA  FAMEAE,  IARA  INTR-ACELASI   CHIP. 

G L A V A  82. 


\ 


*"> 


■j 


Canonul 26 al ^aselui sabor graiaste: preotul carele va lua muiare, Sobor'. 6, ca 
adeca muiarea care au.luaf cind.'au fost mirean, si se va afla ruda lui,. non. 26. 

i 

l) ^Binecuvintat este Dumnezeu", 

■ * * * . ■ 


s 


\* 


+ 


t 


1* ' 


* 


V 


/ 


118 


INDREP-TAREA  I.EGII 


o 


\ . 


'I J 


i 


1' 


11 


Apostoli, 
non. 19. 
Zon&ra. 


f . 


pre carea pe leage nu poate sa o ia, acela preot sa fie numa. scaunuj 
Ze la saboara cu alti preoti, iara. de dreg&tom preot.e. de tot sa fie 
Z\ ,i nu numai de iturgme, ce ?i de toate slujbele besericesti, numa. 
fcaunul A tie, earn am zis, adeca sa saza tn rind cu <to preoti. Si 
acea"ta ertaciu'ne se-au facut si i se-au dat, sa saza in .^,^ae-au. 
facut aeela lucru al nuntei fara de leage nestnnd el, iara a blagoslov, 
vreo sluiba nu-i dau lui voe purtatorii de Dumnezeu pannti; dara cum 
T sa si blagosloveasca el pre altul, clnd lui trebue sa poarte el grna 
;:„tru'paeatgele sale? ca blagoslovenia iaste darul sfintulu. duh i dar 
c&tre altii  si unul ca acela nemic nu se ameasteca nice darulm, nice slin- 

fei de la duhul sfint, pentru pacatul amestecarii de singe carel-aufacu 
§i deaca vreame ce n-are de intr-acela dar  cum va putea sa dea altui 
L lucru care n-are ? Cela ce are da catra alfu si blagosloveme ?, . fin e, 
iara cela ce n-are cum va putea s5 dea? Ce von. inai zice, nice pre ascuns 
See de fata sa indrazneasca a blagoslov., nice sa pricestumsca pe v eun 
om  ca soseaste lui numai sadearea in scaunul preotilor, iara alta treat,,, 
teericeasca sa nu slujasca,' cum am zis mai sus, fara numa. sa se roage 
lui  Dumnezeu cu lacrame sa-i iarte faradeleagea amestecarii de singe 
carea an facut ; si acea nunta fara de leage  sa  se daspan J el nA 
mult catra fameaia aceaia sa nu ma, mearga. Decc de va fac a?    a 
nu se lipseasca de scaun, iara de nuseya d&sparti, nu numa. de s aun 
sa se lipseasca, ce inca cu acea muiare fara de leage carea an luat  sa 
fie afara da bescarica lui Hristos pina-si vor ven, spre pocaamc sa se 
dLpar^a unul de altul, atuncc sa-i priimeasca; .ar* de n» Jjuf n « 

e dasparta unul de altul de voe, atunce slUe despar^a in sila domneasca, 


se 


ca- 


adeca cu judecata de afara. . _otQ c* u- 

Iara mireanul carele va fi fara de leage,, acel chric nu poate sa fie. 

Carele tine muiare fara de leage, nu numai de in cliros sa ^ goneasea, 
ee inca si de la besearica, pina se va desparti; si deaca- se va desparti, 
sa se canoneasca ca un amestecatonu de smge. 


- PENTRU  PREOTLL  CE  E  OPRIT  SI  DESPARTIT  DEPOPIE,  DE 

I SE VA CADEA SA ZICA k(c)ak*HK & NU>K*f SI Bttl ^^^ 
SI PENTRU DE VA SLUJI PREOT CU POP A CELA CE E OPRIT DE 

LITURGIIIE. 

GLAVA  83. 

IntveUrea u-     '  Oare  cade-se  un  preot,  ce  i-au  luaV darul  pentru  gresalele ^ce au 

CtTarhNicolae.  HK|fl f£  H^K3) sau  sa  cadeasca cu cadealnita, sau sa  se pricestuiasca 

inlauntru in oltariu? . ,, 


i)  „Binecuvintat este Dumnezeul nostru". 

2)  „Doamne, milostiveste-te spre noi". 

3^   , Hristos,  adevaratul Dumnezeu al nostru 


i.T 


K 


t 


I' 


^ 


I   h 


**' 


\\<T 


XF*. 


■ 


'v.- 


' 


J> 


' ■ T 


* 


■ 


ORINDUIELI BISERICE^TI (gl. 51-86) 


119 


, 


f 


rAspuivsul patriarhului nicolae. 

Ba, ce numai in locul mireanilor sa se pue sa fie. 

Iara preotul carele va face liturghie cu popa  eel oprit si-1 va sti, 
atunce se dasparte si el de preotia lui. 


PENTRU PREOTUL, DE-I VA CURVI MUIAREA LUI, SAU A MIREA- 

NULUI  SI  VA  VREA  SA  SE  PREOTEASCA;  §1  DE PREOTEASA, 

DA  SE  VA  APUCA  CU  DA  SILA  SA  0  CURVEASCA  CINEVA. 


*\ 


GLAVA  84. 


Apostolij 
non. 11. 


ca- 


ii 


■ ,    * 


■ 


! 


I ■'.• 


curvi 


Zonara. 


Zri. 


Canonul 8 al sfintului sabor de la Neochesaria. porunceaste: de va 
i, zice, muiarea vreunui om si se va vadi de fata, unul ca acela 
intru slujba preotiei nu poate veni. Iara de sa va'hirotoni cineva si dupa 
hirotonie va curvi muiarea lui, atunce sa o lase. Iara de va vrea sa se 
afle cu dinsa, acela nu poate sa aiba sau sa tie nice un dar preotesc. 
Pi Muiarea omului mirean, de va curvi si o vor vadi de fata, atunce 
acela nu poate sa vie nice la o rinduiala preoteasca. 

Vadirea de fa*J.a iaste sa marturiseasca cinci marturii de acel lucru Cauta. 
al curviei si sa jure, de-acia atunce sa se lipseasca de darul preotiei unul 
ca acela. Iara de va fi banuind ca curveaste fameaia lui si nu se va 
vadi cu marturii, unul ca acela se face popa pentru ca banuiala a curviei 
muerii lui nu se-au aratat. Iara da se va vedea si se va'arata adeva- 
,rata si va vrea el sa faca carte de dasparteala ca sa se dasparta de 
dinsa, atunce, neaparat iar se face popa; iara asa el adevarat alta muiare 
nu mai poate sa ia, ce numai sa traiasca singur in curatie si in cinste. 
-j-Iara de va fi preot si va curvi preoteasa lui, poruncesc dumnezeestii 
parinti: de-i va.fi voia sa-s }ie preotia, sa se dasparta de dinsa de tot; 
iara de va vrea sa o tie ca si mai nainte, atunce se dasparte de rinduiala 
preotiei in carea se afla, ^peiitru ca acea preoteasa a lui ce au curvit, 
? deaca se-au spurcat, iaste spurcata; pentr-aceaia preotul ei da se va 
amesteca cu ea sa face tot un trup, de-acia si el se ameasteca intru spur- 
caciunea celuialalta si iaste spurcatu. Drept aceaia nu poate veni sa fie 
intru slujba besearicii. 

01s  Muiarea mireanului de  va curvi,. si el o va erta de gresala, acela 
are voe sa si-o tic. 

Cum se cauta si sa aleage cela ce va sa fie preot, ca sa fie cu viata 
curata si imbunatatita, asa sa se caute si fameaia lui sa fie cinstita si 
curata.     . _ . 

Iara de sa va timpla sa se apuce cu da sila fameaia preotului de 
vreun silnic, sau se va robi sa fie roaba, si o vor spurca §i sa faca pacate 
; cu dinsa, sa hu se dasparta de dinsa, ce sa o tie ca si de intii neaparat; 
si preotul acela de slujba preotiei lui nu s^ dasparte, ce sa-s tie toata 
slujba preotiei fara de gresala; si nice un putearnic sa nu-1 tie de rau, 
nice sa-1 apere, pace ca pacatul preoteasii lui se-au facut fara de voia ei, 
adeca cu da sila. 


Soborul Neo- 
chesariei, ca- 
non. 8. 


*-■* 


\  < 


Cauta. 


Postnicul. 


Leu si Cos/an- 
tin imj)drati;- 


< 


i 

i 
i 

i 


t 


( 


-■ 


•. . * 


.- 


-v 


< * - 


# 


^     m^j 


*-■: 


% 


120 


INDREPTAREA  LEGII 


G 


v. 


PENTRU ARHIEREI, CARH VOR  PRIIMI PREOTI  STRIINI FArA 

DE CARTI DE PACE SI DE ERTACIUNE ; SI CE 1NCHIPUESC CARTILE ; 

SI DE  PREOTUL ROHIT  DE-L VOR  PRIIMI  FArA  DE  CARTE. 

GLAVA  85. 


p 


■ ■ 
> - 


I-. 


•  v 


! 


I 


' 


I 


!._ 


rt 


! 


R 


I 


! 


Sfinttt  apos- 
toli, canon. 33. 


avea 
va 


_ 

lar aV lor ca- 
non. 12. 

S&bor. Laodi- 
chiei,canon.41. 

Sabot. Antio- 
hieiy canon. 8. 

Gauta. 


Apostoli,   ca- 
non. 12. 

Mathei.  - 


m 


*, cinste. 


Valsarnon. 


t  * 


r 

Canonul 33 al sfintilor apostoli porunceaste: care preot va mearge 
in eparhie striina si-1 v a priimi arhiereul locului aceluia n nu va avea 
carte de ertaciune, sa fie daspartit de arhierie ft acel arhiereu ce-1 

PniTara de va fi nestine afurisit de arhiereul lui si se va duce intr-alta 
eparhie si-1 va priimi arhiereul locului aceluia  si acela sa fie afurisit. 

Nice 1 sfintit sa nu imble intr-alta eparhie fara de carti de pace de 
la episcopul sail, nice sa indrazneasca a face alta slujba besericeasca. 

Carti de ertaciune nice un preot n-are voe sa dea altui preot sau 
cliric, cind nu e arhiereul lor; iara de va fi mort, atunce lau carti de la 

ispravnicul arhiereului. •   .     .   .. . .     .. 

Insa ispravnicii locului, adeca protopopn si parintn duhovnici, earn 
sa chiama si ei socotitori si ispravnicii locului, au voe sa dea carti de 
pace, cum au si alte tocmeale pre leage.   - _   •    . _■■ 

Arhiereul de va priimi pe preotul despartit de popie da alt arhiereu 
sau cliric si-1 va erta de va sluji, aceluia sa i se ia darul 

Iara pentru cartea de pace, f^cem stire ce mchipmaste : cmd va sa 
mearga vreun preot sau cliric intr-alta eparhie sa slujasca acolo, pentru 
aceaia ia carte de la arhiereul sau; si cartea aceam mart unseast e pre 
dinsul ca dupa rinduiala se-au hirotomt cu darul duhului sfmt dupa 
marturia duhovnicului sau si a altor preo^i cam pre dins au martunsit 
Si arata arhiereul catra toti unde va mearge acel preot, cum de dinsul 
se-au  infrimsetat  marea  deregatorie  a  preotiei,  curata  si /astoinica 

Iara cartea de slobozie iaste aceasta: carea ia preotul de la arhiereul 
lui ca sa se duca intr-alt loc sa slujasca, si se arata ca cu voia arhiereului 
sau au esit, iara nude intru mintea lui, si cum nu iaste preot fara de 
minte, si are cutare boerie *, si iaste bun crestin si pravoskvnic ?i 
marturiseaste pre dinsul cartea ceaia ce poarta a arhiereului sau, ca de 
toate iaste  dastoinic preotiei sa  slujasca lui  Dumnezeu. 

Iara cardie de pace se chiama ceale doao carti ale preotului. cea 

de popie si cea de slobozie. .  , 

Priimeaste iara  arhiereul pe  preotul fara  de  carte  de  pace  si de 
slobozie, cind se va fi pradat mosia preotului sau el va fi fost rob. . 

w 

m i 

PENTRU  PREOTII  CARII  IAU  CAM AT A,   SAU  CALUGARI, 

SAU MIREANI. 

GLAVA  86. 


- 


fc 


' 


* 


i 


Id 


i 


Apostoli^  ca- 
non. 44. 


* t ., 


Canonul 44 al sfintilor apostoli graiaste: episcopul sau preotul, 
sau diaconul de va imprumuta pe vreun om cu niscare bam si va ma 
camata, acela sau sa se paraseasca, sau sa fie oprit da preotie. 


'   / 


■ / 


' 


* 


H 


) 


CALPUZANI §1 COMPLICII LOR (gj. 87-88) 


121 


Posinicul. 
Marele  Vasi- 


* * * 

A S^l1 Car6le Va V-rea f S6 faC§ pre0t *» va lua camat5> acela intii JMo^ 
sa se mtreabe vrea-va sa sufere acea dobinda nedreapta carea au luat c~ «. 

camata sa o dea saracilor? De-acia sa se prinza cu zapis, mai mult lucru 
fara de leage ca acela sa nu faca. Atunce, de va fi curat de alte paeate   \ 
carele apara da preotie, el sa se hirotoneasca. 

<p-~  Calugarul sau calugarita de vor lua camata, acela sa fie  intru ana- 

^ tnema pina se vor parasi de acel lucru rau si viclean. 
„, Ml„reanul, cre?tin ^ va vrea sa ia camata de la fratele sau crestinul, 
acela sa se afuriseasca si sa se lipseasca si de dumnezaiasca pricea'stenie 
pmase va parasi;  atunce sa.se iarte si sa se . priimeasca la besearica. 

■ _ * 

PENTRU  CALPUZANH,  CEIA  CE FAC  BANI  RAl, 
.    \ §1 PENT RU  PEDEPSA LOR. 

GLA VA  87. 

Mincinosii ceia ce fac bani rai, aceia inca fac aceaia gresala ca si Zac. 1 
cum ar sudui pre imparatui si pre domnul tarii. ' ? 

nilrptB^U CeJ. raj „s!nt de, trei feliurV amestecatura, ce sa zice, aurul eel Zac. 2, 
curat ce ar fi sa fie, ei-1 spurca si-1 measteca. Argintul asijderea, unu-1 
ameasteca cu arama altu-1 fac chiar de arama si numai Va ce-l'spoesc 
, desupra cu argint. Aceasta e una. A doa, de-ar fi si cura^i o seanfa de 
bam, iar ei fac mai mici de nu ajung la cumpana, ce pagubesc oamenii 
ceia ce-i lau. A treia, asijderea sa chiama mincinosi pentru cace ca chipu 

rfnStCZ— +"!rea PUne PrC diT'.iaste mincinoasa, nu iaste facuta den 
sfat cu invatatura cuiva, ce pre funs, ca un lucru rau. Drept aceaia de-ar 
f i si eurati, cu nemic mestecati, si de-ar fi ?i deplin la cumpana, totu e v 
un lucru mincinos si se chiama mincinos si sot furtisagului 

rp]a ^TJ? bUn-  *■ Jermi aU .patrU luCruri Pe ^Prejurul lor:  intii,  Zac. 3. 
ceia ce face bam sa aiba puteare si voe de la imparatie sau de la domnu 

ocului aceluia  Al doile  sa se faca in loc vestSt, cum ar fi in mijLocu 

Sh^ v-z" %T fA1 treile' sa aiba chip * scriptura cinst^ « frS-   " 

moasa, iara sa nu fie facuta aceaia scrisoare in vreun chip grozav' si de 
— Al patrulea laras, sa fie si la cumpana deplin ,P Lmto si nu 
lipseasca, cum iaste mai cu dreptate, asa sa fie . 

do ™r7Ze l7a -fa-e ^^ mi"ciiP0?i' Ce Se zice' oricine va «  calpuzan Zae. ^. 

acebl %Xi -ni ral m """i616, imParatului ?i al domnului acelui loc, 
aceluia intn sa i se tae capul, dupa aceaia sa-i arza trupul in foe, si cite    ' 

bucate va avea toate sa fie domnesti. Iara  de'sa va afla ca s-auVcut -   - 

SSf r lp"Zame- lau VreU? Sat Sau * th>g mic?or' atunce numai sa i se 
faca moarte, iara bucatele sa nu i le ia nimenile, nice sa-1 arza. 

sa va^/of19'  UndG- ^ T faCC b9ni ^  S5 fie dom^asca.  Iara  de Zac. 5. 
sa va afla ca acea casa au fost pnnsa cu chirie, atunce trebue sa cerce- 

l7oUflCtTl 1 VaZ5'de Vre,ame °e Stapinul aceii case Ia-iastV - 
aproape de-acolea, atunce casa va fi tot domneasca, de vreame ce iude-     ' 

catonulu-s prepune cum sa fie, si el stiind oarece ; iara de sa va afla ca 
acel om cu casa lacuiaste departe dJacolea, atunce casa nu va fi dom 

HG3SC9. 


tm 


\. 


In 


E 


1 


» - 


».. 


J  ■  ± 


- ^ * 


t 


.122 


INDREPTAREA  LEGII 


Ci 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Inca de sa va afla ca acea casa iaste a vreunii mueri sarace, atunce 

iara nu va fi domneasca. .: ; .  „    .  . 

Inca acea casa de sa va afla ca iaste a mscare cocom saraci, mr nu 
va fi domneasca. Iara de sa va afla ca acei cocom au vreun ispravnic 
pre toate bucatele lor si va fi naemit el casa, atunce sa pretuiasca casa 
cit va face si sa plateasca tot el acel pret tot den bucatele lm.   . 

Macara' de-ara face nestine bani cit de bum, galbeni lamunti de aur 
curat, sau talere, sau alt feliu de bani sa fie lamunti de argmt curat j 
sa fie deplin si la cumpana ; ce cu aceastea cu toate nu va _ putea sa 
incape i/voia nemanui sa fie pedepsit mai putin decit ar fi facut bam 
rai de in aur si de in argint rau, sau de arama lamunta, sau cum ar ii 
mai rau, ce acela tot o pedcpsire va sa aiba, de vreame ce mste fara de 
stirea imparatiei sau a dommei. .   ; ; .    . 

'    Oricare zlatariu va amesteca aurul sau argintul cu alte lucrum i iara 
stirea stapinului, ce sa zice, de va spurca lucrul si se va afla mincinos, 
•'mi alt cu nemica, numai cu capul sa plateasca. ' 

Zac. 10. Ceia ce "ac 'bani domnesti . si de vor indrazni sa spurce aurud sau 

argmtul pentru dobinda lor, aceia eu alt eu nem.ea nu vor plati ee numa. 

™ X'at'direg&toriu va lasa sinu va opri sa nu table banii cei rai, 

acela numai cu capul sa plateasca. *   . w . 

Cela ce va sti unde fac bani rai si de nu va spune judecatoriului, 

acela cu capul sa plateasca. 


Zac. 9. 


Zac. 11. 


Zac, 12. 


Zac. 13. 


-) 


Zac. 14. 


\ 


Zac. 15. 
Zac. 16. 


Zac. 1 


Zac. 2 


Zac. 3 


P 

ce i-au vadit sa nu aiba nice o pedepi.-- , . . .   -_ 

dlr de lajudecator, iara de va fi rob, sa nu-i dea alt dar, ce numa! sa-1 

^lobo7ftasca sa nu mai fie rob. . 

Ond va prinde judecatoriul vreun calpuzan, trebue sa-1 cerceteaze 

mai are sotii S cine le da ajutoriu de fac acel lucru, sx ce-i va spune sa-1 

Createamnele si prepusurile ajung la judecatoriu sa arate pre calpuzani. 
Ma * Va spPoi vreun f el de bani, fund de arama, sa arate ca iaste 
de aur sau de argint, sau de va spoi argintul sa arate ca ,aste aur, pre 
acela sa-1 omoara. . 

i 
J . .    . 

V * 

r 

PENTRTJ CEIA  CE  IMBLA CU BAM RAl,  SAU-I T™ LA DIRffll. 

GLAVA  88. 

Cela ce va cheltui sau va  schimba bani rai si-i va lua de la cela 
ce-i face, stiindu-1 si cunoscindu-1 ca iaste calpuzan, acela sa se pedep- 

SeaStufc^vfSnT^dinsul bani rai, stiindu-i;ca sint rai, acela sa se 
nedeDseasca dupacum va fi voia judecatoriului. 

P    Cela ce poLta si imbla cu bani rai, acela face prepus cum sa fie 
§i el sotie cu calpuz'anii, tot intr-un chip se vor pedepsi. 


--. 


* 


■ 


r 


• 


•i 


9 I 


i 

> 


\ 


■s  * 


— 


R. 


•!: 


ff . 


COMOARA (gl. 89) 


123 


cum 


su o^uEt t™ r imbla cu bani- rai iaste mai mare cindu-j ™ *«■ <•- 

sti can imblat de multe on si i s-au zis si n-au bagat seama. 

de vor fi rai sa-i intoarca, acela nu va avea pedepsire. 

de la ^7w eltU1.ban\rai ft daca-1 vor prinde, de-, va pune chezas ««. 5. 
de la cine au luat acei bam, acela sa nu aiba nice o pedepsire. 

£«£ ff ra^U f°St -^ ^^ * ~ SS * * P- £ ^ - 


' \ 


J ■ 


ira vile ImpArAtesti. pentru ceia ce gAsesc VREO CO- 

MOARA PRE LOCUL SI PRE HOTARUL LOR, SAU PRE HOTARUL 
HESEARICII, SAU PRE LOC DOMNESC, A CUI SA VA CADEA SA FIE 


GLAVA  89. 


\ ' 


*  * 


Oricine va putea si va vrea sa cearce pre locul lui si pre hotarul lui 

vreo comoara, aceaia sa fie a lui, iara nu a altuia a nemanui 

„Va ;Putf mmenile sa cearce pre loc striin, pentru sa gaseasca 

gasi fara sfatul stapmului celuia cu locul, asa numai den capul lu   atunce 

nu va raminea sa fie a lui, ce sa va da celuia cu locul.   P ' 

vn fi  «• rr P  v B sa cumPere destine tin loc sau un prilog sau laz, ce 

i i ^ ^ ° C?m°ara Cda Ce J-au cumparat, atunce nu va putea 

L eftinr'UgmaSCa °C 'au-vhldut sa zica ca ^ ^selat de i 1-au 

_    Cela ce va mearge de va cerca pre locul altuia si va gasi comoara 

ra ts ,ssr- 7 1ru1' ?i de sa va vadi> acei-a ■*&* ~* 

ceya stapmul locului dentr-acea comoara, ce inca de-1 va duce la iude- 
catoriu va avea « pedepsa, oricum va fi voia judecatoriului. J 

lie sa va prileji cuiva, nu cercind, ce asa, de se va gasio comoara 
pre un loc strnn, atunce sa fie si sa imparta in doao cu s&pinul locului. 

Aceasta se socoteaste inca si cind vor gasi niscare comoara pre loc 

lTr::r p?-loc, ctgaresc ce sa zice **«***< jnm *S- 

tate de comoara iaste de pururea a celuia ce o gaseaste, iara iumatate 
iaste a beseancn, sau mai de multe ori domneasca J«matate 

cu Lejr*™A  ^ Va-fi  '"nd n6?tine ne?te 0cine striine ?* se hraneaste 

SS L ^l ^S1 Vre° COm°ara .aC°l0' aCeaia nu se va chem« « 
o ' p   VeJmauce„ ° a« ga«t. Cumu se-ara zice: Petr au lasat 

l\Z  r»    TaVf   ^ f hJ?neascJa ati^a ani, iara mai apoi sa o ia Gheor- 

lf v^ r°r o1 Pf*'--^ de sa va a«« ca s-au gasit comoara 

nuir: TuiCpavner ^ ^ ^ ^^ * ^ Se *^ a a,tuia' Ce 

dat l!,Tkde ^"S^ Vre° COmoara Pre acel loc a Iui Petr, ce 1-au 

d , P T f sa hr5n1ea?te' atunce vor ™Parti in doao comoara Petr 
si cu Pavel, cela ce sa hraneaste acolea. 


Zac. 1. 


Zac. 2. 


Zac. 3. 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


■I 


1 


■ 4 ," 


~4' 


* 


1 


■ 


124 


tNDREPTAREA  LEGII 


Apostoliiy  ca- 
non. 20.   . 

Zonara. 


Canonul 20 al sfintilor apostoli graiaste: cliricul, zice, de va intra 

chezas, aceluia sa i se ia darul. • - 

Vreun mirean de va cumpara lucrure  domne?ti, .carele se chiama 
vamesi, iar preotul va intra chezas pentru dinsul, aceluia i sa ia popia 


9 


\ 


-i 


t 

r 


/ 


1 


..■■ 


-~H '* 


l  . 


i: 
l 

l> 


>' 


Zac. 9. 


Zac. 10. 


Zac. 11. 


Zac. 12. 


Zac. 13 


Zac. 14. 


Zac. 16. 


Zac. 16. 


Zac. 17, 


Zac. 18. 


Zac. 19. 


/, 


De sa va prileji cuiva, vreunui striin, sa gaseasca o comoara pre 
acel loc ce sa hraneaste Pavel, atunce sa impar^a acel lucru cu Pavel, 
iara Petr sa nu se ameastece intru nemic. •■.■;■ 

De sa va prileji cuiva sa aiba pre mina lui niscare ocine zalojite si 
de va gasi el o comoara, atunce va imparti cu stapinul locului de vreame 
ce sa chiama c-au gasit, ca si cum ar f^intr-un loc striin. 

Cind va naemi oarecine un pomet, pentru sa culeaga poamele, pina 
la cutare vreame, iara acolea va gasi o comoara, atunce sa chiama c-au 
gasit acea comoara ca si intr-alt loc striin. Dece vor imparti cu stapinul 
locului in doaa. De-acia acea jumatate a lui o va ^inea si se va hrani cu 
dirtsa de pururea ca cu un lucru al sau; iara ceaialalta parte, a stapinului, 
si aceaia o va tinea si se va hrani cu dinsa pina cind se va implea 
vreamea pometului. Atunce, deaca se va implea acea vreame, dupa cum 
le-au fost tocmeala sa tie acel loc cu chirie ; iara cind va da locul stapi- 
nului, atunce sa-i dea si partea lui ce i s-au venit jumatate de comoara. 

Cela ce va gasi comoara pre locul muerii lui ce-i vor fi dat zeastre, 
atunce sa imparta in doua cu muiarea-si. Iara de sa va prileji sa se 
despar^a, atunce sa-i dea partea ei ce i se va veni den comoara. 

De va }inea nestine niste ocine zalog pentru datorie si de vor treace 
30 de ani si nu leva rascumpara, atunce de sa va afla vreo comoara 
pe acei 30 de ani, atunce sa fie tot a celuia ce-au gasit, iara celuia cu 

ocina nemica sa nu-i dea. 

Cela ce va gasi comoara cu vraji si cu draci, aceluia nemica sa nu 

i se dea, ce sa-i ia tot domnia. 

Comoara sa chiama aur, argint, banii cei vechi de demult, stapinul 

ai cui au fost sa nu'se stie cine au fost. Iara de nu vor fi lucrure vechi, 
si stapinul acelor lucrur'i se va cunoaste si se va sti cine au fost, atunce 
cine va gasi acealea lucruri nu se va chema c-au gasit comoara. 

Cine va naemi o casa, de va sedea cu chirie, si intr-acea casa va 
gasi niste bani ascunsi, si acei bani nu vor fi de mult vechi, atunce se 
vor chema ai stapinului,' iara nu ai celuia ee-au gasit si sade cu chine. 

Oricine va ascunde comoara deaca o va gasi, ca sa nu dea nemica 
celuia ce i s a vine, acela piiarde-s-Va si partea sa ce i sa va veni. 

Aceastea toate, ce scrie mai sus, au fost in zilele ceale vechi, iara 
acum se-au parasit acealea obiceaiure. ..   .    • 

Iara comoarale cite se gasesc, toate le iau domnii, si numai ce dau 
citu se indura, oarece putin lucru, celuia ce gaseaste, iara stapinului 
celuia cu locul nu-i dau nemica. 


f 


" 


PENTRU  CLIRICI,  DE  LI  SE  VA  CADEA  SA  INTRE  CHEZASI. 


G L A V A  90 


] 


. 


•:' 


r 


ORlNDUIELI PENTRU CLER (gl. 90-105) 


125 


. 


de tot. Iar de sa va face cheza§i intr-alt ehipu, ca pentru sa dobindeasca, 
si de aceaia i sa ia darul. 

<Ia>ra da se va afla vreun orn saraeu datoriu si vor vrea sa-1 base 
in temnija, iara preotul va lua-1 in chizasie, de aceaia nu se apara, ce 
inca are cinste de bine ce au facut. ^i intr-alte lucrure bune de va intra 
preotul chezasi,  n-are nice o pedepsa  pentru chiza^uire. 


i 


(/1 


• 


' 


_ 

PENTRU  CLIRICI,  CA  SA  NU  MEARGA  LA  ClRCIUMA,  NICE  SA 

TIE ClRCIUMA. 

G L A V A  91. 


E 


m 


B ■ 


Canonul 24 al sfintilor apostoli graiaste: care cliric se va arata ca Apostolii, ca- 
mearge la circiuma sa manince si sa bea acolo, acela sa se afuriseasca. non- 24- 

Da se ya timpla preotului a fi calatoriu si nu va avea unde minea Zonara, 
fara la circiuma si da nevoe intr-alt loc n-are unde se odihni, atunce i 
se iarta sa mie acolo si nemica sa nu se pedepseasca. • 

§i cliricul sa n-aiba pravalie de vinzare de vin, carea sa chiama prost Sabor. 6, ca- 
circiuma. Ca de vreame ce el sa opreaste sa nu mearga la dinsa, dara non- 9- 
inca sa aiba pravalie ca aceaia sa slujasca altor oameni? Caruia slujba-i 
iaste numai sa slujasca imparatului si marelui arhiereu, domnului nostru 
Isus Hristos. Insa sau sa se paraseasca de aceasta, sau sa i se ia darul. 
Iara pravalia aceaia ce are, de o va da altuia cu chirie, iaste ertat si 
nu se pedepseaste. . 


i 


. 


PENTRU  CEI  INDRACITI,  CA  SA  NU  FIE CLIRICI ;   §1   PENTRU 

PREOTH   CARII   CAD   §1 LE§INA. 

r \ 

GLA VA  92. 


■ 


Canonul 77 al sfintilor apostoli graiaste: de sa va timpla cuiva a 
sa indraci, acela sa nu fie cliric, nice sa se ameastece sa se roage cu 
credinciosii pina se va cura^i de acea boala, De-acia, de va fi dastoinic, 
se va face cliric. 

- Aceasta ce zic, sa nu se ameastece sa se roage cu credinciosii eel 
indracit, iaste pentr-aceasta vina, ca pentru sa nu zica cuvint rau si 
scirnav la besearica, sa spaimeaze si sa sminteasca gloata oamenilor si 
sa se curmeaze slavoslovia, adeca slujba domnului. 

Iara pentru preotul carele lesina si cade, poruncesc dumnezaestile 
pravile: preot, zice, ca acela sa slujasca toate Iucrurile preotesti si sk le 
caute neaparat si nice o aparare sa n-aiba, numai de jertva e'ea fara de 
singe, ce sa chiama a dumnezaestii si sfintei liturghii, sa fie oprit si aparat 
de dinsa. 

§i de aceasta nu poruncesc numai dumnezaestile pravile, ce si adeva- 
rata marea besearica asa tine, dupa porunca dumnezaestii legl, si dau 
slobozire preotului care lesina sa slujasca toate preotestile, ce sa zice, 


Apostolii, ca- 
non. 77. 


Zri. 


i    t 


1 


1 


Socotirea             1 
dumnez&e§tilor        jjj 
'pravile.             |fj 

V 

A  marei 
seared. 

be-         \ 

■  . 

• 

* 
_  _^  . 

'  1 

*  j  - 

1 

i 

■   1 
1 

\ 

Jl 

i  .   ■ 


126 


1NDREPTAREA  LEGII 


sa blagosloveasca nunta, sa boteaze copii, sa faca blagoslovenie la toate 
slujbele; numai, cum graiaste pravila, de dumnezaiasca liturghie sa se 
apere de tot. 


PENTRU  CA SE FAG POPI  SI  CEIA CE NU ■ SlNT  DE  RUDA  DE 
PREOTIE; ASUDEREA SI ACEIA CE SA NASC DE lNTR-0 FAMEAE 

CURVA. 

G L A V A  93. 


,-\s ■- 


Sabor.  6,  ca- 
non. 33. 


Nichifor  Ta- 
rigradeanul. 


Canonul 33 al saselui sabor porunceaste: cela ce va sa se faca popa, 
sa nu-i cauti ruda 'lui cine iaste, au de preot, au de mirean, ce numai 
sa cauti pre 'acela ce va sa ia deregatoria preotiei. Pentru ca aceasta numai 
ovreaii ce o au avut osebit, ca la ei nu pot de alta ruda sa se faca 
preoti, ce numai de ruda leviteasca, adeca preoteasca. 

Iara copiii carii vor naste de in muiai-e curva sau de in cea cu a 
doa cununie sau de intr-a treia, de vor arata lucrure cinstite si viata 
buna si vor fi dastoinici . preotiei, aceia se hirotonesc ; iara nu se apara 
pentru pacatele parintilor, pentru ca aceia au f acut pacatele si ei s-au 
luat canonul, iara copiii nice au gresit, nice se canonesc. 


PENTRU DA SE VA HIROTONI EPISCOP SAU ALTUL DE IN RlNDUL 
PREOTIEI  SI VA AVEA SEMN  SAU ALTA BETEJUNE PE TRUP. 

GLAVA  94. . 

i 

* 
f   ' - 1 *  T 

Apostolii, ea- Canonul  75  al  sfinjilor  apostoli graiaste:  cine iaste  cu  un ochiu, 

non. 75. sau p0niVos, sau va avea semn, si va fi vreadnic slujbei preotiei, acela 

sa se faca, ca rana trupului nu spurca pre om, ce a sufletului. 
A  lui  Val- Iara oamenii mireani de vor avea patima de boala si vor vrea sa 

samonpoveas- ge £aca preoti, iara de boala ce au nu pot sa slujasca dumnezaestile 
te la acesta ^^ acei& pveQ^ sa nu se faca. iara ceia ce pot sa slujasca, sau cu un 
canon. r ^.^ gJ^ ^^ schiopi, sau intr-alt chip betejiti, au poruncit sa se faca 

preoti, pentru ca de suflet trebue sa fie curati, iara nu de trup. Iara de 
- vorfi sanatosi si vor lua preotia si dupa hirotonie le va veni boala, insa 
N de nu-i va supara boala, ei sa slujasca si asa ci^i se afla, ce sa zice cu 

boala, neaparat sa-s ^ie preotia, sa slujasca lui Dumnezau, pentru ca 
propoveduitorii de Dumnezeu apostoli au socotit de au poruncit de aceasta 
zicind: oricine va fi pentru boala trupului, acela de preotie sa nu se 
apere. Iara de va fi boala mare, cum am zis, orb, sau surd, sau mut, 
^sati i sa va fi uscat mina dreapta, sau de va avea alta boala si nu Va 
putea sa slujasca sfintele, acela sa se paraseasca de dumnezaiasca litur- 
ghie, iara de rinduiala preotiei sa nu sa paraseasca, ce inca mai mult 
sa se faca mila spre dinsul, ce sa zice sa-s -tie rinduiala scaunului preotiei 
sale dupa cinstea dregatoriei sale, si sa aiba si ajutoriu de la dinsii pentru 
«  traiul sau. , 


j 


. 


t ' 


*  r 


-l 


<* 


^ 


'• 


1 


fr*l 


- 


/ 


Leagea, 


/ . ^ ORlNDUIEU PENTRU CLER (gl. 90-105) 127 

* ♦ 

PENTRU PREOTUL, DE VA BLAGOSLOVI NUNTA FArA DE LEAGE. 
' '• GLAVA 95.    ' 

o» c3PreotuJ1 carele  v»  blagoslovi nunta fara de leage sau nu de virstS, 
ce ja ace  de nu va fi fost barbatul de 14 ani p muiarea de 12, aceluia 

W T.rf d^  ' " TFat ^ Va f] §tiu* P°Pa Ca au fost «^ta fara de 

a nu   ,.   %   7 fl ?t,Ut' Ce 3U faCUt fara ^tire' Sau da nebunie> atunce 
sa nu i se la darul, ce numai sa se pedepseasca citava vreame. 


PENTRU PREOTUL, DA SE VA SPAlA In ZIOA CE VA VREA SA 
SLUJASCA  LITURGHIE;  SAU  MIREANUL  CE  VA  VREA  SA  SE 

CUMINECE  SI VA MEARGE  LA BAE. , 

GLAVA  96. y 

.  ■ ■ - •' 

- 

^v»h!ffl da S6-Va -Pala SaU Va mearge Ia bae' acela nu P°ate sa faca Marco  ™#* 

nur Snl "T^^ V" ** ^ dup5  IitU^hie sa se sPea^ Nice SjlSl 
mireanul, de sa va spala sau va mearge la bae, nu poate sa i se TfeT* ' ' 

d^n^estile taim. Iara deaea se va pricestui, nice atunce nu noate S 

ZSf f 1 kSe ^ "^ Pre°tU,> nice m^reanu1' fara ^ d >£ va 
timpla boala mortii intr-aceaia zi, patimind pentru viata-s. 


ft 


I 

■ 


u 


ne%. 


\\ 


> 


PENTRU PREOTUL, DE-I VA CURA SlNGE DE LNNAS,  SAU DE 
IN DINTI CIND VA VREA SA SLUJASCA LITURGHIE. 

GLAVA  97. ' 


\ 


. i 


Poslnicul 


1 


1  i 


\ 


PENTRU PREOTUL, DE I SA VA.TLMPLA SA SE SABLAzNEASCA 

IN ZIOA CE VA SA SLUJASCA LITURGHIE. 

GLAVA  98. 


Preotul ce va vrea sa slujasca liturghie si-i  va veni de-i va cura 
trupul m vis si va sti ca-i laste acela lucru de pohta muereasca, atunce 

LIVSTV "^ 16-f Va faCe far& dG P0h*a' insa dasP™ diavXl! 
atunce sa-s citeasca slujba carea e de aceaia sminteala si molitvele de 

pnceajteme si sa faca metanii 100 si sa se speale cu apa si sa se imbrace 

in camasa  noao, adeca  sa se premeneasca;  de-acia atunce sa slujasca 


Valsamon. 


:*-* 


1< 


•*. 


^ *. *i 


■ x. 


w 


— r\ _ 


128 


1NDREPTAREA  LEGII 


liturghie ; adevar de va fi nevoe, ce sa zice, de va fi praznic mare sau 
alta zi aleasa de liturghie, iara de va fi alta zi carea nu se praznuiaste, 
sa nu slujasca liturghie. 


■ 


PENTRU PREOT,  SA  SE FEREASCA DE  MUIAREA  LUI  ClND  VA 

SA SLUJASCA LITURGHIE. 


. / 


tv 


Sobor.  6,  ca- 
non. 13. 


GLAVA  99. 

Canonul 13 al .saselui sabor porunceaste : preojii f. diaeonii nu sa 
opresc de amestecarea fameilor sale, fara numai pre la zilele cealea ce vor 
sa slujasca jertva cea fara de singe, adeca sfinta liturghie; atunee trebue 
sa se }ie, pentru ca vor sa slujasca unui curat si fara de pacate impara- 
tului imparatilor marelui arhiereu si mintuitoriu, singur domnului nostru 
Isus Hristos.' Drept aceaia trebue intr-aceaia zi sa se fereasca de pohta 
trupeasca. - . . 


sv 


t- 


PENTRU  PREOTII  CARII-S  GONESC FAMEILE  SALE,   SOCOTIND 
PENTRU  SMERENIA,  SAU SA  URASCA  NUNTA  CEA PRE LEAGE, 

SAU  VINUL,  SAU CARNEA. .    . 

GLAVA  100. 

* 

Apostolii, ca-- Canonul 5 al sfin^ilor apostoli graiaste: care preot sau diacon sau 

non. 5. aitui de in clirici, intr-adins pentru smerenia-f, va goni fameaia, acela 

' sa se afuriseasca pina o va suferi sa o ia. Iarde sa va lasa intr-acela 
gind §i nu o va lua, aceluia sa i se ia darul, dace arata de aceasta, carele 
s-au ^)nit fameaia ca-i iaste nunta necurata. Ca zice dumnezaiasca scri- 
soare^ca nunta e cinstita si patul nespurcatu ; pentr-aceaia i sa ia darul 
de nu o va lua, pentru ca si Hristos nunta cea de intii blagoslovi, 
Apostolii, ca- " Iara da se va afla veun preot ca sa se leapede de nunta, sau de 
non. 5.3.   ^£arne, sau de vin, nu pentru tinearea, ce pentru uriciunea lor, acela sau 

/  sa se indrepteaze,  sau  sa i  se ia darul. ■ _ ■ 

* Nunta carea ia<ste> pre leage, besearica lui Dumnezeu nu o leapada, 

nici-i da vreo vina, ce o blagosloveaste. Ca si domnul nostru Isus Hristos 
nunta cea de intii blagoslovi in Cana-Galileiului si la dinsa facu intii 
minune, adeca facu apa vin. Drept aceaia facu pre omul si pre muiare. 
Iara pre ceia ce maninca carne si beau vin pre la poruncitele vremi, carele 
au dat si au poruncit propoveduitorii de Dumnezeu apostoli si dumne- 
zaestii parinti, pre aceia nu-i uraste besearica, pentru ca acealea sint 
toate bune pre la vremile lor ; nice pre ceia ce le parasesc pentru traiul, 
nu-i canoneaste, ce pentru aceasta sa ne ferim de unii ca aceia de earn 
sa feresc de 'acealea. $i insa de vor fi facind aceaia pentru uriciunea, 
aceia bine sa stie ca hulesc spre zidirile lui Dumnezeu. Drept aceaia sa 
li sa ia darul ; iara de vor fi mireani sa se afuriseasca, pina se vor intoarce 


Zonara. 


• - 


I 


K 


UJ 


t 


I 


fl 


- 


.   * 


\ 


t^ 


1 


ORlNDUIELI- PENTRU CLER (gl. 90-105) 


129 


r 

sa se pocai'asca si sa se indrepteaze. Iara de sa vor parasi de aceastea 
pentru dumnezaiasca tocmeala si pentru- smerenia si pentru traiul vietii, 
pre aceia sa nu-i urgiseasca nimenea; cace ca si multi calugari in bogati 
ani au }inut, carii nice brinza, nice oaa au mincat, nice vin au baut. 


14 


\ *J 


\ 


PENTRU MUIAREA CARE-SI VA LASA BARBATUL, SAU BARBATUL 
PRE MUIARE-SI PENTRU URlCIUNEA NUNTEI, SI PENTRU MUIA- 
REA  CARE  NU  VA  SA  SE  CULCE  CU  bArBATULU-SI. 


GLAVA   101. 


Sabor.  de 
Gangra,  ca- 
non. 14. 


0    Canonul 12 al sfintului sabor de la Gangra porunceaste: care muiare 
va lasa pre barbatul ei si va fugi de la dinsul fiindu-i urita nunta, sa 

lie anathema. .- ' 

Binele nu e bine cind nu se face bine. Buna iaste curatia si ca sa se  Valsamon. 

tie nes tine de impreunarea nuntii, adeca de insurare. Iar cind iaste 
impreunare, cum graiaste marele Pavel, atunce sa fie cu voia barba- 
tului si a fameii; ca muiarea nu obladuiaste pre trupul ei, ce barbatul. 
Iara de va lasa fameaia pe barbat fara de voia lui, sau barbatul pe muiare, 
fara de voia ei, si va sparge nunta sau unul sau altul, si va fugi de impreu- 
narea legii  carea  se-au facut amindoi  un trup si  urasc  leagea,  aceia  ... 

anathema sa fie. 

Iara de va lasa unul pre altul, sau barbatul, sau muiarea, si se va  Cauta, 

duce la viata  calugareasca,  carea e tocma  ingereasca,  da  se va face 

calugar, aceia n-are partasie nice dec- pedepsa, cace ca au mers intru  - 

mai buna cale. - ... . * 

L Y"®  Care muiare va fi maritata si se va socoti in via|a ei sa se tie de 

barbatul ei, si nu va sa se culce cu dinsul, iara el se va duce de va curvi 

sau la muiare, sau la dobitoc, sau intr-alt loc unde-i va parea, aceia pacat 

si aceia canon si pedepsa nu e a barbatului, ce iaste a muerii. 


la 


J§ 


S&borul de 
Laodichia. 


la 


\ 


r  ,- 


- 1 


I    ( 


PENTRU  SFINTELE  VASE  SI  DE  FURAREA  SFINTELOR  CARELE 

SlNT  ALE  BESEARICIL 

GLAVA  102. 


i 


'•. 


* " f 

■ Canonul 72 al sfintilor apostoli graiaste: cine va lua de la bisearica 
vasul carele va fi sfin^it, de argint sau de aur, sau mahrama, sau poala, 
si o va face de treaba afara da besearicS, macara desi nu iaste furarea 
sfintelor deplina, iara asa sa stiji ca canonul acesta afurisea^te pre uhii 

ca  aceia. 

§i iara ori fiecine ce va indrazni de va lua veun lucru sa fie de treaba 
lui, sau va da altuia sa-i slujasca afara de besearica, adeca sau mahrama, 
sau poala, sau sfea^nic, sau discos- sau §i altele aseamene acestora, $i 
noi, dupa canonul apostolesc, pre unii ca aceia damu-i afurisaniei. 


Apostolii, ca- 
non. 70 ji 71. 


S&bor. 1 si 2 
canon. 10. 


'■ 


*    "f 


y — c. 1201 


.-*? 


y *- 


...  ^ 


i* 


130 


INDREPTAftEA  LEGII 


-' 


* 

PENTRU  CA  SA  SE  JUDECE   TOTI  CLIRICII  SI  CALUGARII  DE 

ARHIEREUL LOR. 

> i 

k * 

GLAVA  103. 


t 

Sqbor. 4, 

{ 

1 

• 

non. 9. 

• 

-* 

1 

* 

\ 

\ 

,- . 

4 

* 

ca- 


Xanonul 9 al sfintiior paring a toata lumea, a saborului al patrulea 
porunceaste : care cliric catra alt cliric de va avea vreo tocmeala ceva, sau 
calugar, sa nu cumva sa lase pe arhiereul lor si sa se duca la judecata 
mireneasca," pentru ca aeeaia iaste urgisire si mustrare arhiereului, ce intii 
sa caute si sa vaza tocmeala lor arhiereul; sau de vor vrea amindoao 
partile, adeca si unul si altul, da le va da arhiereul voe, atunce sa mearga 
la judecata mireneasca, si pedepsa sa n-aiba. Iara de nu vor baga in seama 
pe arhiereul, ce sa vor duce fara de stirea lui, atunce aceia sa se canoneasca 
da dinsul, adeca de arhiereu. '    . 


* 

L 

: 
- | 

• 
1 

*                - 

■"                                                                                                                        * 

r I 

*f * 

[' i 

* 

\  0 
^   I 

i    *   ' 

1    ' 
i 

a. 

1    + 

Aposiolii,  ca 

1 
r  % 

non. 42. 

-       * 

Valsamon. 

it' 
1 

■ i 

V 

• 

Apostolii,  ca 

\ 

1 

1] 

non. 62. 

J  1 

I  1 


Simeon Solu- 
neanul. 


S h 


PENTRU  EPISCOP  §1  PENTRU  ALTI  CLIRICI  CARII   JOACA  IN 
HARJETI, IN COINACE, IN TINTE, SAU SE LEAPAdA DE NUMELE 

LUI  HRISTOS. 


GLAVA  104. 


Canonul 42 al sfintiior apostoli graiaste: episcopul sau preotul, sau 
diaconul, carele joaca in tablii si e betiv, sau sa se paraseasca, sau sa li 
se ia darul. Tabliile sa chiama si coinacele si.harjetile ceale ce joaca. 

Alta pedepsa au episcopii, preotii, diaeonii si alta ipodiaconii, cinta- 
retii si citetii si mireanii. Insa pre arhierei, pe preoti, pe diaconi, canonul 
carele e mai sus zice sa li sa ia darul, iara pre ipodiaconi, cintare^ii §i 
ceteti si pe mireani, pre ei afuriseaste. 

Iara care preot, de frica sau pentru munca si mari patime, de sa 
va lepada de numele lui Hristos, unul ca aceluia sa i se ia darul si ca un 
madulariu putred sa se tae de la bunul trup, adeca sa se goneasca de la 
besearica lui Hristos ; iara de sa va pocai, atunce sa-1 priimeasca ca pe yn 
mirean prost. 


PENTRU PREOTUL CARELE VA ZICE DE MlNIA LUI SA FIE PAGlN, 
SAU ALT MIREAN, SAU DE VA BLASTEMA, SAU VA HULI PREOTUL 

SAU MIREANUL. 

GLAVA   105. 

it * 

J^Intr-un chip sa judeca pentru cuyint si intr-alt chip pentru luCru. 
Ca fiece preot carele jleminie va zice numai cu cuvintul sa fie pagin, 
adeca sa iasa de in leagea lui, si n-au facut asa, acela sa se judece sau sa 
se pedepseasca multa vreame cu lipsa de preotia lui, iara darul nu i sa 
ia, cace ca n-aU obirsit lucrul. Iara mireanul se canoneaste virtos cu tarie 
de arhiereu, sau cu invatatura duhovnicului, oumu-i va parea. 


v_- 


r° 


V* 


£? 


* it 

•• 11 


* 


■ - 


* 4 


*  *^ 


P- 


SUDALME  (gl. '106— 115) 


131 


Ul 


* 4 

Scriu dumnezeestii parintipentru chipul calugarese, de va zice nesti- ZH. 
ne numai cu cuvintul sa se faca calugar sin-au ajuns sa se faca, in ce s-au 
aflat, intr-aceaia si iaste. Asa sa socotesti si de aceasta.     ' 

Iara preotul'carele va blastema si va huli pre Dumnezeu sau pre 
sfinti, acela sa fie lipsit de preotia lui un an si sa ia si alt canon, post si 
metanii si altele aseamene, cum va soeoti arhiereul sau. Iara de va blastema, 
si va huli si. a doa oara, si vor mart.nrisi marturii credincioase, atunce 
fara de nici o ertaciune i ja ia darul. Iara mireanul carele va blastema 
si va huli, acela se canoneaste- 1 an sa nu se pricestuiasca, sa faca si 
post, metanii si milostenii. ... 


W 


Postnicu'L 


+t 


* 


, ir 


■ - 


PHAVILE  IMPArATESTI.  PENTRU  CEIA  CE  iNJUltA;  QlND  LI 
SE  VA DA PEDEPSA  SI  ClND i\U  LI  SE VA DA. 

» 

GLAVA  106. - 

.  • •   -■ - • ... 

Cela ce va injura pre un om cmd nu. va fi de fata,, acela se va pedepsi Zac. 
intr-acela chip ca si cind ar fi injuratul de fata. 

Cela ce va injura si va ocari pre eel mort, acela sa, se pedepseasca Zac, 
nu asa tare cum ar fi cind au lost viu. ... " 

Cela ce-s-va ride de altul aratind muteaste, acela se va pedepsi ca Zac. 
si cind 1-ar fi injurat si oc'arit cu cuvintul. - 

; Cela ce trimite pre altul sa indeamne pre nestine sa injure si sa oca- Zac. 
rasca.pre cineva, sau sa-1 porneasca asupra cuiva sa-1 injure, de pururea 
si acela se va certa ca si un injuratoriu. 

Inca se va certa ca un injuratoriu si cela ce se va invata -a treace de Zac. 
pururea' pre  linga casa vreunii mueri de cinste si va treace de multe 
ori tot cintind. Aceasta de-i §i pare cuiva ca iaste lucru micsor, iara  asa 
acela sa pedepseaste si cu gloaba si cu alte pedepse trupefti.   - 

Cela ce va injura pre cela ce 1-au injurat, acela sa se pedepseasca Zac. 
ca un suduitoriu,  iara asa putintel mai iusor decit cela ce l-au  suduit 

intii. -.■•'". 

Cela'ce va grai omului cuvinte bune si le va grai cu hiclensug. de-l_ Zac. 

va batjocori, adeca va grai peste piezi, acela se va pedepsi ca un suduitoriu. 

Cela ce va grai catra altul cuvinte sprintare cu mestersug intr-alt Zac. 

chip, ca sa nu se priceapa ca-s ride, cum se-ar zice: cind va zice  cuiva • 

ca eu nu smt fur, sau cind va zice mult im'pare raU unde te-au facut 

atita rusine ca unui fur, si altele ca aceastea, acela sa se cearte ca un sudu- 

ltoriu. /. .    . . 

Cind va grai nestine catra altul cuvinte de sudalma si lui nu l-ar Zac. 
fi fost gindul sa-1 mu'stre, ce sa zice, ar zice in chip de gluma, acela sa se 
cearte ca un suduitoriu, pentru ca de pururea creade judecatoriul ca si 
gluma iaste cu pizma si, cind glumeaste, atunce-s face ris de-1 mustra 
ca. sa nu se priceapa ca-1 suduiaste ; mai virtos cind va fi firea omului si 
invatatura pre fiece cuvint tot. sa suduiasca, sau cind va fi . nestine si 

taran prost. . -' - •    .   > v _ . ., 

.  Cind va jura cela ce-au suduit cum n-au suduit intr-adins pre nestine, 

atunce judecatoriul, va soeoti de vafi acel om deprins cu aceale cuvinte 


1.  . 


2. 


3. 


4. 


3. 


6.  . 


7. 


8. 


9. 


Zac. 10. 


$ 


tf£ 


V 


I 


■ i 


9*' 


\ 


/ ' 


■ 


f 


;  ■ 


U: 


' * 

\ 


/ 


132 


tNDREPTAREA  LEC.II 


">^ 


> ^ 


Zac. 11. 


Zac. 12 


Zac. 13 


Zac. 14. 


Zac. 15. 


Zac. 16. 


Zac. 17. 


Zac. 18. 


Zac. 19. 


o 


Zac. 20. 


Zac. 21 


Zac. 22. 


^< 


da le graiaste de pururea, si nu suduiaste pre nimenile, atunce poate ca va 
creade judecatoriul juramintul lui; iara de vor* fi cuvinte de sudalma, 
atunce nu-i va creade juramintul, ce-1 va pedepsi ca pe un suduitoriu 
si nu va baga seama juramintul lui, " . 

De va zice nestine altuia: tu ai barba mare, — de aceasta trebue 
judecatoriu lui sa socoteasca cace ca iaste cuvint ce sa prinde si drept 
sudalma si nu drept sudalrna, pentru ca aceastea cuvinte sa chiama ca 
histe izvoade, si judecatoriul mai bine creade cum sa fie fara de sudalma. 
Drept aceaia nu se va pedepsi atunce acela ce-au zis acealea cuvinte. 

Cind nu va fi fost mai demult yrajba intre acela ce-au suduit £i 
intre eel suduit, atunce cuvintele se socoteseu mai spre gind bun 
decit  rau. 

Cind va sudui neftine pre altul glumind amindoi, atunce acela nu se 
va pedepsi ca un suduitoriu. 

Cela ce va face niscare mascariciuni de sa riza cetasii lui, acela ca un 
suduitoriu se va pedepsi. * 

Judecatoriul carele va injura sau va bate pre cela ce va zice ca nu-i 
place judecata lui cum 1-au judecat si va mearge de sa va judeca la alt 
judecatoriu carele va fi mai mare decit dinsul, acela sa se cearte ca un 
suduitoriu. 

De va fi nestine vreun om ca acela sa aiba vreo mesereare si de va 
zice cuiva vreun cuvint de sudalma pentru sa tocmeasca pre ceia ce sa 
cearta inaintea lui, acela nu se va pedepsi ca un suduitoriu. 

Dascalul carele-§ va bate ucenicul, acela nu se va pedepsi ca un 
suduitoriu, insa cindu-1 va bate cu masura si spre invatatura. $i sta acest 
lucru dupa voia judecatoriului sa judece bataia ucenicului,.sa vaza: fost-au 
cu masura ^i spre invatatura, au nu va fi fost. Pentru ca de nu va fi cu 
masura, atunce se va pedepsi ca. un suduitoriu. 

De sa va prileji vreunui filosof sau vreunui cititoriii de steale cind 
va cauta in obrazul cuiva §i de-i va zice fur, atunce nu se va pedepsi 
ca un suduitoriu, pentru cace ca de i-au si zis fur, nu i-au zis pentru 
sa-1 suduiasca, ce pentru cace ca 1-au cunoscut cu mestersugul sau cum 
iaste fur. 

Nu va putea feciorul, nice nepotul pina a opta spita sa ceara judecata 
sa cearte pre tata-sau sau pre mosu-sau si pre alte obraze ca aceastea 
pentru cace-1 va fi suduit sau cace 1-au batut, cace ca judecatoriul creade 
cum tatal si mosul si altii ca ace^tea i-au mustrat si i-au batut spre 
invatatur^, iara nu spre raotate. 

Aceasta se socoteaste ctnd va fi bataia si vatamarea cu masura, 
cace ca de vor treace de masura, atunce acela ce 1-au batut sau 1-au vata- 
mat se va certa trupea^te. $i sta acesta lucru in voia judecatoriului 
sa legiuiasca sa vaza fost-au cu masura, au n-au fost acea batae sau 
vatamatura. • "* 

Feciorul ce-1 va bate tata-sau pespre seama, macara de-ara fi si spre 
invatatura, atunce de va vrea, poate sa faca pre tata-sau si fara de voia 
lui sa-i dea ce-i va fi partea si sa se desparta de dinsul. 

Tatal poate sa indeamne pre judecatoriul sa cearte pre fiiu-sau pentru 
sudalma ce-1 va fi suduit, macara de-ara fi sudalma cit de mic^oara. 


^-. 


v 


. 


. 


* 


^N 


' 


\* 


:\^f 


.   ' 


SUDALME (gl. 106-115) 


133 


TV  ^ 


Domnul, fara  de certare si fara  de cuvinte de sudalma,  poate  sa 
• indrepteaze pe robul sau spre invatatura. 

Priatenul si ruda de va sudui pe priaten sau pe ruda, atunce nu 
se  socoteaste  ca  1-au  suduit  cu  gind  rau  ca  cum 1-ara sudui vreun 

striin. 
jkf Cela ce va fi suduit pre cineva pentru pornirea miniei sau de in 
f*sminteala limbii, acela sa nu so cearte ca mi suduitoriu, iara asa se cade 
intr-acel ceas ce-au suduit sa-§ tocmeasca lucrul §1 sa se lase mai mic 
parindu-i rau ce-au facut, §i pocainta sa fie de fata si sa.-§> ceara ertaciune 
naintea tuturor; iara de va lipsi vreuna dentr-aceastea, atunce certa- 
se-va ca un sudtiitoriu. 

Cela ce va mustra pre nestine, iara eel suduit va priimi sudalma 
§i va zice: eu am vrut de m-au suduit, — atunce cela ce-au suduit nu se 
va pedepsi. $i aceasta se socoteaste cind va raminea sudalma asupra 
obrazului celui suduit; iara de va treace sudalma §i la alt obraz, atunce 
acela de-al treilea obraz poate sa mearga sa pirasca la judecatoriu si sa-i 
foloseasca judecatoriul. Cum se-ar zice, sa injure neftine pe vreun copil, 
_ iara sudalma nu ramine asupra copilului, ce treace la tata-sau ; atunce 
macara ca §i priimeaste copilul sudalma, iara tata-sau poate sa mearga 
la judecatoriu sa-s ceara judecata. 

Asijderea de va sudui nestine si pre muiarea cuiva, atunce sudalma 
treace spre barbatul ei. $i de va sudui nestine pe vreo sluga, atunce 
sudalma iara treace la stapinu-sau. 

Cela ce va sudui pre omul eel domnesc, acela se chiama cum au suduit 

pre domn; si de-ara si erta eel suduit, iara cace iaste om domnesc, domnul 
nurl va erta, ce-1 va pedepsi, ,   ... 

Cihd va sudui nestine pre altul mult, iara el va tacea si va priimi 
. sudalma, atunce de vreame ce va fi sudalma mare §i va fi $i cu lucru 
f acuta si eel suduit va fi si batut la trup dentr-acea sudalma, atunce 
judecatoriul va pedepsi pre cela ce-au sudurf macara de-ara si obicni eel 
injurat sudalma; cace ca judecatoriul creade cum eel injurat de frica zice 
ca priimeaste sudalma, iara nu cu  adevarat. 

Cela ce va trimite pre altcineva sa injure pre altul, iara el nu-1 va 
injura, acela nu se va pedepsi ca un suduitoriu.. 

Cela ce va zice cuiva : eu sint mai de cinste decit tine fi mai boiaren, 
— atunce acela se suduiaste si se va pedepsi ca un suduitoriu, Iara de-i 
va zice.: cinstit sint §i eu ca si tine fi boiaren ca si tine, atunce nu se va 
pedepsi ca un suduitoriu, de vreame ce nu ia nemica den cinstea lui sau den 
boeriia lui, §i pentr-aceaia nu se,. va pedepsi ca un suduitoriu. Iara de 
vreame ce acela ce va grai acest cuvint, el va fi mai mic decit acela ce aude 
acesta cuvint, atunce se va pedepsi ca un suduitoriu. Iara asa aceastea 
toate stau dupa voia judecatoriului sa judece fi sa adevereaze sa vaza 
sint aceaste cuvinte de sudalma, <sau> nu sint. 

Un om ce ar fi in toata virsta si va injura pre cineva cu multe sudalmi 
si in multe feliuri, acela tot cu o judecata se va judeca §i cu o pedepsa 
se va certa pentru toate. IarS cela ce va injura pre altul in multe vremi 
§i de multe ori si cu multe feliuri de sudalme, acela s<? va pedepsi cu 
multe certari. 


Zac. 23. 


Zac. 24. 


Zac. 25. 


/ 


Zac. 26. 


Zac. 27. 


Zac. 28. 


r   / 


Zac. 29. . 


Zac. 30. 


Zac. 31. 


( 

- 

Zac. 


32, 


1 


■ i*r* ■-   t 


.- 


I 


' 


* 


y 


« 


• 


■V 


134 


INDREPTAREA  LEGII 


>■ 


:■■ ■ 


: 


■ 


! 


(F 


1 - 


#ac. 2. 


* 


Zac. 2. 


Zac. 3. 


^ 


■ 

i 

L 
I 


1 


'- 


Zac.. 4. 


Zac. 5. 


4 

Zac. 6. 


•  Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


Zac. 10. 
Zac. 11. 
Zac. 12. 

4 

*  Zac. 13, 
Zctb. 14. 

•  Zac. 15, 
' Zac. 16. 

* 

Zac. 17. 
Zac. 18. 


PENTRU StlDALME, ClND  SE VOR CHEMA MICI §1 ClND  SE VOR * 

CHEMA MARL > 

.-"-.. CLAVA  107.    '.-."■ ' 

-•-.'■■• •    . •-"  • ' ' ,"    ' ."  " 

De vreame ce am zis si mai sus cum sudalmile sa cearta dupa voia 
iudecatoriului, trebue acu'm sa spunem in ce chip se cade sa fie voia 
iudecatoriului la lucruri ca aceastea, ce sa zice la sudalmi. La toata 
sudalma se socoteaste in doao chipuri: sau mare, sau mica, da pre aceaste 
lucruri ce st'au pre imprejur, ce sa zice pentru vina dentru carea se-au 
scornit si se-au facut sudalma, spre obrazul celui suduit, sa vaza ce lei 
va fi mare au mica; sau si locul in carele s-au facut sudalma, sau in 
ce vreame, si altele ca aceastea. De'ce dentr-aceastea lucruri sa la seama- 
sa cunoasca' carea e sudalma mare si mica, si asa judecatonul poate pre 
voia lui sa cearte pre cela ce suduiaste.     ... . 

.  Sudalma si ocara mare iaste cind se face si cu lucrul intr-acesta chip : 

cind va taia nestine barba altuia.     - .- / 

Sudalma mare iaste cind va fi nestine daruit cuiva vreun dar den 
naintea a multi oameni si inca-i va fi facut si zapis sa fie a lui sa-i tier 

iara apoi sa nu-1 dea. ' .   , . '  . . 

Inca se chiama sudalma mare si ocara, pentru carea-s piarde feciorul 

mosiia parintilor sai. • ■■■-'..'     . *,'••■»   *  i*V •• %. ■'* 

' Cuvintul eel de sudalma mai rau intarita pre om decit cind Lai bate 

cu un toiag. '     ' -i -.  • -  "    "     . , 

Cela ce sa va atinge de trupul cuiva cu mime, de-1 va impinge sau-I 

va stringe, aceaia inca se chiama *ca 1-au suduit sudalma mare. , 

Cindu-s va sparge nestine hainele de mime si va injura pre altul, 

atunce inca se chiama ca face acela sudalma mare. 

Mai mare iaste sudalma cind suduesc rnuh)i decit cind ar sudui numai 

iinul    • -. *- 

Mai mare sudalma se chiama cind va sudui nestine pre altul la vreun 

ioc ca acela de cinste, unde vor f i multi oameni strinsi, cumu e in mijlocul 

tirgului sau la vreun praznic. - m. *     ■" ■'   '   ... 

Sudalma carea se va face in tirg iaste mai mare decit -ceaia.ee s-ar 

face la sat.   '.> - • . , "  A  '. t 

Mai mare iaste sudalma cind" suduiaste nestine pre altul inaintea a. 

oameni multi, decit cind 1-ara sudui sa fie numai ei-singuri. j 
•   -   Cela ce va sudui pre nestine inaintea judeeatonului, intr-acel ceas 

se -va certa. . . , - -j 

Cela ce va sudui pre omul da besearica, popa sau diacon, acela lace 

mare .sudalma. . "   . , ' „ „. 

Cela ce suduiaste pre boiarenul carele are-boerie, acela se socoteaste 

in Tocul iudecatoriului, acela atunce face mare sudalma.    .. ■' 

Cela ce suduiaste pre omul eel domnesc, acela  face mare sudalma. 
'   Cind Va sudui ' nestine pe Vreo muiare  si  cu  acea  sudalma  mmic- 

soreaza cinstea aceii famei, acela face sudalma mare. . 

Sudalma carea se va face in besearica, aceaia iaste foarte mare.     . 
De va da nestine cuiva o palma peste obraz, aceaia nu se chiama 

sudalma mare; iara de va fi la vreun loc" mare ca acela cum am zis mai 


•    .V 


- : 


■ 


I. 


• 


^ 


•. 


* ' 


ft 


■ 


^ . 


I • 


<! 


■I 

1 


! 


I   I 


1 


\ 


* *. 


SUDALME (gl. 106-115) 


135 


* ^ 


sus, atunce iaste mare. Cum au fost odata un boiaren carele fu s cos si 
eonit den locul lui doao luni, cace.au dat numai o palma in beseanca 
unui rob al judecatoriului acelui loc, numai cace ca-i zisease: au nu ne 
vezi? Iara de sa va prileji vreun om.de jos sa dea palma vreunui boiaren, 
atunce acela face sudalma  mare.' .... - 

Cela ce va lovi pre altul cu pumnul sau cu toiagul sau cu fune sau 

' cu nuia sau cu allele de aceastea, si de nu se va infla sau de nu ya  face 

vinatare sau singe, atunce aceaia nu se chiama sudalma mare ; fara numai 

de sa va face spre un obraz ca acela mare, sau de va fi lovit in beseanca 

la vreamea sfintei liturghii, sau de sa va prileji in curtea domneasca, cace 

'.'-. ca si atunce se va chema sudalma mare.    :    (#- • 

Cela ce va mearge la casa altuia de-1 va sudui, acela mca face sudalma 


mare. 


ClND VA PUTEA SCAPA DE CERTARE CELA CE INJURA, CA SA 
NU SE CEARTE. CA VA SCAPA NUMAI ClNDU-S VA DA SEAM A 
CUM CUVINTELE CE-AU ZIS DE L-AU MUSTRAT SiNT ADEVARATE. 

GLAVA  108. 

* 

- 

* I 

Cela ce va sudui pre altul zicindu-i cuvinte tot adevarate pre cale, 
dupa cum va f i f acut, acela va sovai cum va putea si va scapa de cer- 

^^Cek'ce^a zice vreunii mueri curva, carea adevarat mainte va fi fost 
fturva, iara dup^-aceaia se va fi inteleptit si va fi atunce muiare de cmste, 

I acela iara nu se va pedepsi. i Ui,\ii«V 

Cela ce va zice cuiva ca e afurisit sau copil, nestund pre eel afunsit 

' ca s-au ertat si pre celalalt 1-au facut adevarat f ecior pre leage, acela iara 

nu se va certa ca un suduitoriu. - ja„k„«t ,rQ r; 

De va zice nestine cuiva hain, carele mai de mult adevarat va li 
fost hain, iara apoi-'l va fi ertat domnu-sau si-1 va fi priimit larasi in cin- 
stea dentii, atunce acela de-i va fi zis hain cace au fost mai namte vreame, 
ce sa zice- de-i va fi zis: tu ai fost hain, acela nu se va certa ca un sudui- 
toriu; iara de-i va zice dentr-acesta an,  cum se-ara  zice, tu esti hain, 

atunce se va certa,    - ' ~*« 

Cind va sudui nestine pre altul si-l va ocari, atunce de va putea arata 

cum cuvintele cealea ce i-au zis de ocara sint adevarate, pentru carele 
poate sa ia si certare, atunce acela ce 1-au sudmt nu se va certa. Cum 
se-ara zice de va zice nestine cuiva cum iaste fur sau preacurvariu sau 
si altele ca aceastea si le va arata cum sint- adevarate, atunce suduitoriul 
nu se va certa, ce se va certa eel suduit. Iara de va zice^ nestine ^ al ma : 
sfrentite sau girbove sau altele ca aceastea, acela de-ara ?i arata acest 
lucru sa fie adevarat, iara asa tot se va certa cela ce va fi ocant ca un 
suduitoriu, pentru ca nu sa pot pedepsi mceodata strica^ii §1  beteagn 

*:* Ond" vTsudui nestine pre altul pe dreptate si pentru cace i se cade 
sa-1 suduiasca ca pe un vinovat, atunce acela nu se va certa;. iara  de-i 


* 

4 

*                   if' 

• 

*         t3 

* 

1 

Zac. 19. 

4 

\ -   4 

T 

I 

i  ^ 

k 

p 

9 

* • 

• 

4 

1 
fi 

• 

Zac. 20. 

* 

* 

t 

w 

f i 

v 

• 

- 

■ 

1 

* 

E 

■  . 

* 

• 

>      1 

f 
f 

■■ 

* 

** 

Zac. 1. 


Zac. 2. 


Zac. 3, 


Zac. 4, 


Zac. 5. 


I 


i 


Zac. 6. 


. 


■ 


««l 


p\ 


~* 


! 


/ 


**     "• 


136 


INDREPTARKA LEG! I 


*V 


Zac. 7. 


m 

Zac. 8. 


■ 


Zac. 1 


Zac. 2 


Zac. 3, 


Zac. 4 


Zac. 5, 


Zac. 6. 


Zac.. 7, 


■ _ 

va sudui fara de vina, atunce ca un suduitoriu se va pedepsi, macara de-ar 
fi §i cum zice suduitoriul, adevarat ; iara asa, pentru firea si mintea lui s 

cea rea, tot sa se cearte. . 

Cela ce va arata la judecata cum cutare marturie ce martunseaste 
impotriva lui nu iaste om de credinta si va injura pre marturie naintea 
judecatoriului, zicind ca marturia lui nu iaste buna, de vreame ce el iaste 
preacurvariu si iaste mincinos si om cumu-i mai rau, atunce de va arata 
aceastea cuvinte cum sint adevarate, nu se va pedepsi ca un suduitoriu, 
iara de nu va arata, el se va certa ca un suduitoriu ce face sudalma mare. 

Cela ce va da vreun ravas la mina domniei si va scrie intr-insul hula 
si ocara impotriva cuiva, de' vor fi aceale cuvinte adevarate si de fata, 
atunce acela nu se va pedepsi; iara de nu vor fi adevarate, se va certa 
ca un suduitoriu ce face sudalma mare. 

it 

PENTRU  ClND VA PUTEA NE^TINE  SA MEARGA  SA  SE PLlNGA 
LA  JUDECATORIU  SI  SA  PlRASCA  PENTRU  SUDALMA  CE  VA 

FI  SUDUIT  NESTINE  PRE  ALTUL. 

G L A V A  109. 

■ ■    ^ 

Sudalma ce va sudui nestine pre cocon mic, aceaia se socoteaste c-au 
suduit pre tata-sau. Drept aceaia poate tata-sau sa mearga la judecatonu 
sa se plinga, macar de nu 1-ar mina fiiu-sau, ce numai ca pentru sa se 
cearte cela ce va fi suduit pre fiiu-sau. 

Aceasta se socoteaste cind coconul eel suduit inca nu va fi usebit dg 
tata-sau; iara de-i va fi fecior de suflet sau de-i va fi copil, atunce nu 
va putea sa mearga la judecatoriu sa-s plinga sudalma feciorului sau. 

Feciorul nu va putea niceodata sa pirasca la judecatoriu pre cela ce-au 

suduit pre tata-sau. . 

Cind va sudui nestine pre fecior, atunce nu va treace sudalma pina 
la tata-sau, deaca nu' va sti cela ce suduiaste cum  iaste  tata-sau vm. 

Sudalma robului iaste sudalma stapinu-sau. Drept aceaia poate 
stapinul robului despre partea lui sa faca pira la judecatoriu pentru 
sudalma robului sau, macar de-ar fi cit de micsoara sudalma. §i aceasta 
se socoteaste cindu-1 va sudui in pizma stapinu-sau, pentru sa-i faca lui 
rusine; iara de va fi suduit pre rob pentru vina lui si nu se va atinge 
ne'mica de stapin, atunce nu se va pedepsi nice unul, nice altul. 

Dupa voia judecatoriului sta acest lucru, sa socoteasca acea sudalma 
a robului, sa vaza : oare atinge-se de stapinu-sau, au nu se atinge.   . 

Barbatul despre partea lui poate sa pirasca la judecatoriu pre cela ce 
va fi- suduit pre muiarea lui; asijderea si socrul pentru sudalma nurorn 
sale, si ginerile pentru sudalma logoditei sale ; si inca, pentru sudalma unn 
feate' logodite, poate sa pirasca la judecatoriu tatal ei si logodmcul ei 
si inca si socru-sau, de vreame ce sudalma ei, ce sa zice a featei, treace 
si pina la dinsif la toti, si poate fiecarele de acei oameni ai featei tot cite 
unul sa mearga sa pirasca la judecatoriu si sa cearte pre suduitoriu. !?i 
aceasta se socoteaste cind va fi stiind suduitoriul pre acestea pre top 
cum au facut acea'tocmeala si cum iaste fata logodita. 


\ 


V 


» 


; 


k 


: * 


v. 


'i 


y 


i 


i . * 


/ 


SUDALME  (gl.  106—115 


137 


Muiarea nu va putea sa mearga la judecatoriu sa pirasca pre cela ce Zac.  8. 
va fi suduit de barbatul ei, cace ca sudalma barbatului nu  se  chiama 

sudalma si spre muiarea lui. 

Cela ce va sudui pe ispravnieul cuiva, aeeaia sudalma nu se chiama Zac. 9. 
cum au suduit pre acela ce iaste ispravnic, ce pre stapinu-sau, fara numai 
cind va sudui pe ispravnic si sa fie el de fata, sau de-1 va sudui la vreamea 
ceaia cind se va apuca sa fie ispravnic, sau de-1 va injura in pizma pentru 
sa faca rusine stapinu-sau. 

Cela ce va injura pre ucenic inaintea dasealului, aeeaia se chiama Zac. 10. 
ca injura pre dascalu g&u. Drept aeeaia dascalul despre partea lui poate 
mearge sa pirasca la judecatoriu sa-si  izbindeasca  pentru sudalma lui 

ce va.fi luat pentru ucenicul lui. 

Cela ce-s va sudui pre o ruda-si, acela suduiaste pre toate rudelesale Zac. 11. 
citi vor fi dentr-acel neam, si atunce fiecarele dentr-acel neam poate sa 
mearga sa pirasca la judecatoriu ca pentru sa se cearte trupeaste sudui- 
toriul; iara asa nimenilea dentr-acel neam nu va putea sa roage pre jude- 
catoriu cu ba'ni ca sa cearte pre suduitoriu pentru sudalma, ce numai el 
singur suduitoriul poate sa faca aceasta, sa se roage sa se plateasca cu 

bani. . 

Cela ce va injura pre om den clirosul besearicii,  acela  injura pre Zac. 12. 

vladica si pre besearica, si atunce vladica poate sa iarte gresala lui ce-au 
facut asupra episcopului'si a clirosului, iara gresala ce-au facut suduind 
besearica, de aeeaia nu-1 va putea erta, ce se va certa ca un suduitoriu. 

Cela ce va injura pre calugar, acela injura pre egumenul lui si pre Zac. 13. 
minastire si atunce poate egumenul si cu minastirea sa pirasca la judeca- 
toriu ; fara' numai de va fi calugarul dus pentru invatatura cartii cu voia 
egumenului, pentru ca atunce cine-1 va injura nu injura pre egumenul 

nice pre minastire. ^ --•'""; . 

Poate calugarul sa iarte pre cela ce au injurat pre dinsul, iara nu Zac. 14, 

poate sa iarte pre cela ce-au injurat pre egumenul si pre minastirea lui. 


/ * 


t    * 


ClNI) SE VA CHEMA SUDALMA, DEACA VA ZICE NEST1NE ALTUIA 

MINfl,  §1  CIND  NU  SE  VA  CHEMA. 

G L A V A   110. 


Cela ce va sudui pre cineva pentru cace-1 va fi suduit el intii, acela 
nu se va certa, insa, cind va fi sudalma celuia dentii mincinoasa si nu va 
putea sa o dea de fata, iar sudalma celuia al doile iaste adevarata ; iara 
de va fi sudalma celui dentii adevarata si celuia al doile mincinoasa, atunce 
acela al doile se va certa si nu va putea sovai sa zica, ca: m-au suduit 
el intii, de-aciia pentr-aceaia 1-am suduit si eu. 

Cela ce va sudui pre cineva apestit dupa ce4 va fi suduit el, acela 
nu va putea sovai sa zica ca 1-au injurat. cace 1-au injurat celalalt intii, 

ce se va acela certa. 

Cine va injura pre cineva zicindu-i ca birfeaste, atunce acel cuvint 

ce i-au zis ca birfeaste, de sa va afla ca iaste adevarat cum i-au zis, atunce 


Zac. 1 


Zac, 2 


Zac. 3. 


> 


. 


\ 


138 


INDREI'TAREA- LEG-II 


V?  A 


; 


1 

t I 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6 


Zac. 7, 


Zac. 8 


acela-nu se va certa ca un suduitoriu, iara de va fi zis intru desert acest 
cuvint si se va afla ca iaste el vinovat, atunce acela ce-au zis celuia ca 
birfeaste el, se va certa ca un suduitoriu. #   • 

Cela ce va zice altuia: sa ma er}i, ca minti, acela se va certa si nu 
va putea scapa cu acel cuvint cace va fi zis: sa ma erti. 

jQtnd se vor prici doi oameni si va zice unul altuia niscare cuvmte 
reale asupra lui, cum sa fie facut niscare rauota^i, iara cela-i va zicede 
fa^a ca birfeaste, de nu vor fi adevarate cuvintele ceale de ocara cei-au 
zis, atunce nu'se va certa cela ce i-au zis ca birfeaste, iara de vor fi adeva- 
rate, atunce ca un suduitoriu se va certa.^ .<  .     ,\     , 

Cela ce va zice altuia ca birfeaste si-i va da si q palma, macar de-ar 
fi zis si minciuni eel lovit, iara asa cela ce 1-au suduit  se va certa pentru 

cace 1-au lovit.   - .   - 

Cind va zice nestine altuia ca birfeaste si el va fi graind drept, atunce 

cela ce i-au zis ca birfeaste iaste datoriu intre toti oamenii sa zica c-au 

birfit el singur, iara nu cela ce i-au zis el ca birfeaste. 

Cela ce va zice celuia ce-1 va sudui ca birfeaste, apestit dupa sudalma: 

birfesti,— acela sa va certa ca un suduitoriu. _ -    ' .  ■  ' 


f 


2* 


i 


* 


■ ■ 


- * / 


f 


* i 


. 


* 


> 

; 


n 


rn 


K 


t 


Zac. I. 


Zac. 2. 


Zac. 3 


Zac. 4 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


PENTRU ERTAREA  SUDALMII,  CUM  §1  IN  CE  CHIP  TREBUE    4 

SA  SE FACA. ' 

..- -  • 

GLAVA  111. . , ~   ^ 

Sudalma se iarta uneleori cu cuvintul, iara mai de multe ori.se mrta 

si  cu  tacutul. .    '•"-'„"".; 

Sudalma se chiama ertata cind se tocmesc ammdoao partile  si  se 
impaca si dau mina unii cu altii si inca de multe ori fac intanre si cu 

iuramint. .  % . ;'• . .  , 

Inca se iarta sudalma si cu bam ; iara asa, cela ce iarta pre cela ce 
1-au suduit pentru cace-i da bani, acela iaste de ocara si de toata rusinea. 
Cu tacearea se chiama ca se iarta sudalma cind eel suduit va face mste 
seamne oarecarele, intru care lucru va putea cunoaste cum dentru adincul 
inimii lui arata cum sa aiba prietensug spre cela ce 1-au suduit, macara 
de n-ar arata nice cu cuvintul. Iara seamnele ertaciunn sint aceastea: 
cind va sudui nestine pre altul si el se va face a nu-1 auzi si dup-aceaia 
cit de apestit nu^s va mai aduce aminte ca 1-au suduit, si mai virtos cind 
vor avea amestecatura impreuna ; sau de vor mearge amindoi pre. o .cale, 
sau de vor minca sau vor bea impreuna, sau de vor zice:.bme-a-ti fi unul 
altuia, sau de sa vor desfata si vor glumi unul cu alalt. . 

Cind se va prileji eel injurat si cu cela ce 1-au injurat sa dea mina 
amindoi si sa se sarute unul pre altul, cumu e la pasti cind fac Hnstos 
vascresne, atunce aceasta nu se va chema ca s-au impacat, fara numai de 

vor face aceasta intr-alta vreame. - - # - 

Ertata se va chema sudalma cind va auzi eel injurat cuvinte bune si 

de cinste den gura celuia ce 1-au injurat. '    *    ,  . 

'   Cind va injura ne?tine pre altul si de se va atinge de trupul lui, cum 
s-ar zice sa-1 impinga sau sa-1 tie si sa-1 injure, atunce nu se va putea 


- 


•' 


■ 


> 


*    - * 


.   ',■ 


s 


^L 


\ 


1 


fit^ 


% 


*r 


/ 


L'* 


■ 


r» 


SUDALME (gl. 106-^15) 


139 


- 1 


? r* 


* 


4 * 


erta cu aceaste cuvinte ce scriu mai sus, ce trebue cindu-1 va erta sa-1 

iarte cu cuvintul si den naintea a multi oameni. . 

"- Cela ce va erta sudalma celuia ce 1-au mustrat au cu cuvintul, au cu Zap. 8. 
tacearea, acela adevarat'sa stie ca nu va mai putea sa pirasca la judecata 
sa-i faca izbinda pentru sudalma ce 1-au mustrat ; ce-i va face judecatoriul 
cum i se cade si-1 va certa ca pe un vinovat cumu-i vaveni judecata pe 
pravila, cum da invatatura pravila..   ' .     ;-     •   * 

Seamnele carele scriu mai sus, acealea arata cum au ertat eel injurat  Zac. 0. 
pre cela ce 1-au injurat mai  nainte,  pina a nu intra acealea cuvinte in 
urechile judecatoriului; iara de-1 va erta dupa ce va fiinteles judecatoriul, 
atunce nu se chiama ertata aceaia sudalma. - . 

-Cela ce va erta la boala lui sudalma  carea-1 va fi suduit nestine, Zac. 10. 
acela de sa va scula den boala lui, atunce nu va putea sa pirasca la jude- 
cata pre cela' ce 1-au suduit sa-s izbindeasca pre dins; 


i1 


: 


'f 


PENTRU CEIA CE GRAESC DE RAT; SI MUSTRA SAU INJURA PRE 
DOMNUL  TARtl,   SAU   PRE   OAMEN1I   RESEARICII. 


GLAVA   112. 


' 


Zac. 1. 


Cela ce va grai rau de domnul locului aceluia ^i-1 va injura cu minie 
si cu tot deadinsul intr-acesta chip cit, de-ar putea, i-ara face toata rao- 
tatea, pre unul ca acela sa cade sa-1 cearte, de vreame ce face lucru ca 
acela impotriva legii si a pravilei. §i nu se va certa numai cela ce graiaste 
rau de domn, de fata de aud toji, ce inca si cela ce va grai cit de putin 
si micsor cuvint ce va f i de rusine si de hula asupra domniei ; si acela 
se va certa, de vreame ce sa alia un lucru mare la toate pravilele pentru 
cela ce va grai cit de putin cuvint rau impotriva domniei locului aceluia 
unde lacuiaste, de-ar fi orice feliu de om, ver fie mirean, veri calugar, 
ver fiece om de in clirosul besearicii.     ' - 

*    Cela ce'va sudui pre vladica sau pre duhovnicu-sau, aceluia se'eade Zac. 

sa se cearte. • ' _ '.     . 

Sudalma ce va sudui nestine pre vladica si de sa va atinge  si de Zac. 
.besearica cu vreo hula sau cu altceva lucru cu rusine, atunce singur mitro- 
politul, ce sa zice vladica, sa cade sa-1- cearte pre suduitpriu si sa-1 afuri- 
seasca ; iara de va fi suduit numai pe vladica, atunce vinovatul se va piri 
la judecatoriul eel mirenesc si acolo seva certa. 

Oricare dascal, facind vreo ihvajatura in sfinta besearica intre tot Zac. 
narodul, de va sudui sau. va ocari pe vreun vladica zicindu-i si pre nume 
si aratindu-i de fata si ocarile lui si lucrurile ce va fi facut, acela se va 
certa inca de-ar grai si intr-alt chip, cu cuvinte acoperite, ce sa zice cu 
tilcuri ca acealea pentru sa nu inteleaga to^i, ce numai cei invatati, aceia 
sa cunoasca si sa priceapa pre vladica si lucrurele lui, si atunce  iarasi 

se  ya  certa. ; 

Cela ce va huli pre patriarhul de fata sau si in taina, acela nu se Zac. 
va numai afurisi sau se va goni de in sfinta besearica si sa ramie si fara 
de cinste, ce inca si ca un eretic se va pedepsi. 


V 


2. 


3. 


4. 


5. 


.' 


I 


\ 


r 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


■_' 


HO 


1NDREPTAREA  LEGII 


/ 


'   Cela ce va sudui pre domnul }arii, acela de va fi nebun sau lipsit 
de minte sau beat de bautura sau de alta nebume  aeela nu se , va certa 
insa se cade sa  se arate  lucrul si sa se cunoasca  pre cuvinte ce va fi 
suduit sau ce feal  de chip  va  fi lost sau  ce feal da nebume va fa fort 
avind, sau de betie ; .iara de va fi intr- alt chip,  atunce  se  va  pedepsi 

f°artCertarea celuia ce suduiaste pre domnul tarti sau pre yladica sau pre 
duhovnieul earele iaste ispravmeul lui, aceaia laste dupa voia judeea- 

t0riUNu' poate fieee judec&toriu cum va fi voia lui si eumu-i va parea lui 
sa eearte pre eela ce va sudui pre domnul ^arii  ce sa cade sa scne carte 
sa aea stirPe domnului cum si iu ce chip 1-au sudmt ; de-acia cumu-i va da 
Jspuns si invatatura, asa intr-acela chip sad eearte J. sad  pedepseasea; 


/ 


*i 


Zac. 1 


\\ 


FENTRU CEIA CE INJUR A  SI  OCARASCU PRE NE§TINE CD 

SCRISOAREA. 


GLAVA  113. 


Zac. 2. 


'«. 


i : 


■ 

B 


La capetele ce scriem mai sus zis-am cum sudalma .se face si cu 
scrisoare, care sudalma cu scrisoare sa face asa: cind va scne nestme n va 
pune s niscarc cuvinte de ocara si de sudalma impotnva cuiva sernndu- 
rnumcle lui si multe cuvinte reale si sudSlmi asupra lui. Aceastea ocar, 
S, scnsoarea 30 f ac in multe f ealiuri : nneori serin hirtn cu sudalme si cu 
ocar Tsupra cuiva si le arunca pre ulite sau in mijlocul tirugulu,, and. sint 
mTmulli oameni pentru sa citeasca multi si s& Meleaga ocarale lm; 
Stii Z in si lipesc Mrtii pre ziduri sau pre p&reti pre unde tree oameni , 
a cu mestersug de nu scriu numele omnlui, ee .scriu n.scare seamne ca 
acealea, ce deaca le and, toti inteleg si cunosc pentru  erne graiaste si. 

^ tiace v^flte polojenii ca acealea en ocari si cu sudalmi asupra altuia, 
aceluia sa i se tae capul dupa cum zic mold dascah. Aceasta se socotea?te 
5'se face cind aceale scrisori si aceale polojenii cu -da;5y»«r 
tor fi tocmite cu viclesug ca acela asupra  cuiva, ca sa 1  e faca moarte 
aceluia om.  Iara de nu vor fi asa rcale si grozave ce , vo   1 ™«»  ^ a '; 
asa ca in chip de glume, atunce cela ce va fi facut acel fehu de scrisori  se 
va certa dupa  cum va fi  voia  judecatoriului, ce se zice cum va fi 
omul acela ce-au facut uuele ca acealea si cum va fi s. eel suduit s. ocarit 
rrlocoti. Dece and vor go»i SW vor scoate denjmoja. hMjwvo r lu. 
mate bueatele domnesti, saud vor tnmite la  ocna, sau va raminea iara 
decinste   care lncru ' iaste  mai ran de toate, ca nu-1 on.de .mmenile 
ce araiast , nice sa ercadc necairea marturiia In , nice iaste voln.c sa dea 
ce arc ou  va vrea, nice sa faca zapis cuiva, nice sa mosteneasca oc.na 
cuiva! si altele ca aceastea. San iarasi pre uuul ea acela sa-  poarte^ pre 
uHrPren tot tlrgnl, san sa pat& alta pedepsa, dupaxum va fi you . jude. 
c&toriulni; ca arl jidecatorinl de pururea puteare la lucrure ca aceastea 
sa eearte si eu moarte. : 


■ 


P> 


* 


-  X 


"    I' 


i 


:. I 


■ 


/. 


StJDALME (gl. >106-115) 


141 


\ 


1   ■ • 

Cela ce va trimite pre altul sa faca scrisori cu sudalmi §i cu ocari ca 
acealea asupra cuiva, sau de va sfatui pre altul ca sa faca acest lucru, 
acela sa se cearte tocma ca si cela ce ar fi facut el singur. 

Cela ce va face scrisori cu ocari si cu sudalmi asupra cuiva si va vrea 
apoi sa sovaiasca sa zica cum 1-au indemnat cutarele si acela i-au dat sfat 
de-au facut acest lucru, iara el dentru sine n-ar fi facut, atunce nemic 
nu-i va folosi aceluia, ce se vor certa amindoi cu un feliu de certare. 

Cela ce va gasi vreo scrisoare cu sudalmi sau cu ocari asupra cuiva 
si de nu o va sparge sau sa o arza, ce o va arata priatenilor sai sau cuis 
va gasi, acela se va certa ca si cela ce o va fi facut; fara numai de o 
va fi facut vreun om de cinste si va fi scrisa cu dascalie mare, de o va 
tinea si se va mira de aceale cuvinte tocmite cu filosofie; iara asa, nice 
acela lucru nu iaste ertat sa-1 faca, de vreame ce iaste scris acolea cuvinte 
reale carele nu trebuesc sa  se arate intre oarneni. 

Cela ce va scrie vir§uri sau va scoate cintece pentru ocara cuiva, 
acela se va certa ca si cela ce va scrie sudalme si ocari, cum scrie mai 
sus, impreuna si cu cela ce le va cinta acealea cintece sau altele ca aceastea ; 
aceia toti cu o certare se vor certa. 

Cela ce va unge ferestrile sau u$a cuiva cu scirna sau cu fiece gro- 
zavie facindu-s ris de casa aceluia, acela sa  se certe ca si ceialalti. 

Cela ce va spinzura la usa cuiva niscare coarne sau altceva stirvu 
imputit, acela sa se cearte ca si ceia ce scrie mai sus. 

Cela ce va lipi scrisoarea cea cu ocari la usa sau la fereastra vreunui 
om de cinste, sau de o va lipi la curtea domneasea sau la besearica, acela 
mai mult se va certa decit ceia ce scrie mai sus. 

Cela ce va zugravi chipuri de oarneni cu rusine §i cu ocara asupra; 
lor, si mai virtos cind le va pune la vreun loc sa vaza multi, acela sa se 
cearte  ca  si  ceialalti. '    \ 

Cela ce va face raspuns scrisorii ce-au fost scris la dinsul cu sudalma 
§i cu ocara asupra lui si macara de n-ara adaoge alte cuvinte, ce numai 
de-ar scrie cum cite au scris suit toate minciuni, atunce aceluia nu-i 
vor folosi acealea sa poata scapa de pedepsa, ce sa va pedepsi ca §i cela 
ce scrie cartea cu ocari si cu sudalme. . 

Cela ce va vadi la judecatoriu pre cela ce scrie carte cu ocara asupra 
cuiva, acela va lua dar de la judeactoriu si-1 va judeca judecatoriul 
cumu se cade, diipa cum va fi feliul omului eel suduit, sau in ce loc'l 
va fi suduit,  sau in ce vreame. 


Zac S. 


Zac. 4 


Zac. 5 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


Zac, 10, 


Zac, 11 


Zac. 12. 


1 


PENTRU  OAME1VII  MIREAMI, IN  VREAME DE  GOAIVA,  DE-I  VOR 
PRINDE  $1-1  VOR  FACE  PAGlNI,  IARA APOI  VOR  VREA 

SA SE PREOJEASCA. 


* 


GLAVA  114. 


Canonul 11 al saborului de intii porunceaste: niscare. oarneni, zice, 
in vreamea goanei de-i vor robi si se vor lepada de numele lui Hristos, 
iara mai pre urma se vor pocai si vor vrea sa se preoteasca, aceia sa nu 
se hirotoneasca ; ca deaca vreame ce, dupa judecata sfintilor si dumne- 


S&bor.  1,  ca* 
non. 11. 


/ ■ ■ 


«\ 


.    * 


t v 


aw?-^^-. 


■- > 


■■ 


cv 


I  W 


* r 


■-* 


^  -> 


* 


142 


1NDREPTAREA  LEG II 


. v 


! J 


I 


r 

i ™ - 


i 


■ 


Apostolii, 67. 


Zonara. 


Raspunsul 
marei besea- 
reci. 


Inirebarea lui 
Methodic pa- 

triarh. 
R&spunsul lui 

Theodor  Stu- 

dit. 


Sabor. i si 2, 
canon. 1- 


i 


zeestilor parinti, ei nu se precestuesc, dar preoti cum se vor hirotoni? 
Aceasta foarte tare se apara de dumnezeestile pravile, si poate de-i va. 
face popi nestiind arhiereul, iara dupa aceaia de va afla de dinsii, atunce 
sa li se ia darul. si sa n-aiba nice un folos pentru ce s-au hirotonit. 

■  — ■ ■ 

PENTRU CEIA CE IAU A DOA HIRQTONIE; §1 CAHII TREBUE SA 
SE HIROTONEASCA A DOA OARA;"gI CARII SA SE BOTEAZA 
\ DOA OARA ; SI PENTRU ARHIEREUL CELA CE-I E LUAT DARUL, 

DE I SE VA CADEA SA FACA HIROTONIE. 

GLAVA  115. 

Canonul 67 al sfintilor apostoli graiaste: episcopul sau preotul si 
diaconul de sa vor hirotoni de doao ori, atunce sa i sa ia darul si lui 'si 
celuia cel-au hirotonit, fara numai de-i va fi hirotonia lui de ereticj 
ca pre citi hirotonesc ereticii toti sint nehirotomti si pre citi boteaza, 
sint nebotezati. Drept aceaia, va acesta canon, citi se hirotonesc de eretici, 
sa nu-i priim'easca, nice pre cei ce-s botezati de dinsn.    * 

Hirotonia ereticilor cliric nu face, nice botezul lor pre cine boteaza 
nu face crestin ; ce numai sa se hirotoneasca a doa oara fara da mci o 
nevoie ceia ce s-au hirotonit de dinsii si sa se boteaze a doa oara ceia ce 

s-au botezat de dinsii.   • . . 

Iara pentru citi se hirotonesc de arhiereu ce-i mste luat darul, porunci 
patriarhul Tarigradului cu saborul, insa de vor fi stiut ceia ce s-au hiro- 
tonit ca arhiereul acela au fost fara de dar si ei se-au hirotonit de dinsui, 
atunce sa fie si ei fara de dar si de-acia sa nu se mai hirotoneasca a doa 

oara. .  ■  , • .   ,  •.  :.    , . 

De sa va hirotoni preotul de arhiereul ce-i e luat darul, oare poate 

sa sluiasca ceale preotesti, au ba? - . ;-.,     .    , v <• 

Nu poate pomul paduret plod bun face. Asijderea si arhiereul fara 
de dar nu poate face popi, nice alt lucru arhierese, cace ca arhierie n-are.. 
Drept aceaia deaca vreame ce n-are arhierie, preotie nu poate da. Iara 
de va hirotoni pre cineva, acela e nehirotonit si liturghie sa nu slujasca, 
nice sa faca nice o rinduiala preo^easca, caci ca iaste mirean ca si mai 
nainte. Cace ca arhiereul eel fara de dar n-are sa dea darul preashntului 
duh celuia ce-1 hirotoneaste, pentru ca se-au luat de la dinsul caci au 
facut rau si faradeleage, si au ramas numai ca un calugar prost. Un oni 
ce are un lucru, el si da, cace ca are; dar de nu va avea, cum va da.' 
Asa sa socotesti si pentru arhiereul ce-i iaste luat darul.     . 

•  ■.'.-■    ' ,,.'•.-*'    •■ • ■ ■    .•   .   .. ' 

*  - * t . "-  ** ■ 

PENTRU CELA CE VA SA ZIDEASCA MlNASTlRE SAU BESEARlCA, 
ACELA SA NU FIE VOLNIC SA LE OBLADUIASCA  NICE FARA DE 

VOIA  ARHIEREULUI   SA   LE  FACA. 

i a *   *  .  * 

GLAVA  116. 

* * * j 

Canonul eel de intti al saborului de intii si de a doa oara zice ca curat 
lucru, cinstit fi bun au socotit sfintii nostri parinti a fi' sa se faca mmastiri 
?i besearici. Iara in zioa de astazi rau sa veade si sa lucreaza, cace ca umr 


*   * 


t 


- 


- 


^ 


/ 


•) 


* 


■ 


s 


,t<i-t 


1 


* 


- 


ARHIEREI, PREOTI $1 CALUGARI (gl. 114-125) 


143 


J 


44 


oameni fac minastiri si besearici, de-acia-s pun unealtele lor acolo, adeca 
inchinu-s . unealtele sau bucatele sau altceva fiece. Deci acealea ce-dau 
nu le dau minastirii sau besearicii, ce lui Dumnezau; ce insa ei apoi vor 
iara sa le obladuiasca. Drept'aceaia porunceaste acesta canon ca mminea 
sa nu zideasca minastire fara de voia arhiereului carele mste intru eparhia 
lui locul acela, rnsa.una ca sa faca cumu-i obiceaiul, molitva la temehe 
si iara ca sa scrieintru catastih toata isprava minastirii si sa scrie intr-msul 
li lucrurile sau bucatele cu carele vor sa traiasca calugam, carele va 
sa dea cela ce zideaste minastirea. $i scriind acealea toate, atunce sa 
pue acela catastih si hrisov la mitropolie sau la episcopie. lar cela ce 
da bucatele acealea la minastirea ce au zidit, carele le da catra Dumnezeu 
si sint ale lui Dumnezeu, va canonul acesta si porunceaste ca^sanu mai 
aiba voe pre dinsele, nice la minastire, nice egumen sa se faca far de voia 
arhiereului, si nice pre altul sa pue, ce toate sa fie in mina si in voia 
arhiereului, pentru ca arhiereul are si tine pre pamint locul lui Dumnezeu. 

M 


^ 


Zri. 


•n 


• 


DE  VA  INCHINA  CINEVA  NISCARE  LUCRUBE  LA  BESEARICA 
SAU  LA  MlNASTIBE  SI VA VBEA APOI  SA  LE I A  INDAbAT.  SI 

IABA sA se stie cA lucblbile si bucatele si toate ce 

ABE  MlNASTIBEA   SI   BESEABECILE   SlNT  MESCHIMBATE   SI 

NEMUTATE. 


#  V 


J   ' 


CLAV.A   117- 


Gherman  Ta- 
rigradeanul. 


- Cite lucrure de-ar da nestine la besearica sau la minastire, on vie, 
gradini, mosii, sau alte haine, mutate sau nemutate, - mutate sa chiama 
dobitoace, cace ca se muta de imbla, iara nemutate se chiama avutia, 
Cace ca ea singura nu se poate muta pina nu o muta altul -, aceastea 
toate lui Dumnezeu le-au dat, si sint nemutate si nescoase si nendicate   . - 

in vecie, si niminea nu mai poate de-acia sa le scoata de^ acolo de unde 
s-au irichinat. Iara de va indrazni cela ce le-au pus sau feciorn lui sau 
altul de in rudenie sau de in mosneanii lui sa ceara sa le la sa le instrnneaze 
de la besearica lui Dumnezeu, sau toate, sau o parte de intr-insele, acela 
sa se daspana da besearica lui Hristos si sa se canoneasca ca furn de simte. 

Iara pentru averile si dreptarile ce-s pre leage si mai namte vreame Leagea. 
inchinate  si  date,  dumnezaiasca  leage  si  pravila  porunceaste  ca  nice 
multa vreame a anilor, nice veacure le inchid sau le opresc, ce foarte tare   , 
si mai virtos trebue sa stea nemiscate si nesuparate in vecie ; pre soco- 
tinta si pre judecata sa le tie minastirile si besearecile, cum am zis mai 
sus'  macara de-ar, treace si ani multi si vremi. : 

PENTBU bABBATEL SAU FAMEAIA CAIUI VOB SA MEABGA LA 

eillPUL CALUGABESC, pIn-1n  cItA  vbeame  tbebue sA se 
ISPITEASCA, si fAbA be stabet sA nu se tunzA. 

• GLAVA  118. 

.   Canonul 5 alsaborului deintii-?i al doile zice:  de multe  ori unii 8U*. Ui 2, 
oameni,  de scirba,  sau  si de. alte  patime,  numai c t fara  de veaste se  eanon..5. 
imbraca intru dumnezaescul si ingerescul chip si se fac calugan. De-acia 


U 


^ T 


i 


/ 


-s. 


* 


*r - 


■ ■  ■- , ' 


l_A _...!■.-- 


1  -„^JW" 


■^•m '_  ■ - . . _ 


144 


■   * ... ' \ 

INDREPTAREA  LEdU 


'■ 


Zn. 


►;- 


L , 


^ 


■ 


Zm. 


Titla 1 a Nea- 
ralelor. 


Semneaza. 


Cautti- 


*- 


Sabor.. 6,  ca- 
non. 40.  • 


Nearaoa  lui 
LeulnfeleptuL 


Sabor.  de 
Nichea. 


la 


nu pot sa stirpeasca dsteneala si lucrul carele vor sa lucreaze si sa se oste- 
neasca ceia ce merg in ceata calugarilor, ce le pare rau si leapada si calu- 
aaria si-s vin in tocmeala lor cea domai nainte,. adeca mireneasca. Drept 
aceaia' porunci acest sfint si a toata lumea sabor ca pe nimenea sa nu 
faca calugar fara de ispita, iscodire, cautare si cercetare. $i ispitalor 
sa se faca in trei ani ; si cu haine mirenesti, iara nu cu c&lugare?ti. Dece 
de vor arata lucrure. mine si viata buna, atunce sa ia chipul ingeresc, 
iara de nu se vor arata in lucrure bune, ce vor vrea sa lasa de in minastire, 
sa se intoarca iaras in lume, atunce aceia sa n-aiba nice -un canon. 
Iara de sa va afla cineva intru mare boala si Va vrea sa la chipul, 
acela sa nu-se apere pentru vreamea carea n-au facut sa se ispiteasca, 

adeca pentru cei trei ani. . '   '    . „ . . 

Iara de sa va afla un om smerit si va vrea sa se calugareasca si-I 
vor marturisi oamenii mireani ca iaste dastoinic de calugane, atunce 
sa se ispiteasca numai 6 luni, de-acia atunce sa se tunza. ..- . 
jfc. Muiarea carea va vrea sa se calugareasca si-i iaste voia sa-s lase 
b&rbatul, aceaia sa se ispiteasca cu deadinsul 3 luni, sa nu cumya sa o 
fie batut barbatul, sau pre altul o au scirbit, de-acia pentru Irica, sau 
de minia ei va sa-1 lase, sa se faca caluganta.  ,'...■'. 

Asiiderea si alte famei carele vor sa ia chipul ispitescu-le si pre acealea 
3 luni! Dece de vor putea petreace intr-acea tocmeala dumnezaiasca, 
atunce se tund cu stareta, sa aiba al lor, carele va sa le tie supt mina 

sa,  adeca starita caluganta. ■ ' M     0+nva+ 

Iara cine va indrazni *5tnnza calugar sau cabiganta fara de. stare*, ■ 
aceluia sa i se ia darul sau~wnstea,"~eace au tuns dobltoceaste, i^racela 
ce s-au tuns sa se pue in minastire si supt^rnina a rnai mare cu putearea 
si cu voia ' arniereului. ▼—— — — ~mrtm*^~^yT^mmmmm*r?Z!r^ * 

1 ' 

PENTRU  CA  NIMENELEA  N-ARE  PUTEARE  SA  FACA  CALUGAR 
FAR A DE  VOIA ARHIEREASCA;  §1 PENTRU  POPA  MIREAN  CA 

SA  NU  FACA  CALUGAR. 

+   . * 

GLAVA  119.   - 

# Canonul 40 al saselui sabor graiaste: fara de voia arhiereului locului 
niminea sa nu tunza calugar. Iara cela ce va sa se calugareasca, macar 
de va fi si de zeace ani, sa nu-1 goneasca, ce intr-alt chip pre acela sa nu-I 
priimeasca la via^a calugareasca fara numai dupa ispita si intrebarea 
arhiereului, cace ca n-au daspar^it pre tot omul carele va ii de 1U am, 

sa se tunza acela fara de ispita.  ■ ' . ""  1    '    '   ' ■    \ ■.'*{& 

Iara nearaoa imparatului  chir Leu  Inteleptul  porunce.aste :  de lb 

ani neaparat sa se tunza cela ce va sa se faca calugar, dupa al optspra- 

zeacele canon al marelui Vasilie. V''...  •-..„,    ,  • 

Iara pentru popa mirean, ca sa nu faca calugar, tocmirea saborului 
de la Neochesaria graiaste: popa mirean, zice, n-are voe, nice se cade, 
nice e lucru cinstit, nice se cuvirie sa faca calugar, pentru ca, un lucru. 
ce n-are, cum va putea catra altul sa-1 dea? El calugar nu iaste, dar. 
calugar cum va putea sa faca ? * 


I I 


t 


I 


i 


y^ * 


I 

r 


'■ 


y 


■■:  * ' I 


■ 


v 


*■ 


' 


\ 


"    ■ 


1 
■ 

1 **c 


_     ■  '  - 


*— - 


«* 


■» 


^ 


1 

1 


ARHIEREI, PREOTI §1 CALUGARI <gl. 114-125) 


/ 


145 


"\ 


PENTRU  PODOABA  CALUGAHEASCA  §1  A  CAMILAVCII;  §1  CE 
lNCHIPUIA§TE  ClND  ZIC CALUGARH  METANIE;  §1 PENTRU  CE 

sA chiamA cAlugArul cAlugAr. 


1 • 


■6 


E 


GLAVA  120. 


fa: 


V 


Ij 


.1 


Imbracairii: 


■■: 


amintele calugarilor sint asearriene lacuitoriului de in pustie  Dumnez&e§tii 
si Botezatoriului loan, ca era imbracamintea lui de par de camila §i briul Inv&t&tori. 


^- 


■ 


[ 


de curea pre mijlocul lui, earele era haine de jale; iara mantia §1 tind 
ei arata §i inchipuiaste arepile ingerilor, ca chipul calugarilor sa chiama" 
chip ingeresc; iara cureaoa, adeca briul earele stringe trupul inchipuiaste 
moartea patimelor cu postul si cu ruga; si zice ca stau vitejaste si incinsi. 
virtos impotriva patimelor si impotriva dracilor. Dece briul acela trebue 
sa-1 aiba calugarii de par, iara unii-1 fac de curea. 

-   Iara Camilavca inchipuiaste pentru maria desarta,  adeca slava cea  CautS. 
\  desarta,  carea  arunca  inapoi ;  aceaia  inchipuiaste  TUiiCAdKTd *)  sau 
'  maria cea desarta si lepadarea lumii de carea se-au lepadat si nu mai au 


1   \    « 


n. 


.  alt nemica, nice sa mai amesteca in lucrurile lumesti.  Iara ceate doao    r 
aripioare ale camilavcii, earele vin denainte, acealea inchipuesc ca alta ■'■ 

nadeajde nemica n-au fara numai nadeajdea lui Dumnezeu ca sa spa- 
seasca pre dinsii, si-f  lasa la Dumnezeu hotarul vietii lor, cum am zice: ~ - . 

in minile tale rind'uiala mea si catra tine ridieaiu-mi sufletul, ce sa zice: ' , 

eu nu mai obladuesc pre sufletul mieu, ca a ta suflare iaste. 

-   Iara pentru metania, sa stiji ca metania, adeca cind zic noao preotii Ce iaste cind 
•sau calugarii metahie, atunce inchipuiaste ca trebue sa ne pocaim de ceale -••-- -.*»—*-■» 


siee c&lug&rul 


pacate ce-am facut ca riiste oameni; pentru ca nimenea nu e fara de metanie. 
pacate, fara numai unul Dumnezeu earele pacate n-au facut, nice se-au 
aflat minciuni, nice viclenie in gura lui, cum zice- dumnezeescul apostoL 

Iara pentru ce se chiama  calufiarul calugar, cace ca singur catra zri. 
\ Dumnezeu graia^te noaptea si zioa. 


! 


i 


r^ 


V . 


I 


/ 


-■■ 


A 


PENTRU IEROMOIVAH,  ADECA POPA  CALUGAR,  §1  CALUGAR»j 
CA SA NV §AZA  IN LUME;  §1 PENTRU CARE VINI E» 
> ; DE PRE IN MlNASTIRI. 


\  ; 


\ 


1 / 


GLAVA  121. 


- .'.'.■-.-•''    ..■    • . ■•-■J ■•''■:' ''•' 

^   Prostii mireani deaca se fac calugari si ieromonahii, aceia n-au erta-  Mathei. 

ciune nicecum sa se afle vreunul pre la beseareci earele- s in lume; numai 

ce sa saza pre in minastiri unde se-au tuns ; pentru ca besearecile si noriije 

earele sint in lume se-au dat sa le tie popii mireani carii sint, ai lumii, 

iara ieromonahii carii sint in lume si slujesc pre la besearici, aceia sint -■ 

pagini fara leage si afar' da dreptate. Drept aceaia poruncim s^ se goneasea 

de in lume; iara §i ei si inca si ceia ce-i priimesc si ci^i vpr lua de la dinsii 

blagoslovenie sau sfintie sa fie afurisifi pina se vor parasi, 


!) „Desert5ciune" 


-%^    v 


10 — 0, 1201 


X 


> * 


** 


V 


r 


- 


1^ 


i  ' 


t\ 


■ 


/ . 


y 


146 


w 


INDREPTAREA  LEGII 


■  - 


\ - 


► 


ft-, 


for 


Stantf de w ♦ Iara judecata imparateasca, tocmeala 29, a treilea tatle a , car^n 
judecata im- Condicului dentii porunceaste asa: popa calugar si calugarul prost de la 
pdrdteasca.    minastirea lor, zice, sa n-aiba nice o slobozie sa iasa si sa mearga in lume, 

far' numai cind trebue minastjrii si trimeate pre dinsii soli sau in poslusanie 
ca sa vaza treaba si lucrul minastirii, iar deaca-1 vor obirsi, ia'r sa se 
mtoarca de graba la ™ftnSBtii.ft Jarf dp. vaJ^ffl-h'™ e,u mireanhy aceia 
' " . sajie afurisiti_sinepricestuiti si atara da be^areca lui Hristos pina se vo^ 
int.oarce la minastire,  atunce sa se larte. 


■ ■  ■ 


1 


Semneazd 
§tii. 


U '- 


» 


... 


( ■* 


Postnicul. 


*r 


sa 


\ _ * 


_nsa dumnezaestn paring ai saboruTui de 1 si de al 2, la al patrulea 
.anon al lor, zic a§'a: ca arhiereul, ca un obladuitoriu, ce sa zice ca un 
purtator de grija spaseniei oamenilor domnului, aceluia de va trebui 
intru eparhia lui de folosin^a si spasenia crestinilor si va sti ve intr-o 
minastire sau vreo chilie pe vreun imbunata^it om duhovnic, carele va 
putea sa infoloseasca §i sa spaseasca sufletele oamenilor ; de unul ca acela 
nu iaste nice o aparare a esi de in minastire si sa mearga in lume.'Asijderea 
si ceia ce-1 priimesc n-au nice o greotate a afurisaniei. De-acia insa mai 
au slobozie arhiereii si de aceasta, dupa socoteala dumnezaestii pravile, 
ca sa aiba pre la besearecile lor,' adeca pre la mitropolii si pre la episcopii, 
ieromonahi si calugari prosti, ca sa slujasca arhiereilor cum se cade si 
cum iaste cinstea arhiereasc'a, cum graiaste dumnezaescul si marele Vasihe. 
0 Iara pent.ru vinile ce es calugarii de in minastiri si nu se canonesc 
sint aceastea: intii da va fi egumenul eretie, a doa dejva fi calea muerilor 
sa treaea pre in minastire, a treia de vor inva^a carte copiii miream sau ' 
mestersug in minastire. -■';'. 


. * 


<N 


L 


y 


? 


.* - 


Valsamon, 


. 


»#- 


_\ 


■ 


*-* 


Cautd sa 


Postnicul. 


PENTRU BOLNAVII CARII SE FAC LA MOARTEA LOR CALUGARI 
SI PENTRU CALUGARUL CARELE NU-S CITE A STE TO AT A SLUJBA 

SI PRAVILA LUI. 

_   GLAVA  122. 

' ■   • . 

1 * * t ' — 

De sa va face nestine calugar la sfirsenia viejii lui, acela intr-un 
lucru el se socoteaste 'calugar, iara intr-altul nu se soeoteafte, pentru 
ca tunderea calugarilor iaste al doilea botez ; si de va trai acel bolnav 
carele se-au facut calugar la moartea lui si va arata pocaame si lucrure 
ce plac lui Dumnezeu ale calugariei, de bine ; iara de sa va f i pristavit 
acel bolnav deac-au luat chipul, atunce priimeaste pre dinsul Dumnezeu 
in loc de calugar ca si cum ar fi luat chipul cjnd au f ost sanatos ; ca 
saruta sfinjii, si pre citi iau ttinderea calugariei la sfirsenia vie^ii lor, 
si dupa cum zice dumnezeescul glas: iii^hipul ce te vei afla cind ai murit/ 
intr-acela te priimesc, sau da vei fi avut preotie sau calugarie, sau mirean 

da vei fi fost. • •   ;   / '   . ^ -.  ^ . 

:■■>   Zic unii ca vor sa se faca calugari  si ^saja^a ?i de_ca£fte, iara apoi 

ei n-au ajuns sa ia chipul calugari eT; de aceia sa stii ca l-au priimit Dum- 
nezeu ca pe niste mireani, cace ca au vrut sa se faca^i nus-au facut. 
Iara calugarul carele nu-s citeaste ceasurile sale §i toata slujba sa, 
ca pe un mortu-1 socoteaste Dumnezeu si striin de catra sfintia sa ; insa 
se  canoneaste cum va  socotr ^uhovnicul lui. 


riW 


r 


- 


.  - ' 


« 


r* 


*$**' 


r 


v 


I 


*,^ 


- ^i 


■ - 


A- 


y 


. ■ 


t 


■ 


/ 


r 


ARIIIEREI, PREOTI SI CALUGARI (gl. 114-125) 


147 


V 


f 


PENTRU  CALUGARUL  SAU  CALUGARITA  DE  SA  VOIL INSURA. 
SAU  SCHIMNICUL  SAU  NE SCHIMNICUL  DE  VA  CUR VI.   \ 


' r 


r  - 


GLAV A  123. .-; 

. Calugarul sau calugarita de vor lepada sfintul chip ?ij^_vor insura, Postnteul. 
aceaia nu se ehiama insurare1j££_fiuryie, sau mai yirtos a"^ice_pfea~curvle ; 
"pentr-aceaia sa. fie afara da beseancaTui Hristos si afunsiti pina-s vor 
veni spre pocaanie sa se dasparta, dupa a saselea canon al marelui Vasilie. 
Iara de sa vor timpla a muri in pacat fara pocaanie^ sa nu ingrupa^i 
pe dinsii, nice sa-i sluiiti, nice sa-i pomeni^i, pentru ca sint striini cte~  " 

catra crestim. .'_ ^ 

Iara canonul 16 al patrului sabor graiaste : da se va intimpla a f i Sabor., 4, ca- 
aceasta,  sa  ia  calugarul  calugarita,  toata  putearea  se  da  arhiereului non. 16. 
locului sa le faca isprava sa dazleage pacatul si sa-i usureaze de in canorc, ... 

cum va injeleage,  deaca se vor despar^i. A 

§i canonul lor iaste ca al curvarilor, metanii si post si altele aseamene Marele Vasi- 
acestofa. Dece iubirea de oameni si a vindecarii se roaga, ca darul ca lie. 
acesta si putearea are arhiereul de la Dumnezeu, cite, de va dazlega pre 
pamint, dazlegate sint si la ceriu. ' 

Calugarul carele va lepada sfintul chip si nu va vrea sa-f vie Intru Nichifor  $a- 
pocaanie sa se indrepteaze, pre acela nice sa-1 bage in seama cineva, nice rigrddeanul. 
sa se ameastece cu dinsul, nice sa-i graiasca, ce numai tot sa-1 bjastejne 

*%*    ' t 4  ' i i,_^JiJ|l|IHlW>l>milf IHIiilllMiMiW* HI  IMH HI  nHii Hi  III II '  ' 

si sa-i zica anathema. ' . 

f^tahxprui schimnic carele va curvi, acela se canoneaste ca_un prea-  Poslmcul  • 

curvariu, adeca ani 15; iara neschimnicul ca un curvariu, adeea ani 7. 


'I 


^< 


i 


1 


.^1 


pentru ceia ce hiclenesc si calca cinul ingeresc, ce sa 

zice cAlugAresc, adecA pentru ceia ce-s leap AdA 

cAlugArha. 

GLAV A  124. 


Sx 


r* 


*  ■ 


Hiclean si vrajmas cinului calugaresc se ehiama cela ce se-au fa cut Zac. 1. 
calugar si nu de tot, ce numai ce-au fost imbracat hainele, iara dup-aceaia 
va lepada rasele sr se va face iaras mirean. ;. v _ 

Cela ce va esi de in minastire fara de voia si stirea egumenului si. Zac. 2. 
de sa va fi imbracat intr-alte haine, mirenesti, si-s va fi ascuns potcapocul 
si camilavca si altele ca aceastea, acela se ehiama hiclean si hain cinului 

si chipiilui calugaresc. 

Calugari^ele carele vor esi de in minastire si vor imbla pre in lume Zac. 3. 

fara stirea vladicai locului aceluia, si acealea sint ca si calugarii. 

*   Cela ce-§ leapada hainele calugaresti vrind. sa sovaiasca, sa zica ca Zac. 4. 
imbla pentru invajatura, ca un hiclean, acela sa se afuriseasca. 

Popa si diaconul, desa vor insura dupa ce le vor muri fameile, aceia Zac. 5. 
sint ca si cela ce leapada calugariia, §i fac prepus cum sa fie eretici. Drept 
aceaia trebue sa se ispiteasca. Deci de va fi crezind cum are puteare preotul 
sau diaconul sa se insoare, atunce ca pe un eretic sa-1 cearte; iara de nu 


■ 


101 


' 


r 


' . 


*■■ 


/ ■' 


-? 


*_^ 


- 
r 


*. • ■ 


/ 


k    %• 


148 


1NDREPTAREA  LEGII 


V 


t '  K 


Zac. 6. 


Zac. 7. 

Zac. 8. 
Zac. 9. 


Zac. 10. 


Zac. 11 


Zac. 12, 


va avea acesta gind, atunce se va pedepsi numai ca si cela ce leapada 
Sugariia. ?i iaras, de-s va goni muiarea si va pleca laras la beseanca 
atunce iar sa-1 socoteasca cu blindeate si cu mila. Care lucru de nu ya 
Lee de buna voia lui, atunce si eu sila si fara de voia lui beseanca ve i M 
f aca, si deaca nu va vrea, atunce-1 vor baga in temni^a sau-1 vor inehide 
intr-o minastire de va sedea intru toata viata lui.    : ■ 

Calugarul, de nu-s va purta mantiia in chilie-si sau cind va mearge 
la bae sau si intr-alt loc ascuns, acela nu se va certa, nice se va chema 
ca cela  ce 'leapada hainele  calugaresti. •  . . . 

^ Cela ce va scoate de in minastire pe vreunul de ceia ce ispitescu 
Ua se faca calugar, aceluia capul sa l se tae. ■■ 

Cela ce va indemna  pre altul sa leapede rasele, capul sa i se tae^ 

Cade-se in toata vreamea sa priimeasca beseanca pre cela ce va 
lepada calugariia; iara asa, adevarat niceodata nu va putea fi egumen, 
fara numai cindu-1 va blagoslovi patnarhul. 

Calugarul sau popa sau diaconul de sa va imbraca cu haine mirenesti 
cind va mearge pre un drum, aceia nu se chiama c-au lepadat calugana, 

"" mSLSttrt esi de in minastire si va lacui la j. ra pentru sa-s ft* 
neasct paHn^ii, acela nu te chiama ca se leapada de calugane deaca nu-i v* 
putea hrani Ur-alt chip si deaca va fi si cu voia mai marelui mmastirn, 
P Cela ce-s va lasa cinul sau si se va apnea de alt cm mai cu nevoe 
Si mai cu rea petreacere, acela nu se va chema ca hicleneaste minastirea 
si b^searica, cum se-ara zice cind se va face calugarul schimnio sau sihastru 
in pustii. ':-:T ; , 

PENTRU PEDEPSA CELORA CE SA LEAPADA DE CINUL 1NGERESC, 

ce sA zice carii? leapAdA cAlugAriia, ACELORA CE 

, CERTARE LI SE VA DA. 

,'GLAVA  125.  ' 


> 


Zac. 1 


*  4 


Zac. 2. 


BL~ 


v 


Zac. 3. 


f 


i . 


i 


*i f 


X Cela ce va hicleni cinul si chipul calugaresc, ce sa zice va lepada 
calugariia, de nu-i va fi fost citite mohtvele de calugane, acela nu se 
va afurisi iara de va fi purtind hainele, ce sa zice rasele, cu molitve 
Itunce sa-1 afuriseasca. §i de va fi un an intr-acea afunsame si nu se 
vl intoarce catra minastire, atunce face prepus sa fie eretic Drept aceaia 
2 e ispiteasca si sa-1 munceasca si sa-1 cearte cape un eretic $i ramine 
S fara cinste; si cela ce-i va strica ceva, pre acela nu-1 va putea pin la 
udecatoriu, nice i se prinde marturiia unde graia.t «. ce larag se aW 
seaste; si de va sta cu pizma intr-acea afunsame, atunce sa-1 dea la jude 
catoriul eel mirenesc, sa-1 cearte. • ...  1R 

2 Cind se va pocai cela ce va f i lepadat calugariia si de-1 va pnimi vlad ca 
Tau egumenul lui, acela de va fi avut cin^ de ; la beseanca, ce sa zice 
preo^ie, atunce nu va putea sa se mai apuce de cmstea ce-au avut, doara 
numai cu voia si cu blagoslovenia patnarhului. j. . .  - 

Toata avearla celuia ce-au lepadat calugariia va raminea la minastirea 
de la carea au fugit cind s-au lepadat calugariia. 

* 


V 


/ 


n 


.7^ 


j 


\ **: 


! 


/- 


c 


^ 


— 


X 


\ 


^ 


' PROXENETI (gl- 126-131) ' 

"  4 

t *■ * \    ■ 

^ - ■    ■ 

PENTRU CALUGARITA, SAU MIREANA, DE VOR FI SUffflTQ, 

SAU VOATRE. 

GLAVA  126. 


14'J 


r * 


/ 


**— 


f&  Da se va afla si se va marturisi calugarita ca iaste supuetoare, intr-a«el /oo» Kitros. 
ceas sa fie striina si gonita de la beseariea lui Hristos si de in ceata calu- • 
garitelor si seoasa de in minastire ca o partasa a satanii si a tuturor 
ingerilor  lui. Ca  nu numai pre  dinsa au  pierdut si s-au dat satanei, 
ce inca si pre altii mulji. Ins! domnui nostru Isus Hristos adevarat iaste    - 
milosird, milosti'v si iubitor de oameni si pentru pacatosi se-au pogorit 
pre pamint, si nu e nice un pacat carele va putea birui iubirea de oameni 
a lui Dumnezeu. Drept aceaia de-s va veni spre pocaanie si se va intoarce 
cu toata inema fara de nice oviclenie si fara de pizma, atunce priimeaste-o 
.si o canoneaste ani 5 sa nu se*cuminece, sau si mai putin, dupa cumu-i yen 
vedea voia si cum va parea si arhiereului. Iara de va fi mireana, ani. 3 ; 
iar de sa va'pocai cU toata inema, sa se canoneasca doi ani. 


sa 


PENTRU  CERTAREA  SUPUITORIULUI,  CUM  SI  IN  CE  CHIP  SE 

CADE  SA  FIE. 

GLAVA  127.   ' 

. *■ 4 " * * * 

* -   . '  • T %  -'/ 

.  De vreame ce gresala supuitoriului iaste mai rea decit gresala prea- Zac. 
curviei, si se cearta pre multe locuri cu multe feliuri de pedepse, dupa 

cum. va f i obiceaiul al f iescarui tinut. ^    .  : r 

m O seama de pravile scriu sa se tae capul supuitoriului, mai ales cind Zac. 
va imbla votrind de fata, de-1 vor vedea to$i, §i nu o data, ce de pururea. 

Alte pravile zic sa goneasca pre votru si sa-1 scoasa dentr-acel bras Zac. 
sau sat, unde va fi facind votriia ; altele zic sa-1 scoasa de tot de pre locul 
si da pre eparhiia acelui judecatoriu, carii vor fi de dinsul ascultatori. 

Alte pravile zic sa-l«cearte dupa cum va fi voia judecatoriului, ce Zac. 
;a zice sa-1 bage in ocna sau sa-1 poarte pre uli^e cu pialea goala si sa-1 bata. 
:! Den afara de aceaste certari carele se dau supuitojiului, acealea de Zac. 
pururea, inca sa si mai adaoga doao lucruri legiuite "de isprava: unul 
iaste cind ramine fara de cinste, ce sa zice de ocara si de rusinea eestii lumi, 
si de-aciia n-are nice o credinta nice intr-un lo'c. A doilea, ori citetocmeale 
va face cu cineva pentru fiece lucru ce ar fi de dobinda lui, acealea nu 
sint nice unele drept nemica, ce la judecata toate sint stricate si fara de 
isprava, ca unui om de ocara, caruia nu-i tine nimenilea in seama cuvintul. 
ce graiaste, ce iaste tot de rusine oriunde mearge. 

T-   Cela ce va gasi pre muiarea lui facind preacurvie si-i va rabda gresala Zac. 
si va lacui iarasi cu dinsa, macara ca se chiama votru, iara acesta feliu 
de votrie nu se va certa cu acest fel de pedepse ce am zis, cace ca-i 
e destul fi-i ajunge cit ramine cu rusinea in obraz. .   : 

Supuitoriul vreunii mueri cu barb at sau a vreunii mueri de cinste^ Zat 
citu-1 vor prinde intiia data, atunce sa-1 poarte pre ulite §i sa-1 bata- 
cu pialea goala pren tot tirgul, iara a doa oara sa-i faca iarasi asa si sa-i 

tae si nasul.   . 


— \ 


1. 


t 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


*  ■ 


V. 


v  - 


..^ 


-t\. 


■ -  J r 


■ '^rr^j   -^  -- 


-™*™* 


t 


150 


* < 


1ndri:ptarea legii 

p 

CARELE  SE  CHIAH-A  VOTRU  SAU  SUPUITORIU  SI  CtND  SE  VA 

PEDEPSL 


■ ■  ' 


Zac* i. 


^ 


Zac. 2. 


- -   » 


Za£. 3. 


Zae. 4. 


! 
\ 


Zac. 5. 


. 


<c 


Zac, 6, 


: 


r 


Zac. 7. 


Zac. S. 


Zac. 9, 


Zac. 10. 


^Votrul sau supuitoriu se chiama cela ce are mueri la Casa lui, da 
le tine pentru dobinda lui, carele-si dau trupurile da le spurca barbatii 
cei'rai §i fara omenie pentru pu^ina dobinda pierzatoare de suflet. 

# Nu numai cela ce are mueri slobode de in casa lui sa chiama supuitor 
si votrU, Ce inca fi eela ce-s da roabele si slujnicele de sa dezmiarda barbatii 
cu dinsele pentru dobinda. -     >: ■ ^ ■ j 

Cela ce-s va da roaba sa se dezmiarde nestine cudinsa pentru dobinda, 
acela-si piarde putearea ce are asupra roabei §i ramine roaba sloboda ; 
si mai virtos judecatoriul sa-1 grabeasca sa o marite, iara de nu o va marita 
cum mai curind, atunce sa-1 pedepseasca pre stapin cu ocna. 

Cela ce-s va da fata la vreo dascali^a muiare pentru sa o inyea^e 
carte sau si alt mestersug ceva, si inca-i va da si plata sa inveate si-i va 
da si hrana' ce-i va trebui, iara ea cu invataturile ei ceale reale o va indemna 
si va tocmi pe vreun barbat de o va rapi fara stirea parintilor, atunce 
judecatoriul sa-i faca leage cum se cade fi sa pedepseasca _pre dascahta, 
sa-i vearse plumb topit in gura, sa-i.intre pe grumazi la inema, pentru 
ca pre acealea.madulare &u iesit de la inema ei toate indemnaturile featei, 

de au scirbit inema parintilor. 

' Nu se chiama supuitoriu numai cela ce indeamna muerile spre zburda- 
ciune si spre pofta rea, ce inca si cela ce le insala cu alte mestersuguri 
da le indeamna spre curvie. Cum se-ar zice, imbla nego^atorind pre la casele 
muerilor de ce le da tot mai eftin de cumu e pretul, iara pre unele si daru- 
iafte, pina apuca da le afla firea. De-aciia le scoate den minte da le 
supune supt cine-i iaste voia ; si aceasta face tot pentru dobinda lui. 

Supuitoriu se chiama si cela ce indeamna si insala pe vreun cocon 
de-1 spurca cineva si face cu dinsul sodomie si da plata vreunui cetas 
a lui sau vreunui slujnic. Drept aceaia atunce -de sa va putea vadi cum 
s-au pingarit oopilul, atunce adevarat supuitoriului numai sa-i tae capul ; 
iara de sa va timpla sa nu-1 fie spurcat de tot, atunce pe supuitoriu sa-1 
izgoneasca si sa-1 scoata de tot den toata eparhiia judecatoriului aceluia. 

Supuitoriu de fata se chiama cela ce-s da voe muerii sa curveasca 
pentru sa ia el cite ceva dobinda ce va fi. . 

Aceaste trei seamne ajung supuitoriului celui de fa}a: dece intii 
iaste unul cind indeamna cu cuvintul fi cu lucrul pre muiarea lui sa prea- 
curveasca; iar a doilea sa o sutileasca pina va pleca singura cu sine de 
sa va da spre dezmierdaciunea barbatilor ; a treilea cindva  lua  el  ceva 

plata pentru aceasta gresala. . 

"De va fi o fata copila si de sa va indemna spre pofta rea pentru cuvin- 
tele si indemnaturile supuitoriului, de sa va impreuna cu vreun barbat, 
macara de ara si lipsi el intr-acel ceas, iara asa, pentru cuvintele si indem- 
naturile lui, tot se va certa, pentru cace ca cu indemnaturile si tocmealele 

lui ceale reale se-au facut raotatea. i.- , 

Cela ce va face pe vreo fata sa gresasca trupeaste, cu vreun barbat, 
si-i va face aceasta nu cu cuvinte dulci, ce cu da sila si fara voia ei, atunce 


.   i' . 


"V 


.- 


' *  . 


' 


\,   : 


V 


I 


A,- 


m 


X 


A 


* 


'&* 


"S 


- > 


\ 


• . 


■ * 


iS- 


3 


'  , 


PROXENETI (gl. 126-131) 


A 


181 


^^ 


acela nu se va pedepsi ca un supuitoriu, ce ca un rapitonu, cum vom 

spune mai ios. .   ; ,    ,   '  . s 

Cela ce va priimi in casa lui pe vreun supuitoriu sau de-1 va lasa sa Zac. 11. 

saza cu chirie sa supue mueri in casa lui, acela-s va piarde casa si va.fi 
domneasca si-1 vor pedepsi si cu gloaba dupa cum va fi voia judecatonului. ,■; 

Cela ce va sfatui sau va ajuta supuitoriului sa supue, atunce acela Zac. 12. 

se va pedepsi tocma ca si supuitoriul.    .'..., .    . ; 

Cela ce va fi cocon micsor sau fetisoara, si de vor votn cuiva, atunce Zac. 13. 
nice acestea nu vor putea raminea fara de certare, numai ce sa vor certa 

mai putin decit cum ar fi mari.   . .    ,  •„  _   t. 

■Nil se va pedepsi ca un supuitoriu cela ce va supune numai o data Zac. 14. 
muiare streina, fiind den ruda lui sau alta muiare sloboda ; ce se va certa ,- . „j 
•de va votri pre vreo muiare sloboda de trei, patru on, sau va votn muiare 
cu barbat. Intiia data se va pedepsi dupa cum va fi voia judecatormlui, 
iara a doa oara i se va taia capul; iara de-s va supune muiarea sau fata, 
atunce dentiia data^i se va taia capul. # .. ■■-_ 

Nu se va cejta ca un supuitoriu cela ce va supune muiare strnna Zac. U. 
sau fara barbatiinsa de nu va lua.plata; iara de va supune muiare cu    • 
barbat, atunce se va pedepsi si acela ; si inca se va certa mai rau cindu-s - 
va supune singur pre muiarea lui. 


CELA CE-§ VA ZALO JI CASA LUI PENTRU SA SE FACA iNTR-lNSA 
PREACURVIE SI AMESTECARE DE SlNGE SI ALTE FELIURI DE 
CURVII  SI  DE LUCRURI  SClRNAVE,  CUM NU  SE  CADE,  ACELA 

SA  SE CEARTE  IN TOATE  FELIURILE. 

CgLAVA  129. 

Oricine-s va zaloji casa pentru sa se faca intr-insa curvie si alte tOate 
feliurile de lucruri reale cum nu se cade, acela se chiama supuitoriu si 
votru, si se va certa ca un supuitoriu si ca un preacurvariu si ca imul de, 
ceia ce fac singe amestecat, ce sa zice ceia ce-s curvesc cu rudele si cu 
cuscrele si cu cumetrile sau finele lor, acela se chiama singe amestecat ; 
acela  ver fie barbat, veri muiare, cu moarte sa se cearte. 

Cela ce-s va zaloji casa pentru sa se faca intr-insa singe amestecat, 
sau sodomie,' ce sa zice curvie cu copii, pre acela sa-1 omoara on cu; ce 

moarte va fi mai rea. ; '• ; ' .:   . 

In casa celuia ce se vor face sfatun reale, spre curvu si spre alte 
scirnavii ca acealea, sau si intr-alt loc unde se vor face pacate, acela se 
va certa ca un supuitoriu ; iara de nu se vor face pacatele deplin, ce numai 
cuvinte, atunce nu se va certa ca un supuitoriu, ce va lua alta pedepsa mai 

micsoara. . ^ «"•"->>:■• 

' Cela ce va naemi casa in chirie pentru sa faca acolea raotati si curvu, 

acela ca un votru sa se pedepseasca. - '- £■ _    # . 

Aceastea pedepse se vor da nu numai celora ce vor zaloji si vor naemi 
case pentru sa se faca intf-insele curvii si alte pacate trupesti, ce si alte 
locure de odihna ce vor fi ori pre la vii, ori pre la stupini, on pre in 
pomeate, ori pre alte primblari aseamene acestora. 


P    • 


* * 


\ x 


<f 


'  ^ 


Zac. 1. 


Zac. 2, 


Zac. 3, 


^^ 


Zac. 4 


Zac. ~5\ 


r-*" 


y 


^ 


- 


r + 


V 


L 


*^. 


X  _ 


**' 


-   -o» 


--.\: 


:  -,-.■; 


" > 


i 


I J 


152 


1NDREPTAREA- LEGII . 


X 


PENTRU PARINTII CPA CE-§ VOR SUPUNE FEATEL 

■■Hlwi> CE slNT fAcute de trupul lor. 


* 


I " 


A ft 


" 


GLAVA  130. 


. 


* 


•    • 


Zac. i. 


<* 


iy 


<( 


Zac. 2. 


X 


r 


Zac. 3 


Zac. 4, 


Zac. 5 


Zac. 6. 


Supunerea carea se face cu voia parintilor, aceaia laste mai rea si 
lucru plin de rusine §i de mai mare ocara decit ceaia ce sa face intre 
striini. Drept aceaia oricare tata ce-? va supune fata lui, acela inth-s piarde 
putearea cea parinteasca carea au avut spre fie-sa. Drept aceaia sa aiba 
strinsoare de la judecatoriu, cum mai degraba sa-i dea toate zestnle ce 
i se vor veni de la tata-sau si sa se despai^a de dmsul intr-acesta chip, 
ca si cum nu si-ar fi mai fost niceodata fata. A doa, toate bucatele cite, 
va avea, sa se ia toate, sa fie domnesti, pina cind va fi elyiu, lara deaca. 
va muri, atunce vor fi ale celora ce vor ramtnea mosneam, insa de va ii 
avmd cineva. A treia, sa-1 bage in ocna, in toata via^a lui acolo sa se 

chinuiasca. , 

Pravilele ceaste mai de curind dau invajatura, tatalui celuia ce-s va 
supune lata" sa i se tae capul. Asijderea sa pata aceasta pedepsa si fratn 
ceia Ce-s vor supune surorile sau macar si pre arte rude ale lor, carele se 
tragu d'e in singele lor.. Care pedepsa se cade sa se }ie in seama la un 
pacat mare ca acesta, dupa cum se tine si la pravila rimleamlor pina 
si in zioa de astazi, macara ca la uneie locuri de-i si cearta cu catarga 
in toata via^a lor, sau mtr-atitea ani, ?i-i purta pre magari daspmati 
batindu-i  pre  in  toate  uh>le ; iara pedepsa  lor  cea  adevarata  laste 

moartea. ,   . . . j. , ' w 

Muma ceaia ce-s va vinde fata pre bani pentru sa curveasca nestme 
cu dinsa aceiia sa i se tae nasul. Iara de se va afla ca n-au facut tocmeala 
sa ia bani, ce numai ce sa va fi plecat dupa voia featei-si, atunce se va 
pedepsi dupa voia judecatoriului. Iara de va fi cazut muma la o gresala 
mare ca aceaia, pentru vreo nevoe mare ca aceaia sau pentru vreo saracie, 
atunce nu se va pedepsi asa rau, de vreame ce sa va milostivi si judeca- 
toriul vazind saraciia si nevoia ei. 

• Parintii carii vor supune feciorii lor, macara de le-ar fi copih si de-ar 

fi  si vaduu,  acelora nu  le va folosi aceaia, ce tot se vor pedepsi  cu 

moarte. - . 

Nu vor putea sa scape parintii sa nu se pedepseasca cind vor zice 
c-au facut supunerea da nevoe pentru multa saracie, ce de pururea se 
vor certa. Dup-aceaia trebue foarte sa caute judecatorml si sa soco- 
teasca de va fi fost acea nevoe si acea saracie a parintilor, carea sa nu se 
fie putut intr-alt chip hrani cu altceva mestersug, fara numai cu supunerea 
feciorilor lui. Dece dejgajj,, aceasta asa, atunce sau se va mai milostivi 
judecatoriul de-i valnai u§ura, sau mai rau se va intarita de-i va pedepsi 

mai rau. - . •>■' .   ..    ' . 

Acesta fel de certare se socoteaste cind vor lua parin^i bam pentru 
sa dea feciorilor ; iara de nu vor lua bani, atunce nu se socoteaste aceasta 
certare, ce poate fi ca se vor pedepsi intr-alt chip, dupa cum va fi voia 
judecatoriului. • - 


-> 


y 


o 


1 


*i 


; 


k 


.* 


■'    : . 


■i 


* 


r 


. >8n 


■'■•^ 


- "» 


."V 


J 


■ 


V * 


^ 


F t 


**  i 


^ \ 


PREOTI §1 CILUGARI (gl. 1*2-136) 


153 


... 


2. 


3. 


4. 


JJ  BARBATII  CARII-S  VOR  SUPUNE  MUERILE  LOR. 

GLAVA  131. '  ' : '  .   '"'' 

■ ■  • 

Oricare barbat va supune pre muiarea lui, aceluia s&i se faca moarte, Zac. 1. 
macar numai o data ; ca pravila pre unii ca ace^tea supuitori ei scoate 
den toata eparhia judecatoriului $i alta data-i poarta pre toate uli^ele 
tirgului daspuiati pre Inagariu si sa fie cu fata spre coada magariului; 
iara muiarea lui sa traga magariul de dalogul capestrului cu minile ei, 
si intr-acesta chip sa-i bata purtindu-i pre in tot tirgul. Alte date iara^i ei 
certa cu catarga in toata viata lor. - r 

In voia si in putearea judecatoriului sta acest lucru,  sa semuiasca  Zac. 
pedepsa morfii,  carea se  cade sa dea  celuia ce-$ va supune muiarea lui 
§i mai virtos cind va arata judecatoriului vreo vina ca aceaia a barbatului, 
de intru  carea se va fi indemnat sa caza intr-aceasta  gresala  mare a 
supunern. . 

Cela ce-$ va supune muiarea pentru sa ia bani, acela se va pedepsi Zac. 
rati foarte ; iara de o va supune pentru sa nu ia bani, §i atunce se va certa 
adevarat, iara nu asa rau ca cum ar fi luat bani. 

,:^    Cela ce stie ca-i curveaste muiarea si el tot o tine in casa si se face a  Zac. 
'nu §ti nemica ^i o lasa de face preacurvie; atunce aceaia sa chiama cum b 
ar supune el, si se va pedepsi ca un supuitoriu. 

"  Cela ce sa face cum sa culca  cu  muiare-^i,  iara  apoi  lasa  oamerli Zac. 
striini de sa culca cu dinsa, acela se va certa dupa voia' judecatoriului. 

Cela ce va tinea in casa pre cela ce curveaste cu muiarea lui, acela se' Zac. 
va certa ca si un supuitoriu al muerii sale. 

Cela ce-§ va lua muiare pre ceaia ceo au pedepsit pentru preacurvie, Zac. 
acela se chiama adevarat supuitoriu, ce sa zice fara de cinste si rusinat, 
iara a§a cu alta pedepsa nu se va certa. ^ 

Cela ce va tinea, in*casa-s da nevoe pre muiarea lui de va fi fa cind Zac. 
preacurvie, pentru cace se va fi temind de rudele ei, sau pentru cace-1 
vor face cu de-a sila sa o tie, atunce nu se chiama acela  a§a intr-acela 
feliu, nice poate nimenile sa-i zica supuitoriu, pentru cao tine da nevoe<> 

Nu se chiama supuitoriu cela ce-$ ^ne *n cas** Pre muiarea lui care Zac. 
face preacurvie, deaca nu b §tie adevarat ca curvea§te3 ce numai ce ?ire 
asa oarece banuiala, cum sa o fie aratind seamnele ca face acela lucru. 

Numai rabdarea  ce  are barbatul,  ce sa zice  cind face muiarea lui Zac. 
preacurvie §i el rabda, nu zice nemica; aceasta-1 face de sa chiama supui- 
toriu, cum se-ar zice cind va avea aceasta rabdare pentru cace-i vine 
dobinda. Iara de nu-i va fi venind nice o dobinda §i<o va sti ca curvea§te 
si o tine asa in casa, atunce sa se cearte dupa voia judecatoriului. 


5. 


1. 


8. 


x 


9. 


10. 


*    J* 


# 


PENTRU  BUCATELE  CE  VA  AVEA  CALUGARUL,  CUM  SE  CADE 
SA SE 1MPARTA, DE NU VA AVEA FECIORI, SAU DE VA SI AVEA. 

GLAVA   132. 


Un om, ce sa va face calugar si va muri §i feciori nu va fi avut, atunce Iustinian'im- 
ce va avea ale lui cade-se sa le ia minastirea.  Iara de va avea feciori, sa parat. 
se imparta intr-atita par£i citi feciori are ; iar el inca sa ia o parte ca a unui 


f  I 


j 


A 


■ 


I 


" *■ 


■ ^*» »i^*« 


s* 


\* 


. * ■ 


<J 


154 


INDREPTAREA  LEGII 


I 


fecior, si aceaia numai ca sa traiasca pina va fi. De-acia de va muri fara 
de zapis, partea ceaia ce-au luat ca si un fecior mosteneaste aceaia minas- 
tirea ; iara cealea ce-au luat feciorii lui, parole lor ramin ale lor, iara mmas- 
tirea  n-are treaba cu dinsele nemica. 

1 -   v 


*\c;* 


/'., 


'- / 


£ 


Lew §i Costan* 
din imp&rafi. 


PENTRU  TATAL,  CA  SA  NU  OPREASCA  FIIULUI  SAU  PARTEA 

DE  MOSIE,  DE  SA VA  FACE  CALUGAR. 

GLAVA  133. - 

.    / * 

*  * *m ■ 

Q •••.■■-■■■■-* w    ,  „ 

^Niminea de in paring sa nu tndrazneasca asa, sa opreasca teciorn 
lor carii vor sa se faca calugari, sau de vor 9i mearge la minastm, sa-i 
scoata de acolo, sau cace se-au facut calugari sa-i faca fara de mope p 
f&ra de parte de in ce are. Iara de vor vrea sa faca aceasta, atunce sa se 
afuriseasca, si de in besearica lui Hristos sa se goneasc* pina se vor pocai 
de vor da partea lor, adeca a feciorilor. .    * 

PENTRU  PREOTIE  §1  PENTRU  CHIPUL  CALUGARESC,  CARELE 

IASTE  MAI  MARE. 

.   .. ■>■  - th'ti 


t. 


GLAVA  134. 


.? 
x 


'Simeon Solu 
neanul. 

* 

Zri Dionisie. 


Puna rlndul tocmealii, iaste mai mare preotia decit chipul calugaresc, 
pentru ca lucrurile preo^iei sint lucrurile lui Dumnezeu si fara de preotie 
nu iaste nimenea crestin, nice are sfintie, nice^sa impreuna lui Dumnezeu. 

TQT>5 m*i mare, iaste rmduiala calugareasdL decit a popei mirean, 
cum^raiaste dumnezaescul JDiomsie, nu cu sfinfla preotiei, ce cu^ia^a. 
Pentru ca si calugarul de va fi si preot, adeca ieromonah, iaste mai mare 
decit popa mirean ; nu pentru preotie, cum am zis mai sus ca aceaia iaste 
lucrul lui Dumnezeu, ce pentruviata. Preotul de pururea blagosloveaste si 
sfinteaste. Drept aceaia $i dumnezaescul Antonie de pururea-gi pleca 
capul, adeca se inclmTa pentru naltimea preotiei; si nu nulmilrTnereilor 
se inchina, ce tuturor preotilor. Peji^acemaJ^c^Efr preot, carele are 
aceasta rinduiala mare a preotiei, acela saitgtreaca sfinteasteji ca unseat 
sa lacuiasca, si mai virtos sa se nevoiasca sa petreaca Ca §icalugarii 


:V 


v 


<* 


E i 


fi 


L 


■-X 


i  i 


. 


■ 


pentru cAlugAri §i cAlugArite, ca sA nu se FACA cumetri, 

NICE  IEROMONAHUL,  ADECA  POPA  CALUGAR,  SA NU  CUNUNE 


y t 


fc 


X^T 


.   NUNTA. 
GLAVA  135. 


/ 


^   ■ 


,   r 


f 

Petr  vrea in- Nu se cuvine, nice e lucru cinsti^nice e priimit, calugarul sau calu; 

letr, prea m -  ::  .... w    .... ^ __„ ..^^ y^^. adec& ^ se faca cumetn, 

ira de va indrazni cineva 
de leage, sa se canoneasca 


max al marei  sau sa \ie cunum la nunte, adeca sa cunune^ 
beseareci. sa faca acest lucru fara de cale si de rusme si ti 


-j 


JmJI 


«■ 


•v 


"i 


r 


/ 


^ 


DARURI, PACATE, SLUJBE, RITURl (gl. 137-171) 


155 


V^ 


% 


c 


cum va parea arhiereului; iara de va '. f ace  aceasta  a doa  oara,  sa  se 
goneasca de in beseareca lui Hristos ca un calcatoriu de dumnezaestnV 

pravile. j' j- ■; 

.    §i ieromonahul, adeca popa calugar, nunta riu cununa,  adeca nu  Postmcul. 

blagosloveaste, ca si aceaia iaste fara da leage §i far'de cale si nu se cuvine. 
Pre unul ca acela-1 canonesc dumnezaestii parinti cu lipsa de preotia lui. 

■ • ■   • '     - ■ " ' , '   ■ ■ ...»■». 

1 T 


. 1 1 *    ' 


M 


^r- 


s~ 


PENTRU BESEARICA IN CAREA NU SE FACE SLUJBA 40 DE ZILE; 

SI  CE  IASTE  BESEARICA. 


■* • ■   "I 


GLAVA  136. 


>   * 


i " 


I'M 


^ De sa va timpla ve intr-o besearica sa nu se faca slujba 40 de zile, 
nu poate preotul sa faca liturghie, sa slujasca intr-insa de nu va face 
intii o sfestenie. Iara de va face slujba, adeca liturghie^ sa fie lipsit de 
popie 40 de zile ; iara de nu va fi stiut sa fie ertatu. 

Ca beseareca iaste casa lui Dumnezeu, casa de ruga, adunare^amemlor, 
trupul lui Hristos, nevasta lui Dumnezeu, ceriu pamintesc in carele sade 
cereasca piine ce sa zice preasfintul trup adevarat al domnului nostru 
Isus Hristos. Iaste si scaun 'lmparatesc.fi arhieresc, pre carele sade impa- 
ratul impara^ilor si marele arhiereu, singur Hristos. Iaste si lina balta 
a pacatosilor si slava dreptilor ; iaste si scapare si pod si lauda si yeselie 
si bucurie si pkrear.e_.de bine tuturor erestmilor. $i citi o cauta si o mbesc 
cu toata inema si' cu tot sufletul, aceia Vor lua cununa de la Dumnezeu 
si se vor face mostneani impara^iei lui. Iara besearica se chiama cace ca 
chiama  si  aduna  pre  toti. .. 


Gherman  ^fa- 

■ ^ 

rigradeanuL 


Zri. 


'*•» 


i     * 


t\ 


s 


■ 


X. 


\ 


/ 


PENTRU CA §APTE DARURE SlNT ALE DUHULUI SFtNT, §1 SAPTE 
TAINI  ALE  BESEARECII,  §1  SAPTE  BUNAtATI  If ARI,  SI  SAPTE 
/ *  PACATE DE MOARTE. 

GLAVA  137- 


0k 


a 


£i 


I 


.     \ 


- 


Darurile  duhului  sfint  sint  7,  cum  graiaste  Isaia  proroc,  adeca  Isaia  praroe. * 
duhul intelep^iei, duhul priceaperii, duhul sfatului, duhul tariei, duhul 
credinjir, duhul blagocestiei, duhul al fricii lui Dumnezeu. 

§apte  taini  ale  besearicii :  botezul,  unsoarea  adeca  miroseala  ce Simeon Solu- 
miruiaste,  priceastenia,  preotia,  nunta  de intii,  pocaania  adeca  ispove-  neanul. 

dania, sfintul unt adeca maslul.   ';/■"-' 

§apte bunSta^i mari: fnteleptia cu smerenie, nemaria desarta, nestrin- 

soarea, postul, curatia, rabdarea uidelungata si ingaduirea. 

Sapte pacate de maarteUepa«^ea de leage, nebunia, trufia, uciderea 
de voe, amestecarea de si^e; zacearea barbat cu barbat si stricarea de 
copii cea fara de leage. 


■■* 


■v   ' 1    * 


* 

r 


_t 


.;■■•' •' 


.  . 


* 

5 


. » 


V-v" 


>;- 


I. " 


166 


1NDREPTAREA  LEGII 


' pentru sa nu se ingboape mobtul in launtbu 
In beseaBicA, nice sA mute de In mobmInt tbupul omului, 

nice mAcabA tAbInA. 


-   » 


\. 


GLAVA  138. 


1 T' 


« _ * 


^ 


Matheu 


n 


. ■   - 

Leu §i Cosian- 
din imp&rafi. 


"\ 


In launtru in besearica tirnosita, sa nu indrazneasca cineva a ingru- 
parea trupure de om, pentru ca sint acolo moaste ale mucenicilor, adeca 
unde se-au pus si in launtru au priimit si unsoarea sfintului mir. 
ffr  Nimenea de intru oameni sa nu indrazneasca intru sfinta besearica 

sa ingroape mort. 

In casa de ruga unde*nu va fi tirnosita, adeca sfintita, acolo se ingroapa 
trupurile oamenilor morti, §i pre_in tihzile bes^aricila^ 

§i fara de porunca arhiereasca sa nu cumva sa indrazneasca cineva 
sa scoata trup de om de in mormint, sa-1 duca intr-alt loc, adeca intr-alt 
mormint, nice altceva lucru, adeca sau marmura sau stilp sau pietri sau 
altceva. '  ^ ,   x 1; 

# 

pentbu ca pbe in beseabici sa nu se faca bautubi si 
mlncabi, nice clbciume, nice vlnzabx pbe in sfintele 

gbAdini, 


.■ J 


I 


de Laodichiat 
canon. 28. * 


Zri. 


Sabor. 6, ca- Canonul 72 al §aselui sabor si 28 al saborului de la  Laodichia a§a 

non.72§ieela poruncesc: s5 fie afurisiti citi astern haine pre in besearici pi fac mease, 

Muturi si niincari inlauntru: ca in tot locul unde se cinta si se slaveaste 
Dumnezeu si se slujaste preasfintul trup al Domnului, acela se chiama 
ca iaste inchinat loc sfintiei sale, carele. iaste besearica, §i bauturi si 
<w* mincari intr-insa nu se fac, ce numai psalmi, cintari, slavoslovii, vecernii, 
^ litii adeca rugi, utrini, liturghii si cintari necurmate si neincetate. Drept 
aceaia sa cautam sa vedem mai sus afurisania dumnezeeftilor parinti 
§i sa ne ferim daparte, sa nu faeemrnease pre in besearici ; nice pre in 
sfintele gradini s& nu se faca circiuma; ca sfintele gradini sint aceastea, 
adeca curtile besearicilor, gradinile, casele, camarile §i toata curtea, 
adeca unde iaste ingradita sau zidita ; §i aceastea sint intr-insele inla- 
untru. $i acesta canon nu opreaste numai circiuma sa nu se faca acolo, 
ce inca nice alta negotatorie. Drept aceaia trebue sa pazim dumnezee^tile 
locure ale besearicilor cu .multa smerenie, ca zice domnul nostra Isus 
Hristos pentru sfinta besearica : nu facere^i casa tatalui mieu casa da 
negotatorie si carvasarie. , 


r 


*vk- 


\ f 


PENTRU  CA  SA  NU  BAGE  DOBITOC  IN  BESEARICA,  NICE  SA 
MlE? NICE  SA MANlNCE,  NICE  SA  BEA  fNTR-lNSA. 


GLAVA  140. 


S&bor. 6y  ca-   \-   Canonul 85 al §aselui sabor porunceaste : nice un om sa nu bage dobitoc 
non  85 sai mie in besearica lui Dumnezeu, fara numai de mare nevoe. 


•' 


A. 


\ 


■ 


' 


: 


► _ 


,\   i -. 


^ 


\ 


* 
I 

1 


' '   f 


V- 


*mi*- 


\> 


' 


» 


' . 


DA-RURI, PACATE, SLUJBE, RJTURI (gl. 137-171) 


157 


Dastoinica cinste iaste sa aiba nestine frica si smerenie spre sfintele Zonara. 


<a 


si cinstitele locure si tocmeale. Pentr-aceaia nu iarta canonul acesta, 
adeca pra\ila, sa bage dobitoc in besearica sa mie, fara numai de mare 
nevoe, cum de se-ara timpla ca fie iarna sau zapada sau grindina, sau 
alta nevoe de tilhari; atunce iaste ertatu sa bage dobitocul in besearica 
sa mie, ea sa nu mie afara sa piara si va pagubi omul al cui iaste si se va 
scirbi si de scirba va cadea in boala si-s va nevoi viata lui neputind imbla 
sa-si sfirsasca  calea incatro © va vrea sa  mearga.. 

§i pre in besearici nu se-au dat voe sa se faca mease nice episcopul, 
nice cliricii, nice altcineva de in crestini ; iara de sa va timpla da nevoe  Carlhaghen, 
sa vie omul da pre cale si nu va avea alt loc sa mie, atunce iaste ertat canon. 42, 
sa manince si sa bea si sa doarma in besearica, de nu se va afla alt loc. 


Subor.  de  la 


■■ 


PENTRU  CUM  TREBUE  SA  BOTEAZE  PREOTUL  COPILUL  MIC. 


GLAVA  141. 


Cind botezi copilul, trebue sa aiba scaldatoare sau alt vas deosebi 
si cu trei luminari aprinse, in chipul sfintei troi^e. De-acia cind yei sa 
bagi untulin scaldatoare, cum spune la tocmeala slujbei, atunce ia tu, 
preote, de in untul carele iaste in vas, cu trei deagete si unge copilul 
crucis. Atunce sa ia si nasul de in unt si sa unga copilul pre toate madularele, 
cum iaste tocmeala tipicului. De-acia deaca-1 va unge el, iai tu preote, 
asa cum iaste gal si stai drept cautind spre rasarit si tu si copilul, si-1 
iotezi in trei afundaturi fa cind samnul crucii, zicind asa: boteaza-se 
robul lui Dumnezeu I^M(P) x) intru numele tatalui, amin. Si-1 pogori in 
scaldatoare si-1 afunzi, adeca-1 uzi de tot. lata, asa e afundarea de intii. 
De-acia iara stai putinel drept ridicind si copilul, de-acia iara-1 pogori 
a doa oara in apa si-1 uzi asijderea zicind: si al fiiului, amin. IatS, asa e 
si a doa afundare. $i de-acia iara te ridici de stai drept si-1 pogori a treia 
oara de-1 afunzi  asijderea zicind: si al sfintului duh, amin. lata, asa e 

si a treia afundare. - 

De-acia-1 iai  de in scaldatura si-1 dai nasului,. si zici mohtvele si 

faci toata slujba cum te invata rindul si to,cmeala tipicului, si dai opustul.. r 


Cauia de vezi 
iilcul sfintului 
hotez. 


i  * 


■'■■ & '. ' 


''Art 


'V-'V 


! 


^     I 


■ 

1 


PENTRU  PREOTH  CARII  BOTEAZA  IN TREI  PARING!,  IN  TREI 
* FII §1 IN TREI DUHURE, §1 PENTRU CEI CE NU BOTEAZA IN TREI 

AFUNDARI. - 


■  * 


GLAVA  142. 


. 


\ 


Canonul 49 al sfintilor apostoli graiaste: care episcop sau preot, 
dupa tocmeala domnului, de nu va boteza intru tatal si fiiului sfintul 
duh, ce de va boteza in trei neincepatori sau in trei fii, sau in trei duhure, 
aceluia  sa i se ia darul. - ~  v 


Apostolii, 
non. 49. 


ca- 


i) „Cutare". 

■ •  ■ 


^ ' 


* 


\-a 


t-j** 


s ** 


fr 


.'.'■*  « 


' L 


' l 


/ 


l 


/ 


!' 


- < 


F\ 


\ 


Zonara. * 


Apostolh, ca- 
non. 50. 


Mathei, glava 
28, zae. 116.' 


-  Valsamon. 


158 


INDREPTAREA  LEGI1 


-J 


Ca besearica au luat a se inchina unui fara de inceapere, tatalui, 
pentru nevinuiala, ^i unui fiiu pentru nespusa nastere, si  unui mingii- 

toriu,  duhul sfint. " . ■■- 

-    Iara cine nu boteaza in trei afundari, ce intru una, aceluia sa i se 

ia darul ; pentru ca zice sa fie 3 afundari §i 3 scoateri. Iara cine va treace 

sau va calca acesta canon, de va afunda in apa pre  cela ce-1 boteaza 

numai o data §i nu va zice chemarea tatalui §i a fiiului si a sfintului duh, 

pre unii ca aceia le ia darul §i-i da anathemei. Ca n-au zis Hristos apos- 

tolilor: boteza^i intru moartea - mea ; ce au zis: botezaji intru numele 

tatalui si al fiiului si al sfintului duh. 

>    Graia§te iara si Valsamon: citi boteaza intru o afundare, aceia sa-i 

boteaze  de-a  doa  oara. 


* 


'  ; 


s - 


Dumnezee§iii 
dascali §i in- 
v&fatoru 


PENTRU CA COPILUL, ClNDU-L BAGI IN SCALDATOARE, TREBUE 

CU  FAJA  SA  CAUTE  SPRE  RASARIT. 

GLAVA  143. . ' 

Copilul, cindu-1 botezi, trebue sa caute cu fa}a catra rasarit, in chipul 
domnului Dumnezeului si mintuitoriului nostru Isus Hristos. Caci cind 
se rastigni, spre rasarit cauta, iara nu spre apus, si spre -rasarit noi cres- 
tinii ne inchinam, §i raiul spre rasarit se-au sadit. Dece cind vor sa zica 
blastemul si lepadarile la copil, spre apus sa stea si sa le zica, ca un 
I'oc ce iaste intunecat si groaznic si, deaca vreame ce apune soarehyla 
apus intunearec inchipuiaste, ca dentr-acolo iase intunearecul. Iara rasa- 
ritul lumina inchipuiaste, pentru ca de la rasarit iase lumina, adeca 
soarele straluceaza si lumineaza toata lumea ; pentr-aceaia se chiama 
rasaritul lumina. ' > 


* 


i 


' 


i 


PENTRU  CE  INCHIPUIASTE  CiND  DASFA§A  COPILUL. 


GLAVA  14*. 


Xifiliny patri- 
arh farigrd- 
deanul. 


' Copilul cindu-1 dasf asa de in scutecele lui, f asa si altele cu cite e 
infasat inchipuesc dazbracarea de omul eel vechiu si de yia^a cea de 
intii, adeca de calcarea lui Adam si de hainele de piale §i de pacatu 
carele-1 dobindi calcarea lui Adam; §i arata dasfasarea si dazbracarea 
aceaia carea dazbraca copilul de tot cu trupul cum se dasfasa si se 
dazbraca de tot de acea urgisita viata a vechiului Adam. ■ 


y 


J 


IarSaceluide 
sus. 


PENTRU   CE   INCHIPUIASTE   INTOARCEREA   CAREA   INTORC 

COPILUL  SPRE APUS. V 


■, ■ 


GLAVA  145. 


Iara intoarcerea carea intorc copilul spre apus ca sa vaza acea parte 
a apusului, §i-i sint minile in jos cind se leapada de satana, atunce arata 
si cu chipul si cu gonirea minilor cum se dasparte si goneaste pre satana 


■" 


* 


■ 


* 


■ 


f~ 


' \ 


DARUR.I, PACATE, SLUJBE, RITURI (gl. 137- 


171) 


159 


de la dinsul De-acia atunce intorcindu-se spre rasarit si-s- ridica mimle 
in sus, arata adevarat ca cela ce va sa ia sfintul botez, trebue sa goneasca 
de la dinsul raotatea cea intunecata, adeca pacatul. $i asa, cu starea carea 
sta naintea dumnezaestii lumini, carea inchipuiaste intoarcerea si starea 
catra rasarit, ca se face mostnean curat dumnezaestii lumini si se face cu 
totul luminat. Insa una cace au venit intru adeverita lumina a priceaperu 
lui Dumnezeu, adeca la datatoriul de lumina Hristos, iara a doa ca se 
dasparte de pacate si vine da seiace.unul cu cuvintaroarele oi ale sfintei 
turme a lui Hristos si Dumnezaul nostru. s 


,•■  ;> 


■ t 


i  *i> 


y 


•     y 

r   , 

-■: 
1 

'  | 

■   ■ 

-  i 

* — ** 

- 

ib 

■   ■   . 

* 

"V 


m 


PENTRU UNSOAREA. 
GLAVA  146. 


* 


Iara unsoarea, adeca sfintul unt, cu care unge copilul pe tot trupul, 
inchipuiaste ca se unge ca sa fie gata spre sfintele patime ca, pentru purta- 
toriul de patime Hristos, sa se lupte cu puterile ceale prbtivitoare ?i vraj- 
masa si sa omoara cu botezul pe trupul acela carele se unge ca»sa invie 
cu sufletul ; si iara arata impreuna unsoarea aceaia si luminarea sufletestii 
vie^i. De-acia dupa aceasta aduce-se cela ce va sa se boteaze la scaldatoare 
cum aducea si pe Hristos la groapa. Iara pentru trei afundari intr-apa 
scaldatoarei si trei scoateri arata ingruparea si inviiarea domnului cea 
de-a treia zi;' pentru ca cum fu domnul intru inema pamintului trei zile 
si trei nopji, adeca in mormint, asa se inchipuesc si cei boteza^i, pentru 
ttei afundari si scoateri, ceale trei zile si trei nopji de in groapa domnului. 
-Pentru ca cumu-i eel de intru noapte de nu veade, iara cela ce iaste in 
zi petreace intru lumina, asa iaste si intru afundari, ca si intru noapte nu 
• veade nemica acolo uride se boteaza, iara deaca-1 scoate, el veade lumina 
zilii facindu-se apa aceaia la eel ce sa boteaza si groapa trupeasca si muma 
sufleteasca. Asijderea si biruitoriul Hristos, deaca se boteaza intru Iordan, 
esind de in apa, atunce lumina intru dinsul duhul sfint. Asijderea si bote- 
zatii se ung cu, sfintul si marele mir pe trupul gol, iara cu duhul sufletul 
sa sfinteaste. §i intii se unge la f runte pentru izbavirea rusinii calcarii lui 
Adam si ca sa vaza slava domnului cu fata descoperita, cum scrie. Dupa 
aceaia se unge cu sfintul mir la Urechi, ca s& auza sufleteaste dumneza- 
estile si sfintele taini si dumnezaestile cuvinte. De-acia lanari, casa mito- 
seasca eel botezat dumnezaescul mir, mirosenia lui Hristos, si el a doa 
oara se naste. De-acia pre piept, ca imbracindu-se intru platosa dreptajii, 
sa se bata virtos si sa stea impotriva vrajmasului nostru drac neVazut, 
carele se bate cu noi. •■ 


lav a aceluia. 


f 


Zri. 


*  \ 


\ 


s    « 


V! : 


*v*v 


^ * 


■>   t 


s 


A  1 


m ■+ > 


■ 


, 


PENTRU  CE  NE  BOTEZ AM  INTRU  NUMELE  SFINTEI  TROITE. 


\ 


GLAVA  147. 


V 


i 

A. 


Botezamu-ne intru numele tatalui, pentru ca sfin^ia sa iaste incepa- Idr a celuia. 
tura tuturor , intr-al fiiului,  pentru c§ iaste tocmitoriu zidirilor, in^ru 
sfintul duh, pentru ca iaste, obirsitoriu tuturor, adeca obirsea^te si imple 


<* 


\ • 


• i 


■r   J 


V 


* 


.  s 


■w 


*  I 


■   ■ 


, ■ 


I  , 


ft * 


160 


1 NDRE PTARE A  LE Gil 


Zri. 


<u niuiu  ji al stmtului duh si va amesteca pe cineva cuvlntnl awobilnM 
carele Hce: ci*. cu Hristos v-ati botezat, cu Hristos Ta S imSa, L 5 

Hristos, .nch.pmaste pre tatal carele au uns si pre fiiul earele s7-au im, 
HrLr°ar,eaK 'aSte dU5uL  DreP' aceaia **&■ apostXt ehi int™ 

Maaei,,»a ^^a^^^S^^1,f3^i © » S* 
« - H6.  toate limbile, botU.du/eu £l^^ aTsZlTlL" 


• ^ 


^ 


■"  t 


0 


PEcZfC^LE,TTC0C0NULU1  §I "™»™A.   31  SCUTECILE 
CEALE  NOAA  CU  CARELE-L  IMBRACA;  CE  llVCHIPUESC. 

1 GLAVA  148. 


Zri. 


Ur'a celuia. Crueile carele pun la cocon inchipuesc rastignirea si pogorlrea  adecS 

r,*gm pa t.melor trupejti si ale luerurilor lui, £V&£ffi£S5&ta2 
pre pammt si sa imblam intru desarta viata maaularele 

Iara tunderea carea tund pre eel botezat, aceaia semneaza ca se 
tocmeaste |, se socoteaste eel botezat intru cuvintatoarea rurma a lui 
Hr stos, sr-1 tunde n cap erueis ca si oaia cind o semneaza staXul ca 
sa se cunoasca ca oa,a aceam iaste a turmei lui Hristos, iara nu ifflsS 
. Iara scutecde carele se imbraca de siht albe si noaa, acea lea Inchi' 
puesc cum ce a ce se boteaza se imbraca cu noul om, adeca cu Hristos ce 
mnort pre eh.pul celm ce 1-au zidit, dupa scripture, 'cum si scrfe ' 


Cauta. 


* -** 


■   ■ - — 

PENTRU CEI CE SA BOTEAZA, CUM TREBUE SA-i UNGA CU SFliVTUL 
SI MARELE MIR, SI SCAldAtOAREA CE IlVCHIPUIASTE, SI ClND 

TREBUE  SA  SE  BOTEAZE  COPILUL. 

GLAVA  149, 


Saborul de la 


i * 


.. ,„ J^ml 48 alsaborU lui de la Laodichia porunceaste sa unga pre cei' 

Laoticha, ca- ce sa boteaza cu sfintul si marele mir, cace ca si aees'ta se facf cu ru^a 

-non ■ ■£ si sa sfm^easte cu chemarea sfintului duh. $ pre citi-i ungi sti sf^ntesff 

,   .     faci-i mostneam sfintului botez.  Sfintul mir are chipul ca si SSf£ 

;  feratului, de vor pecetlui cu di^a^uce^n^ril^ 

■^argasa se apropxe acolo, pentru ca cunosc ca iaste imparatesc ceTPbcet! 

-    luit de amparateasca peceate. Intr-acesta chip stiu si duhurile ceale videTne 

pre eel uns cu marele mir si sa departeaza de dinsul. Dece, cindu-1 ungi 

°U 11nr?l^r'tZici:  n™T^ ^ "W  AVa1) amin; si altele. 
«,fJ    ^caldatoarea arechipul groapei a biruitoriului si e pintecile cet 
ufletesc den carea ne nastem sufleteaste, carii ne botezam intr-insa si 
fn lui Dumnezeu dupa da^r ne facem. > ?1 

, - r . 

•I 

* T L T 

^ „Pecetea darului sfintului duh".   . 


Xifilin. 


\    f - 


y 


i  - 


— _ 


\- 


• 


■ 


' <- 


. 


■ 


.- 


DARURIi PACATE, SLUJBE, RITURI (gl. 137-171) 


161 


■ 


Iara copilul deaca va naste, sa se boteaze la patruzeci de zile, de nu-i loan, patriarh 
va fi nevoe de moarte ; iar de-i va fi nevoe, atunce sa se boteaze si intr-acel de la Anlio- 
ceas in carele se-au nascut ; iara asa sa-1 speli. Ma. 


^ 


fi 


PENTRU COCONII, DEVA FI iNDOIRE, DE NU VA STI BOTEZATI 

SiNT,  AU NU  SlNT  BOTEZATI. 


r1 


!■ 


GIAVA  150, 


Canonul 82 al saselui sabor si 72 de la Carthaghen graiaste ca un S&bor. 6, 
botez ne-am inva^at a sti, dupa cum marturiseaste dumnezeescul simvol non.82?i 

a  credintei,  adeca:  K-fepSi* k-k eAinarw Ed1).  §i  pentru  acea  dumne- ^e^ 

zeiasca  botejune  graiaste  domnul:  ori  fiecine  carele nu  se va naste 

de in apa si cu duhul, acela nu va intra intru imparatia cermnlor. Dece 

de vreame ce copiii cei mici carii se-au robit, sau se-au timplat intr-alt 

chip de i-au aflat niscare crestini pre cai sau pe intr-alte locuri lepada|i 

si i-au luat pentru spasenia sufletelor sale si de-acia vor gindi adins eisi: 

sau sint botezati, sau ba; iara acei.copii nu stiu de copilarie si da neobir- 

:  sirea virstii lor.' Dece de aceasta de nu se va afla cu deadinsul martune, 

cum  adevarat  se-au botezat,  porincesc dumnezeestii paring  cum  fara 

de nice o sfiala  si frica sa se boteaze,  sa nu cumva sa se  timple sa nu 

fie fost botezati, ' sa se lipseasca de o curatie sfinta ca  aceasta, sa ramie 

afara de imparatia lui Dumnezeu ; dupa socotin^a domnului, carea au 

zis ca cine nu se va boteza, acela intru imparatia ceriurilor nu mearge. 


ca- 

Car- 

ca- 


i 


> 


PENTRU COPILUL, DA SE VA AFLA LA SFlRSIT SA MOARA SI 
PREOTU-L VA BOTEZA SI DE NU VA APUGA SA ZICA CEALE 
MOLITVE CE SA LEAPAdA DE SATANA, NICE MOLITVELE CEA- 
LEALALTE; DARA CEVA FACE  DE ACEAIA? ZICE-LE-VA DUPA 

ACEAIA, DE VA THAI COPILUL, AU BA?_ 

-■*-.•. GIAVA  151. 

•• - .'■'= ■.'"■.'.-•■■- ■• ■   • 

Sfintul  mitropolit  de  la  Crit,  anume  Hie,  adevereaza  acesta  lucru  Hie,  mitropo 

si zice ca nu trebue obirsitele taini sa zica ceneva ca sint neobirsite; cace lit Critskii. 
ca pentr-aceaia se-au obirsit §i se-au botezat dupa trei afundari si dupa 

chemarea a trei chipure, al tatalui si al fiiului si al sfintului duh ; si pentru 
al acestora, adeca a trei afundari, i se-au facut botezul deplin la eel botezat. 
De-acia lepadare si molitve nu se mai zic, pentru ca lepadarile si molit- 
vele sa zic la eel botezat mai nainte de botez, adeca mai nainte de ceale 
trei afundari; iar dupa botez, de-acia nice lepadari zici, nice molitve, 
ca nu se cade deaca obirsesti taina sa zici cealea ce sint mai nainte de Z,ri. 
obirsenia tainei; ca nu aflam aceasta porunca nice la un sfint canon. 
Iara' deaca se va boteza copilul cum am zis mai sus, fi intr-acel ceas nu 
va muri, atunce- tu. obirsesti si ceaialalta slujba carea iaste dupa botezul 
copilului, adeca zici molitva sfintului mir si cealealalte toate. 


-f ■ 


X 


t " 


} „ Cred liitr-unul Dumnezeu". 


11 — o. 1201 


: 

■ | 
1 
1 


~s 


*?   ^ 


162 


t  • 


INDREPTAREA  LEGII 


PENTRU PRE OTII CARII  BOTEAZA COPIII  AG ARE ANIL OR,  SAU 

PRIIMESC PRE DINSII CUMETRI, SAU PRIIMESC JERTVA A ERETI- 

CULUI,   SI  PENTRU  NEPREOTII  CARII  BOTEAZA  COPII. 


GLAVA  152. 


V 


V 


' 


Intrebarea ca- 
tra  patriarh 
chit Luca. 
Rdspunsul 


lui. 

- • ■ 


- 


X 

•; 


i 


Apostoli,  ca- 
non. 46. 


\ 


Mathei. 


De sa va tim'pla sa vie catra credinta noastra niscare copii carii 
mici se-au botezat ai agareanilor, mai boteza-i^vor au numai sa-i unga 
cu sfintul mir, ca cum ar fi boteza^i? 

§i saborniceaste raspunse §i porunci sa se mai boteaze, zice, pentru 
ca botezul, sau de in credinta parintilor, sau de in credinta celui ce sa 
boteaza, vine darul de la Dumnezeu la dinsul si are caldura ^i dragostea 
credintii §i a lucrurilor celor bune* Iara copiii agareanilor pre cari-i boteaza 
ca niste coconi, aceia nu stiu ce sa face pre dinsii si parintii lor sint fara 
de credinta, iara nu sint ca noi crestinii, carii botezam coconii no^tri cu 
smerenie ^i cu credinta adevarata ca sa dobindeasca dumnezaiasca lumina, 
ce sa zice a lui Hristos si a imparatiei lui; iara ei ca pentru sa nu raiaze 
si ca sa nu pata rau cind sa tae ei in leagea lor si ca pentru sa nu se 
impu^a trupurile lor, pentr-aceaia-i boteaza. Iara acolo unde.se boteaza, 
darul lui Dumnezeu la dinsii nu vine cace ca iaste departe de dinsii, ce 
vine urgie si pre eel ce sa boteaza si pre eel ce boteaza pre dinsul, adeca 
pe preotul ce-I boteaza, a§ijderea$i pre cumatru carele-1 priimeaste. Dece 
sa §tim de aceasta, cita calcare fac dumnezaestilor pravile preo^ii ceia 
ce boteaza  copii turcilor  agareanilor. - 

Iara care preot va lua jertva ereticului sau a agareanului, sau va 
boteza copilul lui, sau pentru cumetria copilului va priimi pre dinsul, 
sau nun la nunta, aceluia poruncescu sa i se ia darul; pentru ca cine va 
avea partasie cu necredincios'ul, sau cu amestecare, are lumina catra 
intunearec. 

Iara citi se vor boteza de popi nesfintiti, aceia a doa oara sa se boteaze. 
Popii cei nesfintiti se chiama carii se-au hirotonit de arhierei eretici, asij-   i 
derea si da cei ce li se-au luat darul, carora li-l-au luat saborul arhieresc 
pentru vini si gre^ale ce au avut. 


1 


( 


I 


- * 


PENTRU  CA  DA  NEVOE  ROTEAZA  SI  MIREANUL;  SI  PENTRU 
COCONII  CRESTINILOR  CARII  MOR  NEBOTEZATI.  UNDE  MERG. 

"GLAVA  153. 


V. 


'"V 


■ 


Nichifor  l!a* 
rigradeanuL 


pC  De coconii nebotezati, da se va afla nestine intr-un loc pustiiu, nefiind 
in vreame  acolo  popa si sa nevoia^te vreunul  de intr-aceia sa jnoara 


, i 


■' . 


Simeon Solu- 
neanul. 


$i ae crestmn cam se vor ana acoio. iara ae va n tatal copiluiui singur 
§i alt crestin sa nu se afle, atunce sa-1 boteaze §i el, ca pacat n^are, adevarat 
cu apa, si de muiarea lui nu se dasparte. 

Nu numai da nevoe sa se boteaze  copilul de om mirean, ce inca acel 
lftean §i dumnezaiasca taina sa-i dea, adeca sa-1 pricestuiasca. $i insa 


* ■ 

V 


*» 


A 


V 


" 


t 


\ 


*   * 


DARURI, PACATE, SLUJBE, RlTURI (gl. 137-171) 


163 


^i 


■J  I 


- 


, 


de va muri; priimeaste-se la Dumnez&u botezat si socoteaste m ceata 
aUot coeoni 'botezati ?i se slujaste si se pomeheaste^eumu e oineeami; 
fra de nu va muri eopilul, ee va trai, atunee sa se boteaze a doa oara 

t  Tarfeiti eoeoni ai erestinilor mor nebotezati, asijderea si ai paginilor  MareU Mka- 
Ceia nice merg intru tmparatia ceriului, nice in munea, ee numai la n„ ^,|, 

loc  luminos. . - '   :• : ; 


1 


r ■    •-  .* 


-' 


V 1 •  & •' - 


'■■ 


PE\TRU  CA  INDOIT  IASTE  OMUL,  SI  PENTRU  €A  CERIURILE 

'"•    SlNT  INCHISE  CELOR  NEROTEZATI. 


i  *> 


■  * 


GLAVA  154. 


■  ( 


■ 


■' 


\ 


/   Insa indoit iaste omul, de trup si de suflet. Pentr-aceaia si Hristos  Xifm faf 
mdoita  darui  oamenilor  tocmirea  botezului.  Insa  apa  sa  sfinteaste  de  gradeanul 
S^St^S sa ia intru curajia trupului, iara f^^f^ 
credin^a eea curata se pogoara de la Dumnezeu pre nevazut Ce doaa  am 
au dat fiiul lui Dumnezeu Hristos catra spasema lumn: insa into ixa^ 
sfintul botez, iara a doa iaste sfinta priceasten^ §i msa sfJnta^rpea?- 

iara sfintul botez inchipuiaste si adevereaza pogonrea lui Hristos in lad 

| ' * " 

fi  TcTastea  taini  deade  noao  biruitoriul  Hristos,  dentru  care'taini 

aVe"a|id^^ '^ 

neasculta^aTiraTToirfet inchise^ina cind au v^To^m! nostru llus 

Hristos si deade darul sfintului botez in lume. . . 

Alta sa stiti de aceasJ^a^^ajUBinain^^ 
sint Tnclnireip^rTlffi^^ P^cmd ^4gM* 

betez ; iara deaca se boteaza, indata se dasch.d *Jg&fi*£%!£ 
umbreaste pre eel botezat si de^acia se chiama fuu mbit ^*»«§fj»j 
pentrn ca £...1 *,, v^dohtndi seriurifeil. mi YH hl» hntmil dm* rtwtnffi 
d^nuTuT^arli^eirele^i se va naste de In apaji cuJuhuL aeela 

n,. ya intra la imparafra ■***#& -..■,3 OQ0f  V, -> '"~ 


*wmf*& 


^^ ■■ 


/ 


PENTRU PREOTUL, DE VA ROTEZA PRE FIIU-SAU CA UN PREOT 

SI  DE  VA  DLAGOSLOVI  NUNTA  FIIU-SAU. 

* * 

GLAVA  155. 

.:  .  ,-,:  . . , ■   •  •   ••>-"' ._•    .    " 

Da se va timpla ve intr-un loc a fi numai un preot, iara altul nu,  Manoil ■>** 
sau da  nevoe de va fi a muri,  atunce acela boteaza caun preot pre releMrtofiUx 
eopilul sau ; de-acia nu sa desparte da preoteasa lui ^^fe^S^ 
altul de in sfintul botez, si de aceasta nu apara pravila. farade-1 va lua /Y 
de la scaldatoare sa se faca in loc de cumatru, atunce se dasparte da 
preoteasa, cace ca au facut pre 'diisa sora sufleteasca/ 
P  Tpoate sa blagosloveasca si nunta fiiu-sau cu alt nun deaca nu va 

fi alt preot in locul lui. 


L^ 


\ 


*'*- 


11 


•*. 


•> 


'•-* 


v    ^ 


" 


I 


164 


^  ■ 


to 


■*■, 


+ 


-■' 


-* 


..r 


-  / 


1NDREPTAREA  LEGII 


^ 


•* 


A Postnicului. 


PENTRU. PREOTUL, CA I SE CADE, DEACA MAnINCA SA NU BOTEA- 
ZE, CE SA BOTEAZE MAI NAINTE DE DUMNEZEIASCA LITURGHIE, 
SI IAR NICE  IN POSTUL CEL MARE  SA NU BOTEAZE. 


GLAVA  156. 


'   / 


■  ■ 


i 


ZrL 


< Nu se-au dat voe preotilor, deaca vor mincasi deaca vorbea, sa boteaze, 
ce trebue mai nalnte de liturghie, ca sa poata pnce^tui copilul, lnsa de 
nu-i va fi nevoe"; iar de-i va fi nevoe, atunce trebue in ceas ce vor chema 
pe preot, atunce neaparat sa-1 boteaze, macar noaptea, de va fi, macar zioa. 
Asijderea §i in postal eel mare nu se boteaza cophy pentru ca sint 
zile de iale si zeciuiala a tot anulr fara numai de va fi nevoe, atunce poti 
sa-1 botezi, macara de-ar fi si in sapllmlna s^a-jnare. 


j 


- 


.   i : ■ 


r~ 


:* 


PENTRU  PREOTUL  CA  SA  NU  BOTEAZE  IN  CASA,  SI  PENTRU 
COPILUL  DE  VA  MURI  NEBOTEZAT  DE  LEANEA  PREOTULUI 


/, 


SAU A PARINTILOR. 
-  GLAVA  157. 


1 '- 


** 


;i . 


*     fl- 


t 


Sdbor. 6; ea-   -   Canonul 31 al saselui sabor porunceaste nicecum in casa  sa  nu  se 
non. 31.' boteaze copil; iara de-1 va boteza, insa de va fi fost nevoe copilului de va 

hi vrut sa moara, atunce popa nu se pedepseaste.  Iara de va hi fost 

copilul sanatos, atunce se pedepseaste acela preot cu oprirea da preotia 

.  . lui,  cum  va  socoti  arhiereul.   Iara  alti  invatatori  zic  ca  se  cade 

sa i se ia darul. ' v 

NicMfor farir -     Iara de sa va afla la sfirsit sa moara copilul sj vor chema pe preotul 
gr&deanul.     sa-1  boteaze,  iara  preotul  se  va  lenevi  si copilul va muri nebotezat,   i 

.   atunce pacatul iaste al popei si se canoneaste de aceasta cum va socoti N . 
' "   -  arhiereul lui, saii oprire da preotie, sau alt canon. Iara de va muri nebo- 

' tezat da leanea parintilor, atunce se canonesc mai virtos, adeca trei ani 

sa nu se cuminece si peste toate zilele sa manince sec, adeca lunea, mier- 

eurea si vinerea, si sa faca in toate zilele metanii. 


. ■ 


>* 


;- 


■  -' 


' 


■ > 


■   4   t¥»V"»A "» 


»■  i 


X 


PENTRU  CARE  PACATE  SE  IARTA   DUPA   MO ARTE,  PENTRU 
LITURGHII, PENTRU RUGI SI PENTRU MILOSTENII CARELE  SE 

FAC  PENTRU CEI  CE  MOR.' 

GLAVA  158. ' 


»  * ^  ■    * 

. Intrjebarea cfc 
tr& sfetii Dio- 
nisie Areopa-  gh 
ghituh 


rugi 


51 milosteme carele se iac pentru dinsul,  adeca-1 larta, iar; 

de vor fi gre'ale pacatele si mari,  atunce nu se iarta, ca au inchis Dum4 

nezeu poarta raiului da dinsul . g^nu^L^ JL?i°s de acealea.  Drept aceaia 

trebue sa purtam grija de ale^n^astre ^ suflete^sa facem lucrure bune carele ] 

plac lui Dumnezeu pina avem aceasta viata a naastra trecatoare §i sa 


:rvlfc*a MUtf^w^^^ 


(^/y\^M \ 


-^i 


Lf4}; <il2' 


< 


^ 


BB*i 


■ 


■■ 


1 


£ 


fr 


'- 


OARURI, PACATE, SMJJBE, RITURI (gl. 137-171) 


165 


• 


■ 


[ t 


/ 


nu a§teptam sane fie pacatele neertate, ca deaca vom muri nu se vor erta 

..,.*! *'    i-   n I7tf "af'fi  ill  i — r 1r miT   i'I'I1 'Ifll'M Mu   -in n-   ■    ■    i-*TV^ ""M^***1—t*^T*tMi^— ^ ■ 


t>to^y.^>^w^MaajtfW^^ww ^,, »?*>«?: ■ 


cu preseurile. 

Insa dupa raspunsul al acestui dumnezeesc Dionisie, care raspunde 
la intrebarea de mai sus carea intreaba cumu-m pare, el se arata cum nu 
se iarta pacatele pentru dumnezee^tile liturghii §i pentru rugi §i milostenii. 

la cauta da vezi mai jos alti dascali ce zic? ca liturghiile $i milosteniile 
dc ca pre toate pacatele iarta. 


R&spunsul. 


Ddzlegarea. 


.*, 


/ 


PENTRU CA NJJ NUMAI MORTILOR SlNT DE FOLOS §1 DE ERTAREA 

pAcatelor dumnezAe$tile LITURGHII, CE INCA §1 VIILOR. 


f 


GLAVA   159. 


#  * 


4 


K 


Ce pot liturghiile sa $ oloseasca sufletelor pacato$ilor dupa moartea lor ? 

Da vreame ce nu-s ertate pacatele omului carele moare, foarte pot 
multe sa a jute dumnezaestile liturghii §i sa izbaveasca sufletele de in 
munca. §i ia asculta sa vezi ca de multe ori sufletele mortilor se-au 
aratat si au eersut de la vii sa faea liturghii pentru dinsele ca sa se izba- 
veasca de in munca, cum au zis de aceasta si Filix episcopul. 
«a Ca era, zice, un preot odata, ce avea boala, iar cindu-i era nevoe da 
treaba trupului, el mergea la bae, si baia era pre locul lui, iara cind fu 
intr-o zi mearse acolo sa se speale, iara acolo intr-insa afla un om, si 
nu-1 cunostea, ca niceodata nu-1 vazuse. §i veni da-i trase cioboatele de 
in picioare; iar cind vrea sa se dazbrace, elu-i }inea hainele pina ce esia 
preotul afara de in caldura baei §i cind vrea esi, atunce cu mare cinste 
sismerenie slujea preotului. §i asa facea de multe ori. Insa preotul intr-o 
zi yru sa mearga 1^ bae si gindi adins elus si zise: omului celuia ce-m 
slujaste cu atita smerenie si dragoste nu voiu sa merg desert la dinsul, 
ce sa-i due pujinel daru. §i asa luo doao prescuri si se duse la bae; §i 
deaca intra inlauntru, iara afla pre omul acela si se apuca iara de slujia 
preotului cu toata cinstea, cum era daprins.. Iara deaca se iriibae 
preotul si vru sa mearga, atunce el scoase peale doao prescuri si le deade 
omului in loc de blagoslovenie si pentru dragostea slujbei. Iara el scirbit 
cu lacrame zise: o, parinte sfinte, cace dai mie aceastea prescuri; ca 
aceasta piine iaste sfinta si eu a o minca nu poci, ca pre mine, pre carele 
vezi aicea, fost-am stapin la aceasta bae si am facut multe paeate intr-insa ; 
si pentru aceale multe raota^i ale meale m-am osindit de ma muncesc 
aicea, intr-acesta loc unde am facut pacatele. Ce insa, parintele mieu, 
da vei sa-m dai dar, aceasta te rog sa-m faci: preseurile aceastea sa le 
faci liturghie la Dumnezeu ^Tpentru pacatele meale sa te rogi. Iara deaca 
vei face pentru mine liturghie, de-acia sa vii, si de nu ma vei afla aicea, 
sa stii ca ti se-au ascultat ruga catra Dumnezeu si m-au scos de in munca. , 
§i deaca zise cuvintele aceastea preotului, peri de la el si nu sa mai vazu 
Atunce pricepu preotul ca acela nil f u om, ce suflet. De-acia acel preot 
deaca auzi aceasta sa mtrista, cu mare intristare si plinse foarte; si deaca 
mearse acasa-si, a doa zi incepu a-i face liturghie 8 zile. Iara deaca facu 
liturghiile duse-se la bae dupa cuvintul omului a«eluia si de-acia acolo' 


Intrebarea lui 
Petr patriarh. 
Raspunsul lu 
Grigorie, papa 
de la Roma. 
• «   * 

Oroaznicd §i 
minunata e 
aceasta. 


■ *... 


r* 


t 


■ 


- 


i 


" ^ 


*  • 


- 


«^ 


' 


"T3£ 


1 


■ J  * 


■ 


-'■■; 


> ■ ^* 

sSfti"? 


*  - r+'~ 


■ 


./ 


/ 

k 

m — 


■* 


■ 

V 


' 


r   ... 


wf 


166 


t 


.  r  T 


r r 


:>  INDRE'PTAREA  LEGIT 


n 


t  - 


V  - 


Cawia de vezi 
minunata po- 
veaste§ipentru 
liturghiile ce 
sa fac pentru 
cei vii asculta 

« 

§i teingrozea§- 
te. 


.A 


nu-1 mai afla. De aceasta pricepu popa ca se izbavi acela de in amara 
munca pentru dumnezaestile liturghii si mearse in raiu unde se afla drep^ii 
crestini. Si <ie aceasta marturiseaste acesta lucru si asa iaste adevarat, 
ca pentru dumnezaestile liturghii se izbavesc sufletele de intru minile 
dracului si merg in.mina lui Dumnezeu. Ca sufletele pacatosilor. cum ani 
zis mai sus cer de la vii liturghii si, pentru semn, poruncesc ca pentru 
aceale dumnezaesti sfinte liturghii priimesc pacatosii izbavire si slobozie 
daplin de pacatele carele au facut intr-aceasta lume.   - 

41 Un om so afla rob si era cu lanture legal, iara fameaia lui pre la zile 
de praznice facea liturghii pentru barbatul ei; si iar in zilele cc?alea ce sa 
facea dumnezaestile liturghii pentru barbatul ei, intr-aceale zile i se daz- 
lega lanturile cu carele era legat, §i deaca se vrea obirsi liturghia, se afla 
iara legat cu lanturele. Trecu citava vreame, de-acia omul acela se izbavi 
de in robie si mearse acasa-si si povestia ca in cutare zi si in cutarea 
se dazlega lanturile de la el. Iara muiarea lui cum auzi stiia zilele 
in carele facuse liturghii pentru dinsul, si se infolosira mici si m£ti ; ca in 
zilele cealea ce facea liturghii, intr-aceale zile se dazlega si lanturile de 
la barbatul ei. ft deaca auzira toti aceasta preaslavita minunej marira 
pre  Dumnezeu. ^ 


t 


■ » 


-i . 


PENTRU LITURGHIILE CE DAU PRE OTIL OR PENTRU SArACUSTE 

PENTRU CEI  VII  SI PENTRU  CEI  MORTI. 

* • 

GL AVA  160. 


\ 


■■    ■ 


*  T  ■ 


Dumnezee§tii 
invafatori si 
dascali. 


*Glava5, zac. 
57. 


J( Un boiariu la Nicomidia se afla bolnav la nevpe de rrioarte; zise 
muerii lui sa dea de intr-avutia lui miseilor §i saradlor $i robii lui sa-i 
iarte, iara liturghii, zice, popilor sa nu dea. Iara acel boiariu avea credinta 
si smerenift ofit.rfi mivipcjul JTsajgij carele era: preot vestit, si putearnic intru 

bunatati ; si rugindu-se molitvei lui, se izbavi de bo^S si sp fg£u_san^tos 
ca $i intii. Iara deaca se scula, mearse la sfintul si cumu-1 vazu sfintul se 
implu de bucurie si mari pre Dumnezeu. ft deaca se sarutara intru 
Hristos sezura. ft-1 intreba sfintul, ce i-au fost leacul tamaduirii lui de 
la carele au luat sariatate? Raspunse boiarul: cum rugaiu, zice, pre molitva 
ta cea sfinta, intr-acel ceas ma tamaduiiu. Afcunce zise sfintul catra dinsul: 
fatul mieu^ dat-ai preotilor liturghii penmf spasenia sufletului-ti ? El 
raspunse: ba, cinstite parinte, ca de-a§ hi dat, nice un folos nu mi-ar fi 
facut, humai ce-as hi pierdut acei bani. Atunce-i zise cuviosul parinte: 
nu grai a§a, fatul mieu, caci ca Iacov, fratele dorhnurui scrie la epistolia 
lui *: de va bolnavi vreun om, zice, atunce^sa chemati preotii begeaijcilor 
carii au, indrSznire la Dumnezeu sa se roage pentru acela, §i Dumnezeu 
pentru rugaciunile preotilor lui va da sanatate bolnavului si-1 va scula 
de in boala. ft de va avea si pacate omul, pentru ruga si rugarea preo- 
tilor" le va_ertaDunmezeu. Aceasta zise sfintul parinte catra boiariu de-1 
invata §i-l indrepta. Iara pentru necredinta lui, zise-i sfintul da deade unui 
preot bani ca sa slujasca pentru dinsul 40 da liturghii. ft cum deade 
boiariu! banii se duse„acasa-£i. ft deaca  sa.^tujira ceale 40  da  liturghii, 


C 


\-+ 


, i 


e4 


: 


V 


efc 


■^ 


^ t 


/ 


*. 


,-» 


ik^i£fe& 


\   ^ 


f * 


^7 


| - 


\P- 


V 


A 


<%   *-» 


s 


DARURI, PACATE, SLUJBE, RITURI (gl. 137-171)  '. 


167. 


X 


^ 


' 


intr-o noapte sa destepta boiariul de in somnu-^i si fara da veaste sa 

deschise usile casei lui nedaschise da niminea si vazu unde intrara voinici 

calari in chip de ingeri, si statura 20 den-a dreapta iara aid 20 de-a stinga 

TuT BoiaxM- cumu-i vazu, da vedearea aceaia se ingrozi foarte si zise 

'  catra dinsii: giupinii miei, drept ce ati venit la casa unui pacatos? Iara 

ei raspuhsera si zisera : noi sintem 40 de liturghii ale- tale carele se.au. 

•facut catra iubitoriul de oameni Dumnezeu pentru tine si ne-au trimis 

.  sa te intimpinam sa mergi la besearica. $i vino cu bucurie mare, nu te 

sparea, ca pentru minile preotului carele ^i-au facut 40 de liturghii te-ai 

facut partas si te-ai impreunat la Dumnezeu sa iai neaparat imparatia 

ceriurilor. Tara boiariul, de intru sfinta descoperire carea vazu, aduse-si 

aminte da "c"uvintele sfintului Isaiei si se infolosi ziclnd ca : multa puteare 

- au liturghiile la Dumnezeu, carele se f ac, ca pentru dinsele se. larta paca-_ 

tele oamenilor. §i deade de intru avutia lui preotilor ca sa se pomeneasca 

de dinsii pre la dumnezaestile si sfintele liturghii si sa  scoaja cesturi 


Vezi lucru 
ciudaL 


j*; 


* 


foiTxmeride  pentru  dinsul  la  dumnezaiasca  proscomidie. 


A. 


iV 


un 


cultare 


st.psc 1p otpr.inir.e, ca un staret preot Dumnezeuhii de stis avea 

oslusnic ; si niceodata pre voe nu-i tacea, ce de pururea intrujieas- 

~7e~afla. Zicea sfintul staret al lui catra dinsul: fatul mieu, nu-m 

^n^r^a^c^e-mrtac-i pre voia mea, ce pjinjLsima jeluesc^djj peirea  sufle- 

^jnauTcajtiu adevarat pentru neascujtare ce ai, vei sa iai munca_d£ 

^^"Tg^^ joe 'da cuvintele lui.sj tot nu-i mai parea 

sa_separaseasca  de neasCultare si  sa-s vie intru ascultare. 
-^- Preste putine zile muri poslusnicul, si pentru neascultarea mearse-i 
sufletul in munca.  Iara sfintul staret al lui, cum avea indraznire catra 
Dumnezeu, se ruga sa vaza pre poslusnicul lui in ce loc al muncn se alia, 
si Dumnezeu aciasi asculta ruga staretului, dupa cuvintul dumnezeescului 
Svid: face Dumnezeu voia celor ce li-e frica da dinsul si rugile lor asculta. 
vazu in vis_aeel blagoslovit staret si adevarat al lui Dumnezeu rob, 
^J. eel de foe al muncii si cura cu turbureala multa si cu sunet mare. 
Si era intr-insul multime' de oameni, care n-aveau masura sa numere 
cineva, si era unii in riu pina la mijlocul trupului, iara al^ii pina la grumazi, 
jara acela, ocaanicul carele facea neascultarea, si picioarele  si mimle si 
tot triipu lui era inlauntru intru adincimea aceluia.riu de foe. ^-cunuid 
vazu sfintul intr-atita  mare munca  muncindu-se,  se intrista  si plinse 
cu amar. De-acia zise catra dinsul: fatujmieu, oare vezi in ce te afh nu 
pentru altCce numai cace n-ai, avut ascultare ; iata, ca te facusi mostnean 
cu dracii focului de veaci. ^i striga asa de. in launtrul riului de foe cu mare 
glas: parintele mieuT parintele mieu, da vei vrea, po^i sa ma izbavesti 
si sa ma sco^i de intr-aceasta munca ce ma muncesc. Vai de mine ocaanicul, 
vai de mine ocaanicul, cace am avut neascultarea ma muncesc in veaci. 
Ferice de c«« ™ «» asmiltarea. Deaca. sa desteapta omul lui Dumnezeu 


Vezi minima-- 
t& poveasle de 
la  oteeinic, 
pentru   sara- •-. 
custele   mor- 
tilor. 

i 

¥ * * 

Caiadevezicu^ 
deadinsulsi-te^ 
ingroz.eQ$ter~.^ 


VI 


1-* 


>..  'iv- -a; 


:X 


staretul si deaca-s facu toata "sTulBrTuTdupa obiceam, mcepu hturghia 
rugind pre Dumnezeu pentru spasenia ocaamculm ucemc al lui si tacu 
liturghie zile 20 in toate zilele. Iara deaca scjmplujn ar.p.astfi 2<> dftjiturghn, 
ruga-se iara sfintul lui Dumnezeu ca sa vaza pre ucemcul lui unde se 
af la ; si a?a vazu d doa oara rlul de foccujrloata a aceia munci, ji ^»^| 
lui pina: la miilocul trupuluj n "  r' '*   " 


. 


\ ? 


/ 


-''•;. 


nK 


\ 


*tf 


w 


, 


\im& 


it* 


I 


JV 


INDREPTAREA   LEGII 


N 


ft 


'-*$m. 


- 


■ 


■ 


.-. 


Zri. 


•** 


izbavit. gi cum vazu ucenicul pre starejul lui, striga catra dinsul cu mare   ' 
glas:  preacinstitjil^imeu parinte, iata, pentru  sfintele tale molitve  si  . 
rugi, izbavise de intru munca jumatate de trupul mieu. Ce ma rog, ajuta-mi     ■ 
de tot a ma izbavi de tot trupul, sa merg intru lumina de veaci. Iara 
cucearnicul starej vazind asa, mari pre Dumnezeu. Atunce iaraa doa   • 
zi incepu a sluji liturghie in toate zilele pina se implura . si cealealalteT 
20, da liturghii sv-st implurX40. Iara deaca sa obirsira, iara ruga sfintul 
pre Dumnezeu sa vaza de ^Rffifcul lui, izbavitu-se-au de  tot  de intru 
munca au ba; si asa vazu a treia oara riul de foe cu toata gloata aceaia 
carea vazuse si de cealea ori; iara pre ucenicul lui acolo nu-1 mai vazu. 
caesir pentru rugile si molitvele1 sfintului, de intru munca riului de foe 
si mfiarse in raj", in ^ia|a de veaci.  Iara sfintul starej deade slava si 
multemire iubitoriului de oamem si mintuitoriului de sufletele noastre, 
A  domnului Isus Hristos, carele priimi jertvele sale ale sfintelor liturghii 
s| izbavi pre ucenicul lui de in munca. 

- Insa liturghiile, cum ati auzit mai sus, . pot s& sue sufletul omului 

tocma da dadasuptul iadului la ceriu si de intunearec intru lumina de 

veaci. Aceastea auziti si in^eleage^i cu deadinsul, de la iubitoriul de oameni 

Dumnezeu, a cite bunatati se dastoinieesc oamenii pentru banii ceia ce 

dau la  minile preotilor ca  sa  faca liturghii pentru  dinsii. 

•  Iara preo^ii carii iau aceia bani ca sa slujasca  liturghie,  aceia nu 

se leneveasca sau sa faca uitare, ce cu dragoste si cu smerenie sa le faca, 

"   .  . ca pentru cealea ce nu slujesc liturghie, vor sa dea seama in zioa de judecata 

,~ catra neasupritoriul jude}, domnul nostru  Isus Hristos, 

i,. o, Ifir     Ca "i ceasul ce sa dau banii in minile preotilor ca sa-i faca liturghie, 


r/ .-* 


t    ^ 


. 


»■ 


v   ?  '   i 


- \ 


pentru mebidele sau cesturile cealea ce scoate popa 
la proscomidie, ce sint; si pentru mueri carele  au 

bArbati  eretici  sau pAgIni,  cAdea-li-sA-va 

sa duca prinoase? 


if 


f~* 


». 


* 


Simeon Solu- 
neanuh 


* 


GLAVA  161. 


*• 


Meridele sau cesturile sint in locul si in chipul celora ce due prescurile 
in besearica si se fac impreunarea lor cu Hristos. Drept aceaia cftr facu 
pacate de fata si nu se parasesc de pacate, trebul* sT nu le priimesti 
prescurile nicecum, nice ale muerilor carele aubarbati eretici si pagini, 
macara de-ar fi credinc'ilaa'^"iWpra'vosl'avnice, iara luminari de ceara gi 
untdelemn cind aduc muerile acealea, tu priimeaste acealea intru nadeajdea 
de spasenia lor si fa paraclis si rugi pentru din,se]e ^ le porunceaste sa 
dea si milostenie.  IaraHiturghJej^tru dinsele sa nu faci, nice meride 

ilor tami sa le pricestuegti^fara humai la sfir- 


I.-  * 


nice 


V*  r 


senia yietinc^cindvor .muri ; g atunce sa faca maslo si alte sluibe. Iara 
in vreamea vie^ii lor sS le dai numai aghiasma si anaf ora. Inca §'i aceastea 
pe vremi sa le ia ca sa se marturiseasca lucrul ca sint credincioase si iau 


* 


> 


4 


I    . 


S 


\   *i 


*r 


P 


^ 


. 


. 


'A 


^T*-- 


T5- 


^ 


JKT^H 


m. 


' 


»   * 


l^# 


j . 


DARURI, PACATE, SLUJBE, RITURI (gl. 137-171) 


1,   . 


169 


■   •" 


acealea pentru nadeajdea §i sfin^ia spaseniei lor, §i mai mult ca sa nu caza 
intru neparasirea pacatului, cace ca intorc pe dinsele de intru sfintie 
§i de in cream$a,,ca apvi sa uu cumva sa mearga de tot m peire, sa se 
pagineasca, sa-§ leapede leagea. 


PENTRU  CE  LUCRU  DUPA  MOARTEA  OMULUI  FAC  POMEANE 
A TREIA ZI §1 A NOA ZI §1 PATRUZECILE, §1 ClND TRERUE SI 

SE  OPREA§TE SA NU  SE FACA. 


*i 


GLAVA  162. 


■ 


Cirid moare omul, atunce are slobozie suf letul doao p\}e $i imbla cu ^Cuviosul ,§i de 
ingerul aicea jos pre lume, unde-i iaste voia. De-acia suf letul, de multa Dumnezeu 
dragoste a trupului cace s-au daspartit de dinsul, unele ofi mearge la purtator  Ale- 
casa aceaia ce au fost intru via^a lui> iara altele ori la mormint, unde-i  xandru. 
iaste ingrupat trupul;  iara imbunatatitul §i  dreptul  suflet mearge in 
locurile unde avea obieeaiu da se ruga pentru spasenie-s ; si face doao ■ ^ 

zile pre pamint, iftra a treia zi rnearge ingerul cu dinsUL adeca cu acela 
suflet la ceriu si sta naintea groaznecului scaun si se inchina naintea ' ' 
lui Dumnezeu. Pentr-aceaia se face a treia zi liturghie si pomana pentru 
-eel mort. Iar deaca se^fofifriT^ hij Dumnezeu, cu porunca lui Dumnezeu 
mearge cu ingerul de-i arata bogate laca^ure frumoase ale sfin^ilor §i 
.dreptilor carii au facut voia lui Dumnezeu pre lume ; aceastea toate le 
yeade suf letul atunce, iara a naa zi mqjirffff' JJLJj inp.hinS lui Dumnezeu; 
pentr-aceaia sa fac liturghii' si pomeane a noa zi. De-acia iara-lia ingerul 
§i treace de-i arata raiul si toata munca §i ceale de dadasupt §i toate 
muncile pina in 40 de zile. ^i iara mearge dupa 40 de zile da se inchina ^ 

lui Dumnezeu; pentr-aceaia se fa$ liturghii si pomeane in 40 da zile. 
De-acia atunce, dupa lucrure cum au facut, dau-i loc da se odihnea^te 
pina va veni Hristos sa judece lumea, sa dea sau sa plateasca fie§caruia 
dupa  lucrurile lui. / v "".- -. '    -  '• 

Iar^j^^or^ean^   §ti}i cind sa opresc a nu sa face; intii la ceale Niehifor  fa- v 
2 zile iji sapt&mina cea de intii a gfintului $i marelui post, in saptamina Hgradeanul. 
cea mare,  in saptamina de dup& pasti si in duminicile piatidesetnilii    * 
§i pre la  praznicile ceale mari pomeane iar nu §e fac,  adeca  colive §i    r 

CThi Ee x) carele se fac pentru morti. Iara de-acia preste an se ppmenesc    * '   ■* ■.   •; 
' ere^tinii  cind li-e voia.  Iara a  se  pomeni  in  taina  cei morti la sfintul 
pomeanic, de aceaia nu'se opresc nice in zioa de pasti. 


i 


^ 


•■ 


'» 


. :  .. 


pentru sufletele dreftjlor §1 ale pacato$ilor, unde 

se aflA pInA In zioa de astAzi. 

GLAVA  163. 


' **^ 


Niminea de aceasta n-au spus prea amaruntul si adevarat ; ce insa Anastasii,  de 
de intru dumnezeestile cuvinte ale biruitoriului nostru domn Isus Hristos  la marea An- 

" " ■  ■:■' ..."   ' \:.."    ',:.   . :<:'->-•    . tiohie. 


[) „Sfinte Dumnezeule". 


* 


^ " 


■^*  l   *%m 


. ^4 


I; 


^* * 


1  « 


I 

1 

* 


170 


1NDREPTAREA  LECtl- ■■ 


N 
t* 


V 


. 


*  4 


1 


Psalm. 144 


am adevarat ca sufletele ceale dreapte sint cu sufletul sfintului si drep- 
Itului tilhariu in raiu.  Asijderea  si dumnezeescul Antonie, invajatoriul 
I pustiei, pentru locul sufletelor celor drepti, asa au vazut cum sint in raiu. 
Asijderea  si purtatoriul de  Dumnezeu Pambo  si altii bogati de intru^ 
sfintii parinti. Asijderea si sfeti loan Leastvicinicul asa zice, ca tilhariul' 

deaca zise catra biruitoriul:  IIcxwmnhmm Fa BhypTRi'HCH tfr  atunce  tot 

raiul mosteni.  Iara dumnezeescul  Solomon zice:  sufletele  dreptilor in 

mina lui Dumnezeu ?i nu se va atinge da dinsele munca. : 

j    _ Iara pentru sufletele oacatosilor toaja. leagea veache si ^.<*»^ ..v»y 

f graiaste ca se afla intru legaturile iaduM, ca si niste oameni rai ce zac 

in temnita inchisi pina li sa face judecata vietii lor sa ia moarte, asa se 

afla acolo in iad si sufletele pacatosilor ca intr-o temnita, pina va veni 

prea dreptul si in'fricosatul judecatoriu la groaznica lui a doa venire, sa 

judece toata 'lumea,  sa  dea sau  sa plateasca fiescui dupa lucrurile lui. 

Ca graiaste si dumnezeescul David pentru pacatosi: sa se iritoarca, zice, 

1  "catosii in iad. Arata adevarat sa se intoarca pentru ca sufletele paca- 


I 


loan Chitrus, 


■ y 


!■ 


"\ 


/ 


. 


tosilor astazi in iad sint, pentru ca nice drep^ii n-au luat bunatatile,- nice  ' 
pa'catosii munca pina la a doa venire a domnului nostru Isus Hristos. 


x   r 


PENTRU PREOTUL CARELE VA SLUJI §1 SE VOR VARSA SFINTELE 

SAU-I VA CADEA DZVEAZDA; SI ClND SiNT SFINTELE OHlRSITE; 

SI  PENTRU  PRESCURILE  PROSCOMIDITE,  DA  LE 

VOR  MlNCA CllNI. 


GLAVA  164. 


De sa va timpla cUrnva sa se vearse sfintele mai naiiite de_vahodul 
r.e.1 mare, atunce preotul iara sa iaca_a doa proacraiiidie si obirsind deplin, 
sa zica si molitva preadlojeniei; de-acia atunce sa inceapa dumnezeiasca 
liturghie' de acolo de unde se-au timplat de s-au varsat sfintele, si sa o 
obirsasca 'de tot, si sa se pricestuiasca dumnezeestilor taini, si sa faca 
ntpiist. Iara da se vor v&rsa dupa vahodul eel mare, intru scursoare 
aceasta^m aflam sa se mai faca alta proscomidie. Ia^'da se vaTimpIa 
sa manince dumnezeescul agnet soarece sau alta jigame si preotul nu-1 
va vedea, atunce trebue sa faca alta proscomidie, de va hi insa mai 
nainte de vahodul eel mare ; iara preotul sa se ispovedeasca de pacatul 
lui la arhiereul sau, si arhiereul sa-1 canoneasca, iara nu sa-i ia darul. 
$i canonul lui iaste sa-1 opresti citava vreame, de sa va fi timplat sa se 
faca acela lucru da leanea lui; iara de va hi nevoe de preot si se va 
timpla in pOstul eel mare sau la craciun sau la boboteaza sau alte zile 
mari, ca sa nu se opreasca lucrul lui Dumnezeu, atunce sa n-aib,a preotul 
canon de opreala,*ce numai post, milostenie, molitve si ruga. Iara sfintele 
carele se vor varsa, cade-se preotului sa le adune intr-un vas cdrat si sa le 
bage unde sespala, deaca se va pricestui dumnezeestilor taini, sau intr-alt 
loc sfint ; sa le acopere sa nu se calce sau sa se timple intr-alt chip. $i 


!)  „Pomene§te-ma, doamne, intru imparatia ta 


a 


t > 


-' 


r 


* i 


rv 


I.  v 


■ ■ 


•. ; ■ 


h 


\ 


.  *. 


— 


V, 


*— 


\ 


'**     « 


vJ 


*-- / 


DARURI, PACATE, -SLUJBE, RITURI (gl. 137-171) 


1:71 


"  . 


it? 


^ 


v — 


. 


I T * 

r 

de se va timpla a prinde acea spurcaciung careie au mincat durnnezeescul 
agne}, atunce sa-1 ingroape in pamint. 

^Iara  de va cadea jizveazda da  pre discos,  sa fie oprit de liturghie  Semneaza. 
d^a^nti " se prices tui -zilS 

Sfintele sint pbir^ite deaca zice preotul in taina aceasta:  h CKTKNpH 

\-A-k'E'KCfH m(c)tHO* T"k'AO Xa TGOgriV, <*AWH'K. 4 *Xt K'kM4IIIN CM m(c)tHO* 
K'Kp'KKfi  Xa  TKOCriV,  4MHHK *). 

f Preotul de va  avea prescuri proscomidite si nu le  va  pune  intru  Valsamon. 

buna paza, sa nu intre inlauntrul besearicii ciinii sa le manince, atunce 
sa pedepsea§te popa acela cu oprire d6 preotia lui, ca de le-ara fi pazit 
nu se-ara fifost facut pacatul acela. _,._■---.,• 


.: 


' '■ 


PENTRU CINSTITELE DARURI, QE VOR STRICA-SE; SI PREOTULUI 
GUM I SE CADE SA AIRA LOC DE SPALAT IN OLTARIU ; SI MIREA- 

-   NUL  SA  NU  INTRE  INLAUNTRU. 

G L A V A  165. 


• 


t 


»' 


y 


«  . 
] 


A 


De sa va timpla sa se strice cinstitele darure atita cit sa hu poata  A Postnicului. ; 
popa sa le potriveasca, acealea sfinte nice sa le arza, nice sa le arunce 
in apa, ce sa bage vin dulce intr-insele si sa le potriveasca. 

La jertavnic inlauntru trebue sa aibi  loc necalcat, intr-o parte,  sa  Gherman  fa- 
He sapat fi infrumsetat,  ca sa te speli deaca vei face liturghie. §i dupa  rigradeanul.- 
spalare fereaste sa nu caza sau sa pice afara de in spalatoare, sa se calce, 
ca  apoi va  hi mare munca  sufletului tau.. 

§i la  jertavnic  oameni  mireani  sa  nu  intre,  nice  mueri  mireane;  •*■ 
iara calugarite intra de curateaza. 


y 


i. 


PENTRU  ANAFORA,  DREPT CE O IAU  CRESTINII,  SI  PENTRU 
ClND SE AFLA CU MUIERILE LOR SA NU O IA, 

NICE  ICO ANE SA  SARUTE. 

N    G L A V A  166. 


A 


/ 


Anafora se-au facut sa se dea intr-acesta chip, pentru ca mai nainte A dumnezee§- 
vreame sa pricestuia oamenii facatoarelor de via^a^taini des, iara aeum  tilor dascalu 
se-au departat taina aceiia sfintii §i sa pricestuesc 6 data intr-un an. 
§i aceasta socotinta §i tocmeala se-au facut de sfintii parinti pentru mai 
mare cucerie  §si sfinfie, ca  sa se curateaze  oamenii pre in sfintele zile 
ale marelui post cu ispovedaniia. Atunce sa se price^tuiasca de sfintele / 

/ taini intru sfintie fi curatie $i ertare pacatelor lor §i pentru ca atunce 
sa pricestuia des crestinii de sfinteje taini, cum am zis. Iara in zioa de 
astazi iau anafora  de in mina preotului intru sfintie srolagoslovenle 


I 


11 1 


■ 


*) „ §i a facut aceasta piine: cinstitul trap al lui Hristos al tau, amin. Si ceea ce 
estein aceasta cupai cinstitul singe al lui Hristos al t&ii, amin*'.  '' 


:■ ■ 


:    -^  '? 


i   . .* 


•a 


* 


172 


1NDREPTAREA  LEGI'I 


S^ 


',-. 


T* 


s Ce deaca vreame ce.ojau creftinii in loc de dumnezaiasca pricea§tenie, 
pentr-aceaia se cade intr-aceaia zi sa se daparteaze da impreunarea 
trupeasca a muerilor sale, de-acia atunce saia anafora si sa sarute si 
sfintele icoane. Iar de va fi de in lucrul diavolului sa se afle cineva cu 
muiarea lui in zi de praznic, acela sa nu ia anafora, nice icoane sa sarute, ? 
nice fameaia lui; ca zice dumnezaiasca scriptura: ceale curate sa se dea 
.  curator §i ceale sfinte, sfin^ilor.  ■  .'■ > 

i * 

PENTRU BOLNAVI, DE VOR MURI NECUMINECATI PENTRU 

LEANEA PREOTILOR.; 

GLAVA  167-   . 

f .    De va muri cineva nepricestuit dumnezaestilor taini pentru Leanest. 
I lui, unul ca acela sase canoneasca: sa faca pentru dinsul liturghii §imilos- 
ytenie; iar cei ce sa vor afla mai mari ai casii, aceia sa se canoneasca ani 
A PostniculuiJ 2, sa nu se price^tuiasea $i sa faca $i metanii cite 100. Iara de vor chema^ 

pre popa si nu va mearge aciasi, ce sa va lenevi, de va muri bolnavui 
nepricestuit, acela popa sa fie oprit da preo^ia lui 1 an. Trebue a gti cind 
moare  omul nepricestuit,  atunce  sa faca  pentru  dinsul liturghii  doao 


zeci §i patru 


t - 


A Postnicului. 


< lngrozea§te4 


**. 


PENTRU CELA CE E iNVRAJBIT CU CINEVA, SA NU-I PRIIME§TI 
PRESCURILE LA BESEARICA,  NICE  SA-L PRICE §TUIESTI;  §1 DE 
,    VA  MURI  CINEVA  NEERTATU  §1  INVRAJBITI. 

GLAVA  168. 


Caut&. 


Cine are vrajba asupra cuiva, pre acela la besearica sa nu-1 priimesti, 
nice prescurile lui, pina nu va face pace. Ca ruga catra acela se face blastem, 
ca de-ara face milostenie si alte multe lucrure bune, macar §i trupul 
sa $i-l dea intru munca pentru Dumnezeu, acelea Dumnezeu intru nemica 
nu le priimea^te, deaca vreame ce n-are pace cu frate-sau, crestinul, si 
deaca nu va sa faca pace curata in vreame cind va sa se price^tuiasca 
dumnezeestilor taini, ce ramine intru vrajba. Ferea^te-te, o, pj^^t^sa 
nu-1 pricestuiesti ca spata de amindoao partile ascutita bagi intru inema 
lui, ae-i tae'si sufletul si "trupul; si tu, o, preote, ai pacatufde nu-1 vei 
goni  pina va face  pace;  de-acia  atunce  sa-1  priimesti. 

Iara de va muri unul de dingii fara ertaciune, atunce sa faca cela ce 
traia^te canon 1 an si sa mearg& si la mormintul lui zile 40, sa zica: 
iartarma, frate, si pre tine Dumnezeu sa te iarte. 


PENTRU  MIREANI  CAJWI  NU  A§TEAPTA  PlNA  SE  VA  OBIHSI 

SLUJBA  BESEARICIL  CE  FUG  AFAR A. 

GLAVA  169. 


N. 


c 


< 


Ci 


t   ! 

i 

C 

! 

'> 

Q 

S- 

*> 

c 

, ! 

1 

1 

*u 

«. I 


Apostolii, ca- Canonul 9 al sfintilor apostoli graiaste: fiecare mirean, sau barbat 

wm. 9. sau muiare, ce va mearge la besearica §i vor fi la vecernie sau la utrane 

sau la liturghie §i nu va sta pina se va obir^i acea slujba ce sa face, ce 


■ 


! 


^   , 


■ 

I 
\ 

* -j 


i 


a- 


\ 

\ 


-  ,r 


DARURI, PlCATE, SLUJBE, RlTURI (gl. 137-171) 


173 


va e§»i afara, acela .sa se afuriseasca; iara de i sa va timpla veo primejdie 
sau nevoe, acela are ertaciune. Iara carele nu va intreba pe preotul sa-i 
<!ea voe, acela sa nu indraznedsca sa iasa de in besearica. 


,     L 


; 


,v 


' N 


^ -  ^ -i. 


pentru cela ce va sa se pricestuiasca, ca sa nu se 
impreune cu muiarea lui, sau de sa va tlmpla sa se 
sArlAzneascA In vis si de va vArsa, deaca se va pricestui. 

GL 


,\ 


Nu se-au oprit barbatul fi. rauiarea de in amestecarea trupului lor, 
fara numai cind vor sa se apropie rugii sfintei price^tenie. 

Nu se-au dat barbatului si muerii sa se pricestuiasca dumnezaestilor 
taini in zioa ceia cfe^sft va afla trupea^te, sau anafora sa ia, sau sfintele 
4 icoane sa sarute. " . ..     ^ 

'*§**&* Trei zile,trebue omului celuia ce va sa se pricestuiasca sa iju^ 
?»#* ff impfetine cu muiarea lui. 91 deaca se va pricestui^ iara$ sa sc tie^o zi. 
^ a I8f5j3e sa va sablazni omul iiFzioa ceaia ce va sa se pricestuiasca, 
atunce acea sablazna de va fi fost de pohta muereasca, sa se daparteaze 
de sfinta pricea^tenie, iar de sa va fi facut de lucrul dievolesc ca sa impia- 
deci pe cretin de la dumnezaiasca pricea^tenie a dumnezaie^tilor taini, 
atunce sa se pricestuiasca, ca sa nu se bucure acela vrajmas al nostru 
si pizmas. Pentru ca nu inceteaza niciodata,- ce totdeuna face primejdii 
oamenilor lui Hristos §i mai virtos pre la sfintele zile pre la carele sa 
cura^eaza to^i crestinii de toate pacatele ca sa se pricestuiasca sfintului 

a trup §i singe al biruitoriului. 

Ce insa sa auziti ce iaste pohta muereasca: un ora are rnulta dragoste 
si pohta la o muiare §i mintea lui de pururea iaste la dinsa §i la pohta 
ei; §i da se va sablazni cu dinsa in vis, acela sa nu se pricestuiasca, cace 
ca i-au fost mintea la dragostea ei. Pentru carea graia^te domnul: ca 
<;ine cauta cu pohta spre muiare, iata, curvie au facut intru inima lui. 

Iara pentru de va varsa omul c.ela ce sa va pricestui, de multa mincare 
si bautura sau betie, acela ^e canoneaste zile 40; in toate zile   sa faca 

cite 100 de metanii $i sa zica $i rc-maSh M* Bi1), Iara  de  va fi varsat 
de boala,  atunce sa se canoneasca  cu socotinta pre masura. 

* * * 

PENTRU DE CARE ZI A  SAPTAMINU TRERUE SA SE PAZEASCA 
MUIAREA  SI  HARRATUL  DE  AMESTECAREA  TRUPEASCA. 

* *  * 

GLAVA   171. 


M 


■ 


Pavel apostol. 

Timothei A- 
lexandreanul, 

Diata 13 a 
apostolilor. . . 

■ 

Dionisie, A- 
thanasie, Ti- 
mothei, sfinfii 
patriarhi de la 
Alexandrie. 


Cauta. 

■ 

Matheit glava 
b? zac. 13. 


^*-'W 


APostnicului. 


\  ' 


/ 


. 


*\ 


Barbatul si muiarea sa nu se afle in pohta trupeasca nice simbata, 
nice dumineca, ca intr-aceaste 2 zile mai mult se face dumnezaiasca 
liturghie; insa simbata pentru sufeletele pristavitilor nostri, iara dumineca 
pentru inviiarea mintuitoriului, domnului nostru Isus Hristos. $i aceasta 
sa fie de intocmirea aminduror, adeca sa fie cu voia si a barbatului  si 


Dionisie,   A- • 
thamsie, §i Ti- 
mothei de  la 
Alexandrie, 


\ *  _;• 


W  ¥ 


a muern. 


x)  „Doamne}  miluefte-ma". 


■ 


A 


'   a 


4 


■ i 


■:'»*Q 


-  ' 


*-w- 


■• 


. 


u 


i 


174 


INDREPTAREA  LEGII 

r 

i 

* 

* * 

PEXTRU MUEHILE CEALE LOGOBITE; IlVTRU CARELE §1 PENTRXJ 
LOGODXE,   SI  PENTRU  (A  LOGODNA  !?1  FAgABUIALA  IASTE 

ASEAMEXE  NUNTELOR  CE  YOR  SA  FIE. 

G L A V A  172. 


' 


Sabor.  6;  ca- 
non. 94. 

Valsamon. 


Canonul 94 al saselui sabor graiaste: cine va lua muiafea carea va 
hi fost logodita cu alt barbat si va fi viu logoditoriul ei, atunce sa judece 
ca pe un preacurvariu pre cela ce o au luat. 

Logodna si arvuna, povestesc tocmitorii de leage, adeca ceia ce au 
f acut pravilele, ca si arvunele siat aseamene nuntelor ce vor sa fie, si 
se chiama acea logodna si acea fagaduiala ca o nunta deplina. Iara unde 
nu se-au dat nice logodna, nice legatura crucis, nice arvune, nice au fost 
sarutare, ce numai legaturi carele sa chiama tocmire da nemica, adeca 
legaturi cu scrisori, atunce de va lua altul pre acea fameae, nu se chiama 
preacurvariu, nice sa pedepseaste ca cei preacurvari. 


PENTRU LOGODXE; CA  SE CARE SA FIE BARBATUL RE U  ANI 

SI  FAMEAIA BE  12. 


\ 


,  I 


G L A V A  173. 


< 


■    »    ■   ^- 


Nearaoa %m- 
paratului A- 
lexie Comni 
nul. 


GLAVA  174. 


• 


Intrebare. 


Raspunsul lui 
Valsamon. 


Oarecine logoditu-se-au dupa o mniare §i au murit mai nainte pina 
nu s-au blagoslovit si mai nainte da ce nu se-au amestecat cu dmsa. 

Putea-va frate-sau sa o ia,  au ba? ; 

Binele nu iaste bine cind nu sa face pre buna cale si pre leage. te 
insa vom zice ca logodna de sa va fi facut cum zice mai sus nearaoa 
imparatului Comnin3 adeca cumu-i obiceaiul cu sfintele mohtve §1 sa 
fie fost junele de 14 ani si fata de 12, atunce nu da pravila sa o ia frate-sau, 


s 


Blagoslovita iaste vreamea logodnei si a nuntei, cind iaste barbatul 
de 14 ani si muiarea de 12. Iara mai nainte de 14 ani ai barbatului side 
12 ai muierii, da se vor face logodnele si legaturile crucis si sarutanle, , 
aceastea logodne nice sint, nice sa chiama adeverite. Iara logodnele carele 
sa fac in vreamea carea am zis mai sus, acealea nu se stnca deaca se lac 
cu socotinta, nice la tocmirea zeastrelor se mai scrie socotinta de-acia 
inainte. Iara insa logodna de la acea socotire n-are puteare de acolo, 
ce are de la sfintele molitve si de la ruga lui Dumnezeu, pentr-aceaia 
sint nedaspartiti si nedazlegati ; numai ce sa daspart carii sa afla cu vma 
intru fara leage'. Ca cum sa daspart nuntele pentru vmele lor, asa si logod- 
nele. Iara cite logodne se fac de in 11 ani si mai jos, acealea tocmeale 
de tot a logodnei pre leage n-au, ce sa face aceasta ca sa aiba nadeajde 
intr-aceaia carii fac logodna aceaia, adeca tocmeale nuntei. 

PENTRU JUKELE CARELE-S? VA LOGOBI MUIARE §1 EL VA MURI ; 
APOI PUTEA-VA FRATE-SAU SA  0 IA, AU BA? 


/ 


i 


1 


^ 


\ 


" 


i 


I 


■ 


1 


% 


I 


LOGODNA (gl.  172-178) 


175 


X 


* 


pentru ca s-au facut logodna pre leage, pentru ca in tot lucrul iaste obirsita 
aceasta  nunta,  ca si cum ar fi fost blagoslovema daplma.   ^ 

Iara de va fi, cumu e de sa tine obiceaiul spre latunle Rasantului 
si ale Amiazazi, mortul cu aceasta" muiare, atunce poate frate-sau sa o. 
ia neaparat. Iara obiceaiul sa chiama tocmirea zeastrelor, sau unde prind 
cuvint, sau schimba inel, sau fac scrisoare, carele nu se va tinea de cuvint 
sa plateasca atita galbeni. Deci aceastea zice leagea si pravila ca sint 
suptiri tocmiri si sint intru iiemica. Iara de sa va face mohtvele si va 
hi intre ei neajunsa virsta, atunce sint netari si fara de leage, si acea citire 
a molitvelor nu se socoteaste. De aceasta zic canoanele besearecn si 
pravilele imparatesti ca e fara de leage, adeca asa se socotesc ca si cum 
nu se-ar fi  facut. 


PENTRU O FATA CE PRIIMI MOLITVE DE LOGODNA CU OARECARE 
IOAN; IARA  CACE  NU ERA  IN VlRSTA CREASTERII, EA CAUTA 

sA se d Asp art A. 

G LAV A  175 

0 fata anume Irina era de 12 ani si luo molitva de logodna cu oarecare 
loan si sa vesti ca iaste aceasta logodna fara da leage. De-acia vru sa se 
desparta aceasta Irina da loan, cace nu e logodna pre leage pentru ca era 
mic si vrea sa ia barbat pre leage, pre Theodor, al doilea v&r al acelui loan. 

Iara sfintul patriarh cu sfintul lui sabor raspunsera si poruncira ca 
neaparat sa fie, pentru ca logodna ce se facuse era fara de leage pentru 
micsorarea a logoditului Irinii. Drept aceaia o dazlegam cace se-au facut 
rau'si fara da leage, si dam slobozie acestii Irinii sa ia pre leage barbat 
al doilea var al acelui loan. 


Vezi de tot, 


\ \ 


Intrebare ca- 
tra sfintul pa- 
triarh Nicolae. 

Raspunsul al 
acelui  patri- 

L 4 

arK 


- 


m * 

PENTRU GELA CE VA SA SEPREOTEASCA SI-1 VA MURI LOGODITA 


LUI,  SAU ERA  LOGODNA AFARA  DA  LEAGE. 


GLAVA  176. 


-    ' 


i 


Barbatul carele are curalie si bunatate sa se faca preot si-i va inun 
logodita, sau se-au daspartit de dinsa, si va sa se faca preot, deaca va lua 
alta muiare, pazeaste-te, o, arhiereule, sa nu hirotonesti pre acela caci 
ca iaste a doa nunta. $i insa de va vrea sa se preoteasca June, fara sa nu 
ia muiare, hirotoneaste-1, iara de nu va putea sa juneasca, ce va vrea 
sa se insoare, acela de va fi cliric, sa-i iai darul, iara da se va afla in rindul 
citetului, alta hirotonie sa nu-1 hirotonesti, numai sa-1 lasi sa fie intr-aceaia. 
' Socoteaste aceasta, de va fi fost logodna netocmita, adeca afara 
de cum se cade, pentru nevirsta featei, insa de va fi fost de 6 am si mai 
mare si va vrea cela ce o au logodit sa o lase si sa ia alta, acela lar nu 
poate fi preot, ca i sa socoteaste a doa nunta. Iara de va fi fost fata de 
6 ani si mai jos cind o au lasat si au luat alta, atunce poate sa face preot. 
Insa aceasta la mireani nu se tine, ce numai la ceia ce vor sa se faca preoti. 


Mathei. 


Vezi. 


Armenoput 


Leu §i Costan- 
iin tmparaii. 


Aimenopul. 


176     ■ '  1NDKEPTAREA  LEGII 

PENTRU ARVUNELE L0G0D1VEL0R CARELE SE FAC, IARA APOI 

0  PARTE-I  PARE  RAU;  SI  DE VA MURI  VREUNUL   DE   IN  CEI 

LOGOBITI, SAU SE VA FACE CALUGAR; APOI SI 

PENTRU SARUTARE. 

G L A V A  177. 

* 

* 

i 

Logodna aceasta tocmeala are: doi oameni sa tocmesc sa se insoare 
si dau arvuna ; iara carele de intr-amindoi se va lepada, adeca-i va parea 
rau, acela sa dea indoita arvuna ce au luat; de va fi fost pre^ul arvunei 
galbeni 3, sa se dea 6, iara de va fi fost ughi  10,  atunce sa i se  dea 

Ugh'l)e'sa va fi logodit cineva si va fi murit unul de intr-amindoi, sau 
barbatul sau muiarea, atunee numai ce sa intoaree arvuna la partea 
carea e vie, iar nu indoita. Iara de sa va face calugar vreunul de dinsn, 
atunce-si ia cinesi arvuna carea au dat, iara indoita arvuna nu sa intoaree, 

nentru ca au m'ers intru mai buna cale. ,  ••   , 

De va fi sarutat barbatul pre logodita lui in vreamea logodnn, de-acia 
se-au timplat de au murit unul de dinsii, atunce jumatate de dar sa 
intoaree inapoi la partea celui viu. Iara de nu se va fi facut sarutareji 
de va muri barbatul sau muiarea, atunce sa intoaree darul celuia ce traiaste. 
Iara de va fi dat muiarea barbatului celui ce laste ei logodit vreun lucru 
ceva si se-au timplat de au- murit el sau ea, atunce darul acela sa se 
Sarca inapoi, al cui iaste, ori da se va fi facut sarutare, on da nu sa 
va fi fost facut- 


Malhei, 

1. 
2. 
3. 


4: 


5. 

■   6. 

Nearaoa  im- 
paraiului §i 
inteleptului 


PI 


SWHHJ  DE  CITE  VINI  DASPART  PRE  CEI  CE  SA  LOGODESC. 


GLAVA  178. 


Leu, 

m. 


Ill  si- 


Dei va fi fost logodna carea nu e pre tocmeala si cum nu se-au cazut, 

adeca  sa  fie fost copii  mici. 

Da se va afla ingrecata de barbat strnn. 

De  se va  afla  ca iaste de  aM  credinta,  sau pagin,  sau  eretic,  on 

barbatul, ori muiarea. • .,. 

' Mai marele iocului, adeca domnul sau alt dregatonu, de va sili pre 
parintii barbatului sau ai fameii si-i va necaji, iara ei nu vor vrea si vor 
face logodna da sila, aceia, cind vor afla vreame, sa se dazleage. 

De sa va Ja.ce  calugar_unul dintr-amindoi.   •. .  . 

"^Dazleag&-se logodnalTcind se va timpla nestme de sa va birui de 
dracul si se va indraci barbatul sau muiarea. Ce insa de sa va timpla 
aceasta'mai nainte de logodna sau si intr-acea zi, sa se desparta ; iar de 
sa va face dupa aceaia, atunce sa astepte barbatul am 3 iara muiarea 
pre barbat ani 5. De-acia deaca vor treace 5 am ai barbatului sau trei 
ai muerii, atunce se va insura carele va fi sanatos, sau barbatul, sau 
muiarea. 


- p 


. 


- r 


r 


DESPARTIREA CASNICILOR, - CAUZE (gL 179-188) 


177 


\ 


PENTRU CARE VINI SE DASPART OAMENII CASNICI, GE SA ZICE 

bArbat de fAmeae-§i. 

GLAVA  179. 


I 


m 


G Casnicii se vor desparti de fameile sale pentru preacuryia, si iaste 
data barbatului sa-si lase muiarea cind o va gasi facind preacurvie. Asijderea 
iaste data si muierii sa-s lase bajba^cmd va curji cu alta mmare man- 
tata sau fata, sau si alta muiare fie ce fehu vaiiT . _    . 

Cimfu-si va goni barbatul muiarea den casa, sau de mi o va nram, 
sau alte ca aceastea-i va face, pentru carele ea va face preacurvie, 
atunce barbatul ei nu va putea sa se daspar^a sa o lase, lara asa mai 
virtos  muiarea, pentru  aceaste vini ce zisem, poate sa ceara voe sa se 

desparta. . . .   , w , 

De va fi dat nestine voe muerii sale sa JE aca preacurvie, acela barbat 
nu va mai putea sa' se desparta de dinsa pentru preacurvia ce-au lacut, 
ce mai virtos muiarea poate sa se desparta de dinsul, pentru ca acesta 
lucru sa chiama codus si votru muera sale; si aceasta se socoteaste: 
fost-au cu voia muerii, au fostu-i-au sila. 

Carele stie cum face muiarea lui preacurvie si el ar avea puteare sa 
o sminteasca, si nu o sminteaste, ce 6 lasa, acela iaste ca si cum ar da 
el singur puteare si voe muerii lui sa faca acel lucru de preacurvie si 

iaste ca si cind o ar votri el singur. ,,   .  .  , 

Cind va face nestine pace cu muiarea sa dupa ce o va ti prins tacind 

preacurvie,  atunce 'acela nu va mai putea  dup-aceaia sa mai  pirasca 

pentru acea curvie, sa o desparta. 

Cine-s va goni muiarea den casa lui cace va f i f acut preacurvie, 
atunce se'cade sa o hraneasca pma cind va arata precurvia ei la judeca- 
toriu si sa se ispraveasca imparteala lor. Iara de sa va afla ca va li esit 
muiarea cu voia ei pina denafara de poarta casei sale, nefnnd gomta 
de barbatul ei, atunce nu va fi uatoriu barbatul sa o hraneasca. 

De va fugi muiarea de la barbat pentru ca ceva fi avind asa de ta^a 
mueri curve de le va fi tiind, atunce are puteare muiarea toata cheltuiala 
ce va fi de hrana ei sa ceara de la barbat si tot venitul ce va h strin- 
gindu-se den zeastrele ei. 

Preacurviia, de-ar fi de fata, de-ar fi pre ascuns pentru carea va 
goni barbatul pre muiare-si den casa, sau si muiarea de va fugi singura 
de buna voia ei, pre aceaia de pururea pravila-i sminteaste si nu-i lasa 
sa se impreune iaras si sa lacuiasca intr-un loc ; si mai virtos cind va li 
muiarea den afara de casa barbatului ei si va naste cocon acolo lara 
de nu se va putea descoperi acea preacurvie pina la opt ziie, sau barbatul, 
sau muiarea pentru barbat, atunce se indeamna a lacui intr-un loc si 

Cind se va duce muiarea de la barbatu-si cace ca barbatul ei tine 
de fata curve in casa lui sau si afara de casa lui, si dup-aceaia singura 
muiarea va vrea sa lacuiasca cu barbatulu-s? de-vreame ce sa va ti taga- 
duit si el sa lase curvele? atunce pravila da voe sa faca cum va vrea 

muiarea. 


Zac.  1 


Zac. 2. 


Zac. 3 


Zac. 4. 


Zac. 5 


Zac. 6, 


Zac. 7- 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


u 


. 


12 - o, 1201 


Zac. 1. 


Zac. 2. 


Zac. 3. 


Zac. 4. 


■ 


178 INDREPTAREA XEGII >   - 

i 

CUM SI In ce chip iase preacurviia unuia si sA se poatA 

TOCMI PREACURVIA SI  A CELUIALALT, PENTRU ClNDAI DOARA 

NU SE-ARA despArp CASMCII. 

GLAVA  180. 

* 

Cind se ispiteaste nestine cu besearica ca pentru sa se desparta da 
femeaie-si cace va fi facut muiarea lui preacurvie, atunce de va arata 
muiarea ' cum au facut si barbatul acesta lucru de preacurvie, atunce 

besearica nu-i va imparti. 

Cind va vrea barbatul sa se desparta de muiarea lui pentru preacurvie 
ce va fi facut, de va spune si muiarea cum au facut si barbatul sodomie, 
atunce nu se vor desparti. Iara as a, trebue sa arate muiarea cum au facut 
sodomiia deplin cumu-i sa fie ; iar de nu va arata sodomiia desavirsit, cum 
au fost pacatul, atunce nu se vor  putea  desparti. 

De vreame ce are nestine gind sa se desparta de muiare-si pentru 
preacurvie ce-au facut, iara muiarea va arata cum barbatul ei are vreun 
eres, atunce besearica nu-i va desparti, ce, pocaindu-se amindoi, se va 
socoti gresala unuia sa fie pentru a altuia, ce sa zice sa fie una drept alta. 

Aceaste gresale ce am zis, carele impart barbat de fameae, laste 
jreacurvia, sodomiia, ereticiia. Ce aceastea trebue sa se arate la judeca- 
toriu intregi si de iataT^ara de nu se vor arata sa vaza toti, atunce ca 
si cind nu se-ar fi facut nicecum si cum nu-s se-ar fi dus pre la judecatoriu 
§i aceasta sta asupra judecatoriului sa se ispraveasca, insa sa vaza de 
vor fi marturiile bune, sau de nu vor fi. 

■ 
■ 

ClND §1 In ce chip se dAsparte bArbatul DE MUIARE; si , 

PENTRU SODOMII 


GLAVA   181 


Mpumni'iuji 


Zac. 1. 


-^ 


Zae. 2. 


Zac. 3, 


. 


Zac. 4. 


Poate muiarea sa ceae voe de la besearica sa se desparta de barbat 
cindu-1 va invata diavolul mestersugul lui eel spurcat si urit ce sa zice 
sa nu sa impreune cu fameaia-si cumu-i in fire, ce afara de fire. Dece atunce 
besearica-i desparte pina in putina vreame, pina doara se-ar pocai barbatul 
de acest pacat spurcat, ce sa zice de sodomie. 

Iara de sa va afla cum acel barbat ce face sodomie nu face numai 
cu muiarea lui, ce si cu alta striina sau si cu alt obraz, atunce muiarea 
va ceare voe de la besearica numai sa se desparta. 

De sa va afla cum nu se impreuna barbatul cu muiare-s deplin, 
cumu e sa fie, ce se varsa pre dinafara, ce sa zice pentre coapse, si atunce 

sa se desparta. . 

Desparte-se fameaia  de  barbat si barbatul  de fameae  nu  numai 

cind face barbatul sodomie cu muiarea lui, sau si cu alta muiare, sau cu 

copil, sau muiarea lui de va face sodomie cu alt barbat, ce inca si muiarea 

lui de sa va impreuna trupeaste cu alta muiare, cum sa zice una cu alta 

si. se varsa una la alta, ce sa zice arunca saminta, pentru ca aceasta laste 

ca si sodomia, si atunce, de va vrea barbatul, o va lasa. 


,   I 


c 


\ 


X 


t 


J'K- - 


> 


DESPARTIREA CASNIGILOR, - GAUZE (gl. 179-188) 


179 


Desparte-se muiarea de barbat cind va face muiarea niscare me§te- Zac. 5, 
suguri sa se poata freca sa i" se vearse saminta, ca sa se poata stimpara 
de pohta, ce se zice mestesug de lemn sau de hier sau de sticla sau de 
pinza sau cu fieee lucru ales „de aceaia treaba,  pentru ca, cum de-ar fi, 
aceaia iaste tocma ca si sodomia.  - 

"Nu se va desparti barbatul de fameae sau fameaia de barbat, cind  Zac. 6, 
vor face varsare de saminta singuri cu mina lor. - 

Cind se despart casnicii pentru aceaste vini, ce scrie mai sus, atunce Zac. 7. 
se socotea$te sa fie pina la o vreame, iara nu de totului tot. 


- 


ClND SE VA DESPAR'Jfl BARBATUL DE MUIARE-SI SAU MUIAREA 
DE BARBAT PENTRU ERES, DE  VA FI UNTIL DE EI ERETIC. 


GLAVA   182. 


.G 


•  Pentru  eresurile  barbatului  poate  muiarea  sa-$  desparta  barbatul  Zac. 1. 
nu numai cu besearica,  ce si ea  singura, fara  de voia  nemanui,  poate 
sa se desparta de dinsul ; §i mai virtos de o va fi el ispitit, sau de o va fi 
silit sa ointoarca daspre credin^a ei cea buna a pravoslaviei spre eresurile lui. 

Nu se poate socoti den doaa lucruri unul, oare carele va fi mai rau, Zac. 2. 
eresurile au preacurviia3 de vreame ce o parte are voe sa se desparta cu 
besearica. Ca deaca vreame<ce> celalalt obraz au f acirfr preacurvie, acmu 
nu poate obrazul cela ce-au facut preacurviia sa zica ceiialalte sotii a 
lui cum iaste eretic ; ce se vor potrivi una cu alta? ce sa zice, eresurile 
cu preacurviia. Drept aceaia se vor tocmi sa fie una pentru alta si sa nu 
se desparta. Iara deaca vreame ce partea cea cu eresuri, de nu se va pocai 
de tot §i cu totul si sa paraseasca eresele, atunce nu se vor erta, ce sa vor 
desparti si pentru eres si pentru preacurvie. 

Cela  ce-s  va  desparti  muiarea  pentru  cace  iaste  eretica?  acela  nu Zac. 3. 
poate  sa-i  opreasca si  zeastrele, cum are voe sa le opreasca  cind o va 
gasi preacurvind. - " •  *  . 

Cind se va timpla barbat cu fameae sa fie amindoi eretici, iara unul Zac. 4. 
de dinsii se va intoarce spre pravoslavie §i spre dreapta credin^a cre^ti- 
neasca, iara celalalt obraz sa ramie tot eretic, atunce partea cea crestina 
poate sa se impreune cu alt obraz crestin §i nunta cea dentii sa se dezleage. 
Iara de sa va intoarce spre credinta un obraz $i dup-aceaia curind se 
va intoarce §i celalalt, atunce nunta acelora nu se va dezlega, ce iara va 
raminea, de vor fi tot impreuna cum au fost. 

Iara cind va treace dup-aceaia citava vreame si de-acia dup-aceaia Zac. 5. 
de sa va intoarce si cela obraz al doile spre cre§tinatate §i-§ va ceare 
sotul sa lacuiasca cu dins, atunce judecatoriul trebue sa socoteasca acest 
lucru foarte bine, pentru cace ca acesta lucru poate sa fie in multe chipuri. 

Dentii, poate-se prileji sa fie §i intr-acesta chip, ce sa zice deaca se va in-  Zac. 6. 
toarce barbatul spe credinta cea adevarata ; mai apoi, dupa multa vreame, 
se va intoarce §i muiarea si va gasibarbatulu-siinsurat, luat muiare crestina, 
iara aceaia, ca o muiare ce au fost dentii, va vrea sa-§i ia barbatul; atunce 
trebue sa socoteasca judecatoriul, de sa va gasi ca s-au cununat barbatul 

■ 

12* 


- 


:- 


tJ 


V 


Zac. 7. 


I 


* 


' 


Zac. 8< 


Zac. 9. 


180 


1NDREPTAREA  LEGII 


cu muiarea cea crestina mai apoi, dupa ce se-au despartit de muiarea cea 
eretica, atunce nunta cea dentii ramine dezlegata, iara cea a dooa ce-au 
facut cu crestina iaste intarita si judecatoriul nu o va dazlega. Iara de sa 
va afla cum se-au cununat barbatul cu crestina mainte de ce s-au fost 
despartit de muiarea cea eretica cu judecata besearicii, atunce nunta 
dentii iaste statatoare, iara nunta a dooa o va dezlega judecatoriul si 
va indemna pre barbat sa-si ia muiarea cea dentii, carea s-au intors 
catra credinta cea adevarata, cum au facut si el singur. 

A doa, de vreame ce obrazul cela ce se-au intors mai apoi, va fi 
barbatul, si-si va gasi muiarea maritata dupa barbat crestin, si acela 
dentii, ca un'barbat ce i-au fost, o va ceare, atunce trebue sa caute jude- 
catoriul cum au facut si cu cela barbat ce scrie mai sus. Iara de sa va 
afla, cum se cade barbatului, sa ia pre muiarea lui carea o au intors spe 
credinta, mai apoi trebue judecatoriului foarte mult sa cearce sa nu se 
fie intors barbatul acela cu inselaciune, ce sa zice sa nu cumva faca sila 
muerii sa se intoarca la eresurile lor iarasi, sau pentru alte mestersuguri, 
pentru ca atunce nu va da judecatoriul voe sa o ia, nu pentru alta, ce 
numai pentru aceste prepusuri, ce sa fie cu barbatul al doile. 

A treia, de vreame ce acel obraz ce s-au intors, fie cine ara fi, au 
barbatul, au muiarea, de sa va calugari si mai apoi, dupa citava vreame, 
de sa va intoarce si cela obraz de in eres spe credinta cea buna si va gasi 
pre eel dentii calugarit si-1 va ceare ca pe un sot, sa lacuiasca cu dins, 
atunce trebue sa socoteasca judecatoriul de acel obraz ca insa de sa va fi 
calugarit dupa ce sa vor fi impartit cu besearica, ce sa zice sa fie dat 
mina, atunce nu iaste loc de-a sa mai impreunarea, iara de sa va fi 
calugarit si sa nu-i fie despartit besearica, atunce va slobozi judecatoriul 
sa se dezleage calugaria si sa'se impreune unul cu altul, insa de va vrea 
si obrazul eel calugarit ; iara de nu va vrea obrazul eel calugarit sa lase 
calugaria, atunce judecatoriul sa nu-i faca nice o sila. 

A patra, obrazul eel calugarit de va fi stind pe vreo stepena ca aceaia 
de ceale ce sint dentru rinduiala besearicii si sa aiba asupra lui hirotonie 
sau molitve de preotie, atunce nu va mai putea sa leapede calugaria macara 
de-ar si vrea, fara numai de nu va fi calugar desavirsit ; iara de-i vor fi 
citit numai molitva raselor, atunce nu are nice o sminteala, ce de va 
vrea poate sa o leapede. , 


■ 


CtND SE VA DESPARTI MUIAREA DE RARRAT PENTRU VRAJMA 

SUA rArratului. 


I 


'■■ 


GLAVA  183. 

■ 

Zac 1. Muiarea poate sa ceara voe de la judecatoriul besearicii sa se desparta 

de barbatul ei cind o bate fara de sama si-i va face rane cu arme. 

Inca poate muiarea singura cu voia ei, fara de judecatoriu, sa se 
desparta de barbatul ei cind o va bate intr-aeesta chip sa vie lucrul sa 
stea in'cumpana cum de n-ar fi fugit o ar fi ucis de tot, sau cind o va bate 
in vreun chip ca acela, sa o faca sa nu poata grai catra judecatoriu, sa 


Zac. 2. 


I! 


J^fc 


\ 


1 


I' 


DESPARTIREA CASNICILOR, - GAUZE (gl. 179-188) 


181 


L 


Zac. 3 


Zac. 4 


singura 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac, 8. 


nu-s poata spune jalba, sa o desparta. Iara de nu va fi fost bataia asa 
tare, sa nu se poata desparti numai ea asa singura cu voia ei. 

Cind va fugi vreo muiare de vrajmasiia barbatului si pentru frica ce 
are ca sa nu o omoara, atunce de va arata aciasi intr-aceaia data mare 
vrajmasiia a barbatului-si, atunce-i desparte leagea ; iara deaca nu va 
arata intr-acel eeas raotatea lui, atunce nu-i va desparti leagea. 

Cela ce sa va arata cu vrajmasie si cu groaza asupra muerii sale, 
acela nu se va numai desparti de dinsa, ce inca se va si certa, dupa cum 

va fi voia judecatoriului. 

_--   Muiarea de rautatea barbatului de va fugi de la dinsul si se va duce Zac. 5. 
intr-alta casa, atunce iaste datoriu barbatul sa o hraneasca si sa-i faca 
toata odihna, insa de nu va avea parinti sau frati si de va fi esita sir 

cu voia ei. _ . 

:. , • , De va nebuni barbatul , atunce sa se desparta aceaia casa pentru cace ca 
i$iste cumpana sa nu o cumva vatama sau sa o si omoara barbatul pre muiare. 
-* Cind va fi barbatul invatat de pururea a imbla tot beat si sa-s bata 
muiarea tot in betie, atunce muiarea lui cu leage se va desparti, 

Nu numai pentru vrajmasiia si raotatea ce are barbatul asupra muerii-si 
de o ucide numai pentr-aceaia se va desparti, ce si pentru cuvinte ce va 
grai barbatul sprintare si o va ingro/i in tot chipul de o va ucide de tot ; 
pentru aceastea inca se vor desparti, inca mai virtos cind o ar bate si 
mai ales cind va fi om ca acela sa-i fie de pururea draga sfada. 

De sa va afla in mijlocul a barbat si a fameae, adeca intre casnici, Zac. 9. 
cum sa fie vreo vrajba ca aceaia de moarte, cum se-ar socoti pentru niscare 
lucruri  de prepus  sa-si  prepue a den sine carea cumva  cu inselaciune 
sa nu  omoara unul pre alt, atunce  pravila-i  desparte sa nu lacuiasca 
impreuna ;  iara de nu va fi vrajba de moarte,  ce va fi  intr-alt  chip, 

atunce sa nu se  desparta. * 

De n-ar avea barbatul alta nice o vina, ce numai aceasta vrajmasie,  Zac. 10. 
adeca cindu e iute si rau la minie, atunce ajunge atita sa se desparta 
aceaia casa, pentru cace ca se zice:. eel rau, cela ce iaste o data rau, acela. 

de  pururea  va  fi  tot rau. 

Acesta lucru sta pre mina judecatoriului, sa opreasca pre barbatul 
eel vrajmas carele se porneaste asupra muerii sale, pentru sa se veaghe 
sa nu cumva sa o strice cu ceva. Macara de-ar si face muiarea pre barbat 
sa se porneasca asupra ei, atunce trebue sa-s ingaduiasca firii sau miniei. 


Zac. 11 


Inca se cade iudecatoriului sa iudece vina muerii, sa vaza pentru 

.   ,J .  . *    • •   .   - _•_ 


ce Zac. 12 


au pornit pre barbat cu minie asupra ei, si atunce cumu-i va parea jude- 
catoriului sa-i tocmeasca, insa de se va prinde barbatul ca se va lasa si 
nu o va vatama; iara de nu, atunce sa-i imparja. 

Cela ce nu va lasa pre muiare-si. sa  doarma intr-un pat cu dinsul, 
acela sa chiama ca de vrajmasie nu o lasa, cace ca iaste minios pre dinsa. 

Cela ce nu-i plac bucatele ce-i face muiarea, sau camasile, sau altele 
ca aceastea, acela sa chiama ca. are vrajmasie pre dinsa. ; 

Cela ce-s va baga muiarea in hiara sau o va include undeva ca intr-o 
temnita, acela sa chiama ca are vrajmasie pre dinsa. 

De sa va inteleage cum vreun chip dentru casnici, au de barbat au  Zac. 16 
de muiare, de va sa hicleneasca pre sotu-sau cu otrava sau cu altceva 


Zac. 13 


Zac. 14 


Zac. 15. 


• 


' 


t 


Zac. 17. 


Zac. 18. 


* 


Zac. 19. 


Zac. 20. 


182 


INDRKI'TAREA  LEGII 


arma sau farmece, aceaia casa sa se imparta cu stirea si cu voia j-udeca- 
toriului. 

Barbatul cu fameaia nu se despart numai cind se va afla cum unul 
va sa hicleneasca pre altul, ce inca si cind pun pre altul sa faca acesta 
hiclesug. 

Cind se va lasa barbatul mai mic si se va prinde cu chizasie cum nu-s va 
face muerii nici o raotate si inca-i va face si zapis, atunce judecatoriul sa i-o 
dea pre mina; insa cind nu va fi vreo banuiala la mijlocul lor, ca macara 
ca s-au el lasat §i mai mic, iara asa nu va putea rabda sa nu-i faca vreo 
nevoe, mai ales de va fi vrajba prea mare, pentru cace ca atunce cu acea 
plecare §i de va avea si macara ce chizasie, pravila tot nu o da. 

Imparteala acestor casnici se socoteaste pina la o seama de vreme, 
pina se va mai lasa si se va mai domoli firea barbatului cea iute si vrajma^a. 

Macara ca si desparte pravila pre casnici pentru frica ce are muiarea 
despre barbat ca sa nu-i faca vreo raotate, iara tot se cade sa socoteasca 
judecatoriul aceasta frica, fi-va cu cale sa-i desparta, au nu va fi, cace ca 
o frica cum ar fi un lucru de nemica, nu poate sa desparta casnicii. 


' 


Zac. 1. 


Zac. 2, 


Zac. 3. 


CUM SI In ce chip poate sA se abate vrAjmAsiia bArba- 

TULUI,  SI  CU  CE  LUCRU. 

GLAVA   IM. 

Trebue sa fie marturiile, carele vor vrea sa arate vrajma^iia barba- 
tului, sa fie destoinici de a sa creaderea, sa nu fie ruda sau oamenii muerii, 
nice sa fie de ris §i de batjocura, oameni de carii sa nu-i bage nimenilea 
nice intr-o seama. 

Vrajmasiia o arata vecinii omului, sau veastea cum deaca spun oamenii. 
Vaetele muerii si tipetele ce sa aud de in casa, acealea nu vor putea arata 
vrajmasiia barbatului; nice ochii ei de vor fi vineti sau obrazul de va 
fi inflat, aceastea nu pot sa arate vrajmasiia barbatului. Marturii trebuesc 
la lucru ca  acesta,  pentru sa cunoasca tot adevarul. 

Mai midt creade judecatoriul marturiile carii arata vrajmasiia barba- 
tului decit toti ceia ce graiesc impotriva de zic ca nu e asa, ce sa zice 
cum nu e barbatul cu vrajmasie spre muiere ; cace ca la toate judecatile 
mai adevarate sint marturiile carile zic ca iaste asa, decit ceia ce zic 
ca nu e a§a; adeca ceia ce adevereaza mai de credinta sint decit ceia ce 
tagaduesc. . 


3 


CllVD  §1  CUM  POATE  BARBATUL  SA-§  BATA  MUIAREA  §1  I.\ 

CE CHIP. 

GLAVA  185. 


Zac. 1. 


■* 


. 


Poate sa indrepteaze si sa cearte barbatul pre muiare-s, pre lucru 
adevarat §i pe dreptate, iara nu cu in^elaciune si fara de cale; si inca 
sa o bata si cind va fi cu vina, dupa deala ce va fi facut, s-atunce cu masura, 
sa nu o prea treaca, ce cu blindeate, iara nu cu vrajmasie, fara vina si 
fara  isprava. 


r 


K \ 


[ * 


* * 


DESPARTIREA CASNICILOR, - GAUZE (gl. 179-188) 


183 


f  • 


Doaa lucruri sprijinesc pre barbat sa nu se pedepseasca cindu-s 
va bate muiarea: intii, cind o va fi batut pre vina ei ; a doa, cind o va bate 
puhnel. Pentru ca de o va bate fara vina, sau cind o va bate eu vrajmLie 
atunce se va pedepsi; si mai virtos cind va fi vina micsoara. Iara de 'va 
fi vina mare, ce sa zice de o va afla in vreun lucru de preacurvie, sau de 
P va gasi facind vreun viclensug de moartea lui, atunce macara cu ce 
vrajmasie o va bate, nu se va certa cu nemica de la judecatoriu. 

Muiarea ce o bate barbatul cu vrajmasie si mult fara de masura, 
aceaia poate sa-s ceara la j udecatoriu sa se desparta ; iara asa se cade 
sa fie desparteak cu leage. Insa sa socoteasca de va fi fost bataia asa de 
mare si mtr-acela chip, cit sa stea lucrul in cumpana, d-abia de va fi 
vie; iara de  va fi bataia micsoara, nu se vor desparti. 

tela ce va fi vrajmas  si  cumplit spre muiarea lui, batindu-o fara 

tj»™\ SaU °+ V\ atC ,CU ™im¥e Pentru P^tintea vina, acela se va 
certa intr-acesta chip, adeca : sa piarza a treia parte de darurile ce-i va 
fi daruit muiarea ; iara de nu-i va fi dat daruri, atunce se va certa sa 
dea mueni lui a patra parte de citu-i va fi zeastrea. Aceasta iaste cind 
nu vor mai treace zeastre e de trei sute de galbeni; iara de vor fi zeastrele 
mai multe atunce-i va da numai o suta de galbeni si zeastrele, de-acia 
macar tie cit £tie. 

Muiarea poate sa se desparta de barbatul ei singura cu putearea 
ei cind o va bate des si fara de vina; si deaca se vor desparti, secade sa 
o hraneasca barbatul si sa o imbrace cum se cade 

Fara de masura si cum nu se cade si cu vrajmasie se chiama bataia 

cmd se face cu toiagul, iara mai virtos cind se va sfarima lemnul, sau sa 

Jaca  cu  dmsul  rane  sa  mearga  singele,  sau cind o va lovi cu lemnul 

m obraz sau in cap, atunce  de  pururea  se  va  certa  barbatul  pentru 
vrajmasna lui. e     • 

Barbatul poate sa-s bata muiarea cu masura pentru vina ei, macara 
ae ar avea si zapis sa nu o bata. 

Nu se chiama barbatul vrajmas muerii sale de o va bate numai o 
data, lar de o va bate de pururea si mai de multe ori fara de vina, atunce 
sa zice ca iaste cu vrajmasie asupra ei. ....».'.' 

De-s va bate nestine muiarea cu pumnul sau cu palma, aceaia nu 
se chiama ca iaste cu vrajmasie asupra ei, de o ara bate cit de mult si de des. 
- Barbatul poate sa-s pue muiarea in fiara sau sa o inchiza,' cum ar 
ti in temmta, numai pentru doaa vini: una iaste cind o va afla facind 
preacurvie, iara a doa cind o va gasi ca-i face hiclesug sa-1 omoara. 
iara pentru alte vim nu va putea nice sa o inchiza, nice sa o bage in fiara. 

CfND VA THEBUI SA FIE OAMENI DE CHEDINjA CHEZASI PENTRU 

BARBAT §1 INCA SA FACA §I ZAPIS MUERII LUI, SA SE PRINZA 

CUM  SA NU  O  VATAME CU CEVA,  NICE CU UN LUCRU. 

G L A V A  186. 

Cind se va teame muiarea de vreo raotate sa nu-i faca barbatul 
hind el om mte si mimos, atunce poate sa ceara de la judecatoriu sa-i 
faca barbatul zapis cu chizasie  ca  aceaia, sa nu o vatame cu ceva, iara 


Zac. 2. 


^ 


Zac. 3. 


Zac. 4. 


N 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


) 


Zac. 9. 


Zac. 10. 


Zac. 1. 


J 

o 


184 


1NDREPTAREA  L'EGIl 


Zac. 2. 


Zac. 3. 


Zac. 4. 


w 


Zac, 5. 


Zac. 6. 


: 


t 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


L 


Zac. 1. 


mai virtos, de sa va fi dat singura vinovata pentru vreun lucru ceva, ce 

sa zice de va fi facut preacurvie. ...  „ ..   , '• 

Desparti-se-va muiarea de barbat nu numai pentru vrajmasna lui, 
ce mai virtos pentru vrajmasia parintilor si a rudelor barbatului, cind 
se vor cumpani sa-i faca nevoe si sa-i strice cu ceva. 

Nu ajunge, nice poate sa fie lucru de credinta tocmeala si juramintul 
ce-au facut barbatul sa fie adevarat cum nu-s va vatama muiarea cu 
ceva, ce trebue inca sa-s pue si niste chezasi, ca sa nu-i faca vreo raotate. 

Cind nu va putea gasi barbatul chezasi sa-s pue pentru sa nu-s vatame 
muiarea, acesta lucru atunce sta in putearea judecatoriului sa socoteasca 
sa vaza cumu li e vrajba si sa legiuiasca sa vaza putea-va ajunge sa lie 
numai cu acel juramint ce-au facut barbatul, au ba? Atunce, de nu va 
putea, sa stie sa-i desparta sau sa i-o dea iaras. .... 

Gind se va desparti muiarea de barbatu-s pentru frica vrajmasiei 
lui, atunce cade-se judecatoriului sa intareasca acest lucru nu numai cu 
zapis sau chezas, ce inca trebue sa o pue la un loc ca acela cu credinta, 
sa saza acolo cu cheltuiala barbatului, pina se va aleage ce cum va li. 
' Deaca va da barbatul credinta ca aceaia cu juramint si cu zapis 
si cu chezas, sa nu-si vatame muiarea cu ceva, caci o va fi prins-o facind 
preacurvie,' iara muiarea deaca va veni acasa-s mrasi va face alta curvie, 
atunce barbatul poate sa-i faca toata raotatea si sa n-aiba nice o certare 
de la judecatoriu si atunce nu se sminteaste nemica pentru ceale tocmeale 

cu legatura ce s-au facut. 

Nu va putea muiarea sa ceae de la barbat chizasie sau alta pentru 
fiece lucru, sa nu o vatame, ce trebue sa fie vina mare si frica ei asijderea, 
sa aiba pentru ce sa teame, atunce sa ceae credinta. §i acest lucru sta pre 
seama judecatoriului sa judece acel lucru si acea vma de carea sa teame 
muiarea, sa vaza, poate sa fie de chizasie, au ba. 

Macara de s-ar pune barbatul §i chezasi sa nu-si vatame muiarea, 
iara asa tot poate sa o bata cu masura, cindu-i va fi vinovata si sa o 
drepte'aze pre voia lui si de la judecata sa n-aiba nice o certare. 

Datoriu iaste judecatoriul sa sileasca pre muiare si sa o indeamne 
sa lacuiasca cu barbatul, insa cind va cunoaste ca barbatul lastegata 
sa dea chizasie cum sa nu o vatame. Numai sa socoteasca sa nu fie barbatul 
foarte vraimas si sa nu fie avind adins elus uriciune, sa-s lie unti pina 
la moarte, pentru ca atunci judecatoriul nu va indemna sa-i impreune, 
ca acolea sta lucrul in cumpana, sa nu o cumva omoara, macara de-ar 
da si chezas. Iara de va vrea muiarea sa saza cu dinsul, atunce sa o lase 
judecatoriul dupa cum va fi voia ei. 

PENTRU DE ClTE FELIURI DE LUCRURI POATE BARBATUL SA-§ 
GONEASCA  MUIAREA  DEN  CASA  CU  PUTEAREA  LUI, FARA  DE 

LEAGE  §1  FARA  ^TIREA  JUDECATORIULUI. 

GLAVA  187. 

Pentru preacurvia ce va face muiarea, poate barbatul sa o scoata 
si sa o goneasea den casa singur cu putearea sa, si mai virtos cind va fi 


; 


I ' 


' 


! 


r 


**    s 


I 


1 


DESPARTIREA CASNICILOR, - CAUZE (gl. 179-188) 


185 


■' 


curviia de fata si aratata. Iara.de va fi preacurviia pre ascuns si trebue 
aratare, atunce nu poate sa o goneasca den casa-si fara de voia judeca- 

toriului.   . 

Macara de-ar si fi un martor destoinic si credincios sa adevereaze prea- 
curviia muierii, iara asa tot nu poate cu putearea sa el singur sa o goneasca. 

Nu va putea muiarea cu voia ei sa se desparta de barbatu-si si sa iasa 
den casa-i pentru preacurviia barbatului ce va fi facut, si mai virtos 
cind va fi lucrul pre ascuns si trebue sa o arate nestine. Iara de va fi 
lucrul de fata, atunce poate numai singura cu voia ei sa se desparta de 

barbat. 

Cela ce-s va goni muiarea de in casa fara de vina, acela se va certa 

dupa voia judecatoriului si-i va da toate zeastrele si ce va fi dobinda 

zeastrelor. • i 

Datoriu iaste barbatul sa hraneasca pre muiare, deaca o va goni 
de in casa. Iara de sa va afla sa faca preacurvie intr-acea vreame ce 
lipseaste den casa barbatului, atunce barbatul nu-i va mai da nemicai 
De sa va desparti muiarea de barbat cu voia ei, iara barbatul va 
arata cum se-au despartit fara nice o vina, atunce nu iaste datoriu barbatul 
sa o hraneasca afara de casa lui. Iara de sa va fi despartit pentru vreo 
vina a barbatului, atunce barbatul va plati toata cheltuiala ce va fi 
facut pe hrana ei fiind afara de casa. 

Cind va raspunde leagea sa fie muiarea la inchisoare in temnita 
atita vreame, atunce barbatul nu iaste datoriu sa o hraneasca, de vreame 
ce iaste la inchisoare pentru vina ei, ce sa zice iaste eretica, ce sa pedep- 
seaste cum i se cade pina se va intoarce. 

' Poate barbatul sa se desparta de muiare, si muiarea asijderea de barbat, 
cu voia lor si fara stirea judecatoriului, cind un obraz va face indemnare 

si celuialalt sa  gre^asca. 

Cind va da barbatul bani in camata si inca mai virtos cind va prea 
asupri cu camata, atunce muiarea lui nieecum sa nu careacumva sa n-aiba 
voe sa nu se desparta de dinsul, ce inca iaste datoare tot sa se intoarca 
si sa lipseasca de la dinsul pina cind se va intoarce de acest feliu de gresala. 

De va face muiarea niscare farmece carele se vor afla intru tot lucrul 
sa fie de vatamare, atunce barbatul iaste datoriu sa se desparta de dinsa 
singur cu voia lui si fara stirea judecatoriului. 

Muiarea ce sa va duce de la barbatu-si cu voia ei, fara stirea barbatului, 
aceaia poate sa roage pre judecatoriu sa indeamne pre barbat sa o ia iarasi 
in casa-si. Iara de nu va vrea sa o ia, atunce iaste datoriu sa o hraneasca 
cita vreame va lipsi den casa lui. 

Muiarea cind nu se va pleca, nice va asculta di besearica cindu-i 
va zice sa mearga dupa barbatu-si carele o ceare si o chiama sa mearga 
acasa-s si sa lacuiasca impreuna, de vreame ce-au fugit fara isprava, 
sau de'-au fost si cu vreo vina, iara apoi barbatul se-au intors despre acea 
gresala, atunce' barbatul are puteare sa mearga cu judecatoriul eel mire- 
nesc sa o ia si fara de voia ei, ce sa zice cu de-a sila. 

De va lua barbatul pre muiare numai cu voia sa, ce sa zice sa o 
apuce fara de veaste, cu arme sau si fara de arme, si aceaia iaste muiare 
lui carea au fost impreunat cu dinsa sa fie un trup, .si s-au despartit de 


Zac, 2. 


Zac. 3. 


Zac. 4. 


.V 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


/, 


Zac. 9. 


^   \ 


Zac. 10. 


Zac. 11. 


Zac. 12. 


Zac. 13. 


■ 


^ 


'    \ 


\ 


/ 


Zac. 14, 


■  * 


r    'f 


Zac. 1. 


Zac. 2. 


f ', 


Zac. 3. 


_* • 


■  ■  ■ 


Zac. 4. 


' 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


186 


* 


INDREPTaREA  LEG1I 


dins fara vina, sau si cu Vina ce-au fost micsoara, atunce nu se va certa 
nemica. Iara de va fi f ameaia numai logodita si inca nu se vor fi impreunat* 
iara el o va rapi si se va impreima cu dinsa, atunce se va certa putin 
lucru,  cit va fi  voia judecatoriului. 

Desparte-se muiarea de barbat cu voia ei §i fara stirea judecatoriului 
cind va fi barbatul ei eretic, si cace va mester^ugui sa afle vreame sa o 
poata omorl, sau sa-i faca alta raotate sau cace nu o tine cum se cade, 
sau nu o hraneaste bine,  ce sa zice nu-i da bucate sa-i fie de ajuns, 

sau nu-i face haine. - 


ce 


ClMD   IASTE  MUIAREA   DATOARE  SA   IMRLE  DUPA  BARBAT, 

^* j   ORI IncAtro O VA MEARGE, 

■ 

GLAVA  188. 

Cind va fugi barbatul de intr-un ora^ sau sat pentru vreo gresala mare 
va fi facut acolo si sa tearne sa nu-1 prinza judecatoriul sa-i faca certare, 
atuncea muiarea iaste datoare sa mearga dupa dinsul, oriunde va mearge ; 
si de-ar fi §i vinovat, tot i se cade sa mearga dupa dinsul, sa se afle la 

nevoia lui. 

Barbatul inca iaste datoriu sa mearga dupa muiare cind va fugi de 
frica judecatoriului pentru vreo gresala ce va fi facut pe dreptate. Iara 
de va fi vinovata intr-alt chip, sa vie lucrul sa se cearte pre vina ei, atunce 
sa nu mearga dupa dinsa ; ca nu iaste barbatul datoriu pentru vina 
muerii, cum iaste muiarea datoare pentru vina barbatului de pururea 
sa  imble  dupa  dinsul,  oriunde  s-ar  mearge. — 

Muiarea iaste datoare sa imble dupa barbat inca nu numai cind 
va fi vinovat, ce fi ne vinovat, sau §i pentru binele lui cind va auzi ca i 
sa treace undeva mestersugul mai bine, sau pentru greotatile si dajdile 
ce sint intr-acel loc, de sa va duce aiurea sa-i fie mai binisor, ca acolo nu 
poate terpi, sau si pentru alt lucru. Iara numai cind va cunoaste ca mearge 
sa faca vreo raotate, ce sa zice furtisag, tilharie si altele ca aceastea, 
acolea nu iaste datoare sa mearga. 

Cind nu va vrea muiarea sa imble dupa barbat, ce va imbla cu sova- 
iale, una, alta, va gasi sa se poata scapa zicind ca nu iaste obiceaiul sa 
imble muerile dupa barbati, atunce nu i se vor prinde aceastea sovaiale, 
ce numai ce-i cauta sa mearga dupa barbat. 

Nu iaste datoare muiarea sa mearga dupa barbat cind va vrea barbatul 
sa lacuiasca intr-alt sat. Dara aceasta pentru ce? Pentru ca va cunoaste 
oarece niscare seamne reale ca aceale cum barbatul va sa o hicleneasca, 
sa-i faca vreo raotate > sau mergind pre cale se va teame sa nu o neace 
undeva. Drept aceaia nu va mearge. 

Cind se va tocmi un om cu o fameae si se va logodi, si-i va zice sa-1 
a^teapte pina intr-un an si atunce sa se cunune cu dinsa, dup-aceaia se 
va prileji pina la aceaia vreame sa purceaza sa iasa dentr-acel loc, atunce, 
acea fameae, adeca logodnica, iar nu va fi datoare sa imble dupa logodnic. 

Cind va fi barbatul om rau, sprintar si va imbla den loc in loc §i 
den sat in sat si nice la un lucru nu va fi om de isprava, si mai virtos 


I 


\ \ 


■^i-L 


i   - 


^ 


- 


• 


*>*-* 


PlEDICI LA CASATORIE $1 SANCTIUNI (gl. 189-212) 


187 


cind va veni lucrul pentru raotatile lui sa-1 goneasca si sa-1 scoata dentr-acel 
Joe, atunce nu va fi muiarea datoare sa imble dupa dinsul, cum se-ar 
zice, de sa va afla ca acel om se-au facut om rau deac-au luat si s-au 
cununat cu acea fameae. Iara de sa va afla cum au fost om rau de cindus au 
tost, atunce muiarea iaste datoare sa imble dupa Mrbat oriunde' va 
mearge, pentru cace ca se chiama ca 1-au stiut cum iaste de mai nainte 
vreame. 

Cind se va tocmi un om cu muiarea sa dentii la logodna lor, cum sa 
n-aiba voe barbatul sa-s scoata muiarea de la locul si de la nasterea ei, 
iara dup-aceaia se va prileji de va veni lucrul numai sa iasa dentr-acel 
oc, ce sa zice de sa va bolnavi si nu va putea sa se tamaduiasca intr-acel 
loc, sau de va avea vrajba cu oamenii cei mai de frunte carii vor lacui 
acolo sau cu mai marii lui, sau cindu-1 va scoate judecatoriul si-1 va goni 
den sat, atunce muiarea i se cade sa imble dupa barbat, iara sa nu poata 
sovai cu alte tocmeale ce vor fi avut intr-alt chip. 


- f     I 


Zac. 8. 


.   i 


■ 


■ 


PENTRU  RtNDUIALELE  SPIJELOR  MUIVTEI  CARELE  ARATA  LA 
A CITE SPITE SE FAC INSURARILE SI LA A ClTE SA NU SE FACA- 

GL A VA   189. 


i 

Spitele nuntei pentr-aceasta le-au zis spite, ca cumu e scara, da se 
sue pre spite si se pogoara asijderea iar pre spite, asa sint si rudeniile. 
Impartu-se in cinci tocmeale si se socotesc cinci impartiri. ' Pentru ca. 
de sa vor naste de intr-un tata si de intr-o muma, sa chiama fra^i, sau 
de vor naste de intr-un tata si doao mumani, asijderea sa chiama frati ; 
si n-are mmenea a zice ca nu mi-e frate cace s-au nascut de intr-alta' 
muma, ca un tata i-au samanat. gi iara de vor fi .dpi frati de intr-o muma 
si doi ta ti, nu va putea zice nimenea ca nu mi-e frate ;' cace s-au nascut 
de intr-alt tata ; ce cum se chiama cei de sus frati adeveriti, asijderea 
sint si cei de intr-un tata si doao mumani, sau de in doi tati 'si o 'muma, 
sau de intr-un tata si o muma. Acegtia to|i, cum am zis, se chiama frati 
adeveriti, insa^a££&ti frati. sint a doa spita. De-acia copiii carii se nas'o 
de intr-acei doi frati se chiama veri premari si sint a patra spita. Verii 
preman de vor naste copii, aceia se chiama al doilea veri si sint a sasea 
sP4a- De-acia al do.ika_vera de vor naste copii aceia se chiama al treilea 
veri, earn sint spite opt.   ^jflffc^   ^frfa.  4£„   Ji^    ~ 


u 


Mathei. 


! 


0, arhiereule, 
cauta de soco- 
tea§te bine si 
nu mergi in 
munca iadului 


' 


s/9$ t^yny 


,-? 


*  * 1 1 

PENTRU   ImpArTIREA  RUDENIEI   SI PENTRU  RUDENIA 

■ v   ; DE  SlNGE. 

GLAVA  190. 


*   f   * 


Rudenia se imparte in cirici rinduri: 

Intfi iaste de singe. 

A doa iaste de cuscrie,  adeca  de doaa neamuri 


L 4 


fcfi^- 


■x 


1   I 


188 


-   » 


1NDREPTARKA  LEGII 


* : 


■ 

- , 

■ ! 


A treia iaste de-al treilea rudenie, carea iaste si aceasta cuscrie de 
trei neamuri. ' — 

A pat-ra iaste a sfintului botez. 

A cincea  iaste  de  in  feciorii  de  suflet,  carea  se  chiama  copilul 

carele ia  nestine cu sfintele  molitive  si-1  face  adevarat  al  sau  ca si 

. * * 

copiii lui. 

Dece rudenia de singe se imparte in trei: in sus £i in jos si intru cef 
de laturi. 

Cei de sus se chiama tata-mieu, mosu-mieu si stramosu-mieu, muma- 
mea,  moasa-mea  si  stramoasa-mea. 

Iara cei de jos iara se chiama coconii miei, riepotii miei si 
stranepo^ii  miei. 

Cei de laturi sint citi nu s-au nascut noao, nice de la noi se-au 
nascut, ce sint numai de la aceaia^ ruda de carea sintem §i noi, adeca 
frate-mieu, soru-mea, varu-mieu, vara-mea, unchiu-mieu si matusa-mea. 


- 


PENTRU A  $APTEA  SPITA DE  SlNGE, CA  SA NU  SE FACA. 


GLAVA   191, 


\ 


Malhei. 


>* 


- 


k i 


Ll 


Leagea. 


Cauta de vezi 

. 

raspuns patri- 
ar$esc. 


Manuil  Por- 

firoghenitul 
tmparat. - 

Vezi §i alt ras- 
puns patriar- 
sesc. 


A ^aptea spita de singe oprita iaste de tot sa nu se faca, pentru ca 
nu lasa pravila sa ia nestine muiare pre fata al doilea var al sau, ca mai 
nainte, in vrernea cea da de mult, da vrea intreba rnai nainte, pina nu 
se facea nunta, ei nu-1 lasa sa se faca, ce numai-1 opriia, iara de apuca sa 
se faca nunta, atunce-i canonia $i asa-i lasa, §i nice o aparare de la 
besearica nu avea atunce. _■ 

Pentru ca graiaste pravila: nu poate nestine sa ia muiare pre fata 
a doilea var al lui sau ai doaole vara a lui, cace ca-i iaste ngpoata. Dece, 
de facea cineva nunta cu aceasta pre ascuns, atunce-i canoniia. 

Adusera aminte de acesta lucru la saborul sfint al sfintului si a toata 
lumea patriarh chir Luca, si de atunce tocmi si porunci acel sfint patriarh 
cu saborul ca sa nu se mai faca acea nunta fara de leage, ce sa zice de 
singe, a saptea spita. Deci da te va intreba cineva, sa nu cumva sa lasi 
sa se faca ; iara de sa va face, dasparti-o de tot. ^i preotul carele va bla~ 
goslovi acea nunta sa-i iai darul preotiei lui de tot. Iara de-1 vor fi inselat 
cu viclenie si n-au stiut, atunce nu-i lua darul, ce-1 canoneaste cum se 
cade, deaca vrearne ce 1-au inselat. Iara citi au tocmit da se-au facut 
acea nunta fara de leage, afuriseaste-i. 

Adevarat-au aceasta judecata patriersasca si porunca imparatului, 
chir Manuil Porfiroghenitul. Pentr-aceaia n-au lasat pre nimenea sa ia 
muiare pre fata al doilea var al lui pentru caci ca-i iaste nepoata, cum 
am zis. 

Asijderea si patriarhul Alexie cu saborul au poruncit de aceasta ca 
sa nu se faca, si scrise si carte in anii 6546. 

Pentru ca cumu-i friul la cal, asa iaste si pravila la noi cre^tinii, ce 
trebue  sa  o  pazim  bine,  sa  facem  cum  graiaste  si  cum porunceaste; 


i 


v> 


■ 


: 


PIEDICI LA C&SATORIE $1 SANCTIUNI (gl. 189-212) 


189 


t 


^ 


PENTRU A  OPTA  SPIT A DE  StNGE,  CA SA  SE FACA, ADECA  SA 
SE IMPREUNE LA A OPTA SPITA, DEACA VA AJUNGE. 

GLAVA   192. 

*    « 

A opta spita de singe se numara asa: tatal citi copii de-ara face, toti 
doao spite se chiama, macar de-ar f i si multe nasteri. Adeca tata-mieu 
au nascut pre mine si iaste o nastere, adeca o spita ; nascu si pe irate-mieu, 
si fac doao spite. Cite nasteri nasc, atita spite se socotesc. Adeca tata-mieu 
au nascut pre 'mine, si-i e o nastere; iata ca e o spita: tata-mieu si eu. 
De-acia eu am nascut pre fiiu-mieu, iata acuma doao spite cu tata-mieu. 
Fiiu-mieu au nascut pre . nepotu-mieu, iata acum nascute 6 nasteri si 
3 spite. Nepotu-mieu au nascut pre strenepotu-mieu ; iata patru nasteri si 

patru spite. . . „  ,.    ;' 

^ Iara tata-mieu nascu pe frate-mieu, a doa nastere si iaste catra dmsul 
■^o spita, iar catra mine, frate-sau, alta spita ; fac doao. De-acia trate-mieu 
* nascu" fiiu carele sa chiama nepotu-mieu; de-acia catra tata-sau, adeca 
fratele mieu, iaste o spita, iara catra mine, unchiu-sau a treia spita ; 
adeca nasterea mea carea m-am nascut una, a fratim-mieu 2 si a nepotu- 
mieu 3. De-acia nascui si eu fiiu si iata ca iaste a patra nastere cu nepotu- 
mieu cace ca fiiu-mieu catra nepotu-mieu, adeca varul premare al lui, 

sint  patru  spite. . m  -   #»    e * * - • 

>-   De-acia iara nepotu-mieu, feciorul fratine-mieu, nascu fiiu, sint trei 

nasteri catra frate-mieu,i ara catra mine patru nasteri si patru spite, iara 
catra fiiu-mieu cinci spite, iara catra nepotu-mieu, al doilea var al lui, sase. 
V- De-acia iara nepotul fratini-mieu nascu o fata, carea iaste catra 
frate-mieu a patra spita, iara catra mine a cincea, iara catra inu-mieu 
sase, iara catra nepotu-mieu sapte, iara catra strenepotu-mieu, al treile 
,1 .; ,ru,j n?t  Si s| i« ar-easta spita a opta neaparat., 

Sa stiti ca la spitele nuntelor, cum se numara ceale barbatesti, asa 
si ceale 'mueresti, peritru ca de intr-un tata se-au nascut. Iara nxx iaste 
cum zic unii ce nu stiu, ca intr-alt chip se socoteaste zice, ceale barba- 
testi si intr-alt chip ceale mueresti, ce pravila pune de socoteaste ceale 
mueresti ca si ceale barbatesti si nu e nici o desparteala de barbatesc 
pina la muer'esc. Cace ca loan naste ne Dimitrie si pre Mania si-sjmt 
Dimitrie cu soru-sa Maria a doa spita, si cop^TTor patru. ^i merg spitele 
pre rind pina vin la opt. De-acia tocma at.nnce-s vin la impreunarea nuntei 
ca si cum am aratat si am zis mai sus. 


Mathei. 


Cauta aicea. 


f 


PENTRU RUDENIA  DASPRE  CUSCRIE,  CAREA  IASTE  DE  DOAA 

NEAMURE. 

GLAVA  193. 


f 


Spitele de singe la socoteala sint lesne si iata ca pre obiceaiu le-am 

zis' mai sus. .    . „   . 

Iara spitele carele-s de cuscrie sint anevoe si mai cu paza si mai cu 

socoteala le vom zice. " 


■'   v 


MatheL 


k 


190 


INDREPTAREA  LEGII 


- 


!■  '■ 


■v 


! 


( 


Zri. 


Semneaza 


sa 


Vezi. 


Drept aceaia trebue sa socotim bine ca sa nu facem faradeleage, sa 
meargem in iad sa ne muncim, sa avem greotate de Hristos Dumnezeul 
nostru la zioa de judecata, adeca munca in veaci. Pentru ca nunta far'de 
leage aceaia nu iaste nice se chiama nunta, numai ce sa chiama ameste- 
care de singe, §i de nu se vor pocai sa se iarte, ei sint ai muncii si ai 
focului de veaci. Iara pre popa carele va blagoslovi acea nunta fara de 
leage, de va fi §tiut nunta ca au fost fara de leage $i o ati blagoslovit, 
aceluia pravila-i ia darul popiei, iara de nu va hi stiut, numai ce sa cano- 
neaste. §i citi au tocmit da se-au facut acea nunta fara de leage, pre 
aceia afuriseaste-i pina vor face nevoin^a §i tocmire sa se dasparta ; atunce 
vor lua canon si ertaciune. ^ 

Alta, cite pravila iarta, acealea sa si facem, iara de cite nu iarta, sa 
ne ferim sa nu le facem, ca apoi vom mearge in iad de ne vom munci. 

Iara dascalii cei da demult ei. erta pina in sapte spite, iar cei mai 
tineri, adeca mai de incoace, ei erta si la a sasea, iar la a saptea aparara ; 
ceale §ase pentru Gace nu au mestecare, iara la sapte cace au amestecare. 

§i ia sa acultati: pravila apara pre un barbat a lua pre muma si 
pre fata, nice pre moasa si pre nepoata, nice pre moasa si pre a doa nepoata, 
nice pre moasa si a treia nepoata, nice doao surori nu iaux pre unul, nice 
pre matusa adevarata si pre nepoata, nice pre matusa mare §i pre nepoata, 
nice pre matusa mica §i pre nepoata, nice pre doaa surori, nice pre doaa 
veare premari, nice pre doaa a doaole veare un barbat nu le poate lua 
pre acestea, pentru ca nu sint §apte spite, cum socotesc unii, ce sint numai 
6, pentru ca barbatul si muiarea sint un trup si o spita se socoteaste. 
De acesta lucru se-au intrebat in zilele Nicolii patriarhul §i se opri de 
dinsul cu saborul, si se facu si porunca imparateasca cum sa nu se faca 
aceaia nunta; pentru ca cite nunte se fac daspre cuscrie si se tocmesc 
la a saptea spita, acealea se iarta. 

Pentru ca iaste sau o fire, sau o punere ; insa firea iaste un om, iara 
punerea iaste, cum am zice, un om cu fameaia lui ce e pre leage, carea 
se-au alaturat intru impreunarea trupeasca, cum graia^te scriptura: si 
vor fi amindoi un trup. Dece cind iaste rudenia da pre singe si de un 
neam, acela om adevarat se chiama unul, iara cind iaste daspre cuscrie, 
adeca de doaa neamure, atunce iaste unul lipsa, si aceasta nu iaste asea- 
mene ca daspre singe. Pentr-aceaia si spita carea lasa de in ceale opt, 
apoi cu o spita mai jos face nunta, si se face in sapte spite. 

§i acel barbat ia pre fata ai doaole veare a mueriei lui. 


■ 


PENTRU NUMELE UNCHIULUI, CUM SE IMP ARTE SI SE GRAlASTE 
IN  TREI  CHIPURE,  SI  PENTRU  TREI  NEAMURE. 

GLAVA  194. 

■ 

Unchiu  adevarat  se  chiama  fratele  tatine-mieu  sau  al  mini-mea. 
Iara unchiu mare se chiama fratele mosu-mieu sau al moasa-mea. 
'    Iara  unchiu  mic  se  chiama  varul   premare  al  tatini-mieu  sau   al 
mini-mea. 


> 


V 


PIEDICI LA CASATORIE ?I &ANCTIUNI (gl. 189-212) 


191 


* 


tntrebare. 


Dece acel frate al tatini-mieu iaste catra mine a treia spita, iara 
fratele mosu-mieu sau al moase-mea iaste-mi a patra spita, iara varul 
premare al tatini-mieu sau al mini-mea iaste catra mine a cincea spita. 

Tatal si feciorul pre muma si pre fata nu iau, nice pre moasa si pre 
nepoata, nice pre moasa si pre a doa nepoata, nice pre moasa si pe a 
treia nepoata, nice pot lua pre matusa si pre nepoata, nice pre matusa 
mare si pe nepoata, nice pre doaa veare premari. 

Iara tatal si fiiul iau pre matusa mica si pre nepoata, iara pre doaa 

a doaole veare nu iau. 

Dara pentru ce am dat slobozie, tatal si feciorul sa ia pre matusa 

mica si pre nepoata, iara pe doao a doalea veare a se lua am oprit? 

Cace ca tatal si fiiul matusai ceii mici si nepoatei carea ar lua, ei au Respundere 
loc tatal si feciorul sa se chiame tatal tata si feciorul fecior, iara cind ar 
lua pre doao a doaolea veare, atunce se facu in loc de tata si de fiiu, 
amindoi gineri. Drept aceaia nu lasa pravila sa se faca sau sa fie pentru 
ca numele tatalui si al fiiului nu se ameasteca la numele matusii mici 
si a nepoatei, cum mai sus am zis, ce numai la ceale doao a doolea veare; .- 

si la fiece nunta ce sa ameasteca numele, nunta aceaia nu se face pentru 

ca e fara de leage. 

La matusa mica si la nepoata de va lua tatal pre matusa si feciorul 
pe nepoata, atunce poate fi, iara de va lua tatal pre nepoata, atunce 
feciorul pe matusa nu poate sa o ia, ca sa nu se ameastece numele, sa se  • 
faca tatal fiiu si fiiul tata. ' " - . 

Nice mosul si nepotul nu pot sa ia pre moasa si pre nepoata, nice 
pre muma si pre fata, nice pre moasa si pre a doa nepoata, nice pre doao 
surori, nice pre matusa cea adevarata si pre nepoata. 

Iara mosul si nepotul iau pre matusa cea mare si pre nepoata, iau 
si pre matusa mica si pre nepoata. 

Mosul si nepotul nu iau pre doao veare premari, nice mosul si al 
doilea nepot nu le iau, ca sa se socoteasca si ei amindoi gineri. 

Mosul si al doilea nepot iau pre moasa si pre a doa nepoata, iau si 
pre matusa cea adevarata si pre nepoata. - 

Doi frati nu iau pre doao surori, nice pre doao veare premari. 

Doi frati iau pre matusa mica si pre nepoata, iau slpre doao a doalea 

veare. 

Doi frati pre muma si pre fata nu iau, nice pre moasa si pre nepoata, 
nice pre moasa  si  pre  a  doa  nepoata,  nice pre  matusa  mare si  pre 

nepoata. 

Unchiul si nepotul iau pre matusa si pre nepoata. Adevarat, cind 
va lua unchiul pre matusa si nepotul pre nepoata, aceasta iaste ertat 
a fi, iara de sa va timpla 'sa 'ia unchiul pre nepoata, nepotul pre matusa 
nu poate sa o ia, pentru ca se ameasteca numele si sa face, unchiul nepot 

si  nepotul  unchiu. 

Ca graiaste marele Vasilie ca,  cite ameasteca  numele intru  spite, 

acealea, zice,  sa  chiama faradeleage. 

§i unchiul si nepotul iau pre doao veare premari. / 

Si doi veri premari iau pre doao veare premari. ' 


- * 


1 


Marele  Vasi- 
lie. 


• 


i*' 


r 


192 


1NDRKPTAREA  LEG II 


r 


i 


; 


• 


Leu si Arsenie 

patriar§i. 


Mihail palri- 
arh. 

Stipi patriarh. 


i 

SA  ZICEM  §1  PENTRU  TREI  NEAMURI. 

» 

Trei neamure iaste iar aceasta cuscrie carea se face da trei neamuri ; 
ca alt neam sint eu, §i altul muiarea mea si frate-sau, si altul muiarea 

a fratelui muerii meale. v 

Dece de va muri muiarea mea, atunce pot sa iau pre sora a muern 

fratelui muerii meale.  . 

Iara pre muiarea a fratelui muerii meale, de va mun el, eu nu pot 

sa o iau, ce numai frate-mieu o va lua muiare. 

De voiu avea strenepot si Va muri, atunce pre muiarea lui nu mi-o 

da pravila sa o iau muiare. 

Frate-mieu de va avea strenepot si va muri, iau eu pre acea muiare 

a  strenepotului  fratelui  mieu. • 

De va muri barbatul mastehai si de va muri si strenepoata-sa, pre 

barbatul ei nu poate sa-1 ia. ... 

De va muri muiarea mea, iau pre muiarea unchiului ei. 

Iau si pe strenepoata a fratelui muerii meale. 

Luat'-am dupa soru-mea ginere, adeca cumnat mie, si voiu lua pre 
muiarea fratelui cumnatu-mieu, adeca pre cumnata cumnatului. 

Iara barbatul featei meale lua nevasta dupa frate-sau, si muri frate- 
sau ; pre muiarea lui eu nu pot sa o iau, numai pre sora ei o iau neaparat. 
'Doi frati sa aiba unul frate daspe muiare si altul sora daspre muiare, 

aceia  sa  iau la  nunta neaparat. . 

Socoteala sau adevararea patriarsilor Leu si Arsenie graiaste: sa ia 
doi frati pre cumnata si pe sora barbatului neveastii. 

Nepoata-mea, fata fratine-mieu are barbat, si de va mun ea, atunce 

eu si barbatul ei luom pre doao surori. 

Iara socoteala patriarhului Mihail graiaste: fata, zice, carea am 
de alta muiare si a muerii-mi carea o tiu acuma si fata fratine-sau, adeca 

nepoata-sa,  iau  pre  doi  frati. . 

Iara socoteala patriarhului Stipi porunceaste cum gmerile si tratele 
muerii sa ia pre doao surori ; asijderea si pre doao veare preman. 


■ i — 

PENTRU FEGIORH DE SUFLBT §1 AI  SFlNTULW BOTEZ. 


GLAVA  195. 


i 


Malhei. 


Leage-. 


Fecioria de suflet o f ac unii cace nu nasc copii, sau,. zice, multi nascu 
si mor si ramin fara coconi si, de ciuda lor, miseii parintii iau coconi stnini 
si si-i f ac lor f eciori sufletesti cu sfintele molitve ; si le sint aceia ca si 
feciorii carii au nascut trupeaste si intru rudeme si intru mostemre si 

♦ * 

intru spite. .    .    , i    • 

Drept aceaia graiaste pravila ca nu poci sa iau fata mosulu-mi cea 

de suflet pentru ca e sora sufleteasca tatini-mieu. .   ... .    , 

Pre fata fiiu-mieu celui sufletesc nu o voiu lua muiare ; nice ieciorul 
eel sufletesc pre muiarea tatalui sufletesc, si altele. 


■1. 


r 


i 


■ 


; 


PIEDICI LA CASATORIE p, SANCTIUNI (gl. 189-212) 


193 


Nearaoa lui 
Leu Infelep- 
tul. 


§i niminea nu va putea sa dea pre fie-sa feciorului sau celui de suflet. 

Intr-alta vreame facea feciorii de suflet fara molitve, iara in zioa 
de astazi cind va cineva sa ia fecior de suflet, elu-1 ia cu sfintele molitve 
sj[ cu sfintele slujbe, si-i sint aceia carii iau feciorul intru tocmeala pann- 
tilor, iara feciorul se face adevarat fecior lor carii 1-au luat ca si cum 1-ar 
fi nascut trupeaste. Drept aceaia de va avea nestine fecior trupesc |i 
fecior sufletesc, nu pot sa se impreune intru nunta pina la al optulea spita. 

Rudeiiia aceii feciorie de suflet se numara si se socoteafte pina la 
opt spite, ca ?i a sfintului botez, numai spre ceale ce sa sue si spre ceale 
ce sa p'ogoara, adeca spre parinti si spre feciori, iara nu intru cei de latun. 
Cei de laturi zicem pe frati si pre surori, carii n-au nice o rudenie intr-acea 
rudenie sufleteasca a aceii feciorie des suflet; ca un om ce va vrea sa ia 
pre un fecior de suflet, de-acia apoi *frate-sau sau nepotu-sau pot de o 

iau muiare. .   . . 

Ca si calugaritele si muiarele ceale ce sa tin curate, si eale-s fac feciori iar a im. 

de suflet; dece si acei' copii carii se vor face feciori de suflet sa aiba de 

la dinsele pe dreptate si ei parte fara de nice o judecata. 


*■ 


v 


Mathei. 


PENTRU   SFlNTUL  BOTEZ. 

^ 

Sfintul botez iaste nastere dumnezaiasca si innoire sufletului. ^i 
cine ia copilul de in sfintul' botez, acela se chiama tata sufletesc acelui 
copil ce au botezat si iaste mai mare la acel copil decit tata-sau carele 
1-au nascut trupeaste. Dece, cu inchizasuirea sfintului duh, se face tatal 
copilului eel sufletesc, frate tatalui sau celui trupesc, si iaste catra acel 
tata al copilului a doa spita cace ca-i e frate, iara catra copilul carele au 
botezat iaste o spita, si aid copii citi au botezat el o spita sint catra dinsul. 
Iara citi copii n-au botezat aceia sint a treia spita catra acel cumatru sau 
nas, ca si copiii fratine-sau, pentru ca, cum am zis, sint frati sufletesti. 
Iara copiii ai acelui' cumatru cu copiii carii au botezat sint a doa. spita, 
pentru ca acel tata, adeca cumatru sau nas pre acei copii i-au nascut tru- 
peaste iar pre ceialalti sufleteaste, adeca de intru dumnezaiasca scalda- 
toare. Iara copiii cumatrului, adeca ai nasului, carii .nu i-au botezat, cu 
copiii lui sint a patra spita, ca copiii unor doi frati, carii sa chiama ven 
premari, asa si aceia. ^i pogorindu-se, acestia copii se socotesc ca si rudenia 
da pre singe si sa opresc de impreunare intru nunta pin' ce vin la a saptea 
spita. De-acia la a opta sa dezleaga si fac nunta neaparata. 

' Graiaste si canonul 53 al saselui sabor ca mai mare iaste rudenia 
sfintului botez decit de singe. Pentr-aceaia trebue sa pazim sa cautam 
si spitele pina la opt. De-acia atunce sa se faca schimbare ca si de singe da 
se face la a opta, pentru ca de la canon, si de la pravila mai mare iaste 
rudenia a sfintului botez decit da pre singe. 

» 
* 

PENTRU   FECIORII   DE   SUFLET. 

Iara feciorii de suflet asa sa se faca, cum zice mai sus, ca si la sfintul Zn 
botez; si aceasta numai pe un obraz, adeca in sus si in jos, ce sa zice 
intru tatal si intru copii, iar nu intru frati si in<tru > surori, pre earn zice 


'   '  I 


* 


it 


Sabor.  6,  ca- 
non. 53. 


13 — o. 1201 


•.-" 


. 


. 


! 


s 


194 


1NDREPTAREA  LEGIT 


pravila ca sint de laturi; ca acei frati si surori ai acelui fecior de suflet 
mi se ameasteca intr-acea rudenie sufleteasca carea au facut fratele lor 
eel trupesc, ce, de vor vrea, lua-vor neaparat pre acei fra^i suflete^ti ai 
fratelui  lor. 

Gopila carea o voiu boteza eu, pre aceaia o va lua frate-mieu sau 
nepotu-mieu  muiare. 

Iara eu voiu lua muiare pre sora feciorului mieu de suflet. 


v 


Simeon Solu- 
neaniil. Aceas- 
fea toaie pen- 
tru sf. botez 
se-au tnirebat 
in zilele prea- 
sfintuluipalri- 
arh chir losaf, 
leat - Hristova 

1 560 , §ezind la 

sabor cu prea- 

sf. arhierei. 


PENTRU DOI COPII CE-I VA PRIIMI NE§TINE DE LA SFlNTUL 
BOTEZ, DE VOR PUTEA SA SE IMPREUNE 1NTRU NUNTA; §1 
ALTELE BOGATE DE  TREAB A; 'PENTRU DUMNEZAESCUL BOTEZ- 

GLAVA  196.. 

Doi oameni carii nu-s sint nice o ruda, iar pre copiii lor un nas i-au 
priimit de in sfintul botez ; acuma copiii aceia nu se impreuna intru nunta 
pin'vor ajunge la a opta spita, pentru ca sint fra^i, ca un tata i-au nascut 
sufleteaste de in dumnezaiasca scaldatoare pe in sfintul botez. 

Soacra-mea au priimit un copil de in sfintul botez, §i am priimit si 
eu, ginere-sau alt copil, unul barbatesc $i altul mueresc. Oare putea-se-vor 
impreuna intru nunta, au ba? §i zisera ca vor putea, pentru ca acei 
copii nice o rudenie nu-s sint, nice despre botez, nice daspre rudenie 
trupeasca.   ' ,~" • 

*    Muiarea mea de va fi priimit un copil mueresc si eu altul barbatesc, 

putea-vor sa se impreune intru nunta, au ba?  Ei poruncira ca nu vor 
putea. 

Dara de voiu avea feciori de trupul mieu §i voiu boteza si alt copil, 
atunce oare putea-vor feciorul mieu eel trupesc si eel sufletesc al mieu 
sa ia doao surori, au ba? §i poruncira cum neaparata sa se faca 
aceaia nunta. ' 

I)oi copii ce va boteza un nas, de nu se vor apara, oare putea-vor 
lua pre doao surori, au ba? Si poruncira cum si acea nunta neaparat 
sa se faca. ; 

Oarecine se insura §i luo muiare ^ pre fata oarecui, si dupa vreame 
muri acea muiare a lui, si iar va sa ia alta muiare, pre carea o au botezat 
socru-sau. §i poruncira si de aceasta ca iaste oprire si nu poate sa fie. 


j 


Mathei, 


PENTRU ROBUL ERTAT CA SA NU IA PE STAPlNA-SA, NICE ARGATII 

PRE MUIERILE STApINILOR LOR. 

■ 

GLAVA  107. 

■ 4 

Robul ertat nu va lua pre stapina-sa, adeca pre muiarea stapinu-sau 
dupa moartea lui, nice argatul, macara de va vrea ?i muiarea, ca sa nu 
dea vinS intru oameni ca inca viu fiind stapinu-sau, au imblat cu  dinsa. 


1 t 


x^ 


J'   ' 


J 


L K 


■ 


r1 


s 


■- 


P' 


HT- 


r 


fc 


!  i 


195 


PIEDICI LA CASATORIE $1 SANCTIUNI (gl. 189-212) 

* 

PENTRU CA LA NUNTE TREBUE SA CAUTAM CE E SI CUM SE CADE 
§1 DE VA CURVI SAU DE VA SPURCA NESTINE PE VREO MUIARE. 

t t 

i 

GLAVA  198. 


Graia?te pravila ca trebue sa cautam pre la nunte nu numai ca ce se Leagm ?i pra- 

cade, ce sa cautam da se si cuvine. ^  ^ 

Socoteala legii sau a pravilii zice asa, ca pre la nunte trebue sa cautam 
~ sa vedem aceasta: adeca un om va sa ia muiare, ce sa zice va sa se faca 
o nunta, si intru spitele rudeniei nu se impiadeca. Drept aceaia trebue 
sa cautam sa vedem de va fi bine cum se cade, ce sa zice sa nu fie bar- 
batul de 50 de ani si muiarea de 12 sau de 15, sau muiarea da 50 si barbatul 
de 20. Dece bine, cum se cade si cinstit iaste asa, ca sa fie barbatul si 
muiarea in virsta ce e pre leage, cum graesc dumnezaestile pravile, lar 
cum nu se cade si afara de dreptate iaste eumu e mai sus, sa fie barbatul 
batrin si muiarea tinara, sau muiarea batrina si barbatul tinar, care lucru 
nu iaste numai cum nu se cade, ce inca e rusine, dosada,  imputare si 

batjocura. ... 

V Iara care om va curvi cu vreo muiare, acela pre masteha aceu mueri 

* ce-au imblat cu dinsa nu o poate lua muiare, ce va lua a doa vara a ei. 


Mathei. 


PENTRU 1XSURAREA ; §1 CE IASTE INSURAREA 


■ 


Insurarea se chiama ca deaca se impreuna un om cu o muiare si 
carea nice o au vazut, nice cu dinsa au vorbit ; iara deaca se cununa cu 
ea, atunce  el o ia la  casa lui si lacuiaste cu dinsul, adeca sed amindoi 

intr-o casa. . . 

Inca se mai chiama insurarea cace ca se impreuna si se tac ammaoi 
un trup, dupa cum au zis domnul nostru Isus Hristos, cu molitve si cu 
cununie pre leage de la preot.     . 


•-- 


CUM TREBUE SA SE FACA INSURAREA. 


% 


Intii, trebue sa fie slobod despre toate rudeniile,  ca sa fie taina pre 

leage §i sfinta. - •lit.* 

4. doa, sa se pazeasca cum se cade de virsta, sa nu fie barbatul batrin 

si  muiarea  tinara,  nice  muiarea  batrina  fi  barbatul tinar, ce sa fie 

amindoaa partile deopotriva de ani ; iara de va intreace o parte mai mare, 

adeca a barbatului, atunce iaste bine ; iara de va intreace muiarea sa fie 

de zile mai mare de barbat,  atunce f oarte iaste fara de cale. 

■ 


,  ^ 


13* 


* 


■ 


s 


v* 


$ 


r   . 


196 


INDREPTAREA  LEGII 


Rudenia  se  imparte  in  cinei 


pentru  ca  se trage 


cmci 


de singe    de 2 neamure 


sau 


de 3 neamuri 


de sf. boiez 


Aceasta.se 

opreaste 

pin'  la  7 

spite si se 

dezleaga 

la 8. 


Aceasta  se 
opreaste la 
unele   pin'la 
7  si  se  dez- 
leaga la 6, 
iar  in  unele 
se dezleaga la 
7siseopreaste 
de la 6. 


Aceasta 

numai  ce  se 

opreaste 

pre leage in 

spi^a de intii, 

iar   obiceaiul 

opreaste si 

cealealalte. 


Aceasta  se 
opreaste  pin' 
la 7 spite de 

la besearica 
si se dezleaga 
la 8 numai in 
drept in cei 
ce se pogoara 
in jos. 


rindure 


de fecior de 
suflet 


Asijderea si 
aceasta rude- 
nie se opreas- 
te pin'la 7 
sprfe, ca si de 
sf. botez, nu- 
mai in cei ce 
se pogoara. 


f*   Rudenia de singe se imp arte in trei: in cei ce merg in sus? in  cei ce 
merg in jos si in cei de laturi. 
Cei de sus sint tata-mieu, mosu-mieu si stramosu-mieu. 
Iara cei ce sa pogoara sint fiiu-mieu, nepotu-mieu fi al doilea nepot, 
iproci. ... / 

Iara cei de laturi sint frate-mieu, varu-mieu §i al doilea var. 
§i aceasta rudenie se dazleaga pin' la a opta spita. 


• 


. 


•i 


Spi$a 2. 


Spifa 3. 


SCRISOAREA  SAU  SEMNABEA  JYUNTELOR 

Nu poate nestine sa ia pe soru-sa. 

Petru au nascut - 


Nu va fi     Gheorghie 


fraji 


pe Maria 


Nu poate sa ia Gheorghie pre Maria ca sint a doa spita. 


Petr 


Nu va fi Gheorghie 


frail 


loan 
Irina 


* 


I 


*f  ~ 


.    ! 


PIEDICI LA CAsATORIE SI SANCJIUNI (gl. 189-212) 


197 


Nu poate sa ia Ghetirghe pe Irina ca-i e nepoata de frate si iaste a 
treia spita. • 

Nice pre vara premare  a lui. 

Petr 


Nu va fi 


Nu va fi 


Nu va fi 


Gheorghie 
Thoma 


frail 
veri premari 


loan 
Maria 


Nice pre fata a vearei premare a lui 

Petr. 


Gheorghie 
Thoma 


frati 
veri premari 


loan 

Maria 

Irina 


Nice pre a doa vara a lui. 

Petr ' 


Gheorghie 
Thoma 

Dimitrie 


frati 
veri premari 
al doilea veri 


loan 
Maria 

Anna 


Spi^a 4 


Spit-a 5, 


Spi£a 6. 


f- :. 


Nu va fi 


Nice pre fata ai doa vara a lui 

Petr 


Gheorghie 

Thoma 

Dimitrie 


frati 
veri premari 
ai doilea veri 


loan 

Theodora 
Maria 
Irina 


f~ 


Poate sa ia a treia vara a lui neaparat 

Petr 


Aicea va fi 


■\ ■ 

4 

1 

Gheorghie 
Thoma 
IJimitrn 
Alexie 

k 

veri 
ai doi 
ai tre 

frati 
premari 
ilea veri 
ilea veri . 

loan 
. Theodora 
Manuil 
Irina 

Spi$a 7. 


Spi£a 8. 


x 


. 


* 


* 


! 


i 


! 


198 


Spi^a 9. 


1NDRKPTAREA  LEGH 

Lua-va si pre nepoata a a doa vara a lui. 

Petr 


- 


Gheorghie 

Aicea va fi   Thoma 

: Dimitrie 


frati 
veri premari 
ai doilea veri 


loan 
Maria 

Theodora 

Irina 

Galea 


Ajiunge pin- aicea de rudenia slngelui. 


Spi^a 1. 


DE AICEA SA 1NCEAPE SI A DOA SEMENTIE ASA, ADEC.A CUSCRIA 

Nu va putea niminea sa ia pre muma si pre fata. 
Petr :   Maria 


Nu va fi 


J 


Irina 


Nu va putea  Petr sa ia pe Irina sa-. fie mu.are ca-! e hiastra s. 
intiia spita. 


Spi^a 2. 


Nice pre matusa si pre nepoata. 
Petr Maiia 


Nu va fi 


Irina 
Calea 

■J 


Spita 3. 


Nice pre matusa si pre a doa nepoata. 

Maria 


Petr 


Nu va fi 


Irina 

Thorna 

Theodora 


Spi^a 4. 


Nice pre matusa si pe a treia nepoata 
Petr ' Maria 


Nu va fi 


Irina 

Anna 

Theodora 

Galea 


)j«M. 


.. 


I 


Nu va fi 


PIEDICI LA CASATORIE ?I SANC'flUNI (gl. 189-212) 


Nice pre doao surori nu poate sa le tie. 


199 


Spifca 2. 


Petr    Maria 


surori si 

9 


Theodora 


Nice 


Nu va fi 


e pre matusa cea adevarata si pre nepoata 
Petr   Maria surori Theodora 

I Irina 


Spita 3. 


^ 


r 


Nice pre doao veare premari. 
Petr Maria    veare premari   Theodora 


Spi^a 4. 


Nu va fi 


Nu va fi 


Nice pre matusa mica  si  pre nepoata. 
Petr Maria    veare premari   Theodora 

Irina 


Spi$a 5. 


Nice pre doao a doilea veare. 
Petr Maria   a doalea veare   Theodora 


Spita 6. 


Nu va fi 


Oprit-au besearica pre acela om sa nu ia pre doao a doaolea vara pentru ZrL 
ca nu-s $apte spite, ce sase, pentru ca barbatul cu muiarea o spita se soco- 
tesc ca sint. 

De aceasta se-au intreabt in zilele patriarhului Nicolae $i s-au oprit 
de la besearica, si au esit, zisa sau tocmeala si porunca de la irnparatul 
chesar Manuil, sa nu se faca niceodata aceasta. 

Petr cu doao a doaolea veare cadea-i-se-va ? Dar cum sa se caza? 
ca nunta cea de intii iaste buna si blagoslovita, iara a doa iaste foartefara 
de cale §i foarte fara de leage. Numara macara spitele ca vei afla 
adevarat. Pentru ca cum va putea 1 barbat carele au tinut o data pre a 
doaolea vara si ceiialalte fiindu-i cumnata iara acum sa-i fie barbat, 
macara de i-ar fi murit barbatul, macara de o ar fi lasat. 


Intr-all  chip. 


Va fi 


Ce va putea lua pre fata a doalea vara a muerii lui. 

Petr Maria   a doalea veare   Theodora 

Galea 


Spi^a 7. 


Nu va putea tatal si feciorul sa ia pre muma si pre fata. 

Petr Maria 

Nu va fi 


Spifca 2 


loan 


Theodora 


* 


.'  # 


& 


< 


II 


• 


■ 


I 


/ 


!' 


1   '* 


Spit-a 3. 


Spi^a 4. 


Spi^a 5. 


Spita 3. 


Spita 4- 


Spita 5. 


200 


Spita 6. 


Nu va fi 


Nu va fi 


Nu va fi 


Nu va fi 


INDREPTAREA  LEGII 

Nice pre moasa si pre nepoata 
Petr 


Maria 


loan 


Theodora 
Anna 


Nice pre matusa si pre a doua nepoata. 
Petr Maria 


loan 


Theodora 

Anna 

Calea 


Nice pre matusa si pe a treia nepoata. 
Petr Maria 

i 


loan 


Theodora 
Elena 
Irina 
Calea 


r- 


Nice tatal si fiiul pre doao surori. 

Petr  Maria surori Theodora 


loan 


Nice pre matusa cea adevarata si pre nepoata 
Petr  Maria surori Theodora 


Nu va fi 


loan 


Irina 


x 


Nice pre doao veare preman. 
Petr Maria   veare premare 


Theodora 


Nu va f i 


loan 


\ 


I 


i4 


■ 


f 


x 


i- 


i 


putea-va lua tatal si fiul pre matusa mica si pre nepoata 

Petr Maria   veare premari   Anna 

Hi-va | I T . 

loan I«na 


. 


/ 


1 

! 


I 


'_ . 


PIEDICI LA CASATORIE ?I SANCTIUNI (gl. 189-212) 

Pre doao ai doaolea veare mi vor putea lua 
Petr  Maria   a doaolea veare   Elena 


201 


i 


Spita 7. 


Nil va fi 


loan 


Dara pentru ce am slobozit pre tata si pre fecior sa ia pre matusa 

mica si pre nepoata, iara pre a doao a doaolea veare i-am opnt a le , lua i? 

Pentru ca acel tata si fecior la matusa cea mica si la nepoata sint in 
loc de tata si de fiiu, iar la ceale doao a doaolea veare tatal si feciorul se 
f ac in loc d'e cumnati si intr-acealea nu h se ameasteca numele, iara m 
ceastea sa ameasteca. Deci in carele li se ameasteca numele de rudeme, 
Intr-acealea e nunta fara de leage. . _ 

Nice tatal si feciorul nu vor lua pre matusa mare si nepoata. 

Petr  Maria surori Theodora 


' | 


Nu va fi 


loan 


Irina 

Anna 


Nice mosul si nepotul pre muraa si pre fata. 

Petru ' Mana 


Nu va fi 


loan 

Gheorghie 


. Irina 


Nice mosul §i nepotul pre moasa si pre nepoata 

petr Maria 


Nu va fi 


loan 

Gheorghie 


Thoma 
Irina 


Nice pre moasa si pre a doao nepoata. 
Petr Maria 


Nu va fi 


loan 

Gheorghie 


Thoma 

Irina 

Calea 


Nice mosul si nepotul pre doao surori, 
Petr  Maria surori    ,    Irina 


Nu va fi 


loan 
Gheorghie 


Spi|;a 5. 


Spi£a 3. 


Spi$a 4. 


>' 


Spita 5. 


Spita 4, 


i 


u 


m. 


^ 


iilt- 


i 


I 

1 


Spi$a 5. 


Spi^a 6. 


Spita 7. 


\ 


Spi£a 6. 


Spi^a 7. 


Spi^a 6. 


202 


INDRKPTAREA  LEGII 


Nice.mosul si nepotul pre matusa cea  adevarata si pre nepoata 


Petr  Maria 


suron 


Nu va fi 


Elena 
Irina 


loan 
Gheorghie 


Mosul si nepotul lua-vor pre matusa cea mare si pre nepoata 

Petr  Maria surori Elena 

Aicea va fi 

Anna 
Theodora 


loan 
Gheorghie 


_ 


Pute-avor lua pre matusa cea mica si pre nepoata. 
Petr  Maria    veare  premari   Theodora 

■ 

Aicea va fi | _| 

Anna 


loan 

Gheorghie 


Mo§ul si nepotul nu vor putea lua pre doao veare premari. 

Petr   Maria   veare premari   Elena 


Nu va fi 


loan 

Gheorghie 


* 


Nice mosul si al doilea nepot, ca sa nu se socoteasca si ei curnnati. 

Petr   Maria    veare premari   Elena 


Nu va fi 


loan 

Thoma 

Gheorghie 


Mosul si al doilea nepot vor putea lua pre moasa si pre a doa nepoata- 

Petr Maria 


Fi-va 


loan 

Gheorghie 

Thoma 


Thoma 
Irina 

Calea 


. 


s 
\ 


L 


1   / 


m 


PIEDICI LA CASATORIE ?I SANCTIUNI (gl. 189-212 


Mosul si al doilea nepot nu vor putea lua pre doao surori 

Petr   Maria     surori     Theodora 


203 


Spita 5. 


Nu va fi 


loan 
Gheorghie 

Thoma 


Mosul ?i al doilea nepot vor putea lua pre matusa 
pre  nepoata. 


cea  adevarata si  Spi^a 6, 


Petr   Maria 


surori 


Aicea va fi 


loan 
Gheorghie 

Thoma 


Irina 


Calea 


Nu va fi 


Doi frati pre doao surori nu lau. 
Petr   frati   loan   Maria   surori   Elena 


Nice vor lua pre matusa cea adevarata si pre nepoata 
Petr   frati   Pavel   Maria   surori   Theodora 


Nu va fi 


Calea 


r^ Doi frati pre doao vearepremarijm vor^ 

Nu va "fi" " Petr   frati   Pavel   Maria   veare premari   Lalea 


Doi frati vor putea lua pre matusa mica si pre nepoata 
Petr   frati   Pavel   Maria   veare premari   Elena 


Aicea va fi 


Galea 


Doi frati iau pre doao a doaolea veare. 
Fi-va    Petr   frati   Pavel   Maria   a   doalea  veare   Elena 


Doi frati pre mumasi pre fata nu vor putea lua. 
Petr   frati   Pavel Theodora 

Nu va fi . 

Irina 


Spita 4. 


Spita  5 


Spi£a 6. 


i 


Spita 7. 


Spita 8. 


Spi^a 3. 


\ 


i: 


■* 


Spita 4. 


Spi{,a 5. 


Spif-a 6, 


Spi£a 6. 


Spi$a 6. 


Spita 7. 


Spi$a 8, 


204 


INDREPTABEA  LECH 


Nice pre moa§a si pre nepoata nu vor lua 
Petr   frati   Pavel Elena 


Nu  va fi 


Irina 
Calea 


■% 


Nice pre moasa si pre a doa nepoata. 
Petr   frati   Pavel Elena 


Nu va fi 


"' 


\ 


Irina 

Theodora 
Catea 


Nice vor ]ua pre matusa mare si pre nepoata. 
Petr   frati   Pavel   Maria   surori   Elena 


Nu va fi 


Theodora 
Irina 


! 


Unchiul si nepotul vor putea lua pre matusa §i pre nepoata 

Petr   frati   Pavel   Maria   surori   Irina 
Fi-va I 

loan Elena 


! 


Insa cind va lua unchiul pre matu§a §i nepotul pre nepoata poate 
fi nunta ; iara de va lua nepotul pre matusa, atunce nu poate unchiul sa ia 
pre nepoata pentru amestecarea numelor, cace se face incurmezisare. 
lata, cum vezi aicea mai jos: 

Petr   frati   Pavel   Maria   surori   Elena 

Nu va fi 


Thoma  . 


Irina 


Unchiul si nepotul vor putea lua pre doao veare prernari. 

Petr   fra$i   Pavel   Maria   veare premari   Elena 

Aicea va fi 


Thoma 


— ^    $i doi veri premari vor lua pre doao veare premari. 

^ m Petr   veri premari   loan   Maria   veare premari   Calea 

Aicea va fi 


; 


Pina aicea am scris si am socotit ca va ajunge pentru a doa rudenie. 


* 


y- 


**. 


\ 


f 


PIEDICI LA CASATORIE §1 SANC'flUNI  (gl. 189-212) 

fi DE AICEA VOM .iNCEAPE PENTRU A TREIA RUDENIE, SAU NEAM, 
SAU CUSCRIE, CACE CA O SEMWJIE SL\T EU, ALTA IASTE 
MUIAREA  ME A  SI  FRATELE  EI,  SI  ALTA  MUIAREA  FRATELUI 

MUERII MEALE,  CUM AM ZIS MAI SUS. 

De va muri muiarea mea, voiu putea lua pre sora muerii 

fratelui muerii meale. 
Va fi    Petr   Maria   frati   Gheorghie   Theodora   surori 


205 


Spi£a 4. 


Calea 


Iara pre muiarea fratelui muerii meale nu voiu putea lua. 
Nuvafi Petr   Maria   frati   Gheorghie   Anna 


Vafi 


Ce pre aceaia o va putea lua frate-mieu. 
Petr   frati   Pavel   Maria   frati   Gheorghie   Anna 


Pre muiarea hiastrului mieu nu voiu putea lua. 

Petr   Maria 


Nu va fi 


« 


|     feeior de alt barbat 

loan "   Anna 


Fi-va 


Ce pre aceaia o va putea lua frate-mieu 
.   Petr   frati   Pavel   Maria 

feciorul ei cest de jos 

Calea 


Toa 


XI 


Nice masteha nu va putea sa ia pre cela ce au fost odinioara 

barbat hiastrei sale, 

Irina   Gheorghie   carele o au facut mai 


Nu va fi 


Theodora 


nainte cu alta muiare 

loan 


Deaca-mi va muri muiarea, voiu lua pre muiarea unchiului ei 

loan frati   Gheorghie Anna 

Fi-va 

Petr   Maria 


Spifca 3. 


Spi£a 4. 


Spi£a 1 


Spi$a 4. 


Spifa 1. 


\  Spi£a 3. 


;  *  1 


. 


A 


I1 
1 


f 


- 


* 


i 


n 


^ 


i 


r 


; 


I 


!. 


Spi$a 3. 


Spi(a 4. 


Spita 4. 


Spita 5. 


Spi$a 6. 


Spi|a 5. 


Spi^a 7. 


Spi^a 6. 


206 "■•,-'   INDREPTAREA  LEGII 

*   - 

Putea-voiu lua si pre hiastra fratelui muerii meale. 

Petr   Maria   frati   Gheorghie   Anna 
Aicea iara va fi 


Irina 
cu alt barbat facuta 


Am  cumnat  dupa  soru-mea,  si eu  voiu  putea  lua pre muiarea 

fratine-sau. 

Va fi    Petr   frati   Irina   Gheorghie   frati   loan   Maria 

i 


Iarasi barbatul featei meale au luat o nevasta dupa un frate al lui. 

Dece pre aceaia nu voiu putea lua. 


Nu va fi 


Petr 


Irina   Gheorghie   frati   loan   Maria 


Iara pe sora a  aceiia neaparat o voiu lua. 


Petr 
Va fi   Irina   Gheorghie   frati   loan    Maria   surori   Calea 


J 


Doi frati se-au insurat ; deci unul are cumnatu da pre nevasta-?, altul 
are cumnata iar da pre nevasta-s.  Aceia  neaparat  se  vor  putea  lua. 

Va fi   Gheorghie  frati  Maria   Petr   frati   Pavel   Ana   surori  Calea 


Cumnatul §i fratele nevestii vor lua pre doao surori. 
Va fi     Petr   frati   Maria   Gheorghe   Irina   surori   Anna 


Cumnatul si fratele nevestii vor lua pre a doao veare premari. 
Va fi Petr frati Maria Gheorghie Irina veare premari   Calea 


Pre fata lui loan si pre nepoata muerii lui ceii de intii doi frati le pot 

lua neaparat. 
Anna   surori   Maria   loan   Elena   Gheorghie   frati   Dimitrie 

Va fi I 


Irina 


Calea 


i 


| 


. 


* 


PIEBICI LA CASATORIE §1 SANCJIUNI (gl. 189-212) 


Unchiul si ginerele da pre nepoata cea de intii vor putea lua pre 

doao surori. 


207 


Spi$a 6. 


Dimitrie   frati ,  loan 


Va hi si aicea 


Ana   Nichita   Irina   surori   Galea 


Deac-au murit  Anna, nepoata-sa, atunee Nichita au luat pre Galea, 
iar Dimitrie pe Irina. 


Pin-aieea se soeotea^te de euseria carea e de-a treia rudenie 


I)E  AICEA  SA  L\CEAPE PENTRU  SFlNTUL BOTEZ. 

w 

Nu va putea nestine sa ia pre ceaia ce o au luat de intru sfintul botez, 
nice pre muma-sa sau pre fata, inca nice fiiu-sau. 

§i pentru ceale ce merg in sus si ceale ce sa pogoara in jos, a$a zicem 
ca §i da pre rudenia de singe, iara despre cei ce slnt de laturi nicecum; 
§i cei de laturi zicem pe fratii si surorile nasilor, iara nu de cei ce sa trag 
de in nasi §i de in fini. 

Cauta bine ca ceale ce sint de laturi nu se apara intru  rudenia  de  Cauia de vezi. 
botez. §i aceasta o arata de in ceale 10 raspunsuri ale sfintului mitropolit Une. 
de la Iraclia, chir Nichita, carea au facut catra iubitoriul de Dumnezeu 
episcop, chir Costandin, §i iaste asa: 

Ca o muiare vaduo anume Theodora avea o sora buna anume Maria. 
Dece au nascut doi coconi barbati anume Gheorghie si Dimitrie ; iar ea 
au botezat pre Costandin voinicul. Dece va sora aceii vaduo anume Maria 
sa ia pre fata lui Costandin dupa un fecior al ei? Dazlegarea iaste aceasta: 
nu se apara Maria de fata lui Costandin, pre carele soru-sa 1-au priimit de 
intru sfintul botez, dupa fiiu-sau sa o ia, ce sa se faca impreunarea cu 
aceaia. 


lata si seamnele cum scrie mai jos: 

Theodora    surori 


Spifca 5, 


Maria 


Fi-va 


Costandin 
Anna 


Gheorghe   frati   Dimitrie 


I * 


if * 


■ 


■ 


208 


INOREPTAREA  LEG1I 


Spita 2. 


Spifca 3. 


Spi^a 4. 


Spi$a 5. 


DE AICEA 1NAINTE CAUTA DA VEZI $1 SCRISOAREA SFlNTULUI 

BOTEZ  FOARTE  CU  DEADINSUL. 


au nascut 


Nu va hi 


pe Gheorghie 


au nascut 


Nu va fi 


Nu va fi 


Nu va fi 


Gheorghie 


au nascut 


Gheorghie 
Dimitrie 


au nascut 


Zaharia 


frati 


Zaharia 


frati 


Zaharia 


frati 
veri premari 


Zaharia 


au botezat 


pe Irina 


au botezat 


Irina 
Anna 


au botezat 


Irina 
Anna 


au botezat 


^ 


Spi£a 6. 


Nu va fi 


y 


Gheorghie 
Dimitrie 


au nascut 


Gheorghie 

Dimitrie 

loan 


X 


frati 
veri premari 


Zaharia 


frati 
veri premari 
ai doi veri 


Irina 

Anna 
Elena 


au botezat 


Antonie 

Nicola 

Anna 


j_ 


■ 


PIEDICI LA CASATORIE §1 SANCJIUNI (gl. 189-212) 


au nascut 


Nu va fi 


Gheorghie 

Dirnitrie 

Zaharia 

Nicola 


au nascut 


Aicea va fi 


Gheorghie 
Dirnitrie 
Zah&ria 
Vasilie 


au nascut 


Fi-va 


Gheorghie 

Dirnitrie 

Thoma 


Zaharia 


frati 
veri premari 
ai doi veri 


Zaharia 


frati 
veri premari 
ai doi veri 
ai trei veri 


Zaharia 


frati 
veri premari 
ai doi veri 


au botezat 


Antonie 

Anna 

Theodora 


au botezat 


Antonie 

Anna 

Theodora 

Maria 


au botezat 


Antonie 

■ 

Anna 
Theodora 
Vasilie 
Calea 


209 


Spi^a 7. 


i 
i 


Spita 8. 


■ 

Spi^a 8. 


» 


§i de ceale ce sa. sue in sus, si de ceale ce sa pogoara in jos, de toate 
asa zicem ca si de ceale de singe ; iara de ceale de laturi, nicecum. 

Insa cei de laturi zicem pe fratii si pe surorile nasilor. Adeca eu voi 
lua pe sora nasului, sau el pre soru-mea, sau eu pre nepoata-sa, sau el 

pre a mea. . 

Ce inca si eu si finu-mieu vom putea lua pre doao surori;  inca si 

nasul si nepotul da pre sfintul botez asa vor putea lua. 

Petr   nasi   Pavel    Maria   surori   Theodora 


PENTRU  RUDENIA  C.UNUNIEI. 

Iaste si. alta rudenie da pre cununie, carea sa chiama pre limba 
proasta na'sia sau finie, si sa apara numai de obrazele cumatrului si a 
nasului si de copiii lor, iara de alta ruda neaparata iaste si blagoslovita 
adeca a sa impreuna. . ,    . 

H—o. 1201 


210 


INDREPTAREA  LEGII 


I*    " 


I 


5T 


PENTRU NUNTELE CEALEA CE SA APArA  §1 fArA. RUDENIE. 


GLAVA   199. 


■ 


i 


■ 

1-1 


1 


**  r 


f 


Inlrebarea 
episcopului 

Costantin* 
Raspunsul 

* 

Nichiiei Ira 
cleanul. 


* ♦ ■ 

Timpla-se uneleori  de intr-aceaste  cinci semintii, de carele am zis 
.  da se apara nunta a nu se face si fara de rudenie.    ' ' 

^ Adeca,^ cum am zice, carele 1-au banuit ca au curvit cu vreo muiare, 
iara de fata nu s-au vazut; pre aceaia nu va putea sa o ia muiare, nice 
pre masteha-sa, ce va lua pre a doa vara a ei neaparat. 

Nice robul ertat,  pre muiarea  mastehului sau,  dupa moartea lui 
cace ca banuesc oamenii de zic ca pina au fost el viu au fost imblat cu 
dinsa. 

_ Nice robii nu vor putea sa ia pre stapinele lor, ca sa nu zica ca mai 
namte  au  fost imblat  cu  dinsele. 

rw Cine se insoara fara de leage, poate nunta aceaia sa se strice, si apoi 
Sa se mante, sa ia pre altul; asijderea si barbatul carele se va insura fara 
de leage. 

Copm cei adevarati nu se vrednicesc intru numele celor ce sint copili 
nice sa priimesc sa chiame pre acela tata adevarat. 

In voe sa fie celuia ce va vrea sa ia pre sora cumatru-sau, sau a 
finu-sau 

Nu va putea nestine sa ia pre fata muerii lui carea o au lasat, care 
fata se-au nascut de intr-alt barbat, apoi deaca se-au daspartit. 

Nu poate nestine sa ia pre logodita tatine-sau si a fratine-sau, macara 
de nu se-ar fi facut nice nunta lor. 

Nu poate nestine. sa-s ia muiare pre fata ceaia ce o au facut cu 
curvie. 

Pre sora carea e de in curvie nu va putea nestine sa o ia. 
1   Doi frati nu pot  sa se ia adins eisi, macara de  vor  fi  de  un  tata 
si doao mumani,  sau  iara,  de o  muma si doi tati,  pentru  ca  sint a 
doa spita. 

Citi se boteaza de un nas, fiind nu toti ai unuia, aceia nu pot unii 
catra alfii sa se ia sau sa se ameastece. 

Carele-s va boteza pre fiiu-sau, acela sa desparte de fameae-si, cace 
ca o au facut sora sufleteasca. 

Care om se va amesteca, adeca se va culca cu soacra sa pentru cace — 
va  fi  fost  muiarea  lui  mitutica,  acela sa se faca  calugar;  iara  muiarea W 
care au lasat, si ea, de sa va face calugari^a, va avea plata mare, iara de 
va vrea sa se marite a doua oara, nicecum nu se apara. 
0   0 lata au luat 1  barbat si i se-au citit si molitvele de logodna  si 
cununia si amindoi nu se-au culcat ; iara barbatul se-au culcat cu soacra-s'a 
si o au ingrecat. De aceasta ce se cade sa facem? 

Pentr-acesta lucru vom raspunde ca barbatul acela nu i se cade sa 
tie muiare pre logodita lui, si de soacra-sa sa se daparteaze pentru obi- 
, ceaiul eel rau, ca sa nu se mai tie de aceaia. 

Cartile ceale vecbi vrea erta aceasta, iara eu mai bine socotesc sa 
lipseasca despre amindoao deaca vreame ce nu se-au amestecat cu muiarea- 
si, ce numai cu soacra-sa. . ''...'... 


\ 


i 


: 


_ a 


PIEDICI LA CASATORIE $1 SANCTIUNI (gl. 189-212) 


211 


Tatal si feciorul de suflet se-au ertat sa ia pre doao surori,. de marele 
dascal de leage eclesi al marii besearici, valeato 7041 mesita octovni 
pentru cace ca o au eersut feciorul iconomului Kaffa Kefulis. 

Petr   Irina   surori   Theodora 


Tile. 


loan 


PENTRU OAMENII CAH1I SE FAC ISPRAVMCT §1 PENTRU COPIII MICI 

GLAVA  200. 

Nice ispravnicul sau fiiu-sau nu vor putea sa ia pre saraca caria-i 
iaste ispravnic, pina nu se va slobozi ispravnicia. Slobozeaste-se sau daz- 
leaga-se ispravnicia deaca se face copilul mic de 25 ani sau de 30, ca atunce. . 
e in virsta deplina. §i deaca vor treace acei 25 de ani, iaste volmc sa-si 
ceara lucrurile lui, adeca ce va avea, de la ispravnic ; si atunce sa izba- 
veaste ispravnicul de ispravnicie. Atunce are slobozeme ispravnicul 
sau 'fiiu-sau sa se blagosloveasca cu ispravnica ceaia ce au fost el ispravnic 

pina  au crescut. ' . 

Nice lautariul, carele zice cu vioara si alauta pre la tirgure si pre la 
sborure si pre la nunte, nu poate sa ia fata de om bun sau de boiariu, 
ca unii ca aceia sint batjocura lui Dumnezeu si oamenilor. ' 


PEMRU IN €E CHIP SE NUMArA SAU SE  SOCOTESC NASTERILE 

SI  SPITELE. 

GLAVA  201. 


Da te va intreba cineva: tata-tau a cite spite-t iaste? tu-i zi: una. 
De-ti va zice: dara mosu-tau a cite spite-t iaste? tu-i zi: a doa, pentru 
ca mosul au nascut pre tata-mieu si se facu o nastere, adeca o spita, 
de-acia tatal iara nascu pre mine ; iata ca sint doao nasteri si se implura 
si doao spi^e. Iar de-t va zice: dara frate-tau a cite spite-t iaste? tu-i 
zi: a doa, pentru ca pre mine au nascut tata-mieu si se facu o nastere, 
de-acia iara nascu pe frate-mieu ; iata si alta nastere si doao spite se 
implura. Iara de va intreba : dara feciorul fratine-tau a cite spite-t iaste ? 
zi-i ca iaste a treia. Iar de-t va zice: si unchia tau a cite spi|e-t iaste? 
zi-i: a treia; de-t va zice: dara varul tau premare a cite spite-t iaste, 
zi-i: a patra; iara feciorul lui, zi-i: a cincea. Iar de-t va zice: dara al 
doilea var ? zi-i ca e a sasea, iar feciorul lui a saptea ; iara al treiiea var 
al tau, zi-i ca iaste a opta. Iar de-t va zice: dar muiarea ta? zi-i ca e 
o spi^a, pentru ca barbatul si fameaia nu fac nice o spita, ce sint un 
obraz si vor hi, zice, amindoi in trup unul. Asijderea si de matusa si de 
moasa si de toate de  ceale  ce merg in sus  si de ceale ce sa pogoara 


Dein28dein 
cartea irnpa- 
rateasca. 


J41 


y 


■ 


\ 1 


212 


l.NDREPTAREA   LEGH 


> 


dinsul. 


*-. 


in jos si de ceale de laturi, barbatesti si mueresti, cum se-au zis mai 
sus. $i intrebindu-te in s-altele, asijderea socoteaste si-i raspunde; pentru 
ca asa tiind si socotind si semnind nasterile si spitele, de in tocmeala cea 
dreapta nu vei cadea, sau mi vei gresi. 

Cauta de vezi lnca si aceasta cu deadinsul sa stii, ca spitele sfintului botez intr-alt 

aid  cu  dea-  chip se socotesc catra ceale de singe. 

Ca da te va intreba cineva: dara tata-tau eel sufletesc a cite spite- 1 
iaste? zi-i ca e a una, ca si catra tatal eel trupesc. De-} va zice: dara 
feciorii lui a cite spite- 1 sint? zi-i ca sint a doa, ca si niste copii ai unui 
tata. De-t va zice: dara tata-tau eel trupesc cu tata-tau eel sufletesc 
a cite spite sint unul catra altul? zi-i ca sint a doa, ca duhul sfint au 
facut pre dinsii si frati sufletesti se-au facut. Iara de-t va zice: dar ceia- 
lal^i copii ai tatalui tau eel sufletesc, adeca fratii tai cei sufletesti, catra 
tata-tau eel trupesc a cite spite sint? zi-i ca sint a treia, cum se-ar 
timpla a fi feciori de frate, adeca nepoti. Iar de-j; va zice: dara catra 
fratii tai cei trupesti, fratii tai cei sufletesti unii catra altii a cite spite 
sint? Zi-i ca sint a 4, ca niste veri premari. Asa si spre ceialalti ce sa 
pogoara,  asijderea pazind  canonul, vei putea  sa intelegi toate spitele. 


Simeon Sola- 
neanul. 


Zri. 


- 

In sfImtul si marele  post nu poate sA se  facA nice 

O  NUNTA. 
GLAVA  202. 

Intru sfintul $i marele post, nice o legatura a nuntei nu poate sa 
se faca, ce se zice ca nice blagosloveme, nice logodna, adeca tocmeala. 
Numai aceasta ce stim ca se-au facut de doao ori in zilele sfintului patriarli 
de la Tarigrad, chir Filothei, de mare nevpe. 0 data se-au facut legaturi 
crucis, iara alta data au schimbat engolpiurile o parte catra alta, adeca 
unul catra altul, iara nu se-au facut cu molitvele, ce sa zice blagoslo- 
venie. Care legaturi crucis §i schimbarea carea au schimbat engolpiurile 
se chiama taria §i neintoarcerea tocmeala a nuntei. Pentru ca avea odini- 
oara obiceaiu, cind vrea sa faca aceale legaturi crucis, sau sa schimbe 
engolpiurile, de-acia nu mai putea acel barbat si muiare sa se mai das- 
partar. Deci de atunce pre multe locuri sa tine obiceaiul acela pina astazi, 
si fac legaturi crucis si schimba si engolpiurile, si asa iaste nunta adeva- 
rata. Ce insa aceasta ce se-au facut de doao ori tocmealele nuntei, da 
nevoe, in postul eel mare, facutu-se-au in zioa blagovisteniilor, iara alta 
data aceasta nu se-au facut niceodata. 


■ 


PENTRU NUNTA CEA DE  iNTll,  §1 CE IASTE NUNTA,  SI PENTRU 

NUNTA  CE  E  PRE  LEAGE, 


(i LAVA  203. 


Gherman  pa- 
triarhuL 


Nunta cea dentii, carea se face cu fire, aceaia iaste buna cace ca se 
apropie omul de Dumnezeu pentru curatia juniei si a fetiei, dupa cum 
zice cuvintul: 


r 


- -.' i 


■r 


*■ 


PIEDICI LA CAsATORIE £1 SANCTIUNI (gl 189-212) 


213 


Nunta iaste impreunarea barbatului si a muerii, adeca amestecare, 
sau amestecare si mostenire intru toata viata lor, si omului celui drept 
apropiiare de Dumnezeu. " 

Nuntele ceale ce sint pre leage sa chiama ceale ce sa fac cum zic 
dumnezaestile pravile, barbatul sa fie pre leage si muiarea priimita pentru 
barbat, adeca junele sa treaea de 14 ani si muiarea sa fie mai mare de 12. 


PENTRU  TOCMEALKLE  CEALE  PROASTE  §1  DE  NEMIC  CAKELE 
SE FAG PRE LA NUNTE,  $1 NEFAcINDU-SE MOLITVELE 

PRE DL\§IL 

G L A V A  204. 


«* 


Maihei, 


% 


Cind se face nunta cu tocmeale subtiri, da nemic, proaste, fara de  Nearaoa   lu 
molitye  si fara  blagoslovenie,  dupa  aceaia  unul  de intr-amindoi  de  sa  Leu  ln[elep- 
va cai, atunce neaparat se daspart si va lua barbatul alta muiare si muiarea  tul §i a lu A- 
alt barbat.  lara  de se vor fi facut molitvele,  blagoslovenia, macara de  lexie  Comni- 
nu se vor fi nici impreunat, atunce nunta aceaia la acel barbat si fameae nuHmparafii. 
iaste pre leage si lacuinta nedaspartita si niminea nu poate sa-i desparta. 
Aceasta se-au tiposit, se-au ijderit dupre nearaoa irnparatului, de purur'ea 
pomenitul Leu  Inteleptul si de trei ori fericitul, imparatul Alexie Com- 
ninul. 


PENTRU CVm SA CHIAMA NUNTA CEA DE li\Til, A U OA SI A TREIA ; 
§1  PENTRU  CANONUL  CELOR  CU  DOAO  NUNTE  SI  CELOR 

ClTE  CU TREI NUNTE. 

G L A V A  205. - 

i 

m 

tinstitul bogoslov si marele Grigorie zice ca nunta cea de intii iaste 
leage, a doa iaste ertare, a treia calcare de leage. 

Iara pentru a doa nunta, marele Vasilie la al patrulea canon al lui 

zice:  omul carele se va insura a doa oara  doi ani sa nu se cuminece. 

-   Iara  dumnezaescul  patriarh  Postnicul  zice:  un  an;  iara  de  sa  va 

timpla sa se impreune cu muiarea mai nainte da blagoslovenie,  acela 

are canonul curvariului, adeca ani 7. ——*"■' '" mmm"\-- 

Pentru a treia nunta, iara zice marele Vasilie la eel 4 canon mai 
de sus al lui: obiceaiu am aflat la cei cite cu trei nunte 5 ani sa. nu se 
cuminece, iara de impreunarea cea trupeasca a muerilor sale sa nu se 
daparteaze, fara numai in vreamea cind vor sa ia anafora. Ca pre aceaia 
nunta nu o chiama nunta, ce curvie si canonire de multe nunte. Ca mai 
bine iaste sa gresasca la o muiare decit la multe. Pentr-aceaia si dornnuT 
zTcea^samarineanii ca: cinci barba^i ai tinut, iara acum pre eel ce-1 tii 
nu-ti iaste barbat. Pentru ca mai mult aceia nu li se cade a se chema 
barbati muerilor , sau eale mueri barbatilor, caci ca zice sa nu-i scoti 
de in besearica, ce sa ia anafura intr-acei cinci ani. De-acia atunce sa se 
vredniceasca sfintei priceastenii. 


Grigorie   Bo- 
goslov. 

Marele  Vasi- 
lie'. 
Postnicul. 


Marele  Vasi- 
lie. 


i 


loan, glava 4, 
zac. 12. 


x 


Iar a lui %nva- 
f&tura. 


214 


1NDREPTAREA  LEGII 


§i iara acel mare Vasilie, la al patrulea canon al lui, zice: a lua 
riestine a treia fameae, leagea besearicii nu tinem ce insa mai bine decit 
va'curvi omul oriunde va sosi, mai bine iaste sa ia a treia muiare. §i nu 
judecam lucrul nuntei acestia sa o ertam, ce insa o vom priimi, cum zice 
sfitocul eel de impreunare. - 


- 


Mafhei. 


' 


Shizrnaticie. 


Zn. 


Dumnezee§tii 
parintu 


x 


PRICEAPEREA SAU CUNOA$TEREA, CA PENTRU SA STIE NE§TL\E 

TOCMIREA  IMPREUNARILOR  PENTRU  A  TREIA  NUNTA  §1  A 

PATRA  NUNTA  CA  SE-AU  FACUT.  VALEAT  G428. 


G L A V A  206. 


Oamenii cei mai da de mult erta sa se faca cununia la un om de 
trei ori. Iara imparatul Leu Inteleptul se blagoslovi lara da leage si cu 
a patra muiare, si-1 af urisi patriarhul Nicolae. Iara imparatul ruga pe 
patriarhul sa-i iarte a patra insurare; iara patriarhul nu vrea nicecum 
sa-1 asculte pentru aceasta mare faradeleage, nice vru sa-1 iarte. Iara 
imparatul deaca vazu neintoarcerea sufletului acelui om cum nu va sa-1 
iarte, miniindu-se foarte si urgisindu-se, scoase-1 de in scaunul patriar- 
sesc si-1 goni si puse in locul lui altul, anume Evthimie singhel, om bun, 
imbunatatit si sfintit. Ce insa si acel patriarh Evthimie pre acel imparat, 
pre Leu mul'tu-i aduse aminte si-1 invata si-1 dosadi pentru acea farade- 
leage, a patra insurare ce facuse si nu-1 lasa sa porunceasca pre la crestini 
sa ia cite a patra muiare, pentru ca zicea patriarhul cu alti arhierei, ca 
nu numai ce iaste faradeleage a patra insurare, ce §i a treia, cum zice 
marele Vasilie. Pentru aceaia si impar^ire se iacu intre besearica, si starea 
impartirii trecu pina la imparatia feciorului lu Leu, anume Gonstantin 
Porfiroghenitul si Roman, socru-sau. ^i atunce facura tocmirea impreu- 
narilor si spune la a citi ani de virsta omului va lua barbatul muiare, 

si la a citi sa nu ia. ... 

Insa citi sint de patruzeci de ani si va lua a treia muiare, si copii . 

de nu vor avea, iara pentru jalea si dragostea ca sa faca coconi, aceia 
nu se opresc. Iara de vor si avea copii, aceia sa fie opriti de a treia nunta 
sa nu se insoare. Iara de vor veni la a treia nunta ceia ce n-au coconi, 
atunce sa nu se pricestuiasca dumnezaestilor taini ani 5. Iara cind sint 
unii de 30 de ani, macara aiba feciori, macara n-aiba, aceia patru ani 
sa nu se cuminece. §i iara zice ca cei cu trei nunte carii sint de 30 de ani, 
de nu vor avea copii, aceia dupa 3 ani sa se cuminece, iara de vor avea, 
atunce la al patrulea an, cum am zis mai sus. 

Iara pentru a patra nunta au poruncit cu mintea de impreuna si 
cu socoteala si judecata dumnezaescului sabor al sfintilor parinti ca 
nicicum acea nunta fara de leage niciodata sa nu se faca. Iara de va 
indrazni nestine si se va face nebagator seama de dumnezaiasca leage 
si pravila, de va veni intr-acea viata porceasca, a patra nunta, aceia sa 
fie afurisit si lipsit de toata slujba besearicii si striin de tot de intrarea 
besearicii a lui Hristos pin' se va face daspartire deplina de catre acea 
lacuinta si impreunare rea ce s-au facut. De-acia de sa va desparti si-s 


: 


,»    " 


,. 


PIEDICI LA CASATORIE $1 SANCTIUNI (gl. 189-212) 


215 


r 


va vem intru- pocaanie si se va intoarce, primeaste-1 iar. Canonul lui,  Postnicul 
cum zice dumnezaescul Postnic, sa-i fie ani 8 sa nu se pricestuiasca, si 
metanii si post si molitve sa faca. Iara de nu se va intoarce,' atunce sa 
fie  striin  de  traiul  crestinilor,  cum  am  zis. 

Nuntele carele se fac mai multe de trei, acealea nunte nu se chiama,  Marele Vasi- 


pentru ca sint ca dobitoacele si fara de leage si spurcati si afara de in 
rindul crestinilor. Iara copiii carii vor naste de intr-a patra riunta, porun- 


cesc dumnezaestile pravile sa nu se chiame adevarati tatinilor 
sa-1 mosteneasca. 


sai, nice 


PENTRU  BOGATI  COPII,  CARII  SE  CHIAMA  ADEVARATI,  CARII 
HIRESTI,  CARII  COPILI  SI  CARII  INTUNECAJI. 


GLAVA  207. 


V . 


Cind face nestine copil cu muiarea lui cea ce e blagoslovita pre leage, 
acela  copil  se  chiama  adevarat. 

Iara cind tine nestine muiare in casa lui neblagoslovita si sa culca 
cu dinsa de fata, de va face copil, se chiama hires. 

Iara cind se culca. cu muiare afara de casa lui, acela copil ce va face 
se chiama copil. 

Iara cind va naste copil si niminea nu stie care tata 1-au facut, nice 
cela ce 1-au semanat, acela se chiama intunecat. 


PENTRU  NUNTA FArA  DE  LEAGE  SI  CANONUL  EI;  §1  PENTRU 

CEIA  CE TIN POSADNICE. 

r 

GLAVA  208. 

Nunta cea fara da leage ce sa va face, aceaia de tot sa o desparti, 
si foarte sa-1 canonesti. 

Iara canonul a aceii nunte fara de leage, deaca se vor dasparti, 
iaste ca si celor de amestecare de singe, adeca ani 15 sa nu se prices- 
tuiasca. 

- §i iara poruncim, posadnice sa nu tie niminea in casa lui, nice intr-alt 
loc, cace ca nu se desparte pacat ca acela de curvie, ce e ca si curvia. 
Insa de nu va fi avind muiare si va vrea sa se blagosloveasca cu dinsa, 
de bine ; iara de nu va fi vreadnica de dinsul, atunce acela - sa ia 
alta fameae cu blagoslovenie, iara pre ceaialalta sa o goneasca de in 
casa lui. 

Cine tine posadnica si nu va nice sa se blagosloveasca cu dinsa, nice 
sa o lase, pre acela sa nu-1 priimesti in besearica, nice prinoasele lui, pina. 
ce sa va desparti de tot de dinsa. ^i deaca se va dasparji, priimeaste-1 
neaparat, asijderea si darurile lui; iara asa, sa-1 canonesti pentru 
pacatul  lui. 


lie. 


Leu si Costan- 
din imparali. 
Marele Vasi- 
Ue. 

A acelora %m* 

parafi. 


i 


Nichifor  Ta- 
rigradeanul. 


■ 


- 


u 


ca- 


Inlrebare 
Ira preasfin- 
tul patriarh 
ehir laosaf §i 
catra sfintul 
lui sabor, leal 
Hrisioval560. 


/ 


216 


iNDRKPTAREA  LKGII 


PENTRU  GEL A  CE  SA  VA CUNUNA  GXJ  TREI  MUERI  §1  UNA  DE 

INTR-INSELE  SA  SE  AFLE  FARA  DE  LEAGE, 
OARE  PUTEA-VA  SA IA ALTA? 

GLAVA  209. 

■ 

De va lua nestine doao mueri pre leage si va lua si a treia fara de 
leage si sa se cunune cu trustreale, si cace fu a treia fara de leage, o 
dasparti besearica ; oare poate unul ca acela sa se cunune cu alta muiare 
deaca vreame ce au fost aceaia fara de leage? 

* 

rAspuns 

Iara preasfintul patriarh cu saborul raspunse: neaparat sa fie dupa 
porunca dumnezaestii pravile carea zice: barbatul si muiarea , cununia 
carea va fi fara de leage si se va cununa, ca fi cum nu se-ar fi cununat, 
asa se socoteaste. Ca ceale fara de leage nu se socotesc, nice sa Inadeve- 
reaza. Pentru ca muiarea de va lua barbat si se va afla fara de leage, 
sau barbatul carele va lua muiare si se va afla fara de leage pot, de vor 
vrea fiescarele de intr-amindoi, sa se dasparta si dupa dasparteala sa 
se insoare sau sa se marite. 


\ 


1 


. 


I 


i 


Mathei 


i; 


--.- 


^r 


Zac. 1. 


PENTttU CEIA CE SA PRIND FRATI, CA SA NU SE FACA. 

™ 

GLAVA  210. 

Vazind dumnezaestii parinti cum multi se facea fra^i pre sfinta 
evanghelie fi de multe ori si cu molitvele preotesti, pentru care lucru se 
facea frati deplin pren sfinta besearica ; iara apoi, mai pre urma sa lepada 
• de acea fratie carea facuse pre sfinta evanghelie fi se insura da se impreuna 
intru nunta; pentr-aceaia veni mare netocmire besearicii. Dece vazind 
aceasta dumnezaestii parinti cum iaste lucru necinstit si cum nu se cade, 
au taiat aceasta si o au oprit. De-acia tocmira si poruncira ca mai mult 
alta data sa nu mai faca acea prindere de fratie. Iara de va ajunge nestine 
sa o faca, atunce sa fie neadevarata si ca si cind nu se-ar fi facut nice 
o data, asa sa se socoteasca. Insa ia neaparat fratele eel de cruce pe sora 
fratelui sau eel de cruce muiare. Ce insa aceia citi se prind frati pina 
in zioa de astazi foarte sa se canoneasca, iara pe preotul carele le va 
citi molitvele si-i prinde, pre acela poruncesc sa se pedepseasca cu lipsa 
da preotia lui. . 

PENTRU  SINGE AMESTECAT,  CE FEL IASTE,  SI  CE FEL DE  PE- 
DEPSA  LI  SE  VA  DA  CELORA  CE  VOR  FACE  SI  ClND  SE  VOR 

PEDEPSI  CEIA  CE  VOR  FI  VINOVATI. 

GLAVA  211. 

Singele amestecat iaste un pacat si o gresala mai rea si mai cumplita 
decit preacurvia ; si se chiama singe amestecat cind se va impreuna nestine 
cu o muiare ca aceaia cu carea nu se vor putea impreuna cu nunta, dupa 
pravila besearicii. . ,   i 


K 


' 


* . J 


i 


4 


PIEDICI LA CASATORIE §1 SANC'flUNI (gl. 189-212) 


217 


' 


■1 


■■■< 


Amesteearea de singe se face in doao chipuri. Chipul dentii iaste 
cu nunta, cind se va cununa nestine cu vreo muiare carea nu i-o au dat 
pravila ; iara a doa iaste fara de nunta, ce sa zice, sa impreuna cu dinsa 
mca mai nainte de cunume. 

^ Certarea singelui mestecat ce sa face fara nunta iaste ca si preacurvia, 
macara ca si zic alti dascali cum cela ce face singe amestecat sa se pedep- 
seasca cu moarte, altii zic iarasi sa se cearte dupa voia judecatoriului, 
iara cei mai rnulti si cei mai mari si mai credinciosi dascali zic: de s& 
va face singe ame.stecat intre obrazele ce vor sui si vor pogori pina intru 
a doa spita, atunce certarea lor iaste moartea; iara de sa va face sinee 
amestecat intru obrazele ce sint mai sus de-a doa spita, sau cu obraze 
..ce stau de o parte, atunce certarea le iaste dupa vo'ia judecatoriului. 
Cum se-ar zice, ca mesteeatoriul de singe se-au impreunat trupeaste cu 
muma-sa sau cu inuma miini-sa, carele sint obraze de sa sue in sus spre 
spita den sus si a doa, sau cu fata sa, sau cu fata featei sale, carele sint 
si aceastea obraze carele pogoara in jos spre spi^a de intii si a doa 
atunce se va omori; iara de sa va impreuna trupeaste cu fata m'&tuse-sa!' 
carele iaste obraz de sta de o parte, ce sa zice alaturea, atunce se va 
certa dupa voia judecatoriului. 

Cind nu va fi singur singele amestecat, ce va fi impreunat si cu prea- 
curvie sau cu sila, atunce raspunsul aceluia numai sa-1 omoara. Cum se-ar 
zice oricme se va impreuna trupeaste cu fata sa cea maritata sau si nema- 
ntata, si acela ce o prinde cu de-a sila, ce sa zice de-i face sila si se 
impreuna cu dinsa, acela n-are nici o nadeajde de a mai fi viu 
, Muiarea ce sa va impreuna trupeaste cu vreo ruda a ei, de va fi 
de cealea obraze ce sa sue sau de cealea ce sa pogoara pina a doa spita 
aceaia se va omori ; iara de va fi de obrazele ce sint de laturi, atunce se 
va certa dupa voia judecatoriului. 

Mai cu mila se Va certa muiarea decit barbatul la pacatul singelui 
amestecat, de vreame ce iaste mai proasta si mai lesne spre cadeare decit 

Cela ce va face mestecare de singe cu vreo ruda a muerii sale, acela se 

va certa cu judecata, si de-aciia nu va mai putea sa se culce cu muiarea lui. 

*" Smge amestecat se chiama nu numai cind se va impreuna cu vreo 

ruda a lui carea pogora de in singele lui, sau de in singele muerii lui, 

ce inca si cind se va impreuna cu vreo ruda a lui ce-i va fi de in sfintul 
botez. 

Dezleaga-se nunta ce sa va face intre ruda cea de sfintul botez. 
fci vor iua oarecme putma certare, de vreame ce va creade judecatoriul 
cum nu s-au stmt. 

Cela ce se va insura si va lua muiare vadua si va avea o fata cu 
barbatul dentn, de sa va cumva impreuna trupeaste cu fata muerii 
sale, acela tace singe amestecat si se va certa cu moarte. 

Feciorul de sa va impreuna cu curva tatine-sau sau cu masteha-sa', 
acela tace singe amestecat si se va certa cu moarte, macara ca' zic unii 
ca se va certa dupa cum va fi voia judecatoriului. 

Tatal ce se va impreuna trupeaste cu muiarea feciorului sau, acela 
se va pedepsi cu o pedepsa mare, insa numai nu i se va  face moarte. 


Zac. 2 


/ 


Zac. 3 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. tf^ 


Zac. 10 


' 


Zac. 11. 


Zac. 12. 


f» 


r 


. 


■ 


1 


218 


1NDREPTAREA  LEGII 


Zac. 13, 


Zac. 14. 


f 


Zac. 25. 


Zac. 16. 


Fratele de sa va impreuna cu soru-sa, fara nici o nadeajde se va 

■ 

oraori. ... 

Cela ce se va impreuna trupeaste cu fata fratine-sau sau a suron-sa, 

sau cu matuse-sa sau cu muiarea Mtine-sau sau cu sora muern-si, acela 

tot singe amestecat face, si se va certa dupa cum  va  fi  voia  judeca- 

toriului. . ,  .    . 

€ind  se vor impreuna trupeaste  cu  vreo  muiare  tatal  cu ieciorul, 

atunce sa face mestecare de singe si se vor certa .amindoi cu moarte. 
Den afara de aceaste pedepse ce sa pedepseaste mestecatonul de 
singe, inca-1 afuriseaste si besearica. 


PENTRU MESTECAREA DE SlNGE CAREA SE FACE CU NUNTA. 


f 


■ : 


Zac. 1. 


Zac. 2, 


\\ 


Zac, 3. 


Zac. 4. 


Zac. 5, 


Zac. 6. 


j 


GLAVA  212. 

Omul carele face mestecarea de singe cu nunta, acela nu se va pedepsi 
cu moarte, ce numai dupa cum va fi voia judecatqriului. Ce sa zice de 
va fi boiaren, numai ce-I vor goni si-1 vor scoate de tot de in locul lui 
si de in toata eparliiia ce va fi supt mina acelui judecatonu, lara de va 
fi om de ios, intii sa-1 bata, de-acia sa-1 izgoneasca si pre acela. ^i aceasta 
trebue sa fie cind nu vor sti ca-s sint ruda si se vor impreuna cu nunta ; 
iara de sa va afla cum s-au stiut ca sint ruda s-au facut nunta, atunce 
sa se cearte mai mult si mai cumplit de cum ar fi facut aceasta gresala 
fara nunta, ce sa zice curvie, deaca vreame ce n-au bagat in seama taina 
nuntei  carea  se  face  pentru  besearica. 

Avutiia aminduror obrazelor carii vor face mestecare de singe, 
aceaia sa fie toata domneasca ; iara de vor fi avind coconi cu alta muiare, 
sau muiarea cu alt barbat dentii, inca mai nainte de ce sa vor fi impreunat, 
atunce avearea lor se va da acelor coconi, iara nu va fi pre seama dommei. 

Cind se va face mestecare de singe fara de nunta, atunce mesteca- 
toriul eel de singe nu-s va piiarde avearea, ce numai ce sa va pedepsi. 

Mestecatoriul de singe nu va putea la moartea lui sa-s dea avearea 
lui oricui va vrea, macara si cu zapis, cace ca nu va fi lucrul statatonu ; 
ca de sa va arata dupa moarte cum sa fie fost mestecatonu de singe, 
atunce se vor strica aceale tocmeale toate si avutna lui toata se va lua 

pre seama  domniei. , 

Darurile ce sa vor darui unul pre altul la nunta mestecatonlor de 
singe, acealea nu vor fi intru nemica, ce sa vor lua si acealea domnesti. 
Iara feciorii ce sa vor naste de in mestecatoni cei de singe, aceia nu 
vor putea mosteni avearea parintilor sai, nice vor putea nice intr-un 
chip sa se fac'a sa fie cum ar fi de in parinti cununati. §i aceasta va 
fi cind se vor fi nascut feciorii la vreamea ceaia ce va fi mestecarea de 
singe de fata, de vor vedea toti si se vor sti si mestecatoni cei de singe 
si vor cunoaste-si singuri gresala. Iara de sa vor fi nascut coconn la vreamea 
inca pina a nu se cunoaste mestecatorii de singe cum fac aceasta gresala, 
atunce feciorii aceia sint cum ar fi de in parinti cununati si vor putea 
mosteni tot ce vor fi avind parintii. 


! 


■ 


r 


■ 


£ 


MEDICI LA CASATORIE §1 SANGflUNI (gl. 189-212) 


219 


i 
1 

I 


Nuntele ce se vor face de Intra singe amestecat, ce sa zice de in 
cuscrii, sau de in semintii carele se pogoara de intr-un singe, sau de m 
cumetrii carele sint de in sfintul botez, aceastea nunte se vor desparti, 
cum am si mai zis, si nu vor putea acealea obraze dup-aceaia sa se mai 
casatorea'sca nice cu alte obraze strime. ., ..   „ 

Tinerii si ceia ce vor fi inca mici de virsta, de sa va prileji sa se 
insoare si se-s ia vreo ruda, aceia sa>u se cearte cu mo arte, ce dupa 
voia iudecatoriului si cu multa mila. Insa aceasta va h cind se vor face 
mari sa se desparta si sa nu mai faca acest lucru, mestecare de singe, 
pentru ca de vor 'sta tot intr-aceasta inselaciune, atunce se vor certa 
deplin, ca si ceialalti, dupa voia judecatoriulm si fara nice o rmla.   ^ 

Iara de vor apuca sa nu se faca nunta carea va sa fie cu singe 
amestecat, atunce nu se vor certa, cum se-ar zice, de vor fi numai logo- 
diti sau intr-alt chip legati cu cuvintul si facuti tocmeala, aceia sa nu 

Nu va putea fiece feliu de mestecatori de singe sa sovaiasca inaintea 
judecatoriului, sa zica cum n-au stiut mestecarea de singe, fara numai 
do va fi taran din cei nepriceputi si prosti. 

Celui ' mestecatoriu de singe carele nu cunoaste, nice stie pravila, 
aceluia nu da sa aiba certare mare; insa nu celuia ce nu va cunoaste 
nici un feliu de pravile, ce numai celuia ce nu va pnceape 

Pravila ceaia ce nu o cunosc toti, cum se-ar zice, un om la rnoartea 
lui de va lasa invatatura cu scrisoare ca sa mearga fata lui sa lacuiasca 
in casa cutarui om, 'pentru care lucru aceia sa o hraneasca si sa-i tie toate 
bucatele pina va veni vreame de va fi de virsta de mantat, drept aceaia 
iaste pravila cum sa nu poata nice aceia, nice feciorul lui sa o ia sa-i 
fie muiere pre aceaia ce o au hranit si o au crescut. Acmu acestea de nu 
vor fi stiut aceasta pravila si vor fi facut aceasta gresala, aicea va putea 
sovai vinovatul sa nu se cearte; iara de va fi lucrul intr-alt chip, sa stie 
si sa cunoasca toti, atunce nu va putea  sovai vinovatul,  sa  zica  cum 

n-au stiut. . , 

Nestiinta  mestecatoriului  de  singe  sprijaneaste  pre   vinovat   de 

pedepsa cea mare, iara asa nu de toate, si mai virtos sprijaneaste obrazul 

cela ce iaste credincios spre judecatoriu, cum sa nu- fie stmt; iara se va 

certa celalalt obraz carele se socoteaste cum sa fie stmt. Iara de vor ti 

stiut amindoao obrazele sminteala lor si ei tot se-au impreunat, atunce 

amindoao  obrazele  se vor  certa  dupa  voia judecatonului. 

Rudenia carea se face dupa darul sfintului botez, de vreame ce 
iaste o ruda carea nu se poate cunoaste de toate orile, drept aceaia deaca 
se face mestecare de singe intru aceaste feliuri de obraze, atunce judeca- 
toriul creade cum n-au stiut si nu se va certa nicecum, macara de|i 
zic o seama de dascali cum se cade sa se cearte de pururea, citus ar ti 
de micsoara certarea, ce sa zice cu bani sau si cu aitele. 

Cela ce va face nunta cu sminteala de singe amestecat cu nestiinta, 
aceia in vreame ce-s va cunoaste sminteala de sa va desparti nemaidecit, 

atunce nu se va certa nicecum. 

Iara de sa va fi facut mestecarea de singe fara de nunta, atunce nu 
vor putea sa sovaiasca, sa zica cum n-au stiut, ce sa vor tot certa.    - 


Zac. 7, 


Zae. 8 


Zac. 9. 


Zac. 10 


Zac. 11 


Zac 12 


i 


-?, 


A 


Zae. 13 


Zac. 14 


Zac, 15 


Zac. 16 


■ r 

9 


L  4 


Zac. 17. 


Zac. 18. 


Zac. 19. 


V 


■* 


220 


liNDREPTAREA  LEGTT 


Muiarea poate sovai, sa zica ca n-au stiut sminteala nuntei sale, 
si nu se va certa nicecum, insa cind va fi sminteala ei sminteala de 
pravila;  iara  cind  va  fi  sminteala  ei  de  pespre  fire,  atunce  se  va 

certa si ea. , 

Cela ce va sti sminteala rudeniei si nu va baga in seama, ce tot va 
face el nunta cu mestecare de singe, acela de sa va cai dup-aceaia si de 
sa va imparti de acea nunta, atunce nu-i va folosi nemica acea cainta, 
ce sa va certa dupa cum va fi voia judecatoriului. 

Cela ce va lua asupra lui juramint cum n-au stiut ca laste nunta cu 
sminteala, pre acela sa-1 creadem. Dara cindu-1 vom putea creade ade- 
varat? Cind va avea vreun semn sa arate adevarat cum n-au stmt. Insa 
nu avem alt mai bun semn de cind vom vedea nunta de fata cu mare 
pohvala in sfinta besearica, pentru ca atunce arata cum n-au |tiut, si 
creadem atunce si juramintul lui, si nu se va certa. Iara de-s va fi facut 
nunta pre ascun's in casa lui, atunce iaste semn cum au stmt de smin- 
teala lui, si atunce nice juramintul nu-i vom creade, ce se va certa dupa 
voia judecatoriului, cu moarte, dupa gresala lui si dupa cum va h si 
mestecarea cea de singe, dupa cum si mai sus am dat cuvint de inva- 
tatura. 


Cauta de vezi 


URGIE TOCMITA ASUPRA CELORA CE DESPART  BARBATUL DE 

MUIARE  SI  MUIAREA  DE  BARBAT,  FArA  CUVlNT  DE  VINA. 

SI PENTRU REPONDIE, CARTE A CEA DE  DASPARTEALA 

CE  1NCHIPUIASTE. 

GLAVA  213. 

Impreunarile cu porunca lui Dumnezeu se fac ; si poruncim sa nu 
se desparta fara de vina, sau pentru sa ia darure, sau pentru alta dobinda 
sau mita.' Iara cela ce se va face vinuitoriu sa desparta nunta cea ce e 
pre leage fara cuvint de vina si fara deala, acela se chiama antihnst, 
pentru ca Hristos si Dumnezeul nostru porunceaste noao sa lasam pre 
tata-nostru si pre muma-noastra si sa ne impreunam cu muenle noastre 
ca sa fim cu dinsele un trup. §i au pus leage singur domnul ca omul sa 
nu fie putearnic a desparti pre barbatul si pre muiarea fara de vina. 
Iara carele va desparti fara de Vina, numai pentru ca sa ia mita sau darure, 
acela om nu iaste numai satana, ce si antihrist si calcatorm de leage, 
cum ar calca punerea da leage a lu Dumnezeu, si iaste vrajma§ si proti- 
vitoriu poruncilor lui, carele va sa caza fara de vreame de in ceasta 
viata si va sa se faca mostnean muncii de veaci. 

PENTRU CA BARBATUL TRIMEATE CARTE  DE LASAT  MUERII, 
§1 ZEASTRELE EI DOBlNDEA§TE, PENTRU CEASTE VINI DE MAI JOS: 

Repundium  latineaste,  iara  greceaste  se  chiama  diazighion,  iara 
rumineaste sa chiama cartea cea de dasparteala a barbatului si a mueni. 


/ 


( 


^ 

* 


T 


■ 
■ 


*  < 


/ 


ALTE CAUZE DE DESPArJENIE (gl. 213-236) 

PENTRU  DESPARipEALELE  NUNTELOR,  §1  VINELE  MUERII,  DE 
CARELE   O  DESPARTE   BARBATUL  §1-1   DOBlNDEA§TE  ZEAS- 

TRELE EI. 


221 


GLAVA  214. 


i  v 


De va sti muiarea ca niscare oameni au vrajba pre imparatul au 
pre  domnul  si  nu  va  spune barbatului  ei. 

De sa va vadi ca au curvit §i se va da de fafa cum poruncesc dumne- 
zeestile pravile, atunce trebue sa dea de fata vadeala aceaia cu marturii 

foarte  credincioase. 

§i la acea vadire, adeca prepunere de curvie, va leagea imparateasca 
sa fie cinci marturii, si sa se jure cum au vazut cu ochii lor curvia carea 
se-au facut; de-acia atunce sa se ereaza. 

De va invrajmasi viata barbatului ei ori in ce chip ce va vrea sa 
afle, sau de va hi §tiut pre al^ii cari-i vor fi invrajmasind viata lui si 
nu va spune barbatului sau. 

De sa va spala la bae cu barbati striini fara de voia barbatului ei, 
sau intr-alt loc,  sau va sedea la bauturi cu  din^ii,  adeca pre la mease 

da veselie. 

De va minea afara de casa fara de voia barbatului ei, la casa striina, 

unde nu-i vor fi rudeniile ei. 

De va fi avind barbatul ei vreo banuiala pre vecinu-s si-i va zice 
sa nu mearga in casa aceluia, iara ea va mearge. 

De va mearge la vedearea jocurilor sa priveasca fara de voia barbatului 
ei. Asijderea iarasi de va mearge laincurarea cailor sa se uite unde alearga. 


Zac. 1,   Ma- 

thei. 
Zac. 2. 


Leu §i Costan- 
tin imparati. 

Zac. 3. 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


ifl 


■ • 


'   PENTRU   ClNDU-§  VA  PIARDE  ZEASTRELE  MUIAREA  CAREA 
VA  FI  FACUT  PREACURVIE,  SI  ClND  NU  LE  VA  PIARDE. 

GLAVA  215. 

r -    ■ " 

Nu-s va piarde numai zeastrele muiarea ceaia cevafi facut preacurvie,  Zac. 1. 
ce inca-si va piarde si darurile cite i-au fost daruit barbatul, si acealea 

toate le va lua inapoi. 

Muiarea carea va face preacurvie, si de va vrea sa sovaiasca sa zica Zac. 2. 
cum barbatul ei n-au facut deplin carea au trebuit sa faca cum face 
barbatul cu fameaia lui, sau de va zice c-au fost nasilnicu de o au fost 
batind fara de cale, sau va zice cum au facut de saracie, sau ca nu o 
hraneaste, atunce nu-i va folosi nice una de accastea, ce-s va piarde 
zeastrele  toate  si  le va  lua  barbatul  deaca  o  va lasa. 

Cind se va afla sa nu fie cununati muiarea cu, barbatul, ce vor lacui Zac. 3. 
a§a fara leage si vor putea sa se desparta fiecind, si de o va prinde bar- 
batul facind preacurvie, i&ljj^&ya vrea s& sovaiasca sa zica cum au curvit, 
iara n-au facut preacurvie, fund fara leage si necununati cu barbatul, 
iara a§a cu aceastea cu toate judecatoriul va judeca sa-s piarza muiarea 
toate  zeastrele  ce va fi  avind. 


. 


J"! 
1 


! 


222 


INDREPTAREA  LEGII 


■ 


** 


; 


f 


i 


Zac. 4 


Zac. 5, 


Zac. 6 


* 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9, 


Zac. 10, 


Zac. 11 


Zac. 12. 


\ 


e 


L- 


Zac. 13. 


Zac. 14. 


Nu va putea barbatul, dupa ce va fi impartit de muiare cace au fost 
necununati, sa o arate cum au fost facind preacurvie la vreamea cind 
au fost lacuind impreuna, pentru sa-i ia zeastrele; ce deaca i-au fost 
voia sa-i ia zeastrele, au fost sa arate la judecatoriu cum i-au fost facind 
muiarea curvie, mai nainte de ce s-au despartit, pina a nu ispravi jude- 
catoriul  impartirea  lor. 

Muiarea ee-s va piarde zeastrele, aceaia nu va putea sa-s ceara de- 
la barbat macara ceva sa-i dea de hrana, cace au facut preacurvie. 

Feciorul ceiia ce va face preacurvie, deaca-s va piarde zeastrele, 
acela iaste datoriu sa-s hraneasca pre muma-sa, insa de sa va parasi 
de curvie si va sedea cu cinste ; iara de nu va petreace cu cinste, atunce 
nice feciorul nu iaste datoriu sa o hraneasca. 

Cind va face barbatul preacurvie, atunce-1 va desparti muiarea 
si-s va lua toate zeastrele cite vor fi ale ei, asijderea si ce-i va fi daruit 
barbatul si toate ce-i va fi facut, haine si alte scule. _    . 

# Inca de nu va fi facut barbatul nice preacurvie, ce va fi numai 
curvit cu o muiare sloboda, asa cum ar fi curva, atunce muiarea va 
dobindi tot ce-i va fi daruit barbatul si toate hainele ce-i va fi facut si 
ale ei tot ce va fi avind. 

Inca si cindu-si va ride barbatul de muiare-s, de va trage si va saruta 
inaintea ei fiesce mueri slujnice sau alte mueri proaste, atunce inca va 
dobindi muiarea tot, cum scrie si mai sus, si inca, de va vrea, poate sa 

se si desparta de dinsul. 

' Cind va piri barbatul pre muiare la judecatori ca face preacurvie, 

cu socotinta ca aceaia ca sa-i ia zeastrele si alt tot ce va avea, atunce 

poate si ea sa-1 pirasca pre dinsul cum face preacurvie, si atunce nu-s 

va  piarde zeastrele;  iara asa,  macara  de-ar putea  sa  si  arate muiarea 

lucrul  barbatului,  dara  ce folos,  cace  ca  se vor  certa  amindoi intr-un 

chip de preacurvari. 

Muiarea vadua,  cum  se va impreuna  cu  vreun barbat trupeaste, 

aceaia piarde-s-va zeastrele toate si le vor lua ispravnicii carii au lasat 

barbatul sa fie socotitori casei-si, si aceasta va fi mainte de  ce  sa  va 

implea  anul de cindu-i va fi murit barbatul;  iara  dupa  ce-i va treace 

anul, atunce de-ar face si preacurvie, nu-s va piarde zeastrele, ce-s va 

piarde  numai  darurile  si  hainele  toate  citu-i  va  fi  facut  barbatul;  si 

aceaste unealte si bucate ce vor fi, nu se vor da ispravnicilor barbatului, 

ce  sa vor lua toate si se vor da pre seama domniei. 

Barbatul carele va fi ramas de muiare-si si de va curvi cu fiece muiare, 
acela piarde-s-va toate darurile ce va fi avut de la fameae-si carele i-au 
fost dat pina' au fost vie, inca si ce-i va fi lasat si dupa moarte. 

Ispravnicii muerii ceii moarte, cind vor vrea sa ceara si sa ia 2 
ei inapoi de la barbat, atunce acel barbat de-ara putea sa arate cum muiarea 
lui cind au fost vie au fost facind preacurvie, atunce acela ara tinea toate 

zeastrele ei. ' "'..". 

Cind se va scula o muiare vadua si-s va ceare zeastrele de la isprav- 
nicii barbatului ei celui mort, iara ispravnicii vor arata cum face 
preacurvie, pentru sa-i tie zeastrele, atunce aicea trebue sa cerceteaze 
judecatoriul de sa va afla sa se fie jeluit barbatul de acest lucru cind 


zeastrele 


■ 


N 


* 


* 


it 


ALTE GAUZE DE DESPARTENIE (gl. 213-236) 


223 


"u 


va fi fost muiarea inca vie, atunce le va priimi marturiile cum sa fie fost 
asa ; iara de nu se va fi jeluit barbatul niceodata de muiarea sa, necum 
intr-alt chip, ce nice scirba n-au avut impreuna, atunce oricite marturn 
yor zice c-au fost muiare rea, nice unul sa nu creaza judecatorml, nice 
sa o judece muiare rea, nice sa-s piarza zeastrele. 

De vreame ce va fi stiind barbatul ca-i curveaste muiarea cu altn, 
si-i va fi si zis si s-au si jeluit de multe ori, iara asa cu aceastea cu toate 
au tacut, 'n-au avut ce'mai face, nice au vrut sa o pirasca la judecatoriu, 
ce o au tinut in casa ca pe o fameae-si si s-au culcat cu dinsa, atunce 
nu mai poate nice in viata, necum dupa moarte, sa o pirasca la judeca- 
toriu cum au facut preacurvie, nice poate sa-i opreasca zeastrele, nice 

alt nemica. '    "   <•• i- ■ 

Cind va erta barbatul preacurviia muerh-s ce va ti mcut, cu tocmeala 

ca aceaia zicind de o va mai oblici ca face acest lucru sa o spue judeca- 
toriului, si atunce sa-si piarza zeastrele. 

De vreame ce va sti barbatul adevarat cum face muiarea lui prea- 
curvie §i el rabda si o 'tine in casa si tace, atunce semneaza lucrul cum 
o iarta au de voe, au de'nevoe. Acela mai virtos poate sa se chiame codus 
si votru muerii sale; fara numai cind nu va sti adevatat lucrul, ce-si 

va prepune numai asa. 

- De va fagadui barbatul cu juramint muerii lui cum, de o va pnnde 
facind preacurvie, nu o va duce la judecatoriu, ce numai ce-i va lua 
zeastrele si o va lasa, iara muiarea de va face acel lucru, atunce aceasta 
tocmeala 'sa stea adevarata, adeca sa nu-i ia zeastrele, ce o va da pre 
mina iudecatoriului de o va certa ca pe o preacurva, iara  zeastrea sa 

nu-i ia. . 

Cind nu va sti barbatul ca-i face muiarea preacurvie, drept aceaia 

nu face nice o isc'usenie asupra ei, atunce nu se chiama ca o iarta pentru 

preacurvie ce face. •_ ....  ,^ 

De vreame ce barbatul va erta preacurviia muern lui da vreo nevoe 

sau de vreo sila, atunce nu se chiama cum sa fie ertata. 

Cind va piri barbatul pre muiare-§i la judecatoriu cum laste preacurva, 
zicind cum el singur i-au fost votru, atunce-i va lua zeastrele; iara de 
nu vaspune cum au votritu-o el, iar muiarea va arata cum au lost el 
votru, atunce nu-i va putea lua zeastrele. Iara de nu va cauta ]udeca- 
toriul de zeastre, ce numai sa cearte pre eel vinovat, atunce-i va certa 
pre amindoi  ca  pe  niste vinovati. / . 

De va fi viu tatal muerii ceiia ce  va face preacurvie, carele i-au 
dat zeastrele si carele va sa mosteneasca zeastrele ei dupa moartea muerii 
atunce barbatul nu va putea lua zeastrele si sa pagubeasca pre tatal 

muerii. . 

Cind se va afla nestine un striin sa inzestreaze pe vreo muiare pentru 
sufletul lui si sa o mari'te cu tocmeala ca aceasta, cum de va mum muiarea, 
atunce sa v'ie zeastrele iaras la mina lui, atunce de va face ea preacurvie, 
barbatul ei nu va putea lua zeastrele.- ■_ 

Toate aceaste chipuri ce scriu pentru paguba zeastrelor se socoteaste 
sa fie cum am zis, adeca cind nu va avea muiarea cocom. Iara deaca 
va avea muiarea coconi, atunce ale coconilor vor fi zeastrele ei, iara nu 


Zac. 15 


if 


Zac. 16. 


Zac. 17. 


Zac. 18. 


Zac. 19. 


Zac. 20. 


Zac. 21. 


Zac. 22 


Zac. 23, 


Zac. 24, 


' 


H 


-  ,. 


• *4 


I 


224 


iNDREPTARFvA  LEGH 


Zac. 25, 


Zac. 26. 


i 


■ 


Zac. 27. 


8 


^ 


A  lui  Arme- 
nopal, 

i. 

2. 
3. 

4. 


5. 


altuia nemanui; ce sa zice de vor fi coconii cu acel barbat ce-au luat 
zeastrele, sau de va avea si alti coconi cu alt barbat mai de intii, tot 

aceia vor lua ce va fi. 

Cela ce sa va cununa cu o muiare rea, de pururea rusinata si curva, 
dup-aceaia de va face acea muiare si preacurvie, atunce nu va putea 

barbatul  sa-i  ia  zeastrele. 

Nu-s va piarde muiarea zeastrele ei de vreame ce nu vor arata de 
fata curviia ei deplin, sa vaza toti. Judecatoriul are puteare sa socoteasca 
foarte bine  de vor  fi  marturiile  intregi  si  adevarate  si foarte  bune  si 

credincioase. _ 

Barbatul ce-s va piri muiarea la judecatoriu cum au facut preacurvie, 
ca sa-i ia zeastrele, atunce trebue sa vadeasca foarte de fata preacurviia 
ei; ce sa zice atita sa o arate adevarat, cum iaste intru tofi credinta ca 
aceaia, cum lumina soarelui face zioa. Iara de nu o va arata asa de ade- 
varat, atunce nu va lua nemica de intr-aeeale zeastre, macara muiarea 
de sa va si certa ceva pentru niste prepusuri oarecarele ce va judecatoriul 
sa vaza de la dinsa ; cu aceastea cu toate, de vreame ce nu se va arata 
un lucru ales pentru acea preacurvie, atunce barbatul nu va lua nemica 
de in zeastrele muerii-si. ■  - 


VINILE  BARBATULLI  UE  CARELE-L  LASA  MUIAREA  LUI  SI-§I 
IA  ZEASTREA EI  SI DARURILE  CARELE  I  LE-AU  DAT PENTRU 

■   rfUNTA. 

GLAVA  21G. 


J» 


De va grai el sau va sti pre altii ca graesc de rau asupra imparatului 
sau a domnului, si nu va spune imparatului sau domnului sau el singur, 
sau  sa  porunceasca  cu  altcineva. 

De-i va invrajmasi viata ei ori in ce chip va vrea sa afle. 

De-i va invrajmasi intreaga inteliptie a ei, adeca curatia si va pune 
pre altii sa o spurce sau o va da intr-aceasta. 

De-s va prepune muiarea inaintea judecatii sau intr-alt loc ca e 
curva, si nu va putea cu marturii credincioase sa dea de fata curvia ei ; 
atunce are voe muiarea sa-1 lase, de va vrea, ca pe un prepuitoriu al ei. 

De va avea alta muiare in casa lui si va dormi cu dinsa, sau in sat, 
sau intr-alt loc, si-i va zice muiarea lui sau parintii ei, sau altcineva, 
o data si de doao ori, sa se daparteaze, iara el nu va vrea sa faca parasire 
de tot de catra acea curva, atunce-1 lasa muiarea lui. 

Pentru aceaste vini de sus, nu se lipseaste barbatul numai de darurile 
ceale de naintea nuntei si le ia muiarea lui, asijderea si de zeastrele ei, 
ce inca si de in avearea lui cita va fi, sau intre eale a treia parte de darul 
eel de naintea nuntei atita sa dea si toata daruirea de naintea nuntei, 
si sa pedepseaste barbatul cu pedepsa ce vrea sa pata muiarea. Ce nice 
muiarea fara de judecata nu poate sa-s lase barbatul, nice barbatul pre 
muiare. Drept aceaia carele va lua muiarea cu barbat pina nu se va das- 
parti cu judecata, acela preacurvariu  sa chiama, macara de-au si fost 


' 


ALTE CAUZE DE DESPARJENIE (gl. 213-236) 


muiarea in gresala de dasparteala, sau si barbatul de i sa va hi cazut sa 
se desparfa ; ce insa, fara de judecata §i fara carte de- dasparteala, nu 
poate sa se dasparta barbatul §i muiarea. 

De aceasta numai la calugarie poate sa se faca cum am zis,-sa se Semneazd. 
desparta fara de judecata, cum zic pravilele, ca atunce sa dazleaga nuntele, 
ce sa zice sa desparte si fara de carte de lasat, cind va lua chipul si se va 
face calugar, sau barbatul, sau muiarea. 


v™ 


W   1 


DESPABTE-SE NUNTA CLND BABBATUL NU SE AFLA THUPEASTE 

■ 4KB,1 CI   MUIABEA  1.1 I. 

GLAVA  217. 

f Dasparte-se nunta $i deaca vor treace trei ani dupa ce sa face nunta Matheu 
$i nu pot sa se ameastece barbatul cu muiarea dupa cum fac oamenii. 
Deci de va cauta muiarea sa se dasparta de barbatul ei ^i el va marturisi 
ca adevarat nu poate sa se ameastece cu dinsa, atunce sa dasparte muiarea 
de acel barbat al ei §i barbatul de acea muiare a lui ; si-s tine barbatul 
bucatele lui fara de paguba si muiarea zeastrele ei numai, iara darurile 
de naintea nuntei ramin la barbat si nu le ia muiarea. 


N 


DESPABTIBEA NUNTEI CiND BARBATUL NU AFLA PBE MUIABEA 

LUI  FATA  CUBATA. 

GLAVA  218. 


Da se va insura nestine si va lua muiare, parindu-i ca va fi fata, iara 
apoi sa nu o afle fata curata, atunce aeia§ sa vadeasca aceasta cu ara- 
tare sau cu marturie dascoperire adeverita de fa^a, si nunta ca aceaia, 
au poruncit un patrichie, sa se dasparta. §i muiarea sa nu se judece ca o 
curva, ce sa zice sa nu se lipseasca da zeastrele ei, pentru ca au facut paca- 
tul mai nainte de ce au luat barbat. Iar de se va amesteca cu dinsa a doa 
oara, de-acia sa nu o mai dasparta, ce sa o tie. 


m ■■-    "    -"' 


De  in  cartea 
romaicu,  titla 

49. 


m a 


... .- —  -  mtm   fa 


\ 


j * 


i - 
I 


i 
I 


BESPABTE-SE NUNTA ClNB  SE  FACE NESTINE  CALUGAB; IABA 
MUIABEA LUI SA SE MABITE ; IABA EL, DUPA VBEAME, VA SA 

SE FACA  ABHIEBEU. 

GLAVA  219. 

■ 

Slobozeaste-se, adeca desparte-se barbatul de muiarea lui, sau muiarea 
de barbatul ei cind va sa se faca calugar, sau calugarita si fara de voia 
unul a altuia si fara de nici o judecata ; pentru ca mai intru buna cale 
mearge. <P 

Pentru ca zice pravila, leagea, ca: poruncim sa fie volnic a sa face 
calugar $i a se daspar^i de nunta oricarele va vrea, au barbatul, au muiarea, 

15 — c. 1201 


A  lui  Arme- 
nopul. 


\\ 
l 


I 


• - 


•M 


N—  _!*-' 


226 


INDREPTAREA  LEGII 


Mathei. 


' 


» 

si sa n-aiba nice o aparare, pentruca mai la bine mearge, adeca intru 
petrecania si viata ce e tocma ingerilor. Iara asa adevarat intii sa ia 
chipul acela ce va sa se faca calugar, de-acia atunce sa fie volnic celalalt 
sa se marite sau sa se insoare, sau barbatul sau muiarea. §i carele de 
intr-amindoi va raminea intru cinul mireanilor, acela sa aiba de la cela ce 
sa va face calugar, ce va fi pe dreptate partea de mosie carea vrea sa o 
mosteneasca dupa moartea lui, ori barb at de va hi, ori muiare, pentru ca 
si acela ca un mort se socoteaste. 

Iara de sa va timpla si se va face nestine calugar, iara muiarea lui 
se va marita si, dupa treacere a atita vreame, unul ca acela se va arata 
ca va putea hi harnic de arhiereu, poate sa se faca, si nu se opreaste pentru 
insurarea muerii lui, cace au fost insurat. 


<- 


■ 


- 


Leu §i Costan- 
iin tmparati. 


■ 

■ 

i 


PENTRU MUIAREA DE-§ VA BATE IlAllBATUL, CA SE DASPARTE. 

G L A V A  220. 

r 

Muiarea de-s va pune cu indraznire miinile asupra barbatului-s, adeca 
sa-l bata, sau de-'l va scirbi, si ea sa hie grea, sa omoara copilul in pintecele 
ei, sa piarza barbatul nadeajdea coconului, atunce se dasparte de dinsa 
barbatul si ia prea alta  muiare. 


■  • 


Jam a acelor 
imparafi. 


Zri. 


PENTRU BARBATUL BE VA III FUR, SE DASPARTE DE DINSUL 

MUIAREA LUI. 


GLAVA  221. 


])e va hi vial^a barbatului sa tilhareasca, adeca sa fure si sa prade 
si sa piarza, sau sa sape morminte sa ia haine, si de se va vadi de aceasta, 
atunce muiarea lui se dasparte de barbatu-si, si ia si zeastrele ei toate si 
darurile  ceale  de  naintea  nuntei. 

Socoteaste de judecata legii imparatesti ce e mai sus, ca nu zice 
pentru furtisagul besearecilor si a morminturilor ; ce de impreuna iaste 
lucrul furtisagului. Cum am zice, de va hi fur barbatul sau muiarea si 
se va vadi cu marturii adevarate ca au furat sau ale beserecilor, sau ale 
morminturilor,  sau  bucate  ale  oamenilor,  atunce  se  dasparte. 


PENTRU  OMUL ROB  SAU  MUIAREA  ROABA,  CA  SE  DASPARTE 


GLAVA  222. 


Armenopul. 


Dezleaga-se, adeca desparte-se nunta si cind se face rob barbatul 
sau muiarea si peste trei ani nu se va auzi nemica ca iaste viu sau vie 
unul sau altul, fiecarele de intr-amindoi carele s-au robit. 


^=™= 


. 


i 


A- 


ALTE GAUZE DE DESPARTENIE (gl. 213-236) 227 

PENTRU  MUIAREA  CAREA VA FI POST ROABA  SI  O  VOR  HI 

SPURCAT,  SA NU  O DESPARTA BARBATUL. 

m 

GLAVA  223. 

Porunceastc tocmirea legei intru cartea sasezeci, tila a opta, glava 
a doasprezeace, ca muiarea carea sc va spurca de silnici sau dc prada- 
torii carii o vor robi si apoi va scapa, sau se va slobozi si va veni la bar- 
batu-s, aceaia nu se cade sa o dosadeasea cineva, nice el sa o goneasca, 
pentru ca fara de voia ei i s-au facut aceaia si in sila. Drept aceaia va acesta 
canon sa i se iarte muerii si sa o tie barbatulu-si, iara sa nu o desparta, 
deaca vreame ce i s-au facut in sila, fara voia ei ; si leagea besearecii porun- 
ceastc: muiarea carea se va spurca cu da sila de pagini, aceaia n-are nice 
un  canon. 


De in pravila 
de  obsie. 


* . 


.   PENTRU BARBATUL CE-S VA GOi\I MUIAREA, SI 0 VOR SPURCA 

ALTII,  ACELA  SA  NU  O  DESPARTA. 

GLAVA  224. 

t 

IJarbatul de-s va goni muiarea afara de casa lui, si ea nu va avea Zonara. 
ce face si unde va minea, de-acia va vrea sa mearga la vreo ruda a ei 
sau la alt credincios cunoscut priaten, iar pre cale se vor afla niscare 
oameni facatori de rau si o vor fi spurcat cu da sila, insa de aceasta 
muiarea nu sa osindeaste, nice se canoneaste, nice sa desparte de catra 
barbatul ei ; pentru ca vina carea o au spurcat au fost singur barbatul ei 
carele o au gonit afara de casa, si toata greimea si canonul curvii asu- 
pra lui se da ca un vinovat pacatului. Iara muiarea ramine nevinovata, 
§i pentru curvie nice nu se canoneaste, nice ia alta pedepsa ; numai ce 
lacuiaste in casa barbatului-^i impreuna cu dinsul, ca si mai nainte, un 
trup si stapina casii si bucatelor lui. 


PENTRU BARBATUL SAU MUIAREA  GUBAVA, CA SE DESPARTE 

G LAVA  225. 


Desparte-se barbatul de muiare de va fi misa sau gubava. Asijderea 
si muiarea se dasparte de barbatu-si de va fi misel sau gubav. 

§i de sa va timpla sa aiba acea boala muiarea si se va dasparti, atunce 
barbatul sa poarte grija de hrana ei pina intru toata viata ei ce va trai. 

w 

PENTRU  RUDENIA  SFlNTULUI  BOTEZ,  SE  DASPARTE. 

GLAVA  226. 

Cind va priimi nestine coconul sau de la sfintul botez, adeca-1 va 
boteza, atunce se dasparte de muiare-si, cace ca o au facut sora sufle- 
teasca. 


Leu si Costan* 
tin iinparati. 


A 


Mathei, 


15 


"■ 


■ l> 


\ 


r 


228 1NDKEPTARKA  LEGII 


PENTRU  RUDENIA  FECIORIEI  DE  SUFLET,  CA  SE  DESPAHTE. 

GLAVA  227. 

■ 

/ar a celui de De va face nestine fecior de suflet pe ginere-sau, atunce se desparte 

sus. ginerele de fii-sa pentru ca o au iacut sora sufleteasca.  Drept aceaia va 

{ lua alta  muiare. i 

v 

PENTRU  NUNTA  CEA  FArA  DE  LEAGE,  CA  SE  DASPARTE. 

GLAVA  22a. 

Iar a celuia. Muiarea carea va lua barbat, si se va ai'la fara de leage, atunce poate 

sa se lase de dinsul ^i sa ia alt barbat. Asijderea si barbatul pre muiare. 


A dumnezae§- 
tilor dascali. 


A PostniculuL 


PENTRU  A  PATRA  INSURARE,  CA  SE  DASPARTE. 

GLAVA  229. 

/"   A patra insurare se dasparte fara da nici o socoteala, pentru  ca e 
Afara de leage ; $i aceaia nunta nu se chiama, ce viata porceasca, adeca 
/cum se tavaleaste porcul in tina §i se intina si se impute,  asijderea §i 
lacea a patra insurare ce sa insoara omul. 

PENTRU  NEVlRSTA  NUNTEI,  CA  §1  ACEAIA  SE  DASPARTE. 

GLAVA  230- 

Nunta ceaia ce nu e de virsta, aceaia fara de nice 0 socoteala sa se 
desparta. pi nevirsta se chiama cind nu iaste barbatul de patrusprezeace 
ani  si muiarea de doisprezeace,  ce mai putin. 


PENTRU BARBATUL CARELE SE VA AFLA CU MUIAREA- SI AFAR A 
DE  FIRE,  CA  SE  DASPARTE;  §1  PENTRU  CANONUL  LOT. 

GLAVA  831. 


Aceasta iaste 
scris la 0 pra- 
vila veache de 
la  Ohrid. 


Postnicul §i 
Grigorie Solu- 
neanuh 


/ Barbatul da se va afla cu muiarea lui afara de fire, care lucru iaste 
afara de firea orneneasca, acela sa se dasparta de intru alesul si blagocesti- 
vul neam al crestinilor, ca o amestecare rea si lucru ru§inat ; si sa se des- 
parta de dinsul muiarea fara de cuvintul nemanui si sa-s ia toata zeastrea 
\ ei §i darurile ceale de naintea nuntei, si den intr-avearea lui cita va fi, 
a treia parte de darul nuntei de nainte, atita sa ia. 

Carele va face cu muiarea lui afara de fire, acela preot sa nu se faca, 
ce numai sa se desparta de tot de dinsa; si deaca se va desparti, atunce sa 
se canoneasca cincisprezeace ani sa nu se cuminece. 


\ 


•J 


'- 


s* 112. 


ALTE CAUZE DE DESPARTEME (gl. 213-236) * 229 

mO BABBAX^t m HU.AHEA, ^ £*» VBEEN'I BE 

lUTO-tNfll   EBETICI,   SE   BASPABTE. 

GLAVA  232. 

1  7?  .1  sfintului  sabor  porunceaste  ca  de  va  lua  barbatul  Sfintul sabo, 
"Tannic xnuial 2SST- pravoslavnica muiare sa ia barbat eretrc, 

^rf de^e T2tai partea ereticuhn sa so intoarca de in eres, sa se  £*| I-" 
faca pravoslavnic, atunce sa nu se desparta. 

PENTBU BABBATUL CABELE VA AVEA ME1ABE SA SE INDRA- 

CEASCA SI VA  SA  0  LASE. 

GLAVA  233. 

a dracului, atunce sa o lase ji sa ia alta _ 

va afla tot intr-acea patimaji nu se va zfcav ae ai    , 

facuse nunta, atunce de graba n»d«P J^rtSrte pre muiare trei ani si 
am zis mai sus, asa sa hie, ca barbatu J 8« a?*^e f -^ asa porunceaste 
sa o hraneasca si sa poarte grip de tamadu^ea ^*9J^    ^ 

St^K^t ^£^-i «i sus, pSna ce 
sa vor implea acei cinci ani. 


mrMTMI PATFYI* SAU LOVITUBA CE LOVEASTE PBE OM SI CADE 

OS BE  SA BATE  SAU  SE TAVALEASTE  SI-I MERG  SPUMELE 

CEM SE JEBECA LA ABEVERITA MABEA BESEARICA P1NA ASTAZI. 

GLAVA  234. 

ror biruitonu preasfmtul si a *oato.lu™e* J^L ' t aCea patima mai 
sfintul lui sabor. fnsa cum fi -j™^^^ ei si se va martu- 
denainte de ce nu se va hi fost bl agos lovit cu ^*& '^ de nice 0 

si tsasKs f =i • f g£ -;i= was 


N 


/ 


Cauta da vezi 
raspunsul pa- 
triar§esc. 


■ 


\ 


230 


INBREPTAREA  LEGII 


adeca, sa o lase pina intru toata viata lui, nice intr-un chip. Drept aceaia 
de sa va timpla acea patima de lovitura sa vie si la barbat, asijderea si 
muiarea sa n-aiba nice o voe sa ia alt barbat pin-intru toata viata acelui 
barbat al ei; iara cum am zis mai sus, de va hi fost avut acea patima 
mai nainte de ce nu se blagoslovise cu muiarea lui, atunce sa aiba voe 
acea muiare a lui sa se desparta de dinsul fara. de nice o indoire si sa ia 
pre alt barbat  ncoprita. 


1 


■ 


Nichita, mi- 
tropolitul Ira- 
cliei. 


Cauta da vezi 
rdspunsul pa- 
iriarsesc. 


DE SA VA TiMPLA CUIVA SA SE DUCA iNTR-ALT LOC SI ACOLO 

SA TIE POSADMCE, SAU SA NU TRIMEAjA MUERII LUI CHEL- 

TUIALA DE  HRANA VIETII  EI,  ACELA  SA  SE  DASPARTA. 

GLAVA  235. 

- m Muerii cariia se va duce barbatul de la dinsa si va sedea intr-alt loc, 
si acolo sa ia posadnica sa tie, atunce acea muiare a lui n-are voe sa ia 
alt barbat, numai ce sa-1 asteapte trei ani sa se intoarca la dinsa si acela 
barbat sa-s lase posadnica si sa tie pre acea muiare pre leage, iara sa 
nu o desparta, nice ea sa nu se marite a doa oara pina va fi barbatul ei 
viu ; iara deaca  va  muri, atunce sa fie sloboda a sa marita, cum zice 

apostolul. , 

Insa tocmeala aceasta asa se-au facut cu judecata saborului, de vladica 
al tuturor, preasfintul si a 'toata lumea patriarh, chir Dionisie, valeato 
7602, mesita fevruarii. Cace cind se timpla barbatului sa se duca intr-alt 
loc si sa se zaboveasca cinci ani de la casa lui si nu-s va aduce aminte 
nem'ica de muiarea lui, sau sa-i trimeata de cheltuiala hranei ei, sau carte, 
ce o va lasa de tot fara de nice un ajutoriu, impreunare ca aceaia sa se 
dasparta de tot fara de nice o opreala si sa fie volnica muiarea sa-s ia 
alt barbat pre leage. Deci de atunce aceasta tocmeala asa se judeca de 
adevarata marea besearica si de toti sfintii arhierei ca pe dreptate si pre 
leage ce iaste si se cade 


Marele  Yasi- 
lie, canon. 31 


Sabor.  6,  ca- 
non. 89. 


PEXTRU  MUIAREA  CARIIA I  SE  VA  DUCE  BARBATUL,  SAU  SE 
VA FACE ROB, SAU SE VA DUCE LA OASTE SI SE VA FACE PERIT, 

SI  EA  VA  VREA  SA  SE  MARITE. 

GLAVA  236. 

Canonul 31 al marelui Vasilie zice : muerii cariia i se va duce barbatul 
afara, intr-alta cetate sau oras sau sat, sa faca cale, sau la oaste, si se va 
face perit si de-acia nu se va mai auzi de dinsul ce s-au facut, iara muiarea 
de nu va astepta sa auza mai adeverit de marturii credincioase sa martu- 
riseasca pentru barbatul ei murit-au, n-au murit, si va vrea sa se marite 
sa ia alt barbat, aceaia sa se judece ca o curva. 

Insa de sa va timpla sa calatoreasca nestine, sau se va duce la oaste 
si nu se va auzi de dinsul ca tra iaste, iara muiarea se va marita, apoi el 


V 


• 


Lfc- 


t 


j 


BIGAMIE (gl.  237) 


231 


Zrl 


Leu §i Costan- 
tin imparatii. 


Zri. 


se va intoarce la mosie si ia casa-s si-s va afla muiarea maritata dupa 
alt barbat, atunce de va vrea o va dasparti de acel barbat si o va lua 
ca o fameae a lui. De-acia nice barbatul carele o au luat nice acea muiare 
carea 1-au luat se pedepsesc, caci ca n-au stint ca traiaste si iaste viu. 

Iara de sa va timpla sa nu vrea muiarea pre barbatul eel de intii, 
ce numai pre barbatul eel de-al doilea, atunce sa nu o lasi sa ia pre acel 
barbat al doilea. Iara de nu va vrea sa se dasparta de voe, atunce sa 
o desparta si fara de voia ei si ca o curva sa o canonesti. 

Numai aceale mueri ce sa iarta si nu se canonesc, carele deaca-si vad 
barbatii lor cei de intii, sau vor auzi ca traesc, intr-acel ceasu-si lasa ai 
doilea barbati ai lor si merg intr-alta casa de sed pina-s vor dobindi bar- 
batii lor cei de intii. 

Iara muerile carele vor auzi ca traesc barbatii lor, sau-i vor vedea 
ca au venit si nu vor mearge dupa dinsii, ce vor sa tie ceia barbati ai 
doilea, iara nu pre cei de intii, pre leage, atunce nice o ertaciune lor nu e, 
nice au, numai ce sa canonesc ca niste curve. 

Barbatul ce sa va duce intr-o calatorie, sau la oaste si nu va veni Armenopul. 
• preste multa vreame, atunce, citi ani se va zabovi, tot sa-1 asteapte muia- 
rea. Iara de nu va veni carti de la dinsul si va auzi ca au murit, atunce 
numaidecit sa nu ia alt barbat pina nu se vor afla marturii credincioase 
' sa marturiseasca cu juramint pre dumnezeiasca si sfinta ievanghelie 
cum stiu de acel om ca au murit. Atunce sa se faca zapis pre marturia 
acelor marturii si sa-1 tie pentru adeverinta ; de-acia sa fie volnica muiarea 

sa ia alt barbat, al doilea, pre leage. 

Iara pentru cei robiti, nearaoa lui Leu Inteleptul porunceaste : muia- 
rea sa nu afle vinuiala pentru barbatul ei carele se afla in robie, sa ia 
alt barbat ; iara de va si lua alt barbat, atunce sa fie volnic neaparat 
barbatul ei eel ce-i e pre leage, cind va veni de in robie, sa o desparta 
de acel  barbat al doilea, sa o ia acel de intii, ca pe un madular al lui. 

Afara de vinele ceale ce s-au scris mai sus, de va indrazni cineva sa  Maihei. 
se desparta de muiarea lui si sa ia alta, acela sa se afuriseasca, si de la ' 
besearica sa se goneasca pina ce sa va intoarce de o va lua. 


Nearaoa a lui 
Leu Inteleptul 
tmparat. 


'fc 


PENTRU BARBATII  CE VOR LUA DOAO MUERI;  SI  PENTRU 
MUERILE CEALEA CE ClND LE VOR LIPSI BARBAJTI BE ACASA, 

IARA  BALE   SE   VOR   MARITA. 

GLAVA  237. 


Cela ce va lua doaa mueri si se va cununa cu amincloa, ce sa zice Zac. 1. 
cu una intr-un loc, cu alta intr-alt loc, si vor fi vie amindoaa, acesta 
lucru, dupa pravilele celor imparati batrini, vechi, de demult, unora ca 
acelora li s-au fost facind moarte, iara in veacul de acum se cearta dupa 
voia judecatoriului, ce sa zice sau sa-1 bage in ocna, sau-1 vor purta pre 
in tirg cu pialea goala pre toate ulitele ; si sa i se ia toate bucatele, sa fie 
domnesti, pentru ca nu i se mai cuvine sa aiba bucate de vreame ce s-au 
pierdut cinstea si iaste de ocara si de toata rusinea. 


232 


INDREPTAREA  LEGII 


Zac. 2. 


v 


- 


I 


■ 


■ 


■ 


'.u 


i 


B 


B 


I 


V 


Zac. 3. 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. #• 


Zac. 10, 


Zac. 11 


Zac. 12, 


■ 

Pre unele locuri, pre unii ca acestia, carii iau doaa mueri, poarta-i 
pre ulite cu pialea goala, sezind calare pre magariu, si-i tot bat cu doaa 
furci ce tore muerile. Asijderea si pre mueri, pre ceale ce iau doi barbati, 
iar le poarta cu pieile goale pre magari si le bat cu doaa comanace sau cu 

doaa islice. . , 

Intr-un chip se cearta muiarea ce va lua doi barbati, ca si barbatui 

ce ia doaa mueri. 

Cela ce va avea doaa mueri la vreamea mi, cindu-i in toata virsta, 

acela e judecat numai sa fie de moarte. 

Cela ce sa va cununa cu doaa mueri si sa fie amindoaa vii, acela face 
prepus sa fie eretic. Drept aceaia trebuie sa-1 intreabe ce gind are spre 
taina cununiei, carea iaste de o tine besearica ; si de sa va gasi sa fie eretic, 
atunce se va certa cu moarte cumplita. 

Cela ce va lua doaa mueri, si amindoaa jupinease, acela sa se cearte 
dupa cum va fi voia judecatoriului. Ce insa, voia judecatoriului atita se 

tinde, citu-i va lua si viata. 

Nice un vladica sau patriarh nu poate nice intr-un chip sa slobozeasca 
pe  vreun barbat sa-s ia doao mueri, sau muiarea sa-si ia doi barbati. 

Muiarea carea se'va cununa cu un barbat carele va avea si alta muiare 
vie, aceaia de va putea arata la judecatoriu cu bune si credincioase marturii 
ca acealea, cum n-au stiut ca are muiare, aceaia nu se va certa; iara de 
nu vor arata cu marturii, atunce se vor certa amindoi. 

Cind se va afla cum n-au stiut muiarea ca are barbatui s-alta muiare, 
iara dup-aceaia se va arata si muiarea cea dentii, atunce de va putea 
arata la judecatoriu cum ea n-au stiut cum el are si alta muiare, atunce 
poate sa-si ia zeastrele ce-i va fi dat si alt tot ce-i ya fi daruit, iara de-i 
va fi daruit si el ceva, atunce poate sa nu-i dea lui nemic de in ce va fi 
fost a lui. Iara de sa va alia cum marturiile ei nu sint deplin, nice adevarate, 
atunce cu darurile ce i-au fost dat barbatui, va piarde si zeastrele ei, si 
asa vor fi toate domnesti, iara pre dinsa o vor certa impreuna cu barbatui. 
' Cind va lua muiarea al doilea barbat socotind cum eel dentil iaste 
mort, atunce de va putea arata inaintea judecatoriului cu marturii ca 
acealea destoinici de-a sa creaderea, cum i-au adeverit cu nadeajde sa 
fie mort, atunce nu se va certa ; iara de nu vor fi marturiile oamem de 
credinta si va cunoaste judecatoriul ca imbla fara isprava, atunce se va 

certa   muiarea. ..  w  . .    ,  , .,    , - , „. 

Toate pravilele imparatesti dau voe muern sa-si ia al doilea narbat 

cind va raminea de barbat o 'seama de vreame, dupa cum se-au tocmit ; 

cum se-ar zice deaca se va afla cum i-au robit barbatui, atunce sa-1 asteapte 

cinci ani,  numarindu-i de in ce vreame 1-au robit.  Iara de i se va fi 

dus barbatui la oaste, ce sa zice sa fie slujitoriu, pre acela sa-1 asteapte 

patru ani, cum au fost anii cei vechi di demult, iara acmu intr-acesta 

veac scrie sa asteapte zeace ani. _ a   ^ 

Cela ce au fost singur tiitoriu, marele imparat Iustiniian, da inya- 
tatura cum sa n-aiba voe nice puteare sa se mai marite dupa al doilea 
barbat, macar de-ar astepta citi ani de multi, deaca nu va putea ales 
lucru sa inteleaga de barbatu-si, viu e au mort, ce numai cind va inteleage 
foarte adevarat, atunce va fi sloboda. 


1 


- 


( 


I 


■ 


B 


• 


CAZURI DE ADULTER. CONSECINTE  (gl.  238-241 


233 


Moartea barbatului se arata pre veaste, cind se aude yiu e au mort. Zac. 
Iara cind se va auzi ca iaste loc nu departe, atunce nu ajunge cu atita, 
sa zica nestine cum au auzit, ce sa zica cum 1-au vazut cu ochn mort, 

atunce  sa  creaza. , „ ,    ,  7 

Cind se va afla numai o marturie sa zica cum au vazut pre barbatul M 
cutariia mort, atunce ajunge atita sa arate cum iaste acela mort, p atimce 
cu aceasta marturie poate muiarea sa se marite, sa-si ia |i al doilea narbat. 
Poate muiarea sa trimita un om acolo unde i-au fost barbatul, 
se intreabe de viu, de mort ; si cum va spune acela, judecatonul va creade 
si va da voe muerii sa se marite, sa-s ia alt barbat. Insa trebuie sa soco- 
teasca judecatoriul de va fi acela om ce au trimis, om ca acela sa tie 
destoinic  de  a-1  putea  creaderea. 


13. 


14. 


Zac. 15. 


I 


" I 


* 


PENTRU C lELA CE SE VA AFLA C€ SOACBA-SA, SI BE CANONUL LOB. 

G L A V A  238. 

De sa va afla cineva cu soacra-sa trupeaste, adeca sa faca pacat cu Mattel 
muma logoditei lui, sau cu alta rudenie da pe trup a ei, mai namte 
de blagoslovenia logoditei lui, atunce sa nu se faca acea nunta, ce sa se 
opreasca. Iara deaca se va fi blagoslovit cu fameaia lui, atunce-i va fi 
Vvenit acel pacat de-1 va fi facut impreunare de singe, atunce nunta sa nu 
se desparta, ce numai sa se canoneasca  ceia ce au facut  amestecarea 

6 ^ifra canonul lor iaste ani 12 ; si-1 vor taia si mai putin, de vor vrea 
sa faca post,  metanii si  milostenie. 


Postnicul 


PENTBU CELA CE-S VA BESPABTI MUIABEA DE BALL  SAU DE 

VINA  ALTH  MUERI. 

GLAVA  239. 

De-s va desparti nestine muiarea de vina al^ii mueri, au vaduo au 
fata, atunce nu lasa pravila sa ia muiare pre ceaia ce au fost vina da s-au 
despartit muiarea  lui  pentru  dinsa. 


Mathei, 


PENTBU  CUB VIE  SI DE  CANONUL EI. 

GLAVA  240. 


^.   Canonul al sfintilor apostoli porunceaste ca cine-si va lepada muiarea 
\ fara cuvint de vina,' adeca sa o goneasca de in casa lui, atunce nu poate 

sa ia alta, numai ce sa afuriseaste. . . 

Carele se va vadi ca au imblat cu o muiare, acela nu poate sa o ia 

intru nunta, adeca sa se blagosloveasca cu dinsa. 


Apostolii, 
zac. 48. 

Mathei. 


jT 


234 


i N D REPT ARE A  L E Gil 


Dazlegare. 


A  lui  Arme- 
nopul. 


Marele Vasi- 
lie. 

SooorulAnchi- 
ra, canon. 20. 
Poslnicul. 


Un om au avut muiare si au imblat cu alta; de-acia se-au lasat de 
acea curva si s-au tinut pre muiarea lui cea blagoslovita; apoi nu s-au 
minat multa" vream'e, ce au murit muiarea lui cea blagoslovita; de-acia 
el au vrut sa ia pre cea ce imbla cu dinsa mai nainte. Iara sfintii parinti, 
deac-au vazut asa, oprit-au aceasta cu totulusi tot, nicecum sa nu se 
faca; ca macara'de s-au si lasat de dinsa -de tot si se-au parasit, iara 
pina au fost muiarea lui vie el au tot imblat cu dinsa ; pentru aceaia nu 
poate aceasta sa se faca nunta, cace ca iaste fara de leage. 

Cine se va vadi intru curvie, rnaeara de nu va esi de fata, acela nu 
poate sa o ia muiare, ca 1-au banuit oamenii ca au imblat cu dinsa, ca 
sa nu se adevereaze banuiala sa zica oamenii ca adevarat au imblat cu 

dinsa, pentr-aceaia o au luat muiare. 

Iara  pentru  canonul  curviei,  zice  marele  Vasilie, sa nu se cumi- 

nece ani 15. , 

Iara sfintul sabor de la Anclnra, canonul 20, porunceaste:  pe prea- 

curvariul ca pe un curvariu sa-1 canonesti, adeca ani sapte. ^ 

Iara dumnezaescul patriarh Postnicul porunceaste: dupa 3 am sa se 
pricestuiasca sfintei priceastenii, iara asa adevarat sa manince sec la al 
noaolea ceas si metanii 250 ; iara dc nu vor face aceastea, atunce sa tie 
in canonul de'sus, care au zis purtatorii de dumnezeu parmti ai saborului 
de la Anchira. 


'* 

<■ 


" 


i 


Leu §i Coslan- 
tin imparaii. 


Nichifor  Ta- 
rigr&deanul. 


Zac. 1. 


PENTRU  OMUL  CARELE-S  VA  AFEA  MUIAREA  CURVIND  SI  VA 
UCIDE  PRE 13l\SA  SI PRE  CURVARIU;  SAU  O VA  UC.IDE  PArA 

DE  VINA,  SAU  FARA I)E  VOIA  LUI. 

GLAVA  241. 

De-s va afla nestine muiarea sa faca pacate cu alt barbat, adeca 
sa curveasca, insa de va ucide pre dinsa si pre curvariu, acela nu se 
pedepseastc adevarat de-i va afla inlauntru in casa lui; iara de-i va alia 
af ara de 'casa si-i va arata cu marturii credincioase, atunce se dasparte 
de dinsa si-i dobindeaste si zestrile, cum zic pravilcle. 

Iara de o va ucide de voe necurvind, acela alta muiare  sa nu ia, 

numai ce sa se canoneasca ani 20, sa manince sec si sa nu se pricestuiasca. 

•  Iara de o va bate pentru vreo vina, si pentru o mica lovitura va mun 

fara de voia lui, acela sa se cearte a treia parte de ucidere. De-acia, de 

va vrea, se va insura, cace ca se-au facut fara de voia lui acea moarte. 


* 


PENTRU  UCIDERE;  SI  ClTE  FELIURI  DE  UCIDERI  SlNT 


GLAVA  242. 


De vreme ce vom sa graim si pentru ucidere, ce sa zice pentru moarte 
de om, intii se cade sa stim cum un feliu de ucidere sa ehiama grabnica, 
iara alta se ehiama apestitoare. Dece cea grabnica se ehiama mtr-acesta 
chip  cind eel ucis nu iaste uciderea a lui, ci au fost sa uciga pre altul, 


! 


'S 


UCIDERI (gl. 242-247) 


235 


iara graba au pripit de au ucis pre dinsul in locul aceluia. Ueidejjea cea 
mai apestitoare asijderea sa chiama c-au fost sa uciga pre dinsul, iara el 
au ucis pre altul in locul lui; cum se-ar zice ca apestoriul au pus vina lui 
asupra altuia si au ucis pre acela in locul lui. 

A doa, se cade sa stim cum alt feliu de ucidere sa chiama cu insa- Zac. 2. 
laciune cind se timpla, cum se-ar zice, cu insalaciune si cu pofta de ucide 
unul pre altul. Alta ucidere se chiama cu nesocotinta cind, cum se-ar zice, 
nu ar avea nestine nice cu gindul a gindi, nice cu inema a pofti sa faca 
ucidere, ce numai cace se va miniia pre un om de-1 va injura si-1 va bate; 
de-acia dentr-acea batae i se va timpla moarte, atunce aceaia ucidere se 
chiama pentru nesocotinta lui, ca s-au nemerit de i se-au prilejit moartea 
de minile lui. Alta ucidere iaste iaras de sa chiama cu gresala, intr-acesta 
chip: cind arunca nestine intr-un dobitoc sau intr-o pasare cu o piatra 
si se nemereaste de loveaste pe vreun om si-1 ucide ; aceasta se chiama 
ucidere cu gresala. 

A treia, sa stim inca mai adevarat in ce chip sa chiama moartea Zac. 3. 
grabnica. Cind se va prileji doi oameni sa se ia a sa prici de in cuvinte 
pina-§ vor aduce aminte de vor pomeni de multe lucruri; dece de intr- 
aceale cuvinte se va rani unul la inema si-1 va birui miniia si intr-acel 
ceas va sari asupra lui si-1 va ucide de tot intr-acel loc; iara de-s va mai 
ingadui firei intr-acea data si va mai socoti, si fiind biruit de vrajba, se 
va apuca si-1 va ucide, aceasta ucidere iaste mai rea decit ceaia de intii ; 
aceasta se chiama moarte apestitoare pentru ca o face omul cu tot deadinsul. 

A patra, sa stim cum ucide unul pre altul si-1 omoara cu iiece feliu Zac. 4, 
de moarte: au cu minile-1 sugruma, sau-1 nadusaste impresurindu-1 cu 
ceva pina crapa, cum de multe ori se prilejaste si acestor coconi micsori . 
cindu-i nadusesc in asternut muerile cealea ce-i apleaca, sau cindu-1 va 
calca cu picioarele, sau-1 va ucide cu pumnii poncisi in inima pina-1 va 
omori, sau-1 va bate cu capul de pareate pina-1 va omori. Aceastea toate 
le face, pentru sa scape de certare, cu insalaciune; iar?i de sa va vadi, 
atunce acela sa se cearte ca un ucigatoriu. 

* 

IMiNTHU  PEDEPSA UCIGAtOKILOR DE OAMENI; CE LI SA CADE, 

DUPA DEALA LOR,  SA LI  SE FACA. 

GLAVA  243. 

Pcdepsa  ucigatoriului  nu iaste alta fara numai moartea, dupa cum Zac. 2. 
scrie sfinta scriptura cea veache si cea noaa si dupa cum dau invatatura 
pravilele. 

De-ar fi nestine boiaren sau de-ar fi fameae, ncmica nu se va folosi  Zac. 2. 
cu aceaia sa poata scapa de pedepsa uciderii, ce tot sc va pedepsi boia- 
renul  si  muiarea,  deaca  vor face  ucidere,  ca si fiescine  de in  cei  mai 
prosti  oameni. 

Uciderea ce o va face muiarea sau robul sau eel slobod, sau cunoscut Zac. 3. 
sau necunoscut, aceia de pururea toti intr-un chip se vor pedepsi. 

Cela ce va ucide cocon micsor, acela se va pedepsi mai cu rea moarte  Zac. 4. 
decit cela ce ar fi ucis barbat deplin. 


236 


iNDREPTAREA  LEGII 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


s 


Zac. 10. 


Zac. 11 


Zac. 12. 


Cela ce-s va ucide fata in ceasul ce o va afla curvind cu cineva, acela 
nu se va pedepsi ca un ucigatoriu. 

Cela ce-£ va ucide muiarea in vreamea eind o va gasi curvind cu altul, 
acela nu se va pedepsi ca un ucigatoriu. 

Cela ce sa va apara de vrajmasul lui sa nu-1 uciga, §i de va ucide el 
pre dinsul, acela sa n-aibanice o certare, mai virtos la vreame cindu-1 va 
vedea ca vine asupra lui cu arme pentru sa-i ia viata. Iara de va putea 
sa se sprijaneasca intr-alt chip, cunoscind ca n-are puteare sa-1 uciga, 
iara el, intr-o pizma, totu§ il va ucide, sau de-1 va ucide intr-alta data, 
iara nu intr-acela ceas cind veniia asupra-i, atunce sa aiba certare ca si 
ucigatoriul. 

Cela ce va ucide pre cineva cu gresala si fara de voia lui, acela sa nu 

se cearte ca un ucigatoriu. 

Cela ce va vrea sa scape de naintea vrajmasului sau, si intr-alt chip 
nu va putea, ce va arunca cu vreo piatra, iara vrajmasul se va pleca, 
piatra va nemeri pre altul si-1 va ucide, atunce, de vreame ce sa va afla 
ca intr-acel loc n-au fost alti oameni strinsi pre linga acel vrajmas fara 
numai acela, atunce acela sa n-aiba nice o certare ca un ucigatoriu ; iara 
de vor fi fost oameni multi strinsi prejiur acel vrajmasu si el au aruncat 
cu piatra, atunce se va pedepsi. 

Cela ce va rani pre altul nu cu rana de moarte, iara el se va lenevi 
si nu va pazi curind sa se tamaduiasca, sau va fi facut altceva impotriva 
ranei, au va fi mincat sau baut $i se va fi obrintit si dentr-aceaia i se 
va fi timplat de va fi murit, atunce cela ce 1-au ranit nu se va certa 
ca un ucigatoriu, ce mai putin, cum va socoti judecatoriul. . 

Oricare boiaren va face moarte de graba, ce sa zice va omori pre cineva 
intiia data, cit vor inceape a se prici de in cuvinte, atunce de sa va prileji 
acel boiaren sa fie de treaba si de folos aceii tari si de va avea ayutie, 
atunce se va pedepsi cu bani multi, dupa cum va fi voia judecatoriului, 
numai cace iaste om de treaba tarii; iara de nu va da bani preste doao, 
trei zile, atunce sa-i faca moarte si aceluia. Iara de va fi uciderea ce-au 
facut apestitoare, nu va fi grabnica, cum se-ar zice, deaca se vor fi pricit 
il va fi ucis peste vreo doao, trei zile, sau de-i va fi eel ucis ceva ruda, 
sau-1 va fi ucis cu inselaciune sau alta asemene acestora, atunce nice 
intr-un chip sa nu se pedepseasca cu bani, ce numai moarte pentru moarte. 
Asijderea si cind se va prileji de va face ucidere vreun boiaren §i de nu 
va fi nice de o treaba tarii, acela de-ar da citi bani, tot nu se va putea 
rascumpara, far' numai cind ar da niscare bani sa ajutoreasca la vreo 
nevoe a tarii. Iara care boiaren bogat se va fi izbavit cu bani de moartea 
cea grabnica si apoi iarasi va fi facut al doilea rind iara aceaia ucidere 
grabnica, acela nu se-ar putea mai plati cu bani, macara de-ar scoate 
tara din ce nevoie, sau macara de 1-ar ajutori si altii striini cu ce ar putea 
sa-1 plateasca, tot nu iaste putinta cu nemica sa-1 izbaveasca pre cela ce 
va fi facut doao morti grabnice, ce numai sa i se dea pedeapsa ca unui 
ucigatoriu, iara intr-alt chip nu poate fi. 

Cind se va prileji vreun om de clirosul besearicii sa faca ucidere 
grabnica, atunce acela se va pedepsi cu aceasta: sa-1 duca la o minastire 
departe, sa saza acolo in toata via^a lui; iara de-s vor prepune ca va sa 


i 


. 


i 


I 


r* 


i 


UCIDERI (gl. 242-247 


237 


fuga, atunce sa-1 inchiza intr-o temnita, sa zaca acolo pina la moarte. 
Iara acmu, drept ucidere grabnica de va face cineva de in cliros, trimitu-I 
de-1 baga in catarga ; iara drept moartea cea apestitoare, fac moarte drept 
moarte. 

■ 

Fiecine de in cliros poate sa-s daruiasca cinstea sa oricui va vrea, carea  Zac. 13. 
an avut de la besearica, insa sa faca aceasta mai nainte di ce-1 va osindi 
judecatoriul spre moarte si mainte de ce-1 vor certa ca pe un ucigatoriu. 

Ucigatoriul, inca fara de ce-1 vor pedepsi cu moarte, iaste datoriu inca Zac. 14. 
sa si plateasca rudelor celui ucis toate cheltuialele ce-au facut, cit au dat 
la vraci si alte ce sa vor fi pagubit pe ranele lui. f*>i inca mai iaste datoriu > 
sa plateasca moartea, rudelor, ce sa zice sa plateasca pre zi citeva zile 
inainte, pe cit va fi voia judecatoriului. Dreptatea arata cit ar fi trait 
acel mort in lume. §i inca iaste datoriu sa hraneasca si coconii celui mort 
si inca si pre ceialalti oameni ce va avea, carii i-au fost el hranind pina 
au fost viu. 

Ucigatoriul  nu  iaste  datoriu  nice  cu  o  cheltuiala  ci'nd  va fi facut  Zac. 15, 
uciderea in gresala, sau cind va fi facut ucidere pentru sa scape de vraj- 
masul lui ca sa nu-1 uciga pre dinsul, fara numai de va fi ucis pre altul 
in locul vrajmasului sau, cum se-ar zice, pre cela ce-au intrat la mijloc 
sa-i desparta, sau si cela ce-au fost stind aproape linga vrajmas. 

Caruia i sa va timpla sa-s uciga pre tata-sau, pre acela, in zilele ceale Zac. 16. 
vechi, intiiu-1 batea cu vene de bou verzi, foarte tare ; de-acia atunce viu-1 * 

baga intr-un sac si intr-acel sac baga si un ciine si un coco^ si o napirca 
si o maimuta ; de-aciia-1 arunca in mare sau in apa, cu toate cu aceastea, 
insa de vrea fi aproape marea, iara de nu, ei-1 lepada unde stiia niste heri 
salbatece. * 

Iara acuma-i lasa pre voia iudecatoriului, de le dau moarte mai cum- Zac. 17. 
plita decit altora ; cum se-ar zice, intii le tae mina ceaia ce-au ucis, intr-acel 
loc unde au ucis pre tata-sau; de-acia-1 leaga de coadele cailor si-1 due 
tragindu-1 pre ulite pina la locul eel de pierzare; de-acia intiiu-i tae capul, 
de-acia-1 tae suvite sau si intr-alt chip, dupa cum va socoti ; iara nice 
intr-un chip nu se cade sa-1 ingroape in pamint. 

Cela ce va ucide pre altul, carele au fost %iind mobile cuiva, intr-acesta Zac. 18. 
chip ca sa caza pre mina lui, atunce de vreame ce sa va arata lucrul c-au 
facut una ca aceasta, atunce nice el, nici feciorii lui nu vor incapea sa 
mosteneasca aceale ocine, ce ramine mosiia sa fie domneasca de vreame 
ce nu vor fi alti mo§neani de intr-acea spita care au fost ucigatoriul. 

Oricine-s va ucide muiarea,  sau muiarea pre barbat, atunce uciga-  Zac. 19. 
toriul n-are nice o treaba la ocine, ce sa vor da parintilor; iara de nu vor 
fi parintii ai acelui ucis, atunce acelea ocine sa le pe domniia. 

De va lasa cineva bucatele si ocinile sale cu zapis vreunui om, sa Zac. 20. 
fie toate ale lui dupa moartea muerii lui, sau a vreunui cocon a lui, si  . 
deaca va lua cela zapisul, atunce-i va fi urit a astepta, ce va omori pre 
ceia ce tin ocinele ca sa le apuce mai curind el, atunce va piarde acela 
tot citu-i spune zapisul, si ocinele vor fi domnesti; iara pre acela, de in 
afara de paguba-1 vor certa intru tot ca si pre un ucigatoriu. 

Cind va fi un om bolnav §i va lasa cuiva sa mosteneasca mult putin  Zac. 21. 
ce va avea si-i va face si zapis, iara acel mosnean nu va griji de dinsul 


- 


w 


i: 


5 


*r 


S 


tr 


238 


tNDREPTAREA  LEGII 


Zae, 22. 


Zac. 23. 


Zac. 24. 
Zac. 25. 


Zac. 26. 


. 


Zac. 21, 


Zac. 28. 


Zac. 29 


Zac. 30 


sa-i aduca vreun vraci bun sa-1 pazeasca cindai doara 1-ar tamadui, ce-1 
va lasa asa negrijit si nescocotit, si de va muri bolnavul, atunce acela-si 
piarde mostenirea si' vor fi toate bucatele si ocinele donmesti. 

De vreame ce ocinele ucigatoriului se trag de in batrim, ce sa zice 
de la parinti, atunce coconii ucigatoriului nu-si vor piarde ocinele carele 
li sa vin de la mosu-sau, nice vor putea sa fie donmesti, ce sa vor lua 
numai ocinele ce va fi dobindit ucigatoriul. 

Cela ce va rani pre altul si nu-1 va omori, acela nu-s va piarde mosna ; 
si mai virtos cind se va timpla dupa ce se va tamadui de aceale rane, de-i 
va face si zapis si-1 va lasa pre urma lui sa-i tie mosnle. 

Cela' ce-s va omori muiarea, acela e ca si cum s-ar omori pre tata-sau. 

Orcine-si va omori muiarea, acela-si va piarde tot venitul ce va fi 
avind de ocinile ei, fara numai cind o va gasi curvind cu altul, pentru 
cace ca atunce nu va piarde nemica de in toate vemtunle ei- 

Muiarea ce-s va omori barbatul, aceia nu numai ce-s va piarde veni- 
turile ceale ce va li avut de la barbat, ce inca si zeastrele sale toate le va 

piarde, ca se vor lua domnesti. t 

Cind se va prileji un orn casnic in viata lui sa-si daruiasca avutna sa 
fameii sale, sau fameaia barbatului sau, acest dar sc va adevara dupa 
moarte, iara nu in viata ;' insa si moartea sa le lie de in lire, mra nu de 

vreo nevoe. .,    . . , 

Cela ce nu va chema vraci la boala muern lui, sa-i cumpere de tot 

f eliul de vracevanii si de altede toate bucatele ce-i vor trebui, si de va muri 

atunce de intr-acea 'boala, piarde-va barbatul tot venitul ce va avea depre 

ocinile muerii-si, sau macara de i-ar fi si daruit ceva, si aceaia vor lua, 

sau si alt lucru ce va fi, dupa obiceaiul locului, cum se-at zice  once ar avea 

De sa va prileji sa nu se afle vraci acolo, atunce laste datorm barbatul 

' sa trimeata unde va gasi, sa-i aduca de va fi ap.roape ; iara de va fi departe, 

nemica nu e datoriu. . 

Muiarea de nu va chema vraci la boala barbatului, sau de nu-1 va 
'  nice socoti, aceaia mi va piarde nemica de in venitul ei ce va avea de la 
barbat. 


*4 


PENTRU CELA CE-S VA UCIDE PRE TATA-SAU SATJ PRE MUMA-SA, 

ACEIA  CE  PEDEPSA  LI  SE  CADE  SA  IA. 


G L A V A  244. 


Zac. 1. 


II 


Zac. 2, 


Zac. 3, 


Cela ce-s va ucide pre tata-sau si pre muma-sa sau pre mosu-sau 
sau pre moase-sa,  acela  ce-si  ucide  parintii  mai  cumplita  pedepsa sa 

aiba  decit  alti  ucigatori. . , 

Ucigatoriul de parinti sa chiama si cela ce-s va ucide leciorul sau 
nepotul, sau de va lua nestine fecior de suflet, iara apoi sa-1 uciga, sau 
el pre dinsul, acela se chiama ucigatoriu de parinti, si se va pedepsi si 

acela ca si unii de aceia. ..,««* v- 

Nu are nevoe nimenile sa-s omoara feciorul, macara in ce gresala 
1-ar gasi; iara numai cind i se va prileji carea cumva, atunce sa spue 
iudecatoriului. 


* 


1 


* 


■ 


A 


< 


Zac. 18. 


" 


' ■ 


Zac. 19. 


Zac. 20. 


T 


Zac. 21 


ry<±. 


Zac. 22, 
Zac. 23, 


Zac. 24, 


Zac. 25. 


Zac. 26, 


240 


1NDREPTAREA  LEGII 


nice de o dezmierdaciune si alte multe ca aceastea, atunce acela nu se 
va certa ca un ucigatoriu de parinti, ce sa va certa ca cela ce face moarte 

grabnica. 

Tatal carele-s va ucide feciorul cindu-1 va prinde curvind cu mastehasa, 
acela nu se va chema ucigatoriu de parinti, ce sa va pedepsi ca cela ce 
face ucidere grabnica. Iara de va fi avind tatal. vreo muiare tiitoare si 
feciorul nu o va sti nice o va cunoa^te, atunce de-1 va gasi cu aceaia si 
va ucide pre fecioru-s,  acela  sa  se  cearte  ca  un ucigatoriu  de  parinti. 

Tatal carele-s va ucide feciorul pentru ce-s va fi lepadat leagea lui 
Hristos, acela nu se va certa ca ucigatoriu eel de parinti. 

Cela ce-s va ucide pre tata-sau pre carele-1 vor fi scos si gonit de 
intr-acel loc ce-au fost lacuitoriu, sa socoteasca ca va fi facut vreo nevoe 
§i vreo raotate acelui loc, sau pentru alta vina mare, atunce sa nu se 
cearte ca un ucigatoriu de parinti ; iara de sa va afla ca 1-au gonit pentru 
lucru pu^in, atunce sa se cearte ca un ucigatoriu de parinti. 

Cind se va timpla ori barbat, ori fameae de-§ vor impresura coconul 
linga ei intr-asternut pentru nesocotinta lor, neavind grija cum se cade 
de coconul lor, atunce aceia sa se cearte, iar nu cu moarte, ce dupa voia 
judecatoriului; iara de sa va afla c-au facut acest lucru intr-adins, cu 
inselaciune, atunce ca un ucigatoriu de parinti sa se cearte. 

Aceasta se  socotea^te  si  spre  doice  carele  apleaca  coconii  mici. 

Cind va fi nestine nebun si af ara de minte si de-s va ucide pre tata-sau 
sau pre fiiu-sau, aceluia sa nu i se dea nice un feliu de certare, pentru 
cace ca ajunge lui certare cit iaste nebun si fara de minte. 

Cela ce-s va ucide pre tata-sau, sau tatal pre fiiu-sau necunoscindu-1, 
cum se-ar zice noaptea sau schimbat intr-alte haine, sau intr-o ameste- 
catura de oameni multi, atunce iara nu se va certa ca un ucigatoriu de 
paring. Iara asa se cade sa arate adevarat judecatoriului pentru sa creaza, 
cu credinta mare, cum ca nu 1-au cunoscut. Deaca vreame ce judecatoriul 
nu creade si de sa va afla lucrul ca nu e de-a creaderea, atunce tot sa 
se  cearte  ca  un  ucigatoriu  de  paring. 

Cela ce-$ va ucide pre fiiu-sau pentru sa scape denaintea lui sa nu-1 
uciga, acela sa nu se cearte nice cu o certare. Cum se-ar zice, invatindu-^ 
feciorul, elu-1 bate cu masura, ca un tata ; atunce de sa va porni fiiu-sau 
si va inceape a lovi pre tata-sau, atunce tatal poate ucide pre fecior si 
intr-acel ceas sa-1 ornoara si sa nu pata nice o raotate. Iara de-1 va fi 
prea trecind cu bataia cu vrajrnasie ca aceaia si cu arme, atunce poate 
fiiul sa se ridice asupra tatine-sau, §i atunce la acea batae de va ucide 
unul pre altul, se vor certa ca niste ucigatori, iara nu de parinti. 

Oricine-s va ucide feciorul carele va fi nascut cu niscare seamne sau 
prici groaznice ca acealea, cum ar fi cu capul ca de dobitoc sau cu tot 
trupul sau de tot cu totul sa fie lucru ca acela, nice de o treaba si cumu 
e mai grozav si cum sa nu se poata socoti sa fie om, acela ce-1 va ucide 
atunce sa n-aiba nice o certare. Iara asa trebue sa socotim pentru seamne, 
adeca coconii carii nasc cu 6 deagete, sau numau cu 4, sau cind vor fi 
cu trei miini, sau cu trei picioare, sau numai cu o mina, sau cu un picior, 
sau sa-i fie mai mici deagetele, pentru ca atunce cu acea gresala ei pot 
sa se hraneasca ca §i alti oameni fara nicie o sminteala. 


v 


, ; 


■ t 


■  'l 


i 


t> - 


\: 


*< 


I * 


UCIDERI (gl. 242-247) 


241 


■ 


i - 


Oricine va ascunde si va tacea uciderea si moartea tatine-sau sau 
a fiiu-sau, sau a muerii lui, sau muiarea a barbatului, sau a fratine-sau, 
acela face prepus cum sa fie stiind sau sa fie §i sotie cu acei ucigatori ; 
drept aceaia sa i se dea strinsoare sa spue, iara  de nu,  sa i se dea 

munca tare. 

Cind se va afla nestine ucis in casa la muiare-si, atunce sa munceasca 
pre muiare §i pre altii pre toti citi au fost in casa, ca sa spue cine 1-au ucis. 

Oricine-s va gasi fata sa cea de trup curvind cu cineva, atunce poate 
sa-i faca moarte, iara insa sa uciga irnpreuna cu dinsa si pre curvariul si 
sa n-aiba nice o  certare. 

.'   Asijderea de ova gasi ca curveaste cu om de in clirosul besearicii, 
iara poate sa-i uciga pre amindoi si sa nu se teama de afurisanie. 

Oricine-s va gasi fata grea de copila, acela poate sa o uciga de tot 
§i sa nu i se dea certare de moarte, ce sa pata alta oarece certare, 
dupa  cum va fi voia judecatoriului. 

Tatal curvei poate sa uciga inca si pre so^iia curvariului fara nice 

b certare. . 

Tatal curvei poate inca si pre fiiu-sau sa-1 trimeata sa-si uciga pre 
soru-sa cind va curvi, impreuna cu curvariul, si si pre sotia lui, de va 
avea, si sa n-aiba nice o certare. Iara de va face feciorul acest fel de 
ucidere fara de voia tatine-sau, atunce sa se cearte cu moarte cumplita. 

Tatal curvei inca poate sa-si chiame si priatenii lui, sa se sfatuiasca 

pentru sa-i uciga fata si pre curvariu, §i pentru acesta sf at nimenile nice 

o certare sa n-aiba. ■''    . ^ 

Curvariul cindu-1 va gasi tatal curvei.de fata curvind si va vrea sa-1 

uciga, iara curvariul va ucide pre dinsul, acela sa se cearte ca un uciga- 
toriu, de vreame ce pravila nu-i da voe sa stea impotriva tatalui curvei. 

Cela ce va curvi cu muiare cu barbat §i de-1 va gasi de fata barbatul, 
vrind sa-i uciga, iara atunce va ucide curvariul pre barbat, acela sa se 
cearte ca un ucigatoriu, de vreame ce nu s-au dat voe barbatului sa-^i 
uciga muiarea si curvariul cindu-i va gasi, cum se-au dat voe tatalui. 

Aceasta puteare o da pravila tatalui curvei, cind se vor timpla aceaste 
lucruri, ce sa zice cindu-i va afla pre amindoi intr-un loc, iara de-$ va 
ucide fata iara curvariul va fugi, nu mai poate de-aciia dupa citeva zile 
sa-1 mai uciga. Iara de va fugi fata, ucigindu-ei pre curvariu, atunce 
poate si dup-aceaia sa o uciga cind o va gasi, macara si in §ase luni, macara 
de-ar fugi §i intr-alt tirg sau oras. 

Tatal inca are voe sa-si uciga fata cind o va gasi curvind in casa sa, 
unde locuiaste cu dinsa, sau in casa cumnatu-sau ; iara de o va afla intr-alta 
casa striina, atunce n-are voe sa o omoara. 

Iara poate adevarat, de o va gasi curvind intr-aceaste doao case, 
ce am zis ; iara de va fugi sa se ascunza intr-alta casa striina si acolo de 
o va gasi curvind, poate sa o uciga fara nice de o certare. 

Cine-s va imparti fata de la sine si-i va da zeastrele toate si va lacui 
singur-de elusi, atunce nu mai are puteare de-aciia sa-i faca moarte deaca 
o va gasi  curvind. 

Cela ce va.avea tata viu, acela nu-? va putea omori fata deaca o 
va gasi curvind, pentru ca va avea certare. . 


Zac. 27. 


Zac. 28. 


Zac. 29. 


Zac. 30. 


Zac: 31 


Zac. 32. 


Zac. 33. 


Zac. 34. 


Zac. 40. 


Zac. 41. 


i 


l 


^1 

' 

^  -   .    i 

Zac. 35. 

I 

* 

A 

• . .   ■' 

1 
i 

Zac. 36. 

> 

i J 

1                . i 

.  .     '     i 

Zac. 37. 

■   • 

• 

1 

H 
- 

T 

1      -    Vi 

* 

t\ 

m 

';  ,  1 

Zac. 38. 

* 

• 

■ 
■ 

* 

Zac. 39. 

1 
1 

j 

' 

V 


16 — c. 1201 


\   y 


^ 


242 


INDREPTARKA XEGII 


. I 


- 


* 


I 


Zac. 42. 


Zac. 43. 


Zac, 


i\ 


i i 


44. 


. 


1. 


Zac. 


45. 


I 

'S 


Zac. 46. 


i 


J 


Zac. 47. 


,\'.. 


Zac. 48. 


. 


Zac. 49. 


- 


Zac. 50. 


Zac. 51. 


\ 


>   i 


Zac," 52. 


Itt L* 

I 


Zac' 53. 


Cela ce va fi vestit de om rau-$i va fi fost votru la vreo curvie undeva, 
s^u la alt lucru plin de ru§ine,  acela  nu-£  va putea ucide fata cind / 
o va gasi curvind, ca va avea cert are apoi 

Aceasta puteare se da cind vor gasi pre curvariu de fa$a curvind, 
fara nemica alta pareare, ce singur cu acel lucru fara de rusine.  ■ 

Fara de rusine lucru se socoteaste cind se vor afla amindoi in asternut, 
goli cu pieile, sau macar si imbracati deaca vor fi intr-un asternut, sau 
cind se vor gasi singuri intr-o camara, sau cindu-i vor gasi sarutindu-se, 
sau de o va tinea de tite, sau eindu-$i vor arata unul altuia rusinile ceale 
ascunse si acoperite, sau cind vor vorbi lucrure fara de rusine, sau cind 
vor ride fara de nice o dezmierdaciune. 

Aceasta puteare ce are ne§tine sa faca moarte fara de certare nu 
se tinde departe, ce numai pina la tata-sau, de vreame ce nice mos, nice 
frate, nice fiiu nu pot sa omoara pre omul sau cindu-1 vor gasi curvind, 
fi sa n-aiba certare. • 

Ceia ce vor mearge sa rapeasca vreo fata, pre aceia se cade pre toti 
sa-i omoara fara nice o certare. Iara de in toti oameriii- featei cindu-i 
vor gasi de fata facind acel lucru, ce sa zice cind o vor r&pi, intr-acea 
data au voe sa-i uciga. Iara deaca se va face lucrul si vor treace o 
zi, doaoa, de-aciia n-au puteare sa-i uciga, iara de-i vor ucide, atunce 
toti se vor certa cu moarte. 

Cela ce-§ va ucide muiarea cind o va prinde curvind, intr-acel ceas, 
impreuna cu curvariu cu tot, singuri facind acel lucru, atunce se va certa 
barbatul, insa nu cu moarte ce cum va socoti judecatoriul. $i aceasta 
iarasi de va fi fost curvariul om de folos depotriva barbatului; iara de 
va fi fost vreun om de jos, cum sa zice taran, sau vreun slugoiu, sau 

vreun mascarici, sa nu ajunga la cinste deopotriva cu barbatul curvei, 
ce sa fie mult mai prost si de nemic §i de-1 va ucide barbatul pre acela, 
atunce nemica nice o certare sa n-aiba.    , 

• Barbatul carele va ucide om de in clirosul besearicii, pe care-1 va 
prinde curvind cu muiarea-si, acela se va certa dupa cum va fi voia jude- 
catoriului. 

Cela ce-s va omori muiarea avind cocon in zgau si o va gasi de fata 
curvind, acela se va certa dupa voia judecatoriului, cum se-ar zice, 
pentru  cocon. 

Poate fiecine sa-si uciga sluga sa si pre cela ce-1 tine fecior de 
suflet, cindu-i va gasi de fata curvind cu muiarea lui, fara nice o certare. 
Iara sluga sau feciorul eel de suflet n-au puteare sa uciga pre stapinu-sau, 
macara de 1-ar gasi gol intr-un asternut zacindu-i cu muiarea. 

Barbatul curvei carea o au prins cu cineva, acela poate sa trimeata 
pre fiiu-sau la sluga-si sau si pre altul striin, sa-i plateasca sa-i uciga 
muiarea impreuna cu ibovniculu-^i, cu eel mai prost, §i uciga^ii aceia tot 

sa fie fara nice o certare. 

Barbatul muerii curve poate sa-si chiame pre fiii sai §i pre alti striini, 
sa se sfatuiasca pentru uciderea muerii-^ ; si orici^i vor fi intr-acel sfat, 
nimea nice o certare nu va avea. 

Cela ce va ucide pre cela ce-i imbla cu muiarea-si si pre muiare, mai 
ales cind se va prileji sa fie boiaren Singur mai marele lui, sau alt judeca- 


\ 


> 


\ 


/■ 


* * *1 


\ 


7 


UCIDERI (gl. 242-247) 


243 


—    * 


r 

toriu cineva, acela nice o certare sa n-aiba. Insa aceasta se socoteaste 
cindu-i va fi facut sila aceii mueri si va fi fost fara voia ei de va fi curvit. 
Atunce boiarenul sau si domnul, facind sila cuiva, sa schimba de in spita 
cea de sus in cea de jos si de in domn se face rob si de in boiaren ramine 
ca sluga. Pentr-aceaia, scrie, cine-1 va gasi curvind cu fameaia-si, acela 
sa n-aiba nice o certare de-1 va putea ucide. 

Barbatul carele va aves muiare curva, acela poate sa uciga si pre 
muiare si pre cela ce curveaste cu dinsa, cindu-i va gasi deimpreuna amin- 
doi unul pre altul in casa lui, iara nu in casa striina. Fara numai cindu-i 
va gasi de fata in casa sa si ei vor scapa denainte-i si vor da intr-o casa 
striina, cum am si mai zis, sau si intr-alt chip, cindu-si va zice omul mueru: 
nu voiu sa mai mergi in cutare casa sau in cutare, iara ea va mearge si 
nu-1 va asculta, atunce de-i va prinde in vreo casa de acealea, sa-i uciga 
si sa-i omoara pre amindoi, si pre ea si pre curvariul, si sa n-aiba nice 

un f el de certare. ' ' .. 

Nu se va certa barbatul curvei de o va omori si pre dmsa impreuna 
cu cela ce-au curvit cu dinsa, iara de va scapa muiarea pin' va ucide pre 
curvariu, atunce oricind o va gasi, atunce sa o omoara ; fara numai sa nU 
fie facut pace cu dinsa, ca deaca va. face pace, atunce nu iaste vreame 

de-a  o  mai  uciderea. 

Oricarele va fi fara de cinste si om plin de rusine si de toata ocara 
pentru lucrurile lui ceale reale, sau urgisit si de la judecator de va fi aceasta, 
atunce nu-s va putea ucide muiarea cind o va prinde curva, cava fi apoi 

de certare. 

Cela ce va fi singur curvariu si va avea si alte mueri, acela nu va 
putea ucide pre curvariul carele va curvi cu muiarea lui, fara numai de-i 
va fi zis mai nainte sa nu vorbeasca cu muiarea lui, pentru ca atunce, 
; de-i va gasi, poate sa-i uciga si sa nu aiba nice o certare.   ^ ' 

Muiarea ce-s va omori barbatul cindu-1 va gasi cu alta, si de va ucide 
si pre muiare, ce sa zice pre curva, aceaia nu se va certa ; numai sa-i uciga 
intr-acel aces cindu-i va gasi de fata, iara nu alta data. 

Cela ce-s va omori feciorul cindu-1 va gasi curvind cu masteha-sa, 
atunce se va' certa acela, insa nu cu moarte, ce mai putin, dupa cum va 

.  fi voia judecatoriului. _ 

Feciorul n-are puteare sa uciga pre tata-sau cindu-1 va gasi curvind 

cu muiarea lui, pentru ca se va pedepsi. 

Cela ce va zice stapinu-sau, de ar fi ce boiaren, sa nu-i vorbeasca 

cu muiarea, iara el tot va vorbi, de va face aceasta de doaa, de trei ori, 

atunce poate sa-1 uciga si sa n-aiba nice o certare. 


* 


V 


Zac. 54. 


r ■ * 


Zac. 55. 


Zac. 56. 


, » 


Zac. 57. 


Zac. 58. 


Zac. 59. 


Zac. 60. 


, Zac. 61. 


^ 


X 


s 


k* 


PENTRU  CEIA  CE  VOR  UCIDE  PRE  NE§TINE  CU  IN§ELACIUNE, 

CE  SA ZICE  CU  OTRAVA. 


^ <■* 


* .   * **: 


GLAVA  245. 


* 
• 


*   k 


* \ . 

Orcine va omori pre altul cu otrava, acela se va certa mai rau decit Zac. 
cela ce face ucidere cu sabiia sau cu alta arma. 


1. 


16* 


/ 


— 


V 


.1 


244 


INDREPTAREA"  LEGII 


Zac. 2. 


•  y 


1 ■ 


Zac. 3. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7, 


Zac. 8. 


Cela ce va otravi pre cinev.a, nu numai-1 vor pedepsi cu cumplita 
certare, ce inca si coconii lui ce vor raminea-preurma vor fi neputearnici, 
fara  nice  o  cinste  si rusinati inaintea  tuturor. 

Pravila ceaia ce cearta pre ucigatoriu nu iaste aceasta sihgura $i 
pentru ceia ce omoara cu otrava, caci ca aceia cu otrava mai cumplit 
se vor certa decit ceia ce sa cearta pentru moarte grabnica. 

Cela ce sa ispitea'ste sa otraveasca pre cineva si nu va putea, au cace 
nu s-au putut lipi sa i-o dea, au n-au fost facuta bine, ce-au fost slaba 
de nu 1-au priimit, acela sa se cearte, iara a§a, nu cu moarte. Acesta obiceaiu 
iaste de curind in pravilele ceaste mai jnoaa, iara mai de demult, in zilele ceale 
vechi, macara de nu ]-au vrut nice otravi, atunce tot i-au fost taind capul. 

Orcine va avea otrava, de o va fi facihd sau o va fi vinzind §i de sa 
va prileji sa otraveasca pre cineva, acela sa se cearte dupa cum va fi 
voia  judecatoriului. 

Cela ce va cumpara otrava, acela sa se cearte dupa cum va fi voia 
judecatoriului pentr-aceia, insa de nu o vor fi inca dat sa o bea cineva; 
fara numai cela ce-au fost cumparind, de va fi vraci, dece va vrea sa o 
cearce cu erbi ca acealea, cu mestesugul lui, sa vaza putea-va face iarba 
ca aceaia sa biruiasca putearea otravei, ce sa zice sa dea iarba celui otravit 
sa  nu-1  prinza  otrava.     , - 

Cela ce va vinde otrava omului necunoscut, sau nebunului, sau vreunii 
curve, acela sa se cearte, iara nu cu moarte. 

Otravirea iaste un lucru foarte cu nevoe sa o arate nestine. Drept 
aceaia judecatoriul de vreame ce va vedea cum marturiile §i seamnele 
nu se pot creade, nice ajung sa poata arata, atunce vine lucrul la munca ; 
iar mai virtos se cade sa munceasca pre om la uciderea cea cu otrava 
decit la alte morti si ucideri ce sa fac. 


* 


- 


;  / 


PREPUSURILE §1 BMUIALELE OTRAVEI, DE  UiYDE  SE  IAU,  SA 

SE POATA  CREADE. 


Zac. 9. 


Zac. 10. 


Zac. 11 


Zac. 12. 


Zac. 13. 


Zac. 14. 


Zac. 15. 


Muiarea imblatoare rau §i curva face prepusuri si banuiale asupra 
ei cum sa-s fie otravit barbatiil. 

Cela ce asteapta sa mo^teneasca ocinele §i avutiia cuiva, acela face 
prepus §i banuiala cum sa fie otravit pre aceaia ruda a lui. Iara asa acest 
prepus nu se poate lipi sa fie cind se vor fi prea iubind unul pre alalt si 
vor fi avind viata statatoare si buna intr-aceasta lume pina va fi fost viu. 

Cela ce va fi cumparat otrava, acela face prepus cum sa fie otravit 
pre eel mort, mai virtos cind se va tagadiii ca nu o au cumparat. 

Cela ce va gati niste bucate sau bautura si le va gati furis, ce sa zice 
pre ascuns,  acela face prepus cum sa  dea  altuicuiva  sa se otraveasca. 

Cine poarta la dinsul otrava, acela face prepus c-au otravit el pre 
nestine. ; , 

Cine piseaza otrava in piulite, acela face prepus ca va sa dea sau 
au dat cuiva. 

Cine va ingrupa pre mort carele va fi otravit si nu va socoti toate 
lucrurile si obiceaiurile carele s-au apucat intr-acel loc de sa fac, acela 
face prepus cum sa-1 fie el otravit. 


V 


\ 


' 


o 


f 


s 


■UCIDERI (gl. 242-247) 


•245 


Cela ce va ingrupa pre eel mort otravit inca fiind cald si nu-1 va lasa 
nice sa se raceasca, acela face prepus cum sa-1 fie el otravit. 

Gela ce ascunde boriturile omului celui bolnav si nu le arata la vraci 
sa le vaza, acela face prepus cum sa-1 fie otravit el pre bolnav. 

Cela ce nu vavrea sa manince de in bucatele carele au gatit el singur 
si cindu-i vor zice ca sint otravite, acela face prepus de otravit. 

Cela ce nu-s va face voia rea dupa moartea celui • otravit, ce-^i va 
parea ca iaste veasel, acela face prepus cum' sa-1 fie el  otravit. 

Cela ce nu pune nevoin^a sa socoteasca pre eel bolnav, ce sa zice 
pre eel otravit, cum 1-au fostsocotind si la alteboale, acela face prepus 

cum sa-1 fie el otravit. 

Face prepus inca si cela ce-1 pomeneaste eel otravit si sa-i dea vma 

lui zicind ca 1-au otravit  el. 

Vrajmasul celui otravit face prepus sa-1 fie otravit el. 


Zac. 16. 


Zac. 17. 


Zac. 18. 


Zac. 19. 


Zac. 20 


Zac. 21 


Zac. 22 


PENTRU CE1A CE UCIG PRE ALTII CA SA POAXA SC.APA SA NU-1 

UCIGA DIN$II. 


,   GL A V A   246. 

' . * ■ 

Cela ce ucide pre omul cela ce vine asupra lui sa-1 uciga, acela nu Zac. 1. 
se va certa nicecum ; iara de va mearge nestine sa uciga pre cineva, iara 
acela-1 va timpina si va ucide pre dinsul, atunce sa nu se chiame ca 1-au 
ucis nestine, ce sa zica ca s-au ucis singur. \ 

Orcine va fi vrind sa uciga pre altul in besearica, iara celalalt va ucide Zac. 2. 
pre dinsul in besearica, atunce nicecum sa nu se cearte ucigatoriul, nice 
pentru loc cace au fost sfint s-au facut acolo ucidere. 

Besearica nu se spurca de singe ce s-au varsat pe dreptate, ce se-au Zac. 3. 
vrut spurca cind se-au vrut varsa pentru nedreptate si cu napaste lucru. 

Orcare fata sau si vadua curata si de cinste, de va ucide pre cela Zac. 4. 
ce va sa-i faca sila si va sa-i strice fetia sau sa b rusineaze, aceaia nu se va *« 

certa nice cu un fel'de certari; insa de-1 va ucide intr-acel ceas ce-auvrut 
sa-i faca sila, iara nu alta data. 

Pre cela ce face sila featei, poate si frate-sau si tatal featei sa-1 omoara, Zac. 5, 

insa intr-aceaia vreame cindu-i va face sila. 

Uciderea ce face nestine de frica altuia pentru sa-s scoat^a capul Zac 
de in mina lui, acela sa n-'aiba certare. Ge sa zice cind va arata ucigatoriul 
la judecatoriu cum se-au spareat ca-1 va ucide acela pre dinsul, atunce 
de va arata adevarat lucru si cu seamne ca acealea, ca sa poata creade 
judecatoriul cum spaima lui au fost adevarata |i deplina, cum au spus, • 
de va fi mers asupra-i cu armele goale sau cu sotii multe, nu ca alta data, 
cu oameni ca aceia gata de ucidere, sau cti alte ca aceastea; pentru ca de 
sa va afla ca seamnele nu sint adevarate, cu credinta, sa poata creade 
de acea spaima, atunce-1 va certa si nu-1 va creade judecatoriul ca -1-au • 
ucis pentru sa scape de naintea lui. r 

- Cela ce va ucide pre cela ce-1 ingrozeaste ea-1 va ucide, acela nu se Zac. 7. 
va certa. Aceasta iaste cind omul cela ce-1 ingrozeaste sa-1 uciga face seamne 


6. 


'* 


y   J 


■ 


■  \ 


* *fc 


#  f* 


t  * 


246 


1NDRKPTAREA  LIS Gil. 


Zae. 8, 


/i 


Zae. 70. 


Zae. ii. 


Zae. J 2. 


I 


i 


* 


in toate feliurile si-i amerinta si aduce <s&-l loveasca, sau cind se va gasi 
in chip ca cela minios sau beat, sau la vreun loc ca acela pustiiu, sa poata 
face ucidere. 

. Care muiare va apuca sabiia barbatului-s, sau culit, sau alta anna 
ce va fi pus barbatul supt patu-s pentru sa-si uciga muiarea, iara de-1 
va ucide muiarea pre dinsul, atunce sa n-aiba nice o certare. 
Zae. 9. v Cela ce va rani pre altul, sau de-1 va lovi macar numai o data cu un 
toiag, atunce poate sa-1 uciga de tot celranit sau eel batut fara nice o cer- 
tare, pentru ca cela ce loveste o data, pre acela arata seamnele sa raai 
dea si a doua oara ; dece'.nu se cade sa-1 asteapte nestine. Fara numai 
cind se va prileji sa dea intii cu arma au cu toiag, atunce sa nu mai asteapte 
a doa oara, ce sa si dea dosul sa fuga, pentru ca. de va alerga atunce eel 
ranit sau eel batut dupa dinsul si-1 va ucide, atunce se va certa ca si un 
. ucigatoriu. .-,,'.- 

Un om de va fi incins cu arme si de va da cuiva o palma numai, 
atunce ucide-1-va de tot cela cu palma si nu se va certa, fara numai de-1 
va fi suduit si-1 va fi ocarit mai nainte de palma. 

Cela ce va ucide pre cela ce-au fost facut pace cu dinsul, de sa va 
afla c-au alergat dupa dinsul, sau au dat asupra lui sa-1 loveasca, sau de-1 
va fi ingrozit cu sabia zmulta si de sa va spaiminta celalalt si-1 va ucide, 
acela nu se va certa nemica, de vreame ce n-au stricat acela pacea, ce 
cela ce-au venit asupra lui de 1-au ingrozit cu sabiia goala. 

Cela ce va lovi cu toiag sau cu palma pre cele ce-1 va sudui cu cuvintul, 
acela sa se cearte dupa voia judecatoriului. Fara numai cela ce va fi lovit 
de va fi boiaren, iara cela ce va fi suduit va fi om de jos, ca boiarenul 
ce-au lovit intru nemica  nu se cearta. - 

Nu va putea nimenile sa se pue in price sau sa stea impotriva judeca- 
toriului, de sa va afla ca face macara si ceva asupreala. 

Feciorul nu va putea sa se pue impotriva tatine-sau, nice a fratine- 
sau celui mai mare, nice a dascalu-sau, nice muiarea a barbatului sau, 
nice calugar a egumenului sau, nice robul sau naemitul a stapinului sau. 
Drept aceaia cind va bate tatal pre fecior, sau fratele eel mai mare, sau 
dascalul pre ucenic, sau barbatul pre muiare, sau egumenul pre calugar, 
sau stapinul pre rob sau pre naemit, cindu-i vor bate cu masura si pre 
vina, atunce se cade sa se pleace. Insa de sa va afla ca acei mai mari 
tree pespre masura §i-§i es di in obiceae, de-i bat de pururea si foarte cum- 
plit si vine lucrul de sta in cumpana de moarte sa §i-i uciga de tot, nu 
cu toiag sau cu bici, ce cu arme goale, atunce ce-i mai mici vor putea 
sta impotriva celor mai mari; si de sa va timpla vreuna ca aceaia, atunce 
pot sa-i uciga §i de tot §i sa n-aiba nice o certare. 

Cela ce va inceape intii a sudui si a ocari si a se sfadi si a se prici, 
si de va ucide pre celea ce-i sta impotriva de sa sfadeaste cu dinsul, acela 
nu va putea zice mai apoi cum 1-au ucis pentru sa scape denaintea lui 
sa nu-1 uciga, ce sa va certa ca un ucigatoriu. 

.Tot omul se cade sa fuga de cela ce-1 suduiaste, pentru sa lipseasca, 
sa nu vie lucrul sa se faca ucidere, cum se-ar zice, cind vezi vraj- 
masul de departe ca vine si, de veri putea, fugi ca sa-ti sprijene^ti 
.vjata. .. 


Zae, 13. 


Zae. 14. 


Zae. 15. 


Zae 16. 


v 


■ 


\ 


:v 


"s 


UCIDEKI (el. 242-247) 


247 


Ccla ce cunoaste ca iaste datoriu sa brodeasca cinstea altuia  aceluia 
'.8e cadesa fugS denkinted ctndu-1 va vedea ca vine sudumd, ca sa hpseasea 

^ tela cfafputea sa fuga denaintca celuia ee tnceape a sudui, iara nu 

-TlfllTI sa va prileii a uciderea unul pre altul ca sa scape de 

leuTaSV^'tunctala'ucidere sa se cearte dupa voia judecatormlm, 

'^ Z t™Tonu omul sa fuga de cuvintele ceale dc sudalmi ctnd va 
cunoa5te S dc va t ugi, atunce mai ran va fi si max raud va vatama cela 

Ce"' CeldaUca?iaeste foarte gras si ccla ce iaste i oartc slab si mirsav, sau altul 
ce nu s se poate d°, loc clati sa fuga sau sa alearge acela nu uastc , vmovat 
sa fuga dePcela ce sa scoala asupra lui cu cuvmte de sudalma ca atunce 
fr Tmafrau, ea 1-ar goni vrajmasul si 1-ar. ajunge s. 1-ar uc.de -de. 1-ar 

""""cela ce va fi boiaren sau slujitoriu, acela nu iaste vinovat sa fuga 
denaLta cenaia ce vine spre dins suduindu-1, pentru ca, deva fugwva 

K mcXacr: rJ uTde pre altul, vrind sa. uciga pre cela ce 1-au sudu.t, 

»t"2 ^'*^ *"-«** -nd sa 

bate ami ndoi si vada led, va rani unul de Intr-lns,, .ara el s««- 
de va ncide pre cela ce 1-au ramt s.-l va omon, acela nu va avea n.ce 

CertaSnriienitoriul poate sa uciga si sa fie fara de certare, pre cela ce-au 
incept Xr s an facut asupreala, ce sa zice an cazut napaste, cace an 
Ufeft dcTn mlna Ini pre eel drept ; insa aceasta sa he clnd nud va pntca 
^tavi  intr-alt  chip,  far&  numai cu  ucidere. 

Iarfdcs a va prileji sprfjeniiorinl sa ncigS pre eel drept ce nevo.aste 
sa scape dcnSJeaPcelnJia ce-i cade napaste, pre carele nevo.aste , , el Sad 
s^r jeneasca sa nu-1 uciga, parindu-i dc graba ca .aste acela carele -mceput 
«fada carele ar fi pe dreptate sa se uciga, atunce acela de vreame ce an 
£*{ de-au ucis p're eel drept, acela sa se cearte dupa cum va f. vo.a 

iUde"Uva ncide pri cela ce alearga sa nciga si de-ar ncide Snca si 

P>e ^c^/Se^erXv^atiga pre altcineva, ce •*. 
-\k™.l «a,,  si acel vr&inias si ucig&toriu iaste cela ce-au scos intu 
slna^ ru ^se'baS  aSa se 'socoteaste ca acela an inccput sfada 
sabna pentru s , denainte-i, atunce acela sa se cearte 

Za To a ^dec  orLTui mLara Lar si zice altii sa se cearte cu moart. 

■ lS ^ - cu" ^:s — 

lui sll ucTga,  sanPsad ia bncatcle, si de va vedea nevo.a cum mtr-alt 


Zac. 17 


Zac. 18. 


Zac. 19 


Zac. 20 


Zac. 21. 


Zac. 22. 


Zac. 23. 


Zac. 24. 


Zac. 25. 


* 


Zac. 26. 


Zac. 27. 


Zac. 28. 


Zac. 29. 


Zac. 30. 


■ 


A     * 


fe 


*  * 


248 


TNDRE'PTARKA.  LEGIT 


chip nu iaste putinta sa scape den naintea lui fara numai cu moarte, 
atunce eel drept, de nu va putea scapa intr-alt chip, el sa-1 uciga de tot 
pre cela ce-i cade napaste §i nice o certare nu va avea. Aceasta se socotea^te 
si  la  bucate,  intr-acesta  chip  sa-si  pazeasca  si  bucatele. 


PENTRU CEIA CE UCIG PRE FUR ClNDU-L VOR PRINDE  FURlND 

DE FATA, 

» 

GLAVA  247. 


. 


/ 


- 


i 


v 


* 


t 


I 


Zac. 2. 


Zac. 2. 


Zac, 3, 


Zac. 4, 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


Zac. 10. 


Zac. 11. 


Cela ce va ucide furul cindu-1 va gasi furindu-i bucatele, acela nu se 
veT certa ; insa de sa va afla c-au sarit asupra stapinului cu bucatele s-au 
fost de-al uciderea. Aceasta se socotea^te cind nu va putea intr-alt chip 
sa-si scoata bucatele de la acel fur fara numai cu  moartea. 

Poate nestine sa-si stringa priatenii, vecinii si alti striini cu arme. 
sa-si caute ^i sa-§i apere bucatele, fara nice o certare. ' 

Cine va avea la dinsul vreun lucru striin si vor veni sa-1 fure, atunce 
poate sa uciga pre furii fara nice o sminteala, ce sa zice fara nice o. certare, 
macar ca  iaste acel lucru ^i striin. .     ' 

Tot omul poate sa-§ ia bucatele de la cela ce i le tine si i'le pazea§ter 
macara de s-ar fi pus si chezasi cum sa-i de-a bucatele toate de fata la 
vreamea cind s-au tocmit. Iara cela cu bucatele tot iaste volnic, oriunde-s 
va gasi bucatele, tot sa §i le ia, fie ce vreame va fi. 

Poate fiecine sa uciga fara certare pre cela ce sagateaste sa-1 fure; 

ce sa zice vazindu-1 ca pune scara sa se sue, sau sapa pre supt casa, sau 
sparge pareatele. 

Nu are voe furul sa se bata cu cela ce-1 gaseaste furind, ce sa zice 
cu pagubasul, nice sa se sprijaneasca sa nu-1 uciga cace i-au furat sau au 
venit  sa-i  fure. 

- Furul eel de noapte, acela nu poate nimenile sa-1 uciga cind va sta 
de" sa va arata, fara numai cind se va apuca de razboiu ; atunce-1 vor 
ucide fara nice o certare. 

Tilharii cei de drum si furii, pre aceia, de-i va putea, fiecine-i va 
ucide fara certare; si inca si pre ceia ce fac noaptea pagube la samina- 
turi sau la-tarine. 

Cine va ascunde funi sau alte legaturi la niscare ferestri pentrii sa 
se sue furul cind va veni, sau §d pentru sa se slobozeasca jos, acela sa nu 
se  cearte. 

Pentru sa-si pazeasca nestine bucatele, are voe sa uciga pre fur, insa 
cind acel lucru va plati mult, cum se-ar zice mai mult decit 2 galbeni. 
Iara de nu va plati lucrul atita, atunce nu va putea ucide pre fur, fara 
numai cind se va apuca de razboiu, de nu se va da sa-1 prinza pre furul 
acelui lucru putintel ; sau si fara de aceasta cindu-1 va gasi deosebi noaptea 
imblind pentru furtisagul, atunce iaras il va ucide si nu va avea certare, 
macar de n-ar plSti furtisagul nice doi galbeni. V    :  v 

Pazindu-si fiecine bucatele, acela n-are voe sau puteare sa stea impo- 
triva sau sa se bata cu oameni ca aceia, de folos, carora se cade lui sa 


s 


<■ 


r 


\ 


y 


UCIDERI (gl. 242-247) 


249 


4 

li se pleace. si sa-i cinsteasca. Numai de nu-s va da bucatele unora ca 
acelora, ce de se-ar pune in price cu dinsii, iara sa nu-i vatame cu ceva, 
nice sa-i suduiasca pre unii ca aceia, ce li sa pleaca de pururea si-i cinstea^te. 
■ Nu poate nimenile sa uciga furul cindu-1 poate sa-1 leage si sa-1 aduca 
la judecatoriu. • 


N 


Zac. 12. 


Nu poate nimenile sa uciga furul cind va fugi §i va lepada furtisagul Zac. 13. 
ce va fi furat si se va duce desert. ' 

Oricine va ucide fur zioa sau noaptea, acela nu se va certa. Aceasta Zac. 14. 
se socotea^te cind indata va striga furul pre oamenii lui sa-i ajute, sau 
.  pre vecinii lui, sau pre priatenii lui. Iara de nu va striga pre unii ca aceia 
$i-l va ucide, atunce sa se cearte. 

Nu e volnic nimenile sa uciga furul nice zioa nice noaptea uindu-1 Zac. 15. 
va cunoaste cine iaste si cind poate pe dreptate sa-§i ia bucatele inapoi 
$i sa-1 cearte ; fara numai cind s-ar fi furul schimbat hainele sa nu-1 cunoas- 
ca, nice sa fie nimenile marturie sa arate lucrul la judecatoriu, pentru 
ca atunce poate sa-1 uciga si sa n-aiba certare. ^i ucigatoriului inca sa 
prinde si sa creade zicind ca nu s-au vrut putea intr-alt cliip scoate buca- 
tele de la fur de nu 1-au vrut ucide sa-1 omoara. 

Fiecine ia&te volnic sa se cearte si sa se bata pentru sa izbaveasca  Zac. 16. 
nu numai pre sine da nevoe si de piere, ce inca si pe rudele lui si pe pria- 
tenii lui si inca si pe vrajmasii lui, de-1 vor chema, de nu-1 vor chema, 
macara de-ar fi cine ar fi, macar de-ar fi jidov, totu e un vrajmas ca alalt ; 
si de-ar fi lu.at si bani, sa-i scoata capul da nevoe. ■   >.-• : 

Barbatul are voe sa uciga pre cela ce va fi facut vreo raotate Zac. 17. 
muerii lui. . 

Macara ca are fiecine voe sa ajutoreasca pre eel asuprit si, unde va Zac. 18. 
vedea ca stau cu razboiu asupra lui, sa-i scoata capul si sa-1 izbaveasca 
de moarte. Iara acest lucru riu iaste nemanui dat cu vreo sila cum sa 
fie datoriu sa faca acest ajutoriu. De multe ori si cu cuvintul poate sa 
ajutoreasca nestine pre altul, pina-1 va izbavi de vrajmasul carele-i face 
asupreala; dara nu iaste nimenile datoriu cu de-a sila si-1 faCa sa faca 
aceasta, si de vreame ce va fi om striin, iara nu de ruda lui si^ de singele 
lui, ce sa zice frate. 

Feciorul iaste datoriu sa ajute tatine-sau cind va vedea ca stau cu Zac. 19. 
razboiu asupra lui,  sa-1 izbaveasca de moarte. \ 

Slujitoriul iaste datoriu sa ajute capitanului sau. 

Robul eel cumparat iaste datoriu sa ajute domnu-sau. 

Naemitul,  stapinu-sau. . 

Muiarea,  barbatului ei, 

Cei de loc, judecatoriului lor.   r ;■ '■ 

Tara se cade sa-§ pazeasca si sa-s priasca si sa acoapere de asupreale Zac. 25. 
pre oamenii pamintului sau. 

Cela ce-$ va incuia usa casei lui pentru sa nu intre eel asuprit sa scape  Zac. 26.. 
de mina asupritoriului, acela sa se cearte dupa cum va fi voia judeca- 
toriului. 

Cind se va prileji de va fi un cocon micsoT si slab si va veni asupra  Zac. 27. 
lui vreun barbat mare si mai tare la toate puterile decit acela, atunce 
iaste volnic sa se bata eel mai mic si mai slab cu mai mari arme decit 


Zac. 20. 
Zac. 21. 
Zac. 22.. 
Zac. 23. 
Zac. 24. 


"J1 


It 


jl 


J\ 


3 


4 


250 


Zac. 28. 


Zac. 29. 


M 


Zac. 30. 


I 


■ 


INDREPTAREA  LEGII 


cum sint ale celiiia ce vine asupra lui. Iara de sa va afla ca cela ce vine 
asupra lui si inceape el sfada iaste mai micsor decit dinsul si mai slab, 
atunce n-are puteare eel mai mare si mai tare sa scoata mai mare arraa 
sa se bata cu celalalt, sau $i tocma, pentru ca de sa va prileji sa scoata 
•mai mare si de se va timpla de va ucide pre acel micsor si slab, atunce 
se va certa, macara de-ar fi si inceput razboiul eel micsor si slab. 

'Cind ^e va prileji unui om de-1 vor birui, batindu-se la razboiu sau 
§rintr-alt chip, si gonindu-1 vrajmasul lui, de se va prileji acel vrajmas 
al lui sa caza jos la parnint si de-1 va vatama acolea jos, la pamint, fiind 
cazut, atunce sa va certa de la judecatoriu dupa vatamarea ce-i va fi facut. 

Cela ce va ucide pe cela ce alearga dupa dinsul sa-i faca moarte cind 
fugiia, cum se-ar zice, batindu-se au dat sa-1 loveasca si n-au nemerit 
bine, ce i-au cautat numai a da dos s-au inceput a fugi, iara celalalt 1-au 
ajuns §i 1-au omorit, acela se va certa dupa voia judecatoriului. Insa sa 
socoteasca judecatoriul dara, de va fi fugind pentru sa-s mai dobindeasca 
ajutoriu si sa se intoarca sa-1 omoara, atunce de-1 va omori acela ce-1 
gonea^te, nu se va certa; sau §i intr-alt chip, cind se va prileji cela ce fuge 
sa fie om de jos, iara cela ce-1 goneaste sa fie boiaren, atunce poate sa 
uciga  boiarenul  pre  eel  mai  mic,  ce fuge,  si  sa  n-aiba  nice  o certare, 

Cind se va acolisi un om de altul nefiindu-i cela nice cu o deala, asa 
numai intr-o pizma va vrea sa-1 uciga, iara cela inca nu se va da, ce sa 
va sprijeni cum va putea, de-acia batindu-se ei amindoi, va cunoaste 
eel asuprit ca-1 va ucide asupritoriul, vazind el ca nu iaste putinta sa-§ 
izbaveasca via^a  intr-alt  chip  si-1 va  ucide,  atunce trebue  sa  arate la 

judecatoriu cu marturie cum acel ucis au inceput intii sfada si cum nu 

i-au fost vinovat, ce de mare nevoe 1-au ucis ca sa scape de moarte, ca 
intr-alt chip nu era vreame sa poata scapa de acel vrajmas fara numai 
cu moarte. Atunce de sa va afla cum aceale marturii ce arata acest lucru 
sint oameni de jos si prosti, sa nu se creaza, ce sa cearte pre ucigatoriul; 
iara de vor fi marturiile oameni buni si vestiti de credinta. atunce sa se 
creaza si sa nu se pedepseasca. 


f   / 


: 


Zac. 1 


' 


Zac. 2. 


PENTRU  RANELE  CEALE  DE   MOARTE  SI  PE\TRU  CEALE  CE 
NU  VOR  FI  DE  MOARTE;  CUM  SE  VOR   CUNOASTE. 

'.   fitAVA   248. 

1 ■  * 

* -  * 

Ranele uncle sint de moarte, carele sint si da nevoe indemnatoare 
spre moarte, mai virtos aceaste rane ce sa ating de inema sau de crierii 
capului. Altele iaras sint mai departe, ce acealea nu sint de moarte, ce sa 
vindeca mai pre lesne, cumu-s la stinghi si la pulpele picioarelor, asijderea 
si la mina. Aceastea inca de sint vreunele si cu grija pentru lacomiia si 
poftele ceale reale, cind va face cum nu Se cade cela ce va fi ranit. Care 
lucru, macara ca sint si de a nu indemnarea spre cumpene de moarte, 
iara tot trebue cu socotinta, fara numai de sa vor prileji ranele sa fie la 
piept sau la grumazi si altele ca aceastea. 

Cela ce va rani pre altul si-i va face rana de moarte si de i se va prileji 
moarte de intr-acea ranitura, atunce vor vedea to|i cum au murit de acea 


s   ■ 


f 


■: 


■ 


■ 


\ 


f& 


> 


RA.NIRI (gl. 248-249) 


251 


rana §i-l vor certa pre acela ca si pre un ucigatoriu, macara de-ar muri 
dup-aceaia cit de tirziu, dupa citeva zile; sau de nu vafi mers nice lavraci 
sa se vraciuiasca, sau macara de va fi dat ^i pe vraci rau sa-1 fie smintit, 
sau de sa va fi si smintit el singur cu multe lucruri fara de isprava, cu 
mincari, bauturi si altele asemene acestora,  ucigatoriul tot se v a certa . 

ca  un  vinovat. 

Cela ce va rani pre altul si-i va face rana nu de moarte, iar dup-aceaia, Zac. 3. 
pentru destule neputinte, i se va timpla moarte, atunce nu va putea creade 
judecatoriul cum sa-i fie moartea de intr-acea rana. Drept aceaia acela 
nu se cade sa se cearte ca un ucigatoriu, ce dupa cum va fi voia judeca- 
toriului, pentru ca acela sau au murit pentru vina vraciului, sau pentru 
nesocotinta lui, ce sa zice, pentru lacomiia lui si pentru poftele trupului 
cu nesocotinta lui si mai virtos cind va muri curind, preste purine zile 

dupa  ce 1-au ranit. ., 

Cela ce-au ranit pre altul cu rana ca aceaia, sa vie lucrul sa stea la Zac. 4. 
cumpana de moarte, acela sa chiama c-au miirit de acea rana, §i se va 
certa ucigatoriul acela cu moarte, macara de se-ar gasi gresala si a celui 
ranit pentru mincarea lui cea fara de masura, ce sa zice mincari si bauturi, 
sau si pentru nemestesugul vraciului. 

Cela ce va rani pre altul cu rana ca aceaia sa nu se cunoasca ce fel Zac. 5. 
de rana iaste, si de i se va timpla moartea de acea rana, acela nu se va 
chema sa fie mort de rana, mai ales cind nu se va fi pazit, nice va fi chemat 
vraci sa-1 vaza, sau de ar fi si chemat, el nu va fi ascultat cumu-1 va fi 
inva^at, sau de sa' va fi smintit singur cu nesocotinta lui, slobozindu-se 
la bucate si la bauturi. Aceastea toate se cade sa le arate cela ce 1-au ranit, 
cu marturie ca aceaia, cum au facut toate aceaste gresale ce sint mai sus 
scrise, si atunce nu se va certa asa cumplit ca un ucigatoriu; iara de nu 
va arata unele ca aceastea, cum am zis si mai sus, atunce certa-se-va 
cu moarte, ca un ucigatoriu- v 


' * 


I.IND  SE  VA  PEDEPSI CELA CE-AU RANIT PRE  ALTUL,  SI Cf\D 

NU  SE  VA  PEDEPSI. 

• GLA V A  249. 

■ ■ 

Cind se va afla ca eel rainit n-au vrut'sa chiame vraci sau de-ar fi Zac. 1. 
si chemat si nu 1-au chemat la vreame, ce s-au intirziiat preste citeva zile, 
atunce sminteala mortii va fi despre eel ranit. 

De va gasi ca eel ranit nu asculta cumu-1 invata vraciul si de sa va Zac. 2. 
prileji sa moara de acea rana, atunce vina mortii-^ iast^ el singur, iara 

nu  rana. 

De sa va fi eel ranit impreunat cu muiare trupeaste, atunce vina mortii  Zac. 3. 
ntiri e de rana, ce iaste pentru nesocotinta lui. 

De va fi eel ranit mincat niscare bucate greale §i va fi baut niscare  Zac. 4. 
bautura carea cumva, sau de va fi imblat in soare sau in vint la raceala, 
atunce nu-i e moartea de rana. 

Cind eel ranit va sa se tamaduiasca cu descintece si cu farmece, atunce  Zac. 5. 
el singur iaste vinovat mor^ii-si, fara numai de va fi rana de ceale de 


** 


V 


: 


j 

' 


kJ 


i 


/ 


1, 


i 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zae. 9. 

c 
Zac 10. 


Zae. 11. 


t 


252 


1NDREPTAREA  LEGII 


Zac.  6, 


0^r 

f moarte si vracii se vor fi parasit zicind ca nu se va tamadui; atunce da 
} nevoe de vacnema §i farmecatoare sau descintatoare, nu se socotea§te 
( sa fie facut asa gresala mare, pentru sa poata sovai cela ce 1-au ranitr 
atunce  sa  nu  se cearte cu  moarte. ■ 

De va fi marturisit eel ranit, la moartea lui, cum nu-i e moartea de 
acea rana, ce-i iaste pentru nesocotinta §i nepaza lui, atunce nu vom 
putea creade. Asijderea nu vom creade nice cind va zice ca-i e moartea 
de  acea  rana.   ' 

Cind va zice vraciul ca iaste rana de moarte sau nu de moarte, atun- 
ce-1 vom creade. Mai virtos cind se va afla ca vraciul iaste dascal, cum le 
zic acestora, doftori ; atunce sa creade si mai bine decit ar fi altul mai 
prost, barbiiariu sau descintatoriu. 

Cind va zice vraciul cum cutare arma n-au facut rana de moarte,. 
iara marturiile vor zice ca rana e de moarte, atunce mai creade-se-va 
vraciul  decit  marturiile. 

Orice va zice vraciul vom creade pentru rana, macara de nu se-ar 
jura, sau de-ar fi vraciul Si jidov sau si de alta leage; atunce vom creade 
mai  mult. 

Cind se va prileji sa nu fie vracii toti intr-un. cuvint, ce unii sa zica 
ca rana iaste de moarte, iara altii sa zica ca nu iaste de moarte, atunce vom 
creade pre cei mai multi, sau pre cei mai buni, sau pre cei destoinici, iara 
mi  pre* altii. 

Iara cind vor fi tot unii ca alalti, amindoaa partile si la tot meste- 
sugul se vor potrivi intr-o fire si intr-un cumpat, atunce judecStoriul va 
cauta si va socoti madulariul eel ranit; dece de va fi madulariu de ceale 
mari ce obladuesc pre toate madularele, atunce va creade pre ceia ce 
zic ca iaste rana de moarte, iara de va fi madulariul din ceale mai mici, 
atunce va creade pre ceaialalta parte de vraci, carii zic ca rana nuede 
moarte. 


- 


■ 


. 


* i 


\> 


U 


PENTRU CELA CE-S FACE MOARTE, SAU BARBAT,  SAU  MUIARE. 


^ 


' 


%  ■ 


APostnicului. Carele-s va face moarte de voe, pre acela sa nu-1  slujasca,  nice sa-1 

pomeneasca, cace ca s-au dat de voe sufletul satanei ca $i Iuda Iscariot. 
&Iara de-s va fi esit afara de minte acela ce au luat acea moarte, atunce sa 
se slujasca si sa se pomeneasca, cum zice preasfintul Timothei Alexan- 
dreanul. Iara de sa va fi omorit de imputinarea sufletului sau, adeca de 
frica, sau de scirba, sau de basaul oamenilor, sau intr-alt chip se-au omo- 
rit, acela sa nu se slujasca,  nice  sa se faca ruga pentru dinsul sau prinos. 

PENTRU FATA, DE  O VA SILt NESTINE SA-I STRICE FETIA,  SAU 

MACARA  §1 CU VOIA EI. 


GLAVA  251. 


> 


Apostolii,  ca- 
non. 66, ■' 


Canonul 66 al sfintilor apostoli graiaste: cine au spurcat muiarea 
sau lata cu de-a sila, insa de va fi fost logodita cu cineva, acela sa se pedep- 
seasca ca un preacurvariu ; iara de nu va, fi fost logodita, atunce sa o ia 


/ 


V 


•    f 


/ 


SILUIRE (gl- 251-256) 


253 


muiare, macara de va fi si saraca, macara si de ruda de nu va fi de 

potriva lui.    . 

Cine se va impreuna cu muiarea fata, cu voia ei, si parintii ei sa nu 


T^ 


nu  Mathei. 


stie, iara dupa aceaia vor prinde da veaste, atunce de va vrea sa o la c 
ce i-au stricat fetia si vor suferi si parintii, atunce sa se faca nunta; iara 

_i _ :__ '. ^x«™+^ v*-n^ii-»-r^  An ^+n_«\Yr.i*iflnan r\aT»til<» ci  rl 5  cp *\> a imnaoa 


/ 


Nearaoa a lui 
Athanasie, 
patriark 
Alexandria. 


va avea nemica, atunce sa-1 bata si sa-1 tunza si sa-1 goneasca. 

Iara nearaoa patriarhului de la Alexandria, chir Athanasie asa 
porunceaste: muiarea care-s va lepada cinstea si mai virtos de va fi fata 
si se va culca cu cineva, sau se va fi timplat de o va fi apucat cu de-a 
sila, .acela sa se pedepseasca cum zic pravilele. $i pedepsa aceluia iaste, 
dupa cum scrie cartea 20, a saptesprezeace title, in zacialo 81;, si zice 
V asa : sa i se tae nasul si sa dea ceiia ce o au stricat a treia parte de in buca- 
tele lui. Iara de va fi fost cu voia mueriir nesilindu-o nimenea, atunce 
sa o tunza si sa o dea de rusine si sa plateasca si gloaba domniei. 

i  -    ■-   * ' 

■ 

PENTRU  CEIA  CE  FAC  SILA  FEATELOR  DA  LE  STRIC.A  FETIA, 
**■«■*' OARE CE  FELIU DE  PEDEPSA  VOR  AVEA? 

G L A V A  252. 

V 

Cela ce va face sila vreunii feate si-i va strica fetiia, acela de va fi Zac. 1. 

bogat, sa-si piarza jumatate de in toata avutiia lui cit va avea; iara de va . 
fi sarac, atunce sa-1 bata §i sa-1 goneasca de in locul lui. 

Cela ce va face sila a muiare vaduo, acela se va certa cu bani dupa Zac. 2. 

destoiniciia  acelui  obraz; ^ ... - ^ 

Cela ce va face sila vreunii feate ce i-o vor fi dat parintii sa o hraneasca, Zac. 3; 
sau la moarte o vor fi lasat pre mina lui sa o grijasca si sa o pazeasca 
de ce-i vor fi treabele, acela-s va piarde tot ce va avea §i sa-1 scoata, sa-1 

goneasca si de in locul lui. < 

Robul  sau naemitul sau sluga,  de va face sila featei stapinu-sau, 
atunce sa-1 arza in foe de viu; iara de va fi fost cu voia featei, atunce sa-i 

faca moarte si ei. 
; Cela ce va face sila vreunii feate sau vreunii mueri vaduo si de va 

fi cu arme §i cu sotii, aceluia sa i se faca moarte; iara de va fi fost fara 
arme, atunci sa se cearte dupa cum va socoti judecatoriul. „ 

Oarecind nu se va certa cu moarte cela ce va face sila vreuniia, numai 
atunce cind nu o va muta de in casa ei, sau de in casa parintilor ei intr-alt 

loc. 

Orjicine va face sila la fata mic^oara, inca sa nu fie de 12 ani, acela se 


Zac. 4. 


*■   . * 


Zac. 5. 


\ ... 
Zac. 6, 


Zac. 7, 


va certa mai rau de cind ar fi fost fata mare de virsta. 

Ceia ce fac sila featelor celor mici si inca nu-s de virsta, o seama de 
pravile pre cei bogati-i goniia si-i scoatea de in tot locul lor, iara pre cei 
mai mici-i trimetea la ocna pina  cind era voia judecatoriului. 

Un fel de pravile zic sa .se cearte dupa voia judecatoriului; alteie 
zic sa-i trimita la ocna, alteie zic sa li se faca moarte. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


• 


\ 


■ 


■ 


I 


1 


! 


" * i -   M 


'. 


» 


.f 


4   a 


,-    \ 


254 


INDREPTAREA  LEG1I 


Zac. 10, 


Zac. 11. 


Zac. 12. 


1 


Zac. 13. 


Zac. 14. 


Zac. 15. 


Zac. 16. 


Zac. 17. 


■ ' 


Zac. 18. 


Zac. 19. 


>; 


Zac. 20. 


Zac. 21. 


Zac. 22. 


Iara ceaste pravile imparatesti ce sint mai noao, carele sa tin in 
seama acmu in toata lumea, eale cauta si cerceteaza, dece de va fi fost 
acea sila a featei foarte cu o nevoe mare ca aceaia, atunce se va omori 
vinovatul; iara de va fi fost cu dezmierdaciune si cu zburdaciuni si cu 
dari si cu fagaduinte si fara nice de o nevoe, atunce se va certa vinovatul 

dupa cum va fi voia judecatoriului. ... ■ 

Muiarea carea i se va face sila cu voia ei, unii zic sa se cearte, altn 
zic sa nu se cearte ; iara alte pravile imparatesti zic: de va fi muiarea vaduo, 
se va certa dupa voia judecatoriului, iar de va fi fata, nu se va certa nicecum. 

Cela ce va sili fata sau pre vreo muiare, fie ce f eliu va fi, acela se va 
judeca cu judecata besearicii, ce sa zice se afuriseaste si i se da canon, 
si se judeca iar si de judecatoriul eel mirenesc, ce sa zice se cearta cu 
moarte, sau si intr-alt chip, cumu e voia judecatoriului. 

Cela ce va fi om de in clirosul besearicii si de va sili vreo muiare sau 
vreo fata, pre acela sa-1 nevoiasca episcopul sa inzestreaze fata; iara de 
va fi mirean, atunce sa-1 nevoiasca judecatoriul acelui loc sa o inzestreaze. 

Cela ce va face sila muerii celuia ce-i va fi lasat ceva drept suflet 
la moartea lui, acela se va certa dupa voia judecatoriului si-s va piarde 

acel  lucru  ce  i-au  fost  dat. 

Coconii carii vor naste de in muiarea ce i se va fi fa cut sila, aceia nu 
vor mosteni nemica  de in avearea mine-sa. 

Cela ce sa va fi pedepsit o data sau de doao on dupa cum va fi lost 
voia judecatoriului §i el nu se va fi pocait, ce iara va fi facut sila si altna, 

atunce se va certa cu moarte. , . ..  - ' 

Cela ce-au facut sila, de va fi om den clirosul besearicii, acela se va 
certa dupa voia judecatoriului si uneori se va globi cu bam, alteori sa 
leapada de tot da mesereare-si, iara uneori se opreaste da beseanca ; 
iar dupa aceastea dupa toate se cade tot sa inzestreaze fata. Atita voe 
veghiata au acesti oameni de in clirosul besearicii, cit nu se bat la judeca- 
toriu, nice se poarta pre ulite cind fac vreo gresala, pentru sa nu faca 

rusine cinului besearicii. - 

Cela ce va face sila muerii vaduo, acela de va fi om de in cliros, atunce 
se va inchide intr-6 minastire sau intr-o temnita, de va sadea pina cind 

va fi voia judecatoriului. x ■■  ■ ';■    _   . 

Cela ce va sili vreo fata si dup-aceaia, cu voia ei, o va lua de o va tinea 
in casa de-i va fi ca o curva, acela nu se ya certa nicecum cu pravilele 
ceale imparatesti,  ce  numai de  la besearica. 

.Muiarea carea i se va face sila, si dupa aceaia de se va face curva, . 
aceaia nu va putea sa-s ceara zeastrele de la cela ce i-au facut sila. 

Oricare muiare, dupa ce 6 va sili cineva, iara ea se va invata de sa 
va impreuna de multe ori cu acela, aceaia nu se cmama fara _de cmste, 
nice rusinata, pentru ca-i ajunge ca au fost de intii muiare de cmste iara 
sila ce'i-au facut de intiia data, aceaia biruiaste si si pnsoseaste. Drept 
aceaia poate sa mearga la judecatoriu sa-s ceae zeastrele. ' J 

Cace va certa judecatoriul pre cineva pentru cace se va fi lacut sila 
vreunii mueri, trebue intii sa cerceteaze bine, ca sa vaza dara de va fi 
fost muiarea de cinste, pentru ca de va fi fost de ocara ji muiare rea si 
curva, atunce nuse va certa nemica cela cei-au facut sila. . 


\ 


»* 


.<  > 


) 


V   , 


SILUIBE ■ (gl.'. 251-256) 


265 


/ •    ( 


Cela ce va face sila vreunii feate ca sa o ia sa-i fie muiare, acela, de Zac, 
va grabi sa se cunune cu dinsa, mi se va certa nemica. 

Certarea carea se da in veacul de-acum celuia ce va face sila vreunii Zac, 
mueri, aceaia iaste dupa voia judecatoriului si cum va vrea judecatoriul, 
asa-i  va  certa. • -  . - 


2d. 


24. 


* ^ 

OlND  IASTE  DATORIU  GEL  CE  VA  FACE  SILA  VREUNII  FEATE 
SA  O  INZESTREAZE,  SI CiND  O  VA LUA  SA-I FIE MUIARE. 

■ ■ 

'■GL AV A  253. 


'. * - ■> 


Cela ce va face sila Vreunii feate, acela de o va inzestra si se va cununa 
cu dinsa sa-i fie f ameae, atunce nu se va certa nemica ; iara de nu va vrea 
sa o ia muiare, atunce judecatoriul eel mirenesc eerta-1-va dupa voia lui 
si-1 va sili sa o inzestreaze ; iara judecatoriul besearicii-1 v~a afunsi pina 
dnd se va pocai si-s va face canonul. . * 

De nu vor vrea parintii featei sa o dea dupa cela ce l-au. tacut sila, 
atunce nu va putea judecatoriul sa-i faca cu sila sa o dea, ce numai ce-1 
va sili sa o inzestreaze acel vinovat. ./ ... 

Zeastrele ce sa cade sa dea cela ce-au facut sila featei cen asupnte 
trebue sa fie dupa desfoinicia featei si dupa avearea silnicului, si aceasta 
sta pre seama judecatoriului, sa raspunza ce sa zice numarul si cit va fi 

zeastrea, multa a putina. _ 

Cela ce va face sila vreunii feate si el va fi sarac si nu va putea da 
zeastrele cum se cade, atunce sa-1 poarte pre in tirg cu pialea goala .si 
sa-1 bata pre in toate ulitele ; de-aciia sa-1 scoata sa-1 goneasca de in toata 
eparhiia  acelui  judecatoriu. .     :.   . . \..\ 

De va fi nestine , casnic si va face sila vreunii feate si apoi cace are 
muiare, nu poate sa o ia sa-i' fie muiare, atunce judecatoriul sa-1 sileasca 
sa o inzestreaze, iara pre dinsul sa-1 cearte cumU-i va fi voia. 

De sa va prileji sa se imparta nunta care; se-au facut cu fata carea 
i-au facut sila, atunce zeastrele ce i-au fost dat cind i-au facut sila, acealea 
nu se vor mai infoarce la dinsul, ce le va lua fata, si dupa viata ei inca 
si ceia ce vor mosteni  avearea ei. •   - 

Cind va darui fata zeastrele sale celuia ce i-au facut sila, se cmama 

-atunce ca i le-au daruit; iara asa trebue judecatoriul sa socoteasca si 

sa cerceteaze foarte bine sa nu cumva fie facind acest lucru de vreo frica 

sa-s daruiasca fata zeastrele, sau cu alta inselaciune a cuiva, pentru .ca 

atunce nu va folosi darul acela, ce sa va nevoi sa o inzestreaze. 

Cind vor fi parintii featei vii, atunce nice intr-o seama de chip nu 
va putea fata sa-s daruiasca zeastrele celuia ce i-au facut sila. 

■ Cind va sta lucrul in cumpana, cum de-§ va darui fata zeastrele, va 
vrea sa se faca sa fie curva, atunce judecatoriul sileaste pre vinovat sa o 
inzestreaze si sa o si marite cum mai de graba. 

- Cind se'va face sila featei cu voia ei, ce sa zice cind va vrea si ea si 
vapofti sa se impreune cu barbat, atunce judecatoriul, pentru.sa raspunza 
pe dreptate pentru rindul zeastrelor, trebue sa cerceteaze cum au fost 


Zac. 1. 


Zac. 2 


Zac, 3 


* 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9. 


Zac. 10. 


/ * 


: fi 


t 


\ 


* 1 ^ 


s 


s 


256 


INDRE-PTAREA , LEGII 


Zac. 11, 


Zac. 1. 


■> 


Zac. 2. 


Zac. 3. 


Zac 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


\ 


acea voe a featei, sa vaza cindai doara se va fi indemnat fata dupa multe 

lingusale si fagaduiale ce-i va fi  fagaduit fi inca-i va fi si daruit pina o 

va fi pornit spre impreunare, atunce silitoriul sa nevoiaste numai sa o 

inzestreaze ; iara de va fi mers fata singura la barbat de-1 va fi ispitit 

pina-1 va  fi gasit,  nechemata  de  nimenilea,  atunce vinovatul nu o va 

inzestra. §i iarasi de va fi priimit fata fara atitea cuvinte, numai cace-i 

va fi zis o data, atunce judecatoriul eel mirenesc nu va indemna pre cela 

ce i-au facut sila sa o inzestreaze; iara judecatoriul besearicii, de nu p va 

inzestra,  atunce-1  va  afurisi. 

Zeastrele se cade sa le dea silitoriul featei la vreamea cind se va marita, 

iara sa nu-i dea mai nainte. -  -    ' 


? 


■%■ 


In ce chip se va putea arAta cum sA se fie fAcut SILA 

fiecArii feate. 

- G L A V A  254. ' 

* ( 

r 
t i * ■ 

* t * ^" 

Cu glasul §i cu tipetele ce va striga cindu-i va face sila barbatul cine 
va fi, pre carele sa auza vecinii si ceia ce vor treace pe drum si sa marturi- 
seasca, atunce se va arata cum i s-au facut sila featei. 

Arata-se cum se-au stricat fetiia featei, pre singe ce se va arata pre 

hainele ei fi pre iia featei. # 

Cind va avea sa arate fata cum au fost fata curata la vreamea cind 
se-au impreunat cu barbatul, atunce de va jura cum au fost fata intreaga, 
0-vom creade, si aceasta inca cind vor marturisi si vecinii cum au stiut 
de fata curata si s-au petrecut viata cu cinste. Iara de va fi avut veaste 
rea si vecinii nu o vor fi tiind nice intr-o cinste, atunce nu-i vom creade 

nice juramintul. 

Veastea cind se va auzi ca cutaria i-au stricat fetiia cutarele, atunce 
nu iaste aceasta aratare la judecatoriu cum acelav sa-i fie stricat fetia 
adevarat; iara asa face prepus fi banuiala mare foarte. 

Marturiile de in casa featei, acealea nu vor putea arata cum se-au 
facut sila featei, ce vor da numai prepus si banuiala. 

Cind va marturisi mbasa cum iaste fata intregga, atunce o vom creade, 
$ i aceasta insa cind va fi muiare ca aceaia de cinste moasa si de o va fi 
vazut ca iaste fata si o va fi socotit bine cum iaste intreaga §i o au pipait 
cu miinile, si inca de-ar fi mai fost cu moasa doao mueri destoinice de-a 
sa creaderea fi invatate bine la acest mestesug. 


- 


* 


> 


A 


/ 


\ 


\ 


i 


A  lui  Arme- 
hopul. 

* 

APostnicului. 


PENTRU   STRICAREA   COPILELOR   SI   GANONUL   BARBATULUI. 


G L A V A  255. 


■ 

Cine va strica vreo copila mai nainte pina nu va ajunge la virsta ei 
pre leage, aceluia sa i se tae nasul, fi jumatate de haine fi de bucatele lui 
sa le dea aceii feate ce o au stricat. 

Cind nu iaste muiarea de 12 ani fi mai mare, ce mai mica de atita, 
atunce se canoneafte cela ce o au stricat ani 12 sa nu se cuminece, sau si 
cu mai scadeare, cum va parea sau cum va socoti arhiereul sau duhovnicul. 


% 


■ 


_ **w 


•I 


sau 


RAPIRE §1 IEROSILIE (gL 257-260) 257 

ft 

PENTRU  CALUGARITA,  DE  O VA  APUCA  CI1VEVA  CU  DA  SILA, 
SAU COPILA DE  STAPlNU-SAU,  SAU ALTA MUIARE DA CINEVA. 

G LAV A  256. 

■ 

De va apuca ceneva calugarita cu de-a sila, sau slujnica de stapinu- 
sau, sau alta muiare da vreun om, si se va arata viata d cea de intn buna 
si curata acela 40 de zile sa se eearte, sau 1 an sa nu se cuminece ; lara 
de-i va fi fost viata ei cea de intii mai de nainte vreame rea, atunce sa 

se canoneasca ca o curva, adeca am 7. „"'«-* 

Pre sluinica cea apucata cu da sila de stapinu-sau, aceaia sa nu se 
canoneasca ; iara de sa va fi facut cu voia ei, atunce ca o curva sa se 

canoneasca. * 

1 

■ 

PENTRU  CE  CERT ARE  SE  VA DA CELUIA  CE VA  ItAPI  MUIARE 

cAlugAritA. 

' GLAVA  257. 

Cela ce va rapi calugarita de la minastire, acela nu se va numai 
^mop, ce inca si bucatele lui toate se vor da la minastire de la carea 

au rapitu-o. • . 

Calugarita carea se va rapi de la minastire, pre aceaia o vor pune 
de va lacui la alta minastire si acolea sa o pazeasca foarte cu paza mare. 

Cela ce va rapi pe vreo muiare calugarita sau alt obraz ce va Ii 
fagaduit lui Dumnezeu si va fi sezind inlauntru in minastire si de o va 
rani cu voia ei, iara el nu va afla sa o fie indemnat sau sfatuit, sau sa-i 
fie daruit ceva sa o momeasca, sau sa-i fie fagaduit niscare lucruri sau 
*bani, acela macara sa nu fie facut nice una de aceastea, tot se va certa 
cu moarte, si nice un lucru nu poate sa-i ajute sa nu-si piarza via^a. 

Cela ce'va apuca vreo muiare mireana de la minastire, si acela se va 

certa cu moarte. •'-..., u „„„! 

Pravila imparateasca iaste tuturor cum oricine va face pace cu obrazm 
eel asuprit la fiece gresala, atunce cela ce-au asuprit nu se va certa asa 
cumplit. Iara la aceasta gresala a rapitului, aceasta pravila nu se tine 
in seama, pentru cace ca obrazul eel asuprit iaste Dumnezeu carele de 
intii se asupreaste cu rapitul a neveastei lui, calugaritei. Dece cu Dumnezeu 
cine iaste destoinic sa faca pace ; drept aceaia nice un lucru nu poate ajuta 
rapitoriului  calugaritei sa  nu-s  piarza viata. 


P 


p 


Nichifor  fa- 
rigr&deanuL 


■  o 


Marele  Vasi- 
lie, canon. 49. 


I 


II 

1 


Zac. 2. 


Zac. 3'. 


Zac. 4. 


Zac. 5 


PENTRU CEIA CE FAC CUR VIE  CU CALUOARITE.  ACE ST PEL DE 
GRESALE  SA  CHIAMA  ELINEASTE  IEROSILIA. 

GLAVA  258. 

lerosilia iaste de multe feliuri, de& toate feliurile de gresale, cu cite Zac. 
se atinge omul de besearica, toate acealea sa chiama irosiln. Iara aicea, 
la tocmeala acestii pravile, aceasta irosilie sa inteleage intr-acesta chip: 
adeca un mirean, sau fie si gramatic, ce sa zice om de cinul beseancn, 


i 


17 — c. 1201 


t   * 


r* 


4 , 


*+Jtm'-    **  -.   l*  ■  ' 


► 


*r 


258 


INDREP-TAREA  LEGII 


Zac. 2. 
Zac. 3, 


' 


> 


Zac. 4. 


Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Za<?. 5. 


Zac. 9. 


■ 


Zac. 10. 


sau fie si preotit, de sa va prileji sa se impreune trupeaste cu vreo calu- 
garita carea iaste de pururea supt inchisoarea minastirii sau si den afara 
de minastire, sau cincl se va impreuna trupeaste cu vreo muiare mireana 
in besearica, sau sa se impreune cu vreo muiare ce sa va fi fagaduit sa 
fie calugarita. 

Tot omul ce va face ierosilie, acela cu cumplita moarte se va pedepsi. 

Cela ce va face acest lucru, ierosilie, acela face deodata trei pacate 
mari, de ceale de moarte: intli singe aQAg§4g^BJj a doa face preacurvie, 
a treia face furtisag, pentnT~^"T^^^estini^s-au prilejit de are pre 
calugarita adevarata sora sufleteasca ; dece cine o va rusina veri cu voe, 
veri fara voia ei, acela rusineaza adevarat pre soru-sa; drept aceaia iata 
ea se chiama c-au facut singe amestecat. $i iarasi calugarita se chiama 
nevasta lui Dumnezeu, carea iaste cununata^li Dumnezeu; dece cine sa 
impreuna cu dinsa, acela se impreuna cu muiare cu barbat; drept aceaia 
iata ca face preacurvie; aicea sint doao pacate mari de moarte. A treia, 
calugarita se chiama si iaste vas da besearica, dece cine o va instriina de 
in besearica si o va spurca, acela iata ca face ierosilie. $i ierosilos sa chiama 
mai chiar fur de besearica, drept aceaia acela sa chiama c-au furat acel 
vas de besearica; si iata, cu un pacat face trei pacate de ceale mari de 
moarte, cum scrie mai sus. Drept aceaia aceluia alta n-au ce-i face, numai 
ce-i poate fi ca-1 vor omori numai cu o moarte.. 

* Cela ce sa va impreuna trupeaste cu calugarita, acela alta certare 
nu pot sa-i mai dea, fara numai o moarte si sa i se ia tot ce va avea* 
sa se dea minastirii de unde iaste calugarita. 

qtf Oricare calugarita de va vrea ea singura cu voia ei sa se impreune 
cu vreun barbat trupeaste, pre aceaia sa o duca la alta minastire, sa o 
inchiza acolo si foarte sa fie in paza tare, cindai cu canon, cu post, cu ruga,, 
doara se-ar putea ceva infolosi si sa fie si celorlalte invatatura buna? 
ca sa aiba frica, sa se teama. Iara alta certare trupeasca nu va avea 
pentru vini ca aceastea ; intii pentru cace ca ea nu iaste nice atita 
vinovata cum iaste vinovat barbatul de vreame ce aceaia sade la minas- 
tire si nu se duce sa cearce pre nimeniiea, cumu e barbatul de mearge 
de o momeaste si o prilesteaste. A doa, putine calugarite se fac de 
buna voia lor, iara mai multe se fac cu de-a sila si cu in^elaturi, sau mai 
multe si da nevoe. Drept aceaia judecatoriul sa fie cu mila spre dinsele. 
f Cela ce sa va insura de va lua muiare calugarita, aceaia nunta nu e 
destul ca iaste de ris si de batjocura si urita tuturor, ce inca se pedep- 
seaste si cu moarte. « 

Feciorii carii se vor naste de in calugarita, aceia sint copili si nu vor 
mostcni  nemica  de in  avearea  mine-sa. 

Cela ce sa va impreuna cu muiare carea inca nu va fi calugarita, ce 
numai ce va fi purtind hainele,  acela atita se va certa ca si cind ar fi 
calugarita de tot de isprava. 

Cela ce sa va impreuna cu slujnicile calugaritelor, carele sint den afara 
de minastire, acela nu se va certa ca cela ce sa impreuna cu calugarita, 
ce se va certa dupa voia judecatoriului, ca un curvariu. 

Nu vor putea parintii, nice rudele calugaritei sa faca pace cu cela ce 
sa va fi impreunat trupeaste cu calugarita lor; iara de ar face si pace, 


. 


HAPIRE SI .IKROSILTK (gl. 257-260) 


259 


r 


atunce vinovatul mi-s va folosi  nemica  cu  aceasta  pace,  ce  tot  se  va 
pedepsi cu moarte.. .. 

Cela ce va saruta calugarita,  acela se va certa dupa cum va vrea  Zac. 1L 
judecatoriul,  iara  nu  cu  moarte. 


r    V 


1 


pentru rapiri si ce certare se cade sa se dea 

rApitorilor. 

■ 


ii L A V A  259. 

■ 

J Rapitori se chiama aceia ce vor apuca de vor rapi muiarea cuiva 
cea de cinste, de-s vor ride de dinsa, sau vreo fata cocoana, sau vadua, 
sau calugarita, sau vreun copil, cind vor lua pre fiecarii cu de-a sila si-i 
vor duce de intr-acel loc unde le va fi voia, de sa vor mesteca trupeaste. 
jf Certarea  rapitorilor  iaste  numai  moartea. 

Cela ce va rapi pc vreo muiare, acela nu se va certa numai cu moarte, 
ce inca-s va piarde si bucatele, ca le va da judecatoriul muerii ceii rapite, 
de va fi muiarea rnireana, iara de va fi calugarita, atunce-i va da judeca- 
toriul puteare sa se hraneasca cu venitul ce va fi de in aceale bucate in 
toata viata ei, si inca si dupa moartea ei le va da judecatoriul toate aceale 
bucate la minastire de la carea au rapitu-o. 

Nu se va numai omori rapitoriul, nice-§ va piarde numai bucatele, 
ce inca si ceia ce 1-a sfatuit sa rapeasca sau i-au dat ajutoriu sa rapeasca, 
^i aceia se vor omori si-s vor piarde si bucatele. Iara de-1 vor fi numai 
sfatuit, iara nu-i vor fi ajutat la vreamea rapirii, atunce-i vor numai 
omori, iara bucatele nu-5 vor piarde. 

Bucatele rapitoriului toate se vor da muerii ceiia ce o au rapit, 
macara c-au fost numai cum ar fi negutata nunta intre dinsii. 

Parintii, fratii, rudele, stapinii muerii, toti acestea pot sa uciga de 

tot pre rapitori §i sa n-aiba nice unul nice o certare ; si inca nu numai pre 
rapitori, ce si pre sotiile lor si pre ceia ce le vor fi intr-ajutoriu ; insa 
numai cindu-i vor gasi fa cind acel lucru, ce sa zice cind vor rapi, 
iara nu alta data. < . 

Cela ce va rapi copil pentru zburdaciunea trupului, acela sa pata 
ca £i ceia ce scrie mai sus ; pre acela cine-1 va ucide sa fie ucis si nice 
o certare sa nu aiba. 

Nu va scapa rapitoriul sa nu se cearte zicind c-au rapit muiare pentru 

sa se cunune cu dinsa, ce tot se va certa. 

Nunta ce sa va face dupa ce s-au rapit, aceaia nu e buna, ce iaste 
un lucru asa cum nu s-ar fi fost, dupa cum dau invatatura pravilele 
imparatesti, pentru ca pravila beasearicii iarta acest feliu de nunte, 
cind nu vor avea si alta sminteala fara de rapirea. 

Cela ce va apuca, ce sa zice va rapi pe vreo muiare carea va fi 
fagadiiita altui barbat, acela nicecum sa nu se poata cununa cu dinsa, 
iara inca nice cu alta, nice cu una nu poate sa se mai cunune acela 
rapitoriu. ... 

Cind va rapi nestine vreo fameae si iarasi o va lasa de sa va intoarce 
la parinti si acasa-si, si atunce de sa va insura si sa se cunune cu dinsa, 


Zac. 1 


Zac. 2. 

* 

Zac. 3. 


Zac. 4. 


<> 


Zac. 5. 


Zac. 6, 


1 

1 

1 


Zac. 7. 


Zac. 8. 


Zac. 9, 


■ 


Zac. 10. 


Zac. 11 


17* 


260 


fNDREPTAREA  LEGM 


Zac. 12. 


Zac. 13. 


Zac. 14, 


Zac. 15, 


Zac. 16, 


Zae. 17, 

Zac. 18. 
Zac. 19. 


Zac. 20. 


Zac. 21 


Zac. 22. 


Zac. 23, 


Zac 24, 


Zac. 25. 


Zac. 26. 


■ 


aceaia nunta va fi buna si nu se va certa ca un rapitoriu; iara de o va 
fi rapit si se va fi si cununat, aceaia nunta nu e buna de nemica, ca se 
va  certa  ca  un  rapitoriu. 

Certarea rapitorilor iaste nu numai spre cela ce rapeaste fata cocoana, 
ce inca si spre cela ce rapeaste muiare cu barbat, sau si despartita de 
barbat, sau vaduo, sau roaba, sau fata de suflet, veri bogata, veri saraca, 
veri cinstita, veri fara cinste, tot intr-un chip $i cu o certare se vor 
certa. 

Oricare rob, sau naemit, sau slugoiu, de va rapi vreo farneae, acela 
nu se va certa numai cu moarte, ce inca-1 vor si arde in foe. 

Nu numai rapitoriul se va certa, ce inca si cine 1-au sfatuit si ceia ce-i 
vor fi ajutat si ceia ce-i vor fi posiu^it la aceaia treaba, la rapit, si aceia 
se vor certa toti intr-un chip ca si rapitoriul. 

Oricine va ascunde rapitoriul in casa lui cind va rapi muiarea, acela 
ca un rapitoriu se va certa si acela, iara numai nu-s va piarde bucatele. 

Oricare muiare va rapi pe vreun barbat pentru dezmierdaciunea ei, 
aceaia ca un rapitoriu se va certa $i ea, de vreame ce nu iaste la jude- 
catoriu alta nemica, fara tot o certare celuia ce rapeaste, fie barbat, fie 
fameae. 

Muiarea carea va rapi pre alta muiare pentru zburdaciunea trupului, *m 
aceaia ca un rapitoriu se va certa. ■  » 

Cela ce va rapi copil, acela ca un rapitoriu se va certa. 

Cela ce va rapi pe vreun copil nu pentru dezmierdaciunea trupului, 
ce sa-1 duca cu sine in vreo cale, sau la oaste, acela sa se cearte dupa cum 
va fi voia judecatoriului. 

Oricine va rapi cocoana tinerea, carea nu va fi inca de virsta de bar- 
bat, si de-i va strica fetia, acela sa se cearte cu cumplita moarte, ce 
sa zice mai rau decit pre rapitoriu, macara ca zic o searoa de dascali 
cum de va fi fata mica, atunce rapitoriul sa se cearte cu ocna si toate 
bucatele lui sa se dea featei aceii stricate. 

Cela ce va strica fetia vreunii cocoane tinerea, carea nu va fi inca de 
virsta, macara ca nu o au rapit de intr-un loo intr-alta parte, iara tot ca 
pe un rapitoriu sa-1 cearte. 

Cela ce va rapi vreo muiare, si dup-aceaia o va marita dupa alt bar- 
bat, acela cu unele ca aceastea nu va putea sovai, ce tot se va certa ca 
un rapitoriu. 

Rapitoriul iaste datoriu sa inzestreaze pre muiarea carea au rapit, 
dupa puterea lui si dupa putearea si destoiniciia muerii. Asijderea si jude- 
catoriului se cade sa-1 indeamne sa o inzestreaze dupa destoiniciia aminduror. 

Oricare rapitoriu nu va priimi leagea cumu-1 va judeca judecatoriul 
ce va alerga la alt judecatoriu mai mare, nadejduindu-se de alta isprava 
mai buna, atunce aceaia isprava a doa  n-are nice o tarie. 

Mai mare iaste rapirea cind va fi cu sotii multe si cu multe feluri de 
arme si cace sa rapeaste fata de mare boiaren, si atunce judecatoriul va 
certa mai mult de cum ar fi rapirea mai mica. 

Rapitoriul se cearta fie in ce loc unde-1 vor prinde. Cum se-ar zice, 
un om ce va rapi vreo muiare de cinste, de in cetate de in Tirgoviste 
si o va duce la Brasov in Tara Ungureasca, sau la Moldova,  dup-aceaia 


. 


RAPIRE §1 IEROSILIE (gl, 257-260) 


261 


' 


• 


Zac. 28. 


de sa va prileji sa-1 prinza aicea supt tinutul Tirgovistii, atunce acela se 

va pedepsi de la domnul muntenesc; iara de sa va 'prinde supt tinutul 

Brasovului sau al Moldovei, iar se va pedepsi de la biruitoriul locului 

aceluia. $i atunce nice domnul de in Jara Munteneasca nu i se cade sa-1 

trimeata acolo, de va fi ungur sau sas, sau moldovean rapitoriul, la judetul 

de la Brasov sau la Moldova, nice obladuitoriul acelui loc spre domnul 

Tarn Muntenesti deaca va fi muntean ; numai ce sa  cade sa adevereaze 

judecatoriul cu marturii oameni de credin^a cum iaste rapitoriu, si atunce 

se va pedepsi si nu-1 va mai trimite aiurea. Iara de vor scrie carti domnii 

unul la alalt si sa-i ceara, ca pe niste oameni de loc, atunce iaste datoriu 

domnul acela, supt care biruire se-au prins rapitoriul, sa-1 trimeata catra 
celalalt. 

Toate gresalele pina in cinci ani se savirsesc, cum se-ar zice orice fel Zac. 27. 
de gresala de va gresi nestine, fi de nu-1 va piri nimenile la judecatoriu 
pina in cinci ani, nu mai poate nimenile de aciia sa-1 pirasca de in 
5 ani inainte; iara numai rapitul nu se poate sfirsi in cinci ani, ce dupa 
zeace ani; inca. si mai mult poate fiecine pre rapitor sa-1 pirasca, si 
asa sa se pedepseasca ca un rapitoriu. - 

Rapitoriul de sa va ascunde in besearica pentru sa nu-1 poata lua 
judecatoriul, iara asa de in besearica totu-1 va prinde si-1 va scoate de-1 
va certa cum i se cade. , 

Rapitura cea adevarata se cade sa aiba aceaste doao seamne: intii 
sa ridice muiarea de intr-un loc sa o duca intr-alt loc; a doa sa-i faca-sila 
spre cinstea ei. Iara de va lipsi una de intr-aceaste doao lucruri, atunce 
nu iaste rapirea deplina. 

Cela ce va rapi muiarea de in casa parin^ilor ei si sa o duca la casa-si 
dupa ce sa va fi culcat cu dinsa, acela nu se va certa. 

Cela ce va rapi pre muiare mainte da ce se va culca cu dinsa, iara Zac 31 

e{ ! a? *?st Sindul s5 se ^ac» calugarita, macara ca o au si maritat 
parinfii, iara acela tot se va certa ca un rapitoriu. Iara de sa va fi 
rapit cu voia ei, vrind pentru sa lacuiasca cu barbat, atunce nu se va 
certa; fara numai de o va fi rapit fara de voia ei si cindu-i va fi facut 
sila, pentru sila ce-au facut, se va certa dupa voia judecatoriului. 

Nu va putea sovai rapitoriul zicind ca iaste mic de zile, de nu-i e 
vreamea inca de insurat, ce tot se va certa §i asa, iara asa mai putinel. 

Nunta ce sa va face intre obrazul eel rapitoriu si al ceil rapite, atunce 
sovaiaste rapitoriul si scapa sa nu se omoara, iara asa numai ce-si 
piarde bucatele si le va lua muiarea sa fie ale ei. Iara sfeatnicii si ajuta- 
torii rapitoriului nu se vor putea mintui asa, ce sa vor certa dupa cum 
va fi voia judecatoriului ; si aceasta se zice pentru ceia ce vor fi aiutat 


Zac. 29. 


Zac. 30. 


Zac. 32. 


Zac. 33. 


la rapire, iara nu pentru ceia ce-au ajutat dupa ce se-au rapit, ce sa zice 
ceia ce-i vor fi priimit in casele lor si-i vor fi ocrotit pre rapitori. 


Rapitoriul de pururea se va certa, ver fie cu voia muerii, ver nu fie. 
De-ar fi cu voia muerii, poate fi ca nu se-ar. certa rapitoriul cu moarte; 
iara deaca nu va vrea muiarea si se va fi rapit cu sila, atunce se va 
certa cu moarte. 

Rapitoriul de sa va prilejui sa rapeasca calugarita si pentru sa scape 
de pedepsa vietii lui, va vrea sa arate cum au lost cu voia ei de se-au 


Zac. 34. 


Zac. 35. 


K 


i 


■ 

4 


262 


INDREPTAREA  LEGII 


m 


] 

i ; 


■ 


■ 


!  ' 


- 


IB J 


M 


Zac. 36. 


Zac. 37. 


Zac. 38. 


Zac. 39. 


Zac. 40, 


Zac. 41 


Zac. 42, 


Zac. 43, 


Zac. 44. 


Zac. 45. 


rapit, aceluia nu-i va folosi nemica voia ei, ce numai ce sa va pedepsi 

cu moarte. 

Cind va marturisi muiarea singura de va zice cum se-au rapit cu 
voia ei, ca sa scape rapitoriul de pedepsa mortii, atunce se cade sa 
cercetpaze bine judecatoriul, sa nu fie tocmeala sau invatatura parin- 
tilor rapitoriului sau a rudelor lui, cu dare si cu multe mestesuguri, de vor 
fi plecat muiarea sa zica acest cuvint, cum iaste cu voia ei; dece sa soco- 
teasca tot lucrul pre amanuntul. De-acia de sa va afla cum sint aceastea 
mestesuguri, atunce rapitoriul numai ce-s va piarde viata; iara de sa va 
afla cum muiarea graiaste de la ea, neindemnata de nimenile, atunce 
rapitoriul se va certa dupa voia judecatoriului. 

De sa va afla cum sa fie dat vreun rapitoriu bani multi muerii 
mainte de ce-au rapit-o, pentru sa o pleace sa fie cu voia ei si sa martu- 
riseasca cum se-au rapit cu voia ei, atunce trebuie sa socoteasca judeca- 
toriul, afara de ceia ce i-au dat, sa nu-i fie fagaduit §i altii ; pentru ca de-i 
va fi fagaduit si altii, atunce piarde-s va viata, iara de nu-i va fi fagaduit 
alt nemica, atunce se va certa dupa voia judecatoriului. 

De vor vrea parintii f eatei si de vor indemna pre rapitoriu sa le rapeas- 
ca fata si fata nu va vrea, atunce se va certa rapitoriul cu moarte. 

Cind se vor iubi amindoi, rapitoriul cu fata cea rapita, si neputind 
intr-alt chip sa se impreune, iara pentru dragoste ce au la mijlocul lor se 
vor sfatuit sa se rapeasca, atunce, cum zic o seama de dascali, nu se va 
certa rapitoriul, de vreame ce iaste un lucru cum ar fi turbat de dra- 
goste : iara altii si mai multi si mai credinciosi dascali zic cum sa se cearte 
cu certare usoara, dupa cum va fi voia judecatoriului. 

Cind vor rapi pre o muiare si rapitorii vor fi cu sfatul si stirea ei, 
§i ea nu va vrea sa-i faca sila spre cinstea ei, iara rapitoriul o va sili 
si se va culca cu dinsa fara voia ei, atunce pentru rapirea nu se va omori, 
iara pentru ce i-au facut sila i se va taia capuL 

Cind va arata rapitoriul cum nicecum sa nu fie tocmiti cu fameaia 
cind au rapitu-o, ce inca vor fi si cununati impreuna, atunce nu vor lua 

nice o certare. 

Muiarea macara de ar si vrea, sau si cu sfatul si  cu stirea  ei se-ar 

rapi si sa-si strice si fetiia, atunce, cu aceastea cu toate muiarea nu se va 
certa nicecum, numai rapitoriul se cearta dupa voia judecatoriului. 

Trebue rapitoriul sa arate judecatoriului cu marturii aceia oameni 
de credinta, sau si cu gura muerii, cum muiarea au vrut cu voia ei sa se 
rapeasca si atunce se va izbavi rapitoriul de moarte: pentru ca de nu va 
pune tot lucrul sa fie de fata, sa cunoasca totiinaintea judecatoriului, alta 
nu va fi, ce numai ce-s va piarde viata. 

Cind va avea rapitoriul marturii multi sa marturiseasca cum au rapit 
pre muiare cu voia ei, iara muiarea va avea marturii cum au rapitu-o 
cu sila, atunce judecatoriul creade mai mult pre marturiile muerii, de-ar 
fi numai doi, decit pre cei multi marturii ai barbatului. 

Iara de nu vor avea marturii nice o parte nice alta, atunce £a arate 
rapitoriul seamne ca acealea cu tarie ca sa se poata creade cum se-au 
facut rapirea cu voia ei. Iara seamnele ce vor sa arate sint aceastea: 
intii, cum muiarea iubea foarte pre rapitoriu ; a doa, cum au trimis de 


N 


'» 


[ 


kApIRE SI IEROSILIE (gl. 257-260) 


263 


i 


1-au chemat sa mearga sa. o gaseasca ; a treia, cum la vremea rapirii n-au 
strigat sa-i vie cineva ajutoriu; a patra, cum o au gasit cu haine fru- 
moase imbracata fiind gata. $i atunce, deaca. va avea aceastea seamne, 
nu se va certa cu moarte, macara de-ar si zice ea cu gura ei cum au rapitu-o 
cu sila. Iara de nu va avea marturii muiarea, sau seamne sa arate acesta 
lucru, atunce nu o va putea creade judecatoriul. 

Cind va marturisi muiarea singura cu gura ei cum mainte de ce se-au Zac. 
rapit, au fost f acuta nunta adins eisi, atunce de o va afla judecatoriul 
ca face aceasta marturie de in putearea ei, sau supt ascultarea parintilor 
ei, atunce o va creade judecatoriul; iara de va fi in casa si supt putearea 
barbatului,  atunce nu o va creade. 


-i 


46. 


AICEA  SCRIEM SA SE STIE CE PEDEPSA SE  VA DA CELUIA CE 

rApeaste  MUIARE  curvA. 

GLAVA  260. 

Nu se va certa ca un rapitoriu cela ce va rapi pe vreo muiare curva, 
ce  sa  va  certa  dupa  voia  judecatoriului. 

Pravilele carele dau certare pina la moarte celora ce rapesc mueri 
cu de-a sila, acealea se socotesc cindu e la muiarea de cinste, sau sa fie 
sloboda sau maritata sau fata cocoana. 

Rapitoriul pentru sa fuga da pedepsa vietii lui, va arata la judeca- 
toriu cum aceasta muiare mainte de rapit, au curvit cu altul si iaste curva. 
Atunce judecatoriul trebue sa caute de va fi fost acea curvie la aratare de 
fata, atunce nu se va certa rapitoriul ; iara de va fi pre ascuns $i vecinii 
vo'r zice ca iaste muiare buna, atunce rapitoriul t^i va piarde viata. 

Cela ce va rapi muiare curva cu voia ei, acela nu se va certa  nicecum. 

Cela ce va rapi vreo muiare de cinste socotind cu asupreala cum sa 
fie curva, acela nu-s va piarde viata, ce sa va certa dupa voia judeca- 
toriului. 

Cela ce va rapi muiare curva carea s&va fi intors de in petreacerea ei 
cea rea si se va fi cununat cu vreun barbat cu leage, atunce trebue sa 
cerceteaze judecatoriul: de sa va afla ca acea curva deaca s-au cununat 
s-au petredut viata cu cinste, atunce va omori pre rapitoriu ; iar de va fi 
curvind si dupa ce s-au cununat iara^i, atunce nu-s va piarde viata, 
ce sa va certa dupa voia judecatoriului. 

Curva se cunoaste pre locul ce lacuiaste si pre haine ce poarta de sa 
va fi pocait de curvie au ba. Dece oricine va rapi curva pocaita acela 
certa-se-va cu moarte. 

Cind zicem ca cela ce va rapi curva nu se va certa, aceasta se soco- 
teaste numai cum ca nu-s va piarde viata, iara intr-alt chip tot se va 
certa dupa voia judecatoriului. , • -< 

Oricine va rapi muiare curva si o va tinea in casa cu sila, de aceaia 
vor numara zeace zile de cind au luatu-o si o tine in casa-s ; dece acela 
de nu va da la domnie doao sute de talere batute, atunce i se va taia 


H 


Zac. 1. 


Zac. 2. 


Zac. 3. 


Zac. 4. 

Zac. 5. 


Zac. 6. 


Zac. 7. 


Zac. S. 


Zac 9, 


o  mina. 


*-   ' . 


i 


A 


v * 


s  ] 


G 


264 


iNDREPTAREA  LEGI1 


pentru muiarea care ramlne vaduo §1 va sa se marite 

In anul acela. 

GLAVA  261. 


■ 


I - 


I" 1 


r 


» 


. 


Zac. 10, 


Zac. 11 


i 


Zac. 12. 


Zac. 13. 


Zac. 14 


Cela ce va rapi muiare ciirva §i de va fi $i cu alte sotii linga sine, 
inca zeace oameni intrarmati, aceluia i se va taia capul. Sau cum inva^a 
§i alti dascali, sa se cearte cum va fi voia judecatoriului, macara ca 
aceasta voe a judecatoriului sa tinde, cum am si mai zis pre multe locuri, 
pina la moarte ; §i mai virtos cind se va rapi fara frica lui Dumnezeu si 
fara rusine de oameni.  . 

Cela ce va rapi pe vreo muiare de cinste si sa o poarte de in loc 
in loc, iara sa nu se impreune cu dinsa trupeaste, atunce se cade sa caute 
judecatoriul si sa ia seama binisor §i, de va afla adevarat cum pentru 
cace se-au cait ce-au facut, pentru aceaia nu se-au impreunat cu dinsa, 
acela nu se va certa cu moarte, ce dupa voia judecatoriului; iara de sa 
va afla ca nu s-au impreunat pentru alta sminteala ce-au avut, atunce 
se va pedepsi cu moarte. 

Cela ce va mearge in vreo casa pentru sa rapeasca pe vreo muiare, 
iara nu o au rapit, de aceasta trebuie sa cerceteaze judecatoriul de ce 
de nu o va fi rapit, iar asa pentru sine, cace se va fi cait ce va sa faca 
§i va fi fugit de-acolea, acela nu se va certa cu moarte. Iara de sa va 
afla ca nu o au rapit pentru ca nu o au gasit acolea, sau cind vor fi 
alergat oameni multi de nu o vor fi lasat, sau $i pentru alta sminteala, 
atunce va certa judecatoriul pre acela cu moarte ca si cind o ar 
fi rapit. 

^    Cela  ce  sa  ispiteaste  sa  rapeasca  calugari^a,  macara de nu o ar 

^Tnice rapi, acela totu-s va piarde viata ca si cind o ar rapi. §i  de-i va 

I zice  macara  un  cuvint:  esi  de in minastire si eu te voiu lua sa-m  fii 

" muiare §i ma voiu cununa cu tine, si numai pentru atita-s va piarde viata. 
Toate pravilele impreuna inva^a de toate gre^alele, cum cela ce 
nu va face inca de tot gresala si deplin, acela nu va lua certare deplin, 
ce numai ce se va certa mai putin, dupa voia judecatoriului. A^a intr- 
acesta chip iaste si gresala rapirii, ce sa zice cind se va face rapirea la 
muiare de cinste, sau la fata, sau la muiare cu barbat, sau la vaduo, $i 
de jiu se va face gresala de tot de isprava la acest feliu de famei, atunce 
rapitoriul nu se va pedepsi cu moarte, ce mai putin, dupa voia judeca- 
toriului. Iara de va rapi calugarita, atunce nemica nu-i va folosi, cum 
zice pravila: a altora a tuturor de altele sa nu se omoara; iara numai 
de sa va ispiti sa rapeasca calugarita §i de nu o ar nice rapi, tot se va 
certa cu moarte ca §i cum o ar fi rapit adevarat. 


I 


Leu §i Costan- 
din tmparafi. 

A  lui Arme- 
nopul. 


Muerii cariia-i va muri barbatul, aceaia nu e volnica sa ia alt barbat 
pina nu va treace jalea 1 an. Iar de-i va zice imparatul sau domnul, 
atunce poate mai nainte, pina n-au trecut acel an de jale, sa se marite. 

Pentru doao vini se-au intarit a fi anul de jale unul, ca sa nu se 
marite muiarea intr-insul; insa una, ca sa nu se timple muiarea grea, iara 


li 


•i 


L 


FEME1A VADUVA (gl. 261-264) 


265 


Nearaoa a lui 
Leulnteleptul. 


are si certare sau pedepsa. , 

PBNTBU MUIAREA CARE VA BAmINEA VADUO SI SE VA MARITA, 
fA NU IA DE IN BUCATELE BABBATULUI EI NEMIC, FABA 
KUMAI BE LA COPII, DE VOR MURI. ASUDEREA SI BARBATUL. 

.GLAVA  262. 

Nearaoa a doa a lui chiar Leu  fnteleptul  asa  zice:  aceasta  punere 

^ZZ^leTlfZ "alToliea barbat, macar de va fi facut zapis si 
de la "ei cari, i-au ftcut cu barbatul eel de intii si-i va ta lasat vreun 

'"^SaWavrr Subtotal si va hi avlnd copii cu barbatul 

de ^"e au coconi, si se va ^P«X^""  — 
pi, atunee partea lui sa imparte tuturor fratfor. lui si i , ?. aeea muma 

nunta. 

"WU MUIAREA MARTTATA CAREA-VAAVEA »^HADIE' 
UNEALTE  SI  NU  VA  SPUNE  UNDE  LE-AU  AtLAT. 

* GLAVA  263. 

Muiarea de va avea niscare haine sau alte scule si luerure si, murindu-i A lui Arm* 
harbftul nu va spune cu marturii eredincioase unde le-au af lat ?1 de unde Wpul. 
barbatul, nu va bPux arata-se lucrul ca o martune adeventa ca, 

k rXtoa Tt  ' e au tost Tea" de to sculele 5i bucatele barbatului 
au  §?S «U eopiilor aeea cistigare si mostemre a acelu. 

atunee de va vrea, i le la barbatul. 

PENTRU MUIAREA CAREA VA R AMiNEA VADUO  SI NU SE VA 
MARITA;   CE   VA   LUA   DE  IN   BUCATELE   BARBATULUI   EI? 

ASUDEBEA  SI  BARBATUL. 

GLAVA  264. 


Semneazft. 


Carii mueri va muri barbatul si a doa oara nu se va marita, aceaia sa 
«^a treabTsI "s tie darurile ceale de naintea nuntei si toata zeastrea ei 
S^de in b^catL' barbatului ei sa aiba parte atita eit ar avea un copl al 


ArmenopuL 


r 


I 


vt 


J 


■ 


IT1 


■ V 


til 


J. 

■fi 


Semneaza, 


Maihei. 


Armenopuh 


Leu §i Costan- 
tin imparati. 

Maihei. 
Armenopul. 

Leu si Costan- 
tin  §i  Vasile 

imparati. ' 


Iara a aeelor 

imparati. 


Leu si Costan- 
tin imparati. 


i - 


266 


INDREPTAREA  LEGII 


ei §i cu acealea sa hie volnica sa faca ce-i va hi voia. Numai a treia parte 
dein bucatele ei, aeeaia  sa o pazeasca pentru copii-s. 

Asijderea si barbatul carele nu se va insura a doa oara,  a^a sa  aiba 
§i el de in bucatele muerii lui parte ca si un copil. 


P&VTRU PRETUIRKA ZEASTRELOR $1 NEPREJUIRE; J?I PENTRU 

'* ZEASTRELE DE AFAR A. 

GLAVA  2G5. 


. 


Zestrile pretuite pre barbat ramin de sint, ori de vor muri dobitoacele 
muerii carele se-au dat zeastre, ori de va hi stricat si va hi ponosit hainele ; 
pretuirea deplina intoarce barbatul indarat, iara zeastrea carea nu iaste 
pretuita la muiare, iaste si dobinda si paguba. 

Barbatul de va hi luat zeastre casa, sau vie, sau alt lucru si se-au 
pretuit cum i-au fost pretul, de-acia acel barbat va hi facut cheltuiala 
de au dres §i au crescut si au zidit acela lucru, atunce trebue sa dea pretul 
acelui lucru cum se-au pretuit cind 1-au luat ; iara celalalt lucru, cum 1-au 
dres si 1-au facut atunce, ramine la dinsul. Iar de se va face paguba 
intr-acel lucru ce-au luat, atunce el iaste datoriu sa o plateasca. 

Dobinda si paguba zeastrelor, care au luat barbatul, la dinsul vin. 

Barbatul de va hi si sarac, zeastrea carea au luat o plateaste. 

Cite lucrure se vor cumpara de in zeastrele muerii, acealea in zeas- 
trele ei sint. ^  -x 

Iara zestrile ceale de afara nu sint ale barbatului, ce da le va strica 
barbatul si insa muiarea le va hi harazit, atunce mostneanii nu le cer ; 
iara da le va hi stricat fara de stirea muerii, atunce toate intregi sa le 
dea indarat, sau el, sau mostneanul lui; pentru ca si la zestrile de afara 

are muiarea puteare ca si la zestrile ei, 

Fiece muiare, la zeastrea ei cea de afara si la.veniturile ei carele-i 
vin de la rudenii, poate sa obladuiasca §i sa harazeasca §i sa dea, fiindu-i 
macar viu si barbatul; iar pe zestrile er, pin'va trai barbatul ei, n-are 
treaba cu dinsele sa le obladuiasca. 


MUIAREA  SE  PRETUIASTE  DE  TOT  IMPRUMXJTATORIUI^  SAU 
DATORNICUL;  §1  RE  VA  INTRA  MUIAREA  CIIEZA§A 

PENTRU  RArHATUL  EI. "" 

GLAVA  266. 

* 

Muiarea are pretuire de tot omul caruia-i iaste datoriu barbatul, ca 
ea sa-s ia intii zeastrele ei. 

0 muiare se-au maritat §i s-au luat zeastrea la casa barbatului ei. 
De-acia se timpla barbatului ei raotate si paguba si cazu in datorie sau 
domneasca, sau la alt fiece om ; de-acia el muri. De aceasta porunceaste 
aceasta pravila imparateasca ca sa nu fie volnic nice unul de in dator- 


i 


y 


. 


3 


.* 


ZKSTRE §1 DARURI (gl. 265-272) 


2.67 


nici sa ia vreun lucru ceva-de in casa mortului, jpina nu-£ va lua intii 
muiarea zestrile. Atunce, ce va raminea, sa ia fiescare datornic dupa 
datoria barbatului ei. Adeca, de nu-i va ajunge bucatele pentru toata 
datoria, carele au dat mult, acela sa ia mai mult decit cela ce-au imj>ru- 
mutat mai putin, asijderea si eel mai cu putin, mai pu^in sa ia. 

§i care muiare va vrea sa scrie in carte unealtele ei pentru datoria Mathei. 
barbatului ei, sau si ea sa intre chezasa, aceasta nice o puteare, nice o ade- 
verinta n-are, nice se baga in seama macara de o va face o data, de doao 
si de multe ori; si sau de sa va face chezasa la datorie domneasca, 
sau la altceneva, tot nu se socoteaste acea prinsoare, pentru ca asa iaste 
ca si cum nu se-ar fi facut niceodata cartea si lucru ca acela. Iara insa 
adevarat, de se va arata de fata cum galbenii aceia ce s-au imprumutat 
se-au dat pentru treaba aceii muerii, atunce plateaste ea. 


i    r 


i   i .   j*   ! v 


PENTRU BARBATUL  CARELE  VA FACE CHELTUIALA LA BOALA 

MUERII   LUI  §1  LA  MOARTE. 

GLAVA  2G7. 


* W 


t V 


De sa va afla muiarea cuiva in boala si va face barbatul cheltuiala Iaraaaceluia 
ia boala ei ; de-acia ea va muri si va face cheltuiala si la ingruparea ei, 
§i va ceare sa ia aceastea de la socru-sau carele au mo^tenit zeastrele fii-sa, 
de aceasta porunceaste aceasta pravila: insa cite au cheltuit la boala 
muerii lui sa nu ia de intr-acealea nemica, pentru ca un trup a fost cu 
dinsa; iara cite au cheltuit la ingruparea ei, acealea sa le ia de la socru- 
sau, carele au luat si-au tinut zeastrele. 


PENTRU PRETMREA  ZEASTRELOR,  DE  iNTll  §1 DE-A DOA, 


GLAVA  268. 


,- .p 


n 


■ 


t 


Un om au luat o muiare si, deaca au murit, a luat a doa si au luat 
si cu muiarea cea de intii zeastre, si cu cea de-a doa, §i au murit barbatul; 
iara mostneanii amindurora muerilor acum ei cer si cauta sa ia bucatele, 
adeca zeastrele de in bucatele celui mort barbat. Si de aceasta porunceaste 
aceasta pravila imparateasca ca intii sa dea zeastrea cea de intii, dupa 
aceaia a doa, de vor prisori bucate; iar de sa va timpla sa se afle haine 
de intr-a doa zeastre §i se vor arata adevarat si cu marturii, atunce sa le 
ia mosteanii ai doa zeastre, iar mostneanii ai zestrii de intii deintr-acealea 
nu iau, ce vor lua de in bucatele mortului de va avea. Asijderea si most- 
neanii ai zestrii de intii cite unealte vor cunoaste ale lor si se vor afla 
care au dat zeastre, acealea le iau neoprite; iara de nu va avea de in zeas- 
trea de intii, nice.de intr-a doa, insa atunce iau mostneanii zeastrea cea 
de intii, cum am zis mai sus, ca aceaia are pretuire ca o zeastre ce iaste 
de intii, iara dupa aceaia iau si cei a doaole de vor raminea .sa presoseasca. 


Lett si Costan- 
tin impdrafi. 


i ' '  * h \ 


* r 


A lui Mathei 


ArmenopuL 


A lui Costan- 

tin. 

A lui Leu. 

Vasilie impa- 
ra}i. 


268 iNDREPTAREA  LEGII 

* 

PENTRU  TOCMIREA  BARBATULUI  SI  A  MUERII  SI  PENTRU 

DARURE  CE  SA  VOR  FACE  INTRE  EI. 

■ * * 

G L A V A  269. 

De sa va tocmi barbatul cu muiarea lui ca, de va muri, sa-i moste- 
neasca ce va avea, tocmeala aceaia nu iaste buna, nice se socoteaste; iara 
de sa va fi fost facut tocmeala de intii ca, de va muri muiarea mai 
nainte, atunce zeastrele-i sa ramie la barbat macara de va fi fost zeastrea 
fi de la tata, atunce iaste acea tocmeala si de-acia nu mai are treaba 

tata-sau  sa  faca  ceva. 

Darul de intre barbat si de intre muiare nu se socoteaste, cace ca se 
face pentru dragostea impreunarii trupului si pentru ca sa nu aiba carte 
pentru dar si pentru ca sa nu se faca bogatul sarac si saracul bogat. 

La moartea lui, orice va harazi nestine muerii lui, aceaia se soco- 
teaste ; iara ceale de in viata lui nu se baga in seama. 

' Orice va harazi muiarea barbatului ca sa ia vreo deregatorie sau 

* * * 

cinste,  aceaia  se socoteaste. 

Cind se face carte de dasparteala, da se desparte barbatul de muiarea 
lui sau muiarea de barbatul ei, atunce orice au daruit unul pre altul ca sa 
aiba si sa tie acela dar dupa moartea lui, acela nu se socoteaste, ce si-1 ia. 


■ 


PENTRU DARURILE  CE  SA FAC NAIJVTEA NUNTEI. 


i 


■ 


i*^ 


lard a acelor 
tmparafi. 


HAAfJKdlJltt1). 


Armenopul 


GLAVA  270. 


♦  * 


MatUi. 


Darurile naintea nuntei sint neinturnate. Adeca, mai nainte de bla- 
gosloveniia barbatului cu muiarea, orice va harazi unul altuia, aceaia se 
socoteaste, macar de sa vor si blagoslovi intr-acea zi ce vor face darurile. 

De voiu darui muerii meale podoabe sau de cite sint de podoaba ei, 

acealea toate le ia. ■".'.. 

» De voiu harazi muerii meale podoabe, adeca lanture, cercei, ineale, 
gherdane si cite-s ca aceastea, sau altele cite am grijit pentru numele ei, 
ce sa zice' am impodobit si am facut, adeca haine, de sa va timpla sa 
moriu eu, atunce muiarea acealea toate le ia. 


pentru darure, §1 pentru ce lucrure se intorc darurile 

; iarA IndArAt. 

GLAVA 271. 

* 
■ 

Darul iaste dar carele se da fara nevoe. 

Cine face dar, adeca cine daruia^te un dar, acela   nu  poate  sa-1 

intoarca. w a '. 

Darul cela ce sa face cu bine, acela nu poate sa-1 intoarca nice cu 

cartea  imparatului. 


x) „Ce se cu.vine" 


I 


t 


' 


**? - 


ZESTRE SI DARURI (gl; 265-272) 


269 


Armenopul. 
Pentru intoar- 


...   Tot darul ce sa face deplin nu sa poate strica, fara numai cind nu-i 
are  harul. 

* * 

De sa va arata nemultamitoriu cela ce va lua darul catra cela ce 1-au 
daruit §ti-I va sudui sau-1 va mustra si-1 va batjocori, sau-1 va bate, sau-i 
va face paguba de in lucrurile lui, sau-i va invrajma^i viata, sau cite cerea daruri- 
darure se-au facut cu daruire, sau cu scrisoare sau fara scrisoare, si nu jor. 
le va fi facut, §i va arata de fata cu marturie numai o vina de ceale ce 
scriu mai sus, atunce se strica aceale darure si merg iara la mina celuia 
ce le-au dat. 


PENTRU bARBATI §1 MUERI, DE VOR RAmINEA VADUI §1 LE 
VA RAMlNEA COCON §1 VA MURI; SAU §1 DE NU VOR FACE, §1 
VA  MURI  BARBATUL  SAU  MUIAREA FARA DE  COCON.  CUM  SE 

vor ImpArji HAINELE LOR. 


GLAVA  272, 


Raspunsul preasfintului patriarh de la Alexandrie, chir Athanasie, 
si a saborului lui, in carele se-au facut si porunca de pururea pornenitului 
imparat Andronic Paleologul. §i poruncesc a§a: ca de va muri muiarea 
cuiva si-i va raminea copii, de-acia vor muri si copiii, sau de va muri 
barbatul si vor raminea copii, de-acia vor muri si copiii, atunce sa nu se 
socoteasca acea leage veache carea zice asa: pentru muiare sau barbatul 
carele va muri si-i vor raminea copii, sau de va muri §i copilul, de-acia 
partea cea vie carea va raminea, au barbatul au muiarea, atunce acela sa 
mosteneasca toata partea mortului, adeca de tot, iara ticalosii parinti 
ai mortului de lipsia coconului lor, carele au murit, §i de avu^ia lor, adeca 
de bucatele lor, a sa lipsi fara de dreapta judecata nu se cade. 

Ce sa imparta zeastrea mortului in trei parti si insa o parte sa o 
tie barbatul sau muiarea carea va raminea, iara alta parte sa o }ie parin^ii 
mortului, iar ceaialalta a treia parte sa se faca de pomeana §i de milos- 
tenia saracilor si robitilor pentru eel mort. Insa aceasta o zice cind va muri 
barbatul sau muiarea $i le va raminea copii, si copilul nu va trai, ce va muri. 

Iara ceia ce ramin vadui fara de copii, ori barbati, ori mueri, acelora 
sa nu le ia bucatele lor sau ce vor avea nice ceaia ce tin deregatorii domnesti, 
nice ceia ce-i tin in judetul lor si in eparhie, adeca pre la casele lor, ce sa 
tie parintii sau rudenia mortului a treia parte de bucatele lui, iara ceaia- 
lalta de in ceale trei sa i se faca de pomeana si de milostenie, iara cea 
de-a treia sa o tie partea carea va trai, au barbat au muiare. Iara de va 
muri §i partea carea traiaste, adeca carea ramine, atunce rudenia lui pre 
leage sa le imparta; iara de nu va avea rudenie, atunce jumatate sa ia 
domneasca^ iara ceaia jumatate sa i-o faca da pomeane si milostenie 
saracilor  §i robitilor. ■ 

Aceasta tocmeala ce e mai sus scrisa asa se judeca pina in zioa de 
astazi de vladica al tuturor, preasfintul si a toata lumea patriarh si de 
dumnezeescul si sfintul lui sabor: ca insa muiarea, dupa moartea ei de-i 
va raminea copii, iara apoi peste putina vreame va muri si copilul, atunce 


Athanasie ,pa- 
triarhul de la 
Alexandrie. 


Cauta de vezi. 


v 


ArmenopuL 


! 
I 


Cauta de vezi 
§isocotin$apa- 
triarhului de 
la  Tarigrad 


■ 


\ 


'• 


U   I' 


I- 


270 


iNDREPTAREA  LECll 


1  H 

1 

I1 

1! 

1 

■ V 

if 

pentru aceasta 
ncara, ce iaste 
mai sus'scrisa, 
a papei de la 
" 'Alexatodrie. 

1 

9 

lit »   t— » 

H' 

R' i 

1 

Mathei. 

i 

>. •-, ...■ 

Pi 

■ 

■ 

* 

• 

P 

> 

[1 

3 ' ' 

Arrnenopul. 

» 

* 

1 

ll 

• 
*               * 

• 

* 

mostenea^te tatal copilului a treia parte da zeastre, cum zice nearaoa 
cea de sus a sfintului Athanasie. Iara si muiarea de va muri fara de copii, 
atunce nu ia barbatul de in zeastrele muerii nemica, numai asternutul 
patului ; inca si acela cu socotinta si darurile ceale de naintea nuntei, 
fcarele au dat muerii lui. $i aceasta sa fie dupa cumu e obiceaiul. Asijderea 
si mosteanii muerii iau de la barbat darurile ceale de naintea nuntei, 
carele au dat lui. §i asa sint amindoao partile fara paguba. 


i * 


PENTRU  PREJUIREA  MOSTE.VIILOR ;  SI  PENTRU  MOSUL,  DE-I 
VA RAMlNEA FECIOR SI NEPOTI, CUM VOR MO STEM PRE DINSUL? „ 

GLAVA  27,i. 

* m 

Copiii, au parte barbateasca, au muereasca, aceia sa pretuiesc sa 
mosteneasca pre parintii lor si pre mumani; iara nice mosii lor si nice 
fratii tatine-sau nu pot sa mosteneasca pre acel tata al lor ce au murit, 
ce numai acei copii ai  lui. ^ .. 

Insa de va muri mosul si-i va raminea fecior, de-acia va avea si 
nepoti de la un fecior al lui ce va fi murit, atunce intra nepotii in locul 
tatalui lor $i impart avutia mosu-sau impreuna cu unchiul, fratele tati- 
ne-sau, tocma in doao ; si ia unchiul lor, adeca fratele tatalui lor jumatate, 
iara acei copii, ori de vor fi parte barbateasca ori muereasca, sau mici sau 
mari, iau si ei ceaialalta jumatate, §i unchiul n-are nice o pretuiala mai 
mult decit nepoteii lui, adeca  decit copiii fratine-sau carele au murit. 


PENTRU  CELA  CE  MO ARE  FARA  ZAPIS  SAU  FArA  CARTE,  AU 

bArbat, au muiare, si copii n-are, ce numai pAbinti §i 
frati;  carora  li  se  va  cadea  sa-l  mosteneasca? 


GLAVA  274. 


De va muri fecior sau fata si va trai tata-sau si muma-sa, atunce 
orice va avea cela ce au murit, parintii lui il mostenesc. §i iara, de va 
avea frati si surori, atunce acei frati ai lui n-au nice o voe sa ceara de 
in mostenirea fratelui lor de la acel tata si de la acea muma, ce numai 
parintii lui il mostenesc, cum am zis. Iara de nu va avea parinti acel mort 
si va avea mos si moasa, atunce aceia-1 mostenesc de impreuna, adeca 
mosu-sau si moa§e-sa si fratii si surorile. Iara de nu va avea mo$ nice 
moasa, atunce-1 mostenesc fratii-si si surorile-i carii sint de intr-un tata 
si o muma. Iara de nu va avea frati de un tata si de o muma si va avea 
alt frate carele va fi de un tata $i doao mumani, atunce-1 mostenea^te 
frate-sau, carele se chiama eterothalis (si eterothalis sa chiama cind sint 
doi frati de un tata si doao mumani; iara amfithalis se chiama cela ce 
iaste de un tata si de o muma cu fratele lui). Iara de nu va fi avut fra^i 
cela ce au murit,  atunce sa-1 mosteneasca numai rudeniile cealea ce-i 


■ 


\ 


i 


MOSTRNIRE (gl. 273-286) 


271 


vor fi ruda mai de aproape. Iara de nu va avea nice rudenie, iara muiare 
va avea, atunce sa mosteneasca acea muiare jumatate de bucatele celuia 
ce i-au fost ei odinioara barbat,iara ceaialalta jumatate eale sa fie domnesti. 


I 


MatlieL 


PENTRU CELA CE VA MURI SI VA AVEA FRATE DE DOAO MUMANI 
SI NEPOTI AI FRATINE-SAU, CARII VOR FI FOST GU TATAL LOR 
DE Li N TATA SI DE O MUMA ; CARII DE lNTR~lN SII-L V OR M OSTENI ? 

■ -    . GLAVA  275. 

■ 

De va muri hestine si-i va raminea un frate de alta muma, sau de 
alt tatS, si va raminea si fratine-sau copii de un tata si de o muma, adeca 
nepotii lui, copiii fratine-sau de un tata si o muma/adica ai fratine-sau 
carii sint de un tata si o muma, atunce acei copii sa pretuesc sa-1 moste- 
neasca, iara  nu  altcineva. f 

Cind nu sint fratii de intr-un tata si de intr-o muma a lor, atunce Leu§iCosian- 
ciU frati sint de un tata si doao mumini, sau de intr-o muma si doi tati, ^n imp&mli. 
aceia mostenesc  pe fratele lor  carele iaste  de intr-un tata  sau muma. 


V 


PEIVTRU CELA CE MOARE, DE AU VA AVEA FRATI SAU NEPOTI, 

CUISE VA CADEA SA-L MOSTENEASCA? SI PE1VTRU MOSTEMREA 
' RAllRATLLUI  SI  A  MUERII. 

GLAVA  276. 

t 

I 

Cind va muri nestine si frate nu va avea, nice copii ai fratine-sau,  Iar  a  celor 
atunce sa-i mosteneasca mostenirea verii lui carii vor fi intru spita mai impara}i. 
aproape; si de se vor afla multi asa aproape intr-acea spita, atunce-1 
mostenesc toti tocma de impreuna. 

Ca si rudenia de a opta spita, cind nu sint altii mai aproape, si ei Mafyei. 
sa chiama intru mostenire, adeca acei de a opta. 

Cind moare omul, sau barbatul sau muiarea, si sa nu fie facut carte,  Leu p Cosian- 
si sa n-aiba feciori, nice tata, nice muma, nice frate, nice sora, nice alta  din imparati. 
rudenie da pre singe pina la a sasea spita, atunce barbatul mosteneaste 
pre muiarea lui, sau muiarea pre barbatul ei, macar de vor fi fost' si 
pu^ina  vreame  insurali. 


PENTRU ADUCEREA, ADECA DE VA HI DAT TATAL FIE-SA 
ZEASTRE SI AH FA<:iJT SI AU TOCMIT CA  SA NU MAI IA  DE  IN 

RUCATELE LUI. 

GLAVA 277. 


w 


Tatal cindu-s marita fata si sa tocmeaste cu dinsa ca zeastrea ce Mathei. 
i-au dat sa fie pentru toate lucrurile ei si mai mult sa n-aiba treaba in 
bucatele lui, acea tocmeala n-are nice o piiteare, nice adeverinta, nice 


/ 


272 


INDREPTAREA  iMGll 


Armenopul. 


> 


■ 


Mathei. 


Armenopul 


' 


fc 


* 

se opreaste fie-sa a nu-1 mosteni, de va muri fara de carte. Dara ce sa 
face: aduce-si ea intii zeastrea carea i-au dat tata-sau si darul de naintea 
nuntei si le ameasteca cu bucatele tatine-sau, si aduc si fratii ei hamele-s 
sau ce vor avea, de le va fi dat tatal lor cind au fost viu, si atunce impart 
toti fratii tocma si ceale ce se-au fost dat zeastre si ceale ce^ nu se-au 
fost dat' zeastre ; i'ar cartea carea va face sau au facut tatal lor la 
moartea lui, sau muma, aceaia sa hie adevarat cit au vrut si au sens. 
Bucatele feciorilor celor mai mari carele le-au dat tatal lor cind au 
fost viu, acealea aduc da le pun la mijloc, de va muri fara de carte ; iara 
dobinda carea au dobindit cu bucatele lor, carele le-au dat tatal lor, 
acealea nu le pun la mijloc, ce sint ale lor, iara fratii lor n-au nice o 
treaba in dobinzi, ce numai intru ceale ce au luat fratii lor de la acel 
tata al lor, cum am zis mai sus. 


^v 


PENTRU  CARE  COPH  SA  CHIAMA  ADINS  EIS  OBLADUITORI,  SI 

CARII neoblAduitori. 

* 

GLAVA  278. ' 

Feciorii cei adins eis obladuitori, aceia sa chiama, pre cari-i insoara 
tatal lor si le da partea' sau citava parte si sa hranesc ei in putearea 
lor si sed' osebi de tata-sau, sau si de impreuna cu dinsul, sau si 
intr-alt chip; sau de nu-i va insura si le da partea si-i face adms eis 

obladuitori. „ ' w 

Iara copiii cei neobladuitori se chiama cam n-au luat de la tatal 
lor parte nemica, numai ce sed cu dinsul intru plecarea, ascultarea si 

voia lui. i  • - i    • 

Cite bucate va da tatal feciorilor sai la moartea lui ca  sa le  tie, 

atunce cind vor sa le imparta toti fratii, acealea nu le pun la mijloc. 
Iara de va hi dat tatal, inca viu fiind, catra feciorii sai imparteala carea 
vrea sa se imparta, atunce le aduc da le pun toate la mijloc. Iara de va 
hi zis tatal lor cind au dat acealea ca sa le tie feciorii lui ce le-au dat au 
pentru.harazeala, sau pentru alt dar, atunce sa nu le aduca la mijloc, 
adeca la imparteala, ce sa fie ale lor si sa fie asa cum au zis stapinul 
bucatelor, ce sa zica tatal  lor. 


: 


I 


■ 


1 


■ 


-. 


PENTRU  PARTILE  AL  FECIORILOR  §1  AL  FEATELOR  CARII  AU 
LUAT DE LA TATAL LOR PARTILE  SALE,  SI  MURIND  EL, 

IARA VOR  SA  IA. 

GLAVA  279. 


Armenopul, 


Impartirea face-se asa: avut-au un om feciori. sau feate si au dat 
feciorilor partea ce li s-au cazut, si featelor zeastrea, si se-au facut adins 
eis obladuitori. De-acia are si alti copii si partea nu le-au dat, pentru ca 
ail fost mici; iara dupa aceaia au  murit tatal lor si carte n-au  facut, 


S 


f; 

IF  » 


/ 


MO§TENIRE (gl. 273-286) 


273 


sau de va hi si facut, si acelor copii ce le-au dat partea si se-au facut 
adins eis obladuitori nu le-au lasat nemica, iara deac-au auzit de 
aceasta acei feciori nu s-au suferit ce vor sa intre intra mostenirea tatine- 
sau cu ceialalti fra^i ai lor carii n-au luat nice o bucata de la tatal lor, 
sa imparta bunatatea tatine-sau tocrna. Dece judecata purceade pentru 
lucrul acesta si numai de aceasta zice pravila: deaca vreame ce vor ei sa 
imparta cu ceialalti frati to cm a, atunce sa aduca toate bucatele lor carele 
le-au dat tata-sau cind au fost viu si sa le pue la mijloc; asijderea si 
darurile de naintea nuntei sa fie toate de impreuna fratilor. De-acia atunce 
sa imparta toate bucatele toti fra^ii tocma, ori parte barbateasca de vor 
hi, ori muereasca. (Aceasta se chiama in pravile, impartire.) Iara oricarii 
de in feciorii carii sint parte barbateasca va lua bucate si de in feate 
zeastre, aceia nu pot intr-alt chip sa intre intru mostenire cu ceialalti frati 
carii n-au luat, de nu vor aduce la mijloc orice le-au dat tatal lor: haine, 
zeastre, darurile de naintea nuntei sau alte bucate. 


\ 


f 


PENTRU  CELA  CE  VA  AVEA  SA  IA  MO$TE.\lRE,  PlNA  IN  ClTi 

ANI  SA  SE  ASCULTE;  §1 PENTRU DATORII,  PlNA  ClND  SE VOR 

CEARE;  §1  PENTRU  ALTELE  BO GATE  DATORIL 

GLAVA   280. 


Tot omul iaste volnic sa-s ceara mostenirea carea i se cade sa ia de la Armenopul 
rudenia lui treizeci de ani. Iara de nu va hi cersut pina atunce, nice au 
zis nemica, acela nu mai iaste volnic sa ceara ; ca se cade sa fie in moste- 
nire si in averile cealea ce i se cade sa ia si sa ceara de la rudeniile lui, 
deaca vor muri, numai pin-in treizeci de ani. Adevarat mai virtos de va 
hi nestine sa hie fost rob, acela, citi ani de-ar face cind se va intoarce, 
atunce-si va lua mostenirea, oriunde va hi, fara de nice o incurmezi^are, 

§i surdul §i mutul ceare mosia si mosteneaste. 

Iara datoria sa ceare pina in 30 de ani, de va trai omul carele se-au 
imprumutat.  Iara de vor fi zaloage, pina in 40 de ani sa cer. 

Datornicul  carele  se va lepada ca  nu e datoriu  si-1 vor vadi 
datoriu, acela sa dea datoria indoita celuia ce 1-au imprumutat, fie ce 
bucate ce vor hi cumva socoti datornicul. 

Plodurile carele ramin de zalog, acealea se socotesc la datorii; §i 
de vor ajunge sa se plateasca, atunce se dau pentru toata datoria, si 
de-acia se sparge si zapisul si sa intoarce si zalogul. lar de vor hi plodure 
mai multe decit e datoria, atunce sa intorc acealea indarat ce prisosesc. 

Plodurile tarinelor se dau si se socotesc intru datorie, §i nu numai  Cauta. 
cealea ce  au  luat  datornicul  ce  inca si cealea ce va  hi  putut sa ia.. 
Iara de va hi stricat tarina, au vie, au fie ce va hi fost luat, atunce are 
judecata pentr-aceaia. 

Omul cela ce-au imprumutat pre altul cu zalog, apoi-1 va hi pierdut  ZrL 
da nevoe, acela nu se piraste sau nu se inchina,  ce trebue sa arate cu 
adeverinta ca 1-au pierdut sau 1-au stricat; pentru ca celora ce sa  timpla 
asa, aceia n-au nevoe de datornic, ce poate, deaca se timpla sa se strice 


Leu §i Costan- 
din imjj&rafi. 

ca e Cauta de vezi 
a celor impa- 
rafi. 


18 — c. 1201 


I^HBMfli 


UBaHkM 


274 


INDREPTAREA  LEGTI 


lucrul acela, atunce sa-§ ceara numai datoria. Iara de sa vor voi $i se 
vor tocmi adins eis si le va placea ca sa slobozeasea datornicul pentru 
piarderea zapiselor, sau a zalogului, atunce sa fie volnici, ca aceasta se 
poate  fi. . . < , 


Marele  Vasi- 
lie, canon. 14, 


■ 


Zri. 


Leu §i Costan- 
din impara}i 


Mathei. 


\ ■ 

I 


PENTRU  CAMAtA. * 

GL A V A  281. 

Marele Vasilie graie^te la al 14 canon: cine ia camata, de va hi 
cliric si va vrea acea dobinda nedreapta §i spurcata sa o dea saracilor, 
de-acia sa se fereasca de acea boala, atunce poate sa se faca popa. Pentru 
ca graiaste intr-alt loc marele Vasilie ca plugariul ia plodul spicului §i 
nu mai cauta sa ia saminta de supt radacina-i? iara camatnicul el ia si 
plodurile si tot si nu-i lipseaste sau nu lasa nemica, fara de pamint 
sadeaste sau seamana si fara de saminta seacera ; pentr-aceaia arama si 
argintul, carele nu se nasc, eale nasc preste fire, iara pamintul carele 
rodeaste si face pre firea lui,  el ramine pustiiu. 

De vreame ce au parut a multi de cei de mai nainte vrearae a fi 
buna si priimita dobinda cametelor, poate ca doara o au vrut pentru 
zgirceala §i raotatea da